12 1 - 50 av 64
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Danielsson, Clara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Produkt- och produktionsutveckling.
  Mapping of Material Transportation Routes in Production for Optical Measurement Instruments With The Purpose of Improving Efficiency2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hjulfors, Jenny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Undersökning av möjlighet till underjordisk vattenrening: En förstudie av kväverening med flytande våtmarker2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gruvföretaget LKAB driver en järnmalmsgruva i Kiruna och bryter idag malm mot huvudnivån på 1365 meters djup. På grund av djupet tränger stora mängder grundvatten in i gruvan och detta vatten måste pumpas bort för att produktionen ska kunna fortsätta. Vattnet blir under sin väg genom gruvan för-orenat av bland annat sprängmedelsrester såsom kväveföreningar och behöver därför renas.

  I dagsläget renas vattnet genom ett sandmagasin och en klarningsdamm men denna metod renar endast små mängder av de kväveföreningarna som finns. För att rena vattnet från kväve har försök med att placera kvävereducerande växter i recipienten genomförts. Försöken visar på goda resultat men problemet kvarstår då växtsäsongen är så pass begränsad i det nordliga klimatet. En idé som framkommit är att flytta växtligheten och reningsprocessen ner i gruvan där temperaturen är konstant för att på så sätt kunna reducera kväve året runt.

  Detta examensarbete har undersökt om denna idé är genomförbar och vad som krävs för att växter ska kunna leva i gruvan. Arbetet är avgränsat till kväve i vattnet och undersöker inte hur kväveupptagningsprocessena i växterna fungerar i klimatet under jord. Studien visar på goda förutsättningar för en kväverening i gruvan där redan befintliga bassänger kan användas tillsammans med växtbelysning för att ge växterna möjlighet att leva under jord.

 • Ingesbo Sjöström, Lina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Metal Additive Manufacturing on the Nordic Market: Opportunities and Challenges2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When thinking about additive manufacturing (AM), or 3D printing as most people knows it as, it is probably considered a modern technology, but the first 3D printer was actually released in 1987. But it is not until recently that companies have started to look more into the method for end use part manufacturing, since the patents for AM equipment expired in 2014. AM was mainly used for prototype manufacturing in the beginning, but since several different materials can be used for the technology now, there among metal, the parts made with AM can also be used for critical applications.

  The aim of the report was to investigate the opportunities and challenges for companies in the Nordics to use AM as a manufacturing method. To do this a survey was sent outin the beginning of the project to get a better understanding of how companies already uses AM and what other companies would need to consider implementing AM in their production. When a sufficient number of responses had been received, questions were designed based of the answers from the survey to use in interviews, with companies that somehow are involved with the AM industry.

  Based of the interviews it could be seen that all of the interviewed companies agreed that there is a lack of knowledge within AM and that the market for it is still immature. But if more people gets educated within the field and have faith in the technology, AM shows great potential, because it is already industrially applicable for end use part production.

 • Noosalung, Kitiphum
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Aasa, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Quality assurance in low-volume assembly line at Scania2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar. Scanias transmissionsmontering i Södertälje står inför flera utmannande förändringar kopplade mot framtidens drivlina och kunder. Utmaningar att säkra kvaliten av lågvolyms produkter, som är produkttyper av elektrifiering och hybridisering. Detta examensarbete har genomfört en undersökning av kvalitetssäkring hos transmissionsmonteringens lågvolyms monteringsflöden.

