1 - 47 of 47
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bladh, Jenny
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Österlund, Veronika
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Avdramatisera drama: En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hübinette, Gustaf
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Larsson, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  En EMG analys av bålmuskulaturen vid situps: en pilotstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund:Situp är troligtvis den övning de flesta generellt relaterar till vid träning av magen och det är en övning som de flesta provat på. Forskningen visar olika resultat vad gäller muskelaktivitet i bålen vid övningen situp beroende på övningens utförande och om man fixerar fötterna eller inte. 

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka muskelaktiveringen i bålen vid olika former av situps. 

  Metod:Fyra personer rekryteras till studien där de fick genomföra 3 stycken olika former av situps. Den första formen av situps genomfördes med ett motståndsband runt fötterna och där en kontraktion i hamstringsmuskulaturen genomfördes. I övning nummer tvåfixerades fötterna mot golvet och i tredjeövningen fick deltagarna genomföra situpsen på valfritt sätt men med samma knävinkel som de två tidigare. 

  Resultat:Samtliga deltagare följde ett mönster där muskelaktiviteten i rectus femoris var lägst i den övning där kontraktion i hamstrings utfördes och högst under övningen med fixerade fötter. Tre av 4 deltagare fick högst muskelaktivitet i rectus abdominis vid övningen där fötterna fixerades mot underlaget men 3 av 4 deltagare uppnådde lägst muskelaktivitet i obliquus externus under samma övning. 

  När deltagarna fick genomföra situps på valfritt sätt så blev resultaten väldigt varierande. En deltagare fick högst muskelaktivering i både rectus abdominis och obliquus externus medans 2 deltagare fick lägst aktivitet i rectus abdominis.

  Konklusion: Kontraktion i hamstrings innebär lägst aktivitet i rectus femoris. Fixerade fötter skapar störst muskelaktivitet i rectus abdominis. Fria fötter är att föredra för störst muskelaktivitet i obliquus externus. 

 • Marklund, Jonathan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Fredriksson, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Redesign av nätverk på Brinken: Kartläggning och förbättringsförslag2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brinkens nätverk har växt över tid genom att flera separata aktörer varit delaktiga i utvecklandet samt underhållet av nätverket. Det faktum att flera entreprenörer har genomfört olika förändringar enligt egna preferenser i Brinkens elnischer, har lett till den situation som återfinns idag. Istället för att på ett enhetligt sätt dokumentera och strukturera befintliga elnischer, har unika lösningar för samma problem tillämpats i de olika skåpen.

  I 18 av 20 elnischer återfinns dessutom otidsenlig utrustning i form av Token Ring, detta ökar risken för högre felfrekvens och är kostsamt i jämförelse med modern utrustning. Upprätthållandet av god säkerhet har ignorerats till den grad att fyra skåp på Brinken saknar all form av säkerhet. Säkerhet är en väldigt viktig beståndsdel som med alla medel bör hållas intakt för att undvika obehörig åtkomst och sabotage.  

   

  I dagsläget saknar stora delar av nätverket redundans i form av alternativa vägar. Enligt nuvarande lösning återfinns det skåp som vid fel orsakar förlorad uppkoppling för både direkt anslutna kontor men även kontor som är anslutna till andra skåp. Det innebär att ett omotiverat stort antal kontor påverkas trots att skåpet de är anslutna till fungerar enligt önskat.

   

  Det arbete som genomförts har innefattat en genomgående dokumentation av hela Brinkens nätverk. Enligt den analys som vi utfört har en rad problem med varierande risknivå detekterats och rangordnats utifrån dess kritiska inverkan på nätverket. Utifrån det material som samlats in genom förstudien har åtgärdsförslag tagits fram för samtliga problem.

   

  Nedanstående grafer visar fördelningen av problemens risknivå samt hur de kommer utvecklas om ingen åtgärd utförs. Ett kritiskt problem upptäcktes i fyra elnischer och allvarliga problem uppdagades vid 65 tillfällen.

 • Andersson, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Norlin, Emelie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring: En kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. Den fysioterapeutiska behandlingen som rekommenderas vid höft- och knäartros är fysisk aktivitet och träning. Artrosskola är ett aktivt behandlingskoncept som består av bedömning, en teoridel samt en valfri del där utformning av träningsprogram med fysioterapeut erbjuds. Syftet med artrosskolan är att patienter med artros ska få rätt information om sjukdomen och möjlighet att må bättre med hjälp av fysisk aktivitet. Artrosskolan följs upp och har visat positiv effekt avseende minskad smärta, ökad fysisk aktivitet samt ökad hälsorelaterad livskvalité. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka höft- och knäartrospatienters upplevelser och erfarenheter av sitt deltagande i artrosskola. Metod: En kvalitativ fokusgruppsintervju utfördes med tre deltagare. Innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman. Resultat: En huvudrubrik togs fram “Artrosskolan - en vilja att bli sedd och potential till förbättring” utifrån underkategorierna artrosskolans utformning, fysioterapeutens bemötande, individens förväntningar och upplevelser samt aktivitetsnivå. Konklusion: Resultatet i studien visade på deltagarnas önskan om att bli sedd av fysioterapeuten i artrosskolan. Det framkom flertalet förbättringsområden som hade kunnat utveckla artrosskolan och hjälpa deltagarna till en bättre hälsa. När artrosskolan utfördes efter riktlinjerna samt inkluderade övervakad träning bidrog den till en positiv upplevelse. Fysioterapeuter har en viktig roll i arbetet med artrosskolan för att främja fysisk aktivitet och träning vid artros.

 • Avernäs, Alexander
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Magnusson, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Kan aktiv höftadduktion i kombination med instabilt underlag bidra till ökad muskelaktivering av vastus medialis oblique vid knäböj: Pilotstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vastus medialis kan delas in i två olika komponenter beroende på fiberriktning. Den nedre delen vastus medialis oblique (VMO) har sitt ursprung från adductor magnus och drar patella medialt medans vastus lateralis (VL) drar patella lateralt. En obalans mellan VMO och VL kan leda till avvikelse i patellas position och rörelse vilket är en orsak till patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS). En aktivering av adductor magnus sätter VMO på sträck vilket leder till bättre kontraktionskraft av VMO. Knäböj utförda på instabilt underlag har visat på en ökad aktivering av VMO. Syfte: Syftet var att göra en initial pilotstudie för att undersöka skillnaden i muskelaktivering av VMO vid knäböj på stabilt underlag jämfört med en knäböj på instabilt underlag med samtidig aktiv höftadduktion. Metoden: Friska unga män utförde knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion respektive knäböj på stabilt underlag. Utfallsvariablar var EMG-amplitud på VMO och VL samt kvoten VMO:VL. Resultatet: Samtliga fem deltagare fick minskad muskelaktivering av VMO i övningen knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion jämfört med knäböj på stabilt underlag. Två av fem deltagare fick högre VMO:VL-kvot i övningen knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion. Konklusion: Resultatet tyder på att en knäböj på instabilt underlag med samtidig aktiv höftadduktion jämfört med en knäböj på stabilt underlag inte ger en ökad aktivering av VMO eller en högre VMO:VL-kvot hos friska unga män. Utifrån resultaten och tidigare studier inom området behövs det mer studier med vissa metodologiska förändringar för att en given slutsats ska kunna dras.  

 • Ekman, Helena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Projekt Aktiv Student: Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. Projekt Aktiv Student syftar till att få studenter mer aktiva vilket går i linje med fysioterapi som har i uppgift att bland annat främja fysisk aktivitet och hälsa. Kvalitativa studier av deltagarnas upplevda effekter skulle kunna leda till en utveckling av liknande projekt, friskvård, hälsopromotion och andra preventiva åtgärder inom fysioterapin. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka deltagarnas upplevelse av projektet Aktiv Students effekter, som genomfördes vid Luleå Tekniska universitet 2016/2017. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med fyra deltagare från Aktiv Student 2016/2017. Ett strategiskt urval genomfördes. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i huvudkategorin; Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student, med fyra tillhörande kategorier; Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig, Kortsiktig och långsiktig påverkan på den fysiska hälsan, Träningskompisar och Kortsiktig och långsiktig påverkan på den psykiska hälsan. Till varje kategori finns underkategorier som behandlar området för huvudkategorin. Konklusion: Resultatet visade upplevda förbättringar av den psykiska och fysiska hälsan i samband med ökad fysisk aktivitet. Sociala faktorer, gruppen och träningskompisar var viktiga för motivationen och glädjen i träningen. Deltagarna drevs av både yttre och inre motivation. De med störst inre motivation har varit mest fysiskt aktiva efter projektet.

