12 1 - 50 of 52
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Liljeblad, Hugo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Medier, ljudteknik och teater.
  Does dynamic compression impact how well the player tracks multiple targets in a FPS game2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When navigating a spatially immersive environment like a game, sound can be used to get anapproximate direction and distance of objects, like targets headed for the player. Game sounddesigners can use this knowledge to create interactions. However, processing sound mightalso interfere with players’ abilities to track targets. By reducing the dynamic range of soundswith compression it might change how players interact in games. Whether the ability to trackseveral targets is affected by compression of sounds was investigated with an interactivelistening test where participants were asked to track objects in a game like environment. Thisgame environment was developed through a set of pre-studies that investigated tracking tasksin games and in vision experiments, as well as sound design. The study developed a methodthat is ecologically valid for games and also utilizes prior research in tracking. In the mainexperiment, Subjects tracked four targets among eight objects in four tracking scenarios. Thetracking scenarios were divided into two different conditions, one with compressed soundsand one with uncompressed sounds. Subjects abilities to correctly identify targets in eachcondition were statistically analyzed with a two-paired t-test. The results showed the ability totrack several targets was better in the condition with sounds compressed and the results werestatistically significant.

 • Bergroth, Elin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Torstensson, Greta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. By assembling modules side-by-side, gaps are created between the modules and these cavities must remain devoid of combustible material and remain air tight, even during fire. This to avoid that the air flow causes the cavities to work as “highways” for the fire spread which can lead to devastating damages.

  A Swedish example of a fire in a modular building is a residential building at Klintbacken, Luleå with a timber framed structure, which was constructed from prefabricated modules. The fire originated in a kitchen and spread through the cavities to several modular compartments and caused devastating damages on the construction.

  When buildings are constructed using a steel structure, high temperatures which occurs during a fire can cause the steel to lose its strength and stiffness. In some cases, unprotected steel members can resist fires without collapse, however to fulfil the fire resistance requirements the members do often need protection.

  To examine a steel structure in a modular building when exposed to fire, a fire test and temperature calculations have been performed and are presented in this thesis. The thesis is conducted in collaboration with Isolamin Sweden AB Part Group and consists of a fire test, theoretical calculations and a computer simulation using the finite element method. The aim of the thesis is to examine to what extent a steel column in a modular building is affected by a fire and to investigate the temperature distribution in the steel.

  For the fire test, a specimen consisted of a steel column and sandwich panels was created. The sandwich panels were assembled so that they created a cavity into where the steel column was placed. Temperature measuring devices such as thermocouples and a plate thermometer were placed on the specimen and a fire resistance furnace was used to simulate a fire. The fire test was performed for one hour and the fire corresponded to the ISO-834 fire curve.

  Furthermore, temperature calculations for the steel beam were made and five different models in the finite element code TASEF was created and simulated. The temperature curves used were the fire test time-temperature curve, the ISO 834-curve which represents a simplified fire, and the parametric fire curve with gamma value of 20. Three models were created where the steel beam was placed in contact to the mineral wool. Two models were created where a material with the properties of air was placed between the steel beam and the mineral wool.

  In the fire test the steel beam achieved a temperature of 41 °C. The most accurate simulation in TASEF was when simulating with the fire test time-temperature curve and the temperature achieved was 41°C. The theoretical calculated steel temperature achieved 36°C. The critical temperature for the steel column was calculated to 506 °C, which was not nearly achieved in the fire test, the theoretical calculations or in the computer simulations.

  Errors can occur in the result depending on the material properties which not correspond in the TASEF simulation and the fire test. Likewise, the theoretical calculations are based on constant parameters which in reality may vary with time and temperature. The differences are not negligible but can be assumed to not impact significantly on the result and therefore give a trustworthy result. 

 • Alma, Sandqvist
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Byggbranschen måste också plastbanta: En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. Föratt kunna uppnå examensarbetets syfte och mål har tre stycken frågeställningar formulerats.

  • Hur mycket och vilken typ av plast förekommer i en nybyggd villa idag?
  • Vilka miljö- och hälsomässiga konsekvenser medför den plast som används i dagens byggande?
  • Vad finns det för alternativa material, produkter och metoder?

  För att svara på dessa frågor har en grundläggande litteraturstudie gjorts kompletterat men enkvantitativ fallstudie. Fallstudien utgår från en villa som är typisk för hur nybyggda villor byggsidag,  år  2018.  Objektet  som  valts  för  fallstudien  är  en  nyproducerad  enplansvilla  på  170kvadratmeter boyta. Plastprodukter har inventerats i stommaterial, installationer, emballageoch förpackningar.

  Resultatet  av  inventeringen  visar på att  3181 kg plastprodukter inventerats i villan vilket betyder att nästan 19 kilogram plast går åt för varje kvadratmeter boyta. Viktmässigt återfanns85 procent av plasten i stommaterial, 11 procent i installationer och 4 procent till emballageoch förpackningar. Sammanställningen visar även att en övervägande del av plasten utgörs avpolystyren (PS). Därefter är polyvinylklorid (PVC), polyeten (PE) och polypropen (PP) de mestf örekommande plasterna.

  Plasterna har även bedömts ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Bedömningen utgår ifrån trekategorier; toxicitet, klimatpåverkan och avfall. Resultatet av miljö- och hälsobedömningenvisar att polyeten (PE) och polypropen (PP) är de mest skonsamma plasterna för miljö ochhälsa,  bortsett  från  biobaserade  plaster.  Den  farligaste  plasten  är  enligt  denna  studiepolyuretan (PUR) tätt följt av polyvinylklorid (PVC), polykarbonat (PC) och polystyren (PS).

  Miljö- och hälsobedömningen av olika plasttyper visar på att det är viktigt att plast inte ses somett material utan en grupp av många olika material med olika egenskaper som är mer ellermindre  problematiska  för  hälsa  och  miljö.  Analysen  visar  även  att  flera  plastprodukter  i byggnadens stomme kan ersättas med alternativa material och på så sätt reducera inte baramängden plast utan även de miljö- och hälsokonsekvenser som plasten medför.

  För installationsplast är det bästa alternativet i dagsläget att byta PVC-plast till bättre plast såsom PE och PP. Detta för att minska påverkan på miljö och hälsa både vid tillverkning ochåtervinning. För emballage- och förpackningsplast gäller det främst att minska engångsanvändningen och öka återanvändningen av förpackningsplasten.

  För vidare studier kan det undersökas med vilka medel kan man hjälpa beslutsfattare inombyggbranschen att välja mer hållbara material, och studera hur stor påverkan den ekonomiskaaspekten har när material ska väljas. Ett annat förslag är att titta på hur plastanvändningenskiljer sig åt för olika typer av byggnader; flerbostadshus, offentliga byggnader, fritidshus.

 • Sundqvist, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Granlund-Åström, Elly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av det patientnära arbetet inom beroendevården2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Bjänndal, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Geophysical investigation of the Arvidsjaur volcanics and the Archean-Proterozoic boundary2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this work the magnetic and magnetotelluric (MT) geophysical methods have been used to produce two 3D models for the Laver area in southern Norrbotten. A new discovery of a porphyry copper deposit located at the Lill-Laverberget was reported by Boliden in 2012. The goal with the models is to form a better understanding of the setting for the porphyry deposit and to see if any of the geophysical methods are suited to be used in exploration for it. For starters an edge detector (Beiki, 2010) was used on magnetic data to identify structures and petrological contacts in the area. The magnetic data was modelled using the SimPEG (Cocket, et al., 2015) inversion software to create a 3D model over the area. The Magnetic method quite clearly managed to resolve the volcanic units in the Laver area. MT data was collected during fieldwork in September of 2018 and modelled using the MOD3DEM (Egbert & Kelbert, 2012) inversion software. The MT model did not show any clear anomalies that could be related to the deposit.

