1234567 40 - 89 of 307
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ingström, Elin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att uttrycka sin identitet genom klädval: En kvalitativ studie om kvinnors klädkonsumtion i relation till identitetsskapande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor i åldersspannet 18 -25 år upplever sin klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är en del i deras identitetsskapandet.För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor; ”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras identitetsskapande?”,”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder?”och ”Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig själva?”.Studien grundades på en kvalitativ metod med sju stycken semi-strukturerade intervjuer.Det teoretiska ramverket som låg till grund för uppsatsen var i huvudsak identitetsformationsteori av Côté och Levine (2016), det dramaturgiska perspektivet av Goffman (2014), konsumtionsteori av Östberg ochKaijser(2010)samt tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar.Resultatet visade på att de deltagande intervjupersonerna experimenterat med olika klädstilar i yngre åldrar för att arbeta fram relativt stabila klädstilar som de förknippar med dem själva. De framarbetade klädstilarna förändras dock fortfarande till viss mån,framförallt baserat på trender. Intervjupersonerna identifierade sig med sin kläder genom att de klär sig inom ramen för deras klädstilar. Vidare visade resultatet på att själva konsumtionen av kläder var en betydande del i intervjupersonernas framställning av självet. Eftersom både kläder i sig och konsumtionen av kläder ansågs vara betydande komponenter i intervjupersonernas identiteter ansågs de ha en samverkande effekt på varandra.Avslutningsvis konkluderades att kläder tenderar att ha en kommunikativ förmåga som kan berätta en hel del om vilka intervjupersonerna är samt hur de bedömer andra.

 • Halbakken, Emma
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Berggren, Alicia
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  ”Alltså det beror ju på hur mycket vi som vuxna jobbar, det beror på hur inkluderande vi är”: Förskollärares tankar om huruvida förskolan är en plats för alla barn2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar för att möta alla barn, även de i behov av särskilt stöd. Syftet är vidare att undersöka om kompetensen och verktygen finns för att inkludera barn i behov av särskilt stöd, och hur dessa verktyg i så fall används i dessa verksamheter. I vår studie använder vi oss av kvalitativ metod, i form av kvalitativa intervjuer för att besvara studiens forskningsfrågor. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna anser att alla barn inkluderas i deras verksamheter, även de i behov av särskilt stöd. De intervjuade förskollärarna betonar att det som är avgörande i denna strävan är förskollärares kompetens och förhållningssätt, specialpedagogens stöd samt resursfördelningen i verksamheterna. Komplexiteten med att skapa en förskola för alla barn framkommer genom att förskollärarna som deltagit i studien uttrycker att det är en fin linje mellan inkludering och exkludering. De anser att många faktorer spelar in för att nå målsättningen om en förskola för alla barn.

 • Johansson, Jessika
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Berg, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  “Det är inte barnet det är fel på utan det är våra förväntningar som är fel”: Pedagogers användning av lågaffektivt bemötande för att stödja barn som har problemskapande beteende i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa hur pedagogerna beskrev att de använde lågaffektivt bemötande på förskolan. Syftet var vidare att synliggöra i vilka situationer de använde strategin i arbetet med barn som har problemskapande beteende. Vi använde en kvalitativ metod för att besvara våra forskningsfrågor och intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet i studien visade att pedagogerna som deltagit i studien uttryckte att de medvetet arbetade utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, både med barn som har problemskapande beteende, men även generellt i hela barngruppen. De använde liknande strategier och anpassade strategierna efter barnens individuella behov och förutsättningar. Pedagogerna anklagade inte barnen för att vara problematiska, utan poängterade att det var förskolans miljö och undervisning som behövde utvecklas. Pedagogerna utgick från det relationella perspektivet i sitt arbete med lågaffektivt bemötande och lade stor vikt vid att relationen till barnen skulle vara gynnsamma för båda parter. Pedagogerna synliggjorde problemen som uppkom genom att koppla dem till miljö och organisation, och beskrev att kritisk granskning av professionen och verksamheten var central, för att undervisningen skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Pedagogerna betonade även att det var grundläggande att barn inte fick skuldbeläggas och att de borde bemötas där de var, utifrån deras enskilda kompetenser och behov.

 • Korsby, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Att inte se skogen för alla träd: Hur kön och könsmönster omedvetet skapas, upprätthålls och förändras inom produktionen i ett skogsindustriföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although Sweden is considered to have one of the world's most equal labor markets, it is presented as one of the world's most gender-segregated horizontally and vertically. This study is carried out at BillerudKorsnäs Karlsborg, which is a Swedish forest industry company that manufactures both pulp and paper. In consultation with BillerudKorsnäs, I have been commissioned to describe the production operators' experience of gender equality and whether there are any organizational explanations for the gender distribution as it does. The purpose of the study is to examine and analyze how gender patterns and gender are created, maintained and changed within production using the issues; What notions of gender express the interviewees? What significance do the interviewees see that the gender has for the workplace today? If and in what way are signs of the change in gender pattern illustrated? A qualitative method is used with semi-structured interviews as a method of collecting the empirical data. The theoretical framework consists of West and Zimmerman's (1987) theory of making gender and Acker's (1990) theory of gender and organizations. The result shows that gender patterns and gender in production are not felt to have any significance for the workplace. The explanations lie in the fact that the work is no longer considered physically heavy and can therefore be carried out by both men and women. Despite this, it appears that perceptions of differences between women and men occur, that women and men are different, where the differences are largely about what women and men's properties are considered to contribute to the workplace. Women are considered to be accurate in nature, which gives an indication that the men would not. The result also shows that the explanations are both exiled in the surrounding society and into the organization. The result thus shows that the social construction of the sex and its gender labeling in and outside the organization forms the basis for the low proportion of women in production.

 • Göthe, Christoffer
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Andersson, Viktor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  E-sport, E-atleter och fysisk träning: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom e-sport tävlar e-atleter som enskilda deltagare eller i ett lag från olika länder som möter varandra i samma datorspel. Dessa matcher/turneringar ses av miljontals personer över hela världen. Skador som inträffar inom e-sport kan vara så pass allvarliga att utövarna behöver avsluta sin karriär, ofta handlar det om överbelastningsskador i rygg, nacke, skuldra, hand och handled. Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie, studera kunskapsläget gällande E-sport och fysisk träning.  Metod: För att svara på frågeställningarna har en beskrivande litteraturöversikt genomförts i databaserna Sportdiscus, Web of Science, Scopus, Google Scholar, PubMed och DiVA. Resultat: Totalt inkluderades fem studier. Två av dessa var interventionsstudier där en hade kontrollgrupp. Två studier var enkätstudier varav en även inkluderade en intervjudel. Den femte studien var en tvärsnittsstudie.  Konklusion: Från de inkluderade studierna kunde inget samband hittas mellan fysisk träning och e-atleters prestation. E-atleter upplevde dock att deras prestation blir bättre av att träna fysiskt. Målet med fysisk träning för e-atleter är till störst del för att få en bättre allmän hälsa och bara en lite del av e-atleter tränar för att prestera bättre. De risker som e-atleter utsätter sig för är långvarigt stillasittande, ögonutmattning och muskuloskeletala besvär i rygg, nacke, hand och handled.

 • Segerstedt, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Nå alla elever: ett aktionsforskningsprojekt om läsning och motivation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the effect of including the students' interests in thechoice of fiction and what effect this has on their motivation for reading. Based on the purpose,three questions were formulated which were intended to answer the purpose. These were:- How can I, as a teacher, see a development of students' reading motivation about theliterature chosen based on their interests?- What working methods promote students' motivation for reading?- How do I as a teacher measure the students' increased motivation for reading?The study was carried out with the help of action research in own classroom in a year 1 andwith the help of a questionnaire of efferent character and a survey to measure the students'motivation for reading. This was supported by observations and reflections on the students'response to the reading. The study also included a period where the students were helped tofind literature that suited their interests and then a reading project was carried out, which wasalso analyzed.The result shows that it is not the method that is central to increasing the students' motivation.In addition to the interest increasing the motivation of the student, the teacher's presence andsupport as a listening adult is a contributing part to the students' increased interest in reading.The study shows that as interest increases, the motivation for other reading also increases. Thestudy also suggests that if the teacher is not there as an interested adult, the students' motivationfor reading falls considerably

 • Söderberg, David
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Biocarbon production from biomass based energy plant forapplication in high-value materials2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Natural graphite, a type of carbon, is used in most battery driven electronic devices around the world as it serves as the anode in Li-ion batteries. Since 67\% of global production of graphite originates from a single country the EU has classified it as a critical raw material with a high supply risk. If graphite can be produced locally from biomass not only would it potentially make batteries cheaper it could be a huge boon to the Swedish bio industry. In this thesis carbonization of pure lignin is done through hydrothermal carbonization and slow pyrolysis with peak temperature of 900\degree C. The type of carbon needed for these applications involves a high degree of crystallization and large surface areas and pore volumes. Analysis of the samples was done through X-Ray Diffraction, Raman spectroscopy, CHNO- and specific surface analysis. Results show a D/G ratio of 0.85, full width half maximum (FWHM) values of 7.7, which points toward a hard carbon with nano crystalline graphite present in the samples. SSA results show a Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface area of around 350 $m^2/g$ and CHNO show a carbon content of about 90\%. The results are promising for use as an anode in hard carbon sodium-ion batteries or for $CO_2$ separation. Techno-economical analysis show that integrated biocarbon production in a bio-ethanol plant is a much more profitable solution than selling the lignin as biofuel or burning it for electricity production.

