12 1 - 50 of 68
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Rasiwasia, Akshay
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  A Framework To Implement OpenID Connect Protocol For Federated Identity Management In Enterprises2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Federated Identity Management (FIM) and Single-Sign-On (SSO) concepts improve both productivity andsecurity for organizations by assigning the responsibility of user data management and authentication toone single central entity called identity provider, and consequently, the users have to maintain only oneset of credential to access resources at multiple service provider. The implementation of any FIM and SSOprotocol is complex due to the involvement of multiple organizations, sensitive user data, and myriadsecurity issues. There are many instances of faulty implementations that compromised on security forease of implementation due to lack of proper guidance. OpenID Connect (OIDC) is the latest protocolwhich is an open standard, lightweight and platform independent to implement Federated IdentityManagement; it offers several advantages over the legacy protocols and is expected to have widespreaduse. An implementation framework that addresses all the important aspects of the FIM lifecycle isrequired to ensure the proper application of the OIDC protocol at the enterprise level. In this researchwork, an implementation framework was designed for OIDC protocol by incorporating all the importantrequirements from a managerial, technical and security perspective of an enterprise level federatedidentity management. The research work closely follows the design science research process, and theframework was evaluated for its completeness, efficiency, and usability.

 • Topping, Colin
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  The role of awareness in adoption of government cyber security initiatives: A study of SMEs in the U.K.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Awareness is a key component of any information security programme. This study sets out to establish whether SMEs are using the government cyber security initiatives and finds that only 4.3% of respondents are utilising the resource that is freely available from the newly formed National Cyber Security Centre. The principal reason for this is a lack of awareness, although the survey also reveals that respondents would use this service if they had knowledge of it. Furthermore, 72.3% are keen for the government to deliver a public cyber security awareness campaign from funds available to the National Cyber Security Strategy. The association of the NCSC with GCHQ is seen to increase the trust in the service the NCSC delivers, whilst incentivising SMEs to enhance their security is popular amongst the 46 respondents.

  Survey responses suggest that small and micro businesses believe that they are too small to attract cyber-attacks, under the misguided assumption that “security through obscurity” is a viable control to mitigate the cyber risk. This underlines the lack of awareness of the randomness of threats such as ransomware and supports the need for greater user knowledge. 

 • Naesgård, Emilie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sexuellt våld och kvinnors klädsel: - En netnografisk studie av attityder bland Flashbackmedlemmar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka attityder Flashbackmedlemmar har kring sexuellt våld mot kvinnor samt vilka attityder som finns kring kvinnors klädval vid sexuellt våld. Fokus har även legat på att undersöka hur diskussionerna kring sexuellt våld förs bland medlemmarna och vad som legat till grund för deras attityder. Datan som samlats in har täckt 2 078 inlägg och det har varit 197 enskilda medlemmar som skrivit inläggen i tråden. En tråd är ett diskussionsforum på internetsidan Flashback, där medlemmar kan diskutera kring olika ämnen. Datan som samlades in tematiserades i fyra olika teman för att kunna analyseras djupgående. De teman som framkom var Sexuellt våld, Kvinnors klädsel, Kvinnors värde och Kultur. Genusteorier från Hirdman samt Connell och Pearse har varit till hjälp att analysera de uttryckta attityderna som funnits bland medlemmarna. De attityder som framkom var delade mellan huruvida det är okej med sexuellt våld mot kvinnor eller inte. Det framkom även att medlemmarna även vara oense om kläder har en påverkan vid sexuellt våld mot kvinnor. De inlägg som har analyserats visar på att det är ungefär hälften av medlemmarna som anser att kvinnors klädsel faktiskt har en påverkan vid sexuellt våld, medan den andra hälften uttryckte att kläder inte är något som ska ha någon inverkan i det sexuella våldet.

 • Lundgren, Elin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Tynnhammar, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Open Innovation and its definitions2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Ever since the introduction of Open Innovation as a concept over 13 years ago, it has been debated heavily. Most of the debate has been on the openness itself, such as Open Innovation versus Open Source. Other have discussed it as an old phenomena and that it is not new or changed enough to be able to call it a new paradigm, the aim in this paper is to lift the discussion to a more theoretical area. This literature review shows the different definitions used and is analyzed in how they all relate to the development of the field of Open Innovation, with the help of texts from Kuhn and Wittgenstein, amongst other philosophers. The results show that it is important to have a definition that can evolve by being challenged instead of being destroyed by competing definitions. It is also suggested to let the definition build upon the criteria that has been used and can be measured in empirical data. As an example a sliding scale is used instead of the common binary definitions

 • Holappa, Mia
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Simulering av NOx-bildning i rosterpanna hos Vasa värme Kalix2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vasa värme är ett företag som producerar och levererar fjärrvärme. Anläggningen i Kalixomfattar bland annat en 10 MW rosterpanna, FBP2, som eldas med fuktigt biobränsleoch Vasa värme vill sänka sina NOx-emissioner från denna panna. Syftet och målet meddetta examensarbete är att förstår hur förbränning leder till NOx-bilning i FBP2 och geförslag på hur emissionerna kan minskas.

  Arbetet studerar hur termisk-, bränsle- och prompt NOx bildas samt utvärderar reducerandeåtgärder. Primära åtgärder i form av flerstegsförbränning, rökgasåterföring, reburningoch bäddformation har studerats tillsammans med de sekundära åtgärderna SCR och SNCR.

  För att kunna utvärdera hur väl de olika åtgärderna skulle fungera för FBP2 har mätdatasamlats in och en CFD modell skapats utifrån ett verklig driftfall. Modellens temperaturprofiljämförs med fyra termoelement som finns utplacerade i FBP2 och i tre av fyrafall överensstämmer temperaturmätningarna med det modellen visar. I det fjärde fallet ärdet något osäkert om termoelementet ger ett korrekt resultat. Temperaturprofilen visaratt det finns områden som skulle gynna en reduktionsreaktion för SNCR men modelleninnehåller förenklingar i detta områden vilket innebär att den verkliga temperaturen ärlägre än det modellen visar. De simulerade NOx värdena överensstämmer med de somuppmätts och modellen visar att det bara bildas bränsle NOx.

  Fyra fall med ändrar geometri simuleras; ett med fler tertiärlufthål, ett utan tertiärlufthål,ett med fler sekundärlufthål och ett med halverad primärluft. Alla fall utom halveradprimärluft, som visade på en rejäl NOx sänkning, gav högre simulerade NOx värden.

