1 - 39 of 39
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Engquist-Bolander, Frida
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Lundström, Sarah
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Naturen måste vi ha för annars kan vi dö": Vad händer i interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och barn under naturvetenskapliga aktiviteter?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att synliggöra den naturvetenskapliga kommunikationens karaktär i interaktionen mellan förskollärare och barn. I bakgrunden beskrivs naturvetenskapens innebörd i förskolan samt betydelsen av förskollärares kompetens och förhållningssätt för barns naturvetenskapliga lärande. Det framgår även vilken funktion kommunikation och interaktion har för barns lärande samt vilken roll språket spelar i barns förståelse för naturvetenskap. I en redogörelse för det sociokulturella perspektivet beskrivs studiens teoretiska ramverk.

   

  Studien genomfördes på två olika förskolor där videoobservation tillämpades för att samla in datamaterial om den verbala- såväl som icke-verbala kommunikationen mellan förskollärare och barn. Datamaterialet transkriberades och analyserades med hjälp av centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet, samt med visst stöd från konversations- och samtalsanalys.

   

  I studiens resultat framgår att den verbala kommunikationen tog mest plats i interaktionen mellan förskollärare och barn, därmed var språket den medierande artefakt som användes mest i den naturvetenskapliga kommunikationen. Det förekom även mediering med hjälp av materiella artefakter, främst olika typer av bilder. Det synliggjordes att den språkliga medieringen till stor del bestod av att förskollärarna ställde frågor och barnen svarade. 

 • Norlin Gustafsson, Emmely
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Pojkar använder sina nävar och flickor använder sinaord?!: Förskollärares uppfattningar om barns konflikthantering beskrivet ochanalyserat ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv beskriva och analysera förskolläraresuppfattningar om hur barn hanterar konflikter. Utöver genusperspektivet belyses konflikteroch konflikthantering även ur ett sociokulturellt perspektiv samt ett posthumanistisktperspektiv. Metoden var kvalitativ och det utfördes sex intervjuer med sex förskollärare frånfyra olika verksamheter. Resultatet visar att det fortfarande råder föreställningar somupprätthåller de traditionella könsrollerna gällande konflikthantering men även attkommunikationen och språket är avgörande faktorer för konflikthantering. Ett överraskanderesultat var att ingen av förskollärarna tog upp miljöns betydelse relaterat till konflikter samtkonflikthantering. Slutligen framkom det att en del av de deltagande förskollärarna upplevdeen svårighet med konflikthantering relaterat till nyanlända barn. Min förhoppning är att dennastudie ska leda till reflektion för personal i förskolan om att ständigt vara medveten om ensegna normer och värderingar.

 • von Schoultz, Rasmus
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Brynolfsson, Anton
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Är det bättre att löpa på framfoten, eller har vi fått det om bakfoten?: En jämförande pilotstudie av generell muskelaktivitet och maximala ledvinklar vid två olika löpstilar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Löpare drabbas ofta av olika överbelastningsskador, varför diskussionen om vilken löpstil en ska välja uppstått med ett ökande intresse hos allmänheten. Tidigare studier har visat att löpning på hälen genererar högre muskelaktivitet i Tibialis anterior och löpning på framfoten aktiverar Gastrocnemius i högre grad. Enligt vissa studier tycks biomekaniska skillnader kunna förutsäga vilka individer som riskerar att drabbas av olika skador. Syftet var att jämföra inomindividuella skillnader gällande muskelaktivitet och ledvinklar i nedre extremitet mellan löpning med hälisättning och löpning på framfoten. Metod: Två män, 28 och 29 år gamla med liknande träningsbakgrund sprang varsin gång med bägge löpstilarna, varpå den generella muskelaktiviteten och ett medelvärde av maxvärdena för ledvinklarna beräknades. Datainsamlingen gjordes med elektromyografi för muskelaktivitet och tröghetssensorer för 3D-rörelseanalys. Musklerna som testades var Gluteus medius, Biceps femoris, mediala Gastrocnemius och Tibialis anterior. Ledvinklarna som undersöktes var höftens flexion-extension, abduktion-adduktion och in- och utåtrotation, knäets flexion-extension, samt fotens plantarflexion-dorsalextension och inversion-eversion. Resultat: Muskelaktiviteten i Gluteus medius, Biceps femoris och Gastrocnemius var högre vid framfotsisättning, medan Tibialis anterior hade högst aktivitet vid hälisättning, hos bägge testpersonerna. Plantarflexionen var större hos den ena personen vid framfotsisättning, medan dorsalextensionen var som störst vid hälisättning. Konklusion: Enligt vår kännedom finns inga tidigare studier som undersökt maximala ledvinklar och generell muskelaktivitet, där testpersonerna haft liknande erfarenhet av de bägge löpstilarna. Undersökningen bidrar till ökad kunskap om individuella skillnader i ledvinklar mellan löpstilarna hos testpersonerna. Studier med ett större antal deltagare som byter från en löpstil till en annan behövs för att kunna fastställa hur muskelaktivitet och ledvinklar påverkas. 

 • Kostet, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Railway bridges with floating slab track systems: Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. The interaction leads to increased horizontal forces in the rails due to the changed stiffness between the embankment and the bridge, temperature variations, bending of the bridge structure because of vertical traffic loads and braking and traction forces. If the compressive rail stresses become too high it is necessary to use costly and maintenance-requiring devices such as rail expansion joints and other rail expansion devices. These devices increase the railway systems life cycle cost and should if possible be avoided.

  The use of non-ballasted track on high-speed railways, tramways and subways, has increased since this kind of track requires less maintenance and according to some investigations have a lower life cycle cost compared to ballasted track. The non-ballasted track is usually made of a track slab to which the rails are connected through fastenings. The track slab is connected to the bridge structure and held in place by shear keys. When non-ballasted tracks are used in populated areas it is sometimes necessary to introduce some vibration and noise damping solution. One of the possible solutions is to introduce a floating slab mat (elastic mat) under the track slab on the bridge.

  The influence of the floating slab mats properties on the rail stresses is investigated in this degree project. The investigation was performed through a numerical modelling of two railway bridges using the finite element software SOFiSTiK. The results from the investigation showed that there was a small reduction of the compressive rail stresses by approximately 3 – 7% (depending on the stiffness of the elastic support, load positions and the properties of the mat) when a mat was installed under the track slab. The results from the investigation also showed that there was a small reduction (up to approximately 1 %) of the compressive stresses in the rail when the thickness of the mat was increased, and the stiffness of the mat was reduced. This reduction of the compressive stresses is assumed to be caused by the mat being mounted on the sides of the shear keys. The lower stiffness of the mat allows the track slab and the bridge deck to move more freely parallel to each other in the horizontal direction. This leads to a decrease of the stresses in the rail due to a lower interaction between the track and the bridge. It was also shown that the rail stresses increased if the friction between the slab mat and the bridge deck was considered. This is because of an increase of the interaction between the track and the bridge due to the mats horizontal stiffness.

