12 1 - 50 av 64
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Eriksson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Nanoscale electrical properties of heterojunction interfaces for solar cells: modeling and experiments2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

    A numerical model have been developed in order to describe and achieve deeper understanding of experimentally obtained I-V curves from Cu2O/ZnO p-n heterojunctions for potential use as future solar cell material. The model was created using the simulation software COMSOL Multiphysics® and their semiconductor module. To experimentally study the samples two approaches were taken: (1) macro-electrical measurements and (2) local I-V measurements using conductive AFM. The final model is one-dimensional, time dependent and with the ability to study photovoltaic effects of samples with different layer thickness at different voltage ramping speeds and different light irradiance. The model is also able to study the effects of using different contact materials by treating the contacts as ideal Schottky contacts. The dynamic behavior of a Cu_2O/ZnO heterojunction was studied by considering the systems response to a voltage step and the effect of changing the voltage ramping speed. The output from the step response, the current as a function of time, is varying a short time after a step has occurred before settling on to a steady value. The response also shows an overshoot of the current in the direction of the voltage step and the final steady value depends on whether the junction is conducting or not. The effects of this behavior on the shape of the I-V curves are witnessed when studying the different voltage ramping speeds. The voltage is ramped from 2 V to -2 V and back again for different speeds (V/s). The I-V curves have different shapes when sweeping the voltage in different directions and the magnitude increases with increasing speed. The photovoltaic effects were studied by applying different light irradiances. The behavior of the model agrees well with the theory for an ideal diode solar cell. An investigation was done of how the work function of the metal in contact with the Cu_2O affects the shape of the I-V curve under dark and illuminated conditions. The metal work function was changed from 4.5 eV to 6.5 eV in steps of 0.4 eV and does not affect the shape of the I-V curves much in dark after increasing it above 4.5 eV. The effects are more visible under illuminated conditions where a "step"-behavior appears for the lower values of the work function. Only one of the physical samples show a noticeable light effect. The macro-electrical measurement on this sample is compared with simulated results and are in qualitative agreement with each other. The agreement between the local electrical measurements and the simulated results is not as good with the current model.

 • Norberg, Kristin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Nyberg, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Personers upplevelser av att leva med tvångssyndrom, OCD: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare och vanligare i vårt samhälle. Människor mår allt sämre. Att lida av en psykisk sjukdom kan vara oerhört tungt för personen och dennes familj. I vårt samhälle finns fortfarande en stigmatisering kring att lida av en psykisk sjukdom, även om detta har förbättrats de senaste åren. Dock finns en stereotyp bild kvar. Tvångssyndrom (OCD) är ett psykiskt tillstånd som är relativt okänt hos allmänheten. Detta trots att sjukdomen är vanlig. Tillståndet innefattar mycket mer än bara själva tvånget, och kan begränsa personen på många sätt i vardagen. Syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka personers upplevelser av att leva med OCD. För att svara på syftet valdes en kvalitativ metod. Genom systematiska litteratursökningar i databaserna PubMed CINAHL och PsycInfo valdes åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativt innehåll ut. Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats, vilken resulterade i fyra kategorier: att sträva efter kontroll och säkerhet, att hela ens tillvaro påverkas, att vilja vara som alla andra och söka förklaringar och vikten av förståelse och stöd. I resultatet framkom det hur svårt det var att leva ett fungerande liv, vad gäller jobb, skola, familjeliv. Även de mest grundläggande saker kunde bli en stor påfrestning på grund av tvånget och behovet att söka försäkran. Personer med OCD beskrev att samhället inte hade kunskapen samt förståelsen som behövdes. Därför förespråkar författarna till denna studie, ytterligare kunskap inom tillståndet OCD för att som sjuksköterskor kunna arbeta personcentrerat kring dessa personer, för att sprida kunskap i ämnet och få bort den tabubelagda stämpeln. 

 • Hammarström, Elias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Non-Destructive testing of concrete with ground penetrating radar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Concrete structures are susceptible to deterioration over time and it is vital to continually assess concrete structures to maintain the structural integrity and prolong the service life. In recent years there has been an increased interest in non-destructive testing of concrete, i.e. assessing the state of the concrete without causing any damage to the structure in the process. There are many different techniques that falls under the term non-destructive testing and one of these that have gained prominence during the last few years is Georadar or ground penetrating radar, often shortened as GPR. GPR is a technique where microwaves are sent into the surface of the concrete by a device, the waves will reflect back to the device when encountering interfaces of areas with different electric properties. The waves are then received by the same device indicating the internal structure of the concrete. This makes the technique an excellent way to find reinforcement bars as the electric properties of concrete and metal strongly differ. In theory though, the technique should also be able to detect other internal differences in concrete, such as voids and corrosion areas but further research is still needed in these areas. This aim of this report is to evaluate ground penetrating radar as a non-destructive technique for assessment of concrete structures. In order to do this different tests has been conducted to evaluate the general performance and usability with a literature review introducing the science behind and what conclusions other researches has reached and using a testing methodology to reach the results. The tests can in a simple way be divided into two parts, first lab tests on a slab in a controlled setting where the internal structure was known, and then two shorter field trips in order to evaluate the performance properly insitu. The results were, to some extent, ambiguous. Although it was found that GPR is an excellent method for finding and locating near-surface reinforcement it was also concluded that the results could vary significantly depending on the location. In one of the field trips the performance of the GPR technique was compared to the performance of traditional cover meter and in this case the portability of the cover meter outperformed the somewhat clunky handling of the GPR. The concrete cover measurement using post-processing of the radar data gave a rough estimate, but once again evaluation still relied on the insitu conditions and the estimate were sometimes questionable. Finding reinforcement below the first layer yielded differing results and it was concluded that further tests were needed to fully evaluate the capabilities of the technique in this regard. The conclusions of the thesis was that although the tests show some potential for the method the results expected from GPR would strongly depend on suitability of the project and experience of the user. One important limiting factor was the availability of devices. For the current project only one specific device was used, it was theorized that another GPR device could get better results depending on the purpose. Furthermore, the lack of experience was also considered to be a limiting factor that might have had an effect on the results. For future research more tests on lower reinforcement and tests on detection of deterioration were suggested. Comparative studies with other similar non-destructive techniques were also considered to be an area of possible interest.

 • Hortlund, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vesterberg, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie: People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer. Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats och baserades på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativt innehåll. Analysen resulterade i tre slutkategorier: att känna sig stämplad, orättvist behandlad och bemött med fördomar; att nära relationer påverkas; att drabbas av en sjukdom som anses vara självorsakad. Resultatet visade att lungcancer är en högt stigmatiserad sjukdom och personer som lever med diagnosen får utstå stigmatisering från alla delar av samhället. Detta leder ofta till känslor av skam och skuld som i sin tur påverkar viljan att söka vård. Slutsatsen är att lungcancerbör uppmärksammas genom bättre information, utbildning, offentligt stöd och bidrag i syfte att minska den stigmatisering som omger sjukdomen. Det är också viktigt att främja god kommunikation mellan vårdpersonal och desom drabbats av lungcancer för att kunna motivera till rökstopp och följsamhet till behandling.

 • Englund, Sofia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Kero, Susann
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. Syftet med studien var att beskriva hur patienter med hypertoni upplever behov av omvårdnad från distriktssköterskan på hälsocentralen. Metod: En kvalitativ ansats valdes. 9 deltagare intervjuades med semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i 3 kategorier: Att få tillräckligt med kunskap om sin hypertoni, Att känna tillgänglighet och bli sedd i kontakten med distriktsköterskan och Betydelsen av kontinuitet och uppföljning i kontakten med distriktsköterskan. Slutsats: Kunskap om sjukdomen samt uppföljning och kontinuitet är viktiga delar för att patienten ska känna sig trygg i sin vardag. Som distriktssköterska är det viktigt att på bästa sätt kunna ge en trygg och säker vård samt stödja denna patientgrupp i deras vardag. Eftersom forskning visar att mer kunskap ger ökad förståelse för livsstilsförändringar och egenansvar vid hypertoni skulle vidare forskning för hur man ska nå denna patientgrupp på bästa sätt, vara värdefullt för samhället.

 • Hafstad, Ulrika
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundén, Amanda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom yrket som röntgensjuksköterska används dagligen kontrastmedel i samband med undersökningar. För att räkna ut hur mycket kontrastmedel som patienter ska erhålla för att förebygga kontrastinducerade njurskador används ekvationsformler för att räkna ut njurfunktionens glomerulära filtrationshastighet. Två formler som jämfördes var CKD-EPI och MDRD. Syfte: I denna litteraturstudie var syftet att jämföra vilken av de två mest förekommande ekvationsformler är mest optimal att använda för att räkna ut estimerat GFR. Metod: Denna studie genomfördes i form av en litteraturstudie där 11 artiklar kvalitetsgranskades och sammanställdes. Resultat: CKD-EPI-formeln uppvisade generellt bättre prestationsförmåga för noggrannhet, precision och avvikelse än MDRD-formeln för estimering av GFR. Dock hade båda ekvationerna svagheter och är inte universella då MDRD och CKD-EPI-formlerna inte är lämpliga att använda på alla individer. Slutsats: I dagsläget är CKD-EPI-formeln den som ter sig vara mest användbar, dock behövs det mer forskning för att kunna utveckla ekvationsformler som passar för alla typer av patienter.