 • Brånn, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Kartläggning av flotationskinetik i Garpenbergs anrikningsverk.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Boliden Mineral AB är intresserade av att göra en omfattande kartläggning av flotationskinetiken i alla sina anrikningsverk. Kartläggning av ett anrikningsverk är en viktig pusselbit för att förbättra processen, se eventuella flaskhalsar och utveckla framtida processmodeller. I en flotationsprocess är det önskvärt med höga utbyten, snabb flotation och ett högt tonnage. Syftet var att göra en kartläggning av flotationsprocessen i Garpenbergs anrikningsverk. Den praktiska delen av examensarbetet var att göra flotationsförsök i labbskala. Resultatet från flotationsförsöken anpassades med hjälp av Minitab för att se vilken första ordningens kinetikmodell som passar bäst.

  Genom att använda olika typer av kinetikmodeller så anpassas kinetiken till labbflotationsstudier, det är till för att förfina modellerna vid uppskalningsberäkningar och utvärderingar av nya malmlinser. De tre första ordningens kinetikmodeller som jämförts är den klassiska modellen, Klimpels modell och den fullständigt blandade modellen. Med dessa gjordes en kartläggning av flotationskinetiken i Garpenbergs anrikningsverk. Materialet som flotationsförsöken utfördes på är tagna från anrikningsverket, där värdemineralen är kopparkis, blyglans och zinkblände.

  Kartläggningen av flotationskinetiken i Garpenberg visas i resultatdelen för varje provtagningspunkt med en sammanfattande diskussionsdel om varje del av processen. Koppar- och blyflotationen visar att det är höga utbyten genom hela processen och att ommalningsdelen i kretsen ger en del förbättringar i utbytet. Vad resultatet visar är att verket går optimalt, och att nästan allt koppar och bly tas ut inom 10 minuters flotation. Modellen som passar bäst är den klassiska modellen för alla provpunkter, förutom för ingående malm där Klimpels modell passar bäst. Kartläggningen för zinkflotationen visar att det är höga utbyten genom hela processen. I sista steget i zinkflotationskretsen är provpunkten andra repeteringen, där är det svårt att flotera enbart zink eftersom det är lätt att gångartsmineral också floteras i detta steg. Övriga provtagningspunkter tyder på att verket går optimalt och att det mesta av Zn är uttaget inom 10 minuters flotationstid. Modellen som passar bäst är den klassiska modellen för alla provpunkter, förutom för andra Zn repeteringskoncentrat där Klimpels modell är bäst. Malkretsflotationens resultatdel visar en flotationskrets med bra utbyte, men på grund av den grövre partikelstorleken floterades det långsammare än övriga flotationstester. För bly passar Klimpels modell bäst och för koppar passar den klassiska modellen bäst.

 • Lindfors, Tobias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Hållbar masshantering2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. Projektet har fått utmärkelse för årets hållbara infrastrukturprojekt samt mottagit Skanskas interna hållbarhetspris. Projektet har prisats för att ha reducerat den förväntade klimatpåverkan från masshanteringen med 93%.

  Nyckelord:

  Masshantering, Klimatkalkyl

  Syfte:

  Syftet med studien är att ta tillvara på lärdomar från det lyckade projektet Västra Eriksberg och finna nyckelfaktorer som har lett till det goda resultatet. Studien utreder också hur klimatkalkyl ska kunna användas som ett stöd i produktionen.

  Frågeställningar:

  -          Vilka nyckelfaktorer i projekt möjliggör/försvårar hållbar ”Masshantering”?

   

  -          Kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av klimatkalkyl?

  Metod:

  Studien är utförd som en fallstudie. Intervjuer har utförts med nyckelpersoner kring Västra Eriksberg. Dokumentstudien har innefattat en undersökning av Skanskas produktionsverktyg.

  Slutsats:

  Det lyckade resultatet på Västra Eriksberg går att härleda till väl utförd projektledning tillsammans med en väl fungerande samverkan mellan beställare och entreprenör. Detta har tillsammans med gynnsamma geotekniska förhållanden, möjlighet till utrymme för upplag, närliggande verksamheter med behov av massor från projektet lett till ett väldigt gott resultat.

  För att klimatkalkylen skall kunna fungera som ett verktyg i produktionsstyrningen måste branschens fokus flyttas från den ekonomiska vinningen och låta klimatfrågan ta större plats. Vidare måste kalkylen få en närmare koppling till det verkliga utförandet och vara mer representativ för de arbete som utförs, detta kommer kräva en teknisk utveckling av produktionsverktyget för att göra arbetet med klimatkalkyl mer kvalitetssäkert och användarvänligt.

 • Vonkavaara, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Visualisering av 3D-objekt från fågel-vy i Augmented Reality-miljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som syfte att skapa ett applikationstillägg som möjliggör betraktande av 3Dobjektfrån en fågel-vy i Augmented Reality (AR) -miljö. AR är en teknologi under starktillväxt, teknologin bygger på att placera virtuella objekt i den verkliga världen och betraktadessa genom olika typer av hårdvara.Arbetet har utförts mot företaget Neava som upptäckt ett behov av fågel-vy i derasAR-applikation vilken används för byggnadsvisualisering.Metoden som tillämpats för arbetet är Design Science Research (DSR) med enproblemcentrerad inledning som genom metodens sekvenser utmynnat i en IT-artefakt, genomdemonstrationer och kvalitativ datainsamling har lärdom utvunnits utifrån upplevelse ochförståelse av 3D-objektet vid användning av artefakten.Analysen av resultatet visar på ökad upplevelse och förståelse för storlek, placering och formav en virtuell byggnad i AR-miljö när den kan betraktas från en fågel-vy.

 • Ewaid, Salam Hussein
  et al.
  Technical Institute of Shatra, Southern Technical University, Al-Qadisiyah, Iraq.
  Abed, Salwan Ali
  Department of Environment, College of Science, University of Al-Qadisiyah, Al-Qadisiyah, Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Water Footprint of Wheat in Iraq2019Inngår i: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 11, nr 3, artikkel-id 535Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The water footprint (WF) is an indicator of indirect and direct fresh water use. In respect of

  facilitating decision-making processes,WF gives an excellent perspective on how and where fresh water is used in the supply chain. More than 39million people live in Iraq and,with a growing population, there is a water shortage and a rising demand for food that cannot be met in the future. In this study, theWF of wheat production is estimated for the year 2016–2017 for 15 Iraqi provinces. TheWF was calculated using the method ofMekonnen and Hoekstra (2011) and the CROPWAT and CLIMWAT softwares’ crop water requirement option. It was found that theWF in m 3/ton was 1876 m3/ton. The 15 provinces showed variations inWFs, which can be ascribed to the difference in climate and production values. The highest

  wheat WF was found in Nineveh province, followed by Muthanna, Anbar, and Basra. The last three provinces produce little and have a highWF so, in these provinces, wheat can be replaced with crops that need less water and provide more economic benefit. There is an opportunity to reduce the greenWF by increasing production from the 4 rain-fed provinces, which will reduce the need for production from the irrigated provinces and, therefore, reduce the use of blue water.