  I fortsättningen föreslås att det NOx-reducerande arbetet ska innefatta att minska primärluftmängdenoch undersöka möjligheten att installera SNCR. Modellen kan användasför fortsatt arbete men innan dess bör modellens geometri utökas, en del förenklingar börarbetas bort och modellen

 • Kolluru, Katyayani Kiranmayee
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  A method to identify Record and Replay bots on mobile applications using Behaviometrics2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many banking and commerce mobile applications use two-factor authentication for userauthentication purposes which include both password and behavioral based authenticationsystems. These behavioral based authentication systems use different behavioral parametersrelated to typing behavior of the user and the way user handles the phone while typing. Theydistinguish users and impostors using machine learning techniques (mostly supervised learningtechniques) on these behavioral data. Both password and behavior based systems work well indetecting imposters on mobile applications, but they can suffer from record and replay attackswhere the touch related information of the user actions is recorded and replayedprogrammatically. These are called as Record & Replay (R & R) bots. The effectiveness ofbehavioral authentication systems in identifying such attacks is unexplored. The current thesiswork tries to address this problem by developing a method to identify R & R bots on mobileapplications. In this work, behavioral data from users and corresponding R & R bot is collectedand it is observed that the touch information (location of touch on the screen, touch pressure,area of finger in contact with screen) is exactly replayed by the bot. However, sensorinformation seemed to be different in the case of user and corresponding R & R bot where thephysical touch action misses while replaying user actions on the mobile application. Based onthis observation, a feature set is extracted from the sensor data that can be used to differentiateusers from bots and a dataset is formed which contains the data corresponding to these featuresfrom both users and bots. Two machine learning techniques namely support vector machines(SVM) and logistic regression (LR) are applied on the training dataset (80% of the dataset) tobuild classifiers. The two classifiers built using the training dataset are able to classify user andbot sessions accurately in the test dataset (20% of the dataset) based on the feature set derivedfrom the sensor data.

 • Mattila, Mika
  et al.
  Tampere University of Technology, Finland.
  Merikoski, Jorma K.
  University of Tampere, Finland.
  Haukkanen, Pentti
  University of Tampere, Finland.
  Tossavainen, Timi
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Maximal perpendicularity in certain Abelian groups2017In: Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, ISSN 2066-7752, Vol. 9, no 1, 235-247 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We define perpendicularity in an Abelian group G as a binary relation satisfying certain five axioms. Such a relation is maximal if it is not a subrelation of any other perpendicularity in G. A motivation for the study is that the poset (P, ⊆) of all perpendicularities in G is a lattice if G has a unique maximal perpendicularity, and only a meet-semilattice if not. We study the cardinality of the set of maximal perpendicularities and, on the other hand, conditions on the existence of a unique maximal perpendicularity in the following cases: G ≅ ℤn, G is finite, G is finitely generated, and G = ℤ ⊕ ℤ ⊕⋯. A few such conditions are found and a few conjectured. In studying ℝn, we encounter perpendicularity in a vector space.

 • Baidar, Binaya
  et al.
  Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University.
  Chitrakar, Sailesh
  Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University.
  Koirala, Ravi
  Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University.
  Neopane, Hari Prasad
  Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University.
  Selection of Optimal Number of Francis Runner Blades for a Sediment Laden Micro Hydropower Plant in Nepal2015In: International Journal of Fluid Machinery and Systems, ISSN 1882-9554, E-ISSN 1882-9554, Vol. 8, no 4, 294-303 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study is conducted to identify a better design and optimal number of Francis runner blades for sediment laden high head micro hydropower site, Tara Khola in the Baglung district of Nepal. The runner is designed with in-house code and Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis is performed to evaluate the performance with three configurations; 11, 13 and 17 numbers of runner blades. The three sets of runners were also investigated for the sediment erosion tendency. The runner with 13 blades shows better performance at design as well as in variable discharge conditions. 96.2% efficiency is obtained from the runner with 13 blades at the design point, and the runners with 17 and 11 blades have 88.25% and 76.63% efficiencies respectively. Further, the runner with 13 blades has better manufacturability than the runner with 17 blades as it has long and highly curved blade with small gaps between the blades, but it comes with 65% more erosion tendency than in the runner with 17 blades.

 • Brodén, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Industrilized and sustainable construction.
  Erfarenhetsåterföring för bättre byggbarhet och planering inom byggproduktion.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens upphandlingar av projekt konkurrerar byggföretag både om att bygga billigt men också om att bygga snabbt. Därför är god byggbarhet viktigt för en effektiv planering. För att utföra ett byggprojekt gäller det att alla delar i ett projekt samverkar. Alla människor i ett projekt sitter på erfarenheter som kan hjälpa för att undvika att misstag upprepas. Erfarenheter och kunskap är informationhållare som bör spridas mellan alla aktörer i ett projekt för en god byggbarhet och planering. Att utvärdera vad som går bra men också mindre bra är viktigt för förbättringsarbete av arbetsmoment och processer.

  Arbetets studie är att granska följande delar på några projekt hos Skanska Sverige Hus Stockholm.

  • Granska hur erfarenhetsåterföring används för att förbättra byggbarhet och planering inom kommersiell byggproduktion.

  • Granska hur organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring sker mellan strategisk nivå till operationell nivå.

  • Granska hur olika former för organisatoriskt lärande mellan projekt kan utvecklas för god byggbarhet och planering.

  Fokus ligger på yrkesarbetarna, grunden i ett byggföretaget, som ofta inte sitter i beslutsfattande positioner.

  Studien lyfter i vilka faktorer som främjas av organisatoriskt lärande och vad det innebär med kunskap både som individ och som en organisation. Med hjälp av erfarenheter kan en organisation växa. En organisation är uppbyggt av sina anställda och deras erfarenheter bör ses som en resurs. Byggbarhet beskrivs vara det element som kan effektiviserar projekt och kan förändras i tidigt skede genom att få in erfarenheter om fungerande eller inte fungerande arbetsmoment eller byggnadsmaterial. De personer som sitter på denna kunskap är dem som praktiskt arbetar med det varje dag, det vill säga yrkesarbetarna.

  I dagsläget är det ofta projektledningens olika medlemmar som tar beslut på egen hand, utan en praktisk kunskap. Detta framkommer i både observationerna och intervjuerna. Projektledningen har en begränsad praktisk kunskap och yrkesarbetarna känner ett utanförskap. Yrkesarbetarna har åsikter men de vet inte vem de ska vända sig till. I vissa fall antar yrkesarbetarna att ingen bryr sig om deras åsikter ändå. Det är en tråkig inställning som tyder att det organisatoriska lärandet inte märks av i organisationens grund. Däremot säger organisationens mål och visioner att arbete för att dela erfarenheter är viktigt. Detta arbete mot organisationens mål sker till största del bara på strategisk nivå och har inte nått till yrkesarbetarna på operationell nivå.