 • Hassel, Erika
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Thorpe, Mark
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism: Konsekvenser för röntgensjuksköterskor2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Autism or Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by varying degrees of difficulty in three areas: mutual social interaction, mutual communication and imagination, flexibility and variety of behavior and interests. ASD affects approximately 1% of children in Sweden and is thought to be due to deviations in certain regions of the brain. A diagnosis is usually made after the age of two with the help of interviews with family members and observations of the child’s behaviour. The search for abnormalities in the brains of children with ASD had been going on since the 1980s. Technical advances in computers and magnetic resonance imaging (MRI) mean that researchers can map the brain like never before. Aim: The aim of this study was to compile and describe the latest research on MRI's use for the early diagnosis of autism and describe the consequences for the radiology nurse's profession. Method: The study has been conducted as a literature review. Fourteen scientific articles were quality controlled and analyzed. Results: The results were first divided into three different groups: findings from structural MRI, findings from functional MRI and consequences for radiology nurses. These groups were then divided further into a number of subgroups. Conclusion: A number of abnormalities were found in the brains of children who later develop ASD. Abnormalities were found in brain volume, extra-axial fluid, corpus callosum, fractional anisotropy values, processing of sound and visual orientation. It seems probable that after more research these biomarkers will become reliable enough to be used as a diagnostic tool. If MRI examinations of children with ASD become routine then radiology nurses will need new knowledge and skills above all in the handling of children with ASD.

 • Maijanen, Emilia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Självskattad träningsvolym och träningsprestation under PMS och menstruation: En enkätundersökning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Träning lindrar fysiska och psykiska symtom under menstruation och PMS. Premenstruella symtom (PMS) är ett symtomkomplex som uppstår före menstruationsblödning. Menstruation är den månatliga blödningen som sker hos fertila kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om kvinnor förändrar träningsvolym under PMS och menstruation samt undersöka om träningsprestationen förändras under PMS och menstruation. Metod: En enkät utformades efter syftet och skickades via mail till 314 studenter på arbetsterapeutprogrammet och fysioterapeutprogrammet på Luleå tekniska universitetet. Biologiska kvinnor som menstruerar inkluderades i studien. Resultat: Totalt svarade 33 personer på enkäten. Samtliga var biologiska kvinnor som menstruerade. Av försökspersonerna angav 27% förändring av träningsvolym under PMS och 39% angav förändring av träningsvolym under menstruation. Ungefär hälften (52%) uppgav att de upplevde en negativ påverkan på träningsprestationen under menstruation och 39% upplevde en negativ påverkan på träningsprestationen under PMS. Konklusion: Förändring av träningsvolym och påverkan på träningsprestationen är väldigt individuellt. Fler studier behövs på både motionärer och elitidrottande kvinnor.

 • Utter, Mari
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Stora barngrupper i förskolan: pedagogernas reflektioner i arbetet med att forma en god läromiljö i förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of my study was to find out how pedagogical views affect their work in large children groups. Furthermore, I wanted to know how the pedagogues organize a good learning environment to provide for children´s development and learning. I conducted five qualitative interviews with preschool teachers in a small municipality, where I aimed for preschools that had a children group with more than 15 children. The results of my study showed that the difficulties of informants were to work with both the learning objectives, and also to meet the needs of every child in large children's groups and that children are affected differently; the needs differ from child to child. The informants' approaches are based on the composition of the children's group, and the different needs of children. All informants who participated in the study agreed that the children's groups are too big today. Their wish was to have a maximum of 15 children in the group. In order to properly accommodate the needs of all children and the children to be seen, the informants' strategy was to divide the children into small groups when the opportunity was available. All informants stressed that safety was important to work in their business. The difficulty was to see every child, as the focus was on the group itself and getting the day together with all the everyday routines needing to be done.

 • Medin, Jonas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Finding the optimal speed profile for an electric vehicle using a search algorithm2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis presents a method to find the optimal speed profile for a dynamic system in the shape of an electric vehicle and any topography using a search algorithm. The search algorithm is capable of considering all the speed choices in a topography presented discretely, in order to find the most energy efficient one. How well the calculations made by the search algorithm represents the reality, depends on the speed and topography resolution and the vehicle energy model.

  With the correct settings, up to 18.4% of energy can be saved for a given topography compared to having the lowest constant speed allowed. The speed is ranging between 85-95 km/h but the method presented is capable of having any set of speed options, even if the resolution varies from point to point on the road. How to use this method and its properties is explained in detail using text and step for step figures of how the search algorithm iterates.A comparison between allowing regenerative braking and not allowing it is shown in the results. It is clear that there is most energy saving potential where no regenerative braking is allowed.

 • Burman, Natalia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid: En integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskan är en yrkeskategori som finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Nattarbete utförs under särskilda förhållanden med utmaningar som trötthet och dygnsrytmsanpassning. Detta ställer särskilda krav på sjuksköterskan för att kunna arbeta patientsäkert. Syftet med arbetet var att sammanställa kunskap om sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid. Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och utgick från två frågeställningar: Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan att arbeta patientsäkert nattetid? samt Vilka strategier kan sjuksköterskan använda för att arbeta patientsäkert nattetid? Litteratursökningen gjordes i två databaser och resulterade i sexton artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att de faktorer som påverkar möjligheten att arbeta patientsäkert nattetid var bemanning, rutiner, arbetstider och sjuksköterskans arbetsförhållanden. Strategier som sjuksköterskan kan använda för att arbeta patientsäkert nattetid var tupplur under nattrasten, planering av nattarbetspasset och kontroll av ljusexponering. Slutsatser som drogs av arbetet var att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete skulle kunna öka förutsättningarna för sjuksköterskan att arbeta patientsäkert. Interventioner som nattsjuksköterskan skulle kunna använda riktas på att minska risk för misstag och undvika nödsituationer, vilket  är aktuellt under nattskift då sjuksköterskan kan vara trött och sömnig, samt bemanningstätheten är lägre.  

 • Ekelund, Jonah
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  Calibration and evaluation of the secondary sensors for the Mini-EUSO space instrument2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Mini-EUSO (Mini - Extreme Universe Space Observatory) is an instrument for observation of ultra-high energy cosmic rays (UHECR) from space. It is designed to observe Earth from the international space station (ISS) in the ultra-violet (UV), visible (VIS) and near-infrared (NIR) light ranges. The UV sensor is the main sensor, designed and built by the EUSO collaboration. The visible and near-infrared sensors are secondary sensors. These are two cameras, FMVU-13S2C-CS and CMLN-13S2M-CV, from Point Grey Research Inc. The near-infrared light camera has a phosphor coating on the sensor to convert from near-infrared light to visible light, which is detectable by the camera's CCD.