 • Mostafavi Shirazi, Seyedeh Fatemeh
  et al.
  Jasmin Tours Cultural & Eco Tour Operator; Antonio de Nebrija University.
  Shafieazadeh, E.
  Jasmin Tours Cultural & Eco Tour Operator; Antonio de Nebrija University.
  How Market Share Develop: The importance of Destination Loyalty2012Inngår i: Proceeding of 1th Enlightening Tourism Conference. Naples, Italy, 13-14 September,, 2012, s. 243-251Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • Bergqvist, Michaela
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Byggregler för flerbostadshus: en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. To be able to contribute to building more homes, Willhem AB is carrying out a project called ”Så bygger vi för alla”. As part of the work, this thesis will examine the building rules and how they can contribute to innovation. The purpose of this thesis is to investigate which rules, laws and norms we have to keep to in Sweden regarding housing construction. The aim of the work is to investigate whether the regulatory framework can create creativity amongst the players in the market.

  This thesis is limited to examining which laws, government policies and eventual municipal requirements that exist in Sweden. Therefore, industry rules, such as the AMA, and contracting regulations, such as AB and ABT, will not be taken into consideration. The survey is also limited to newly built multifamily houses only. Finally, the reference objects that are studied in the thesis will be in Sweden and be limited to being either construction-technical or plan-based innovative and have been recently executed.

  This thesis is based on the existing regulations and theories from previous studies. The data collected for this survey will be studied from a qualitative point of view. The survey aims to investigate a number of reference objects more thoroughly and conduct interviews with key people involved in the project, which means a qualitative approach is best suited.

  In 1987, Sweden received a new building legislation according to Örnhall (2017), which has resulted in a transition from specification requirements to functional requirements in order to increase the liberty in housing production. However, according to Örnhall (2017 the new legislation has contributed to a wider picture of the regulatory framework. The National Board of Housing, Building and Planning is the authority that has the overall responsibility for community planning, urban development, construction and housing (Nordstrand 2008). The most important laws and government policies that the social planning sector primarily have to obey are the Planning and Building Act (PBL), the Planning and Building Regulation (PBF) as well as and the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (BBR) (Örnhall, Swedish Construction Service 2017a). The Planning and Building Act (SFS 2010:900), PBL, regulates the planning for land and water whilst the responsibility for maintaining the regulations lies with the municipalities. The purpose of PBL is to promote social development for long-term, equal, social and environmental sustainable development for today’s society and future generations (SFS 2010: 900). When creating new homes, special consideration should be given to long term use of the home (Boverket 2016).

  At the interview stage, six areas emerged that were considered to be particularly problematic or interesting for the development of innovative and cheap housing. These areas were; accessibility, municipal requirements, rules, advice and interpretations, energy, innovation and development, and the ability to build for everyone. I perceived the accessibility aspect as very complex. Several interviewees argue that the accessibility requirements entail an increased cost for new builds, in one case it was even expressed that today’s availability requirements means the housing becomes less accessible to a larger group. The rules for creating an inclusive society also emerged at the interview stage while another recurring opinion is the renewal of the legislation.

  Several interviewees stated that they consider the regulations to be outdated and need to be updated according to today’s society. Based on this, I found The National Board of Housing, Building and Planning requirements contradictory whilst providing support for innovation, many requirements inhibits the development of housing. Therefore, extensive research should be carried out on how people in Sweden want to live today; thereafter the regulations can be updated according to today’s needs.

  In one way or another, all reference objects have been at the forefront when it comes to housing development. A common factor for the various reference objects is that a major problem was identified in all projects, which led to a product or solution being developed. They show that there is not one solution to the problem, but that different solutions can be found to achieve the same goal: better housing for more people.

 • Thaduri, Adithya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik. Luleå University of Technology.
  Al-Jumaili, Mustafa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Kour, Ravdeep
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Karim, Ramin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Cybersecurity for eMaintenance in Railway Infrastructure: Risks and Consequences2019Inngår i: International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, ISSN 0975-6809, E-ISSN 0976-4348Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recently, due to the advancements in the ICT (Information and Communication Technology), there has been lot of emphasis on digitization of the existing and newly developed infrastructure. In transportation infrastructure, in general, 80% of the assets are already in place and there has been tremendous push to move to the digital era. For efficient and effective design, construction, operation and maintenance of the infrastructure, due to this digitization, there is increasing research trend in data-driven decision-making algorithms that are proved to be effective because of several advantages. Since railway is the backbone of the society, the data-driven approaches will ensure the continuous operation, efficient maintenance, planning and potential future investments. The breach and leak of this potential data to the wrong hands might result in havoc, risk, trust, hazards and serious consequences. Hence, the main purpose of this paper is to stress the potential challenges, consequences, threats, vulnerabilities and risk management of data security in the railway infrastructure in context of eMaintenance. In addition, this paper also identifies the research methods to obtain and secure this data for potential possible research.

 • Niklasson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Conceptual Design of Seat Belt Installation for Rear-facing Child Car Seat2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Children are more vulnerable in vehicles compared to adults in collisions. Two main reasons are the different body structure between these two and vehicles are more designed to fit adults. Children’s head is larger relative to their body mass and their neck muscle ligaments are still not fully developed. Children are therefore in need of a restraint system that match their anatomy to make them protected during transportation in vehicles. Crash tests have shown that if children up to the age of five use rear-facing child car seats are the chances reduced of injuries by five times compared to front-facing.

  This report describes the development project of a concept which enables to fasten a rear-facing child car seat with the car seat belt. The objective was to design the fastening components for a rear-facing child car seat that suits children up to five years and considering the regulations, ECE R44, and the Swedish Plus test. This is a Master thesis that has been in collaboration with Company Xand Havd Group in Gothenburg. The project aimed to deliver a digital concept of the fastening components with information about the material, manufacturing methods, product costs, and design form. Also, was the aim to gather information through the project on what it takes to develop a rear-facing child car seat.

  The project consisted of five phases: planning, pre-study, ideation, detailed design and at last presentation of the result. The first phase was to plan and coordinate the project. A pre-study was then made investigating the products on the market, interviews with both users and experts regarding safety for children in vehicles, relevant literature for developing a child car seat was also collected and regulations were studied. The ideation phase developed ideas and three concepts were taken forward for development. One concept was chosen after decision making and the concept was more detailed designed in CAD.The result is presented through a CAD model which illustrates the design form and chosen material.

  The result is a concept that fastens the car seat belt with two hooks which can be connected to the child car seat base. In the base is two buckles designed to connect with the hooks, which uses the same fastening way used in the vehicles to fasten passengers. This is supposed to increase the usability of the installation. Material, manufacturing methods and product costs have been considered and are presented with the result.

 • Svensson, Lucas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Ljungné, Gustaf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. A susceptibility antenna is needed to perform immunity testing. This thesis aims to show that a tuneable antenna could be used for immunity testing in the frequency band 26-150 MHz and in the future replace the current antenna, which is not tuneable, used at SAAB Support and Services EMC in Östersund. A simulation program called EZNEC+ was used to simulate different antennas that were tested in the semi-anechoic chamber at SAAB. Two antenna types showed better efficiency and reached lower in frequency than SAAB’s current antenna. These antennas were a bowtie antenna and an x-shaped antenna, both extending in only two spacial directions instead of the normal three. Their drawback was a less uniform E-field at the lowest frequencies, where the E-field was much stronger to the sides compared to straight in front of the antenna. This results in a narrow lobe width, but if this drawback could be accepted or mitigated both antennas are possible replacements for the current antenna at SAAB and should be further investigated.