 • Nilsson, Rasmus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hofling, Mattias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rehabilitering vid meniskskador. En jämförelse mellan konservativ behandling, operativ behandling och operativ behandling kombinerat med träning.: En litteratursammanställning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Knäleden är den led i kroppen som oftast skadas då det ställs höga funktionella krav och belastning. Knäskador utgör cirka 5% av alla akuta skador där meniskskador är bland de vanligaste. Det finns olika behandlingar för meniskskador, både operativa och icke-operativa (konservativ behandling). Ettvanlig operationsalternativ är meniskektomi. Konservativ behandling är ett annat behandlingsalternativ vilket syftar på att ett personligt upplagt träningsprogram som ges ut i rehabiliteringssyfte.Syfte:Syftet med studien var att sammanställa aktuellt forskningsresultat för interventionerna konservativ behandling, meniskektomi och meniskektomi kombinerat med träning för att se om det finns någon skillnad i avseende smärta och funktion.Metod: En systematisk sammanställning gjordes där data från olika databaser samlades in efter utvalda sökord och inklusions-och exklusionskriterier. Databaserna som användes var Pubmed och Scopus. Totalt blev det 71 träffar på båda sökningarna i Pubmed och Scopus, 17 artiklar var relevanta. Sammanlagt inkluderades åtta artiklar till denna sammanställning.Resultat: Operation i kombination med träning gav snabbare funktionsförbättring än vad operation respektive konservativ behandling gjorde. Interventioner med operation i kombination med träning liksom konservativ behandling hade lika goda effekter på smärta och funktion på längre sikt. Konklusion:Inslaget av träning, i form av konservativ behandling eller i kombination med operation har betydelse för effekten på funktion och smärta vid framförallt degenerativ meniskruptur.

 • Ahnlund, Andreas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Tännström, Pontus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Skjutning konstaterad! Ambulanssjuksköterskans förberedelser vid utlarmning till en plats där en patient blivit skottskadad2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Introduktion: Samhällsutvecklingen i Sverige pekar mot en miljö där skjutningar med eldhandvapen blir en allt vanligare företeelse bland kriminella grupperingar. I och med terrordådet 7 april 2017 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått ett uppdrag av regeringen att utreda vilka behov som behöver lösas för att samhället ska kunna förberedas bättre inför händelser med pågående dödligt våld. Det är viktigt att de erfarenheter som skapas av den personal som exponeras för dessa utmaningar tas tillvara och att man kan integrera och identifiera de bra strategier som man kan använda för att förbereda sig på bästa sätt inför uppdraget. Syfte: Syftet var att identifiera de strategier som används av ambulanssjuksköterskor som förberedelse under utlarmning i en situation där en patient blivit skottskadad. Metod: Studien har genomförts med en deskriptiv kvalitativ ansats. Semi- strukturerade intervjuer användes för att samla in retrospektiv data från 10 ambulanssjuksköterskor. Insamlad data analyserades med kritisk incidentteknik och resulterade i fem slutkategorier. Resultat: Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor använder sig av både mentala och praktiska strategier som förberedelser inför ett omhändertagande av en patient med skottskada. De fem slutkategorier som identifierades under analysen var följande: Att prata ihop sig med kollegan och skaffa sig en gemensam strategi för hur arbetet ska struktureras och fördelas, att gå igenom och repetera relevanta algoritmer, att söka samband med polis samt tänka säkerhet, att samla sig själv med hjälp av lugn och strukturerade tankar med ett öppet sinne, att gå igenom vilken utrustning som är prioritet för en livshotande blödning och var den är placerad. Kliniska implikationer: Resultatet av detta examensarbete bidrar till att personal inom ambulanssjukvård får ta del av olika strategier som kan användas som förberedelser under utlarmning till patient som blivit skottskadad. Förberedelserna är kopplade till egna mentala strategier, samverkan med kollega, samverkan med andra aktörer och förberedelser inför omvårdnaden av patienten. Nyckelord: Förberedande strategier, prehospital omvårdnad, ambulanssjuksköterskor, skottskada, kritisk incident teknik

 • Boman, Ida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Funck Harnesk, Amelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Jos asut Ruottissa, niin sinun pittää praatia ruottia": En kvalitativ studie om förskolechefers erfarenheter av arbetet med minoritetsspråket meänkieli i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna kvalitativa studie är att lyfta de nationella minoriteternas betydelse i förskolan. Minoritetspråket meänkieli har gått från att vara skambelagt till att ses som en merit, speciellt vid rekrytering av förskolepersonal. Studiens syfte är att kartlägga vilka förutsättningar en förskolechef tillhandahålls för att främja arbetet med meänkieli i förskolan samt vilket ansvar en förskolechef har i relation till styrdokument och lagar. Semistrukturerade telefonintervjuer med förskolechefer inom förvaltningsområdet för meänkieli har använts som metod för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Tidigare forskning synliggör att minoriteterna historiskt sett haft varierande form av inflytande i det svenska skolsystemet och att de bemötts av statligt mostånd. idag är minoriteterna uppmärksammande i samhället och ges goda förutsättningar i form av kommunala satsningar. Studien synliggör att det krävs engagemang på alla nivåer för att skapa framgångsrikt minoritetsarbete samt att olika geografiska placeringar kan erbjuda olika former av lokala förutsättningar. De nationella minoriteternas rättigheter förtydligas i den kommande reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. i studein uppmärksammas olika maktförhållanden som diskuteras i relation till poststrukturalismen med utgångspunkt i Foucalts maktteori.

 • Ellinor, Nyström
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Hur praktiseras norsk psykomotorisk fysioterapi?: En kvalitativ studie om norska fysioterapeuters erfarenheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Norsk psykomotorisk fysioterapi är en fysioterapeutisk kroppsorienterad behandlingsmetod som har som syfte att behandla personer med nedsatt psykomotorisk funktion. Behandlingsmetoden saknar vetenskaplig dokumentation om hur behandlingen praktiseras. Syfte: Syftet med studien var att utforska och beskriva norska fysioterapeuters erfarenheter av hur de praktiserar norsk psykomotorisk fysioterapi. Metod: Kvalitativa intervjuer med öppna frågor utfördes på tre norska fysioterapeuter med psykomotorisk utbildning för att samla in datan. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: Grundläggande behandling, Ingripande behandling och Vidmakthålla resultaten. Resultat: Det framkom i resultatet att behandlingen är en process i tre steg som startar med att patienterna ska öka sitt kroppsmedvetande och förbättra kontakten med kroppen och resurser, vilket lägger grunden för behandlingen. Där efter så går behandlingen vidare till att behandla problemet som patienten söker för som oftast sker med en kroppsomställning och övning i att lyssna på och utrycka kroppen samt sätta gränser. Till sist så går behandlingen in på att vidmakthålla de erövrade resultaten genom att göra patienterna starkare i sig själva så att de inte faller tillbaka i gammalt mönster. Konklusion: Behandlingen innehåller olika övningar och moment som utformas utifrån den individuella patienten med målet att öka patientens kontakt med sina egna resurser och förståelse för sig själv. Behandlingsupplägget styrs av dialogen mellan patient och fysioterapeut där fysioterapeuten har en viktig roll för att patienten ska uppnå det eftertraktade resultatet.

 • Jamshidi, Araz
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Östensen, Oliver
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Does social media advertising influence purchasing behavior via EWOM?: A survey study on millennials at LTU2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media is a big part of a millennial's life. It is where they communicate with their friends and share experiences. Companies know this and are subsequently trying to reach consumers on social media with their advertising. However, millennials are not highly affected by advertising but care a lot about what other people think and feel about products. The millennial generation is the adult generation that is using social media the most and is also one of the biggest consumer bases in e-commerce. This means that companies need to adapt and try new ways to reach these consumers. This thesis will therefore explore and describe if advertising on social media influences millennials purchasing behavior via Electronic Word Of Mouth (EWOM) rather than having a direct effect on their purchasing behavior. The research question that will fulfill the purpose is "Does advertising on social media influence millennials purchasing behavior via EWOM?".

  To achieve results and answer the research question, a literature review was conducted and complemented with a self-administered, internet questionnaire.

  The results show that there seems to be a correlation between millennials seeing advertising on social media and starting to search for more information about the product through EWOM before making a purchasing decision

 • König, Hampus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Evaluation of detector Mini-EUSO to study Ultra High-Energy Cosmic Rays and Ultra Violet light emissions observing from the International Space Station2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Under the name EUSO, or Extreme Universe Space Observatory, are multiple instruments where some are currently under design or construction and others have concluded their mission. The main goal they have in common is to detect and analyse cosmic rays with very high energies by using the Earth's atmosphere as a detector.

  One instrument is called Mini-EUSO, will be placed on the international space station during 2019, and its engineering model is currently being used to collect data and test the function of different components.

  The engineering model differ from the full scale instrument, and it is also possible to use it for other purposes as well.

  In this thesis, some of the collected data is used to analyse and compare the engineering models specification to the full Mini-EUSO instrument, with focus on field of view, inert areas on the sensor and its general function. Objects, such as stars, meteors and satellites were also detected, and used in the tests. In addition a short test regarding the possibility to use the instrument to detect plastic residing in the ocean is made, by utilizing fluorescent properties of the plastics.