  This thesis deals with the calibration and evaluation of the secondary sensors. This is done by first evaluating the bias and dark current for both cameras. After which a calibration is done using the light measurement sphere, located at the National Instituteof Polar Research (NIPR) in Midori-cho, Tachikawa-shi, Japan. Due to the low sensitivity of the near-infrared light camera, an evaluation of its ability to see celestialobjects are also performed.

  It is found that the visible light camera has a high bias with values around 5 ADU (Analog-to-Digital unit), but almost non-existing dark current, with mean values below 1 ADU. The visible light camera has good sensitivity for all the colors: red, green and blue. However, it is most sensitive to green. Due to this, it is easy to saturate the pixels with too much light. Therefore, saturation intensity was also examined for the shutter times of the visible light camera. This is found to be between 900μWm-2sr-1 and 1·107μWm-2sr-1, depending on color and shutter time.

  The near-infrared light camera is the opposite; it has a low bias with values below 1 ADU and a high dark current. The values of the dark current for the near-infrared light camera are highly dependent on the temperature of the camera. Mean values are below 1 ADU for temperatures around 310K, but mean values of almost 2 ADU at temperatures around 338K. The sensitivity of the near-infrared light camera is very low, therefore, the only way to detect a difference between the light levels of the light measurement sphere was to use a high ADC amplication gain. With this it was found that there is a power-law behavior, values between 1.33 and 1.50, of the relationship between pixel values and light intensity. This is likely due to the phosphor coating used to convert to visible light. When trying to detect celestial objects, the faintest object detected was Venus with a magnitude of less than -4.

 • Fridsén, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter.: - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. Studiens kvinnliga informanter arbetar alla på en ledande position inom branscher som domineras av män, både på högre poster men även generellt inom organisationen. De teorier och tidigare forskning som ligger till grund för studien är dels genussystem och könsordning, homosocialitet och manlig dominans samt könsskillnader.

  Avsikten med studien är att belysa och undersöka hur kvinnliga ledare upplever ledarskapet i de branscher där dom är verksamma och även bemötandet från omgivningen. Dessutom undersöker studien hur informanterna arbetar med motivation.

  Studien visar på att informanterna inte upplever att kön biologiskt sett utgör något hinder utan att de motsättningar och hinder som de stöter på är socialt betingade. Kvinnorna i studien upplever viss diskriminering men ser även att det finns andra orsaker till den könssegregering som råder i deras verksamheter. Min förhoppning är att studien kan bidra till förståelse för hur man kan skapa möjligheter och förutsättningar för kvinnliga ledare att nå upp till de riktigt höga positionerna och kunna göra karriär.

 • Anderson, Anne Lee
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Assessment of thermal radiation arithmetic's for jet flames: A study involving generic calculation methods concerning radiation from jet flames with the purpose to determine the safety distance for flame effects2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jet flames are commonly used as flame effects in pyrotechnical shows, and are also a possible risk in industries that uses pressurised flammable gas. For these users it is important to  make fire safety engineering calculations to minimise the risks. This project focus on jet flames that are used in pyrotechnic shows where, e.g. it is important to determine the safety distance to the audience. Up to now most studies made concerning jet flames regards jet flames in subsonic regiments, whilst there is a lack of studies concerning sonic jet flames and mathematical formulations for radiation from these cases are limited. This makes pre-determination of temperatures, safety distances, flame heights etc. a challenge. Based on information found, and assumptions when needed, calculations of the safety distance were made. 

 • Haster Olsson, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Simulering av rekristallisationsförloppet för ett verktygsstål2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rekristallisationsförloppet som sker i samband med varmbearbetning av stål, och den efterföljande värmebehandlingen, spelar en avgörande roll för den fortsatta strukturens utseende, och således dess slutgiltiga egenskaper. I följande examensarbete har varmbearbetning och värmebehandling simulerats på ett verktygsstål under olika betingelser i en dilatometer utrustad med deformationsenhet.

  Målet med examensarbetet är att ge förslag på i vilket temperaturintervall fullständig rekristallisation sker vid varmbearbetning, samt undersöka möjligheten att ”reparera” en partiellt rekristalliserad struktur med efterföljande värmebehandling.

  Resultaten av det experimentella arbetet visade att fullständig rekristallisation, under de i dilatometern rådande betingelserna, inträffar mellan 1000–1100°C. Vidare kunde en partiellt rekristalliserad struktur ge upphov till lokala kornförgrovningar; vilka inte går att eliminera med de värmebehandlingsmetoder som låg inom ramen för arbetet.

  För att säkerställa tillämpbarheten av de simulerade resultaten på den verkliga processen rekommenderas att mer omfattande undersökningar av den verkliga processen görs; vilket inte hanns med inom tidsramen för detta arbete.

 • Larsson, Petter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Undersökning av programmet PMSV3 INVENTERING som hjälpverktyg för inventering av statliga vägar2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Ström, Tobias
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  A geophysical study of the Mertainen area: Modelling and interpretation of primarily aeromagnetic data2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nautanen Deformation Zone, is a prominent deformation zone in the Malmfälten area, which is of importance to understand for mineral exploration purposes. In spite of diverse geophysical data being available in Malmfälten and the good correlation between airborne measurements and geological observations, the area has not been fully investigated in detail using the aforementioned available data. A geological feature in connection with the Mertainen magnetite-breccia apatite iron ore deposit has been studied. Methods include the study of geological maps, the study of analytic signals of magnetic and gravity data, data processing, potential field- and 3D modelling and the interpretation of aforementioned models. Based on the observed and modelled data a fold structure has been detected in connection with Mertainen, and several mineralizations are believed to be structurally related to this fold. Furthermore, a potential mineralization structurally related with the fold has been detected, though it is quite likely that it isn't economically viable.

 • Broberg, Helena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Karlström, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en person närmar sig livets slut på grund av sjukdom, skador eller ålder övergår vården till att vara palliativ. Att vara närstående till en person i palliativ vård kan innebära stora förändringar. Samtidigt som den palliativa vården har som mål att erbjuda stöd till närstående att hantera sin situation framhåller tidigare forskning att närstående kan vara i stort behov av både mer och förbättrat stöd. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård. Metoden var en litteraturstudie av 12 kvalitativa artiklar publicerade i CINAHL som analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultatet består av fem kategorier, 1) Att stå på sidan av vid lidande och försämring,2) Att vilja vara närvarande och ha en vårdande roll, 3) Att livet kretsar kring den sjuke och vardagen förändras, 4) Att ha behov av stöd och samhörighet, 5) Att förlora sin närstående och sin roll som vårdare. Slutsatsen är att närstående vill vara nära och stödja den sjuke personen samtidigt som de har ett eget behov av stöd. Sjuksköterskan kan möjliggöra för den närstående att vara närvarande och hantera vården av den sjuke personen genom information och utbildning och samtidigt bevara den närståendes välbefinnande genom tillgänglighet, stöd och bekräftelse.

