12 1 - 50 of 97
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hedenheim, Axel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Framtidens byråkrat?: En experimentstudie av svenskars attityder gentemot robotbyråkrater2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Schotte, Samuel
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Nato och det svenska försvaret: En statistisk analys om förhållandet mellan tillit till försvaret och attityder till Nato2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar ta reda på hur det svenska försvaret förhåller sig till Nato, det vill säga hur två av Sveriges mest aktuella och centrala frågor för svensk nationell säkerhet hänger ihop. Rysslands militära upprustning och aktivitet i Östersjöområdet kombinerat med den amerikanske presidentens hårda retorik gentemot EU och Nato ökar spänningarna i Sveriges närområde. Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan tillit till det svenska försvaret och attityder till ett svenskt Nato-medlemskap. I tillägg analyseras sambandet utifrån politisk ideologi i form av människors placering på vänster-högerskalan. Genom att använda mekanismen mellan tillit och attityd och applicera det på det svenska försvaret och frågan om ett svenskt medlemskap i den nordatlantiska försvarsalliansen Nato studeras ett samband som ingen i en svensk kontext tagit reda på. Trots att tillit till försvaret och attityder till Nato sannolikt hänger ihop finns inga studier som både omsorgsfullt utreder och fullt ut testar sambandet. Den begränsade litteratur som engagerar sig i frågan om mekanismer som påverkar svenskars attityder till Nato-medlemskap är framförallt intresserad av nivåskattningar och univariata analyser och har således begränsade förklarande ambitioner. Genom en multivariat regressionsanalys med understödjande mekanismer där sambandet fullt ut testas kompletteras tidigare forskning. Analysen genererar en komplett bild av hur sambandet ser ut genom att använda Sveriges mest omfattande opinionsundersökning på området, nämligen Göteborg Universitets Riks-SOM undersökning från 2015. För att studera sambandet används teori och tidigare forskning kring attityder generellt och i förhållande till Natooch försvarsfrågan där alltifrån Converse (1964) konvergensteori till analyser av statsvetare i SOMinstitutets rapporter behandlas. Genom att bland annat behandla studier som berör Nato-attityder i öst- och centraleuropeiska länder kan uppsatsen sedermera tratta ner till nationell tidigare forskning på området för att operationalisera fram hypoteser och den teoretiska modellen. Resultatet av den statistiska analysen bekräftar uppsatsens huvudhypotes om att tillit till det svenska försvaret påverkar attityder till Nato i en positiv riktning. Den kan också bekräfta uppsatsens underhypotes om att sambandet mellan tillit och attityd påverkas av människors politisk-ideologiska positionering (Converse, 1964; Bjereld, 2014; Nato, 2018; Martinsson, 2017).

 • Smith, Emelie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Representing personality traits with the principles of design: Design solutions to visualizing traits on an avatar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective of this thesis is to see if principles of design, from the gestalt theory, could be associated with personality traits and represent progress on an avatar in the game of Spawn. The game includes seven personality traits, and all of them are fully leveled up as you complete the avatar. The methodology was based in the gestalt theory, concepts from sociology, and visual stereotypes and associations. The thesis looks at the correlation between elements of design and human body language, and were tested during the Spawn game mechanic test sessions. The tests resulted in an avatar concept where three out of the seven traits of Spawn could be associated to the principles of design.

  The tests are limited to affect the body posture of the avatar to maintain the option of customization in future Spawn concepts. Further work could benefit from working with the whole composition (avatar and background) to visualize all the principles of design and association to personality.

 • Klang, Rasmus
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV MÄNGDNINGSARBETET HOS EN BYGGENTREPRENÖR: ANVÄNDNING AV 3D-MODELLER FÖR MÄNGDAVTAGNING2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Byggbranschen halkar efter i digitalisering om den jämförs med andra tillverkande industrier.Byggkostnaderna är höga och effektiviseringen går bakåt samtidigt som det blir mer och meratt göra. Vad går det att göra för att branschen ska följa med i den digitala utvecklingen ochvart står den idag?I skolan är arbetet i datorprogram vanligtvis det självklara valet för en mer digital arbetsprocess,men på byggföretagen ser det annorlunda ut. Alltifrån att mäta med skalstock från ritningaroch summera i Excel till att mängda från 3D-modeller.Det finns tidigare rapporter som påvisar att arbetet med BIM i företag ger positiva effekteroch att det egentligen bara är att börja arbeta med det direkt för att se resultat. Men varför börjarinte fler med BIM och vilken kvalitet håller modellerna idag? De arbeten som studerats gerresultatet av att mängdavtagning från en 3D-modell stämmer mellan metoderna traditionelloch modellbaserad mängdavtagning. I de fall där det undersökts mellan utfallen har det vanligtvisgjorts en avgränsning att bara kolla på en del av byggdelarna i en byggnad och intehela kalkylen. Ett första steg i implementeringen av BIM är enligt författaren att en mängdavtagninggår att utföra på modellen för ett projekt. Vilka mängder går det att exportera ur en3D-modell som stämmer överens med mängder från en traditionell mängdavtagning? Går detatt göra en korrekt mängdavtagning med modeller?För att detta examensarbete ska bidra med ny kunskap har steg ett varit att kartlägga hurbyggföretaget arbetar idag. Steg två har varit att utvärdera 3D-modeller från sex projekt ochjämföra med kalkylatorns kalkyl från anbuds- och projekteringsskedet. I arbetet har hela kalkylenoch 3D-modellen använts, inga komponenter eller byggdelar har avgränsats bort. Ettsista steg har varit att utifrån kravspecifikationer mot arkitekt utvärderat hur de framtagna kravenfrån SBUF projektet Detaljeringsnivå i BIM fungerar i de sex projekten som utvärderat idetta arbete. Målet är att ge en rekommendation kring kravställning för 3D-modeler och förslagpå hur företag kan bli mer digitala.Resultatet från kartläggningen över hur de arbetar med 3D-modeller för mängdavtagning idagvisar att det inte används. Det som används idag är skalstock med utskrivna ritningar, Excel,Bluebeam och kalkyleringsprogrammet Bidcon. Av de anställda i företaget är de flesta intresseradeav BIM men att ta steget till att implementera det är individuellt och det finns några individersom hade uppskattat att arbeta med det. I framtiden tror författaren att en implementeringav krav på konsulter och att modulen Bidcon BIM är en bra start på en mer digital arbetsplats.Utvärderingen av 3D-modellerna gav tre summerade resultat. Mängderna från den modellbaseradmängdavtagningen har jämförts mot kalkylatorns kalkyl. Skillnaden mellan utfallenvalde författaren till att högst få vara 10 procent för att anses vara ett godkänt resultat. Detsom låg innanför marginalen och som gick att hitta i modellen och stämde överens med kalkylatornsmängd är 47 procent. Det som inte gick att identifiera i 3D-modellen är 33 procent.Det som gick att identifiera men där skillnaden var större än 10 procent är 21 procent.När det kommer till kravställningen på konsulterna utifrån SBUF-projektet är det en bra startmen det går att göra lite mindre revideringar för att få den mer lättjobbad. Det beror på hur företagetarbetar idag. Ett exempel är att ta bort kravet gällande BSAB-koder och istället läggavikt på konsekvent namngivning av familj och typ av byggdelarna.