 • Kostenius, Catrine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lundqvist, Catarina
  Norrbotten Association of Local Authorities.
  Nyström, Lena
  Norrbotten Association of Local Authorities.
  Henriksson, Annica
  Norrbotten Association of Local Authorities.
  Nordstrand, Annika
  Norrbotten County Council.
  The Health Dialogue as a Tool to Increase Health Literacy: Schoolchildren’s and Professional’s Perspectives.2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Sjöblom, Margareta
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  From 9 to 91 in good health: the health promoting role of the inner child through the life course2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  "Like the cement in a brick wall": Health Promotion in schools according to students, school staff and politicians2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Helme, Lisa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Halatchev, Linnea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Utveckling av ett verktyg för lossning och montering av masterpinne i larvkedja2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Teknisk design vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av Nevo Maskin AB som är en företag som utför reparationer och service av entreprenadmaskiner. Detta produktutvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med Sigma Industry East North.

  Syftet med detta projekt är att förbättra och förenkla arbetet med en Trackpress. Arbetet ska göras säkrare, mobilt och mer ergonomiskt för användaren. En Trackpress används för att demontera och byta masterpinne i länken på larvkedjan på en grävmaskin. Detta arbete behandlar mellansegmentet (12-45 ton) av grävmaskiner.

  Verktyget som används på Nevo Maskin består av tre huvudsakliga delar: en bygel som läggs ovanpå bandet, en cylinder som expanderar med hjälp av tryckluft och en kompressor som styr tryckluften. Kompletterande delar måste användas mellan länken och cylindern för att den ska nå att pressa ut masterpinnen på länken. Verktyget väger 86 kg och kan inte hanteras av en person, utan ett lyfthjälpmedel måste användas. Ibland lyfts verktyget av två personer, men detta är ytterst oergonomiskt och medför stora risker för arbetsskador.

  För att förbättra detta verktyg har vi arbetat efter en designprocess där faser med förstudie, litteraturstudie, idéarbete och detaljutveckling genomförts för att utveckla ett koncept. I designprocessen som används i det här projektet är en av faserna idéarbete, där vi använt oss av workshops där medlemmarna skissar, diskuterar och skriver ned idéer som kommer fram. Genom att använda oss av olika metoder och olika grupper av människor i våra workshops kunde vi få flera infallsvinklar på problemet. Vidare har vi inom de olika faserna genomfört studiebesök, användarstudier, intervjuer, marknadsundersökning och kreativa metoder för att arbeta fram ett koncept som ritades upp i NX och Inventor.

  Resultatet är ett utvecklat verktyg kallat Masterpusher som består av tre delar. En ram uppbyggd av två parallella plåtar, med en platta baktill där cylindern placeras mellan de två sidoplåtarna, en domkraft för positionering av hydraulcylindern i höjdled och en insats för centrering av verktyget. I botten på ramen finns två skenor för att cylindern och domkraften inte inte ska falla ned. Ett kompletterande koncept för förflyttning och transport har rekommenderats för vidareutveckling.

  Konceptet medger säkrare hantering och mer ergonomiskt arbetssätt. Vikten har reducerats och materialåtgången minskats. Förbättringen innebär även en minskad produktionskostnad vilket bidrar till en konkurrensfördel jämfört med de konkurrenter som finns idag.

  Nyckelord:  Industridesign, Teknisk design, Konstruktion, Master pin pusher, Produktutveckling,  Ergonomi, Nevo Maskin AB

 • Lundin, Sven-Erik
  et al.
  Bjerking AB.
  Dalenbäck, Jan-Olof
  Chalmers tekniska högskola.
  Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Hellström, Göran
  Lunds Tekniska Högskola.
  Brinck, Björn
  Geokonsult AB.
  Magnusson, Jan
  ÅF-VVS Projekt AB.
  Ringblom, Lennart
  ÅF-VVS Projekt AB.
  Appel, Carl-Henrik
  PEAB.
  Westin, Sune
  HSB Bostad.
  Solvärmesystem och borrhålsvärmelager för bostadsområde Anneberg, Danderyd: Systemval, projektering och byggande2002Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Sharma, Aman
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik.
  System Identification of a Micro Aerial Vehicle2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to implement an Model Predictive Control based system identification method on a micro-aerial vehicle (DJI Matrice 100) as outlined in a study performed by ETH Zurich. Through limited test flights, data was obtained that allowed for the generation of first and second order system models. The first order models were robust, but the second order model fell short due to the fact that the data used for the model was not sufficient.

 • Lampa, Jessika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Lindbäcks Bygg AB.
  Energisimuleringar av trapphus2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett varmt trapphus tyder på att det sker oavsiktligt värmeläckage någonstans i byggnaden. Det är av vikt att ta reda på orsaken till värmeläckaget för att kunna minska energiförluster. I Lindbäcks flervåningshus finns trapphus som är för varma än vad de är tänkt att vara. I den här studien undersöks en av byggnaderna med ett varmt trapphus som jämförs med en byggnad med ett trapphus i normal temperatur. Studien har genomförts i simuleringsverktyget IDA ICE. Data har samlats in för byggnadernas utformning, materialinnehåll och installationer. Byggnaderna har modellerats upp i simuleringsverktyget och tillförts brukarbeteenden enligt de rekommendationer som finns för energiberäkningar. Olika parametrar har studerats och analyserats i simuleringsmiljön utifrån byggnadernas befintliga utförande.

  Resultaten från simuleringarna visar vad de boende i byggnaderna upplever. Byggnaden med ett varmt trapphus visar upp emot 30 grader året runt i simuleringsmodellen av befintligt utförande. Parameterstudien visar att det finns åtgärder som kan påverka det termiska klimatet i positiv riktning. Simuleringar visar att värmeförluster från dåligt isolerade varmvattenledningar är en betydande orsak till temperaturökningarna i trapphusen. Genom att isolera varmvattenledningarna kan medeltemperaturen för alla våningsplan sjunka med 2,7 grader i ett snitt över hela året. Det kan däremot vara problematiskt att isolera vissa ledningar i byggsystemet eftersom de är svåra att komma åt. Genom att använda böjbar rörisolering skulle förbättringar i den termiska komforten kunna upplevas.

 • Jensen, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Lagen om allmänna vattentjänster: Kommunal tvångsanslutning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Jilar, Torbjörn
  et al.
  Department of Building Services Engineering Chalmers University of Technology.
  Nordell, Bo
  Department of Building Services Engineering Chalmers University of Technology.
  Further R & D needs for Swedish solar heating technology 1990–1993: An expert group plan sponsored by the Swedish Council for Building Research1991Inngår i: Energy Conservation in Buildings: The Achievement of 50% Energy Saving: An Environmental Challenge?: Proceedings of NORTHSUN 90, Oxford: Pergamon Press, 1991Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the 1970's when the Swedish development seriously started, experimental plants were built with the primary aim of testing various technologies. The economical aspects were of secondary interest which, in many cases, resulted in high costs and even in poor quality. In the second plant generation during the 1980's, R & D was concentrated upon lowering costs and enhancing performances for the most promising system concepts. Systems are included here for DHW, and for combined DHW and space heating designed for solar heat coverages between 30% and 80% of the annual heat requirement.