  Nyckelord: Aktiv Student, Effekter, Fysisk aktivitet, Hälsa, Motivation

   

 • Hansson, Jonathan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Hesami, Omid
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. Forskning har visat på att dessa bakomliggande skillnader påverkar arbetssättet i hälsosjukvården generellt men när det gäller yrket fysioterapi finns det ingen till lite forskning som visar effekten av sådana faktorer på yrkets arbetssätt. Syftet med den här studien var att beskriva likheter och olikheter i legitimerade fysioterapeuters arbetssätt inom svensk och iransk öppenvård, samt beskriva bakomliggande anledningar till eventuella olikheter. Metoden som användes för denna studie var kvalitativ intervju och innehållsanalys. Semistrukturerade individuella intervjuer användes som intervjumetodik, analysmetoden som valdes var deduktiv analys. Sex legitimerade fysioterapeuter; tre från vartenda land vilka passade in under inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut för att intervjuas. Resultatet i studien har funnit både likheter och olikheter i det fysioterapeutiska kliniska arbetssättet inom öppenvård mellan Sverige och Iran när det kommer till undersökning, behandling och utvärdering. Konklusion: De två grundläggande anledningarna bakom skillnader i arbetssättet mellan länderna beskrevs vara; patienternas frihet att komma till fysioterapeut utan remiss i Sverige jämfört med Iran där patienterna måste ha remiss från en specialistläkare för att kunna träffa en fysioterapeut. Samt skillnaden av hur nöjd fysioterapeuterna är i vardera länder med sina utbildningar. 

 • Larsson, Sandra
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Emén, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft: En utvecklingsstudie och inledande metodstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. Den ena idrotten är tyngdlyftning med ryck och stöt som tävlingslyft, medan styrkelyft har tävlingslyften knäböj, marklyft och bänkpress. Proprioception är kroppens inre djupa känsel som ger information om kroppsdelarnas position och rörelse relativt varandra, samt upplevelse av kraft och ansträngning. Ett sätt att testa proprioception är genom joint repositioning sense (JPS) test. JPS tester går ut på att testpersonen ska repositionera en led i en förutbestämd position. Syfte: Syftet med studien var att utföra en utvecklings- och inledande metodstudie för att undersöka proprioceptionen i extremitetsleder hos tyngdlyftare jämfört styrkelyftare. Metod: I studien deltog två manliga tyngdlyftare och två manliga styrkelyftare. De leder som testades var axelled, handled, höftled och fotled. JPS testerna som användes utvecklades som en del av studien. Resultat: Tyngdlyftarna och styrkelyftarna var mycket lika vad gäller proprioception i extremitetslederna. Tyngdlyftarna hade något bättre proprioception i axelled och höftled, medan styrkelyftarna var något bättre i handled och fotled. Konklusion: Skillnaderna i proprioception mellan grupperna var marginella. De tendenser som kunde ses var att grupperna skiljde sig åt beroende på led. Testerna som utvecklades och användes behöver validitet- och reliabilitetstestas och att standardisera testerna vad gäller rörelsehastighet kan även vara värdefullt. Testerna kräver förhållandevis lite utrustning och är enkla att genomföra vilket innebär att de är relevanta att använda ute i det kliniska arbetet. Mer forskning inom området krävs för att kunna undersöka sambandet mellan tyngdlyftning och proprioception.

 • Johansson, Oscar
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Wallin Angelöf, Emil
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans: En randomiserad experimentell interventionsstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka ifall en ökning i bålstyrka leder till ökad balansförmåga hos friska individer samt vilken träningsform som ökar bålstyrkan mer av statisk eller dynamisk. Metod: Studien hade en prospektiv experimentell design i form av en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna (n=12) har delats in i tre grupper. En grupp fick träna dynamisk bålmuskulaturträning i form utav knäböj, en grupp fick träna statisk bålstyrka i en form av plankträning och en kontrollgrupp som inte tränade något alls. Interventionen pågick i 4 veckor där den dynamiska grupper fick träna knäböj två gånger i veckan med 3 set om 8RM och den statiska fick träna en plankvariant på 1 minut gånger 3. Båda grupperna höjde sin progression efter halva tiden. Tester på balans och bålstyrka utfördes före och efter interventionstiden. Resultat: Den dynamiska gruppen visade på majoriteten sämre resultat på balans medan den statiska visade en majoritet på förbättringar. Alla grupper visade dock på förbättringar i bålstyrka. Den dynamiska gruppen hade den största förbättringen på bålstyrka. Inga statistisk signifikanta resultat kunde visas. Konklusion: Denna studie visar på att statisk bålmuskulaturträning kan gynna balansen och att dynamisk träning i form utav knäböj kan stärka bålmuskulaturen. Däremot så saknas det statistik signifikans i denna studie på grund av litet urval samt kort interventionstid. Vidare studier behövs med större urval och längre tid för att påvisa effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning gällande balans.

 • Wireby, Tove
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk behandling vid ångest: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt med syfte att öka patientens medvetenhet om den egna kroppen genom att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning. Ångest är mycket vanligt förekommande hos patienter både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård samt hos patienter med långvarig smärta, och tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär spänningsbalans och andning påverkas. Syfte: Att kartlägga om kroppsmedvetandeträning har en effekt på ångest. Metod: För att besvara syftet har en systematisk litteraturstudie genomförts. Sökningar gjordes i de medicinska databaserna Pub Med, Cinahl, PsycInfo samt Science Direct Journals. Resultat: Totalt granskades 13 studier. 12 av dessa visade att kroppsmedvetandeträning har en positiv effekt på ångest, varav nio stycken visade på signifikant effekt. En studie visade på ökning av ångest, dock ej signifikant. Av de nio studier som visade på signifikant positiv effekt på ångest studerade fem av dem kroppsmedvetandeträning som tilläggsbehandling och fyra studerade kroppsmedvetandeträning som enda behandling. Konklusion: Kroppsmedvetandeträning har en signifikant positiv effekt på ångest, både som enda behandling och som tilläggsbehandling.

 • Brar, Johanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Fritz, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Fysioterapeutens inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akupunktur betyder nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Akupunktur kan användas vid många olika typer av smärttillstånd, bland annat spänningshuvudvärk. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Många professioner har en positiv inställning till akupunkturbehandlingens effekt medan andra anser att nålarna i sig inte är någon unik metod, snarare ett resultat av placeboeffekt och väljer då bort denna behandlingsmetod. Syfte: Syftet med studien äratt undersöka fysioterapeuters inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk.Metod: Fysioterapeuter inom primärvården i Sverige fick en enskild förfrågan via mail om att delta i studien. En länk till en webbenkät samt ett informationsbrev om studiens syfte bifogades. En länk till enkäten lades även ut på fackföreningen Fysioterapeuternas hemsida. Enkätfrågorna sammanställdes i excel och redovisades i löpande text, tabeller och figurer.Resultat: Enkäten besvaradesav totalt 32 personer. Svaren tyder på att majoriteten av fysioterapeuterna har en positiv inställning till akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk. Vid behandling av spänningshuvudvärk väljer man dock information samt träning framför akupunktur. Det framkom också att deltagarna ansåg att akupunkturbehandling saknar ett starkt vetenskapligt stöd. Konklusion: Med dagens aktuella kunskapsläge om akupunktur, visar resultatet i denna studie att fysioterapeuterna till största del har en positiv inställningtill effekten av akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk.