  The thesis came to the conclusion that some adjustments needed to be made on the engineering model, but also that the specifications of it was within expected ranges. Several of the objects found can also be used to improve detection algorithms. In addition, the preliminary tests regarding plastic detection in the ocean, have positive results.

 • Mickelsson Penttäjä, Sara
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Söderholm, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Katter äter ju inte blåbär!": Barns lärande om näringskedjor i en learning study2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att generera kunskap omhur en naturvetenskaplig undervisningsaktivitet med estetiska lärprocesser kan utvecklas genom en learning study i förskolan. Genom att använda en learning study granskades sambandet mellan undervisning och barns naturvetenskapliga lärande. Studiens aktiviteter genomfördes av författarna med två olika barngrupper och dokumenterades med videoobservation för att få svar på forskningsfrågorna.Därefter transkriberades och analyserades insamlad data och formulerades till ett resultat. Resultatet visade på tre kritiska aspekter som var viktiga att synliggöra för att öka barnens möjlighet till förståelse för begreppet näringskedja, samt hur drama som verktyg användes av oss som förskollärare för att synliggöra de kritiska aspekterna.

 • Nilsson, Göran
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nilsson, Leo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Personer med psykisk sjukdom och deras upplevelse av bemötande inom den somatiska vården: -En litteraturstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk sjukdom är vanligt förekommande i samhället,  enligt flera studier relaterat till både samsjuklighet och kortare livslängd. Många personer med psykisk sjukdom söker också vård sent. Detta är något som både kan relateras till hur man blir bemött inom vården, men också till den stigmatisering mot personer med psykisk sjukdom som finns i samhället. Bemötande, attityder och kommunikation från vårdgivare spelar således en stor roll i att skapa en trygg och bra vårdmiljö för dessa personer. Då syftet var att ta reda på hur personer med psykisk sjukdom upplevde bemötande inom somatiska vården, valde författarna att göra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats med ett inifrån perspektiv. Totalt inkluderades och analyserades 16 vetenskapliga artiklar med en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats som resulterade i fem kategorier; Att inte bli sedd som en hel person, att inte känna sig trodd, att känna  sig diskriminerad, att inte bli prioriterad och känna sig åsidosatt samt att känna sig lyssnad på. Flera personer i de granskade artiklarna uppgav hur deras fysiska symtom relaterades till psykisk sjukdom utan undersökningar, att de fick höra opassande kommentarer från vårdpersonalen, att de kände sig lägst prioriterade att erhålla vård, samt vikten av att de upplevde en bra kommunikation med vårdpersonalen. Denna litteraturstudie kan bidra med att belysa patienternas upplevelse av det bemötande de får inom den somatiska vården. Men även uppmärksamma för vårdpersonal hur denna grupp upplever bemötande inom somatiska vården.

 • Othberg, Josefine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Leo, André
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  “Kropp och själ hör ihop, det går inte att separera”: Fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. Fysioterapeutens roll och behandling utgår från att främja individens självkänsla, hantering av ångest och återskapa en normaliserad kroppsbild med hjälp av fysioterapeutiska behandlingsmetoder. Syfte: Syftet med studien var att undersöka fysioterapeutens upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården, samt eventuella behov av framtida forskning. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utformades för att besvara studiens syfte. Tre fysioterapeuter med minst ett år inom ätstörningsvården intervjuades. Författarna tolkade sedan materialet systematiskt utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen bildades två huvudkategorier: Upplevelser av frustration i arbetet som fysioterapeut, och Samspelet mellan kropp och själ, det fysioterapeutiska perspektivet som bestod av två stycken underkategorier: Fysisk aktivitet i rätt händer samt Balans mellan förbud och uppmuntran till fysisk träning. Ytterligare forskning gällande ätstörningens verkningsmekanismer och fysioterapeutiska behandlingsmetoder var något som önskades av deltagarna. Konklusion: Fysioterapeuterna upplevde frustration i sitt arbete inom ätstörningsvården. De upplevde att fysioterapi kunde ha inverkan på patienter med ätstörning men önskade mer forskning, samt tydligare roll inom ätstörningsvården. Detta för att stärka professionen samt för att kunna erbjuda en så evidensbaserad och god vård som möjligt. Fysioterapeuterna ville belysa det fysioterapeutiska perspektivet och arbetssätt som de ansåg innefattade att återskapa en normaliserad kroppsbild genom individanpassad vård med fokus på samspelet mellan kropp och själ.

 • Öman Marklund, Susanne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Distriktssköterskor erfarenhet av att motivera personer med diabetes typ 2 till livsstilsförändring gällande kost och fysisk aktivitet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Guntoro, Pratama Istiadi
  et al.
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Jokilaakso, Ari
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Hellstén, Niko
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Taskinen, Pekka
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Copper matte - slag reaction sequences and separation processes in matte smelting2018Ingår i: Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, ISSN 1450-5339, Vol. 54, nr 3, s. 301-311Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While particle combustion and chalcopyrite oxidation in suspension smelting is well understood, few studies are available regarding the melt-melt reactions and the separation between copper matte and slag in matte smelting. In the present work, experimental investigations in air and argon atmosphere were conducted using a mixture of synthetic slag and chalcopyrite concentrate. The sequential reaction and separation processes occurring in matte smelting are outlined. Possible limiting factors in the overall process are also proposed. The result of the present work forms an important foundation for future work in the kinetic rate formulation of molten phase reactions between copper matte and slag in matte smelting.

 • Bladh, Jenny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Österlund, Veronika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Avdramatisera drama: En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hübinette, Gustaf
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Larsson, Daniel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  En EMG analys av bålmuskulaturen vid situps: en pilotstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund:Situp är troligtvis den övning de flesta generellt relaterar till vid träning av magen och det är en övning som de flesta provat på. Forskningen visar olika resultat vad gäller muskelaktivitet i bålen vid övningen situp beroende på övningens utförande och om man fixerar fötterna eller inte. 

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka muskelaktiveringen i bålen vid olika former av situps. 

  Metod:Fyra personer rekryteras till studien där de fick genomföra 3 stycken olika former av situps. Den första formen av situps genomfördes med ett motståndsband runt fötterna och där en kontraktion i hamstringsmuskulaturen genomfördes. I övning nummer tvåfixerades fötterna mot golvet och i tredjeövningen fick deltagarna genomföra situpsen på valfritt sätt men med samma knävinkel som de två tidigare. 

  Resultat:Samtliga deltagare följde ett mönster där muskelaktiviteten i rectus femoris var lägst i den övning där kontraktion i hamstrings utfördes och högst under övningen med fixerade fötter. Tre av 4 deltagare fick högst muskelaktivitet i rectus abdominis vid övningen där fötterna fixerades mot underlaget men 3 av 4 deltagare uppnådde lägst muskelaktivitet i obliquus externus under samma övning. 

  När deltagarna fick genomföra situps på valfritt sätt så blev resultaten väldigt varierande. En deltagare fick högst muskelaktivering i både rectus abdominis och obliquus externus medans 2 deltagare fick lägst aktivitet i rectus abdominis.

  Konklusion: Kontraktion i hamstrings innebär lägst aktivitet i rectus femoris. Fixerade fötter skapar störst muskelaktivitet i rectus abdominis. Fria fötter är att föredra för störst muskelaktivitet i obliquus externus. 

 • Marklund, Jonathan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Fredriksson, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Redesign av nätverk på Brinken: Kartläggning och förbättringsförslag2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Brinkens nätverk har växt över tid genom att flera separata aktörer varit delaktiga i utvecklandet samt underhållet av nätverket. Det faktum att flera entreprenörer har genomfört olika förändringar enligt egna preferenser i Brinkens elnischer, har lett till den situation som återfinns idag. Istället för att på ett enhetligt sätt dokumentera och strukturera befintliga elnischer, har unika lösningar för samma problem tillämpats i de olika skåpen.

  I 18 av 20 elnischer återfinns dessutom otidsenlig utrustning i form av Token Ring, detta ökar risken för högre felfrekvens och är kostsamt i jämförelse med modern utrustning. Upprätthållandet av god säkerhet har ignorerats till den grad att fyra skåp på Brinken saknar all form av säkerhet. Säkerhet är en väldigt viktig beståndsdel som med alla medel bör hållas intakt för att undvika obehörig åtkomst och sabotage.  

   

  I dagsläget saknar stora delar av nätverket redundans i form av alternativa vägar. Enligt nuvarande lösning återfinns det skåp som vid fel orsakar förlorad uppkoppling för både direkt anslutna kontor men även kontor som är anslutna till andra skåp. Det innebär att ett omotiverat stort antal kontor påverkas trots att skåpet de är anslutna till fungerar enligt önskat.

   

  Det arbete som genomförts har innefattat en genomgående dokumentation av hela Brinkens nätverk. Enligt den analys som vi utfört har en rad problem med varierande risknivå detekterats och rangordnats utifrån dess kritiska inverkan på nätverket. Utifrån det material som samlats in genom förstudien har åtgärdsförslag tagits fram för samtliga problem.