 • Fagerlönn, Sandra
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Föräldraskap och karriär: En studie om kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att varje individ ges möjlighet att försörja sig genom förvärvsarbete. För att kvinnor ska ha samma möjligheter som män innebär det att ansvaret för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet måste delas jämlikt. En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att göra karriär, få jämlika löner samt en bättre pension är att föräldraledigheten delas lika, detta då frånvaro från arbetet påverkar förutsättningarna. Ekonomiska orsaker, traditionella rollförväntningar på kön samt attityder på arbetsplatser och i hemmen påverkar uppdelningen av föräldraledigheten. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären genom att besvara frågeställningarna: Hur upplever kvinnor omgivningens förväntningar på dem som kvinnor och mödrar? Hur upplever kvinnor att föräldraskapet påverkat deras karriärer? Vad är orsakerna till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor? Metoden som använts för att besvara dessa är kvalitativ, semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju kvinnor som varit föräldralediga och återgått i arbete. Insamling av empirin har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket innehållande tidigare forskning avseende familjeliv, arbetsliv och jämställdhet. Samt teori om könsroller av Connell och Pearse (2015), modernitet och självidentitet av Giddens (2008) och teori om arbetsliv, familjeliv och kön av Nordenmark (2004). Resultatet visar att kvinnorna upplever att förväntningarna på dem är högre när barnen är yngre samt att det är stora skillnader mellan förväntningar på kvinnor och män. Föräldraskapet, inkluderat föräldraledigheten, påverkar möjligheterna till karriär, studiens resultat visar att föräldraskapet har en påverkan för både kvinnor och män. Studiens resultat visar att uppdelningen av föräldraledigheten påverkas av traditionella könsroller, omgivningens förväntningar samt av biologiska och ekonomiska orsaker. Sammanfattningsvis är det av vikt för individen, samhället och organisationer att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Denna studie kan bidra till ökad medvetenhet, vilket är en förutsättning för att skapa jämställdhet.

 • Greek, Annelie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Korrelation mellan betyg och kön kopplat till textuellt användande av adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen i årskurs 6.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det är sedan länge känt att pojkar presterar sämre än flickor vilket även forsknings- och PISA- resultat enstämmigt bekräftar. I nuläget vet man inte vad det beror på att pojkar presterar 90% av flickors resultat. Studien ämnar undersöka vilka korrelationer som finns mellan betyg och elever i årskurs 6 användande av adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen. Dessutom ämnar studien utröna vilka korrelationer som återfinns mellan pojkar och flickor i relation till betyg. I studien kartläggs pojkar och flickors ordklassanvändande, textomfång, kön och betyg. De ordklasser som analyseras är adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen. Även ett ordvariationsindex genomförs utifrån handlingsinriktade verb.

   

  En kvantitativ metod har använts för att analysera 94 nationella prov i svenska för årskurs 6. Materialet var samtliga elevtexter från en mindre skola, skrivna åren 2012 – 2014. Resultatet visar på små variationer mellan pojkar och flickors ordklassanvändande, textomfång samt betyg. Flickor som kategori visade sig prestera mer inom kategorierna textomfång, adjektiv och handlingsinriktade verb och hade också högre betyg än pojkar. Pojkar presterade marginellt bättre inom kategorin pronomen.

   

  Slutsatserna som framkommer i studien är att höga andelar av tidigare beskrivna ordklasser, textomfång eller ordvariationsindex inte per automatik resulterar i höga betyg. Sammanfattningsvis kan analyser med hjälp av ordvariationsindex visa bredden på elevens ordförråd.

 • Bergström, Alexander
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Karlson, Anton
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Risk management in a business ecosystem2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this thesis is to advance the understanding of risk exposure and management for different roles in business ecosystems. The following research questions have been derived to fulfill this purpose: RQ1: Which risks are different business ecosystem roles exposed to, and in what way? RQ2: How can business ecosystem actors mitigate risks?

  Method – A single case study has been conducted on a business ecosystem surrounding the development of autonomous cars in the EU. An abductive and qualitative approach has been applied, which allowed the combination of existing literature and new empirical findings as to the foundation for building new theory. Data was collected through 21 semi-structured interviews and analyzed through comparison between codes on risks, roles, and risk mitigation strategies.

  Findings – The already existing literature on business ecosystem risks was confirmed and nuanced. On top of this, two new risks were found, disintermediation risk (the risk of being fully or partially excluded from the ecosystem) and accountability risk (the risk of being responsible for other business ecosystem actors output to a third party). The findings also declare that risks vary between actors, but also due to other factors such as investment in the ecosystem and an actor's relative size to other actors. Finally, suggested risk response strategies for each risk were derived.

  Theoretical implications - We have contributed to the literature on risks within business ecosystems by adding two new risks: disintermediation risk and accountability risk. We have also contributed to the overall literature on business ecosystems by combining the two sub-streams risks in business ecosystems and roles in business ecosystems. In addition to the theoretical implications for the business ecosystem literature, we have contributed to the risk management literature by applying it in the new context of business ecosystemsto extend the applicability of the risk management literature.

  Practical implications - Our findings shed light on how risks are distributed between different roles and can therefore provide guidance in this issue. The current study also contributes to the understanding of how risks vary with respect to other factors than roles, which could be valuable knowledge for managers. Finally, practical guidance on how risks can be mitigated is presented which is valuable for any actor in a Business ecosystem.

 • Göras Stenberg, Anki
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Utvärdering av patienters balansförmåga efter 8 veckors träningsintervention samt efter 4 månader med egenträning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: En Hälsocentral i Region Gävleborg har sedan februari 2016 bedrivit gruppverksamhet med syfte balansträning för patienter med olika grundsjukdomar.  Träningsgruppen kallas Balansgruppen. Detta är en utvärdering av verksamheten från februari 2016 till oktober 2018. Bakgrund: Balansträning hos äldre kan vara viktig för upplevelsen av säkerhet i vardagen och för att förebygga fall. Träningen bör utmana balansen och kan inkludera gång, funktionella övningar och koordinationsövningar. När balansträning kombineras så att flera sinnen används samtidigt så förbättras balansförmågan mer. Syfte: Syftet var att undersöka patienters balansförmåga före och efter en träningsintervention på 8 veckor (Fas 1) och efter en påföljande hemträningsperiod på 4 månader (Fas 2). Metod: Den svenska versionen av balanstestet Short Physical Balance Battery (SPPB-S) har använts i verksamheten för att utvärdera balansträningen. Berörda patienter och verksamhetschef har godkänt att resultat inhämtats från journalsystemet. Resultat: 56 patienter ingick i utvärderingen. För hela gruppen uppnåddes en förbättring efter Fas 1 från 7,1 till 9,0 poäng på SPPB-S. Hälften, 29 personer, genomförde enbart Fas 1. Resultatet för dessa var vid start 7,1 och vid träningsinterventionens avslut 8,4 poäng. För de 27 personer som kom tillbaka för uppföljande mätning efter hemträning i Fas 2 var medelvärdet vid start 8,9 och vid träningsinterventionens avslut 9,6 poäng. Vid uppföljning efter Fas 2 kvarstod förbättringen på 9,6 poäng. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att en träningsintervention på 8 veckor med riktad balansträning ger ett positivt resultat och att resultatet kvarstår efter 4 månader. Klinisk reflektion: Utvärdering av befintlig verksamhet ger en ”bild av verkligheten”, men resultaten kan påverkas av många faktorer.   

 • Pekkari, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Att vara lärare är roligt – men man känner aldrig att man räcker till!”: En kartläggning av gymnasielärares uppfattningar om sitt yrke2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the year of 2015, a research group at Luleå University of Technology conducted a nationwide survey of upper secondary school teachers' working conditions. The study consisted of 57 quantitative- and two qualitative sub-questions (Parding, et al., 2018). This study is based on qualitative interpretation of 1,443 upper secondary school teachers' open answers to the two open qualitative sub-questions. The study intends to identify factors that public- and private sector employed upper secondary school teachers consider to be opportunities, obstacles and challenges in their profession, in regards of work environment and working conditions. The study also intends to study whether there are differences and/or similarities between public- and private sector employed upper secondary school teachers' perceptions about their work situation. Moreover the study intends to study what factors affect the upper secondary school teachers' decision to stay or leave the profession. In order to better understand and explain the study's results, Robert Karasek and Töres Theorells (1990) two- and three dimensional models regarding psychosocial work environment are used.

  The result suggests that there is widespread consensus among the public- and the private sector employed upper secondary school teachers’ perceptions of the profession. The result shows that the majority of upper secondary school teachers experience the municipalization, the free-school reform, the high demands, the administrative tasks and the lack of staff in the school as the greatest obstacle to the profession. Furthermore, most of the upper secondary school teachers in this study consider that the salary level, the profession's status and lack of support from school leaders constitute obstacles in their work. They also consider that it is in these areas that the most important improvement opportunities exist, but also constitute reasons for leaving the profession. The upper secondary school teachers also demand more skill development and collaboration in general and within their own teaching subject in particular. Most of the upper secondary school teachers indicate that teaching is the part of the profession that is the profession's main merit and is the reason why they stay in the profession. In the result, no clear differences can be discerned between public and private sector upper secondary school teachers' perceptions of the profession. The differences that can be discerned in the result can rather be interpreted due to the specific work situation of the individual upper secondary school teacher than to the management. The result supports Karasek and Theorells (1990) theories that the psychosocial work environment is influenced by the upper secondary school teachers' experience of demand and control at work and social support from leaders and colleagues.

  During the year of 2015, a research group at Luleå University of Technology conducted a nationwide survey of upper secondary school teachers' working conditions. The study consisted of 57 quantitative- and two qualitative sub-questions (Parding, et al., 2018). This study is based on qualitative interpretation of 1,443 upper secondary school teachers' open answers to the two open qualitative sub-questions. The study intends to identify factors that public- and private sector employed upper secondary school teachers consider to be opportunities, obstacles and challenges in their profession, in regards of work environment and working conditions. The study also intends to study whether there are differences and/or similarities between public- and private sector employed upper secondary school teachers' perceptions about their work situation. Moreover the study intends to study what factors affect the upper secondary school teachers' decision to stay or leave the profession. In order to better understand and explain the study's results, Robert Karasek and Töres Theorells (1990) two- and three dimensional models regarding psychosocial work environment are used.