 • Forsberg, Emelie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Rask, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse: En analys av ett narrativ2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. Studien har en kvalitativ design och syftet uppnåddes genom att analysera en självbiografi enligt en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att pendla mellan hopp och förtvivlan; Att känna ensamhet och rädsla; Att känna skuld och ilska över att inte kunna skydda sitt barn; Att känna en sorg över att livet inte blev som det var tänkt; Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att livet blir ljusare. Resultatet visade att föräldern i studien var av stort behov av information och hopp. Hon upplevde ensamhet och en djup sorg över det liv som inte blev. Genom denna studie kan sjuksköterskor få en förståelse för det trauma en förälder upplever när deras barn drabbas av en allvarlig olycka. Förslag på vidare forskning kan vara hur föräldrar påverkas långsiktigt av att leva med ett barn som drabbats av ett trauma.

 • Kero, Emilia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Pekkari, Matilda
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  MRSA en faktor som påverkar omvårdnad: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakterien Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ökar i världen och på sjukhus vårdas människor som är positiva för den. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilde människans värdighet. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap som beskriver MRSA som en faktor som påverkar vård och omvårdnad utifrån två frågeställningar; hur smittbärande patienter upplever att vårdas samt vårdpersonalens perspektiv på att ge vård till patient som är positiv för MRSA. Sammanlagt har 11 artiklar analyserats. Resultatet visar patienters upplevelser av att vara isolerade, stigmatiserade till följd av MRSA, behov av mer information, bristfällig och varierande kunskap om sjukdomen, att rutiner saknas samt en förändrad relation med vården. Även resultatet från sjuksköterskors perspektiv visar på behov av mer kunskap om MRSA. Där framkommer även kategorierna följsamhet till hygienrutiner, att vårda isolerade patienter, underbemannade vårdavdelningar och att sjuksköterskor upplever oro att föra över smitta. Resultatet har diskuterats ur ett personcentrerat perspektiv, teorierna Känslan av sammanhang (KASAM) och Morse teori om lidande. Slutsatsen är att MRSA är en faktor som påverkar den omvårdnaden som patienter erhåller och sjuksköterskor tillhandahåller. Det är därför viktigt att kunskap och rutiner lyfts fram i organisationer som vårdar MRSA positiva personer för att minska vårdlidande.

 • Andersson, Victor
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Thermal Contact Conductance in Aircraft Applications2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Hainsalo, Hanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Wahlberg, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Ansträngningsinkontinens: en källa till maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid fysisk aktivitet och cirka en tredjedel av alla kvinnor som genomgått en graviditet drabbas. Bäckenbottenträning rekommenderas som första behandlingsinsats och det är viktigt med tydliga instruktioner. Urininkontinens kan leda till nedsatt livskvalité och att kvinnor undviker fysisk aktivitet. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av ansträngningsinkontinens vid fysisk aktivitet efter graviditet och hur detta påverkar livskvalité samt hur och vilken information de fått om bäckenbottenträning för att förebygga eller behandla inkontinens. Metod: En kvalitativ ansats ansågs som mest lämplig och studien genomfördes genom intervjuer med fyra kvinnor som upplevt ansträngningsinkontinens efter graviditet. Innehållsanalys av materialet skedde utifrån Graneheim och Lundman. Resultat: En huvudrubrik skapades ” Ansträngningsinkontinens – maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet? ” med fyra underkategorier: ”En önskan om mer information från vården kring att förebygga och behandla ansträngningsinkontinens”, ”En bristande förmåga att hålla tätt och dess inverkan på livskvalitén”, ”Ansträngningsinkontinensen inverkan på fysisk aktivitet” och ”Upplevelsen av att inte ha tillräckligt stora problem”. Konklusion: Kvinnor som upplever ansträngningsinkontinens i samband med fysisk aktivitet upplever det som pinsamt, besvärande, frustrerande och begränsande. Kvinnors livskvalité kan påverkas av ansträngningsinkontinensen direkt eller indirekt. Beskrivning av upplevelse av ansträngningsinkontinens och dess påverkan resulterade i information om var vårdinsatserna brister idag och att det finns förbättringsmöjligheter för att främja hälsa hos kvinnor som genomgått graviditet där fysioterapeuters kunskaper kan bidra med en viktig roll.

 • Nordström, Gustav
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Lawergren, Markus
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. Olika former av fysioterapeutiska behandlingsinterventioner såsom, proprioceptionsträning, styrketräning, manuella terapier, kyla/värme, externa stöd, elterapi och multimodala behandlingar används kliniskt av fysioterapeuter för att bygga upp strukturerna i foten och minska risken för återstukning.

  Syfte: Sammanställa vetenskaplig kunskap och värdera effekten av fysioterapeutiska åtgärder vad gäller smärta, funktion och upprepade fotledsdistorsioner vid akuta laterala fotledsdistorsioner.

  Metod: Databaserna Pubmed och Pedro användes i litteratursökningen. Detta resulterade i 79 träffar i Pubmed och 60 i Pedro, varav 17 artiklar inkluderades.

  Resultat: Varken träning, manuella terapier, värme/kyla, externt stöd, multimodal träning eller elterapi är mer effektivt än någon annan behandling för att förbättra smärta, funktion och minska upprepade fotledsdistorsioner efter en lateral fotledsdistorsion.

  Konklusion: I det akuta skedet verkar inte valet av behandlingsmetod ha en stor inverkan på rehabilitering vid fotledsdistorsioner om durationen är för kort eller frekvensen för låg. Fler RCT-studier inom området med längre duration och högre frekvens behöver göras för att kunna dra en definitiv slutsats om de olika behandlingsmetodernas effekt vid denna skada.

 • Larsson, Henrik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Andersson, Catrine
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. En behandlingsform som används frekvent mot ländryggssmärta inom fysioterapin är bålträning. Det finns idag ingen vetenskaplig definition på bålträning och ingen rekommenderad standardiserad träning.

  Syfte: Undersöka bålträningens effekt på smärta och funktion jämfört med annan träning hos personer med ländryggssmärta.

  Metod: PubMed, Cinahl och SportDiscus var de tre databaserna som användes. Indexeringsorden ländryggsmärta och träning hämtades ifrån Svensk Mesh samt Cinahl Headings och sökorden blev; low back pain AND exercise/training AND core. Flera olika testsökningar genomfördes för att ta reda på de två ämnesområdenas (ländryggsmärta och bålträning) storlek, utbud och inriktningar. Artiklarna inkluderades efter titel, abstrakt och fulltext samt kvalitetsgranskades utifrån PEDro-scale. Sökproceduren sammanställdes i en tabell.

  Resultat: När bålträning jämfördes med annan träning kunde fem av elva studier visa på signifikanta förbättringar på smärta eller funktion. Totalt sett kunde majoriteten (9/11) av de inkluderade studierna visa på att bålträning är bra för att reducera smärta eller öka funktion hos personer som lider av ländryggssmärta.

  Konklusion: Resultatet av denna studie visar ett visst stöd för bålträningens effekt för att minska smärta och öka funktion hos ländryggspatienter. Bålträning verkar i många fall bättre än annan träning för att uppnå förbättringar.

 • Lisspers, Isak
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Vedin, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Bör atleter inkludera bålträning? Bålträningens effekt på balans hos atleter: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen, ofta definierat som träning för att förbättra bål och höftkontroll, är en integrerad del av atletisk utveckling. Mycket forskning är genomförd angående bålträningens effekt på balans hos patienter i rehabiliterande syfte, men lite är känt om bålträningens effekt på balans hos atleter. Syfte: Denna litteraturstudie fokuserade på identifiering av relationen mellan bålträning och balans hos atleter. Metod: En systematisk sökning användes för att hitta alla artiklar relaterade till balans och bålstabiliserande träning som identifierades med hjälp av databaserna PubMed och CINAHL (2008 - november 2018). En artikel av Reed et al. användes som inspiration för sökstrategi och sökord. Meshtermer användes för att välja sökord. Urval: Ett systematiskt tillvägagångssätt användes för att utvärdera ett sökresultat på 448 artiklar. Tio artiklar uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna för granskning efter att hela artikeln hade lästs igenom. Kvalitetsbedömning: Studier utvärderades med hjälp av PEDro-skalan. Resultat: Tio artiklar inkluderades i denna litteraturstudie. Av dessa visade nio artiklar statistiskt signifikanta post-test resultat på balans efter en träningsperiod fokuserad på ökad stabilitet och styrka i bålen. Konklusion: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen visar sig ha positiv effekt på balans hos atleter.