 • Nordström, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Liquefaction of Softwood Bark towards Biochemicals and Biofuels2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The energy consumption in the world is increasing at the same time as the fossil fuel resources are limited. This is causing a rising interest in renewable energy sources over the world. To reduce dependency on fossil fuel sources biomass is an excellent alternative.SCA Östrand pulp mill in Timrå is having one of the largest industrial investments made in Sweden. The production capacity will double, resulting in the largest production line for bleached softwood kraft pulp in the world. This level will be reached in 2020. The large expansion has given an interest for a possible localization of a biorefinery in connection with the existing pulp mill. This project was one of the first investigations towards building a biorefinery at SCA Östrand pulp mill.The aim of this project was to investigate liquefaction of bark from spruce from SCA Ortviken paper mill by solvent solubilization of lignin. It was desirable to hydrolyze all cellulose in the media used, with or without the use of solid catalyst. Many different catalysts together with solvents were investigated with the goal to find the best suitable combination to be used in a biorefinery of softwood bark. The investigated solvents were para-toluenesulfonic acid and methanol. Today bark is usually burned for heat recovery at the pulp and paper mill.Analysis of extractives, ash metals and carbohydrates of the bark were performed before any trials. Reactions took place in a 0.3 L stainless steel Parr reactor with high temperature and pressure. Several trials (21 in total) were made with or without catalyst and most of them with methanol as solvent. Two catalysts were studied in more detail, zeolite ZSM-5 and zeolite Beta_250. For ZSM-5 mainly methyl esters and steroid hydrocarbons were formed. Reactions with Beta_250 resulted in monolignols, shorter methyl esters and shorter organic acids compared with ZSM-5.The result showed most liquid product and lowest bark and coke residue from zeolite ZSM-5 and Ni/C-catalyst with 0.16 g respectively 0.21 g bio-oil, both from 1 g of softwood bark.

 • Nyström, Jesper
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Rasch, Rasmus
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Värdeskapande öppenhet:: Tjänsteperspektiv på tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Stigedal, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  En jämförelse mellan flex-kontor och cellkontor utifrån arbetstrivsel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to access the individual's experience of job satisfaction in a cellular office compared to a flex-office. The purpose was answered on the basis of the question: how does the experience of job satisfaction look like in work in a cellular office compared to a flex-office? The study is qualitative and uses semi-structured deep interview as method. An abductive approach was chosen to partly have a stable foundation from previous research but also offer opportunities for new findings. The sample consists of people working in an office that has undergone the change from cellular office to flex-office. The interviews have been transcribed in orthographic style and the material has subsequently been coded. After that, the theory-driven material has been thematized after previous research and the data-driven material has been thematized after overall patterns according to thematic analysis. The factors that seem to affect the job satisfaction in cellular office and flex-office are the themes that emerged in the material. In line with previous research, these topics are: Communication, Health, The Change process and Perception of leadership. In addition to these, the material also revealed further factors: Concentration, Privacy and Flexibility. The conclusions of the study clearly show that flex-office is not suitable for the way of working in the investigated workplace. Although there are both pros and cons with both office types, it seems that the negative weighs heavy for flex- office compared to cellular office in all reported factors related to job satisfaction. 

 • Habibipour, Abdolrasoul
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Living Lab Research: A State-of-the-Art Review and Steps towards a Research Agenda : Research-in-progress2018In: OpenLivingLab Days 2018 conference, Geneva, Switzerland, 2018, p. 406-421Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the fact that Living Lab research has been established as a very active research area within both Innovation Management (IM) as well as Information Systems (IS) literature, previous studies still lack consensus about what can be considered as a Living Lab activity and the concept of Living Lab has been interpreted in many different ways. The aim of this research-in-progress paper is to understand the current state of the art in the area of Living Lab research and to identify the key challenges and potential research opportunities within this field. In doing so, a literature review has been conducted, covering 26 studies on Living Lab research in both IS and IM literature. The main findings of this literature review in relation to identified challenges and future research opportunities are summarized in four main themes, namely, theoretical and methodological challenges, governance and process-related challenges, actors’ motivations, needs and expectations and finally ethical challenges. The outcome of this study will thus be a research agenda to further our knowledge about the current challenges and future directions of Living Lab research.

 • Hagman, Olle
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Wood Science and Engineering.
  Porzilli, Sara
  University of Oulu.
  Seppänen, Markko
  Sweco, Finland.
  Winsa, Mats
  Meän sauna: Inventory of old smoke saunas in the Torne river valley using laser scanning and photogrammetry2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  MEÄN SAUNA

  - Inventory of old smoke saunas in the Swedish Torne river valley using laser scanning and photogrammetry.

   

  The cultural heritage of the Swedish Torne river valley has been dominated by the Finns. A strong manifestation of this are the numerous smoke saunas on the area. Due to the Lapland war in 1944- 45 the building stock as well as saunas where largely destroyed in Northern Finland. The smoke saunas in the Swedish side were left untouched and are representing the historical type of Finnish sauna culture and sauna buildings in Torne river valley and Lapland.

   

  Every time a smoke sauna is warmed up there is a risk of fire, especially with old saunas. In Torne river valley there is a strong risk of cultural heritage vanishing, since no inventory of these saunas has been done on Swedish side.

   

  In Project MEÄN SAUNA selected old smoke saunas in Swedish Torne river valley will be inventoried by researching of history, laser scanning and photogrammetry.  3D models of sauna buildings will be created and saunas will be classified. The lecture will present at least two old smoke saunas of which one is from 1720. Presentation will contain a brief historical background of saunas as well as explanation and photographs of the site. The methods for laser-scanning and photogrammetry measuring method will be explained. The smoke saunas buildings will be presented by photography, laser-scanning and technical drawings. At the lecture live use of computers and program will be displayed, to make it possible to discover the saunas within the 3D models.

   

   

  Olle Hagman, PhD, Professor Wood Products Engineering, Luleå University of Technology.

  Sara Porzilli, Architect, PhD Europaeus, Post Doctoral Fellow at the University of Oulu.

  Markku Seppänen, BSc(Arch), Building Information Modeling Specialist, Oulu.

  Mats Winsa, Architect SAR / MSA, Tärendö / Luleå. 