  In the named plan, the state of the art and the R&D needs are described with the focus upon residential heating . Included are systems for multi -family houses, incorporatin groof-integrated solar collectors and short-term heat storage. More developed construction and urban planning methods for roof integration is stressed here, as well as systems flexible for size expansion, e.g. throug connection to an external seasonal heat storage.

  Also included are district heating systems for solar heat supply of upto a couple of hundred flats . Ground or roof based collectors and seasonal heat storage in water-filled pits or ducts in deep ground are considered here . Emphasis is placed on more efficient high temperature flatplate collectors, more simple piping systems and further development of heat insulation and water-sealing methods for pit storage as well as high temperature practical tests for duct storage.

 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Energilagring: Aktuell FoU1999Annet (Annet vitenskapelig)
 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Säsongslagring av värme och kyla1999Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Renewable energy systems and storage1999Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • Westerström, Göran
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Method for continuous measurement of frost depth in soil1994Rapport (Annet vitenskapelig)
 • Kemi, Päivi
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Andersen, Sirpa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienter med långvarig sjukdom: upplevelser av möten med vårdpersonal på hälsocentral2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Goda möten och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal är kärnan i all sjukvård.Syftet var att undersöka hur personer med långvarig sjukdom upplever möten med vårdpersonal på hälsocentral. Uppsatsen är genomfördmed kvalitativ design. I denna studie utgick vi från Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.I analysen identifierades fyra kategoriersom är rubriker i resultatet, att inte bli betrodd, att sakna stöd och information om vård och egenvård, att önska få vara delaktig i sin egen vård,att känna tacksamhet över att få vård på rätt nivå. Resultatet visar att patienternahade svårt att bli betrodd av läkareoch att kännedom om dem som patienter var viktigt.I kontakt med hälsocentralen fick de själv efterfråga om hjälpinsatserochstöd saknades för enklare hälsofrågor. God relation och kommunikation med läkare var betydelsefullt i vårdmötet. Patienterna ville vara delaktiga i sin egen vård och ville möta professionell expertis.Erfarenhetsutbytemed andra med samma sjukdom beskrevs betydelsefullt.De negativa fynden visaratt patienter inte blir betrodd av sjukvårdenoch att tillgänglighetenär bristfälligt. Det som skapar trygghet respektive otrygghet finns ett starkt samband mellan hur patienter med långvarig sjukdom upplever besöket och blir bemött av vårdpersonalen på hälsocentralen. Fler studier behövs inom området hur möten med vårdgivare påverkar patienter med långvarig sjukdom

 • Törnfeldt, André
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Hur man plankar lagligt: Ett utvecklingsarbete om hur hur man kan undervisa noterad plankning av musik2019Student paper other, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utvecklingsarbetet handlar om hur författaren skapade en lektionsserie för två gymnasieklasser inom musik i kursen gehörs- och musiklära. Under lektionsserien undervisade författaren om hur man kan planka musik, det vill säga hur man genom gehöret återger olika stämmor ur en låt. Att planka musik innebär dels att man med hjälp av ett instrument efterliknar det man hör, dels transkriberar musiken på noter, eller både och. Arbetet behandlar den transkriberade plankningen och vilka metoder man kan använda för att lära sig att höra olika stämmor inom en poplåt. Syftet med arbetet är att se vilka förmågor musikgymnasieelever utvecklar i gehörs- och musiklära under en lektionsserie där musik plankas. Elevernas kunskaper mättes genom ett screeningtest och ett slutprov efter fyra lektioner. Under lektionerna fick eleverna olika plankningsövningar på vanligt förekommande instrument inom popgenren som piano, elbas och trummor. Resultaten pekar på att det krävs förkunskaper om notation samt ett utvecklat gehör för att planka korrekt rytmiskt och harmoniskt.

 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Värmelagring i berg1982Inngår i: Energiforskning - samhällskonsekvenser, Uppsala: Kontaktsekretariaten vid Uppsala och Stockholms universitet , 1982Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Värmelager i berg1981Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • Fredriksson, Jacob
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Breddning av samverkansbroar: En studie om förberedande åtgärder vid nyproduktion av samverkansbroar för att klara framtida körfältsökningar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis is to provide suggestions of how composite bridges with I-beams

  (steel beams and concrete slab connected via shear connectors) can be prepared during the construction phase to withstand a future widening. As a case study the project "Bridge over Kalix river in Kalix" has been used.

  Tender documents were provided to the stakeholders in September 2018 and the tender answers were at the Swedish

  Transport Administration (Trafikverket) in mid-January 2019. The construction work is planned for the summer of 2019

  and the bridge is planned to be operational by the end of 2020.

  Widening of bridges is an expensive change of the structure, but is done occasionally. This is

  mainly due to two factors; higher safety regulations and a higher number on passing vehicles per

  time unit compared to the 1950 when many of the bridges in Sweden were constructed. Beyond

  the increased amount of traffic, the vehicle and lorries are heavier nowadays and the expected life

  time of the bridge construction is longer.

  The thesis has resulted in three suggestions of widening constructions; one for the case study and

  two for the general case. The suggestions are based on the change in loads (both shear force and

  bending moment) caused by dead loads and traffic loads due to the theoretical widening of 2,5

  meters. The widened part is constructed to withstand service vehicle (e.g. snow removal vehicle),

  but the carrying capacity for the rest of the bridge deck is 74-tonnes vehicle.

  The obtained result shows that both the shear force and the mid-span bending moment increases.

  The shear force increases in total 45,8 % (dead load 65,8 % and traffic load 7,3 %) and the bending

  moment 56,7 % (dead load 61,3 % and traffic load 10,0 %). With these value as base the suggested

  widening construction for the case study is a tilted column with tie beam, both with center distance

  of six meters. To the general case, two suggestions are provided; The first one with a steel plate

  placed in the same way as the tilted column, but with a greater load carrying cross section area and

  thus a greater area to spread the load onto the concrete slab and the web of the beam. The second

  suggestion is simply an extra I-beam parallel to the existing ones. This is an established method in

  widenings where the additional load is great, but it is a method highly dependent on the design of

  the bridge and the surrounding nature.

 • Lagerkvist, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Construction of an indoor positioningsystem using UWB2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Lestander, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hundra stenar faller: Gruv12: ans egna ord om arbete i världens största underjordsgruva2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gruv12:an är en fackförening som varit verksam i LKAB under 100 år. Deras kamp för bättre villkor och arbetsmiljö är en process som har pågått lika länge. I deras kamp har alla möjliga konflikter och samarbeten uppkommit, deras berättelser ger oss en inblick i deras verklighet. Denna kvalitativa fallstudie kommer titta på hur historia, nutid och individ kan påverka framtiden. För att lyckas med detta kommer uppsatsen undersöka: hur arbetade Gruv12:an med arbetsmiljöfrågor under perioden 2002–2007. Denna uppsats belyser det arbete som pågått och pågick under perioden, den har även visat hur individen har arbetat och påverkat sin omgivning och framtid.