 • Lundin, Simon
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Lundin, Linus
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Fire properties of fluorine-free electrolytes for lithium-ion batteries2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many countries including Sweden are planning to replace fossil fuel-based vehicles with electric vehicles. This is one of the main reasons that companies all over the world are investing more and more money in the development of lithium-ion batteries, for electric vehicles. There are several different risks with the conventional lithium-ion batteries including the high flammability of the electrolytes, which can lead to high heat release rate, risk of explosion and high toxicity in the form of hydrogen fluoride gas. The hydrogen fluoride is lethal even at low concentration. These potential risks are based on the structure of the flammable electrolytes inside the lithium-ion batteries. Because of that, there is a big interest in finding an electrolyte with similar battery performance and better fire properties as compared with the conventional electrolytes commercially available on the market.

   

  The intent with this work is to investigate the fire properties of different halogen-free electrolytes. The two newly developed salts Li[MEA] & Li[MEEA] as well as the available salt Li[BOB] will be compared with the commercially used halogen-containing electrolyte based on lithium hexafluorophosphate (LiPF6) salt.

   

  Physical and electrochemical properties of these electrolytes such as solubility in different organic solvents, density, viscosity, ionic conductivity and electrochemical window will be studied in the first step. The electrolytes showing the most promising electrochemical properties will then be further investigated regarding fire properties, heat release rate, flash point and toxicity. The electrolytes will be compared with the conventional electrolyte containing LiPF6.

   

  Li[BOB] was not dissolved in the solvents with the strongest dissolving properties, therefore it was not further tested. The electrolytes that were tested regarding fire properties were Li[MEA] and Li[MEEA] with the organic solvents of ethylene carbonate and dimethyl carbonate. Ionic liquid was also added to Li[MEEA] to investigate how it affected the fire properties for the electrolyte.

   

  When examine the heat release rate for the newly developed salts, as well as LiPF6, it was observed that the highest peaks were similar to each other. The combustion time for the electrolyte containing LiPF6 was noticeable shorter than for the other three electrolytes. This is likely due to the fluorine content in LiPF6. The electrolytes undergoing the cone calorimeter test in this work was not charged so therefore the peaks of the heat release rate may look different. For further studies, it could be of interest to construct a complete lithium-ion battery using these electrolytes to see how the battery cells and the electrolytes behave in different set of charges.

   

  Another essential point, is the ignition time that showed varied times for the tests containing Li[MEEA] together with the organic solvents and with the added ionic liquid. This is an interesting result that probably can be explained by the homogeneity of the electrolyte. The homogeneity was only verified with the help of the human eye and therefore it may not be fully dissolved.

   

  The flashpoint for the different mixtures of electrolytes showed values of interest where the electrolyte containing ionic liquid that showed the lowest flashpoint. This was unexpected concerning that these types of additives are common for improving the fire resistance capacity.

   

  The key aspect discussed when analyzing the result from the FTIR spectroscopy was how the Li[MEA], Li[MEEA] and LiPF6 salts varied. The ones that did not have any fluorine in its structure resulted in production of carbon dioxide. However, the electrolyte containing fluorine resulted, as expected, in values of hydrogen fluorine and carbon dioxide but also other combustion products that was hard to determine.

   

  These salts and electrolytes need to be further studied and tested to see if it is possible to use them in an actual lithium-ion battery. Besides further tests of the salts and ionic liquid tested in this work, it is important that the work with conventional and newly developed electrolytes aims for improvements in fire resistance as well as toxicity.

 • Taule, Christoffer
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Soil Nailing: a Monte Carlo Simulation of Soil Parameters2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Segerstedt, Anders
  En inledning till den bästa förklaringen: Liten handbok för uppsats- och examensarbete2019Report (Other academic)
 • Public defence: 2019-02-07 10:00 A109, Luleå
  Bryngemark, Elina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Competition for Forest Raw Materials in the Presence of Increased Bioenergy Demand: A Partial Equilibrium Analysis of the Swedish Case2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Growing energy use and greenhouse gas emissions have implied an increased attention to the development of renewable energy sources. Bioenergy from forest biomass is expected to be one of the cornerstones in reaching renewable energy targets, especially in forest-rich countries such as Sweden. However, forest biomass is a limited resource, and an intensified use of bioenergy could affect roundwood and forest products’ markets in several ways. The overall purpose of this thesis is to analyze price formation and resource allocation of forest raw materials in the presence of increased bioenergy demand. The empirical focus is on the competition for wood fibres between bioenergy use and the traditional forest industries, as well as synergy effects between the various sectors using forest raw materials. The methodologic approach is partial equilibrium modeling (forest sector model), and the geographical focus is on Sweden. The thesis comprises three self-contained articles, which all address the above issues.

  The first paper presents an economic assessment of two different policies – both implying an increased demand for forest ecosystem services – and how these could affect the competition for forest raw materials. A forest sector trade model is updated to a new base year (2016), and used to analyze the consequences of increased bioenergy use in the heat and power (HP) sector as well as increased forest conservation in Sweden. These overall scenarios are assessed individually and in combination. The results show how various forest raw material-using sectors are affected in terms of price changes and responses in production. A particularly interesting market impact is that bioenergy promotion and forest conservation tend to have opposite effects on forest industry by-product prices. Moreover, combining the two policies mitigates the forest industry by-product price increase compared to the case where only the bioenergy-promoting policy is implemented. In other words, the HP sector is less negatively affected in terms of increased feedstock prices if bioenergy demand target are accompanied by increased forest conservation. This effect is due to increasing pulpwood prices, which reduces pulp, paper and board production, and in turn mitiges the competition for the associated by-products. Overall, the paper illustrates the great complexity of the forest raw material market, and the importance of considering demand and supply responses within and between sectors in energy and forest policy designs.

  The second article investigates the forest raw material market effects from introducing second-generation transport biofuel (exemplified by Bio-SNG) production in Sweden. Increases in Bio-SNG demand between 5 and 30 TWh are investigated. The simulation results illustrate increasing forest industry by-product (i.e., sawdust, wood chips and bark) prices, not least in the high-production scenarios (i.e. 20-30 TWh). This suggests that increases in second-generation biofuel productions lead to increased competition for the forest raw materials. The higher feedstock prices make the HP sector less profitable, but very meagre evidence of substitution of fossil fuels for by-products can be found. In this sector, there is instead an increased use of harvesting residues. Fiberboard and particleboard production ceases entirely due to increased input prices. There is also evidence of synergy (“by-product”) effects between the sawmill sector and the use of forest raw materials in the HP sector. Higher by-product prices spur sawmills to produce more sawnwood, something that in turn induces forest owners to increase harvest levels. Already in the 5 TWh Bio-SNG scenario, there is an increase in the harvest level, thus suggesting that the by-product effect kicks in from start.

  Biofuels and green chemicals are likely to play significant roles in achieving the transition towards a zero-carbon society. However, large-scale biorefineries are not yet cost-competitive with their fossil-fuel counterparts, and it is therefore important to identify biorefinery concepts with high economic performance in order to achieve widespread deployment in the future. For evaluations of early-stage biorefinery concepts, there is a need to consider not only the technical performance and the process costs, but also the performance of the full supply chain and the impact of its implementation in the feedstock and products markets. The third article presents – and argues for – a conceptual interdisciplinary framework that can form the basis for future evaluations of the full supply-chain performance of various novel biorefinery concepts. This framework considers the competition for biomass feedstocks across sectors, and assumes exogenous end-use product demand and various geographical and technical constraints. It can be used to evaluate the impacts of the introduction of various biorefinery concepts in the biomass markets in terms of feedstock allocations and prices. Policy evaluations, taking into account both engineering constraints and market mechanisms, should also be possible.