 • Phounglamcheik, Aekjuthon
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Wang, Liang
  SINTEF Energy Research .
  Romar, Henrik
  University of Oulu, Research Unit of Applied Chemistry.
  Broström, Markus
  Umeå University, Department of Applied Physics and Electronics.
  Ramser, Kerstin
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Fluid and Experimental Mechanics.
  Skreiberg, Øyvind
  SINTEF Energy Research .
  Umeki, Kentaro
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Effects of pyrolysis oil recycling and reaction gas atmosphere on the physical properties and reactivity of charcoal from wood2018Conference paper (Refereed)
 • Phounglamcheik, Aekjuthon
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Pitchot, Romain
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Andefors, Alf
  Future Eco North Sweden AB.
  Norberg, Niclas
  Future Eco North Sweden AB.
  Umeki, Kentaro
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Production of metallurgical charcoal from biomass pyrolysis: pilot-scale experiment2018Conference paper (Refereed)
 • Phounglamcheik, Aekjuthon
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Umeki, Kentaro
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Change in size and density of a biomass char during heterogeneous reactions2018Conference paper (Refereed)
 • Vidman, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Dynamic Difficulty Adjustment & Procedural Content Generation in an Endless Runner2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Games are irritating when they are too hard, and boring when they are too easy. Level Eight is a game development company which is, during this project, developing an endless runner. This thesis describes research and implementation of a dynamic difficulty adjustment system in Level Eights’ endless runner by considering several conditions of the player. This was accomplished with the help of the game environment by implementing procedural content generation and combine it with the dynamic difficulty adjustment system.

 • Lindgren, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Batteridrivna gruvfordon och dess inverkan på elnätet: Garpenbergs gruva2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Samuelson, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsskador i byggverksamhet 2017: Privat och offentlig verksamhet: Bygg- och anläggning, Byggnadsplåtslageri, Elinstallation, Ventilation, VVS, Måleri, Glasmästeri, Maskinentreprenad2017Report (Other academic)
 • Backman, Ylva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Gardelli, Teodor
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Gardelli, Viktor
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Strömberg, Caroline
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Gardelli, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Research Methods in the Swedish project Education for Participation: Philosophizing back a ‘New’ Life After Acquired Brain Injury2018In: Parecidos de familia: Propuestas actuales en Filosofía para Niños / [ed] García, F; Duthie, E. & Robles, R., Madrid: Anaya , 2018, p. 482-490Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Annually, more than ten million people in all age groups in the world experience an acquired brain injury (‘ABI’), which is a brain injury caused after birth by external forces (e.g. motor vehicle accidents) or certain internal factors (e.g. stroke). Brain injury survivors are often left with long-term impairments in cognitive, social, or emotional functioning. Despite a promising outset, research on the effectiveness of philosophical dialogues as an educational method for persons with ABI to increase their cognitive, social, and emotional functioning has, to our knowledge, been virtually non-existent. The present research project targets this and uses a pretest-posttest and mixed-method triangulation design and attempts to measure effects of two small-scale interventions carried out in the northern part of Sweden. In this text, the project’s research design, data production, and data processing are described. 

 • Larsson, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Motivation till att skriva på Engelska: Ett lärarperspektiv på hur elever kan motiveras att skriva på engelska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie strävar efter att synliggöra hur lärare i årskurserna 4–6 arbetar med engelskämnet och hur de motiverar elever att skriva på engelska. Bakgrunden går igenom hur främmandespråksinlärning kan se ut samt begrepp så som motivation och feedback. Datainsamling skedde genom sju kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar eller har undervisat i engelska i årskurserna 4–6. Data transkriberades och analyserades med hjälp av den tematiska metoden. Resultatet visar hur lärare motiverarar elever till att skriva på engelska där mottagare, feedback och intresse är några faktorer som kan öka motivationen.

 • Vennberg, Karin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Attracting Digital Native Students Through Digital Marketing2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the world economies have shifted from being production-based to knowledge-based each country has to develop their technologically literate workforces to stay globally competitive. A low interest in the engineering profession among younger students has caused insufficient support for the workforce demand. Marketers must adapt their efforts to recruiting young people even before they attend college as this focused cohort tend to make career plans early. As today’s teenagers have been using digital media constantly since they grew up, they are frequently called digital natives. They perceive social networking sites, where they can communicate with friends and exchange information with people all over the world, as essential parts of their lives. This makes social networks great promotional tools, as digital natives share experiences and opinions about products and services online, creating a kind of electronic word-of-mouth, which is characterized as the future of social media marketing communications.

  To investigate in what ways digital natives’ absorb online marketing, the purpose of this research is to provide a better understanding of how technical high schools can address digital marketing activities to attract more students. The thesis was compiled after inquiries from the Swedish nationwide senior high school Teknikcollege, and it is conducted as a quantitative explanatory study, where primary data was collected through an online questionnaire distributed among junior high school students in Luleå and Överkalix. A total of 239 answers were collected and 182 answers were analyzed using statistical techniques.

  The results suggested that senior high schools should focus their online marketing efforts on visual social media channels, and that people based trust is the most important factor when using the peripheral route to persuade digital natives.

 • Nordell, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Förstudie av isenergins användningsområden1989Report (Other academic)
 • Berell, Christoffer
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Överlämningar från årskurs 3 till 4: En intervjustudie om låg- och mellanstadielärares erfarenheter kring överlämningar i ämnet engelska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Wennström, Pär
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Mäta informationssäkerhetskultur: Är enkät ett lämpligt verktyg för att mäta informationssäkerhetskultur?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nygren, Eeva
  et al.
  University of Turku.
  Laine, Teemu H.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Sutinen, Erkki
  University of Turku.
  Dynamics between Disturbances and Motivations in Educational Mobile Games2018In: International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), ISSN 1865-7923, E-ISSN 1865-7923, Vol. 12, no 3, p. 120-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding engagement in games provides great opportuni- ties for developing motivating educational games. However, even good games may induce disturbances on the learner. Therefore, we go further than present- ing only results and discussion related to the motivation aspects and disturbance factors of the playing experience in UFractions (Ubiquitous fractions) storytell- ing mobile game. Namely, we define the dynamics between these two important game features. Sample of the case study was 305 middle school pupils in South Africa, Finland, and Mozambique.

  Guidelines for game developers, users and educators were derived from the interplay of disturbance factors and motivations. Furthermore, we defined six different learning zones deriving from disturbances the player is facing and the player’s motivation level.

 • Forsslund, Elin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Halin, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Understanding Millennials' Workplace Preferences: A Study on Choosing and Becoming Loyal Towards an Employer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Employees choosing their employer rather than the employer choosing their employees have resulted in an increased interest of understanding what is requested among today's workforce. The growing generation of the labour market, Millennials, have been shown to create difficulties for organisations, in form of an increased turnover rate among them. In order to decrease the turnover rate, the purpose of this thesis is to provide a better understanding of Millennials’ preferences when choosing a company, and factors that would make them loyal. Previous theory state important factors that are affecting Millennials, but these are studies conducted in countries such as Canada, the USA, and India. Therefore, this thesis focuses on Millennials in Sweden.

  To gain a deeper understanding of Millennials’ preferences, semi-structured interviews, with non-standardised questions were held. To analyse the empirical data a thematic method was used. This made it easier to compare the data with previous literature. Findings suggest that relations with colleagues and managers are an important factor that affects both the choice of employer and the loyalty towards them. Moreover, psychological work environment, values, progress, and salary were mentioned as essential factors. Depending on the research question, the outcome differed.