  The result suggests that there is widespread consensus among the public- and the private sector employed upper secondary school teachers’ perceptions of the profession. The result shows that the majority of upper secondary school teachers experience the municipalization, the free-school reform, the high demands, the administrative tasks and the lack of staff in the school as the greatest obstacle to the profession. Furthermore, most of the upper secondary school teachers in this study consider that the salary level, the profession's status and lack of support from school leaders constitute obstacles in their work. They also consider that it is in these areas that the most important improvement opportunities exist, but also constitute reasons for leaving the profession. The upper secondary school teachers also demand more skill development and collaboration in general and within their own teaching subject in particular. Most of the upper secondary school teachers indicate that teaching is the part of the profession that is the profession's main merit and is the reason why they stay in the profession. In the result, no clear differences can be discerned between public and private sector upper secondary school teachers' perceptions of the profession. The differences that can be discerned in the result can rather be interpreted due to the specific work situation of the individual upper secondary school teacher than to the management. The result supports Karasek and Theorells (1990) theories that the psychosocial work environment is influenced by the upper secondary school teachers' experience of demand and control at work and social support from leaders and colleagues.

 • Eldstål, Emil
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Generating Procedural Environments using Masks: Layered Image Document to Real-time environment2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper will explore the possibilities of using an automated self-made procedural tool to create real-time environments based on simple image masks. The purpose of this is to enable a concept artist or level designer to quickly get out results in a game engine and to be able to explore ideas. The goal of this thesis was to better understand how you can break down simple ideas and shapes into more complex details and assets.

  In the first part of this thesis, I go over the traditional workflow of creating a real-time environment. I then go on and break down my tool, what it does and how it works. I start off with a Photoshop file, make tools in Houdini and then utilize those in Unreal for the end result. I also argument about the time-saving possibilities with these tools. From the work, I draw the conclusion that these kinds of tools save a lot of time for repeating tasks and the creation of similar environments.

 • Borg, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Invandrares etablering på arbetsmarknaden: En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrares arbetsmarknadsetablering är av central betydelse att studeraför att kunna urskilja arbetsgivares synsätt kring detta och utifråndet kunna arbeta för en snabbare arbetsmarknadsetablering, vilket är nödvändigt för att kunna åtgärda den arbetskraftsbrist som finns i landet. Vård-och omsorgsbranschen är inget undantag, branschen står inför stora utmaningar där det finns ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. I Luleå kommun är behovet av personal med rätt kompetens stort inom vård-och omsorgssektorn och de beräknar att det kommer krävas många nya medarbetare till år 2025. Utifrån detta har jag i denna studie undersökt arbetsgivares syn på invandrares arbetsmarknadsetablering.Undersökningen har tillämpat en kvalitativ metod där sju intervjuer har genomförts med arbetsgivare som är verksamma inom Luleå kommun och som bedriver verksamheter som innefattar vård-och omsorg. Ämnesområdet har undersökts utifrån tre olika aspekter som är; Kommunikation, normer och värderingar och sociala nätverk. Utifrån dessa tre aspekter har jag identifierat möjligheter och hinder för invandrares arbetsmarknadsetablering.Resultatet av undersökningen visar att språket är den mest betydelsefulla faktorn för invandrares arbetsmarknadsetablering,i synnerhet för en snabb etablering. I takt med att språkkunskaperna ökar finns det en möjlighet till ett bredare socialt nätverk. Detta ökar dina chanser till att erhålla en anställning, då nätverksrekrytering är vanligt förekommande bland de arbetsgivare jag har intervjuat. Olika kulturella tillhörigheter ser arbetsgivarna som något positivt inom verksamheterna och således inget hinder. Däremot har det framkommit misstankar om att det kan förekomma fördomar gällande kulturell tillhörighetsomkan utgöra ett hinder för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • Ekman, Ann-Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Tänk om - tänk rätt: en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. When it comes to technical knowledge, the younger generation is at the forefront, as these employees have grown up with the internet and other technical tools. In order to be an attractive employer for today's young people, employers must thus adopt new working methods regarding communication, technology, motivation and corporate culture. The purpose of this essay is therefore to examine what makes an employer attractive at the labor market for young people born 1989-1999. The method has been a qualitative method in which nine semi-structured interviews were conducted with people aged 20 to 30 years. In order to analyze the collected empirical data, coding has been carried out to then be linked to theory and previous research. 

  The result shows a number of different factors that are of relevance to being an attractive employer. The most important factor in attracting and retaining younger employees is the opportunity to develop their competence. By offering employees the opportunity to grow at work, they will not seek another employer. Furthermore, the result shows that good relations with colleagues, as well as fun and varied tasks, are of great importance for attracting and retaining younger employees. In jobs where the employer has the opportunity to offer flexibility, the result shows that the employer should allow the employees to choose when and where the work should be performed. It is something that matters for both the choice of employer but also for staying in the workplace. It is also important to invest time and resources on both the physical and psychosocial work environment, since the working environment is something that is highly valued both in the choice of workplace but also to stay with an employer.

 • Sedig, Emmelie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  ”Jag hade kunnat fortsätta jobba dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig i alla fall”: En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the recent decades, managers’ working conditions in the Swedish women dominated public sector have undergone important changes. For example, managers’ responsibilities have been expanded to contain more responsibilities of costs and efficiency. Later, it has been found that managers in professions dominated by women have a lack of sustainable working environment, caused by high job demands and a high degree of work strains. In consultation with a dominated municipal function in northern Sweden, I have been commissioned to investigate how first line managers experience their organizational and social work environment (psychosocial work environment) in this study, based on job demands, job control and social support. This study also investigates the work environment out of a gender perspective. The study has an abductive approach and the empiricism have been collected with qualitative semi structured interviews, where the number of interviews was seven. Thematic analysis has been devoted and the results have been analyzed by using Karasek and Theorell’s (1999) job demand-control-support model, Connell and Pearse’s (2015) idea of gender as socially constructed, and Ackers (1990) idea that gender is created in organizations through gender creating processes. The result shows that the first line managers are working in a municipal function that are boundless, which means that the work tasks never run out. Within the frames of the managers’ work there are variations in the experiences of the work environment. The result shows that the ability and possibility of setting boundaries in their work are important. The imagination of differences between male and female behavior are important for how the first line managers experience their work environment. The results also show that the first line managers experience that women are not as god as men to set boundaries in their work, and that women are not respected by the employer equally as men when it comes to set boundaries.

 • Muotka Pettersson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Hoppjerka" inte längre ett skällsord: En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization's accompanying mobility culture poses a challenge for employers as it is of great importance for a company to retain employees in order for the company to develop (Shanker, 2014). Survey results have shown that 39 percent of managers in Sweden want to leave their current employer, of which 10 percent of them no longer want to work as a manager at all (Ledarna, 2015). This study aims to contribute with increased insight into how organizations, in a working life characterized by mobility, can work to get leaders to remain in the organizations. The purpose of this study is to seek knowledge about why leaders choose to remain in an organization. To fulfill the purpose, the study is based on the following research questions: Which factors motivate managers and leaders to remain in the organization? If so, how do these factors differ between the male and female leaders? The method is qualitative and the empirical data is collected through eight semi-structured interviews. The study was conducted in a public organization that expressed a need for the current study. The theoretical framework consists of the two- factor theory created by Herzberg (Herzberg, Mausner & Bloch, 1993), the demand-control-support model created by Karasek och Theorell (1990), social role theory created by Eagly (1987) and role congruity theory created by Eagly och Karau (2002). The result indicates that the factors that are important for leaders to remain in the organization are leadership, workplace relations, fair pay, autonomy, feedback, focus on results and goals, contributing to society, the subordinate employees, development opportunities and balance between labour requirements and labour resources. These factors are significant for both the female and male leaders, but the result indicates that there is some discrepancy between the requirements imposed on male and female leaders. The demands on the female leaders are partly higher and of a different nature.

 • Olsson, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Så här gör pojkarna var de går, och var de sitter och var de står.: Om flickors och pojkars olika sätt att konstruera sig som svenskämneselever i år 4.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I have researched how pupils behave in the classroom during their Swedish lessons and how their behaviour differ on the basis of their gender. Research show that boys, to a greater extent than girls, demand more attention in the way they express themselves, both physiologically and orally.  It is proved that already from birth we have different expectations on boys and girls and this influences how they construct themselves as gender.

   

  During the spring of 2019 I have observed 19 primary school pupils whilst in their Swedish lessons. I watched and listened for patterns of behaviour in the classroom; if the boys talked more than the girls and if so; in what way? I was also curious to find out if there were pupils who chose to never speak, and if so; why?

   

  The result of my study showed that the boys had a more vigorous body language than the girls and therefore claimed more attention in the classroom by putting their opinion across, often uninvited. The girls were more likely to sit in their places and raised their hands when they wanted to speak. Recognising that pupils, depending on their gender, conduct themselves differently in the classroom could be used as a tool not just for myself but for other teachers in order to give both boys and girls equal opportunity to expressing themselves and to create a gender equal classroom environment.

 • Spoong, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Tvångsomhändertagande av barn: till föräldrar med funktionsnedsättningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka om föräldrars funktionsnedsättning kan vara en förutsättning för tvångsomhändertagande av barn. Studien har visat att tvångsomhändertagande kan bli aktuellt om funktionsnedsättningen påverkar föräldrarnas förmåga att ge sitt barn den omsorg som barnet behöver. Det sätts emellertid hellre in en mängd större frivilliga insatser än insatser via tvångsvårdslagstiftning. Undersökningen bekräftar vikten av att alltid se till barnperspektivet och barnets bästa i samtliga beslut som rör barn. Studien har genomförts genom att studera lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin enligt den rättsdogmatiska metoden.