  Overall, the thesis illustrates the importance of considering the market effects when designing and evaluating forest policies and bioenergy policy targets. The forest industry sector and the bioenergy sector are closely interlinked and can both make or break one another depending on the policy design. The results indicate that for an increased demand of bioenergy, an industrial transformation is to be expected, as well as increased roundwood harvest.

 • Ruci, Xhesika
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Capacity Management in Hyper-Scale Datacenters using Predictive Modelling2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Big data applications have become increasingly popular with the emerge of cloud computing and the explosion of artificial intelligence. Hence, the increasing adoption of data-hungry machines and services is driving the need for more power to keep the datacenters of the world running. It has become crucial for large IT companies such as Google, Facebook, Amazon etc. to monitor the energy efficiency of their datacenters’ facilities and take actions on optimization of these heavy consumers of electricity. This master thesis work proposes several predictive models to forecast PUE (Power Usage Effectiveness), regarded as the industry-de-facto metric for measuring datacenter’s IT power efficiency. This approach is a novel capacity management technique to predict and monitor the environment in order to prevent future disastrous events, which are strictly unacceptable in datacenter’s business.

 • Lundgren, Jessica
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Nilsson, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers upplevelser av dagliga livet efter en hjärtinfarkt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att drabbas av en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse som kan ge kroniska men och inverka på hela livssituationen. Sjukdomen kan även ha betydelse för hur de drabbade väljer att leva sitt dagliga liv. Syftet var att beskriva personers upplevelser av dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Metoden bestod av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Bengtsson (2016). Tolv vetenskapliga artiklar analyserades och resulterade i sju kategorier; att leva med förändrad kropp och sinne, att leva med begränsningar i dagliga aktiviteter, att roller och relationer förändras, att sakna tillräcklig information och kunskap, att behöva andra människor som stöd, att behöva ta ställning till livsstilsförändringar, att tvingas omvärdera livet efter en livshotande händelse. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att finnas som stöd och resurs i dagliga livet efter en hjärtinfarkt, för att ge de drabbade de bästa förutsättningarna för att kunna anpassa sig till sin nya livssituation. Denna studie kan ge en djupare förståelse för hur personer upplever att det dagliga livet påverkas efter en hjärtinfarkt.

 • Malmelöv, Tomas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Implementation and Evaluation of Encoder Tools for Multi-Channel Audio2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The increasing interest for immersive experiences in areas such as augmented and virtual reality makes high quality 3D sound more important than ever before. A technique for capturing and rendering 3D audio which has received more attention during the last twenty years are Higher Order Ambisonics (HOA). Higher Order Ambisonics is a scene based audio format which has a lot of advantages compared to other standard formats. Hovever, one problem with HOA is that it requires a lot of bandwidth. For example, sending an uncoded high quality HOA signal requires 49 channels to be transmitted at the same time which requires a bandwidth of about 40 Mbps. A lot of effort has been made in the last ten years on coding HOA signals. In this thesis, two different approaches are taken on coding HOA signals. In one approach, called Sound Field Rotation (SFR) in this thesis, the microphone that records the sound field is virtually rotated to see if it is possible to make some of the channels zero. The second approach, called Sound Field Decomposition (SFD) in this thesis, use Principal component analysis to decompose a sound field into a foreground and background component. The Sound Field Decomposition approach is inspired by the emerging MPEG-H 3D Audio standard for coding HOA signals. The result shows that the Sound Field Rotation method only works for very simple sound scenes. It has also been shown that a 49 channels HOA signal can be reduced to as little as 7 channels if the sound scene consists of a point source. The Sound Field Deomposition method worked for more complex sound scenes. It was shown that a MPEG similar system could be improved. Result from MUSHRA (Multiple stimuli with hidden reference and anchor) listening tests showed that an improved MPEG similar system reached a MUSHRA score about 78 while the MPEG similar system reached 55 at a bitrate of 256 kbps. Without coding each monochannels with the 3GPP EVS (Enhanced voice services) codec, the improved MPEG similar system reached the MUSHRA score 85. At 256 kbps, the improved MPEG similar system coded the HOA signal into six channels instead of 49 for the uncoded signal. From objective results, it was shown that the improved MPEG similar system had largest effect at low bitrates.

 • Renberg, Lovisa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Mikroskräp i urban miljö: Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Micro litter, which are particles less than 5 mm, can include, for example textile- and plastic fibres, plastic-, rubber-, road-, and combustion particles. The particles are present and widespread in the environment due to human activities and the problem is internationally noted. Especially for microplastics, which is a part of micro litter, where many scientific studies are made. It is known that micro litter particles could both consist of and bring harmful elements via adsorption to the recipient where animals and plants could be adversely affected. The micro litter could also be mistaken of being food by animals. Micro litter studies are made to increase the knowledge about the occurrence, effects and fate of the small particles. So far, only a few studies are made on the occurrence of micro litter in urban areas.To increase the knowledge of the occurrence of microliter in the urban environment, a study has been carried out in Luleå (north of Sweden) where the purpose was to investigate the type and quantity of micro litter that occurs in the urban environment. Different types of areas have been studied, these are; an apartment area, an area of villas, a park and an area with a lot of traffic in the city centre, commercial area, industrial area and a rural undeveloped area. Differences in particle sizes and colour, together with the variations between the studied areas was also determined. All different studied areas were sampled during spring 2018 of untouched snow, which means undisturbed snow (not e.g. shovelled snow). Meltwater from the snow was filtrated through two filters with mesh sizes of 300 µm and 50 µm. Analysis of pH, conductivity, suspended solids and loss of ignition was also made. The filters were analysed in a stereo microscope with a magnification of around 40 times. The number of fibres, both plastic and naturally occurring, plastic particles and black particles were counted from all filters. The colour of the fibres and plastic particles were also noted. The black particles were divided between road or combustion particles, rubber particles and spherical combustion particles.The results showed that micro litter particles occur in the urban environment. The most common type of discovered micro litter was black particles, hundred up to thousands of particles per litre was detected. The number of detected fibres from urban areas varied between 150-200 per litre, while in the rural area, 40 fibres per litre were detected. The occurrence of plastic particles were more rare in the different sampling locations, since it only was detected in three of seven sampling areas and varied between 5-11 particles per litre. In the smaller particle fraction, 50– 300 µm, a higher number of particles were detected in comparison with the larger fraction (>300 µm). A large variation was seen between colours of the fibres, the most common ones were black, blue and transparent. The largest amount of micro litter was detected in the urban areas, in the park and the area with traffic in the city centre and from the commercial area. Least particles were detected in the rural area which had the least urban impact. Conclusions drawn from the study were that micro litter occurs and are widespread in the urban environment. Areas with high exposure to humans and traffic also have higher amounts of micro litter particles per litre and per square meter and day.By investigating the presence of micro litter in more cities and using additional characterizing methods for determining the type of particles that have been detected, it would have contributed to increasing knowledge about the occurrence and spread of micro litter in urban environments.

 • Jatko, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Grundlärares syn på inkluderingsmöjligheter vid läsinlärning för elever med kognitiva funktionsnedsättningar.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Smedborn Pausson, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. Over a time of 2 months, pH, conductivity, redox potential and concentrations of major and minor elements including As, Zn, Cu, Cd, Fe and Ca under both fluctuating and continuous flow were measured.

              Results indicate that CaO is a very promising amendment to use under conditions of low redox, immobilizing 98% of the As and 50-65% of Zn, Cd and Cr over the 8 weeks of testing, compared to the untreated soil. Copper on the other hand was mobilized by the treatment; but as the concentrations of Cu in the soil was low the increased leaching would in this case not be problematic. The leached water also had a very alkaline pH at 13, while conductivity was relatively high at 6.5 mS cm-1 and the redox potential remained negative throughout the two months. Geochemical modelling indicate that the immobilization of As is most likely controlled by precipitation of Ca-As-complexes as well as ettringite and portlandite. The precipitation of these minerals are controlled by pH, while redox conditions were shown to not be a controlling factor. The alkalinity of the CaO-amended soil was very high and it is expected that the alkaline conditions controlling the immobilization of As will prevail for hundreds of years.