 • Holmström, Anders
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Gaversjö, Pontus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  DESIGN AV HÖJ- & SÄNKBART SOFFBORD: Utvecklingsarbete mot Tenzo AB2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a world that only spins faster and where information is available in abundance, the need to multi task has grown bigger than ever before. The need to eat or work from the sofa is growing, while the trends say that the coffee table should be low. This conflict of interest forces people to make a choice, following the trends or being able to easily multi task from the sofa. Or do they have to?

  The thesis work described in this report may provide a solution to the problem. The work consists of 10 credits and is carried out by two students as a final stage of the bachelor’s degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. The work is carried out in collaboration with the furniture manufacturer Tenzo AB. Tenzo is a, privately owned, Swedish furniture manufacturer with a business idea aimed at trendy furniture in the international market, according to Tenzo (2018), 95% is exported to Europe and major retailers in France, Germany and Switzerland.

  The goal has been to develop a conceptual lift top coffee table. With a user-centered design process, the user was involved continuously throughout the work, during a workshop and in interviews with the goal of exploring the question ”What is important in a coffee table?”, in evaluative interviews and in Virtual Reality (VR) to test the concepts and ideas.

  The final concept embraces a more classical table shape than the lift top tables available on the market today, but is also developed with future trends in mind. The trends identified are colors with more hue than the bright pastels we see today, rounder and softer shapes than the boxynes observed among today’s lift top coffee tables, and that the light wood is replaced by darker woods. The color options presented give the table both the ability to melt into an environment or stick out and demand presence in the room.

 • MOUANE, KHALID
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Polyimide thin-ply composite2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mechanical performance of composite structures is influenced by the accumulation of damage from the manufacturing process and throughout the whole service life. For instance, an aircraft is subjected to a combination of mechanical loading and the thermo-oxidative environment from the take-off to the landing. Therefore, this degree project consists of studying the damage initiation and evolution in carbon fibre reinforced polyimide composites and assesses the thickness effect of the laminated composites. After manufacturing, the level of residual thermal stresses occurring at room temperature lead to the occurrence of microcracks in bundles of the quasi-isotropic composites. Further cooling to cryogenic temperature creates new cracks were appearing. This reinforces the conclusion that cracks are created due to thermal stresses. Comparison between a baseline composite made of carbon fibre T650 8-harness satin weave with thermosetting polyimide resin (ply thickness= 190µm) and thin-ply textile laminate made of Textreme carbon fibre IMS65 (ply thickness=83µm) with the same resin shows that the ply thickness has a significant effect on suppressing or delaying the occurrence and the propagation of microcracks after mechanical loading. It is assumed that there are some edge effects leading to different damage state in 90° and ±45° layers.

 • Danielsson, Sofia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Nilsson, Emmy
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Anställdas syn på inomorganisatoriskt värdeskapande inom tillverkningsindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar till att undersöka hur anställda inom producerande företag ser på värdeskapande med hjälp av en digital tjänst. Genom att ta fram ett tjänstekoncept kan värdet och värdeskapandet hos de anställda fastställas utifrån deras egna uppfattningar i den egna kontexten. Varför detta är viktigt att undersöka är för att industriföretagen idag måste göra något för att hålla sig konkurrenskraftiga och detta kan ske genom en digitalisering av verksamheten. Det betyder att verksamheten måste vara redo för en sådan förändring, något som även innefattar de anställda. Den teoretiska referensram som används för studien är grundad i digitalisering, värde, värdeskapande och tjänsteinnovation. Genom en fallstudie på Texor AB har kvalitativ metod använts för att samla data genom semi-strukturerade intervjuer tillsammans med fyra anställda på företaget. Tjänstekonceptet som utvecklats har använts som en form av stimuli under intervjuerna för att väcka en reaktion hos de anställda. Empirin har sedan jämförts och diskuterats gentemot teorierna så att syftet och forskningsfrågorna sedan kunnat besvarats. De slutsatser som studien resulterat i är att en digital tjänst på olika sätt kan gynna de anställdas arbete. De anställda ser på värde på olika sätt beroende på vilken roll de har på företaget, vilket påvisar att värdeskapandet för dem handlar om att de vill utföra sina arbetsuppgifter väl, effektivt och problemfritt. Det finns även en genomgående positiv inställning hos de anställda till att utveckla verksamheten med hjälp av digitala tjänster.

 • Bostedt, Emil
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Dinborn, William
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Kravinsamling inom agila BI-projekt: En fallstudie på Agio System och Kompetens AB2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate and analyze how the requirement gathering processfor agile BI-projects works from a developer’s perspective. The theoretical framework of thisstudy is built with theories concerning BI, agile methodologies and requirement gathering. Toanswer the purpose of this study a qualitative case-study was conducted at Agio System ochKompetens AB who works with developing BI-solutions using agile methodologies. Withinthe case-study six interviews were conducted and one workshop to gather data from the chosencase-study company. The data were compiled through a Thematical analysis and categorizedin three general categories that were BI, Agile methodologies within BI and Requirementgathering. This analysis along with the theoretical framework provided the basis for theanalysis and discussion of the study. The conclusion of the study discloses how the requirementgathering process goes from a developer’s perspective. The study highlights 26 challenges thatdevelopers experience within this area, differences between how the work approach and theperceived challenges differ in front- and back-end solutions. The conclusion of the study alsopresents a perspective on what the challenges depends on and the relationships in betweenthem. Finally, based on the identified challenges described in the conclusion, we present acustomized approach to how the case study company can handle them.

 • Eliasson, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Värmeåtervinning från nedlagda vattenfyllda gruvor2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Björkén, Majki
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Engelskundervisning för nyanlända elever: En intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att synliggöra de strategier verksamma lärare beskriver att de använder sig av i mötet med nyanlända elever i engelskämnet. Bakgrunden behandlar en beskrivning av svenskt asylmottagande och en definition av begreppet nyanländ samt andra för studien relevanta begrepp. Bakgrunden redogör även för tidigare forskning om andra- och tredjespråks­­­inlärning samt vad som kännetecknar undervisning i främmande språk ur ett historiskt samt nutida perspektiv.  Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sex engelsklärare verksamma på fyra olika skolor. Samtliga av dessa skolor ingår i en kommun vars mottagande och undervisning av nyanlända elever organiseras genom direktplacering. Resultatet visade att läraren innehar en viktig roll för i vilken utsträckning de nyanlända eleverna deltar socialt och pedagogiskt i engelskundervisningen. Resultatet visade även att engelskundervisningen för nyanlända elever försvåras av att undervisningen i stor ut­sträckning utgår från svenska som normspråk. Verksamheterna genomsyrades även av olika definitioner av inkluderingsbegreppet, vilket påverkat lärares förutsättningar för att planera och genomföra undervisningen för de nyanlända eleverna.