 • Svensson, Tord
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Den inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholisters sociala praktik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous as a community of practice In this paper I have studied the integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous using Wenger’s theoretical model of communities of practice and from a point of view of situated learning. Focus has been on recovery from alcohol addiction as a process of social identity change where learning is seen as an appropriation of artefacts by an interaction between participation and reification which leads to a higher level of competence and a change in identity. A diversity of methods has been used such as text analysis of printed material from AA in combination with direct observations at AA-meetings and qualitative interviews with long-time, high intensity participants in the AA-community. The results indicate that Alcoholics Anonymous has a powerful pedagogic system in which a whole of norms, principles and stories are represented in all its parts. The interviewed participants report similar changes in identity and capacity to function in life, despite the differences between them in background as well as in which part of the specific activities in AA they focused on during their trajectory in AA. The study has limitations though all the participants are long-time sober members with a strong identification as members of AA and consequently not representative for the cohort of attenders at AA. The background search for literature makes it clear that the phenomenon of Alcoholics Anonymous is practically not studied from a pedagogical perspective which opens possibilities for future research.

 • Wide, Hanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Wide Karlsson, Alice
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  How Women’s Economic Empowerment program affects financial literacy: A qualitative study from the Philippines2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Women’s empowerment and gender equality contribute to the achievement of a sustainable world according to United Nations and Agenda 2030. Previous research highlights the impact of microfinance program on women’s empowerment. Through a lack in previous research, the aim of this report emerged. The aim is to describe and analyse women’s experience of how a microfinance program focused on women’s economic empowerment in the Philippines affect their financial literacy and in what ways financial literacy can be related to their empowerment. The study consists of a qualitative methodology and elements of a deductive approach. The collected empirical data consist of documents, observations and interviews. The results show that, through seminars and participation, the women got increased their knowledge in economics. Women’s participation in the microfinance program also lead to empowerment. The result shows that the women bring the knowledge from the program home to their personal finances and affects the individual’s environment. The impact of the microfinance program has larger effects for many women, not only the one participating in the program. Therefore, to understand the phenomena in this study, it is necessary to include experiences from outside the microfinance program. Because on the result in this report, the suggestions for future research is to investigate the correlation between the microfinance program and women’s personal finances.

 • Adolfsson, Rasmus
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hannercrantz, André
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Optimering av orderstorlek ur ett kostnads- och produktivitetsperspektiv: en kvantitativ fallstudie på Zoégas i Helsingborg2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate optimal order quantities at the coffee producer Zoéga’s packaging lines in Helsingborg. The company is currently unaware of how order quantities affect their production; with regards to productivity as well as setup- and holding costs. With a long-term vision of incorporating “pull planning”, the case company also needs to evaluate the capabilities of their current production system.

  The case study mainly addresses two areas; one comparing historical productivity in relation to order quantity, and one determining optimal order quantity with the scheduling-tool known as “Economic lot scheduling problem”. One of the packaging lines results in a classic case of “Basic period approach”, a problem frequently reviewed in ELSP-literature. The other lines have sequence dependent setup times, which required a more complex model. The primarily data collection has been from internal production- and management systems.

  The ELSP-results generated optimal order quantities and production schedules for all packaging lines. The study also found statistically significant correlations between order quantity and productivity for Zoéga’s. These correlations compiled upper and lower limits for the most productive order quantities; where most of the ELSP-quantities placed inside these limits. Finally, the study shows that by implementing these suggestions, Zoéga’s could speed up their product turnover and be better prepared for “pull planning” implementation in the future.

 • Aksnes, Petter
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Alternative Test Methods for Mine Trucks and Loaders to Reduce Environmental Impact, Improve Lead Time and Productivity2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Epiroc manufactures and develops equipment for the mining and infrastructure industry. This thesis has been performed at Epiroc Underground Rock Excavation (URE) in Örebro, the company’s largest production unit for underground machines. In this project MH machines (material handling) have been investigated, i.e loaders and trucks. These machines are currently being built at the factory area in central Örebro and subsequently quality controlled in the Kvarntorp mine before they are finally delivered to the customer.

  The project aims to evaluate how current test methods in the mine could be minimized and, in the future, removed for certain machine types. Today the machines passes six steps between final assembly and delivery, which results in an extended lead time. The machines are started up at the pressurizing station before they are ready for the quality control, i.e testing. The machines are then transported to Kvarntorp, about 20 kilometers from the factory, before the test operators from Epiroc conducts the testing. Each machine type has machine-specific checklists which means that the test operator performs both visual inspection as well as test drive in order to verify the machine’s overall quality and performance. The current test procedure causes machine damages and the mining environment makes it necessary to perform both re-painting and washing. Summarized, the current test procedure leads to increased costs, increased amount of rework and extended lead times. In addition, the machine handling between the factory area and Kvarntorp involves logistical challenges.

  The work began with a literature study where the focus was on change management, flow efficiency and total quality management. Subsequently, a current state analysis was carried out in order to map the current structure and it’s problem areas. Identified problems included extended lead time, machine damages (paint, tires, bucket, snow) and work environment. All together, these areas lead to increased costs for the afterflow. These problems were categorized into three main problems; test procedure, environment and economy. To seek for improvements, three study visits were carried out; Volvo CE Arvika, Komatsu Forest Umeå and Epiroc SED Örebro. The inspiration was used to create an optimized test facility at the factory area.

  The work resulted in a solution where all areas are improved, i.e lead time, machine damages and work environment. A new test procedure based on an improved visual inspection, new bucket test and a succeeding test drive on a chassis dynamometer has eliminated the need for the Kvarntorp mine. With the new test facility the machine damages have been eliminated and the working environment for the affected people has improved considerably. Furthermore, the lead time is also heavily reduced. All together, the improvements results in large annual savings, which in turn gives relatively short pay back time. Epiroc is recommended to invest in both short and long term solutions where the short term can be implemented before the new test facility is finalized. In a short term perspective it is important to create a good dialogue between test operators and assemblers, switch to digital checklists and to remove the currently mandatory drag test. In longer term, Epiroc should implement a quality team, invest to increase data access and finally invest in the test facility.

 • Andersson, Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  I left my scat in San Francisco: Strategier för att stärka förmågan att improvisera vokalt inom jazzgenren.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka olika övningsstrategier för attutveckla improvisationsförmågan inom jazzgenren. Jag har idag förmågan attimprovisera över låtar, men det jag eftersträvar är att utveckla den föratt få improvisationerna mer varierade. Avsikten med arbetet är attutveckla förmågan att improvisera i form av fler rytmiska och harmoniskaidéer.Jag har använt mig av ett flertal olika gehör- samt notläsningsövningar somjag tror kan påverka ens improvisationsförmåga positivt. Jag har spelat innär jag improviserar före, under samt efter övningsperioden. Jag har äventranskriberat och analyserat mina improvisationer för att undersöka meringående vad jag gör melodiskt och rytmiskt.Undersökningen har resulterat i att jag är mer medveten i minaimprovisationer och gör enligt mig mer intressanta och friaimprovisationer. Förmågan att improvisera har påverkats positivt med hjälpav dessa gehörs- och notläsningsövningar.

 • Borhidai, András
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems: A Case Study2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. Replacing conventional modes of transit with urban gondolas cannot however be achieved without tackling several operational challenges. As potential new operators often lack the human resources and knowledge base required to successfully man, operate and maintain systems, they turn to manufacturers for increased after-sale support. Companies of the Doppelmayr Garaventa Group, the world’s largest manufacturer of gondola lifts, responded to these demand patterns by offering complete operations & maintenance contracts which, among other services, include the delivery and installation of reserve components. Calculating the total cost of such components for the life cycle of a system however still proves to be demanding and requires new computational models to increase its efficiency. The applicative purpose of this paper was thus set to formulate a model that is capable of performing life cycle cost calculations for components of urban gondola lift systems, according to a set of criterion defined by industrial entities. Its research aim is accordingly to answer questions about how concurrent instruments are set up, what models does contemporary research regard as efficient in similar industries and whether these models are able to enhance life cycle cost calculation capability within the urban gondola lift market. These aims were achieved through an analysis of current company practices, followed by the formulation of two new model alternatives based on a review of contemporary scientific literature, and concluded by an iterative process wherein the two alternatives were compared to each other in terms of performance and then merged to combine the best performing features of each version. Through a second iteration, the merged model was then compared to current instruments and established as the superior choice, using industry criteria. The paper concludes by resolving the research questions it set out to answer and making further recommendations for the direction of future research and studies.

 • Brandberg, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Is there a correlation between the natural reverberation in a critical listening environment and adjustments of an artificial reverb?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the mixing engineers most important tool when listening, analyzing and taking decisions is the physical space in which the reproduction system and the monitors are placed. The space needs to fulfill certain aspects to be able to qualify as a control room considered good for taking these decisions. In this study an active listening test was conducted to investigate if the RT60 of the natural reverberation in the room affected a mixing engineers’ decisions when adjusting parameters on an artificial reverb. 16 subjects participated, the subjects adjusted reverb level and reverb time of an artificial reverb in two different acoustical environments, with two different values of RT60. The environments were based on a professional control room made for mixing and mastering. The two values for RT60 was achieved through manipulating the room with diffusors and absorbing material. It was found that the subjects were able to adapt to the different acoustical environments, although other differences were found. The order of the which of the environments the subjects started in and which parameter the subject started adjusting, showed a considerable impact on the result. As well as what kind of factors the subjects considered when adjusting the artificial reverb.

 • Brunström, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Effektiviserad inlagring för ökat kapacitetsutnyttjande: En fallstudie vid Piteå Hamn2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en ökad efterfrågan. Den andra möjliga orsaken till en ökning av lager kan bero på att företaget vill ge slutkunden bättre service och tillgodose kundens behov när efterfrågan inträffar. I Europa går utvecklingen mot en ökad centraliseringsgrad gällande antal lager vilket kan ses som ett arbete i att effektivisera ett företags verksamhet. Genom att använda sig av få lager kan företag samla större volymer gods på ett och samma ställe, vilket medför att investeringar kan göras i syfte att effektivisera lagerhållningen.