 • Rosengren, Camilla
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Fredriksson Karanouh, Linda
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i livets slutskede: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Palliativ vård i livets slutskede är en vård som handlar om att lindra lidande och främja livskvalitet. En god palliativ vård kännetecknas av en helhetssyn på människan och vården utgår från de fyra hörnstenarna multiprofessionellt samarbete, symtomlindring, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Sjuksköterskor har en komplex roll då de ska stötta patienter och närstående i livets slutskede. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i livets slutskede. En litteratursökning som gjordes i Cinahl och PubMed resulterade i arton artiklar. Dessa artiklar kvalitetsgranskades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem slutgiltiga kategorier; att vilja ge en god omvårdnad, att ärlig kommunikation är betydelsefull, att en förtroendefull relation lindrar lidande, att kunna arbeta självständigt och samverka i ett team, att känslomässigt engagemang är både tungt och stärkande. Slutsatsen blev att sjuksköterskor inom palliativ vård kan behöva extra stöd för att vårda på bästa sätt och för att efter varje förlust orka gå vidare. Sjuksköterskor behöver stärkas genom teamsamverkan samt tid för reflektion. Kunskapen om vård i livets slutskede kan vara ett stöd för nyutbildade sjuksköterskor som med stor sannolikhet kommer att möta patienter i svåra situationer.

 • Ahlqvist, Anette
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Lindkvist, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom - en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att som förälder få uppleva att barnet drabbas av en kronisk sjukdom är en omvälvande händelse för många föräldrar. När ett barn blir sjuk är det oftast en hel familj som drabbas och i vården finns det en utmaning i att möta hela familjen som är i behov av stöd och vård. Syfte var att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med kronisk sjukdom. I denna litteraturstudie utgick vi från Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Resultat visar att diagnosen och sjukdomen upplevdes svår att hantera. Känslor som sorg, förtvivlan och skuld beskrevs komma i samband med sjukdomen. Känslan av att behöva stöd från hälso- och sjukvården upplevdes viktig av föräldrarna. Familjen upplevde svårigheter att hantera det vardagliga livet och få det att fungera. Mycket oro över det sjuka barnets framtid upplevdes. Fortsatt forskning som handlar om hur hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om föräldrar till kroniskt sjukt barn bör utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver få tillgång till verktyg som hjälper dem att bemöta föräldrar till kroniskt sjuka barn.

  Nyckelord: Föräldrar, kroniskt sjuka barn, familjer, lidande, omvårdnad, upplevelser

 • Andersson, Siri
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Olea, Jennifer
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Att leva med ALS - en sjukdom som leder till döden: -En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och dödlig sjukdom där det är vanligt att många dör inom 2-5 år efter diagnos. När motoriska nervcellerna bryts ner och dör försvagas muskulaturen och en vanlig dödsorsak är andningssvikt. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. En litteratursökning genomfördes där 10 kvalitativa artiklar som svarade mot syftet valdes ut.Studien utgick från en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Analysen resulterade i femkategorier; att få diagnosen innebär en dödsdom, att tvingas leva med förluster som sjukdomen medför, att kunna känna meningsfullhet, att söka strategier för att leva med förändringar samt att vilja bestämma för få kontroll över sitt eget liv. Resultatet visade att personer med ALS upplevde att vid diagnostisering ifrågasattes hela deras existens samt att diagnosen kom som en chock. De beskrev även att de fysiska förlusterna sjukdomen medförde begränsade livet och friheten togs ifrån dem, dock kunde de känna hopp om de fick mycket stöd av familj och vänner. Personer med ALS hittade strategier genom att de undvek negativa tankar och ersatte dem med positiva tankar. De beskrev även att ta beslut kring sin egna vård gav dem känslan av vara i kontroll. Denna studie kan användas för att upplysa vårdpersonal om upplevelser personer som lever med ALS har och på så sätt kunna förstå och bemöta dessa människor på bästa sätt. Detta för att kunna höja livskvaliteten samt underlätta för dem under sjukdomsförloppet.

 • Engberg, Sanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Johansson, Lina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Upplevelser av hur Multipel skleros inverkar på hälsan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multipel skleros är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar människor runt om i hela världen. Förloppet är i många fall långdraget och inverkar samt förändrar livet hos individer som lever med sjukdomen. Hälsa är en central del i människans liv och kaninfinna sig trots sjukdom. Begreppet hälsai denna litteraturstudie utgickfrån en subjektiv dimension där fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter är inkluderade.Syftet med den kvalitativa litteraturstudien var att beskriva hur personer med multipel skleros upplever att sjukdomen inverkar på hälsan. Litteraturstudien utgick från en kvalitativ innehållsanalys där elvavetenskapliga artiklaranalyserades utifrån det manifesta innehållet med en induktiv ansats vilket resulterade i fem kategorier: Att känna gemenskap och tillhöra ett socialt sammanhang, att känna ensamhet och hinder i det sociala nätverket, att känna svårigheter i den nya situationen, att uppnåmeningsfullhet och balans samtatt se möjligheter i ett förändrat liv. I resultatet framkom det att sjukdomen inverkar både positivt och negativt på hälsan. Sjukdomen ansågs vara en ständig påminnelse om hur livet en gång varit och personerna behövde omvärdera sin syn på livet för att skapa mening. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor har kunskap om hur sjukdomen multipel skleros upplevs för att kunna vårda dessa människor på bästa sätt. Även kunskaper om hälsa och på vilka sätt det kanpåverka en människa är betydelsefullt för att kunna förebygga ohälsa och göra prioriteringar inom omvårdnaden. Vidare forskning bör fokusera på interventioner för att främja hälsa hos individer med kronisk sjukdom.

 • Gullner, Kristian
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Modulbaserat beräkningsramverk för betongkonstruktioner2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tekniska lösningar på olika konstruktionsproblem under projekteringsfasen kan vara svåra att återanvända eftersom dessa kan vara väldigt projektspecifika. Tekniska lösningar kan vara allt från beräkningar, ingenjörsmässiga antaganden och lösningar på tidigare problem. Sådan kunskap inom ett företag kan även gå förlorad vid personalomsättningar. Detta kan resultera i att man tvingas återuppfinna hjulet vid nya projekttillfällen istället för att ta vara på tidigare lösningar och kompetens. I sådana situationer kan byggnormens komplexitet hämma konstruktörens förmåga att välja rätt lösning för rätt problem.

   

  Ett verktyg som kan användas för återanvändandet av tidigare tekniska lösningar är användandet av modulbaserade produkter. Modulbaserade produkter har sitt ursprung från tillverkningsindustrin där en av fördelarna med moduler är att ökade produktionsvolymer kan uppnås tack vare de ingående standardiserade komponenterna. Tillverkande företag kan på så sätt även få en bättre översyn över dess produktrelaterade aktiviteter om produkten är baserad på moduler. Med hjälp av ett fåtal moduler kan olika varianter av en produkt skapas vilket kan skapa skalfördelar vid produktion. Inom byggindustrin har arbetet med modulbaserade produkter undersöks med syfte att uppnå en effektivare industriell byggproduktion. Exempelvis har byggmoduler i form av olika volymer undersökts. Att arbeta med byggmoduler i form av volymer vid ett byggnadsarbete kan ses som ett verktyg med uppgiften att eliminera faktorer i produktionsprocessen som inte genererar något värde för slutkunden. Vidare banar modulerna väg för olika planeringsfilosofier både gällande logistik och de interna resurserna. Däremot är teorier förknippade med moduler relativt få med avseende på projekteringsfasen där dimensionering och validering av konstruktioner sker.