 • Adrielsson, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Zedboard based platform for condition monitoring and control experiments2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New methods for monitoring the condition of roller element bearings in rotating machinery offer possibilities to reduce repair- and maintenance costs, and reduced use of environmentally harmful lubricants. One such method is sparse representation of vibration signals using matching pursuit with dictionary learning, which so far has been tested on PCs with data from controlled tests. Further testing requires a platform capable of signal processing and control in more realistic experiments. This thesis focuses on the integration of a hybrid CPU-FPGA hardware system with a 16-bit analog-to-digital converter and an oil pump, granting the possibility of collecting real-time data, executing the algorithm in closed loop and supplying lubrication to the machine under test, if need be. The aforementioned algorithm is implemented in a Zynq-7000 System-on-Chip and the analog-to-digital converter as well as the pump motor controller are integrated. This platform enables portable operation of the matching pursuit with dictionary learning in the field under a larger variety of environmental and operational conditions, conditions which might prove difficult to reproduce in a laboratory setup. The platform developed throughout this project can collect data using the analog-to-digital converter and operations can be performed on that data in both the CPU and the FPGA. A test of the system function at a sampling rate of 5 kHz is presented and the input and output are verified to function correctly.

 • Envall, Zakarias
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Robot Racking: A Racking Solution for Autonomous Production2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As an engineering student, the most natural way of summarizing this thesis project is by relating it to a mathematical equation. The solution to this equation is given, and it is in the form of a racking concept that enables the use of robots. The other side of the equation is however a bit more complex. This side contains several undefined variables, which can only be solved by delving into various theoretical fields and exploring unchartered depths of the creative space.The project’s main objective is to design a concept rack for Gestamp HardTech in Luleå, Sweden, for storage and in-house transport of the beams which are produced at the HardTech facility. The rack is meant to be loaded both into and out of by robots and should suit an as wide array of beams as possible. To determine the possibilities and limitations of the rack’s robot-user, several automation aspects are researched, centered on industrial robots and machine vision. The beams which are produced at the Gestamp HardTech Luleå production plant today are analyzed, whereby twelve of them are ultimately chosen for the rack’s design to be focused on. What follows this is a creative process consisting of a creative idea-generating phase, an evaluative phase focused on implementation of the ideas, and a refinement phase where the rack concept is finalized. The process includes various methods of idea generating, a great deal of sketching, physical testing of the concepts, and finally CAD-modeling. The result, named 4.0-Rack, is in the form of a modular rack-concept which balances the aspects of flexibility, by suiting ten of the reviewed beams, with a high packing-grade, providing a mean packing-grade of 83% in relation to the way the beams are currently packed.

 • Grothage, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Design of an automotive lighting system: Development of an overall solution for roof mounted LED light bars2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For a long time, auxiliary lights utilizing halogen or xenon light sources has been fitted in front of the car’s front grille when needing an improved high beam performance. The bigger the auxiliary light, the better its light performance has been. Today’s LED (Light Emitting Diode) technology, where several small light sources are used, has enabled a new market of auxiliary lights, smaller in size and more flexible in shape but with performance able to both match and outperform the traditional auxiliary lights.

  This master thesis focuses on developing an overall solution for mounting the type of LED auxiliary light commonly referred to as LED light bars on the roof of a car and aims to broaden an existing market. LED light bars are characterized by its oblong and cuboid-like shape. High-performance light bars are theft-desirable by nature as they have a high price and lack of theft security in themselves. In today’s market, there is no given solution for the attachment of roof mounted light bars without harming the car. As a result, mountings of this kind are mostly seen neither aerodynamic nor aesthetically appealing.

  The project has been performed according to the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) phases. During the conceive phase, a comprehensive pre-study was carried out in which car, relevant theories, LED light bars, competitors and expert observations were investigated. In the design phase, ideas were developed using a number of creative methods implemented individually, in groups and in the form of a workshop. Ideas were clustered into categories and were screened prior to the implement phase. In the following phase, the ideas were combined into a concept that was defined in details. A prototype was manufactured and evaluated, after which the concept was iterated into a final solution. During the last phase, operate, all deliverables were produced at the same time as a manufacturing process was initiated.

  Together with Vparts, a company dedicated entirely to Volvo owners, an overall solution has been developed to enable a good-looking, anti-theft-proof, model specific and aerodynamic mounting of LED light bars onto the roofs of cars. The concept consists of a double curved light bar in combination with lockable and adjustable mounts having an aerodynamic shape. The solution is modular and includes two different versions of the mounts, which together cover 9 Volvo models, each variant consisting of four different components per side of the light bar.

 • Hassanzadeh, Ali
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Namdar, Tara
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  MILLENNIALS BRAND LOYALTY IN THE FASHION INDUSTRY & THE ROLE OF BRAND IDENTITY2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Brand loyalty has long been an important factor for companies’ sustainability and profitability, as it is less expensive to retain existing customers than acquiring new ones. In correlation to the importance of brand loyalty, there is a new vast generation, called the millennials’ or generation Y coming in to the market that is different than any generation before. This generational cohort has shown tendencies of being very disloyal, yet not all authors agree. Furthermore, some positive evidence has been found that millennials consider brands as a way of expressing their own identity and are driven by a need of having a trendy social image. The role of brand identity has therefore been chosen as an important key factor to examine this generation’s brand loyalty.

  Due to the poor research and the complexity of understanding millennial’s brand loyalty, the purpose of this study is to acknowledge the role of brand identity and to enhance the knowledge about brand loyalty of millennials when it comes to fashion brands.The research is of a quantitative and deductive nature where the primary data of the study was collected through surveys. 108 people participated in the study and the participants were millennials between an age interval of 18-38 years.

  The result of the study shows that there is a link between brand identity and brand image and that there is a positive relationship between brand image and brand loyalty. Moreover, comparing the brand image of two companies H&M and Ralph Lauren to the respondents’ brand loyalty towards the fast fashion and luxury fashion industry showed a correlation of equivalent loyalty towards the two industries. However, the respondents that were loyal towards the luxury fashion industry were shown to have a higher general brand loyalty.The findings of this research provide evidence that millennial can be loyal, but their loyalty may differ depending on the industry. Therefore, millennials display equal loyalty to the fast fashion and to the luxury fashion industry, but overall loyalty of luxury fashion followers is higher in general.  