  Piteå Hamn är ett bolag som äger, förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Piteå Port & Hub. Infrastrukturen består av kajer för godslastning och ett flertal magasin för mellanlagring av gods. År 2005 investerade Piteå Hamn 34 800 000 kr föratt bygga ett nytt magasin. Det nybyggda magasinet har en area på 11 000 m2 och för närvarandeär cirka 61 procent av den totala ytan uthyrd till tre olika aktörer. Piteå Hamn upplever dock att ytan inte används effektivt och vill därför ta reda på vad den faktiska nyttjandegraden är i magasinet. Studien syftar därför till att besvara forskningsfrågan ”Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten för att öka kapacitetsutnyttjandet?”.

  Nyttjandegraden har beräknats på det gods som upptar den största andelen lagringsyta i magasinet, vilket utgörs av Kraftliner på rulle. Kraftliner är stora pappersrullar som slutligen ska användas för att göra wellpapp och olika kartonger. Rullarna produceras i tre olika diametrar och höjden på rullarna varierar beroende på kundorder. För att kunna beräkna nyttjandegraden behövde lokalen först mätas upp, vilket resulterade i en CAD-ritning. Vidare gjordes ett flertal intervjuer för att erhålla information om godset och vilka krav som finns ställda gällande hanteringen av godset.

  Resultatet visade att nuvarande layout medför en låg nyttjandegrad och orsaken till den låga nyttjandegraden visade sig bero på att lagringsfacken är feldimensionerade samt att lokalens höjd inte används effektivt. Nuvarande areautnyttjande ligger på under 79 procent och volymutnyttjande ligger under 55 procent. Rekommendationerna som presenterades för Piteå Hamn är bland annat att skapa djupare fack samt dimensionera om facken så att de är anpassade efter diametern på rullarna. Att skapa fack som är dimensionerade efter diametern på rullarna leder till att lagret blir mer zonindelat. Om facken dimensioneras om bidrar det till ett bättre areautnyttjande. För att förbättra volymutnyttjandet bör antalet rullar som staplas på varandra öka.

  Generaliserbarheten av studiens resultat kan ses som en begränsning. Studiens forskningskaraktär är fallstudie och baseras endast på ett företag, vilket medför lägre validitet. För att skapa mer generaliserbara resultat bör fler företag med liknande verksamhet studeras. Trots att generaliserbarheten anses låg på grund av enfallsdesign, kan resultatet av studien ändå användas och inspirera företag med liknande förutsättningar. Att använda sig av djupinlagring och en större del zonindelning visade trots allt att lagringsutnyttjandet ökade.

 • Eliasson, Anton
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Anomaly Detection in Industrial Networks using a Resource-Constrained Edge Device2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The detection of false data-injection attacks in industrial networks is a growing challenge in the industry because it requires knowledge of application and protocol specific behaviors. Profinet is a common communication standard currently used in the industry, which has the potential to encounter this type of attack. This motivates an examination on whether a solution based on machine learning with a focus on anomaly detection can be implemented and used to detect abnormal data in Profinet packets. Previous work has investigated this topic; however, a solution is not available in the market yet. Any solution that aims to be adopted by the industry requires the detection of abnormal data at the application level and to run the analytics on a resource-constrained device. This thesis presents an implementation, which aims to detect abnormal data in Profinet packets represented as online data streams generated in real-time. The implemented unsupervised learning approach is validated on data from a simulated industrial use-case scenario. The results indicate that the method manages to detect all abnormal behaviors in an industrial network. 

 • Hanna, Johannes
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ali, Moe André
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Variationen i användningen av hård och mjuk information inom vård- och omsorgsbranschen: - En fallstudie om offensiva och defensiva beslutssituationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Strategic decisions are important for companies because it is about creating future competitiveness or for surviving in the market. According to previous studies, there are two different decision situations that companies can face which are offensive decisions that involve increasing the company's market shares and defensive decisions which implies that the company reduces their current capacity. In the previous studies, the researchers mention that there is hard (numerical) and soft (opinions, visions, ideas and emotions) information that decisions can be based on. The purpose of this study is to create an understanding of how hard and soft information is used in strategic decisions by identifying offensive and defensive decision situations. Furthermore, the study aims to analyze how the knowledge of means and goals of the staff in a privately-owned company in the health and care sector initiates the use of hard and soft information at different phases in the decision-making process. This study was done through a case study based on semi-structured interviews with qualitative elements. The case company operates in the healthcare industry and has a staff consisting of four members who are responsible for the strategic decisions. The results of this study show the knowledge of the means and goals of the case company staff initiated the use of soft information at all stages of the decision-making process in offensive and defensive decision situations. The results also show that hard information was used in the middle phase of the decision-making process to legitimize the staff members' arguments.

 • Hellander, Linda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Hellander, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Varför väljer små aktiebolag revision trots den avskaffade revisionsplikten?: En jämförande studie mellan fyra små aktiebolag och deras val av frivillig revision2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2010 infördes en lagändring som innebar att små aktiebolag i Sverige inte längre omfattas av revisionsplikt. Detta innebär att revisionen är frivillig för de aktiebolag som under två räkenskapsår inte överstiger två av gränsvärdena för revisionsplikt, 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal tre anställda. Trots detta väljer ändå små företag att bli reviderade av revisorer. Detta antyder på att små företag upplever fördelar med revisionstjänsten. Syften med studien var därmed att skapa förståelse till varför ägare i små företag väljer revision. Genom en analysmodell med de teoretiska begreppen trygghet, säkerhet, kvalitet, rådgivning och förtroende har studiens frågeställning och syfte kunnat besvaras. Resultatet bygger på en kvalitativ metod som utgår från ett ägarperspektiv där fyra stycken enmansföretag som bedriver olika konsultverksamheter har intervjuats för att identifiera och jämföra deras upplevda fördelar med revision. Resultatet visar att det finns ett antal drivkrafter som driver ägare i små företag till att använda sig av revision. Det har visat sig att det främst är ägarnas egna känsla av trygghet som motiverat deras val. Tryggheten som ägarna erhåller från revisorns rådgivning har även varit i fokus då ägarna, enligt dem själva, besitter en begränsad kunskap inom ekonomi och redovisning. Studien har även kunnat visa att endast Skatteverket är en intressent som påverkat ägarnas val. Resultatet visar att små företag vill visa trygghet och tillförlitlighet gentemot Skatteverket främst för att hålla dem på avstånd. Studiens slutsats är att det framförallt är en inneboende känsla av trygghet hos ägaren själv som driver små företag till att använda sig av revision, trots den avskaffade revisionsplikten.

 • Holmström, Adam
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Pettersson, Tobias
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Utvärdering av timmerplanslayout med hjälp av simulering: En fallstudie på Kåge såg2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skogsindustrin står för 9–12 % av de svenska industrins export och sysselsättning. Över hälften av timret från de svenska skogarna går direkt till sågverken, vilket gör att sågverksindustrin har en stor betydelse för den svenska handeln och ekonomin i stort. Under de senaste åren har lönsamheten bland de svenska sågverken ökat anmärkningsvärt och den globala produktionsökningen inom träindustrin var 2.5–3 % under år 2017.

  Norra timbers sågverk i Kåge har sedan 2010 fördubblat produktionen, men de har fortfarande samma lagringskapacitet och layout på anläggningen. Kåge sågverk är därför i behov av omfattande ombyggnationer för att klara den ökande produktionstakten. Den här studien är en fallstudie på Kåge sågverk och syftet med projektet är följande:

  Att ta fram ett förslag för hur den nya mätstationen och timmersorteringen ska placeras på Kåge sågverk. Genom simulering av nuläge och föreslagen framtida layout av den ombyggda anläggningen kommer effekterna som den nya layouten innebär för den interna logistiken att undersökas.

  Projektet inleddes med en nulägesanalys där alla aktiviteter och processer som påverkar den interna logistiken kartlades. Genom inhämtning av relevant teori och datainsamling på företaget togs sedan layoutförslag fram för hur en framtida placering av mätstation och timmersortering kunde se ut. Förslagen modifierades och två förslag fastställdes sedan via en genomgång med en fokusgrupp på Kåge sågverk, bestående av ledningen och sakkunniga på företaget. I nästa skede togs en heuristisk metod fram för utplaceringen av timmerklasserna på anläggningen. Heuristiken baserades på relevant teori och korrigerades efter de restriktioner som finns på anläggningen. Efter det byggdes en simuleringsmodell där nuläget jämfördes med den heuristiska utplaceringen av timmerklasserna baserat på det totala lastavståndet. Simuleringsmodellerna genomfördes med tre olika scenarion: låg, mellan och hög lagernivå. Det gjordes för att återspegla verkligheten där lagernivåerna på sågverket till stor del beror på säsongsvariationer. Samma jämförelser gjordes också mellan nuläget och de framtagna förslagen på timmerplanslayouten.

  Resultatet visade att heuristiken minskade körsträckorna vid 2 av 3 scenarion och vid det tredje scenariot var det i stort sett oförändrat. Det första förslaget för en framtida layout minskade körsträckorna på anläggningen med 26–33% beroende på vilken lagernivå som testades och det andra förslaget minskade körsträckorna med 16–19 %. Den totala lagringskapaciteten på timmerplanen utökades med 12.6% och 8.8% för det första respektive andra förslaget för en framtida layout.

  Vår rekommendation till Kåge såg är därför att applicera layoutförslag 1 eftersom det alternativet ger den kortaste körsträckan och den största totala lagringskapaciteten. Det är dock viktigt att ta den totala kostanden i beaktning innan en layout fastställs då det kan finnas andra argument som talar för en annan lösning. Det här projektet utgör därmed en del i beslutsunderlaget gällande de planerade ombyggnationerna på Kåge såg. Vi anser också att den framtagna heuristiken bör tillämpas på anläggningen eftersom det gav ett kortare totalt lastavstånd vid majoriteten av lagernivåerna jämfört med den nuvarande utplaceringen av timmerklasserna.