  Resultates grundstenar i detta arbete är att börja prata och lyssna på varandra. För att förstå varandra behövs information och erfarenheter spridas mellan alla anställda i organisationen. Studien visar att det behövs strukturella medel för spridning av information, dokumentation och implementering. Det måste visas från organisationens strategiska sida att all kunskap är lika värd och alla bör känna att deras erfarenhet är viktig. I dagsläget har den operationella nivån svårt att veta hur den kan påverka och resultaten visar tydligt att YA har liten påverkan i beslut för bättre byggbarhet och planering

 • Ekstener, Jesper
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Validation of Test Equipment for Active Safety2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When testing active safety and Autonomous Emergency Brakes in vehicles many tests are done with a type of rig that simulates, for example, a pedestrian crossing the road in front of the vehicle. This thesis covers a validation of the accuracy of a new similar test-rig that has been developed by AstaZero, the company and test facility where this project took place. The rig operates by dragging a target (e.g. a pedestrian dummy) ona plate across a vehicles path, forcing it to apply the emergency brakes. By performing multiple tests with common test scenarios and various parameters, such as velocity, weight, etc. data was acquired and analyzed. The data acquisition was made with an Inertial and GPS Navigation system mounted on the rig. During the analysis, the purpose was to determine the lateral and longitudinal accuracy as well as the velocity stability. The first results showed that the velocity had an oscillating behavior. Solutions to prevent this was to either implement Jerk, which smoothens the acceleration, or to lower the total weight of the plate. Tests for lateral and longitudinal accuracy resulted in a standard deviation of approximately 10 mm for longitudinal position and between 15 mm and 40 mm for lateral position, mostly depending on test distance and weight.

 • Johansson, Andréas
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Elnätsövervakning: Strategier för mätning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Engfors, Emil
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Markstedt, Jens
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Packetfence och Cisco ISE: En jämförelse av NAC2017Independent thesis Basic level (university diploma), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to compare two security softwares, Packetfence and Cisco Identity Services Engin. The goal was to provide an understanding of how this kind of software can be implemented in a network of different sizes and also an insight into how this can reduce the administrative burden.

  This type of system can also be used to centrally control access to a company's resources and can secure different types of devices and applications. An installation was completed to detect differences between the systems, then they were configured as similarly as possible to detect if there were any differences in this part of the software.

  The report summarizes basic information about the services that the systems contain and also describes the steps required to perform configuration. The report presents the methodology the group worked for these weeks to achieve a satisfactory result for the client.

  The result presents the work the group completed during the study and shows how the various systems can be configured to achieve a secure network for a company. The discussion states that it is important to be flexible in its planning to work around problems that arise.

 • Wennerberg, Martin
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Med eller utan auditiv respons: En processbeskrivning i komposition om att förstå hur musiken borde bli2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker jag hur det fungerar att komponera musik med olika förutsättningar givna. I det ena fallet komponerade jag musiken utan auditiv respons, i det andra fallet med. Den auditiva responsen var notationsprogrammets uppspelning av musiken som jag noterade in, och det är med hjälp av denna uppspelning som mitt kompositionsarbete brukar gå till.

  Jag ville undersöka i vilken grad jag kunde föreställa mig notationen, oavsett om jag använde auditiv respons eller inte. Även hur min inre bild av kompositionen skiljer sig från det färdiga resultatet när styckena framförs av musiker. De musikaliska parametrarna, musikens beståndsdelar, kunde vara olika svåra att kontrollera och förstå fullt ut när jag som tonsättare behandlade dem i kompositionsprocesserna. 

 • Rogell, Mickael
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Johansson, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Medborgarmedverkan i utvecklingsprocessen för att skapa mervärde för E-tjänster i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • Eberius, Catrin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Fjällström, Kristin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  The impact of fire development on design resistance of structures2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current design methods used to determine fire progression and temperature-time development in fire compartments today are being questioned to not give accurate results in large and complex enclosures (larger than 500 m2). The established design methods proposed by Eurocode and used by fire safety engineers today are primarily the standard temperature-time curve and the parametric temperature-time curves. The parametric temperature-time curves are based on the heat and mass balance equations and both methods assume homogenous temperatures and uniform burning. These assumptions are being questioned for use in large enclosures such as open-plan compartments and compartments with multiple floors connected which are typically modern and common building types in today’s society.

  Today there are no established design methods developed to determine fire progression in large enclosures, but the Improved Travelling Fire Method (iTFM) and the New MT model II are new, alternative design methods which are prospects to become established engineering tools in the future. The iTFM is developed at the University of Edinburgh for travelling fires in large size compartments and the New MT model II is developed by RISE, Research Institutes of Sweden, for large tunnel fires. These two new design methods have been investigated and compared to established methods in a case study. Also localised fires from Eurocode with proposed interpretations by Ulf Wickström has been investigated and compared to the standard temperature-time curve and the parametric temperature-time curves. The new interpretation suggests that the given heat flux boundary conditions in Eurocode are interpreted as adiabatic surface temperatures based on given emissivities and convection heat transfer coefficients according to Eurocode.

  Through a case study the different methods were compared throughout reference buildings with constant material properties and fire loads, but with varying floor area and height. The result focused on if the new methods have more bearing on reality than the standard fire curve and the parametric temperature-time curves methods when determining fire progression and temperature-time development. Desired benefits with the new methods are to better predict and describe fire development in large enclosures. The referenceIIIbuildings were considered as occupancy class 2 (Vk2) and Br2 buildings with a load bearing fire resistance capacity demand of 30 minutes. This report is an early stage in the process of developing new fire models to improve the fire designing process when working with large compartments. The aim with the new, alternative methods and localised fires with proposed interpretation is to enable them to become engineering tools used by fire safety engineers in the future to create a more efficient and adapted design process.

  The results differ significantly depending on used method and reference building. The maximum temperatures conducted by the iTFM are in general higher than the standard fire curve and the parametric temperature-time curves. When applying the method to the reference building with high ceiling height and low spread rate the resulting temperatures were lower than the standard fire curve. The fire progression of the New MT model II is highly dependent on opening factor and time until temperature increase starts. In comparison to the parametric fire curves with the same opening factors the New MT model II resulted in considerably faster temperature development and higher temperatures. Localised fires with the new proposed interpretations resulted in adiabatic surface temperatures which were compared to the standard temperature-time curve after 30 minutes of fire and the maximum temperature of the parametric temperature-time curves. The comparison resulted in slightly lower temperatures for the localised fires with the new proposed interpretations compared to the standard temperature-time curve and similar temperatures compared to the parametric temperature-time curves in the case study.