 • Heed, Niklas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Granlund, Jakob
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Advantageous for Who?: A Study of How Delivery and Return Policies Affect Customer Perception of Multichannel Retailers2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today’s retail landscape, the goal of retaining loyal customers is a pivotal part of success. Multichannel retailers offer an extended service package which increases the chances of totally satisfied customers, a requirement for loyalty. In 2017, 20-30 percent of all purchased e-commerce goods were returned. This aroused an interest in how consumer behaviour is influenced by a multichannel retailers’ delivery- and return policies, and so the purpose of this study was defined. The nature of the purpose directed the study to a quantitative form, where primary data was collected by conducting a survey on Lulea University of Technology (LTU) students. A requirement for the participants was to have experience in online purchasing from a multichannel retailer, such as Zara. A theoretical framework consisting of hypotheses and the main theories of the study were formed to conceptualise the potential relations. This framework was then used as a basis throughout the data analysis that made use of established measures, which were performed by means of multiple regressions and correlations on the data. The analysis revealed mixed results, some rejecting the null hypotheses and some confirming it. In other words, there exists a relation and direct link between delivery- and return policies towards brand image. This study could not prove a direct connection between delivery- and return policies towards brand loyalty, potentially due to a small sample size. A false negative also deemed the final connection between brand image and brand loyalty as inconclusive, however a larger survey sample would probably have resulted in a proven relation. This study has begun filling the gap between how delivery- and return policies influence multichannel retailers brand image and brand loyalty, an area with scarce information. The research team recommends future studies to conduct qualitative approaches to gain deeper insight into the mind of the consumer and their thoughts regarding the discussed policies. In addition, future research could view it from a company perspective to create a circumferential information stream. Most importantly, a large sample should be obtained to make sure that the relations expected to exist, can be proven. 

 • Klippås, Joel
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Hertz contact influence on acoustic emission signals originating in radial bearings: Test rig construction and experimental evaluation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the project a test rig was constructed in which experiments were performed on radial bearings to evaluate the acoustic emission amplitude and RMS value of the signal. The acoustic emission amplitude depends on the Hertz contact time, i.e. the time it takes for the Hertz contact to roll over its own contact length. When the load remains constant on the bearing the Hertz contact time is directly reliant on the rotational speed of the inner ring of the bearing. Two experiments were performed, one on a spherical roller bearing and another identical experiment on a spherical ball bearing. Throughout both experiments the load on the bearing remained constant and the rotational speed of the inner ring was changed, the response of the speed change was measured using an acoustic emission sensor. The experiments found a quadratic dependency between the amplitude of the acoustic emission signal and the rotational speed of the inner ring. During the experiments the bearings were lubricated using grease and a total of 195 measurements were performed on each type of bearing at 13 different rotational speeds ranging between 1 and 3000 RPM.

 • Nilsson, Rebecca
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Alanko, Christa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  STREAMLINE THE SEARCH ENGINE MARKETING STRATEGY: Generational Driven Search Behavior on Google2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The expanded internet usage has resulted in an increased activity at web-based search engines. Companies are therefore devoting a large portion of their online marketing budget on Search Engine Marketing (abbreviated SEM) in order to reach potential online consumers searching for products. SEM comprises Search Engine Advertising (SEA) and Search Engine Optimization (SEO) which are two dissimilar marketing tools companies can invest in to reach the desired customer segments. It is therefore of great interest for companies in different product markets to have knowledge of which SEM strategy to utilize. The statement leads to the purpose of the thesis which is to investigate which SEM strategy is the most suitable for companies in different markets, SEA or SEO?. The purpose of the thesis is derived to the research problem: How does the search behavior of consumers differ between the two SEM tools, SEO and SEA?. Initially, in order to answer the research problem, a theoretical framework was conducted consisting of theories from previous research. To collect primary data observations of 60 test subjects was performed in accordance with the Experimental Vignette Methodology. The analysis consists of a comparison between the collected data and the theories included in the frame of reference, to identify similarities and differences. The SPSS analysis of the result revealed numerous findings such as the two-way interactions of the factors degree of involvement and the click rate of SEM, as well as the choice of either a head or a tail keyword and the degree of involvement. The analysis further revealed a three-way interaction which suggests that the degree of involvement, and the use of either a head or tail keyword affects the choice of SEM. Additionally, the result shows that customers using brands as keywords are more likely to click on an organic link rather than on a paid ad. However, when adding the factor age to the analysis the results turn insignificant. As the area of search behavior of customers using search engines is relatively scientifically unexplored, the thesis has contributed with knowledge useful for companies, marketing agencies, among others. However, due to the ongoing expansion of search engine usage, it is of great interest to conduct further research in the area to reveal additional findings. 

 • Pärlhem, Elias
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rutberg, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Influencer Marketing: A mixed method study on the effectiveness and spread of influencers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This mixed method study set out to investigate how businesses in the fashion and apparel industry can optimize working with two types of influencers; micro-celebrities who rely on their personality to influence, and opinion leaders who rely on their expertise to influence. This was explored through three different research questions. The first research question was a quantitative look at influencers on Instagram, to see if there were any difference in effectiveness and spread between opinion leaders and micro-celebrities. The second and third research questions were a qualitative look through the eyes of influencer marketing experts with the goal of finding out how to maximize the effectiveness and spread of opinion leaders and micro-celebrities on Instagram. The quantitative results found no difference in effectiveness and spread between opinion leaders and micro-celebrities on Instagram. The qualitative results further found that industry experts do not make a distinction between influencers in the way proposed by the study. Instead they viewed each influencer as a unique personality, where the fit between influencer and brand as well as long-term relationships were key factors for success. Suggesting that the expert/personality dichotomy is secondary to well-established brand fit. Because of this, the research questions and purpose were revised to better match the results. The theoretical and practical application of this study is that a larger focus on building long-term relationships to create a win-win relationship for both influencer and brand is a requirement for success. This also requires a well-considered fit in a campaign involving an influencer, as it is important the image of the influencer matches the image of the brand. However, more research is needed to investigate the intricacies of working with relationship-building and fitting influencers to a brand. 

 • Rahali, Sonia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Den svåra vägen tillbaka: En kvalitativ studie om rehabiliteringsprocessen för personer med missbruks och beroendeproblem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Missbruk och beroende av alkohol och narkotika är ett hälsoproblem som kostar samhället mycket pengar. Alkohol i Sverige och i många andra länder är en laglig substans, däremot är allt bruk av narkotika olagligt men trots det har det blivit lättare att köpa och antalet missbrukare ökat. När det gäller vård och behandling för personer med missbruk-och beroendeproblem har både kommunerna och landstinget ett ansvar för sina invånare och ska med hjälp av socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen komma fram till en behandlingsplan för respektive individ. Missbruk handlar om ett beteende som skapar konsekvenser för samhället och andra människor. Individer med ett missbruk och beroendeproblem har olika behov i en behandling vilket innebär att kommunerna och landstinget bär på ett stort ansvar till evidensbaserad vård.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika samhällsaktörer arbetar med att stödja ett missbruks-eller beroendeproblem. Denna studie är en kvalitativ studie baserad på sex semistrukturerade intervjuer. Howard Beckers stämplingsteorin och Ted Goldbergs teori om självbild och avvikandekaraktär har använts i denna studie. En stämpling är något som kommer från andra människors reaktioner på det avvikande beteendet.Har man hamnat i stadiet för acceptans av stämplingen kan det leda till en avvikandekaraktär.

  Studiens resultat visade bland annat att samtidiga insatser under behandlingens gång har en stor betydelse för ett hållbart resultat,individerna riskerar annars att hamna mellan stolarna och tappa motivationen. Att bli fri från sitt missbruk är en lång process som även fortsätter efter behandlingen vilket man arbetar mycket med under behandlingen men för ett långvarigt resultat behöver man satsa på eftervården.