 • Holmström, Camilla
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Undervisning i förskolan: En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet undervisning uppfattas av förskollärare. Studien baseras på följande frågeställningar: Hur uppfattar förskollärare deras förtydligade ansvar? Hur uppfattar förskollärare undervisning i relation till förskolan utbildning? Hur beskriver förskollärare sina strategier för undervisning? Studien utgår ifrån den fenomenografiska forskningsansatsen och resultatet analyseras med fenomenografins tillhörande analysmodell. En kvalitativ intervjumetod i form av fokusgruppsdiskussioner har använts som datainsamlingsmetod. Tre diskussioner har genomförts med sammanlagt 12 förskollärare. Studiens resultat visar att det finns en variation av uppfattningar i hur förskollärare uppfattar deras förtydligade ansvar, hur de uppfattar undervisning i relation till förskolan och vilka strategier de använder för undervisningen. Resultatet visar att förskollärare uppfattar att undervisning är målstyrda processer och att den ska bedrivas av förskollärare men det framkommer även att inte alla förskollärare är medvetna om sitt pedagogiska ansvar. Vidare blir det tydligt i resultatet att förskollärare anser att undervisning kan bedrivas både planerat och spontant men att vilka strategier förskollärare använder för att bedriva undervisningen skiljer sig åt samt att gränsen mellan spontan och planerad undervisning i vissa fall är svår att dra för förskollärare. Slutsatsen blir att fortbildning och kompetensutveckling hos förskollärare är viktig för att kunna implementera begreppet undervisning i förskolan och detta ställer höga krav på förskolechefens insatser.

 • Johansson, Julia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ivarsson, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Digitalisering av kommunikation med leverantörer: En fallstudie av hur företag kan prioritera sina resurser2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitalisation has, over time, become increasingly important and the importance of companies developing in pace with its growth is expected to increase. One reason for this is globalisation, which among other things has led to increased competition. To maintain or improve competitiveness, companies should have a clear strategy for how resources for digital investments should be allocated. Another important aspect for surviving in the market is the ability of companies to manage purchases and have close and long-term supplier relationships. To achieve this, good communication is needed where information can be shared quickly and easily. Generally, companies find it difficult to develop in the same pace as the digitalisation since they prioritise their resources for other things. Thus, the study aims to answer the following research question: “How can a company prioritise its resources for upstream digitalisation?”.

  To answer the research question above, a case study was conducted at Axis Communications AB. The purpose of the study is to streamline and simplify the communication regarding upstream digitalisation by helping Axis prioritise its resources. To achieve this, Axis’ current flow of communication with their suppliers will be investigated. In order to obtain a credible picture of the current communication, several interviews were conducted with employees at Axis and a survey was distributed to the suppliers. To gain more inspiration and ensure that the recommendations are realistic, two benchmarking interviews and a meeting with a specialist within digitalisation were held. Based on the literature review, the empirical data and the analysis a priority list including the following six steps was designed for Axis, where each step should be permeated by “Continuous work with digital opportunities and challenges”.

  1. Create internal understanding
  2. Create close and long-term partnerships with the suppliers
  3. Examine the value of digitising the communication
  4. Change and streamline current working methods
  5. Customise digital solutions according to the supplier’s maturity
  6. Continue to implement EDI

  To achieve a successful digital initiative, Axis should initially work on creating an internal understanding. After that Axis will set aside resources to improve supplier collaboration. Thereafter, to ensure that a digital investment is advantageous to implement, Axis will examine the value of the change. Then, Axis should decide how they want to change and streamline their current working methods before they can offer the suppliers customised digital solutions, based on their digital maturity. At last, the focus should be on continuing to implement EDI. Since the priority list contains general recommendations, it is also applicable to other companies, but can be adapted to the specific situation.

 • Larsson, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Jämförelse av elevtexter: - Metoden ASL jämfört med traditionell läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att jämföra narrativa texter producerade av elever i årskurs 3 undervisade efter traditionella läs- och skrivinlärningsmetoder, med elever undervisade i enlighet med metoden ASL. Eleverna producerade två texter vardera, en med datorn och en med pennan som skrivverktyg. Texterna analyserades med utgångspunkt i tre förbestämda parametrar: antal ord, antal adjektiv samt i vilken utsträckning texterna följer en narrativ dramaturgisk struktur. Analysen hade även utgångspunkt i sociokulturell teoribildning samt läroplansteori. Resultatet möjliggjorde en jämförelse mellan klasserna samt mellan de två skrivverktygen. Av studien framkom att ASL-klassen producerade texter vilka i genomsnitt innehöll fler antal ord, fler adjektiv samt till större grad följde en narrativ dramaturgisk struktur. Jämförelsen mellan skrivverktygen indikerar att det verktyg eleverna till övervägande del använt i undervisningen även är det som gynnar deras textproduktion till större delen, med ett undantag, där fler elever i ASL-klassen gynnades av pennan som skrivverktyg när det kom till att följa en narrativ dramaturgisk struktur. Huruvida studiens resultat bidrar med mer än en indikation på hur en skillnad mellan elevers textproduktion kan se ut mellan klasser undervisade efter skilda metoder går att diskutera. Studiens resultat bidrar dock med kunskap vilken kan användas för vidare forskning inom området.

 • Larsson, Max
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Digital transformation i SMF: En fallstudie inom byggindustrin2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) are facing challenges and struggles with their digital transformation. There is no established process for digital transformation for SMEs, and therefore there is a gap in the literature for processes for digital transformation in SMEs. The study's purpose is therefore to enhance the understanding of how SMEs can work with digital transformation.

  Method - The study is of explorative character with an abductive approach. Primary data was gathered by 15 interviews at an SME in the construction industry. The interviews was conducted in three waves to first strengthen the relevance of the study, then to collect the primary data and finally to confirm and adjust the result of the study. A thematic analysis in four steps, inspired by Braun and Clark (2014) has been used as a method for analysis.

  Results - The study has resulted in a process where four phases show how SMEs can work with digital transformation. The four phases are (1) Problem definition, (2) Action plan, (3) Implementation, and finnaly (4) Follow up. The phases consist of a total of nine steps, where each phase, step and underlying activity is motivated, explained and strengthened. The process is presented and explained together with recommendations on how SMEs can work with the process.

  Theoretical implications - The study has multiple theoretical contributions, but foremost, the study contributes to enhanced understanding of how SMEs can work with the process for digital transformation by (1) a case-study in a - for the literature - new industry, (2) enhanced understanding for the follow up of digital transformation in large, small and medium-sized enterprises, (3) how internal and external resources can be used efficiently in the process for digital transformation, and (4) identification of factors that enable digital transformation in SMEs in the construction industry.

  Practical implications - The practical contribution is foremost the process that can be used by SME for the process for digital transformation. The process can be utilized by organizations and leaders to plan, decide, implement and follow up the process for digital transformation in SMEs. By utilizing the process, SME can mitigate typical challenges that SME are facing, such as the lack of resources, expertise, structure and guidance.

 • Lindbäck, Kristoffer
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  ACL reconstruction with a hamstring graft, can a forced foot dorsiflexion alter isokinetic knee flexion performance - a pilot study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Introduction: The prevalence of anterior cruciate ligament tear is around 7000 every year within the swedish population and 95% of reconstructive surgery was with a hamstring tendon graft. Six months post surgery a 13% decrease in knee flexion strength compared to non injured side. The need for a study that determine the role of gastrocnemius and foot position in knee flexion is lacking in the litterature and could benefit Physiotheraphy ACL rehabilitation. Purpose: of his study was to investigate M gastrocnemius medialis (MGM) activation in the ipsilateral knee after removal of hamstring tendon for ACLR, and se if ankle position alter knee flexion outcomes. Method: 3 women, mean age 24 years who underwent ACL reconstruction with hamstring graft on one leg was tested. The time since injury was 3, 6 and 7 years respectively with an mean ,5 years wait until surgery. Isokinetic knee flexion and extension testing was done in the Biodex system 3 pro. EMG electrodes measured medial gastrocnemius activation with and without ankle in dorsiflexion. Results: Knee flexion peak strength was higher by a mean of 3 Nm (3,5%) with dorsiflexed foot. Mean (MGM) activation remained the same with or without dorsiflexion. Overall knee flexion strength was higher by a mean of 5 Nm compared to the injured side. Conclusion: Knee flexion in the biodex with foot in dorsiflexion could allow for isometric plantarflexion and increas power output. Certain changes in inclusion criteria and methodology as well more studies is needed to come to a given conclusion.

 • Lindqvist, Karl
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Gladh, Karl
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Risk and cost assessment in supply chain decision making: Developing a tool with analytical hierarchy methodology2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to describe how a tool can be developed by assessing risk and cost within the supply chain of a company. By interviewing stakeholders of the chosen case company, and later analysing their answers with the help of a thematic analysis, we were able to isolate the risk criteria seen as significant. Quality, people, delivery, cost-variation, flexibility and information risk were then used in an AHP model, together with the addition of a cost criterion. By using the AHP methodology, we were able to establish the relation between risk and cost, the different risk criteria and the different product flows considered. The AHP resulted in a matrix which presents the internal relations which can be used as a tool when choosing between different product flows. The purpose of this tool is to help mitigate some of the uncertainties that can emerge when making decisions within the supply chain. The data used in this study is based on the input of the case company, the general application of the matrix have therefore not been tested.