              Fe(0) that previously has shown good results in stabilizing As under oxidized conditions did not effectively immobilize As under the low redox conditions in this study. Rather, the leaching of As and metals like Cr, Cd, Cu and Zn showed very similar results as the untreated soil. The results signifies the importance of activating the Fe(0) beforehand to allow amorphous Fe-oxides to form to which the metal(loids) can sorb to.

              In the study it was also observed that a fluctuating groundwater table could have an effect on both untreated and treated soil as wet and dry cycles influenced the leached concentrations of As and many other elements. More As was leached during the dry days in the untreated soil and the soil treated with Fe(0), while the opposite was true for the CaO-treated soil.

              The results suggests that using CaO as an amendment to treat As-contaminated soil is a method that potentially can be used for soils that have low redox conditions, for example soils below the groundwater table and landfills, although caution should be used in situations with more complex contamination, e.g. where both As and Cu are present.

 • Elmehög, Hampus
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Uppföljning av absoluta tjälrörelser: En fallstudie av väg E10 i Kiruna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the master thesis has been to examine the frost heaving of a road in a field study and to evaluate the reliability of two different models for estimation of frost heaving. The studied models are the current one of the Swedish Transport Administration, which is implemented in their road design tool PMS Objekt, and the segregation potential theory. The studied road section is located in Kiruna, in the northern part of Sweden. The road has been cored and the unbound layers of it, including the subgrade, have been analyzed in laboratory. These analyses include both geotechnical characterization and one-dimensional frost heave tests of the subgrade material.

  The frost susceptibility of the collected material has been classified according to both the Swedish Transport Administrations system and the American USACE’s system. All samples, including the subgrade, consist mainly of gravel and sand. According to both the used classification systems all samples are classified as not frost susceptible. However, the elevation measurements of the road show that frost heaving occurs in it despite this.

  This heaving has not been possible to model successfully in the program PMS Objekt. In it the frost heave prediction yields no heave at all, despite applying a design winter (worst case) in the analysis. A good conformity has however been observed between back-calculated and empirically evaluated frost susceptibility using segregation potential theory. A quite good conformity has also been observed when the same thing is evaluated from the preformed freeze tests.

  The most important finding of the study is that even material that is categorized as non-frost susceptible according to the two studied systems actually does heave. This finding includes both subgrade aswell as the unbound material in the superstructure. It has been found that the total frost heave observed in this study originates mainly from primary heaving, meaning the studied systems are quite correct in their frost susceptibility classification if only secondary heaving is intended. The study has also shown that the current model applied in PMS Objekt is poor in predicting the amount of heaving in coarse subgrades. Finally, the study has also shown the possibility to evaluate a soils frost susceptibility using segregation potential theory, although this model aswell is only applicable to secondary heave

 • Nilsson, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Vanligt svensk eller ovanligt exotisk?: En studie om fjällturismens tillväxtfas i Norrbotten under 1950-1960-talen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The county of Norrbotten has a distinctive profile in the tourist business. In this paper, the previous two separate research fields exotification and mountain tourism is studied. The purpose was to determine whether mountain tourism was used to exotify Norrbotten during the growthphase of mountain tourism in the 1950s and 1960s. Through a qualitative text analysis, the study shows that there are exotic gestures that often become a counterpole to the rest of Sweden's society. The study reveals a focus on culture in the early 1950s, after which the mountain tourism is characterized by nature contexts. Romantic landscape descriptions then form the mountain tourism and its narration of the county during the 1960s. What is perceived as Sami culture, such as reindeer, and traditional costumes is therefore often illustrated together with snow during the chosen time period. The conclusion is that mountain tourism is presented as something exotic and different during its growth phase.

 • Rutqvist, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hårdare tag för en begränsning i elnätsavgiften?: En studie av vad som driver investeringar i svenska elnät2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ledo López, Guillermo
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  Development and Implementation of a Mass Balancing System for CubeSat Attitude Hardware-in-the-Loop Simulations2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Spacecraft simulator platforms can simulate the microgravity environment of space on Earth, for the purposes of testing the Attitude and Orbit Control Subsystem of satellites. In order to do this, the satellite is mounted on a bench and the combined center of mass of this assembly is controlled by a series of moving masses. The objective is to bring this center or mass as close as possible to the center of rotation, since solids in microgravity always rotate around their own center of mass. The air-bearing platform located, designed and built at the NanoSat Laboratory of the Kiruna Space Campus of the Luleå University of Technology makes use of four balancing masses, which are displaced by that number of linear actuators. This document explains the process followed to design an algorithm for the estimation of the center of mass and the subsequent calculation of the required positions of the balancing masses to bring this center of mass back to the center of rotation. First, the equations of rotational motion of the bench were found through two formulations: quaternions and Euler-Lagrange. Secondly, these equations were used to obtain an estimation of the center of mass via Batch Least-Squares. Thirdly, the equations of the center of mass of a system of point masses were used to find the proper positions of the balancing masses. Finally, the complete algorithm was tested with Hardware-in-the-Loop simulations before testing it in the real hardware of the platform. The developed algorithm was not capable of estimating the center of mass with sufficient accuracy, which invalidated the obtained actuator positions, and thus was not able to compensate the offset of the center of mass. Recommended lines of development are provided to assist on the continuation of this work.

 • Petersson, Hannah
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Space Technology.
  TWIST: Twelve Bar Intelligently Simulated Tensegrity2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the biggest challenges of putting a robot on an extraterrestrial surface is the entry, descent and landing. By making the robot impact resistant, the need for landing thrusters and parachutes is reduced, lowering the weight and cost of an interplanetary robotic mission. The Dynamic Tensegrity Research Lab at the NASA Ames Research Center in Mountain View, California, is currently doing research in tensegrity robots, consisting of bars and cables creating a complex dynamic system. With motors on the cables, the system can shift its center of mass to create a ”rolling” locomotion and explore remote and dangerous areas.

  For octahedron tensegrities with 12 bars, intuitive locomotion patterns have been explored previously. The findings included difficulties in keeping the momentum, resulting in the robot getting stuck. In this thesis, over 7.000 configurations of a central pattern generator were tested. The parameters were generated with the Monte Carlo method, with the aim to allow the robot of keeping its momentum in the motion. The resulting locomotion behavior was simulated in NASA Tensegrity Robotic Toolkit.

  With the method described above, a central pattern generator for a 0.5 m in diameter 12 bar tensegrity of octahedron shape was found, capable of moving 10 m during the course of a 60 s simulation. This is about four times faster than traditional rovers such as NASA’s Curiosity, indicating the need of smaller, faster robots in addition to traditional types. This, together with the impact resistance resulting in a capability of moving in difficult terrain, makes this type of robot an integral part in any future space exploration mission.

 • Gustafsson, Sofie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Amanda, Berggren
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personers upplevelser av att leva med stomi: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Många personer lever med tillfällig eller kronisk stomi och i Sverige finns ungefär 43000 personer med stomi i någon form. Att få en stomi innebär en stor livsförändring och de drabbade bär på en mängd upplevelser och erfarenheter. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av hur stomi påverkar personer i det dagliga livet. 10 vetenskapliga studier analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Skiftande aspekter gällande upplevelser av att leva med stomi framkom och analysen resulterade i sju slutgiltiga kategorier: Att känna sårbarhet i den intima relationen, att det sociala stödet blir en bärande konstruktion, att vilja bemästra det förändrade livet, att känna att hanterbarheten ökar genom information och stöd, att kroppen är oberäknelig och skapar hinder i vardagen, att den förändrade kroppen hotar självet, samt att känna oro inför att berätta att man har en stomi. Litteraturstudiens resultat visade att stomin påverkade synen på kroppen och ledde till en förändrad självbild som i sin tur påverkade det sexuella livet och livskvaliteten. Svårigheter sågs i anpassning till det nya livet och socialt stöd visade sig vara betydande i processen. Att självständigt utföra sin stomivård ansågs vara en bra copingstrategi som stärkte självförtroendet och bevarade autonomin. Splittrade känslor rådde kring huruvida personer ville berätta om sin stomi eller inte. Sjuksköterskan visade sig ha en nyckelroll gällande anpassning, främst via information och stöd.   