   

  Nedanstående grafer visar fördelningen av problemens risknivå samt hur de kommer utvecklas om ingen åtgärd utförs. Ett kritiskt problem upptäcktes i fyra elnischer och allvarliga problem uppdagades vid 65 tillfällen.

 • Andersson, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Norlin, Emelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring: En kvalitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. Den fysioterapeutiska behandlingen som rekommenderas vid höft- och knäartros är fysisk aktivitet och träning. Artrosskola är ett aktivt behandlingskoncept som består av bedömning, en teoridel samt en valfri del där utformning av träningsprogram med fysioterapeut erbjuds. Syftet med artrosskolan är att patienter med artros ska få rätt information om sjukdomen och möjlighet att må bättre med hjälp av fysisk aktivitet. Artrosskolan följs upp och har visat positiv effekt avseende minskad smärta, ökad fysisk aktivitet samt ökad hälsorelaterad livskvalité. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka höft- och knäartrospatienters upplevelser och erfarenheter av sitt deltagande i artrosskola. Metod: En kvalitativ fokusgruppsintervju utfördes med tre deltagare. Innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman. Resultat: En huvudrubrik togs fram “Artrosskolan - en vilja att bli sedd och potential till förbättring” utifrån underkategorierna artrosskolans utformning, fysioterapeutens bemötande, individens förväntningar och upplevelser samt aktivitetsnivå. Konklusion: Resultatet i studien visade på deltagarnas önskan om att bli sedd av fysioterapeuten i artrosskolan. Det framkom flertalet förbättringsområden som hade kunnat utveckla artrosskolan och hjälpa deltagarna till en bättre hälsa. När artrosskolan utfördes efter riktlinjerna samt inkluderade övervakad träning bidrog den till en positiv upplevelse. Fysioterapeuter har en viktig roll i arbetet med artrosskolan för att främja fysisk aktivitet och träning vid artros.

 • Avernäs, Alexander
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Magnusson, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kan aktiv höftadduktion i kombination med instabilt underlag bidra till ökad muskelaktivering av vastus medialis oblique vid knäböj: Pilotstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vastus medialis kan delas in i två olika komponenter beroende på fiberriktning. Den nedre delen vastus medialis oblique (VMO) har sitt ursprung från adductor magnus och drar patella medialt medans vastus lateralis (VL) drar patella lateralt. En obalans mellan VMO och VL kan leda till avvikelse i patellas position och rörelse vilket är en orsak till patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS). En aktivering av adductor magnus sätter VMO på sträck vilket leder till bättre kontraktionskraft av VMO. Knäböj utförda på instabilt underlag har visat på en ökad aktivering av VMO. Syfte: Syftet var att göra en initial pilotstudie för att undersöka skillnaden i muskelaktivering av VMO vid knäböj på stabilt underlag jämfört med en knäböj på instabilt underlag med samtidig aktiv höftadduktion. Metoden: Friska unga män utförde knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion respektive knäböj på stabilt underlag. Utfallsvariablar var EMG-amplitud på VMO och VL samt kvoten VMO:VL. Resultatet: Samtliga fem deltagare fick minskad muskelaktivering av VMO i övningen knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion jämfört med knäböj på stabilt underlag. Två av fem deltagare fick högre VMO:VL-kvot i övningen knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion. Konklusion: Resultatet tyder på att en knäböj på instabilt underlag med samtidig aktiv höftadduktion jämfört med en knäböj på stabilt underlag inte ger en ökad aktivering av VMO eller en högre VMO:VL-kvot hos friska unga män. Utifrån resultaten och tidigare studier inom området behövs det mer studier med vissa metodologiska förändringar för att en given slutsats ska kunna dras.  

 • Ekman, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Projekt Aktiv Student: Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. Projekt Aktiv Student syftar till att få studenter mer aktiva vilket går i linje med fysioterapi som har i uppgift att bland annat främja fysisk aktivitet och hälsa. Kvalitativa studier av deltagarnas upplevda effekter skulle kunna leda till en utveckling av liknande projekt, friskvård, hälsopromotion och andra preventiva åtgärder inom fysioterapin. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka deltagarnas upplevelse av projektet Aktiv Students effekter, som genomfördes vid Luleå Tekniska universitet 2016/2017. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med fyra deltagare från Aktiv Student 2016/2017. Ett strategiskt urval genomfördes. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i huvudkategorin; Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student, med fyra tillhörande kategorier; Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig, Kortsiktig och långsiktig påverkan på den fysiska hälsan, Träningskompisar och Kortsiktig och långsiktig påverkan på den psykiska hälsan. Till varje kategori finns underkategorier som behandlar området för huvudkategorin. Konklusion: Resultatet visade upplevda förbättringar av den psykiska och fysiska hälsan i samband med ökad fysisk aktivitet. Sociala faktorer, gruppen och träningskompisar var viktiga för motivationen och glädjen i träningen. Deltagarna drevs av både yttre och inre motivation. De med störst inre motivation har varit mest fysiskt aktiva efter projektet.

  Nyckelord: Aktiv Student, Effekter, Fysisk aktivitet, Hälsa, Motivation

   

 • Hansson, Jonathan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Hesami, Omid
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. Forskning har visat på att dessa bakomliggande skillnader påverkar arbetssättet i hälsosjukvården generellt men när det gäller yrket fysioterapi finns det ingen till lite forskning som visar effekten av sådana faktorer på yrkets arbetssätt. Syftet med den här studien var att beskriva likheter och olikheter i legitimerade fysioterapeuters arbetssätt inom svensk och iransk öppenvård, samt beskriva bakomliggande anledningar till eventuella olikheter. Metoden som användes för denna studie var kvalitativ intervju och innehållsanalys. Semistrukturerade individuella intervjuer användes som intervjumetodik, analysmetoden som valdes var deduktiv analys. Sex legitimerade fysioterapeuter; tre från vartenda land vilka passade in under inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut för att intervjuas. Resultatet i studien har funnit både likheter och olikheter i det fysioterapeutiska kliniska arbetssättet inom öppenvård mellan Sverige och Iran när det kommer till undersökning, behandling och utvärdering. Konklusion: De två grundläggande anledningarna bakom skillnader i arbetssättet mellan länderna beskrevs vara; patienternas frihet att komma till fysioterapeut utan remiss i Sverige jämfört med Iran där patienterna måste ha remiss från en specialistläkare för att kunna träffa en fysioterapeut. Samt skillnaden av hur nöjd fysioterapeuterna är i vardera länder med sina utbildningar. 

 • Larsson, Sandra
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Emén, Amanda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft: En utvecklingsstudie och inledande metodstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. Den ena idrotten är tyngdlyftning med ryck och stöt som tävlingslyft, medan styrkelyft har tävlingslyften knäböj, marklyft och bänkpress. Proprioception är kroppens inre djupa känsel som ger information om kroppsdelarnas position och rörelse relativt varandra, samt upplevelse av kraft och ansträngning. Ett sätt att testa proprioception är genom joint repositioning sense (JPS) test. JPS tester går ut på att testpersonen ska repositionera en led i en förutbestämd position. Syfte: Syftet med studien var att utföra en utvecklings- och inledande metodstudie för att undersöka proprioceptionen i extremitetsleder hos tyngdlyftare jämfört styrkelyftare. Metod: I studien deltog två manliga tyngdlyftare och två manliga styrkelyftare. De leder som testades var axelled, handled, höftled och fotled. JPS testerna som användes utvecklades som en del av studien. Resultat: Tyngdlyftarna och styrkelyftarna var mycket lika vad gäller proprioception i extremitetslederna. Tyngdlyftarna hade något bättre proprioception i axelled och höftled, medan styrkelyftarna var något bättre i handled och fotled. Konklusion: Skillnaderna i proprioception mellan grupperna var marginella. De tendenser som kunde ses var att grupperna skiljde sig åt beroende på led. Testerna som utvecklades och användes behöver validitet- och reliabilitetstestas och att standardisera testerna vad gäller rörelsehastighet kan även vara värdefullt. Testerna kräver förhållandevis lite utrustning och är enkla att genomföra vilket innebär att de är relevanta att använda ute i det kliniska arbetet. Mer forskning inom området krävs för att kunna undersöka sambandet mellan tyngdlyftning och proprioception.

 • Johansson, Oscar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Wallin Angelöf, Emil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans: En randomiserad experimentell interventionsstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka ifall en ökning i bålstyrka leder till ökad balansförmåga hos friska individer samt vilken träningsform som ökar bålstyrkan mer av statisk eller dynamisk. Metod: Studien hade en prospektiv experimentell design i form av en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna (n=12) har delats in i tre grupper. En grupp fick träna dynamisk bålmuskulaturträning i form utav knäböj, en grupp fick träna statisk bålstyrka i en form av plankträning och en kontrollgrupp som inte tränade något alls. Interventionen pågick i 4 veckor där den dynamiska grupper fick träna knäböj två gånger i veckan med 3 set om 8RM och den statiska fick träna en plankvariant på 1 minut gånger 3. Båda grupperna höjde sin progression efter halva tiden. Tester på balans och bålstyrka utfördes före och efter interventionstiden. Resultat: Den dynamiska gruppen visade på majoriteten sämre resultat på balans medan den statiska visade en majoritet på förbättringar. Alla grupper visade dock på förbättringar i bålstyrka. Den dynamiska gruppen hade den största förbättringen på bålstyrka. Inga statistisk signifikanta resultat kunde visas. Konklusion: Denna studie visar på att statisk bålmuskulaturträning kan gynna balansen och att dynamisk träning i form utav knäböj kan stärka bålmuskulaturen. Däremot så saknas det statistik signifikans i denna studie på grund av litet urval samt kort interventionstid. Vidare studier behövs med större urval och längre tid för att påvisa effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning gällande balans.