  The results of the iTFM and the New MT model II differs significantly depending on physical parameters used in the calculation processes. The models are customizable and vary depending on fire scenarios and compartments and could possibly be future alternative methods when designing for fires in large compartments. Further studies and development together with real fire tests would provide the models with better accuracy and continuity. Localised fires with proposed new interpretations are a future prospect to become a future standard method for determination of maximum temperature of member surfaces in fire safety design.

 • Johansson, Moa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kan brottslig handling påverka möjligheten till uppehållstillstånd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andrikopoulos, George
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  HUmanoid Robotic Leg via pneumatic muscle actuators: implementation and control2017In: Meccanica (Milano. Print), ISSN 0025-6455, E-ISSN 1572-9648Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, a HUmanoid Robotic Leg (HURL) via the utilization of pneumatic muscle actuators (PMAs) is presented. PMAs are a pneumatic form of actuation possessing crucial attributes for the implementation of a design that mimics the motion characteristics of a human ankle. HURL acts as a feasibility study in the conceptual goal of developing a 10 degree-of-freedom (DoF) lower-limb humanoid for compliance and postural control, while serving as a knowledge basis for its future alternative use in prosthetic robotics. HURL’s design properties are described in detail, while its 2-DoF motion capabilities (dorsiflexion–plantar flexion, eversion–inversion) are experimentally evaluated via an advanced nonlinear PID-based control algorithm.

 • AL-Hilfi, Mohammed
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Olovsson, Emil
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Integration & Interoperabilitet vid utveckling av IT-system2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study will increase understanding of how a system developer can solve complex problems within organizations by developing a new information technology system (IT-system), with a focus on technical- and organizational interoperability at the integration process. The authors act as system developers through a case study where there is a need for a new IT-system.

  In this thesis an abductive approach is used combined with an instrumental case study. The work is split up into four phases:

  (1) Identifying problems within the organization by drawing up business models, collecting data through qualitative semi-structured interviews with stakeholders, and the development of a theoretical base. As theoretical frame of reference Integration and interoperability (I & I) is defined, business models are explained, how technical- and operational interoperability differs, how business models are created, agile software development and usability of IT-systems.

  (2) Building, intervention and evaluation. The IT-system is built using an iterative and incremental software development process where focus is on solving the identified problems. During the development stage requirements and challenges are identified to create the business model target view. The IT-system is developed to reflect this view where each iteration of the IT-system is revised from flaws discovered during interviews with stakeholders. The first iteration did not fulfill the stakeholders’ requirements and expectations, but later iterations succeeded in this and were implemented within the organization. When the IT-system had been implemented, it was evaluated by the end users to identify if the system developers had succeeded in solving the organizational problems, and to check usability of the IT-system.

  (3) Reflection and learning. The result is analyzed and discussed, compared to the theoretical frame of reference and course of action. The result shows that system developers succeeded in identifying complex problems within the organization and managed to create a new IT-system that met stakeholders’ needs, while also solving identified organizational problems.

  (4) In the last phase formalization of learning are general concepts compiled that can be used in other projects. In this thesis are eight aspects and principles are identified that can be used by system developers when developing IT-systems.

 • Haddad, Silwan
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Webbportal för mindre livsmedelsaffärer: Att använda community’s som stöd för att överleva2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A company that does not exist on the Internet will not survive and will lose its current customers.  The purpose of this study is to create a website for a foodstore that uses a community to support the food business to survive. There are a number of problems to be solved in terms of communication between the customers and the supermarket Årstaberg life. Using an agile manner, the work created a web portal to Årstaberg livs. Where previous studies and theories is a basis to show the way to a useful design suggestions of a web portal to support other activities.  Qualitative method was used to develop the requirements needed to make the web portal useful. There will be developed a specification, using the creation of a design proposals using a CMS tool. To ensure that the web portal will be made that two users tests to finally get a web portal.

 • Krongthong, Arunruedi
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Olsson, Helene
  Luleå University of Technology.
  Interkulturalitet, ett ämne som bör belysas: Dolda normer och föreställningar om svenskhet2017Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra och problematisera hur arbetslag i mångkulturella förskolegrupper i sitt tal konstruerar interkulturalitet. Studien vilar på det socialkonstruktionistiska perspektivet som innebär att kunskaper konstrueras i gemenskap. I studien används kvalitativ metod och för att kunna besvara studiens syfte och frågor tillämpas i fokusgrupper för att synliggöra deltagarnas konstruktioner kring interkulturalitet. De insamlade diskussionsmaterialet analyseras med inspiration av innehållsanalys och diskursanalys. Konstruktionerna i sin helhet visade överlappning i de centrala begreppen i studien där interkulturalitet i relation till mångfald och mångkultur är förknippade med etnisk tillhörighet, olika kultur och landets traditioner. I relation till tidigare forskning och bakgrund kunde vi se ett glapp och att det finns en komplexitet kring interkulturalitet och komplexiteten kan vara i hur begreppet konstruerades eftersom det finns generella uppfattningar av de olika begreppens betydelser. Slutsatsen visar på komplexitet med rådande normer och föreställningar som finns i verksamheten och vilket rådande kulturarv som deltagarna anser ska föras vidare när deltagarna samtalade kring de centrala begreppen i studien i relation till interkulturalitet i de mångkulturella förskolegrupperna. 

 • Palm, Emanuel
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Implications and Impact of Blockchain Transaction Pruning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis presents an extension to Hyperledger Fabric, a private blockchain system, allowing historic transactions to be pruned without peer coordination. The feature is facilitated via pruning predicate functions, provided along any smart contracts a given system is desired to host. An evaluation of the extension demonstrates its impact, in terms of memory saved, for a specific asset delivery use case.

  It is concluded that the gains of pruning historic transactions from blockchain systems could yield significantly reduced storage requirements for some categories of applications, especially such with low transaction interdependency. It is also suggested that the deterministic consensus algorithms used by Hyperledger Fabric makes the transaction histories it may maintain not strictly required, meaning that the particular set of transactions that must survive pruning depend on what properties a blockchain is expected to maintain.