 • Lugnet Engman, August
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Nyberg Lagström, Weine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Tvättning av produktionsdata för flödessimulering: en fallstudie på Volvo GTO2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag samlas mer data än någonsin in från olika aktiviteter i samhället. För att kunna genomföra träffsäkra analyser så måste datan som analyseras hålla en hög kvalitet. Brister kvaliteten på datan så uppstår fenomenet “skit in, skit ut”. Ett sätt att genomföra analyser är genom flödessimulering där ett datorverktyg kan användas för att simulera olika aktiviteter. Ett sätt att förbättra datakvaliteten är att tvätta data från datapunkter som av olika anledningar registrerats felaktigt. Detta är en högst subjektiv vetenskap där data kan analyseras baserat på erfarenhet hur datasetet tidigare sett ut, men också genom att korsreferera datapunkter från olika insamlingssystem.

  Den här studien har genomförts på Volvo GTO i Skövde som ett försök att hitta en metod för att tvätta cykeltider och stoppdata från en produktionslina samt en metod för hur datan kan förberedas för simulering. I den här studien avser cykeltider den tid en produkt bearbetas samt den tid det tar att byta produkt i maskinen. Stoppdata utgör den tid som produktionen i en maskin upphört oplanerat. Under studien har observationer och simuleringar skett, data har granskats och jämförts med verkligheten vilket tillsammans med litteraturen har analyserats för att komma fram till hur Volvo GTO i Skövde kan arbeta med tvättning av produktionsdata för flödessimulering. Utöver det har en känslighetsanalys genomförts för att ta reda på vilken data Volvo GTO bör fokusera på att tvätta.

  Känslighetsanalysen genomfördes genom ett 24 flerfaktorförsök där faktorerna var “Rensning Cykeltider”, “Fördelning Cykeltider”, “Rensning stoppdata” och “Gruppindelning stoppdata”. Ur känslighetsanalysen framkom det, med 5% signifikansnivå, att “Rensning stoppdata”, “Gruppindelning stoppdata” och samspelet mellan dessa ärde faktorer med störst påverkan.

  Det har lett till att författarna av denna studie föreslår en tvättningsmetod för flödessimulering bestående av tre moment, där fokus bör ligga på stoppdata:

  •Datagranskning

  •Datarensning

  •Simuleringsförberedande

  Först bör data granskas mot bakgrund av den givna produktionslinans förutsättningar. Här kan egenskaper hos datan så som längd, tidpunkt och mönster användas för att bedöma datans kvalitet. Sedan bör felaktiga datapunkter plockas bort ur datasetet, misstänkt felaktiga kan lämnas kvar eller tas bort. Slutligen bör datan förberedas för simuleringen, vilket innebär att en fördelning som är representativ för datan anges utifrån de förutsättningar som finns i det valda simuleringsprogrammet.

 • Lundgren, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Läslust och läsförståelse: Förhållandet mellan elevers läslust och resultat på LäSt-läsförståelsetest2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag uppmärksammas det runt om i samhället att läsning är grunden för all inlärning och om vikten av att barn finner läsglädje. Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar till läsning för flickor respektive pojkar. Studien utgick från att undersöka förhållandet mellan elevers läslust och deras resultat på läsförståelsetestet LäSt. Målgruppen för undersökningen var elever i årskurs 3. Med hjälp av testet har det sedan gjorts tolkningar utifrån ett genusperspektiv, elevernas totala poäng och intervjudata. Studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teoribildningen och läroplansteori med fokus på begreppet läslust. Med tillgång till informanternas resultat på läsförståelsetestet och genom kvalitativa intervjuer framkom det i samstämmighet med tidigare forskning, att det finns skillnader mellan pojkar respektive flickors läslust. Flickorna och pojkarna som gick att identifiera som elever med läslust, presterade också bäst på läsförståelsetestet. I jämförelse mellan de pojkar och flickor som fick högst poäng på testet, var det flickorna som var i framkant. Det som bidrog och påverkade elevernas läslust var en socialiserande läsmiljö, val av texter, god läsförmåga, högläsning, samt en textrik och läsfrämjande miljö. Tekniken har också betydelse för elevernas läslust och läsförståelse.

 • Maier Chavez, Bellami
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Öhman, Elina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Vård av äldre patienter med typ 2 diabetes i hemsjukvården - Distriktssköterskors perspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes type 2 is one of the world's most common and growing public diseases. Current research shows that the elderly population with diabetes lives longer and is often multi-malignant. This places higher demands on the district nurse and increases the complexity of nursing care at home. Purpose: The purpose of the study was to describe district nurses experiences of caring for elderly patients with type 2 diabetes in home care. Method: Qualitative study design has been used. Data was collected through interviews with nine district nurses between the ages 30 and 60 years old with semi-structured interviews. Data was analyzed with qualitative content analysis with a manifest approach. Results: District nurses described the importance of an interdisciplinary approach as central to achieving good and safe home health care and they felt that their work had been facilitated if they also collaborated with a diabetes nurse within the municipality. The district nurses felt that clear guidelines were lacking and that the workload and the lack of time were high and that increased nursing responsibility and competence in diabetes were required at the district nurses in home care. Conclusion: In order to ensure good and safe home health care, it is important that the municipality clarifies guidelines for the care of patients with type 2 diabetes and is investing in strengthening the interdisciplinary cooperation in home care.

 • Melander, Marcus
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sjöström, Anton
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Utformning av material- och informationsflöden för förbättrad spårbarhet av produkter i arbete: En fallstudie vid GKN ePowertrain Köping2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spårbarhet är ett sätt att skapa en översiktlig vy av företagets material- och informationsflöden så att de kan koordineras bättre. Material- och informationsflödena behöver i sin tur vara utformade på ett synkroniserat vis där dess tillhörande aktiviteter och system stödjer spårbarhet. Den exakta betydelsen av begreppet spårbarhet är dock otydlig då det existerar en rad olika definitioner av begreppet i litteraturen. I denna studie har spårbarhet däremot definierats som “förmågan att spåra, följa och förutse ett produktpartis plats genom tillverkningsprocessen”. Spåra är förmågan att kunna koppla tidigare händelser i tillverkningen mot ett specifikt produktparti. Följa är förmågan att kunna se ett produktpartis nuvarande plats i flödet och förutse är förmågan att kunna förutse dess framtida plats i flödet.

  På GKN ePowertrain i Köping finns en prototypavdelning som utvecklar och tillverkar prototyper av kuggväxlar till fyrhjulsdriftsystem. Avdelningen har uppmärksammat problem i tillverkningen vilka har tolkats komma från en bristande spårbarhet av produkter i arbete (PIA). De har exempelvis upplevt det svårt att hålla reda på var PIA befinner sig i tillverkningsprocessen och vilka delprocesser PIA redan bearbetats i. Denna fallstudie har därför syftat till att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden och undersöka hur de skulle kunna utformas för förbättrad spårbarhet av PIA.

  För att kartlägga prototypavdelningens material- och informationsflöden samlades data in via flera intervjuer, observationer och en kontinuerlig dialog med representanter från avdelningen. Det studerade fallet analyserades sedan genom att jämföra teoretiska implikationer för vilken utformning av flödena som stödjer spårbarhet av PIA med de kartlagda flödena. Jämförelsen lade grund för slutsatser och förslag på hur prototypavdelningen skulle kunna förbättra spårbarheten av PIA.

  Studien visar att prototypavdelningens material- och informationsflöden utgör ett relativt bra stöd för spårbarhet i termer av förmågan att spåra och förutse men nära till inget stöd för förmågan att följa PIA. För att stödja förmågan att följa PIA bör prototypavdelningen utveckla en funktion som tillåter att inrapportera information om lagrings- och transportaktiviteter i form av platsdata till ett spårbarhetssystem. Det har vidare observerats goda möjligheter att använda automatiserad teknik i form av ett streckkodsystem för att utveckla denna funktion. Prototypavdelningen bör även utveckla mer standardiserade processer i materialhanteringen för att erhålla större förutsägbarhet för inlagring och transporter av PIA då det påvisats stödja spårbarhet. För att förbättra stödet för förmågorna spåra och förutse bör prototypavdelningen även arbeta för att minska tidsramen mellan händelse och inrapportering av händelsen.

 • Mesch, Rickard
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Petersson, David
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Utvärdering av reservdelsleverantörer: En fallstudie av Railcares evalueringsprocess vid val av leverantör2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien genomförs en analys av olika leverantörer för att kunna minska kostnader samt öka servicenivån på reservdelar gällande lok. Vår studie blev initierad av Railcare då de kände en osäkerhet kring deras nuvarande situation gällande inköpen av reservdelar till deras TRAXX-lok och att denna inköpsfunktion inte var optimal. Projektet har även initierats med förhoppningen om en minskning av ledtider samt en minskning av kostnader gällande lagerhållning. För att uppfylla studiens syfte har följande tre forskningsfrågor besvarats:

  FF1: Hur kan en evaluering av reservdelsleverantörer utvecklas för att förbättra inköpsprocessen

  FF1.1: Hur ser evalueringsprocessen för reservdelar ut idag?

  FF1.2: Vilka kriterier bör reservdelsleverantörer till lok utvärderas på?

  Ovanstående frågeställningar besvaras med hjälp av relevant teori inom ämnet samt flertalet intervjuer och studiebesök på fallföretaget och hos leverantörer. Genom att besvara frågorna skapas en övergripande bild av Railcares nuvarande evalueringsprocess och det säkerställs även att studiens evalueringsprocess tar hänsyn till relevanta kriterier att evaluera reservdelsleverantörer till lok på.

  Studien genomfördes utifrån en kvantitativ forskningsmetod där dataunderlaget samlades in från relevanta leverantörer på lokmarknaden. Det sammanställda dataunderlaget har i denna studie analyserats utifrån Microsoft Excel och programmeringsspråket Python. Baserat på den litteratur som studerats inom området, empiri och analys har studien resulterat i en metodik som omfattar fem steg som Railcare rekommenderas att använda för att evaluera sina reservdelsleverantörer på. Studiens resultat visar på att den mix av leverantörer som tagits fram resulterar i stora ekonomiska och tidsmässiga besparingar för Railcare.