 • Jokiaho, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Norsten, Denise
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Faktorer som indikerar kvalitet vid telefonrådgivning: en integrerad kunskapsöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Telefonrådgivning är en relativt ny plattform inom hälso- och sjukvården där forskningen inte riktigt hunnit med. Syftet med denna studie var att skapa en översikt över de studier som utmärker kvalitet inom telefonrådgivningen. Syftet besvarades med hjälp av samlingsbegreppet god vård enligt Socialstyrelsen. Metoden som användes var en integrerad kunskapsöversikt. En systematisk litteratursökning i CINAHL och PubMed genomfördes vilket resulterade i 12 studier som kvalitetsgranskades och ingick i analysen. Det resultat som indikerade kvalitet i telefonrådgivning var individanpassad vård, säker och effektiv vård, tillgänglighet samt begriplighet. Kunskapsöversikten kan bidra till en ökad insikt hos sjuksköterskor i arbetet med telefonrådgivningen om vilka åtgärder som kan förbättras för att förbättra kvaliteten i telefonrådgivningen. Kunskapsöversikten kan även bidra till en ökad medvetenhet hos sjuksköterskan om sitt eget förhållningssätt vid telefonrådgivning och de förväntningar som uppringare har. Interventioner som föreslås är kontinuerlig utbildning i kommunikation vilket även skulle kunna ingå i grundutbildningen för sjuksköterskor.

 • Westman, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Utvärdrering av erfarenheter med gummimodifierad asfalt i Sverige2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Various types of rubberized asphalt was tested and evaluated in the 1960s in both Sweden and the United States. In Sweden, the dry process was developed. It is based on mixing tire rubber granulates, with the aggregates before the addition of bitumen in the asphalt mixing process. In the USA, the wet process was developed. It is based on mixing tire rubber granulates and bitumen before adding it to the aggregates in the asphalt mix. The last decade the Swedish Transport Administration has evaluated pavements based on the wet process in laboratory and field tests. In addition, a minor field and laboratory study on the performance of rubbermodified bitumen used in bound base mix was conducted on an industrial site.

  In this work, a comprehensive literature review focusing on rubbermodified pavement mix performance has been compiled. Foreign experience and knowledge have been studied along Swedish laboratory tests and field studies. The results has been used for modeling of rubbermodified pavement mix performance.

  A rubbermodified asphalt mix (GAP 16) has been benchmarked with a typical Swedish reference asphalt mix (ABS 16). Plastic rutting and fatigue life time has been modelled based on laboratory tests and field study results from Swedish projects.

  Modelling of permanent deformations (rutting) has been conducted based on viscoelastic analysis for different climate scenarios, traffic load and velocities typical for Swedish conditions. Master curves to define the rheological properties has been constructed from laboratory data. A linear elastic analysis was conducted to analyze the fatigue lifetime of different pavement layouts, i.e. distribution of thickness between wearing course, binder course and bound base.

  The results of the viscoelastic analysis showed that the rubber modified bitumen mix has less permanent deformation compared with the standard wearing course mix. This applies to all studied climate conditions in Sweden. It was also found that bound base course with rubbermodified bitumen has added technical value compared to a conventional base course by a higher resistance towards fatigue failure. There is a possibility to reduce the total thickness of the pavement when using the rubber modified bitumen in the bound base layer.

  The results showed that the difference between the asphalts mixes in the viscoelastic analysis was temperature dependent. The performance of rubbermodified mix is better in warmer climate conditions compared to colder. Since rubber modified bitumen has lower stiffness modulus the use in in any of the upper layers, wearing course and / or binder course, increases the strain in the lower edge of the bound base course. It reduces the fatigue life time of the pavement. If rubbermodified bitumen is used in the bound base layer it increases the life time since it has higher resistance towards fatigue failure.

 • Hällkvist, Alice
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Usability Testing of Software Products: A case study about usability testing and how to improve the practice2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Usability testing is an important task during development of software products such as web and mobile applications. It is a growing and evolving concept but is often left out during development due to time and costs. Developers are also expected to handle the usability testing but are given minimal training to do so.

  The aim of this thesis is to examine how Tieto uses and perform usability testing when developing their software products. The study is about identifying any issues in the practice and compare it to presented theory and come up with suggestions of change that Tieto can take into consideration.

  The method in this thesis is single case study done with qualitative data collection through observation and semi-structured interviews, to be able to answer the purpose and get a deeper knowledge about what some of the employees at Tieto thinks of usability testing.

  By comparing the result of the study with the presented theory the conclusion can be drawn that the practice of usability testing consists of a few flaws but that the main problem is the organizational culture.

 • Jafari, Hedyeh
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Pauelsen, Mascha
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Röijezon, Ulrik
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Nyberg, Lars
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Gustafsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  On Internal Modeling of the Upright Postural Control in Elderly2018Conference paper (Refereed)
 • Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Schaeffer, Jennie
  Mälardalen University.
  Heikkilä, Mia
  Mälardalen University.
  Socially Innovative Remodelling Of Preschool Facilities2018In: European Public & Social Innovation Review (EPSIR), ISSN 2529-9824, Vol. 3, no 2, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the prominent role of norms and values in public education policy and practice social innovation studies have rarely investigated how these are converted into practical transformations in the educational sector. The study therefore aims to provide further insight into the impact of contextualized and materialized norms and values in educational social innovation, using a remodeling process of preschool facilities in a Swedish municipality as an illustrating case study. Seeking to ensure equal and inclusive play, learning and development, the studied process exposes the impact of materialized norms and values on enabling and disabling rooms, furniture and materials in the preschool facilities. As such norms and values impact social transformation process regardless of the contextual specificities, the results may be useful also in other preschools in Sweden and internationally.

 • Hjort, Martin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Skär, Martin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  ICE-metodikens inverkan på projektering: En kartläggning av ICE-metodiken i stora komplexa anläggningsprojekt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A society characterized by digitalization requires an update of the traditional working methods. The construction industry is considered to be in an era of digital development, but is still underdeveloped compared to many other industries. The Swedish Transport Administration points out in the national plan that a change of the working processes is required to succeed in implementing digital working methods. To handle this development the consultants' working methods need to be adapted to new digital methods. There is research showing that digital tools can be hard to implement in an already existing process. An increasing number of community planners are implementing VDC (Virtual Design and Construction), which includes ICE (Integrated Concurrent Engineering). However, there is no studies showing how this working method affects the design process of complex construction projects.

  The purpose of this study was to identify the factors that affects ICE in the design process. The study shows how Sweco works with ICE in a complex construction project, and how the current design process is affected by the methodology. Data for this study was collected through interviews and observations that were summarized and analyzed using qualitative methods. The collected data made it possible to detect deviations and correlations with the theory of ICE. It has been shown that the reference project is working with a tight time schedule, where ICE has been considered to be an important factor to manage deliveries in time. There are still several factors that can be improved to reduce time latency in the reference project.

  It has been found that there are dependencies within and between technical areas/teams that are increasing the time to finish tasks. The dependencies are also preventing the purpose of ICE which is to work parallel and solving tasks during meetings. In order to utilize the full effects of ICE, the reference project needs to be adapted to the ICE-methodology in terms of planning and performance. Those involved in the process need better understanding of the ICE- methodology to work with the process. But also, that the reference project adjusts the existing working process to ICE. This can contribute positively to a projects implementation of ICE and create a more efficient process.

 • Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Johansson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Karlberg, Helena
  Piteå Science Park.
  Balogh, Johanna
  Piteå Science Park.
  Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences2019In: Urban Planning, ISSN 2183-7635, Vol. 04, no 01Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By investigating the occurrence of place innovative synergies between retail and tourism in a small-sized Swedish city, this article advances knowledge on how city center attractiveness can be enforced in a rural context with competing online shopping and suburban/out-of-town shopping centers. Previous studies of city center attractiveness, place innovation, and social innovation help distinguish innovative intertwinement of correlated trends of experiencing retail and retailing experiences, augmenting customer experiences through place-based characteristics. Interviews, workshops, and participatory observations with entrepreneurs, business promoters, and municipality representatives reveal three dimensions of place innovative synergies in city center attractiveness: 1) innovative variance in city center retail and tourism, 2) innovative interwovenness between the city center identity and its configuration, content, and communication, and 3) innovative interaction between retailers and tourism entrepreneurs in city center events. A key question is whether synergies in temporal events and everyday commerce are sufficiently combined, in order to engender encompassing renewal.