   

  Design Evolution är ett företag som arbetar med att utveckla konfigurerbara teknikplattformar samt automatiserad projektering för husbyggnadskonstruktion. Plattformarna används i konsultuppdrag och kundanpassas via datorstöd för respektive uppdrag. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur ett modulbaserat beräkningsramverk skulle kunna användas av Design Evolution som ett verktyg för att validera dimensioneringen av konstruktionselement. I examensarbetet så har ett beräkningsramverk utvecklats utifrån principer lånade från teorifält förknippade med tillverkningsindustrin där modulbaserade produkter är vanligt förekommande. Konceptet utvärderades sedan genom en workshop av anställda vid Design Evolution. Studien visade att ett modulbaserat beräkningsramverk möjliggör för återanvändningen av tekniska lösningar från olika projekt. Beräkningsramverket kan även fungera som ett vägledande underlag vid projektering av byggelement vilket kan verka som ett stöd för oerfarna konstruktörer. Resultatet på utvärderingen av beräkningsramverket tyder på att några av styrkorna med verktyget är att kvaliteten på beräkningarna ökar då överskådlig är bättre än tidigare. 

 • Mupenda, Elsa Marie-Louise
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Faktorer som påverkar patienters sömn under en sjukhusvistelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömn utgören grundläggande förutsättning för hälsa och välmående. Vid brist påsömn sänks immunförsvaret och kroppens förmåga att läka och återhämta sig försämras. Eftersom för lite sömn kan påverka hälsan, är det viktigt att ta sömnen på allvar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som kan påverka vuxna patienters sömn under sjukhusvistelse. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt där åtta vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats analyserades. Data samlades genom att både elektroniska sökningar i Cinahl, PsycInfo och Pubmedoch manuell sökning gjordes. Resultatet visade att patientens sömn påverkades av inre och yttrefaktorer. De inre faktorerna bestod av kroppsliga symtom samt rädsla, oro och ängslan. De yttre faktorerna bestod av vårdmiljö, komfort, avdelningens rutiner, vårdpersonalens förhållningssätt och bristfällig kommunikation, vård och behandling, låg personalbemanning samt andra patienter. Resultatet visade att patienters sömn blev störd av buller från utrustning, ljud från vårdpersonalens skor, sängens beskaffenhet och temperaturen i rummet. Även andra patienters behov av vård beskrevs som störande. Att vara väl omhändertagen underlättade god sömn. Att ligga i flerbäddsalar beskrevs som förlust av värdighet och integritet där ingen sekretess upprätthölls. Även smärta, rädsla och oro over den nya situationen störde patienters sömn. Litteraturstudien visade att det fanns faktorer som hade negativ påverkan på patientens sömn under sjukhusvistelse. Sjuksköterskorbör känna till dessa orsaker för att kunna främja god sömn för patienten.

 • Rödén, Joakim
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Kraftöverföring mellan två prefabricerade betongväggar: Analys med avseende på bärförmågan hos en infästning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Ström, Pär
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Helkrossad betongballast: Rekommenderade inställningar på vindsikten vid varierande fuktkvot i bergtäkten Vikan kross2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Skanska Asfalt och Betong AB is the owner of the quarry Vikan kross in Gothenburg. They produce manufactured sand as a replacement product for the natural sand that is used in todays fin aggregates for concrete production. The Swedish government is limiting the extraction of natural sand because of environmental reasons. In 2013 Vikan kross invested in a plant to produce manufactured sand thus phasing out the natural sand from their concrete production.

  In 2014 the plant was ready to start producing manufactured sand. Through a long start-up period, many tests were done to get the manufactured sand to mimic the natural sand as much as possible. Today Vikan kross is producing a good replacement product for the natural sand, but the production team has come to the conclusion that the moisture content in the input material to the air classifier has a major impact on the final product.

  Skanska assigned me to investigate how the air classifiers settings should be adjusted depending on the moister content of the input material in order to maintain an acceptable particle size distribution. Skanska also wished that the amount of fines (particles smaller than 63 μm) in the manufactured sand should increase from the amount present today.

  A plan based on previous tests and experiences was set up in order to reach a good result. The method used was to take tests of the input materials as well as the output materials from the air classifier. The materials have been analyzed by using sieving methods to determinate the particle size distribution. The settings of the air classifier were then adjusted and further tests and analysis was done. When the air classifier was producing manufactured sand with a particle size distribution as good as possible, the input material was watered. Water was added to raise the moisture content to understand how the settings of the air classifier should be adjusted to maintain a particle size distribution within the limit values.

  The result shows that if the input material to the air classifier has a deviating moisture content (> 1 wt-%) it is possible to obtain a particle size distribution that mimics the particle size distribution obtained when the material has a normal moisture content (<1 wt-%). The amount of fines has not increased in the manufactured sand because the amount of fines in the input material is already so low that it can’t be adjusted by only changing the settings of the air classifier. The reason for the amount of fines being lower than previously observed is linked to the geology of the material. The material that had been crushed during this test period was very hard and thus produced a small amount of fines. For an increased amount of fines in the manufactured sand, a change is necessary in the process prior to the air classifier. 

 • Öhberg, Sören
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Stadsbyggnadsförslag ur ett mikroklimatperspektiv: Kontinuitet i centrumaxeln Rådhusgatan, Stationsvägen - Köpmansgatan i Jakobstads centrum2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Chapman, David
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  By Design, from design guidance to built form2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper explores the planning policy era of By Design: Urban design in the planning system: towards better practice through the lens of Planning Policy Guidance 1 (PPG1): General Policy and Principles and Planning Policy Guidance 3: Housing. The paper explores the objectives of urban design, as set out in By Design against PPG1’s objective to promote higher standards of urban design and PPG3’s objective to revise housing densities. Research takes a systematic approach to reviewing the evidence base available for the production of By Design and analyses density targets and urban design objectives against generic housing types of the day and four housing led development schemes delivered during the policy period. The paper argues that on density grounds, only two of the researched generic housing types delivered the density targets prescribed by PPG3, requiring the development industry to bring forward new models of development. The case study analysis establishes that the industry was able to adapt to the objectives of By Design with selected developments delivering the urban design objectives set out in By Design and density standards of PPG3. The paper concludes by arguing that whilst ‘By Design’ was extinguished as policy in 2012, its design objectives are still valid and may be relevant to new emerging dimensions related well-being as part of; Ease of movement and seasonal climate change as part of; Quality of the public realm.  