 • Samadi, Adine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  WTO’s tillämpning av försiktighetsprincipen för hantering av invasiva främmande arter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Främmande arter förflyttar sig mellan staters territorium eftersom de inte känner några statsgränser. Det finns dock arter som avsiktligt flyttas över statsgränser av olika skäl, t.ex. för att främja jakt. De arter som avsiktligt introducerats kan bli klassade som invasiva främmande arter om de medför stora negativa konsekvenser på exempelvis den biologiska mångfalden. Detta har resulterat i försök att kontrollera införsel och spridning av sådana arter, exempelvis genom konventionen om biologisk mångfald. Konventionens regler innebär att stater ska kontrollera, utrota och förhindra införandet av invasiva främmande arter. Regler för kontroll av invasiva främmande arter finns även inom EU-rätten Bland annat för att uppfylla konventionen har EU antagit en förordning om främmande arter. Förordningen syftar till att förebygga, tidigt upptäcka och förvalta redan etablerade invasiva främmande arter. Inom ramen för förordningen har även en förteckning av invasiva främmande arter av unionsintresse antagits. En särskild problematik för området är den internationella handeln och frihandelssystemen. En ökad global handel har lett till en ökad spridning av invasiva främmande arter. En enkel lösning hade varit att begränsa den globala handeln, men detta skulle innebära en konflikt med andra målsättningar och åtaganden. Såväl frihandel som kontroll av invasiva främmande arter är prioriterade målsättningar och problemet måste därför hanteras med försiktighet. Frihandelssystemen, både inom EU och globalt (världshandelsorganisationen), tillåter införandet av handelshinder om det är nödvändigt för att begränsa påverkan av invasiva främmande arter. Kraven är dock relativt högt ställda: det krävs vetenskapliga bevis för artens negativa påverkan. Försiktighetsprincipen har betydelse inom samtliga regleringar. Det är dock svårt att säga om världshandelsorganisationens SPS-avtal verkligen har kapacitet att skydda miljön och människors hälsa från invasiva främmande arter. Resultatet av undersökningen indikerar att handeln åtnjuter ett större skydd än miljön när det gäller kontrollen av invasiva främmande arter. En sätt att uppnå bättre balans i detta avseende skulle kunna vara en harmonierad försiktighetsprincip på området, dvs. att försiktighetsprincipen fick samma långgående skydd inom frihandelssystemen som inom ramen för exempelvis den svenska miljöbalken.

 • Skånberg, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik.
  Tools for optimizing the observation planning of the MATS satellite mission2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Johansson, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Berglager: en anläggning för lagring av värme i stor skala1980Inngår i: Energimagasinet, ISSN 0348-9493, nr 4, s. 49-53Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Hjelm, Jonathan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Green Roof Performance in Cold Climates: A study on how different plants suited for the subarctic climate in northernSweden affects the performances of green roofs2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  Increased urbanization leads to an increasing amount of impervious surfaces and a decrease ofthe natural hydrological function. Urban stormwater does thus risk to create high surface flows which could damage the receiving water bodies (e.g. erosion) or the urban area itself (flooding). Integrating more nature-based systems into the urban area increases the natural hydrological function and the risks for high surface flows are lowered. One way of implementing nature-based systems in the urban environment is to install green roofs. Most of the research and development done on green roofs have been focusing on the conditions of central Europe. Installing green roofs with the same vegetation in the subarctic climate of northern Sweden would expose it to a climate it might not be suited for, and growth would be limited. The vegetation helps increase the retaining and detaining capabilities of the green roofs and therefore the purpose of this thesis was to examine if planting native vegetation would help increase thegreen roofs performance in a subarctic climate.

  Conventional green roofs vegetated with sedum was hypothesized to have lessened retaining and detaining capabilities when placed in cold climates since the vegetation was exposed to a climate it probably was not suited for. It was examined whether planting more native vegetation could help increase green roofs performance.

  The vegetation was chosen based on Grime´s “universal adaptive strategy theory”, which describes competitors, stress tolerators and ruderals as three different vegetation groups with different survival strategies. Different species from each strategy were selected and planted on the roofs. There were five roofs per survival strategy and five roofs where all strategies were mixed. Conventional sedum vegetation was planted on five roofs to be able to compare green roofs performance. Five control roofs with substrate only and one reference roof made of steel were installed as well.

  In total, seven rainfall events were analyzed, and few significant differences could be found between the competitors, stress tolerators, ruderals and the vegetation mix. A conclusion is that stress tolerators may help to increase green roof performance the most, but due to the relatively short study period, continued measurements are recommended to draw further conclusions. The survival strategies did improve retention and detention relatively to using sedum vegetation and substrate only. The extent of vegetation coverage does not affect the retention or detention from the green roofs. The competitors, stress tolerators, ruderals and vegetation mix had larger plant mass than the sedum and the increased plant mass is probably the reason for their improved retention.

 • Josefin, Rosendahl
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Resursplanering: Visualisering av resursplanering för tillverkande företag2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering.

  Uppgiften bestod i att utifrån en befintlig tillverkningsorder plocka ut ett antal delprodukter och utifrån dessa analysera de produktionsresurser, framförallt timmar, som krävs för varje delmoment. Detta skedde genom att analysera nuläget, genom intervjuer med personal samt ta fram en nuvarande produktionsplanering om hur arbetet utförs idag. Målet med projektet var att ta fram ett förslag till en resursplanering som företaget sedan kan tillämpa på andra ordrar.

  Idag använder företaget ingen resursplanering utan allt går via produktionsansvarige. De har tidigare haft en resursplanering men som inte är använd sedan 2016. På grund av att de inte har någon tydlig resursplanering leder detta ofta till att arbetarna är helt beroende av produktionsansvarig, samt att dem inte har någon koll alls när de olika delmomenten för ett bygge ska vara klart. Detta ledde ofta till ökad arbetsbelastning och långa övertider när personalen inte hunnit klart ett delmoment innan nästa operation efterfrågade denna del.

  Under arbetets gång identifierades problemområden inom produktionsplanering, resursbehov och arbetsbelastning. Utifrån problemområdena och via intervjuer med personalen skapades en kravspecifikation över vad resursplaneringen bör förbättra och visualisera, dess områden var, tydlig bild över vem som gör vad, hur lång tid momenten tar, jämnare arbetsbelastning, möjlighet att påbörja slutmonteringen så tidigt som möjligt samt att ha inget eller så litet mellanlager som möjligt. De framtagna kraven viktades utifrån egna åsikter samt från intervjuerna med tillverkningspersonalen, för att bestämma vilka krav som är viktigast att planeringen uppfyller.

  Genom en kreativ process skapades tre olika koncept, ett koncept som fokuserade på att visualisera de olika delmomenten i bygget med hur många arbetare som behövdes vid varje operation. Det andra konceptet låg största fokusen på att få ett så litet mellanlager som möjligt. Det sista konceptet byggde på att fördela arbetsbelastningen mellan arbetarna så lika som möjligt för att minska övertid för personalen.

  Utifrån utvärderingen hamnade koncept 2 minskat mellanlager och koncept 3 jämnare arbetsbelastning väldigt nära varandra. Detta ledde till att ett koncept inte kunde väljas enbart utifrån viktningen. Valet av slutgiltiga konceptet skedde då genom att gå tillbaka till intervjuerna med personalen och nulägesanalysen från företaget, för att se vad som verkade vara det största problemet.  Det som flest arbetare efterfrågade var en tydlig planering där dem kunde se vad som skulle göras och när allt skulle vara klara, detta för att inte vara beroende av produktionsansvarig, samt att de enklare kan se om de hinner klart i tid.

  Koncept 2 minskat mellanlager uppfyllde inte kravet av jämnare arbetsbelastning lika bra som koncept 3 jämnare arbetsbelastning gjorde. Men vid koncept 2 minskat mellanlager bildades nästan inget mellanlager alls. Eftersom alla i personalen efterfrågade någon typ av planering som visa vem som skulle göra vad och när det skulle vara klart, bedömde jag kravet jämnare arbetsbelastning som viktigare än kravet att inget eller ett litet mellanlager skapas.  Det slutgiltiga konceptet blir därför koncept 3 då den uppfyller detta krav bäst.