 • Wirdemo, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  The Impact of Wind Power Production on Electricity Price Volatility: A Time-Series Analysis2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how increased wind power production (in MWh) in Sweden has affected electricity price volatility in the Nordic wholesale electricity exchange Nord Pool. The importance and growth of wind power have emerged in light of its low marginal costs of production and it being a renewable, zero-carbon electricity generation source. Previous studies have found that while increased wind power production generally lowers the average wholesale price of electricity, volatility tends to increase due to the intermittent character of wind power production. By using daily price and wind power data from the Nordic exchange market Nord Pool during the period 2015-2017, a GARCH model was used to investigate how wind power has affected price volatility. The results indicate that electricity price volatility increases in the long run when wind power production increases. The reasons behind this could be found in the inflexibility of baseload power production. However, the Swedish electric power system also benefits from a high degree of flexibility due to the presence of hydropower reservoirs. 

 • Östrén, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Att rekrytera nyanlända: En kvalitativ studie av privata arbetsgivare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att nå det svenska integrationsmålet krävs att fler nyanlända kommer ut i arbete. Forskning på området visar att den svenska arbetsmarknaden blir alltmer segregerad och att privata arbetsgivares föreställningar och handlande i rekryteringsprocessen är av stor betydelse för de nyanländas situation på arbetsmarknaden. En anledning till varför nyanlända har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden handlar om en systematisk diskriminering i rekryteringsprocessen som bland annat kan förklaras av etnosocialitet bland arbetsgivare. Förutom dessa skäl har språket och problematiken att validera de nyanländas tidigare erfarenheter och kunskap betydelse. Forskningen visar även att mångfaldsarbete, CSR och socialt ansvar blivit vanligare förekommande de senaste åren hos privata arbetsgivare.

  Studiens syfte är att se vilka erfarenheter en arbetsgivare har av att anställa nyanlända. Frågeställningarna i studien har varit vilka föreställningar arbetsgivarna har men även vilka handlingar som styr deras val med hänsyn till den ekonomiska och sociala aspekten. Den teoretiska utgångspunkt som förklarar arbetsgivares handlingar i valet att anställa nyanlända är Webers teori om sociala handlingar. Studien är en fallstudie av fem företag och metoden som används är kvalitativa intervjuer som genomförts i Piteå Kommun och Stockholm stad. Intervjupersonerna är chefer inom olika branscher i den privata tjänstesektorn med erfarenhet av att anställa nyanlända i sina företag. I samband med anställningarna erbjuds företagen ett ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen för de nyanländas introduktion i företaget.

  Resultatet i studien visar att kommunernas stöd till företagen är av stor betydelse och att bristen på arbetskraft har en stor påverkan på företagens val att anställa nyanlända. Cheferna i företagen pekar på exceptionellt många fördelar med de nyanlända medarbetarna som bland annat handlar om lojalitet och arbetsmoral de saknar hos de svenska medarbetarna. Strävan efter en arbetsplats med etnisk mångfald och viljan att göra en god gärning för företaget och Sverige i stort är ytterligare skäl företagen pekar på. Fokuset ligger på samspelet mellan den ekonomiska och sociala aspekten som visar att även om den ekonomiska vinningen är av hög betydelse för många av företagen är ändå det sociala ansvaret en förutsättning till att anställa nyanlända. På sikt är de etiskt värdegrundade besluten en arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn fattar avgörande för de nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.

 • Andersson, Christoffer
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Government 2.0 och medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster: Möjligheter och utmaningar med medborgarmedverkan i en offentlig organisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Utifrån dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när utmaningarna klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa utmaningar och möjligheter. Vidare diskuteras även Participatory Design som tjänstedesignansats utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Uppsatsens teoretiska referensram redogör främst för forskningsämnena e-Government och Government 2.0 samt tjänstedesignansatser så som Participatory Design och User-Centered Design, samskapande och vikten av att involvera användare. En fallstudie har genomförts i en svensk kommun för att öka förståelsen om medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Genom förståelsen av kommunens kontext identifieras nio olika utmaningar:

  Utmaningar:

  1. Arbete för öppenhet och transparens mot medborgare
  2. Skapa mångfald i utvecklingsprojekt
  3. Identifiera fler faktorer, utöver mångfald, för en lyckad medborgarmedverkan
  4. Sprida kunskapen om vilka faktorer som är viktiga för lyckad medborgarmedverkan
  5. Tillfoga sig kunskapen om hur man når ut till medborgare på bästa sätt
  6. Motivera medborgare till att medverka (kommunicera vilket värde medverkan ger för varje enskild medborgare – dvs. kunna svara på frågan ”Varför ska just jag medverka i detta projekt?”)
  7. Bibehålla medverkande medborgare
  8. Öka datakunnigheten hos medborgare och andra aktörer
  9. Använda IKT och Webb 2.0 till dess fulla potential

  Dessa utmaningar ligger sedan till grund för potentiella möjligheter. Möjligheter som innebär öppenhet och transparens där offentliga digitala tjänster kan utvecklas utifrån medborgares och användes behov. Detta genom att använda sig av PD som tjänstedesignansats, IKT och Webb 2.0 – plattformar för samskapande, nätverkande, dialog och kunskapsspridning. 

 • Lindén, Sebastian
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Consequences of Dieselgate in Sweden: Customers' perception of Volkswagen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Diesel scandal news (Dieselgate) in which Volkswagen fitted defeat devices on cars equipped with the EA 189-engine have appeared in media since September 2015. Sales of affected cars worldwide has led to globally seen consequences. Resulting in prosecutions and bad publicity, highlighting how Volkswagen have deceived their customers. In this thesis I have investigated what effects this scandal has had on Swedish customer’s perception of Volkswagen as a brand. My research method has consisted of different parts. I have received answers from structural questions to journalists, comments from owners and potential buyers online, interviewed customers and also had a dialogue with Volkswagen. I have found that most customer lack trust for Volkswagen as a brand, but their perception of Volkswagens products are generally good. They have throughout the ongoing scandal focused on delivering quality products. This having been the success formula that helped Volkswagen put a shade on “Dieselgate” and focus on the future. “Dieselgate” shows us that trust is not necessarily required to be able to increase sales. 

                                             

 • Bretting, Andreas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Digitalisering av manuella processer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Aspvik, Emma
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Aspvik, Eveline
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Cultural Diversity Management: A Study of a Swedish Multinational Company2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization has opened up national borders, which has led to a spread of companies globally and a culturally diverse nature of labor. Efficient cultural diversity management (CDM) has become a significant challenge for organizations and managers have to find ways of managing a cross-cultural staff, as a disregard of cultural dissimilarities is the cause of most failures by cross-national businesses. The literature on diversity management has mainly been focused on domestic models, resulting in a lack of research regarding how this is done in an international context and how multinational companies (MNCs) are answering to an increasingly globalized staff. To address this gap, this study contributes to the existing literature by examining CDM within a MNC. In order to provide a better understanding of how to manage cultural diversity in a multinational company, two research questions were stated, which focused on approaches and managerial skills within CDM. The study was conducted using a qualitative case study approach and data was collected through three semi-structured interviews with managers within a Swedish MNC.