 • Wireby, Tove
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk behandling vid ångest: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt med syfte att öka patientens medvetenhet om den egna kroppen genom att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning. Ångest är mycket vanligt förekommande hos patienter både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård samt hos patienter med långvarig smärta, och tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär spänningsbalans och andning påverkas. Syfte: Att kartlägga om kroppsmedvetandeträning har en effekt på ångest. Metod: För att besvara syftet har en systematisk litteraturstudie genomförts. Sökningar gjordes i de medicinska databaserna Pub Med, Cinahl, PsycInfo samt Science Direct Journals. Resultat: Totalt granskades 13 studier. 12 av dessa visade att kroppsmedvetandeträning har en positiv effekt på ångest, varav nio stycken visade på signifikant effekt. En studie visade på ökning av ångest, dock ej signifikant. Av de nio studier som visade på signifikant positiv effekt på ångest studerade fem av dem kroppsmedvetandeträning som tilläggsbehandling och fyra studerade kroppsmedvetandeträning som enda behandling. Konklusion: Kroppsmedvetandeträning har en signifikant positiv effekt på ångest, både som enda behandling och som tilläggsbehandling.

 • Brar, Johanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Fritz, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Fysioterapeutens inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk: En enkätstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akupunktur betyder nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Akupunktur kan användas vid många olika typer av smärttillstånd, bland annat spänningshuvudvärk. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Många professioner har en positiv inställning till akupunkturbehandlingens effekt medan andra anser att nålarna i sig inte är någon unik metod, snarare ett resultat av placeboeffekt och väljer då bort denna behandlingsmetod. Syfte: Syftet med studien äratt undersöka fysioterapeuters inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk.Metod: Fysioterapeuter inom primärvården i Sverige fick en enskild förfrågan via mail om att delta i studien. En länk till en webbenkät samt ett informationsbrev om studiens syfte bifogades. En länk till enkäten lades även ut på fackföreningen Fysioterapeuternas hemsida. Enkätfrågorna sammanställdes i excel och redovisades i löpande text, tabeller och figurer.Resultat: Enkäten besvaradesav totalt 32 personer. Svaren tyder på att majoriteten av fysioterapeuterna har en positiv inställning till akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk. Vid behandling av spänningshuvudvärk väljer man dock information samt träning framför akupunktur. Det framkom också att deltagarna ansåg att akupunkturbehandling saknar ett starkt vetenskapligt stöd. Konklusion: Med dagens aktuella kunskapsläge om akupunktur, visar resultatet i denna studie att fysioterapeuterna till största del har en positiv inställningtill effekten av akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk.

 • Forsberg, Emelie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Rask, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse: En analys av ett narrativ2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. Studien har en kvalitativ design och syftet uppnåddes genom att analysera en självbiografi enligt en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att pendla mellan hopp och förtvivlan; Att känna ensamhet och rädsla; Att känna skuld och ilska över att inte kunna skydda sitt barn; Att känna en sorg över att livet inte blev som det var tänkt; Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att livet blir ljusare. Resultatet visade att föräldern i studien var av stort behov av information och hopp. Hon upplevde ensamhet och en djup sorg över det liv som inte blev. Genom denna studie kan sjuksköterskor få en förståelse för det trauma en förälder upplever när deras barn drabbas av en allvarlig olycka. Förslag på vidare forskning kan vara hur föräldrar påverkas långsiktigt av att leva med ett barn som drabbats av ett trauma.

 • Kero, Emilia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Pekkari, Matilda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  MRSA en faktor som påverkar omvårdnad: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakterien Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ökar i världen och på sjukhus vårdas människor som är positiva för den. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilde människans värdighet. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap som beskriver MRSA som en faktor som påverkar vård och omvårdnad utifrån två frågeställningar; hur smittbärande patienter upplever att vårdas samt vårdpersonalens perspektiv på att ge vård till patient som är positiv för MRSA. Sammanlagt har 11 artiklar analyserats. Resultatet visar patienters upplevelser av att vara isolerade, stigmatiserade till följd av MRSA, behov av mer information, bristfällig och varierande kunskap om sjukdomen, att rutiner saknas samt en förändrad relation med vården. Även resultatet från sjuksköterskors perspektiv visar på behov av mer kunskap om MRSA. Där framkommer även kategorierna följsamhet till hygienrutiner, att vårda isolerade patienter, underbemannade vårdavdelningar och att sjuksköterskor upplever oro att föra över smitta. Resultatet har diskuterats ur ett personcentrerat perspektiv, teorierna Känslan av sammanhang (KASAM) och Morse teori om lidande. Slutsatsen är att MRSA är en faktor som påverkar den omvårdnaden som patienter erhåller och sjuksköterskor tillhandahåller. Det är därför viktigt att kunskap och rutiner lyfts fram i organisationer som vårdar MRSA positiva personer för att minska vårdlidande.

 • Andersson, Victor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Thermal Contact Conductance in Aircraft Applications2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hainsalo, Hanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Wahlberg, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ansträngningsinkontinens: en källa till maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet?2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid fysisk aktivitet och cirka en tredjedel av alla kvinnor som genomgått en graviditet drabbas. Bäckenbottenträning rekommenderas som första behandlingsinsats och det är viktigt med tydliga instruktioner. Urininkontinens kan leda till nedsatt livskvalité och att kvinnor undviker fysisk aktivitet. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av ansträngningsinkontinens vid fysisk aktivitet efter graviditet och hur detta påverkar livskvalité samt hur och vilken information de fått om bäckenbottenträning för att förebygga eller behandla inkontinens. Metod: En kvalitativ ansats ansågs som mest lämplig och studien genomfördes genom intervjuer med fyra kvinnor som upplevt ansträngningsinkontinens efter graviditet. Innehållsanalys av materialet skedde utifrån Graneheim och Lundman. Resultat: En huvudrubrik skapades ” Ansträngningsinkontinens – maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet? ” med fyra underkategorier: ”En önskan om mer information från vården kring att förebygga och behandla ansträngningsinkontinens”, ”En bristande förmåga att hålla tätt och dess inverkan på livskvalitén”, ”Ansträngningsinkontinensen inverkan på fysisk aktivitet” och ”Upplevelsen av att inte ha tillräckligt stora problem”. Konklusion: Kvinnor som upplever ansträngningsinkontinens i samband med fysisk aktivitet upplever det som pinsamt, besvärande, frustrerande och begränsande. Kvinnors livskvalité kan påverkas av ansträngningsinkontinensen direkt eller indirekt. Beskrivning av upplevelse av ansträngningsinkontinens och dess påverkan resulterade i information om var vårdinsatserna brister idag och att det finns förbättringsmöjligheter för att främja hälsa hos kvinnor som genomgått graviditet där fysioterapeuters kunskaper kan bidra med en viktig roll.

 • Nordström, Gustav
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lawergren, Markus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. Olika former av fysioterapeutiska behandlingsinterventioner såsom, proprioceptionsträning, styrketräning, manuella terapier, kyla/värme, externa stöd, elterapi och multimodala behandlingar används kliniskt av fysioterapeuter för att bygga upp strukturerna i foten och minska risken för återstukning.

  Syfte: Sammanställa vetenskaplig kunskap och värdera effekten av fysioterapeutiska åtgärder vad gäller smärta, funktion och upprepade fotledsdistorsioner vid akuta laterala fotledsdistorsioner.

  Metod: Databaserna Pubmed och Pedro användes i litteratursökningen. Detta resulterade i 79 träffar i Pubmed och 60 i Pedro, varav 17 artiklar inkluderades.

  Resultat: Varken träning, manuella terapier, värme/kyla, externt stöd, multimodal träning eller elterapi är mer effektivt än någon annan behandling för att förbättra smärta, funktion och minska upprepade fotledsdistorsioner efter en lateral fotledsdistorsion.

  Konklusion: I det akuta skedet verkar inte valet av behandlingsmetod ha en stor inverkan på rehabilitering vid fotledsdistorsioner om durationen är för kort eller frekvensen för låg. Fler RCT-studier inom området med längre duration och högre frekvens behöver göras för att kunna dra en definitiv slutsats om de olika behandlingsmetodernas effekt vid denna skada.

 • Larsson, Henrik
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Andersson, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. En behandlingsform som används frekvent mot ländryggssmärta inom fysioterapin är bålträning. Det finns idag ingen vetenskaplig definition på bålträning och ingen rekommenderad standardiserad träning.

  Syfte: Undersöka bålträningens effekt på smärta och funktion jämfört med annan träning hos personer med ländryggssmärta.