  Företaget bör använda sig av koncept 3 Jämnare arbetsbelastning som en mall för att lägga upp en planering för andra byggen. Detta koncept ger arbetarna en möjlighet att själva planera sitt arbete bättre och kan själv hålla reda på vad som ska göras och slipper vara helt beroende av produktionsansvarig.

 • Urban, Pontus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Improvement Strategies in Construction Sites: Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. The assessment tools evaluate manufacturing plants regarding their implementation of Lean, where from improvement strategies can be developed. The goal of the master thesis was to develop an assessment tool that could be used for evaluating Lean construction, which is emerging in the business. The assessment tool is called Rapid Site Assessment (RSA).

  The foundation of the RSA is the Rapid Plant Assessment (RPA) which is performed by taking a brief plant tour, in a team of expert researchers. 20 polar questions are coupled to eleven categories, evaluated to identify the plants potential and develop an improvement strategy. Five more assessment tools have been combined with the RPA and validated with Lean Construction and Lean references.

  The master thesis has been exploratory with a deductive approach, where qualitatively data was acquired. The assessment tool based on the literature review was tested at six different house- building sites. Validity has been obtained by triangulation, a reviewing supervisor, and six different site tests. Reliability was guaranteed by distinguishing the line of work with help of an experienced supervisor, meticulous documentation, and regular guidance meetings.

  The result is the RSA consisting of 32 statements coupled to eleven categories: customer satisfaction; safety, environment, cleanliness and order; visual management; scheduling system; levels of inventory, use of space, and movement of material; teamwork and motivation; Condition and maintenance of equipment and tools; management of complexity and variability; supply chain integration; commitment to quality; commitment to continuous improvements. The six site tests revealed that the house-building industry has development potential. The interviews and the RSA evaluations were generally similar.

  The analysis showed that the RSA tests grasped the sites but was not sufficiently rich for a complete understanding. The assessment needed to be developed, and additional interviews were added to the assessment tool. The categories were mostly relevant, but interviews needed to be added to decrease biases, though this would include the interpretations of more individuals in the project. Comparing different professions perceptions would increase credibility. This could solve the issue that most data were gathered by communication with few employees on site, and not observations. Further, some statements also suited to many categories and could be broken up.

  The master thesis was thoroughly planned but some issues needed to be discussed. The thesis was independently performed, and the assessor was inexperienced in plants and construction sites which aggravated the assessments. The issues were solved by experience feedback from the research group and supervisor. Finally, the RPA was considered repetitive, resulting in a repetitive RSA, but this was not considered a problem though the data was analysed differently in the categories. However, the repetitiveness could aggravate performing an efficient report, which could decrease the readers creditability comprehension. In the future the RSA should be developed for different types of construction projects, roadworks and industries etc, and tested by other researchers to increase credibility.

  The master thesis demonstrated that the RSA could be developed by combining assessment tools, although it could not be performed in a brief tour. By adding interviews, credible improvement strategies can probably be developed from the RSA.

 • Åkerström, Fanny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  AP&T Machine and Line Usability: A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. It is a case of designing the equipment so that users can continue to handle them intuitively and with simplicity the more complex they become. AP&T has in the last 50 years delivered world-leading production solutions for efficient sheet metal forming in the form of presses, automation solutions and press tools. Areas of focus are the automotive and climate and energy industries where they deliver solutions for products such as whitegoods, computer cases, heat exchanger plates and press hardened car parts. AP&T’s goal is to help the customer achieve the highest productivity possible and a long-term and sustainable profitability with a focus on weight reduction, safety and energy efficiency.

  The project aimed to facilitate for the operator, setter and maintenance technician when handling AP&T machines and lines. Running, installing, starting, and changing tools, products or materials in a machine and/or production line should be performed with simplicity. The objective of the project was to identify usability issues by analyzing the current situation from an operator, setter and maintenance technician point of view to develop a more intuitive handling of AP&T’s presses, automation and production lines. A usability development project requires frequent feedback and therefore the iterative design process was chosen. Theories regarding usability, usability inspection methods, visual communication, user interfaces and human limitations were collected and used as a focal point in analyses, and when identifying usability issues and structuring the list of priority. Methods such as observations, interviews and documentation collection were used to form a Hierarchical Task Analysis (HTA) for operators, setters and maintenance technicians linked to the management of the machines ODEN-FT Press, Servo Hydraulic Press, SpeedFeeder, Multi-Layer Furnace and for the press hardening line. Mapping of handling the press tool and automation grippers was also carried out, as well as a study of today's software program used as interface. The devices analyzed were operator panels, mobile panels and terminal screens along with the documentation that accompanies the purchased machine. The results of the analyses gave a list of seventeen points in need of improvements according to the users. These were areas such as screens in the user interface of the terminals, icons on the panels, and management of the tools during tools and material changes. These were first structured according to the users and then developed into a priority list structured after implementation time with the fastest improvements with the greatest effect first. At the top of this list, the user interface, operator panels and the education of operators, setters, and maintenance technicians ended up.

  The recommendation, which is the conclusion of this Master thesis, is to start at the top in the list of priorities when developing the identified problems. Further investigation of the issues is necessary due to the time limitation which excluded companies based in America and Asia from the evaluation. The most important recommendation for further development is to continue to utilize the users. Usability inspections are carried out, but it is important that users are allowed to continue to participate during tests and further development of solutions. It is not possible to achieve flawless usability, however, it is always possible to further develop the handling and experience of a product. It is also suggested to simultaneously connect usability with the digital development that Industry 4.0 and Internet of Things implies to be able to identify and eliminate problems as they appear.

 • Österberg, Viktor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Transportation demands: of chilled and frozen groceries2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. There are strict regulations today regarding how food needs to betransported and stored, but as soon as the consument takes, for example, milk from the frigde at a store there areonly a few guidelines about how the product should be stored. If a chilled or frozen product is not kept insidethe range of the given temperature, a microbilogical growth will begin. This leads to that the food goes bad or,in worst case, that the consumer gets poisoned. There is a change happening today in how the consumers shoptheir food and more focus is layed upon the customer to handle their grocery shopping by themselves.

  This project focuses on developing a solution that will help the consumer to keep their food at the right temperatureduring an extended period of time. The project is carried out in Stockholm during 20 weeks in collaborationwith IKEA of Sweden in Älmhult. The target group in this project is IKEA’s broad customer group.With help from a Human Centered Design process this project goes through the three phases; inspiration,ideation and implementation. The project has been formed with interaction through workshops with differentexternal actors like users and focus groups. The ideation resulted in four simpler concepts that verged in to twothrough external decision making with supervisors from IKEA of Sweden. During the project, the prototypeshave been used together with users to evaluate the usability of the concepts.

  The result consists of two concepts; Behålla and Blåsa, that are aimed to meet two different users that hasbeen identified through surveys and interviews. Behålla is a smaller product that is target towards the user thatbrings food with them to work or school, also to those who buys less groceries at the store. Blåsa is, in contrastto Behålla, a bigger product that is targeted towards the customers that buys a bigger set of chilled and frozengroceries. Additionally four color variations has been created to offer IKEA alternative executions. These conceptsare visualized with renderings through Adobe Illustratior. With these concepts IKEA can enlarge theirsustainability profile and offer their customers two new products to keep their chilled and frozen foods cold.