  The findings showed that the investigated MNC uses five out of seven approaches outlined inprevious literature regarding CDM, whereas four of them are used to some extent and one to agreater extent. Furthermore, the literature outlined 29 managerial skills, whereas the findings supported 12 of them but also contributed with a number of additional managerial skills perceived as necessary. Overall, the findings showed that the investigated MNC both encourages and is positive toward cultural diversity at the workplace.

 • Nilsson, Janita
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Litteraturundervisning för upplevelse eller förståelse?: En kvalitativ intervjustudie över fyra svensklärares motivering över implementeringen av subjektiv, respektive objektiv läsart i litteraturundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Adam
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Palomäki, Zack
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Design av sittmöbel för Stolab: Produktdesign för offentliga miljöer med olika syften2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många offentliga miljöer består idag av stora utrymmen där olika typer av aktiviteter äger rum. Ena dagen kan det vara en plats för föreläsningar och andra dagen kan det vara en plats för en fika. Därmed ändras behoven för miljöerna vilket ställer andra krav på de sittmöbler som används.

  Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete i högskoleingenjörsexamen inom Teknisk design och behandlar utveckling av sittmöbler för offentliga miljöer med olika syften. Projektet utförs av två studenter på Luleå tekniska universitet under tio veckors tid och behandlar problematiken kring förflyttning/undanstuvning av sittmöbler i den offentliga miljön. Arbetet utförs i samarbete med uppdragsgivaren Stolab Möbel AB, ett svenskt möbelföretag vars värdegrund har fokus på kvalitet och hållbarhet. Målet med projektet är att skapa en sittmöbel som speglar de behov som kan uppstå i en offentlig miljö.

  För att inkludera alla intressenter har projektet valt att arbeta med en användarcentrerad designprocess. Detta har gjorts då gruppen uppmärksammat att de möbler som finns på marknaden idag är anpassade för antingen endast användarna eller endast personalen i den offentliga miljön. Genom att inkludera och lyssna till alla intressenter, tillsammans med en mängd olika metoder, har detta projekt resulterat i en sittmöbel som är anpassad för alla.

  Den slutliga sittmöbeln grundas i att formen i sig bygger funktionen och är skapad så att den kan bilda två typer av möbler. Därmed uppfyller sittmöbeln olika syften. Möbeln har strategiskt placerade handtag för att underlätta för arbetare/personal, är lätt att koppla ihop, ergonomiskt utformad och staplas helt vertikalt.

 • Åström, Sanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Identitetsskapande och intrycksstyrning på sociala medier: En kvalitativ intervjustudie om hur identitet kan skapas på sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to study individual’s experience of creating their own identity on social media. Eight people have been interviewed about their experience of how their use of social media can be a part of creating their own identity. The sociological problem is based on the awareness that images displayed on social media often are excessively perfect or positive. Despite this, people are experiencing pressure regarding achieving the perfect life, or at least give a sense of it on social media. The study results in three main themes, which are "identity", "control of impressions" and "requirements". These three themes contain quotes from the empirical material which are analyzed and linked to theory. The concepts discussed are essentially identity, individualization, self-reflexivity, impression management and standardized behavior. The results of the essay show that social media is a large part of the project candidates lives, and contributes to many impressions and experiences that shape the personality and identity. The project candidates can to some extent choose what impressions they want to get and thus choose, for example, what type of people they want to be influenced by. Contacting likeminded people through social media can also form the identity, and the project candidates feel influenced of what they see in social media to a degree when their own opinions become weaker. Regarding the possibility to choose what they want to share, the have the possibility to control what kind of impression the environment get. They do not always act in a way that is deliberately misleading, but regardless it leads to the surroundings getting an unrealistic picture of the project candidates lives. They experience a difference in their own actions on social media and beyond, and thus, a difference in identity is perceived. On social medias, the project candidates display an image that they are energetic and positive. The essence of the essay is the project candidate’s comparison with others, which can be experienced problematic with the impression control on social media. Actions on social media takes place according to a certain approach and within a certain framework where only certain events occur. In conclusion, it can be said that the framework for what belongs on social media is created and maintained by users, partly through impression control. This framework presented on social media is found to be a part of the individualization as well. The individual can fulfill her dreams with the freedom she has, and this fact can create a stressful situation and apply pressure on the project candidates.

 • Johansson, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Visuell och taktil ångest: En självhjälpsbok med mindfulnessövningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med grafisk design (färg, form och material) kan en inneboende känsla förvandlas till visuell och taktil med avsikt att lära känna den och göra den mindre obehaglig. Boken baseras på flera personliga texter, tips och övningar för att hjälpa personer med psykisk ohälsa.

 • Fridesjö, Angelina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Jag är bara en människa: En kvantitativ studie om studierelaterad stress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress har idag kommit att bli en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag är personer mellan 16 och 44 år den åldersgrupp som är mest framträdande när det kommer till stressrelaterade besvär. De flesta människor spenderar många timmar av sin dag och en stor del av sina liv på arbetet och detta gäller ävende som studerar på våra högskolor runt om i landet.Skolan är en Sveriges största arbetsplatser där lärare och elever arbetar.Syftet med denna studie är att belysa hur studenter vid Luleå tekniska universitet upplever och påverkas av studierelaterad stress.

  Denna uppsats har även som delsyfte att se om det finns eventuella skillnader mellan könen när det kommer till studierelaterad stress.Studien är grundad på kvantitativ ansats där en webenkät delades ut till studenter som läser olika program på Luleå tekniska universitet. Resultatet har tolkatsgenom bivariata korstabeller och genom chi-2 test studerat ifall statistiskt samband förekommer. Resultatet presenteras i form av tabeller, text, diagram och citat från de deltagande respondenterna.

  Resultatet visar att studierelaterad stress är vanligare bland kvinnor än män. Studenternas stress kommer från studierelaterade stressorer som bland annat studietempo, oro över den egna prestationen, brist på kontroll över den egna studiesituationen och rädsla inför framtiden. Resultatet visar även att det inte,i samma utsträckning,finns skillnader mellan könen när det kommer till hur de hanterar problemen som skapar stress.