 • Public defence: 2018-02-09 10:00 Piteå
  Leijonhufvud, Susanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Liquid Streaming: The Spotify Way To Music2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis accounts for the liquid affordances of musicking via streamed music from the perspective of the end-user. The study is particularly analysing the case of Spotify, which has gained an extraordinary prominent position within the Swedish market. The point of departure is that music streaming has emerged in a time where there seems to be an increased space and need for a musical presence in everyday human life. This circumstance is then related to the phenomenon that music has an exceptional position for human beings.Music may affect the human body, empower physical activity as well as regulate moods and feelings. Whatever the musical experience might be, it is affected by previous musical socialisation including formal as well as informal music learning situations. These experiences per se found the base of future musical awareness and advancement. Moreover, as musical involvement, to such a large extent currently are given via streaming, it is most crucial to understand what kind of affordances streaming brings to a lifelong learning and its more or less organized arenas, of music. To investigate music streaming from the user’s point of view, Norman’s concept of affordance has been applied to numerous public sources that in different ways houses the Spotify way to music. Here, the concept of affordance reveals the idea of the user as the user is inscribed in the design. The Spotify software program, materials from Spotify employees, newspaper articles, statistics and reports concerning music streaming have been analysed according to actor-network theory (ANT) situated in, what Bauman regards contemporary society as, an interregnum of liquid time. The thesis initially accounts for the constitution of music streaming as a feature, revealing an intrinsic network of a company with its core of employees, its agile management and playful culture, but also necessary networked actors such as Internet Service Providers, manufactures of digital devices, software algorithms and music formats to mention a few. Economic Maecenas and legislators also constitute the streaming service intertwined with the main players of users and music. This multifaceted picture shows that to comprehend a music streaming actor, its whole network needs to be accounted for as its constitutes the actor. Also, as condition changes, actor changes, why also music streaming, as a feature, changes. Consequently, any music educator at various levels within the society, e.g. public radio, artists, teachers, peers, the user herself, or even the Spotify company need to consider the liquid situation as it has become fundamental for musical experiences and learning through this kind of media. The affordances of musicking are further analysed on the level of the service’s interface, e.g. the visual display of the music service by addressing a multimodal analysis of the social semiotics used to network users to music. This cross-section also shows to be liquid as the service both continuously updates as well as being customised which means that one view is not alike the other. This protean state and the liquid affordances it brings with it needs to be related and responded to by music educators. Finally, the thesis covers the affordance of musicking on behalf of the one who streams. Based on the fact that music is available in a plethora, the central feature of streaming services is to aid and guide users to music. In this realm, intelligent algorithms have started to be employed as cicerone. Algorithmic cicerone based on usergenerated data blend humans and machines into a hybrid lifeform when musicking. User-generated data is currently being refined via an increased human embodiment by the Internet of Things starting to close up on the one who streams. Technological embodiment of the human is starting to increase to also embrace a sensuous embodiment of the musicking human. A detected human heartbeat can consequently co-constitute musical recommendation for the streamer, a recommendation that in turn can affect the heartbeat. This evolution calls for a turn toward a renewed coalition between music and human. Music streaming has the affordances to constitute an advent of something newborn - a musical cyborg.

 • Nordh, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Mindfulness som intervention inom arbetsterapi: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how mindfulness could be used in occupational therapy. Stress, depression, anxiety and chronic pain are common diseases in the Swedish population. In this literature review it was of relevance to examine how mindfulness could be used in occupational therapy since research in other areas such as psychiatry and cognitive behaviour therapy have shown positive effects using mindfulness. Mindfulness is primarily focused on awareness, insight, ability to obtain an objective perspective and to hold acceptance which for the client can lead to increased participation and a greater engagement in occupations. A number of databases were used in order to find articles which responded to the purpose of this study. A total amount of eight articles were found and analyzed. The articles resulted in the categories Mindfulness as an intervention, Results of mindfulness as an intervention and Limits using mindfulness. The results showed positive effects using mindfulness as an intervention for clients having stressrelated illness, chronic pain, depression and anxiety. Difficult and challenging situations became easier to handle and with less negative effect on the clients health. One article showed that mindfulness had no effects for clients with depression and anxiety. The majority of the articles which were analyzed showed that mindfulness had positive effects for stressrelated illness, depression, anxiety, chronic pain and for parents to children with Autism Spectrum Disorder. The conclusion came out in a way that occupational therapy could benefit by using mindfulness as an intervention with its primarily focus on participation and engagement in occupations. According to the results in this study mindfulness could bring a higher quality of life for the client by participating in meaningful occupations in their daily lives. With mindfulness integrated in the clients daily occupations or to meditate for mindfulness practice, several client groups could benefit from this form of intervention.

 • Lindström, Karin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Lundstedt, Angelica
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. Syfte: Syftet var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar. Design: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Metod: Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer med åtta skolsköterskor i Västerbottens län. Intervjudata analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Psykisk ohälsa beskrevs i varierande termer men skolsköterskorna upplevde att det istället borde fokuseras på begreppet psykisk hälsa. Tänkbara faktorer till ökad psykisk ohälsa var skolan, sociala medier och samband med en förändrad familjesituation. Skolsköterskorna erfor att genom att vara tillgängliga och ha en god relation med ungdomarna gavs möjligheter att arbeta mot psykisk ohälsa. Skolsköterskorna upplevde begränsade resurser men genom öppen mottagning hade ungdomarna möjligheter att komma med sina problem. Slutsats: Studien visar att mer forskning behövs kring faktorer som kan påvisa varför psykisk ohälsa ökar. Skolsköterskan är en central person i detta arbete men det finns inte samstämmig evidens kring vilka arbetssätt som ger störst effekt.

 • Dvorsak, Martin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Förbättrar utbildning kvinnors förhandlingsposition?: En experimentstudie2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kön har sedan tidigare använts som en förklaringsfaktor till olika fenomen och till nackdel och skäl för underordning av kvinnor. En sådan förklaring finns inom förhandlingar, där det påstås att män är bättre på att förhandla. I denna uppsats kartläggs ledande teoretiska förklaringar till varför skillnaderna mellan män och kvinnor inom förhandlingar existerar. För dessa skillnader erbjöds förklaringar som man tematiskt samlat under paraplytermerna: erfarenhet, strukturella positioner samt makt och status.