  Projektets mål är att utvärdera hur dagens metoder, utrustningar och processbeskrivningar för kvalitetssäkring hanteras och hur det kan tillämpas i en lågvolyms monteringsflöden. Syftet är att undersöka vilka kvalitetssäkrings metoder som finns inom Scania och extern på marknaden. Därefter ta fram förslag på metoder och utrustningar som är lämpliga för Scanias lågvolyms monteringsflöden. Dagens nivå av kvalitetssäkrings i lågvolyms monteringsflöden anses vara låg och produktionen innehåller många processer från början till slut. Produktionen börjar med en initiering av order som skriver ut en monteringslista med innehållande artiklar. Processerna hanteras manuellt av en montör från start till slut och arbetet innefattar montering, materialplock och kvalitetskontroll. På grund av begränsningar och brist på utrustningar har montören väldigt stort ansvar. Processerna saknar även spårbarhet och har en hög risk för att tillåta avvikelser att byggas i produkten. Nuvarande processerna leder till ökade risker för omarbetning, ledtid och minskad kvalitet.

  Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie med fokus på kvalitet, kvalitetssäkring och lean produktion. En nulägesanalys genomfördes för få kunskaper om processerna och identifiera problem inom nuläget. Problemen identifierades genom observationer, intervju och analysering av PFMEA dokument. Identifierade problemen var risker som kunde påverka kvalitet på produkten, riskerna kategoriserades därefter till tre huvudrisker; plock, montering och verktyg. För att söka vilka utrustningar som kan hantera dessa risker, hur andra företag och avdelningar arbetar med kvalitetssäkring genomfördes interna och externa studiebesök. Interna inom Scania; Smart Factory Lab, Motormontering och Chassimontering. Externa; Volvo Group Trucks Operations Köping och Volvo CE Arvika. Resultaten av studiebesöken utvärderades till att skapa en lösning för att göra en lämplig förslag för Scania med avseende på kostnad, kvalitet och flexibilitet.

  Examensarbetet resulterade i en studie som påvisar vilka kvalitetssäkringsmetoder och utrustningar existerar på marknaden och vad andra företag använder. Resultaten visar att för liknande produktion, använder sig företagen likadana metoder och utrustningar. Utrustningar som hanterar risker, avikelser som berör materialplockning och montering. För Scanias lågvolymsproduktion har en lösning och rekommendation av utrustningar presenteras. För att hantera nuvarande avvikelser och framtidens likande lågvolymsproduktion. Kvalitetssäkringsutrustning och metoder är dyra men anses vara nödvändigt, en nödvändigt kostnad och nödvändigt slöseri. Scania rekommenderas att satsa på kort- och långsiktiga lösningar där de kortsiktiga är att förbättra nuläget. På kortsikt att säkra plocknings operationer med enkla lösningar genom att separera artiklar in till lådor på transportvagnen vid transportion från hyllorna. Installera pick to light kopplad till skruvdragare för kristiska artiklar och vidare utveckla digitaliserade checklistor för bättre visualisering. På långsikt bör Scania satsa på kvalitetssäkring utrustningar för lågvolymsmonteringsflöden. Prioritera och investera i att skapa en infrastruktur för uppkopplade utrustningar till att säkra kritiska artiklar tidigt i projektstadie. Avslutningsvis skapa en kommunikation mellan Scanias interna fabriker för att vidare förbättra och dela med sig kunskaper om kvalitetssäkring.

 • Sandberg, Alexander
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Design and implementation of an administration portal: A web application interface with focus on accessibility and usability2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har stora företag som Facebook och Google tagit över publiceringsmarknaden genom att locka både annonsörer och användare till sina plattformar. Detta har fått mindre nyhetspublicerare att förlora sitt inflytande och sin självständighet i branschen. För att bekämpa denna trend har Newsadoo försökt etablera en nyhetsplattform där alla inblandade parter kan samarbeta och hjälpa varandra. För att uppfylla företagets vision måste plattformens innehåll lätt kunna modereras av både Newsadoo och dess partners för att se till att plattformen uppfyller användarnas behov och förväntningar.

  Detta examensarbete avser design och implementering av en ny lösning för Newsadoos administrativa portal, som gör att båda interna administratörer samt externa partners kan moderera innehållet i Newsadoos huvudprodukt. Arbetet utfördes på Newsadoos kontor i Linz, Österrike, under höstterminen 2019.