 • Forssell, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Från ord till handling: En kvalitativ studie om kommunikationens betydelse för implementeringen av CSR2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to globalization, organizations have gained ever-increasing power, and also have greater responsibility in the environment they operate. The fact that companies implement corporate social responsibility (CSR) in their business has become more common due to external pressure and expectations. The implementation of CSR requires of companies to have an effective internal communication system. This allows abstract objectives and strategies to be transformed into a more concrete level further down the organization. It assumes that employees understand the CSR- related work and their part to play. The purpose of this study is to investigate if CSR permeates a major industrial company and the importance of internal communication. Based on the stated purpose, these questions have been derived:

   

  • How can the organization's management and planning implementation of CSR be described?
  • In what way can the organization's internal communication of CSR be described?
  • What obstacles and possibilities regarding internal communication of CSR can be identified and how can these be understood?

   

  The empirical data has been collected through interviews with strategically selected individuals within the chosen industrial company. Due to ethical reasons, the company will be anonymous and so also the informants. The study is based on theories of internal communication and strategic implementation. The analysis indicates that a complex organizational structure creates variations in communication and implementation while at the same time, trategic-level managers have chosen not to communicate the CSR-strategy in its full context. It may therefore affect the ability of employees to relate their daily work to the overall sustainability work. Which may have resulted in a motivational gap having arisen between strategic and operational levels. This can be explained by the fact that an information and knowledge shift has reduced employee understanding of the CSR-strategy and thus their ability to transform CSR from word to action. An apparently inadequate internal communication system can thus be said to make CSR a paper product.

 • Fjätström Zetterberg, Oliver
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Schelin, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Retain your gamblers: A study of behavioural loyalty in a market with low switching costs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The iGaming industry has exploded the last decade. With more competitors on the market with low switching costs, retention of players is an issue not yet resolved. Attracting players through offers has made the iGaming industry less lucrative due to its high competition, where a “bonus war” has taken over. This survey aims to find out how iGaming companies can decrease their churn rate through CRM and loyalty programs to increase revenue and thereby creating a long-term relationship with the player. Based on theory of switching costs and loyalty programs, this thesis investigates how different factors influence customer retention. Interviews with four competing casinos were made to see how they are working progressively towards decreased churn rate.

  The information provided concluded that management sometimes lacked the understanding of how to utilize consumer information and way of communication to increase their revenue. Loyalty programs were used to somewhat extent and correlates partly to what Berman (2006) describes as an important strategy for customer retention in a competitive, homogenous market. Further research is recommended from a legal, ethical and marketing cost perspective. 

 • Törnsten, Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Avvikelser vid underhåll av JAS 39 Gripen: Den mänskliga faktorns bidrag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Missöden vid underhåll av stridsflyg kan medföra konsekvenser i form av förluster av materiel eller liv. För att lära av erfarenhet och kunna förhindra framtida missöden dokumenteras varje missöde i en avvikelserapport. Avvikelserapporterna är dock svåra att överblicka när slutsatser om generella orsaker till avvikelser ska dras. Syftet med detta examensarbete är att kartläggade avvikelser som sker vid underhåll av JAS 39 Gripen och identifiera defaktorer som orsakat avvikelserna. Avvikelserapporter från underhåll av JAS 39 Gripen vid flygflottilj 21(F21) analyserades medtematisk analys och kategoriserades.Resultatet visar att de vanligaste avvikelserna var felmontering, felhantering, lösa föremål samt missade monteringar där felmontering var vanligast. Särskilt felmontering kan oftast förklaras med någon störning i teknikerns färdighetsbaserade minne. Att minnesfel kan orsaka felmontering och andra avvikelser beror på att underhållspersonalen väljer att förlita sig på sitt minne istället för att följa manualer. Manualernas ofullständighet och dåliga anpassning till underhållspersonalens behov kan, indirekt, vara orsaker till de mänskliga felhandlingar som orsakat avvikelserna. Slutsatser är därför att modifiera manualerna, införa assistans on-line samt att införa inspektion vid alla former av underhåll.

 • Winblad von Walter, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Communication and sales channels' role in international market entry for innovative new venture firms: A case study on TLight2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalisation has taken the world by storm by opening opportunities for new markets and easier communication. The general economic climate during the last decade is one reason to this, and the impact has resulted in internationalisation as a key strategy for survival. This has affected many kinds of industries and companies, not least new venture firms. There is today a competitive market climate where companies need to have a strategic advantage to succeed. One advantage could be to increase customer value through the selection of communication channels and sales channels, which has resulted in the following research objective:

  The purpose of this study is to examine how international market entry decisions based on customer perceived value can affect the choice of communication and sales channel strategies for new venture firms in a B2B context.

  This study has been of exploratory descriptive kind where a qualitative data collection has been conducted through in-depth interviews with five gemmologists active worldwide.

  The results of the research were varied since the respondents had different opinions, but some conclusions could still be made. The findings suggest the use of a multiple channel strategy regarding sales channel. The study also highlights the importance of 1) Building and cherishing customer relations, 2) Looking up potential resellers or distributors, 3) Communicating a solution and not a product and finally 4) Focus on internet advertising rather than paper and television. Since this study has been of qualitative kind, one suggestion for future research is to make a quantitative study of the same study to confirm the previously mentioned findings. These findings are due to the nature of the study only implications, but a quantitative study would make them generalizable.

 • Grönlund, Sven
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Utvecklingen av digital compositing: Från att skapa konstgjorda verkligheter i kameran till att göra det digitalt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lundwall, Clara
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Creating guidelines for game character designs: Bachelor thesis in the subject of computer graphics arts2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis will address the subject of character design for games. I will look into developing a method for creating a design template that one can use as basic guidelines when designing a character. The thesis includes research work revolving the subject of how shapes and colors are used to convey a game character’s personality and identity without dialogue or context. How the use of different poses and combinations of lines and shapes help define a character and the essence of the characters role in the game. The essay includes the creation of a module, how it would be used in a character design pipeline, and also ideas on how the module could be further developed. The module is tested by being used to create three different characters and the result is presented along with an evaluation of the usability of the module in a design pipeline. The summary and discussion includes how the module might be useful for less experienced artist, whilst redundant for the more experienced. How the module gave an initial boost and starting point in the designing of the three characters in this essay is also discussed.

 • Caldeborn, Daniel
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Ågren, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Operation Fasad: En studie om hur barn skapar sig en identitet på det sociala mediet Snapchat2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt hur barn i åldrarna 10-13 använder sig utav det sociala mediet Snapchat. Författarna av studien har genomfört två stycken fokusgruppsintervjuer där grupperna har varit indelade i kön. Båda grupperna har bestått av totalt fem stycken informanter. Studien undersöker hur barn väljer att se på Snapchat som socialt medium och plats för identitetsutveckling. Teorierna som studien har utgått ifrån är identitet, privat/offentligt och genus.