  Tidigare studier med fokus på makt och status visar bland annat att kvinnor med hög status som kräver en viss summa får lika bra resultat som män med hög status som kräver samma summa, vilket inte är fallet hos män och kvinnor med låg status. Där har kvinnor en mindre chans att få det de kräver jämfört med män. Denna uppsats fokuserar främst på skillnaderna från makt/status-perspektiv, hur det påverkar kvinnors förhandlingsutfall och om kvinnor kan motverka de sämre resultaten de får inom förhandlingar när de beter sig icke-kvinnligt och bryter mot normer/roller som bestäms av kön (rollkongruensteorin-mer om detta i del 2.1). I uppsatsen söks indicier som påvisar att en högre status i form av utbildning (högskoleutbildning) ger kvinnor lika bra resultat för samma prestation som män eller åtminstone förbättrar kvinnors utgångspunkt. En experimentell frågeundersökning utförs, där varje deltagare får 1 av 4 möjliga varianter av texten. Dessa varianter skiljer sig åt vad gäller kön och utbildningsnivå hos de personer som beskrivs i texten. Sedan analyseras vilka resultat som följer av dessa skillnader. Det handlar således om ett efterdesignexperiment med en hypotetisk deduktiv ansats.

  Studien visar att högskoleutbildning inte tycks vara en tillräckligt stark källa till status för att ge kvinnor lika bra förhandlingsresultat som män. Däremot indikerar studien att manliga deltagare ger mindre resurser till kvinnor än till män, medan kvinnliga deltagare ytterst sällan bemöter manliga kandidater sämre. I studien visas också att det främst är män som anser att kvinnor måste bete sig kvinnligt och att motreaktionen (s.k. backlash) drabbar de kvinnor som inte uppfyller detta förväntade beteende. Mitt experiment bekräftar således rollkongruensteorin, samtidigt som den vidareutvecklas, genom att peka på att det inte är bägge kön utan bara män som förväntar sig att kvinnor beter sig kvinnligt, -åtminstone i Sverige.

 • Jäderblom, Niklas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  From Diesel to Battery Power in Underground Mines: A Pilot Study of Diesel Free LHDs2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Load, haul and dump machines (LHDs) are commonly used in underground mines around the world. The machines are used to transport fragmented ore after blasting in the ore body. The main propellant used is diesel which accounts for a large part of the diesel consumed in mines today. This master thesis is a pilot study for further work to be done by LTU and Atlas Copco in a project called SIMS or Sustainable Intelligent Mining Systems, where the aim is to physically demonstrate diesel free LHDs doing productive work in mines.

  The objective of the thesis was to assess if the integration of battery-powered LHD machines is plausible in today’s underground mines. The aims were to map the current state of the production and to perform risk and job analysis of the new technology in the current systems.

  A theoretical framework was constructed with focus on safety, risk, hazards and change in work content. Social acceptance was then researched to be able to analyze how the new technology is received.

  Data gathering was done through interviews, observations, a focus group and reviewing documents while visiting Atlas Copco and two underground mines in Sweden. Diesel and electric-powered LHDs were studied in the mines and battery-powered LHDs were studied at Atlas Copco.

  The results present the current state of diesel, electric and battery-powered LHDs. How the machines are used in the visited mines and the identified risks with the work is presented along with the mapping of the battery system being developed by Atlas Copco. New risks that the battery system will bring to the work environment were identified using energy and deviation analyzes. The change in work content was discussed using the information from the visits and identifying what tasks will change, disappear and be added with the new technology.

  A large part of the thesis was analyzing the results with support from the theoretical framework. The analysis showed that a switch from diesel to battery-power would improve the overall health and safety inside the mines. A switch does not change the skill needed to operate the machines but can increase the qualifications for the service personnel. The main obstacles, in terms of social acceptance, with implementing the battery systems in the current state are that the need for constant battery exchange would cause problems in the production, the prejudice that the batteries would increase the consequences of a fire and the initial cost of making the switch.

  Recommendations for Atlas Copco going forward in the SIMS project were made. They need to emphasizing the safety of the technology to the users, developing the battery exchange so it can be done closer to the stopes and involve the operators in the projects of SIMS to help them understand the benefits it will have on them directly.

 • Andreasson, David
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kompetensväxling - ett utbyte eller bara en avlastning?: En kvalitativ studie om en förändring i hälso- och sjukvården när arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis examines a change in health care, in a county council in Norrbotten’s county. This change, which is referred to as “competence-exchange” (kompetensväxling) by the studied organization, means that tasks are redistributed between different workgroups. The possibility of redistributing tasks was due to the introduction of a new occupational group called healthcare service-personnel (vårdnära servicepersonal) in the studied activity. The primary mission of Healthcare service-personnel is to perform service tasks, but also some simpler care-related tasks. The tasks provided by the healthcare service-personnel was earlier performed by the healthcare-staff in the studied organization. When healthcare service-personnel now perform service tasks, healthcare-staff can instead focus on their primary healthcare-tasks and redistribute certain healthcare-tasks between each other.

  The theoretical starting points in the paper are bureaucracy, power and authority, system theory and the interest model. Other theoretical starting points in the paper are individual and organization, previous research on the redistribution of healthcare-tasks and central concepts regarding professional and competence.

  The essays approach was conducted through a qualitative method of respondents from the occupational groups nurse, assistant-nurse, healthcare service-personnel, unit Manager for healthcare service-personnel, trade Unions, project leaders and organizational developer. The respondents describe their experience of the redistribution of tasks in the studied organization. The methodological starting point for this essay is based on knowledge sociology that deals with the analysis of social constructions of reality.

  The result shows that healthcare professionals are positive about the relief provided by healthcare service-personnel in the performance of service-tasks in the organization. However, there is some resistance to the fact that healthcare service-personnel perform care-related tasks. There are also shortcomings in the rules and methods of redistribution of tasks. The result also shows that no tasks are exchanged between staff, instead tasks are being relieved only from a top-down perspective to the professional group with lower education. In fact, there is no competence-exchange in the redistribution of tasks.

 • Lindberg, Inger
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Torbjørnsen, Astrid
  Faculty of Medicine, Department of General Practice, Institute of Health and Society, University of Oslo, Oslo, Norway; Faculty of Health Sciences, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway.
  Söderberg, Siv
  Department of Nursing Sciences, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Ribu, Lis
  Faculty of Health Sciences, Department of Nursing and Health Promotion, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway.
  Telemonitoring and Health Counseling for Self-Management Support of Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial2017In: JMIR Diabetes, E-ISSN 2371-4379, Vol. 2, no 1, e10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The prevalence of diabetes is increasing among adults globally, and there is a need for new models of health care delivery. Research has shown that self-management approaches encourage persons with chronic conditions to take a primary role in managing their daily care. Objective: The objective of this study was to investigate whether the introduction of a health technology-supported self-management program involving telemonitoring and health counseling had beneficial effects on glycated hemoglobin (HbA1c), other clinical variables (height, weight, body mass index, blood pressure, blood lipid profile), and health-related quality of life (HRQoL), as measured using the Short Form Health Survey (SF-36) version 2 in patients with type 2 diabetes. Methods: This was a pragmatic randomized controlled trial of patients with type 2 diabetes. Both the control and intervention groups received usual care. The intervention group also participated in additional health promotion activities with the use of the Prescribed Healthcare Web application for self-monitoring of blood glucose and blood pressure. About every second month or when needed, the general practitioner or the diabetes nurse reviewed the results and the health care activity plan. Results: A total of 166 patients with type 2 diabetes were randomly assigned to the intervention (n=87) or control (n=79) groups. From the baseline to follow-up, 36 patients in the intervention group and 5 patients in the control group were lost to follow-up, and 2 patients died. Additionally, HbA1c was not available at baseline in one patient in the intervention group. A total of 122 patients were included in the final analysis after 19 months. There were no significant differences between the groups in the primary outcome HbA1c level (P=.33), and in the secondary outcome HRQoL as measured using SF-36. A total of 80% (67/87) of the patients in the intervention group at the baseline, and 98% (47/50) of the responders after 19-month intervention were familiar with using a personal computer (P=.001). After 19 months, nonresponders (ie, data from baseline) reported significantly poorer mental health in social functioning and role emotional subscales on the SF-36 (P=.03, and P=.01, respectively). Conclusions: The primary outcome HbA1c level and the secondary outcome HRQoL did not differ between groups after the 19-month follow-up. Those lost to follow-up reported significantly poorer mental health than did the responders in the intervention group.