  Metod: PubMed, Cinahl och SportDiscus var de tre databaserna som användes. Indexeringsorden ländryggsmärta och träning hämtades ifrån Svensk Mesh samt Cinahl Headings och sökorden blev; low back pain AND exercise/training AND core. Flera olika testsökningar genomfördes för att ta reda på de två ämnesområdenas (ländryggsmärta och bålträning) storlek, utbud och inriktningar. Artiklarna inkluderades efter titel, abstrakt och fulltext samt kvalitetsgranskades utifrån PEDro-scale. Sökproceduren sammanställdes i en tabell.

  Resultat: När bålträning jämfördes med annan träning kunde fem av elva studier visa på signifikanta förbättringar på smärta eller funktion. Totalt sett kunde majoriteten (9/11) av de inkluderade studierna visa på att bålträning är bra för att reducera smärta eller öka funktion hos personer som lider av ländryggssmärta.

  Konklusion: Resultatet av denna studie visar ett visst stöd för bålträningens effekt för att minska smärta och öka funktion hos ländryggspatienter. Bålträning verkar i många fall bättre än annan träning för att uppnå förbättringar.

 • Lisspers, Isak
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Vedin, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Bör atleter inkludera bålträning? Bålträningens effekt på balans hos atleter: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen, ofta definierat som träning för att förbättra bål och höftkontroll, är en integrerad del av atletisk utveckling. Mycket forskning är genomförd angående bålträningens effekt på balans hos patienter i rehabiliterande syfte, men lite är känt om bålträningens effekt på balans hos atleter. Syfte: Denna litteraturstudie fokuserade på identifiering av relationen mellan bålträning och balans hos atleter. Metod: En systematisk sökning användes för att hitta alla artiklar relaterade till balans och bålstabiliserande träning som identifierades med hjälp av databaserna PubMed och CINAHL (2008 - november 2018). En artikel av Reed et al. användes som inspiration för sökstrategi och sökord. Meshtermer användes för att välja sökord. Urval: Ett systematiskt tillvägagångssätt användes för att utvärdera ett sökresultat på 448 artiklar. Tio artiklar uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna för granskning efter att hela artikeln hade lästs igenom. Kvalitetsbedömning: Studier utvärderades med hjälp av PEDro-skalan. Resultat: Tio artiklar inkluderades i denna litteraturstudie. Av dessa visade nio artiklar statistiskt signifikanta post-test resultat på balans efter en träningsperiod fokuserad på ökad stabilitet och styrka i bålen. Konklusion: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen visar sig ha positiv effekt på balans hos atleter.

 • Lundin, Simon
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Lundin, Linus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Fire properties of fluorine-free electrolytes for lithium-ion batteries2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många länder inklusive Sverige planerar att byta ut fordon som använder fossila bränslen mot elfordon. Detta är en av huvudanledningarna till att företag runt om i världen satsar mer och mer pengar på att utveckla litiumjonbatterier för elfordon. Litiumjonbatterier medför en del risker såsom hög värmeutveckling, brandfarliga vätskor, risk för explosion och toxiska gaser samt produceringen av vätefluorid. Redan vid låga koncentrationer är vätefluoriden dödlig. Riskerna baseras på strukturen av elektrolyten som finns i litiumjonbatteriet. På grund av dessa risker så är det intressant att utveckla en elektrolyt som har liknande batteriegenskaper men bättre brandegenskaper än de elektrolyter som finns och används idag.

   

  I detta arbete har brandegenskaper för olika halogenfria elektrolyter testats. De två nyutvecklade salterna Li[MEA] & Li[MEEA] har tillsammans med det existerande saltet Li[BOB] jämförts med det kommersiella saltet litium hexafluorfosfat (LiPF6) som används till många elektrolyter i dagens litiumjonbatterier.

   

  De fysiska och elektrokemiska egenskaperna såsom löslighet i organiska lösningsmedel, densitet, viskositet, jonkonduktiviet och elektrokemiskt fönster har testats för elektrolyterna i den första delen av arbetet. Elektrolyterna som uppvisade de mest lovande elektrokemiska egenskaper har även testats med avseende på brandegenskaperna, så som värmeutveckling, flampunkt och toxicitet. Elektrolyterna jämfördes mot den vanligt förekommande elektrolyten som innehåller litium hexafluorfosfat.

   

  Saltet Li[BOB] löstes inte i lösningsmedel med bra lösningsegenskaper, vilket var anledningen till att det inte genomfördes ytterligare tester på den. Elektrolyterna som det genomfördes tester på avseende på brandegenskaper innehöll Li[MEA] och Li[MEEA] tillsammans med de organiska lösningsmedlen etylenekarbonat och dimetylkarbonat. För Li[MEEA] tillsattes det även jonvätska för att undersöka hur jonvätskan påverkar brandegenskaperna för elektrolyten.

   

  När värmeutveckling för det nyutvecklade salterna och LiPF6 undersöktes, så uppvisade de liknande värden. Anmärkningsvärt var dock att förbränningstiden för LiPF6 varade under en kortare period i jämförelse med de tre andra elektrolyterna. En trolig orsak till detta är att LiPF6 innehåller fluor. Elektrolyterna som provades i konkalorimeter i detta arbete var ej laddade, vilket kan medföra att värmeutvecklingen kan se annorlunda ut vid ett laddat tillstånd. För framtida studier kan det vara intressant att konstruera ett komplett litiumjonbatteri, för att se hur elektrolyterna fungerar och påverkas, beroende på laddningsnivå.

   

  Antändningstiden för Li[MEEA] blandat med de organiska lösningsmedlen tillsammans med jonvätska varierade mycket. Detta är ett intressant resultat, som förmodligen kan förklaras av homogeniteten på elektrolyten. Homogeniteten verifierades enbart okulärt, vilket inte säkerställer att jonvätskan har löst sig fullständigt i elektrolyten.

   

  Resultat för flampunkten för det olika elektrolyterna var intressant, då elektrolyten som innehöll jonvätska visade på lägst flampunkt. Detta var oväntat då tillsatser som jonvätska brukar förbättra brandmotståndet.

   

  Resultatet för FTIR-spektroskopin analyserades för att se hur Li[MEA], Li[MEEA] och LiPF6 skiljde sig åt. De elektrolyter som inte innehöll fluor, producerade bara koldioxid. Medans elektrolyten som innehöll fluor producerade, som väntat, vätefluorid och koldioxid, men även andra gaser som var svåranalyserade.

   

  De framtagna elektrolyterna i detta arbete behöver studeras vidare och fler tester bör genomföras för att se om det finns en möjlighet att använda dem i faktiska litiumjonbatterier. Förutom att testa elektrolyterna i just detta arbete är det viktigt att forskningen kring brandegenskaper och toxiska egenskaper för elektrolyter fortsätter i framtiden.

 • Taule, Christoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Soil Nailing: a Monte Carlo Simulation of Soil Parameters2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Segerstedt, Anders
  En inledning till den bästa förklaringen: Liten handbok för uppsats- och examensarbete2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Disputation: 2019-02-07 10:00 A109, Luleå
  Bryngemark, Elina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  The Competition for Forest Raw Materials in the Presence of Increased Bioenergy Demand: A Partial Equilibrium Analysis of the Swedish Case2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Growing energy use and greenhouse gas emissions have implied an increased attention to the development of renewable energy sources. Bioenergy from forest biomass is expected to be one of the cornerstones in reaching renewable energy targets, especially in forest-rich countries such as Sweden. However, forest biomass is a limited resource, and an intensified use of bioenergy could affect roundwood and forest products’ markets in several ways. The overall purpose of this thesis is to analyze price formation and resource allocation of forest raw materials in the presence of increased bioenergy demand. The empirical focus is on the competition for wood fibres between bioenergy use and the traditional forest industries, as well as synergy effects between the various sectors using forest raw materials. The methodologic approach is partial equilibrium modeling (forest sector model), and the geographical focus is on Sweden. The thesis comprises three self-contained articles, which all address the above issues.

  The first paper presents an economic assessment of two different policies – both implying an increased demand for forest ecosystem services – and how these could affect the competition for forest raw materials. A forest sector trade model is updated to a new base year (2016), and used to analyze the consequences of increased bioenergy use in the heat and power (HP) sector as well as increased forest conservation in Sweden. These overall scenarios are assessed individually and in combination. The results show how various forest raw material-using sectors are affected in terms of price changes and responses in production. A particularly interesting market impact is that bioenergy promotion and forest conservation tend to have opposite effects on forest industry by-product prices. Moreover, combining the two policies mitigates the forest industry by-product price increase compared to the case where only the bioenergy-promoting policy is implemented. In other words, the HP sector is less negatively affected in terms of increased feedstock prices if bioenergy demand target are accompanied by increased forest conservation. This effect is due to increasing pulpwood prices, which reduces pulp, paper and board production, and in turn mitiges the competition for the associated by-products. Overall, the paper illustrates the great complexity of the forest raw material market, and the importance of considering demand and supply responses within and between sectors in energy and forest policy designs.