  Det framgår att barnen använder Snapchat som en virtuell lekplats för spel och kommunikation. Detta i kombination med en plats där identitet byggs, samt att könsskillnader speglas. Det framgår även att det som är mest attraktivt att porträttera, oavsett kön är en aktiv fritid i kombination med socialt umgänge.

 • Gotis, Georgos
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Nagibin, Ilya
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Metadata in Digital Preservation and Exchange of Electronic Healthcare Records.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish National Archives are in charge of the management of Common Specifications (CS). CS are genericmetadata specifications that provides structure and markup when transferring digital information betweeninformation systems and to electronic archives. As of now there is no CS for electronic healthcare records (EHR).Organizations around Sweden have developed their own specifications for transferring healthcare information. Inaddition to that, there are comprehensive international EHR metadata standards established. The Swedish NationalArchives have commissioned a study of EHR metadata specifications and standards to aid in the development of theCS.A Delphi study was conducted, including respondents from major archiving organizations in Sweden, to identifynecessary metadata categories when exchanging EHRs. The data was analyzed considering the international EHRmetadata standards HL7 CDA2 and CEN/ISO EN13606, as well as digital preservation metadata categories. Theresults were a set of metadata categories necessary to include in a CS. In addition, a subset of suggested mandatorymetadata categories is proposed and a list of implications for practice. Clinical codes, auditing, and separatingmetadata related to different contexts are a sample size of the implications.The results were evaluated in an interview with the Swedish National Archives, as well as Sydarkivera. Three criteriafor evaluating the results were proposed, being that the results had to consider a common terminology as well as bebased on a metadata standard and Swedish metadata specifications for EHRs. The interview revealed that the resultssatisfied these criterions, except for requiring a study on one additional user environment of EHRs.

 • Ekros, Johanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Jonsson, Helena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Patientens skattning av postoperativ smärta efter genomförd total knäartroplastik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som drabbas av knäledsartros där inte medicinsk behandling fungerat blir aktuella för total knäartroplastik (TKA). Under en persons livstid är risken att få knäledsartros 40-45%. TKA förknippas med måttlig till svår smärta efter det kirurgiska ingreppet. Smärtlindringsmetoder har utvecklats och blivit effektivare för att patienten ska få bättre smärtlindring postoperativt. Tidigare studier har visat att god postoperativ smärtlindring förbättrar återhämtningen och minskar postoperativa komplikationer för patienten. Syftet: Syftet med vår kvantitativa enkätstudie var att undersöka patientens skattning av smärta postoperativt efter TKA. Metod: I studien deltog 29 kvinnor och män mellan 53-84 år. Deltagarna fick skatta sin smärta vid två tillfällen, 0-1 timme och mellan 2-4 timmar postoperativt med visuell analog skala (VAS). Data analyserades i SPSS version 24.0. Resultatet: Resultatet visade att efter 0-1 timme postoperativt hade 89.7% VAS ≤ 3 och vid 2-4 timmar postoperativt hade 75.8% VAS ≤ 3. Majoriteten av deltagarna 72.4% skattade sin smärta VAS ≤ 3 vid båda tillfällena. Det fanns en skillnad mellan de deltagare som erhållit spinalanestesi och generell anestesi. Vid första skattningen postoperativt var det ingen som erhållit spinalanestesi som skattade smärta, de som skattade VAS > 3 hade erhållit generell anestesi. Konklusion: Slutsatsen är att patienter som genomgår TKA är väl smärtlindrade men att en större studie med fler antal deltagare skulle behövas göras för att utveckla bättre omvårdnadsrutiner för att möta personers behov av smärtlindringen när spinalanestesins effekter avtagit.

 • Isaksson, Anne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  An Approach To Control Visual Intensity Through Digital Compositing: A way to manipulate visual intensity with compositing by altering space, line, shape, tone, color, movement and rhythm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lövgren, Olle
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Sjölund Alm, Nils
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Trådlös Positionering2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Hamodi, Hussan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  Life cycle cost analysis of the ventilation system in Stockholm's road tunnels2017In: Journal of Quality in Maintenance Engineering, ISSN 1355-2511, E-ISSN 1758-7832Article in journal (Refereed)
 • Nilimaa, Jonny
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Hösthagen, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Emborg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Thermal Crack Risk of Concrete Structures: Evaluation of Theoretical Models for Tunnels and Bridges2017In: Nordic Concrete Research, ISSN 0800-6377, no 56, 55-70 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An approach for thermal crack risk estimations was introduced in the Swedish design guidelines BRO 94. The cracking occurs during the early hardening process because of the exothermic reactions between water and cement and often result in high repair costs and delayed construction. This paper studies and validates the inherent safety levels for one typical case of concrete structure. Three slab-frame structures were analysed and the original crack risk estimations were compared to the actual cracking and postcalculations were carried out, using actual parameters. This paper shows that walls with computed strain ratios over 70% were affected by thermal cracks.

 • Andersson, Viktor
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Machine Learning in Logistics: Machine Learning Algorithms: Data Preprocessing and Machine Learning Algorithms2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Data Ductus is a Swedish IT-consultant company, their customer base ranging from small startups to large scale cooperations. The company has steadily grown since the 80s and has established offices in both Sweden and the US.

  With the help of machine learning, this project will present a possible solution to the errors caused by the human factor in the logistic business.A way of preprocessing data before applying it to a machine learning algorithm, as well as a couple of algorithms to use will be presented.

 • Bjurman, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Communicating your artistic vision2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lindquist, Cassandra
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Agera och animera2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lind Nilsson, Rasmus
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Machine learning in logistics: Increasing the performance of machine learning algorithms on two specific logistic problems2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Data Ductus, a multination IT-consulting company, wants to develop an AI that monitors a logistic system and looks for errors. Once trained enough, this AI will suggest a correction and automatically right issues if they arise.

  This project presents how one works with machine learning problems and provides a deeper insight into how cross-validation and regularisation, among other techniques, are used to improve the performance of machine learning algorithms on the defined problem. Three techniques are tested and evaluated in our logistic system on three different machine learning algorithms, namely Naïve Bayes, Logistic Regression and Random Forest.

  The evaluation of the algorithms leads us to conclude that Random Forest, using cross-validated parameters, gives the best performance on our specific problems, with the other two falling behind in each tested category. It became clear to us that cross-validation is a simple, yet powerful tool for increasing the performance of machine learning algorithms.