 • Lindberg, Inger
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Lindberg, Birgitta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Söderberg, Siv
  Department of Nursing Sciences, Mid Sweden University, 83125 Östersund.
  Patients’ and Healthcare Personnel’s Experiences of Health Coaching with Online Self-Management in the Renewing Health Project2017In: International Journal of Telemedicine and Applications, ISSN 1687-6415, E-ISSN 1687-6423, Vol. 2017, 9306192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Telehealth applications have shown positive effects for people with chronic conditions and their awareness of health. Objective. To describe patients’ and healthcare personnel’s experiences of using health coaching with online self-management in primary health care. Method. A pragmatic randomised controlled trial was conducted. Patients in the intervention group measured and reported medical parameters such as blood pressure, blood glucose, prothrombin complex (PK) values, and 2-channel ECG. Data were collected through a questionnaire, individual interviews with patients, and focus group discussions with healthcare personnel. The questionnaire was analysed using statistics; texts from interviews and focus groups were analysed using content analysis. Findings. Patients were satisfied and believed that the intervention had enhanced their care and increased accessibility without causing concerns about privacy. Although being positive, patients commented the lack of support and feedback from healthcare personnel. Healthcare personnel regarded the intervention valuable for the patients’ abilities to perform self-management healthcare tasks but preferred that patients did so without them supporting the patients. Conclusion. Patients expressed satisfaction and acceptance regarding the use of the application. It seems that healthcare personnel are convinced about the benefits for patients and the potential for the intervention but are not convinced about its benefits for healthcare organisations.

 • Degerman, Sara
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Selberg, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Personer med Cerebral Pares upplevelse av möten med andra människor: en analys av självbiografiska narrativ2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cerebral Pares är en paraplybenämning på permanenta störningar i hjärnans neurologiska utveckling som inträffat under de tre första levnadsåren. Ungefär två av 1000 födda barn drabbas och det finns inget botemedel. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med Cerebral Pares upplever möten med andra människor. Tre självbiografiska verk med fyra olika inifrånperspektiv analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, vilket resulterade i fem kategorier; att bli sedd för den jag är bakom funktionsnedsättningen, att vilja vara som alla andra trots funktionsnedsättningen, att vara i beroendeställning, att bli dömd på förhand och att mötas av respektlöshet och illa behandling. Resultatet visade att personer som levde med CP kände samhörighet när andra människor såg förbi deras funktionsnedsättning. De upplevde också att det gick åt mycket kraft när de skulle försöka vara som alla andra. Personer som levde med CP kände sig ofta särbehandlade och möttes av fördomar och att andra människor inte såg dem som jämställda personer. De upplevelser som beskrivs i denna studie kan tillsammans med vidare forskning bidra till att sjuksköterskor och annan vårdpersonal förstår dessa personer bättre och kan utforma omvårdnaden på bästa sätt.

 • Willerslev, Gro
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Påve, Anne-Marit
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Upplevelser av att vara närstående till en person med diabetes mellitus: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus (DM) är en kronisk sjukdom som drabbar många. Det är enallvarlig och livslång sjukdom spridd över hela världen både bland vuxna ochbarn. Vid bristande behandling kan DM vara livshotande. Närstående har en storbetydande roll för dessa personer och det ställs höga krav på närstående. Syftetmed denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva mednågon med DM. Den systematiska litteratursökningen resulterade i 10 artiklarsom analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.Analysen resulterade i 4 slutkategorier: kunskap och stöd; anpassa sin vardag efterpersonen med DM; rädsla för sjukdomens komplikationer; förändrad roll irelationen. I resultatet framkom att sjukdomen hade en påverkan hos närståendetill personer med DM genom att de upplevde att sjukdomen förändrade derasvardag och gjorde rollförändringar i familjen. De upplevde även att de varensamma och inte involverades i sjukdomshanteringen av varken personen medDM eller sjukvårdspersonal. Studien visade att det är viktigt att sjuksköterskorfångar upp närstående och involverade dem i sjukdomshanteringen om de vill ochom personen med DM vill det.

 • Hall, Axel
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Energioptimering av F21s restaurangbyggnad2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Heikkilä, Mia
  Mälardalens högskola.
  Schaeffer, Jennie
  Mälardalens högskola.
  Socially Innovative Reconstruction of Preschool Premises2017In: European Public & Social Innovation Review, ISSN 2529-9824Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to shed light on Western public schools as neglected sites of social innovation, the article presents a single case study of a process for reconstruction of preschool premises in a Swedish municipality. Social innovation is discerned in terms of a value-based reconstruction of the schools, aiming to ensure gender equal play, learning and development among the children. The case highlights social innovation as an ideologically and locally contextualized process, reflecting the cultural dynamics and political processes in the public preschool context. It thereto pinpoints the materialization of norms and values in relation to the rooms, furniture and materials of public preschools. The study exposes how these were often ascribed stereotype notions both by the staff in their interaction with the children, and by the children themselves while playing and participating in other activities, thus hampering gender equal play, learning and development.

 • Lindberg, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Promoting and sustaining rural social innovation2017In: European Public & Social Innovation Review, ISSN 2529-9824Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bringing together conclusions from previous studies of social innovation in rural, local, multi-stakeholder and welfare contexts, this study aims to further develop the scientific insights into the specific mechanisms of rural social innovation, based on a case study of the Swedish part of the European project “Social empowerment in rural areas” (SEMPRE). By analyzing its aims and activities, crucial aspects of rural social innovation are pinpointed in a way that helps discern the main challenges and potentials in promoting and sustaining such innovation. The identified aspects include the identification of urgent societal challenges of rural decline, initiatives to increase the rural attractiveness by innovative forms of social service delivery, empowering mobilization of vulnerable groups, such as rural immigrants, in social service design and delivery, multi-stakeholder involvement of local community actors, as well as participatory workshops to delineate needs/visions, develop solutions to these, and implement the solutions in micro-projects.