  The second article investigates the forest raw material market effects from introducing second-generation transport biofuel (exemplified by Bio-SNG) production in Sweden. Increases in Bio-SNG demand between 5 and 30 TWh are investigated. The simulation results illustrate increasing forest industry by-product (i.e., sawdust, wood chips and bark) prices, not least in the high-production scenarios (i.e. 20-30 TWh). This suggests that increases in second-generation biofuel productions lead to increased competition for the forest raw materials. The higher feedstock prices make the HP sector less profitable, but very meagre evidence of substitution of fossil fuels for by-products can be found. In this sector, there is instead an increased use of harvesting residues. Fiberboard and particleboard production ceases entirely due to increased input prices. There is also evidence of synergy (“by-product”) effects between the sawmill sector and the use of forest raw materials in the HP sector. Higher by-product prices spur sawmills to produce more sawnwood, something that in turn induces forest owners to increase harvest levels. Already in the 5 TWh Bio-SNG scenario, there is an increase in the harvest level, thus suggesting that the by-product effect kicks in from start.

  Biofuels and green chemicals are likely to play significant roles in achieving the transition towards a zero-carbon society. However, large-scale biorefineries are not yet cost-competitive with their fossil-fuel counterparts, and it is therefore important to identify biorefinery concepts with high economic performance in order to achieve widespread deployment in the future. For evaluations of early-stage biorefinery concepts, there is a need to consider not only the technical performance and the process costs, but also the performance of the full supply chain and the impact of its implementation in the feedstock and products markets. The third article presents – and argues for – a conceptual interdisciplinary framework that can form the basis for future evaluations of the full supply-chain performance of various novel biorefinery concepts. This framework considers the competition for biomass feedstocks across sectors, and assumes exogenous end-use product demand and various geographical and technical constraints. It can be used to evaluate the impacts of the introduction of various biorefinery concepts in the biomass markets in terms of feedstock allocations and prices. Policy evaluations, taking into account both engineering constraints and market mechanisms, should also be possible.

  Overall, the thesis illustrates the importance of considering the market effects when designing and evaluating forest policies and bioenergy policy targets. The forest industry sector and the bioenergy sector are closely interlinked and can both make or break one another depending on the policy design. The results indicate that for an increased demand of bioenergy, an industrial transformation is to be expected, as well as increased roundwood harvest.

 • Ruci, Xhesika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Capacity Management in Hyper-Scale Datacenters using Predictive Modelling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Big data applications have become increasingly popular with the emerge of cloud computing and the explosion of artificial intelligence. Hence, the increasing adoption of data-hungry machines and services is driving the need for more power to keep the datacenters of the world running. It has become crucial for large IT companies such as Google, Facebook, Amazon etc. to monitor the energy efficiency of their datacenters’ facilities and take actions on optimization of these heavy consumers of electricity. This master thesis work proposes several predictive models to forecast PUE (Power Usage Effectiveness), regarded as the industry-de-facto metric for measuring datacenter’s IT power efficiency. This approach is a novel capacity management technique to predict and monitor the environment in order to prevent future disastrous events, which are strictly unacceptable in datacenter’s business.

 • Lundgren, Jessica
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nilsson, Therese
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Personers upplevelser av dagliga livet efter en hjärtinfarkt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse som kan ge kroniska men och inverka på hela livssituationen. Sjukdomen kan även ha betydelse för hur de drabbade väljer att leva sitt dagliga liv. Syftet var att beskriva personers upplevelser av dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Metoden bestod av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Bengtsson (2016). Tolv vetenskapliga artiklar analyserades och resulterade i sju kategorier; att leva med förändrad kropp och sinne, att leva med begränsningar i dagliga aktiviteter, att roller och relationer förändras, att sakna tillräcklig information och kunskap, att behöva andra människor som stöd, att behöva ta ställning till livsstilsförändringar, att tvingas omvärdera livet efter en livshotande händelse. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att finnas som stöd och resurs i dagliga livet efter en hjärtinfarkt, för att ge de drabbade de bästa förutsättningarna för att kunna anpassa sig till sin nya livssituation. Denna studie kan ge en djupare förståelse för hur personer upplever att det dagliga livet påverkas efter en hjärtinfarkt.

 • Malmelöv, Tomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Implementation and Evaluation of Encoder Tools for Multi-Channel Audio2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The increasing interest for immersive experiences in areas such as augmented and virtual reality makes high quality 3D sound more important than ever before. A technique for capturing and rendering 3D audio which has received more attention during the last twenty years are Higher Order Ambisonics (HOA). Higher Order Ambisonics is a scene based audio format which has a lot of advantages compared to other standard formats. Hovever, one problem with HOA is that it requires a lot of bandwidth. For example, sending an uncoded high quality HOA signal requires 49 channels to be transmitted at the same time which requires a bandwidth of about 40 Mbps. A lot of effort has been made in the last ten years on coding HOA signals. In this thesis, two different approaches are taken on coding HOA signals. In one approach, called Sound Field Rotation (SFR) in this thesis, the microphone that records the sound field is virtually rotated to see if it is possible to make some of the channels zero. The second approach, called Sound Field Decomposition (SFD) in this thesis, use Principal component analysis to decompose a sound field into a foreground and background component. The Sound Field Decomposition approach is inspired by the emerging MPEG-H 3D Audio standard for coding HOA signals. The result shows that the Sound Field Rotation method only works for very simple sound scenes. It has also been shown that a 49 channels HOA signal can be reduced to as little as 7 channels if the sound scene consists of a point source. The Sound Field Deomposition method worked for more complex sound scenes. It was shown that a MPEG similar system could be improved. Result from MUSHRA (Multiple stimuli with hidden reference and anchor) listening tests showed that an improved MPEG similar system reached a MUSHRA score about 78 while the MPEG similar system reached 55 at a bitrate of 256 kbps. Without coding each monochannels with the 3GPP EVS (Enhanced voice services) codec, the improved MPEG similar system reached the MUSHRA score 85. At 256 kbps, the improved MPEG similar system coded the HOA signal into six channels instead of 49 for the uncoded signal. From objective results, it was shown that the improved MPEG similar system had largest effect at low bitrates.

 • Renberg, Lovisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Mikroskräp i urban miljö: Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. Det är känt att mikroskräp kan vara problematiskt då partiklarna dels kan bestå av toxiska ämnen, de kan även föra med sig skadliga ämnen via adsorption till recipient vilket kan påverka växter och djur negativt. Slutligen kan djur missta partiklarna som föda vilket kan leda till kvävning och svält. Studier på mikroskräp utförs för att öka kunskapen om bland annat spridningen och hur omgivningen påverkas av de små skräppartiklarna. Hittills har få studier gjorts på mikroskräpförekomster i urbana områden. För att öka den kunskapen om förekomsten av mikroskräp i den urbana miljön har en studie genomförts i Luleå där syftet var att undersöka typ och kvantitet mikroskräp som förekommer i den urbana miljön. Olika områdestyper har granskats och dessa är; flerfamiljshusområde, villaområde, centrum/park, centrum/trafik, handelsområde, industriområde och ett icke-urbant område. Storleks- och färgvariationer samt skillnader mellan områdestypernas skräpförekomster skulle också studeras. Prover från alla områdestyper togs under våren 2018 från orörd snö där föroreningar ackumulerats under vinterhalvåret. Med orörd snö menas sådan snö som är opåverkad från yttre faktorer som exempelvis nedtrampning eller skottning. Den smälta snön filtrerades genom två filter som hade porstorlekarna 300 µm och 50 µm. Även analyser av pH, konduktivitet, suspenderat material och glödgningsförlust gjordes på prov från alla områden. Filtren analyserades i stereomikroskop med en förstoring på cirka 40 gånger. Antalet naturliga fibrer, plastfibrer, plastpartiklar och svarta partiklar analyserades från alla filter och färgen hos fibrerna och plastpartiklarna noterades. De svarta partiklarna delades upp i väg-, eller förbränningspartiklar, gummipartiklar och sfäriska förbränningspartiklar. Resultaten visade att det förekommer mikroskräppartiklar i den urbana miljön. Det var främst svarta partiklar som detekterades, antalet uppgick till hundratals upp mot tusentals partiklar per liter. Antalet detekterade fibrer från urbana områden varierade mellan ca 150-200 stycken per liter medan det detekterats ca 40 fibrer per liter från det rurala området. Förekomsten av plastpartiklar från de olika områdestyperna var mer sällsynt då det endast detekterades från tre av sju provtagningsområden, antalet uppgick till 5-11 partiklar per liter. Det detekterades fler partiklar i den mindre storleksfraktionen, 50–300 µm i jämförelse med den större >300 µm. Fibrernas färger varierade mycket från varje provtagningsplats men vanliga färger var svart, blå och transparant. Flest partiklar detekterades i prov från de urbana områdestyperna centrum park, centrum trafik och från handelsområdet. Minst antal partiklar detekterades i det icke-urbana området som hade minst urban påverkan. Slutsatser som drogs från studien var att det förekommer och sprids mikroskräp i den urbana miljön. Områden som har större exponering av människor och trafik har också ett högre antal mikroskräppartiklar per liter samt per kvadratmeter och dag. Genom att undersöka förekomsten av mikroskräp i fler städer samt att använda ytterligare karaktäriserande metoder för att bestämma vilken typ av partikel som detekterats så hade det bidragit till ökad kunskap om förekomsten och spridningen av mikroskräp i urbana miljöer. 