 • Huda M., Madhloom
  et al.
  Mustansiriayah University, Baghdad- Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Geographical Information System and Remote Sensing for WaterResources Management Case Study: The Diyala River, Iraq2018In: International J. of Civil Engineering and Technology, ISSN 0976-6308, Vol. 9, no 12, p. 971-984Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Utilizing Geographical Information System (GIS) in the management of water resources, especially, in the quality of surface water, constiytutes a worthwile attempt made in the improvement and control the levels of pollution in the water. In this paper, GIS technology was used in conjunction with Water Quality Index (WQI) to assess the suitability for onsumption of water in the souther within Baghdad City for human needs based on the set of monthly measurements during the period from January to December 2016. The variables measured in seven monitoring stations along the studied reach of the river were: Total Di

  (T.D.S), Total Hardness (T.H), Sulphate ion (SO Biochemical Oxygen Demand (BODhigher than the permissible limits specified by Iraqi and WHO regulations for the dand wet seasons. The digital pollution maps showed that the pollution moved from extremely polluted zones near the outfalls of wastewater to low polluted zones near the confluence of the Diyala and Tigris techniques are among the most effective methods to display the seasonal variability on

  water quality, which can be used by the decision makers.

 • Duvnjak, Ivan
  et al.
  University of Zagreb, Croatia.
  Bartolak, Marko
  University of Croatia.
  Nilimaa, Jonny
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Sas, Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Blanksvärd, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Täljsten, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Elfgren, Lennart
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Lessons Learnt from Full-Scale Tests of Bridges in Croatia and Sweden2018In: IABSE Symposium, Nantes 2018: Tomorrow's Megastructures, International Association for Bridge and Structural Engineering , 2018, article id S23-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Load testing is a way to control the capacity and function of a bridge. Methods and recommendations for load testing are described and examples are given form tests carried out in Croatia and Sweden. In order not to damage the bridge being tested, the load must be limited, often to be within the serviceability limit state (SLS). Numerical models can be calibrated by load tests and then be used to check the carrying capacity for higher loads than what has been tested. Need for further work and recommendations are discussed. By effective planning, costs can be saved and a more sustainable use of bridges can be obtained.

 • Johansson, Aina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Lundqvist, Kerstin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Förmåner i tjänsten1989Student paper other, 10 HE creditsStudent thesis
 • Berg, Viktoria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Vasara-Hammare, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor som arbetar i glesbygd: En integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskebrist är ett stort problem och rekrytering är särskilt svårt i glesbygden. Vårdarbete i glesbygden är komplext, där sjuksköterskor behöver vara flexibla och mångsidiga. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om vad som påverkar arbetstillfredsställelse för sjuksköterskor som arbetar i glesbygd. En integrerad litteraturöversikt utfördes där 19 vetenskapliga artiklar valdes ut genom en systematisk databassökning och som därefter ingick i analysen. Av dessa hade elva kvantitativ ansats, fyra kvalitativ ansats och fyra hade mixad metodansats. Tre kategorier och nio subkategorier av faktorer som påverkade arbetstillfredsställelse framkom i resultatet. De kategorier som framkom var social förankring i glesbygden, sjuksköterskeprofessionen, samt organisation och vårdgivare. För att kunna rekrytera sjuksköterskor till glesbygd behövs kunskap om villkoren för att utföra omvårdnad i glesbygd, ett lyhört ledarskap, kontinuerlig fortbildning och adekvata resurser för sjuksköterskor så att de kan tillgodose patienters behov av vård och omvårdnad. Förslag på ytterligare forskning är att belysa sjuksköterskors arbetsvillkor i skandinaviska glesbygdsmiljöer för att få kunskap om möjligheter att bedriva vård och omvårdnad med god kvalitet i glesbygd.

 • Högström, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Chemical Engineering.
  Sulfur poisoning and regeneration of copper zeolites for NH3-SCR: Effect of SO2/SO3 ratio2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The road transportation is a big source for the release of NOx emissions. NOx has been confirmed to cause negative affect on the air-quality especially in the urban areas, there are therefore regulations for allowed released amount from vehicles. The most adopted technology used for the reduction of these NOx emissions from the diesel exhaust gas is the ammonium selective catalytic reduction (NH3-SCR) using a Cu-zeolite as the catalyst in the system.

  The SCR catalyst can be deactivated through different mechanism, whereas poisoning by sulfur has been documented to be an important factor for the deactivation. The degree of deactivation of the catalyst has been suggested to vary depending on the catalytic material and which sulfur conditions the catalyst is exposed to, where SO3 has been indicated to cause more sever deactivation compared to SO2.

   The aim of this project has been to investigate the deactivation mechanism of Cu-zeolites at different SOx conditions and evaluate potential regeneration mechanism. The project was carried out by evaluating the catalysts, Cu-BEA and Cu-SSZ-13, over different reactions that occurs in the SCR system, investigating the deactivation effect caused by SO2 poisoning and the regeneration potential. The project was then continued with the focus on the Cu-SSZ-13 catalyst investigating different SOx poisoning and regeneration conditions were investigated. In order to investigate the SO3 poisoning a generator using oxidation of SO2 to SO3 was successfully build during this project.  A kinetic model over the Cu-SSZ-13 NH3-SCR reactions was also built based on literature studies and the experimental data obtained. The results from the sulfur poisoning of Cu-BEA are based on the master thesis by Maria Arvanitidou.

  The fresh samples Cu-Beta and Cu-SSZ-13 exhibited similar activity, with the exception of the high formation of N2O observed over Cu-Beta under SCR conditions. The SO2 causes deactivation, especially at low temperatures. Cu-SSZ-13 exhibited more loss in activity but was able to recover more through the elevated SCR regeneration steps than the Cu-Beta. When SO2 exposure was performed together with NH3, larger deactivation was observed, likely due to ammonium sulfate species formed on the surface. The ammonium sulfate species were less thermally stable than copper sulfates, making it easier to recover the loss of activity in the Cu-SSZ-13. SO3 caused a much more sever deactivation of the SCR reactions than that of the SO2 poisoning and continued to show the lowest NOx removal activity after the regeneration process.  A difference in initial deactivation and recovery of activity between standard and fast SCR reactions was observed, indicating that the different mechanisms used are affected differently by the poisoning. The kinetic model for NH3-SCR over the Cu-SSZ-13 was successfully created when compared to the experimentally obtained data.

 • Hägglund, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Erfarenheterna av Supported Employment hos personer med psykisk ohälsa: En litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva erfarenheter hos personer med psykisk ohälsa av att delta i Supported Employment och dess betydelse för dem. Designen innebär ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar som analyserats och presenterats och metoden valdes då författaren hade för avsikt att kartlägga aktuellt kunskapsläge inom området. Data insamlades genom sökning i databaser samt genom citation tracking. 11 kvalitativa artiklar valdes ut att ingå i litteraturöversikten. Artiklarna analyserades vilket resulterade i 4 huvudkategorier: behov av förberedande praktiskt stöd i att söka arbete, arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmågan, vikten av individanpassat stöd samt betydelsen av arbete för det psykiska välmåendet. Resultatet visar på vikten av att deltagaren får rätt stöd och medel för att möjliggöra anställning. Resultatet speglar även deltagarnas erfarenheter av arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmågan samt vikten av att deltagarna fick individanpassat stöd av specialisten. Slutligen visade resultatet på arbetets betydelse för det psykiska välmåendet för deltagarna. Slutsatsen var att arbetsterapeuter med sin unika kompetens om aktivitet är lämpliga kandidater för titeln supported employment specialist men att mer studier behöver göras för att tydligare koppla ihop arbetsterapi med Supported Employment.