 • Sears, Adam
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Hallberg, John
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  "Semistrukturerat kaos": En fallstudie på agil utveckling inom spelindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Strand, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Integration ur ett idrottsföreningsperspektiv: En studie om idrottsföreningars upplevelser av möjligheter och utmaningar med integrationsarbete.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället och dess system ställdes inför integrationsutmaningar i samband med flyktingkrisen 2015. Integrationsarbete är prioriterat av regeringen och en aktör som tagit ansvar är idrottsrörelsen.Idrottsrörelsen bygger på ideellt arbete och ses som universellt där utövarna talar ett gemensamt språk utan att dela samma språk och därav ansetts som lämplig för integration. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur idrottsföreningar i Luleå kommun arbetar med integration med fokus på att belysa upplevelser och vilka möjligheter respektive utmaningar som finns kring integrationsarbetet. Detta undersökts genom sex intervjuer med idrottsföreningar.Centrala begreppsdefinitioner bland annat kultur, etnicitet, integration och social integration definieras och uppsatsens teoretiska ramverk består av socialisationsteori, socialt kapital och teori om skyddsmurar. Teorierna avser att ge förklaringar åt processer som kan påverka nyanländas integrationsprocess i idrottsföreningar.

  Uppsatsens resultat indikerar att integration för idrottsföreningarna handlar om att skapa utrymme inom verksamheten för att alla ska kunna delta. Arbetssätt som detta innebär handlar om att skaffa förståelse för kulturella skillnader, engagemang och skapa inkluderande verksamheter. Utmaningar som identifierats är att kulturkrockar och vissa idrotter har exkluderande strukturer som hindrar nyanländas inträde i idrottsrörelsen. Att få nyanlända flickor in i föreningslivet samt nyanländas synsätt på kvinnor inom idrotten är också en utmaning. Uppsatsen lyfter även förbättringsområden som idrottsföreningar kan fokusera på samt förslag till vidare forskning.

 • Zeidlitz, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Social innovation - en potentiell möjliggörare: En studie om Piteå kommuns sociala innovationsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increase in societal challenges is creating more pressure for the public service to meet the needs of its citizens and from the society in general. The greatest challenges that Piteå kommun face are the ageing population and the need of competence provision. This essay aims to examine how Piteå kommun utilizes social innovation. The empiric material has been collected through a series of semi-structured interviews conducted with key figures in Piteå kommun who are well versed in the use of social innovation. The theoretical framework, from which the analysis is based on, is based on Murray, Caulier-Grice och Mulgan’s (2010) theory of the social innovation process. The main results show that the informants share aconsistent view of what an innovation friendly climate should consist of, but how to get there is blurry and difficult to put in to words. The result also show that a politically governed organization faces a challenge when it comes to long-term efforts of social innovation since systematic change is dependent of a stable innovation process to get substantial effect. Among the informants, and in earlier research, social innovation is attributed a wide meaning which can either leads to boosted creativity and ideas or create uncertainty and a disinclination to make use of social innovation in different workplaces since the term seems unfamiliar. Suggestions for further research is examining and comparison of the utilization of social innovation in other municipalities. Another area that can be researched further is how the social innovation process is featured in the nonprofit sector and the private sector, which can lead to insights in how the sectors can collaborate between each other more easily.

 • Borasi, Luciano
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Investigation of the Effect of Different “Q&P” Parameters on the Mechanical Properties of AHSS2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the present study, the influence of the quenching temperature and partitioning conditions (temperature and time) have been investigated on a 0.6%C-1.2%Mn-1.6%Si-1.75%Cr alloy. Maps of hardness, impact toughness and amount of retained austenite have been developed for three quenching temperatures as a function of partitioning temperature and partitioning time. Results demonstrate that, in this material, the carbon depletion of the martensite and the stabilization of austenite can be achieved significantly faster at high partitioning temperatures, promoting higher retained austenite fractions, lower hardness, and maximizing the energy absorbed in a Charpy V‑Notch test. In addition, the effect of the partitioning time was also analysed, presenting different behaviour at high and low partitioning temperatures. Whereas an increment of time at high partitioning temperatures (>400 ºC) leads to an austenite consumption, at low partitioning temperatures it is effective to retain a higher amount of austenite. 

  Furthermore, tensile properties are shown to be better than in conventional alloys utilized in industry. Whilst, for example, the AISI 52100 alloy achieves 2 GPa of tensile strength and 1‑2% of fracture deformation, in the present study the notable combination of 2.5 GPa of tensile strength and 5.7 % of fracture deformation was achieved in samples quenched until room temperature. Untempered martensite transformed during final cooling in samples quenched until higher temperatures was shown to be detrimental for tensile properties.

  A comparison between the Q&P process and the austempering process on this alloy has been carried out. Results reveal that the quenching and partitioning heat treatment is presented as a promising alternative to reach higher hardness (>700 HV) and similar specific wear rates in dry conditions performing a shorter heat treatment.   

  Finally, a complementary study about the effect of micro-segregation on the Q&P process and an optimization method to minimize the inhomogeneity of the structure by a correct selection of the quenching temperature were established.

 • Borgede, Fabian
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  TOOL DEVELOPMENT FOR HIGH RATE ADHESIVE BONDING OF AIRCRAFT CARGO DOORS2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The project aimed to develop a new production tool for cargo doors to single aisle airplanes using adhesive bonding as the method to join the different parts of the structure of the door. The tooling is required to support the structure of the door and create an equal pressure distribution during the adhesive curing process in the autoclave. It was performed in close collaboration with SAAB’s efforts in Clean Sky 2 where a cargo door for tomorrow’s commercial airplane was designed and developed. The door is manufactured with chromate free adhesive bonding. The tool developed enabled the high production rate demanded if the door becomes a success. The tool is develop following the method presented in “Product Design and Development” written by Ulrich and Eppinger.

  This project was done as a Master thesis and resulted in a manufactured test tool. A full scaled tool was designed in Catia V5, the manufacturing cost and production rate for the theoretical tool were also analysed. The tool surpasses the production rate target with 26% and the preparation time when using adhesive bonding is reduced with 76% comparing to not using a tool. To manufacture the number of tools needed, the total cost became 25% lower than the original budget.

 • Tannerdal, Elin
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Att skapa musik utifrån associationer kring färg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har upptäckt att tillvägagångssättet för mitt musikskapande varit detsamma under en längre period. Det utgår vanligen från en melodislinga som jag sedan överför till ett instrument eller sång. I det här arbetet har jag valt att utmana mig själv genom att komponera musik utifrån associationer kring olika färger, för att se hur detta påverkar mitt musikskapande när utgångspunkten för skapandet inte varit någon musikalisk referens.

  Syftet med det här projektet är att ta reda på hur min kompositionsteknik utvecklas när jag komponerar musik utifrån associationer kring färger.