 • Junered, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  "Vi är ju inte vi och dom, men...": En studie om vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk- och social arbetsmiljö på en vårdavdelning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön i Sverige förbättrats under de senaste decennierna finns det fortfarande utbredda arbetsmiljöproblem för många grupper på arbetsmarknaden.Intresset för organisatorisk-och social arbetsmiljö har ökat under de senaste åren och en god arbetsmiljö är något som är bra för både arbetstagare och arbetsgivare. Organisationer består av individer som alla är unika, har olika erfarenheter, värderingar och åsikter. Organisationskultur utvecklas och uppstår i en organisation när människor arbetar tillsammans under en längre tid, det innebär att uppfattningar och normer kring hur arbetet och samarbetet ska ske under en kortare eller längre period växer fram.Tidigare forskning har ofta inriktats på att försöka utläsa vilka egenskaper i en organisationskultur som är betydelsefulla för en organisations effektivitet. I denna uppsats undersöks vårdpersonals upplevelse av organisationskultur i relation till organisatorisk-och social arbetsmiljö med avseende på mål, samarbete och kommunikation. Uppsatsen är kvalitativ medett deduktivt angreppssätt, där den insamlade empirin analyseras utifrån tidigare forskning och Edgar H. Scheins (2017) teori om organisationskultur. Utifrån den valda metoden har det varit möjligt att få en djupare inblick i vårdavdelningens organisationskultur.Resultatet visar att vårdavdelningen sannolikt befinner sig i en förändringsprocess där även ett gemensamt lärande äger rum, vilket innebär att ledarskapet har stora möjligheter att påverka organisationskulturen. Resultatet visar också att organisationskulturen kan ha en påverkan på vårdavdelningens arbete med mål, samarbete och kommunikation vilka är delar av den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön.

 • Sara, Sara Inger Eline
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Intersektionella perspektiv på läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien omfattar alla läromedel som är utgivna efter 2018 i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 i svenska. Syftet har varit att analysera läromedlen utifrån förekomst av genus, etniciteter samt religion. Resultatet visar att nationella minoriteter inte finns representerade i de analyserade läromedlen. Resultatet visar också att olika etniciteter inte framkommer i läromedlen, även om det förkommer människor med olika hudfärger. Etnicitet kan dock inte baseras på hudfärg. Resultatet visar också att religion och religiösa symboler inte förekommer i de analyserade läromedlen, annat än som ett fåtal symboler för julfirande samt bilder av kvinnor med hijab. Angående genus visar resultatet på att fördelningen mellan kvinnligt kodade karaktärer och manligt kodade karaktärer skiljer på sig i antal och framställning. Antalet manligt kodade karaktärer syns mest på bild, men omnämns inte i lika stor omfattning i text. Antalet kvinnligt kodade karaktärer omnämns i text och bild oftare än manligt kodade karaktärer. Antalet kvinnligt kodade karaktärer är 158 fler än manligt kodade karaktärer totalt. Utav dessa är dock flera kvinnligt kodade karaktärer djur: kor och hönor etc. De didaktiska implikationerna av resultat från denna studie visar på att man som undervisande lärare inte kan förlita sig på att läromedel i svenska i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 följer likabehandlingskravet i Lgr 11. Samt att det budskap som elever möts av är homogent, vitt och icke-religiöst. Dessa implikationer är inte generaliserbara utanför studiens ramar, men det kan ändå anses intressant för undervisning i svenskämnet i läs- och skrivinlärning för årskurs 1.

 • Forssberg, Kajsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Det digitala jaget: En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. Den metod som legat till grund för att uppfylla studiens syfte har utgått från ett netnografiskt tillvägagångssätt i form av kvalitativa intervjuer samtnätobservationer. Studiens resultat visar på att sociala medier har en påverkan på unga kvinnors identitetsskapande. Detta utifrån det genomgående tema som till synes verkar vara en oskriven regel i hur unga kvinnors representation på sociala medier bör se ut. Temat framgår främst genom den representation som sker på Instagram i form av bilder samt utifrån det perspektiv Snapchat visar, där individen utför ett handlande som nästintill verkar tvunget. Uppfattningenär att detta beteende på lång sikt kan skapa problem för individen att uttrycka sin egen identitet, då individen snarare följer ett normativt beteende över vilken identitet som bör uppvisas. Det går att konstatera efter kopplingar gjorda till Ervin Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet att individen spelar olika rollframträdanden i olika sociala situationer i livet, vilket även deltagarna bekräftar då deras identitet skiljer sig i sin representation online respektive offline. Ämnet för studien är aktuellt och viktigt, då sociala medier endast funnits sedan 90-talet men på denna korta tid blivit något var och varannan individ använder dagligen och ser som en självklar del av livet. Med tanke på det resultat som framkommit anser jag vikten av att lyfta detta ämne för att se över de konsekvenser användandet av sociala medier kan bidra till, främst hos den yngre generationen när det kommer till skapandet av sin identitet och individens välmående.

 • Nilsen, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Simulering av sidobalksproduktion kopplat till kommande kapacitetsplan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Nyberg, Oscar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. An experiment was conducted, where twenty subjects got to play a video-game level which included two churches. These were identical both visually and audibly, except for the frequency content in the reverb in each church. Results show that the subjects perceived different emotions depending on what reverb they heard.

 • Vikberg, Evelina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Wagerland, Jessica
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Fytinsyra som flamskyddsmedel på trä2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, many flame retardants are harmful to the environment and to health which has created an interest in society to find a flame retardant with adequate properties which at the same time is good for humans and the environment. Phytic acid is a naturally occurring substance created by plants for storing phosphorus and has, according to studies, shown potential as an effective flame retardant for cellulose-based materials. The flame retardant can be enhanced by combining phytic acid with different ions obtained from harmless salts, which results in synergistic effects obtained by combining several different flame-retardant mechanisms. In this project, solutions with 3 mass% phytic acid have been combined with aluminum, iron and sodium ions with molar ratios of 1:0.4, 1:0.4 and 1:6. 

  The project was delimited to only using matches from the Solstickan brand where samples were made in the form of sticks, cubes and dust. The sticks were dipped in flame retardant one, three and five times, the cubes one and five times and the dust was dipped only once. Burning tests were performed on the sticks to examine time to ignition, the time until the stick became black by carbon residue and the time for bending, using the cubes and thermogravimetric analysis (TGA) the thermal decomposition of wood was studied and combustion heat for the reaction of the dust was examined using bomb calorimetry.  

  With the largest mass remaining after combustion (about 10%) an assessment was made that NaPA was the most effective flame retardant compared to FePA and AlPA. In addition, a conclusion was made that the more numbers of dips in flame retardant results in an improvement of the flame-retardant properties and the proportion of carbon residues remaining after combustion increases. 

 • Näsman, Markus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Evaluation of alternative methods forquality control of Tungsten Carbide: An evaluation of four different particle measuring techniques2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate four different measuring methods as potentialquality control tests for Tungsten Carbide (WC) raw material used in the hard metalmanufacturing at Seco Tools Fagersta. This was warranted as the current quality testcalled the HcK test, is very time consuming and the results provided that are used formilling time calculations cannot be relied on. The four measuring methods chosen wasLaser diffraction, X-Ray diffraction, Brunauer Emmett Teller analysis and Fisher Sub-Sieve Sizer measurement. These measuring techniques were chosen by Seco ToolsThe project followed the general structure of the project cycle modified to fit the projectand involving the steps project planning, present state analysis, goals and requirementdetermination, evaluation elimination of options and final of choice of option. Thealternative methods were evaluated using an evaluation matrix containing therequirements determined to be the most relevant for the quality control process. Therequirements were measurement precision, operator influence, ease of use, time requiredand operator time required. The ability of the measurement method to distinguishbetween all of the different WC powders used a Seco Tools was put as a must requirementas the new method is meant to serve as a verification test as well as a quality test.The analysis methods were evaluated practically through experiments and therefore atesting strategy was established. Initial test on two powder types was performed so thatan early evaluation could be done. During this stage both the Laser diffraction and the XRaydiffraction were eliminated due to poor results. The BET analysis and the Fisher Sub-Sieve Sizer performed better and was therefore tested further. Randomized testing wasthe method chosen when testing with all powders to minimize the environmental impacton the testing as this could affect the results of the study.The testing showed that only the Fisher SSS was able to distinguish between all thedifferent powders making it the only viable option as a new quality test. This was onlypossible when measuring on agglomerated material and the values extracted couldtherefore not be used further in the production. The Fisher SSS also performed the bestwhen ranked against the rest of the requirements, showing a high precision whenmeasuring on deagglomerated material and a combination of the two tests was thereforeconsidered.When compared to the HcK test the Fisher SSS showed a significant reduction in lead timebut also a reduction in information gathered and eventual defects controlled. The FisherSSS provides only an average particle size measurement and since no correlation has yetbeen established between the measured particle size and the required milling times it wasrecommended that the HcK test remains.It was recommended that a study is started aimed at establishing a correlation betweenthe measured particle size and the required milling time is started to investigate if this ispossible.

 • Wirström, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics.
  Development and Validation of Threaded Fastener Test Rig2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Threaded fastener is one of the most common ways to join components. Having a method to test threaded fasteners is key when designing a joint and even more a nutrunner. A joint is often tightened by a torque applied on the head. The applied torque is equal to three quantities in the joint, the thread torque, the underhead torque and the clamp force. To measure these quantities are the propose of a friction test rig. A test rig was built last year to be able to do that in a flexible and effective way. But the test rig built last year does not have the possibility to measure the underhead torque. A new transducer is constructed to add that possibility. The transducer is constructed by using methods such as concept generation, strength calculations, FEM simulations and a comparison of sensors are made. An easy way to change the stiffness is also investigated but no possible solution could be found. Some modifications and trims are also done on the test rig and also a comparison with the older BLM rig. A validation is made of how good the rig perform is also done. The results shows in favour for the FTR but precise results is not possible to determine.