 • Jatko, Amanda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Grundlärares syn på inkluderingsmöjligheter vid läsinlärning för elever med kognitiva funktionsnedsättningar.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Smedborn Pausson, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efterbehandlingsmetoder för arsenikförorenad jord har tidigare fokuserat på ytliga jordlager där syre finns tillgängligt och förhållandena är oxiska. I denna masteruppsats har kemisk stabilisering av arsenik under anoxiska förhållanden i en förorenad jord studerats. I perkolationsförsök över två månader har effekten av två olika kemiska tillsatser, nollvärt järn (Fe(0)) och kalciumoxid (CaO), på utlakningen av halvmetaller och metaller som As, Zn, Cd, Cu och Cr samt påverkan på pH, konduktivitet och redoxpotential undersökts under både fluktuerande och konstanta flöden.

              Resultaten visar att CaO är en lovande tillsats att använda för kemisk stabilisering av As i jordar som har anoxiska förhållanden. 98% av As immobiliserades jämfört med den obehandlade jorden. Behandlingen med CaO resulterade även i ett stabilt basiskt pH på 13. Konduktiviteten hölls också på en stabil nivå på 6,5 mS cm-1 medans redoxpotentialen varierade en del men var negativ under hela experimentet. Den utlakade koncentrationen av As låg mellan 0.059 och 0.021 mg L-1. CaO immobiliserade även Zn, Cd och Cr med en effektivitet som låg mellan 50-65%, jämfört med den obehandlade jorden. Koppar däremot mobiliserades och lakades ut i större utsträckning; men då Cu-koncentrationen i jorden var låg från början utgör detta inget större problem. Geokemisk modellering indikerade att immobiliseringen av As kontrolleras av pH, men förblev opåverkad av redoxpotentialen. Då alkaliniteten i den CaO-behandlade jorden var hög förväntas de basiska förhållandena som kontrollerar den kemiska stabiliseringen av As att kvarstå under flera hundra år.

              Tidigare studier har visat att Fe(0) till stor del stabiliserar As under oxiska förhållanden, men under de anoxiska förhållandena i denna studie hade den Fe(0)-behandlade jorden liknande resultat som den obehandlade jorden, både vad gäller utlakning av metaller, pH, konduktivitet och redoxpotential. Detta markerar vikten av att aktivera Fe(0) genom att låta den reagera med syre och vatten i jorden för att bilda amorfa Fe-oxider som (halv)metallerna kan adsorbera till. I detta fall tillsattes inget vatten i förväg, vilket ledde till att det mesta av järnet lakades ut direkt, utan att bilda fler ytor som speciellt As kan binda till. För båda dessa jordar var utlakningen av As två storleksordnar större jämfört med den CaO-behandlade jorden.

              Studien visade också att en fluktuerande grundvattennivå kan ha en effekt på utlakningen av grundämnen både behandlad och obehandlad jord, då cykler av anoxiska och oxiska förhållanden påverkade koncentrationerna i utlakningsvattnet. Mer As lakades ut under de dagar som hade mer anoxiska förhållanden jämfört med oxiska dagar för den Fe(0)-behandlade jorden och den obehandlade jorden, medans det motsatta var sant för den CaO-behandlade jorden.

              Resultaten indikerar att CaO har en potential till att användas för att kemiskt stabilisera As i jordar som har låga redox-förhållanden, exempelvis i jordar som är under grundvattenytan och i deponier, men att försiktighet ska användas i jordar som har en mer komplex föroreningssituation, speciellt i jordar som är förorenat av både As och Cu.

 • Elmehög, Hampus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Uppföljning av absoluta tjälrörelser: En fallstudie av väg E10 i Kiruna2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. Den studerade vägsträckan är belägen i Kiruna. I vägen har borrkärneprover tagits och vägens obundna lager, inklusive terassmaterial, har blivit analyserade i laboratorium. Dessa tester inkluderar både geoteknisk klassificering och endimensionella frysförsök på terassmaterialet.

  Materialets tjälfarlighet har klassificerats enligt både Trafikverkets eget och det amerikanska USACEs system. Alla prover, inklusive terrassmaterialet, består huvudsakligen av grus och sand. Enligt båda de använda klassificeringssystemen bedöms alla prover som icke tjälfarliga. Nivåmätningar utförda på vägen visar dock att tjällyftning ändå förekommer i vägen.

  Denna tjällyftning har inte kunnat modelleras framgångsrikt i PMS Objekt, där ingen tjällyftning alls fås trots att en dimensionerande vinter tillämpas i analysen. Däremot har en god överensstämmelse mellan bakåträknad och empiriskt beräknad tjälfarlighetsklassificering med SP0-värde enligt segregation potential theory kunnat ses. Även när detta beräknas utifrån utförda frysförsök fås en relativt god överensstämmelse.

  Studiens främsta fynd är att den visar på att även material som bedöms som ej tjällyftande enligt de två systemen för tjälfarlighetsklassificering faktiskt orsakar tjällyftning och att detta omfattar både terrass- och överbyggnadsmaterial.

  Studien visar att detta tjällyft främst beror på primärt lyft, varför klassificeringarna stämmer ganska väl om endast det sekundära lyftet avses. Studien har även visat på att Trafikverkets nuvarande modell är otillräcklig när det kommer till att modellera tjällyftning för grovkorniga jordar. Slutligen har studien även visat på möjligheten att bedöma jords tjälfarlighet med hjälp av segregation potential theory, även om också denna metod endast kan användas för att modellera sekundärt lyft.

 • Nilsson, Hanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Vanligt svensk eller ovanligt exotisk?: En studie om fjällturismens tillväxtfas i Norrbotten under 1950-1960-talen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The county of Norrbotten has a distinctive profile in the tourist business. In this paper, the previous two separate research fields exotification and mountain tourism is studied. The purpose was to determine whether mountain tourism was used to exotify Norrbotten during the growthphase of mountain tourism in the 1950s and 1960s. Through a qualitative text analysis, the study shows that there are exotic gestures that often become a counterpole to the rest of Sweden's society. The study reveals a focus on culture in the early 1950s, after which the mountain tourism is characterized by nature contexts. Romantic landscape descriptions then form the mountain tourism and its narration of the county during the 1960s. What is perceived as Sami culture, such as reindeer, and traditional costumes is therefore often illustrated together with snow during the chosen time period. The conclusion is that mountain tourism is presented as something exotic and different during its growth phase.

 • Rutqvist, Simon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hårdare tag för en begränsning i elnätsavgiften?: En studie av vad som driver investeringar i svenska elnät2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Ledo López, Guillermo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik.
  Development and Implementation of a Mass Balancing System for CubeSat Attitude Hardware-in-the-Loop Simulations2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Spacecraft simulator platforms can simulate the microgravity environment of space on Earth, for the purposes of testing the Attitude and Orbit Control Subsystem of satellites. In order to do this, the satellite is mounted on a bench and the combined center of mass of this assembly is controlled by a series of moving masses. The objective is to bring this center or mass as close as possible to the center of rotation, since solids in microgravity always rotate around their own center of mass. The air-bearing platform located, designed and built at the NanoSat Laboratory of the Kiruna Space Campus of the Luleå University of Technology makes use of four balancing masses, which are displaced by that number of linear actuators. This document explains the process followed to design an algorithm for the estimation of the center of mass and the subsequent calculation of the required positions of the balancing masses to bring this center of mass back to the center of rotation. First, the equations of rotational motion of the bench were found through two formulations: quaternions and Euler-Lagrange. Secondly, these equations were used to obtain an estimation of the center of mass via Batch Least-Squares. Thirdly, the equations of the center of mass of a system of point masses were used to find the proper positions of the balancing masses. Finally, the complete algorithm was tested with Hardware-in-the-Loop simulations before testing it in the real hardware of the platform. The developed algorithm was not capable of estimating the center of mass with sufficient accuracy, which invalidated the obtained actuator positions, and thus was not able to compensate the offset of the center of mass. Recommended lines of development are provided to assist on the continuation of this work.

 • Petersson, Hannah
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Rymdteknik.
  TWIST: Twelve Bar Intelligently Simulated Tensegrity2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  One of the biggest challenges of putting a robot on an extraterrestrial surface is the entry, descent and landing. By making the robot impact resistant, the need for landing thrusters and parachutes is reduced, lowering the weight and cost of an interplanetary robotic mission. The Dynamic Tensegrity Research Lab at the NASA Ames Research Center in Mountain View, California, is currently doing research in tensegrity robots, consisting of bars and cables creating a complex dynamic system. With motors on the cables, the system can shift its center of mass to create a ”rolling” locomotion and explore remote and dangerous areas.

  For octahedron tensegrities with 12 bars, intuitive locomotion patterns have been explored previously. The findings included difficulties in keeping the momentum, resulting in the robot getting stuck. In this thesis, over 7.000 configurations of a central pattern generator were tested. The parameters were generated with the Monte Carlo method, with the aim to allow the robot of keeping its momentum in the motion. The resulting locomotion behavior was simulated in NASA Tensegrity Robotic Toolkit.

  With the method described above, a central pattern generator for a 0.5 m in diameter 12 bar tensegrity of octahedron shape was found, capable of moving 10 m during the course of a 60 s simulation. This is about four times faster than traditional rovers such as NASA’s Curiosity, indicating the need of smaller, faster robots in addition to traditional types. This, together with the impact resistance resulting in a capability of moving in difficult terrain, makes this type of robot an integral part in any future space exploration mission.