  Jag valde fyra olika färger att utgå ifrån vilket resulterade i fyra olika kompositioner, som jag sedan spelade in under en live-session.

  Detta arbetssätt har öppnat mina ögon för nya kompositionstekniker, bland annat genom att hitta olika tillvägagångssätt att överföra associationer kring färg till musik. Jag har kommit till insikt med att begränsningar kan främja kreativiteten istället för att hämma den.

 • Tuvehed, Petter
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Coupled structural acoustic analysis of chassis mounted fuel tanks2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Sundqvist, Erik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Backlund, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  de Bruin, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Lean in project-based organizations2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Literature on the application of Lean in project-based organizations (PBOs) is scarce. This paper presents findings from two case studies of early efforts to implement Lean in subsidiary PBOs. By focusing on Lean principles we provide insight into how PBO operations are, and potentially could be, aligned with Lean thinking. The findings suggest a fit on an overall level, but that principles need to be aligned with PM methods and tools to allow for flexibility.

 • Sundqvist, Erik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Chronéer, Diana
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Exploring the complexity surrounding barriers of learning2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning is seen as important both within and between projects so that the whole organization can benefits from the lessons learned, and achieve competitive success. Also, projects are seen as suitable organizational units for stimulating learning and creating knowledge. However, organizations have difficulties in dissemination, and applications of lessons learned fail to deliver the intended results. Therefore the purpose of this paper is to explore the complexity surrounding barriers of learning in a project environment, and to present suggestions of how to overcome them in practice. That is, to give examples of means that can support learning in a project environment. Findings are based on a literature review, and findings from a longitudinal case study within a project@based organization. 

  We argue, in accordance with Duffield and Whitty (2015) that there is a need of a new paradigm for organizational learning in the project management field that conceptualises and articulates how projects are interlinked and generate value to a higher order learning purpose. Especially in project@based organizations (PBOs) where the main part of business is conducted in project form. This paper aims to explore the complexity surrounding barriers of learning, which exist between different levels of learning in organizations, but also in relation to different approaches to learning, e.g. hard focusing on control and quantitative measurement or soft focusing on social processes and qualitative aspects. 

  The tentative results, based on a case study, show that even though learning is brought up on the agenda and discussed as important in the PBO, learning is often marginalized, and treated as a separate activity. Also, results from a literature review reveals that the view of learning can be described from different perspectives and approaches, either scientific/hard with a focus on capturing and storing learning, or social/soft with a focus on disseminating and unleashing learning. The first could be regarded as rigid, while the latter could be seen as vague. We adopt a push/pull analogy of learning in project environments, suggesting the increased need to foster a pull approach, in which a demand for learning is facilitated, and hence supporting value creation.

 • Vrkljan, Darko
  et al.
  Department of Mining and Metallurgy, University of Zagreb.
  Grbes, Anamarija
  Department of Mining and Metallurgy, University of Zagreb.
  Rosenkranz, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Minerals and Metallurgical Engineering.
  Frishammar, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Sand, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Minerals and Metallurgical Engineering.
  Berger, Gerald
  Wirtschaftsuniversität, Wien.
  Innovative processing: Final report including guidelines and recommendations for future policy development for innovation in mineral and metallurgical processing2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  ObjectivesThe aim of WP4 “Innovative Processing” is to elaborate how innovations in mineral and metallurgical processing are generated or taken up in different EU Member States and on EU‐level and how this is either facilitated or inhibited by policies and legislation on national or European level. The purpose oft he deliverable 4.3 is to complement the findings of D4.1 and D4.2 by carrying out additional interviews with representatives from different stakeholder groups (academia, industry, NGO’s and policymakers). The topics and questions of the questionnaire addressed the respondents’ perception of national and EU‐ and EU MS level mineral policies, gaps and needs with respect to innovation in mineral‐ and metallurgical processing. Questions for the questionnaire focus on previously identified innovations in mineral processing, metallurgical processing and metal recycling. Based on the input both from previous deliverables and from findings through the additional interviews and innovation cases, an analysis of needs and gaps as well as a SWOT analysis has been conducted. Recommendations for future development of mineral and metallurgical processing sector were evaluated.

  Main FindingsConclusions and recommendations for future policy development for innovation in mineral and metallurgical processing were developed based on a survey and a SWOT analysis.

  • Most of the mineral policies are addressing the entire mineral value chain. Several statutory provisions are related to mineral and metallurgical processing. National mineral policies are not very much addressing the mineral and metallurgical processing, while recycling is dislocated from mining/mineral legislation.
  • The sentiment amongst policy makers towards the raw materials industry has improved on EU level through a number of strategic policy initiatives (e.g. the Strategic Implementation Plan for Raw materials, the revised EU Industrial Policy Strategy, the Raw Materials Initiative).
  • The use of raw materials from secondary sources has been identified as being an integral part of the life cycle of materials.
  • Innovations in mineral and metallurgical processing are not supported at strategic and economic/investment level. The policy is neutral or inhibiting through long and uncertain permitting procedure, or is indifferent to innovation as to mineral and metallurgical processing.
  • The European knowledge and skills base in mineral and metallurgical processing has diminished during the past 20 years.
 • Mörtberg, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Sustainable Process Engineering.
  Mixed Acid Pickling of Austenitic Stainless Steel - High acid concentration in standard stainless steel processing: Effect of temperature on pickling efficiency of austenitic stainless steel2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Cederwall, Linnea
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Glasfasader för trämoduler2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Modular construction has significantly developed in the past few decades. The method is preferred due to the quick assembly times and ease of installation. In Sweden, wood is preferred as structural material for the modules. However, modular construction can be aesthetic due to its repetitive façade. Glass facades could be used to ensure an architectonic appeal and break the repetitive pattern. The purpose of the thesis is to investigate how a glass facade can be used in a modular structure using glass and wood. The façade is designed to be industrially manufactured and easily assembled with other facade elements. The thermal conditions and wind loads were asessed assuming that the building will be constructed in Luleå. The outside glass layer thickness has been designed from the load combinations in which the wind pressure was the dominant quasi-static load. The stresses to which the glass layer is exposed has been calculated both analytically and with the finite element method.

  The facade element consists of three glass layers and a wooden frame. The outside glass plate is laminated and is 14.8 mm thick. The other two are tempered glass plates with a thickness of 4 mm each and two air slots of 18 mm between the glass layers. The tempered glass is treated with a low-emission layer. The U-value of the facade was calculated to be 0.68 W/m2K using the software Spectrum.

  Laminated wood was used for the wooden frame and goes around the four edges of the glass plates. Each section of the frame is designed as a U-beam with a length of 3 meters. The façade elements are connected to the wooden module with 8x300 mm screws through the U-beam. The web thickness of the U-section was dimensioned to avoid cracking due to drilling. The top and bottom and flange of the U-beam is 100 mm wide and has a thickness of 20 mm. Their purpose is to hold the glass plates in position. Between the glass and the flange, an acrylate adhesive is applied that connects the materials.