 • Jonsson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  ”Vi kan ju städa den tillsammans, då blir nog jorden glad.”: Handlingsberedande aktiviteter i förskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är undersöka hur vi i förskolans värld kan skapa aktiviteter som bidrar till handlingsberedskap hos barn, gällande frågor som rör hållbar utveckling. Studien har utförts med delaktiga observationer som främsta metod, där bildvisning har använts för att introducera och väcka barnens intresse för olika hållbarhetsfrågor. Studien utgår från barnens intresse, beskrivningar och förståelse där handlingsberedande aktiviteter gällande nedskräpning iscensatts för att skapa medvetenhet hos barnen. Studien vilar på en livsvärldsfenomenlogisk grund men tar också avstamp i den sociokulturella teorin om barns lärande. Studiens resultat har tematiserats och visar att barnens förståelse för hållbarhetsfrågor är omfattande. Barnen beskriver och relaterar till omvärlden utifrån de fenomen som framstår som viktiga i deras livsvärld, där normen om rätt och fel, människans skuld och ansvarstagande betonas. 

 • Jonsson, Marika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie.

  Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. En beskrivande innehållsanalys av de inkluderade studiernas resultat gjordes, enligt anvisningar av Friberg. Som resultat framträdde ett övergripande tema med fem kategorier. Temat var Videomöte en möjlighet när den utgår från individens behov. Kategorierna var: Kompetent och erfaren fysioterapeut tillgänglig, Behandling tillgänglig i hemmet, Egen resursökning ger ökad empowerment, Relationer på distans, Teknisk utrustning.

  Slutsatsen visar att både positiva och negativa upplevelser finns beskrivna. Telerehabilitering möjliggör en professionell behandling där patientens empowerment kan öka. Individuellt anpassat stöd är viktigt, både vad det gäller den fysioterapeutiska behandlingen och hur tekniken används. Teknik som fallerar kan ge en negativ upplevelse. Telerehabilitatering har begränsningar både i fysioterapeutens möjligheter till undersökning och begränsningar i vad som syns på videon. Det är viktigt att ta hänsyn till aspekter gällande personlig integritet.

 • Karmakar, Mattias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Materialvetenskap.
  Additive Manufacturing Stainless Steel for Space Application2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Hutwalker, Alexander
  et al.
  University of Technology, Clausthal-Zellerfeld Germany.
  Binder, Angela
  University of Technology, Clausthal-Zellerfeld Germany.
  Langefeld, Oliver
  University of Technology, Clausthal-Zellerfeld Germany.
  Galler, Robert
  Montanuniversität Loeben, Austria.
  Johansson, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik. Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Weimar, Lucas
  RWTH Aachen University , Aachen, Germany.
  Braun, Tobias
  RWTH Aachen University , Aachen, Germany.
  Lottermoser, Bernd
  RWTH Aachen University , Aachen, Germany.
  SafeMine PhD-Programme: Educating the Mine Health and Safety Workforce of Tomorrow2018Inngår i: Mining Report Glückauf, E-ISSN 2195-6529, Vol. 154, nr 5, s. 400-405Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • Granberg, Karin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Widmark, Anne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med personcentrerad vård på mottagning i primärvården2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att personen är i centrum och inte dennes sjukdom. Ett partnerskap mellan distriktssköterskan och personen eftersträvas, med utgångspunkt från personens livsberättelse och dennes livssituation för att gemensamt skapa mål och strategier för genomförande av behandlingar samt omvårdnad. I mötet ska distriktssköterskan visa vilja, öppenhet samt intresse att lyssna till personens berättelse och beskrivning av sin situation. Syftet: Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat på mottagning i primärvården. Metod: Åtta distriktssköterskor från hälsocentraler i norra Sverige deltog i studien. Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom ett tema; Att vilja väl men inte ha förutsättningar och fem kategorier; Att vara lyhörd och närvarande i patientmötet; Att individanpassa mötet; Att skapa samförstånd med patienten; Att ha brist på tid; Att ha kunskap och samsyn om arbetssättet. I resultatet framkom att lyssna, vara lyhörd, närvarande, visa intresse och se patienten är viktiga aspekter i det personcentrerade arbetet. Ett ökat samförstånd och delaktighet resulterade i ökat ansvar från patienten i egenvården. Slutsats: Personcentrerad vård ger mer nöjda patienter med ökat egenansvar. Distriktssköterskor måste dock ges förutsättningar för att kunna arbeta personcentrerat varför arbetsgivare måste införa rutiner för att implementera detta arbetssätt. Detta skulle också ge distriktsköterskorna en ökad känsla av tillfredställelse i arbete med personcentrerad vård.

 • Nilsson, Erika
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Lindström, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Det finns inga hinder, bara möjligheter": Hantering av inomhusmiljöns anpassning för barn i behov av särskilt stöd2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Sjölund, Amanda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Gustafsson, Tove
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Anpassningar för en tryggare tillvaro: En studie om anpassningar för barn i neuropsykiatriska svårigheter i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur anpassningar och tillgänglighet skapas i förskolans lärmiljöer för barn i neuropsykiatriska svårigheter samt hur detta kommer till uttryck i verksamheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv som beskriver hur lärandet sker i den sociala omgivningen, samt ett relationellt perspektiv som belyser att omgivningen bör anpassas efter barnet. Studien är av kvalitativ karaktär och området har undersökts utifrån förskollärarnas upplevelser. Genom fokusgruppsdiskussion och observation har studien tagit del av förskollärarnas gemensamma uppfattningar och föreställningar inom de anpassningar som utförs. Resultatet har visat att kunskap och kompetens hos förskollärarna är av stor betydelse för vilka förutsättningar som skapas samt hur och varför anpassningarna utförs. De förutsättningar som skapas genom förskollärarnas kunskap och kompetens erbjuder barnen möjlighet till utveckling och lärande. I resultatet framkom även anpassningar som kan underlätta vardagen på förskolan för barn i neuropsykiatriska svårigheter. Verktyg som bildstöd och surfplatta är exempel på verktyg som kunde urskiljas i resultatet. En slutsats som har kunnat tas för denna studie är att förskollärarnas inställning och engagemang är avgörande för att bemöta och åstadkomma goda anpassningar för barn i denna typ av problematik.

 • Stenström, Christer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Eriksson, Kjell
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Material- och solidmekanik.
  The J-contour integral in peridynamics via displacements2019Inngår i: International Journal of Fracture, ISSN 0376-9429, E-ISSN 1573-2673Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Peridynamics is a nonlocal formulation of solid mechanics capable of unguided modelling of crack initiation, propagation and fracture. Peridynamics is based upon integral equations, thereby avoiding spatial derivatives, which are not defined at discontinuities, such as crack surfaces. Rice’s J-contour integral is a firmly established expression in classic continuum solid mechanics, used as a fracture characterizing parameter for both linear and nonlinear elastic materials. A corresponding nonlocal J-integral has previously been derived for peridynamic modelling, which is based on the calculation of a set of displacement derivatives and force interactions associated with the contour of the integral. In this paper, we present an alternative calculation of the classical linear elastic J-integral for use in peridynamics, by writing Rice’s J-integral as a function entirely of displacement derivatives. The accuracy of the proposed J-integral on displacement formulation is investigated by applying it to the exact analytical displacement solution of an infinite specimen with a central crack and comparing the exact analytical expression of its J-integral. Further comparison with a well-known peridynamic crack problem shows very good agreement. The suggested method is computationally efficient and further allows testing of the accuracy of a peridynamic model as such.