  Projektet utfördes i två veckor långa sprints baserade på principerna för Lean UX, som bestod av vanliga metoder för projekt som kretsar runt design och utveckling av användargränssnitt. Dessa var metoder som användarflöden, kartläggning av webbplatsarkitektur, wireframing samt olika former av tester och utvärderingar.

  Projektet resulterade i Newsadoo Backoffice—ett användargränssnitt med fokus på tillgänglighet och användbarhet som underlättar moderering av Newsadoos nyhetsplattform. Newsadoo Backoffice resulterade även i ett potentiellt försäljningsargument som Newsadoo kan använda när man försöker hitta nya partners och investerare att samarbeta med, eftersom denna nya lösning exempelvis även ger partners användbar data och kunskap om sina egna artiklars prestanda på plattformen.

 • Snellman, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Var Finlands sak vår?: En jämförande studie av norrbottninska dagstidningars skildrande av Vinterkriget 1939-1940.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Stare, Felix
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hansson, Victor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  User experience and occupant safety: Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete som utfördes i samarbete med Volvo Car Corporation, på avdelningen seat belts & child restraints i Göteborg, Sverige. Uppdraget och målet var att utveckla en konceptuell lösning för säkerhetsbälten som tillåter en högre säkerhet och komfort med fokus på användarupplevelsen. Mer specifikt så gjordes koncepten för baksätets yttre platser. Säkerhetssystemen i bilen kan delas upp i två kategorier, passiv och aktiv säkerhet. Den aktiva säkerheten är system som hjälper användaren att undvika en kollision medan de passiva säkerhetssystemen är de system som skyddar den åkande, till exempel airbags och säkerhetsbälten, vilket är lagkrav i de flesta länder. Säkerhetsbältet är det primära säkerhetssystemet i bilen. En utmaning med dagens säkerhetbältessystem är at skapa en bältesgeometri som passar alla användare optimalt. Om bältet inte passar optimalt kan det leda till felanvändning som resultat av att bältet skaver mot halsen, eller att säkerhetsbältet hamnar för långt ut på axeln och ökar risken för urvridning av den åkande.Säkerheten i baksätet har blivit högre prioriterad på senare tid på grund av de nya ratingkrav från European New Car Assessment Programme, som är europeiskt utvärderingsprogram som tester säkerheten av nya bilar. En annan anledning är Volvos nollvision att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020, som är ett ständigt pågående arbete för att förbättra säkerheten.Processen som använts under projektet är en kombination utav en Stage Gate process och en process som bygger på att prototyper skapas under hela arbetet. Stage Gate processen var uppdelad i fyra olika faser, kontextundersökning, idéarbete, implementation och färdigställande. Varje fas hade en bestämd leverans som var tvungen att presenteras för att passera vidare genom ”gaten” och in i nästkommande fas. Prototypbyggandet som fortskred genom hela arbetet har gjort det möjligt att testa och utvärdera lösningar i alla faser.Arbetet resulterade i två koncept som grundas på två olika principer. Koncept Ridge är ett koncept där säkerhetsbältet anpassar sig efter den åkande, beroende på längd (sittandes) som är den styrande parametern. Det fungerar genom att den lutande ytan som är placerad på toppen av stolsryggen styr ut bältet för korta personer för att motverka att diagonalbältet skaver mot halsen. För längre personer används ytan mindre eller inte alls och tillåter då bältet vara placerat längre in. Ridge har testats och utvärderats både med krockdockor och med människor med olika längder och proportioner eftersom krockdockorna inte representerar hur människor ser ut i verkligheten.Det andra konceptet Soft, bygger på att istället för att tillåta olika bältesgeometrier beklä säkerhetsbältet med ett vadderat och mjukt material. Tanken med lösningen är att tillåta en säker bältesgeometri nära halsen och det mjuka materialet ska eliminera eventuell obehagskänsla samtidigt som konceptet ska kännas lyxigt och säkert.

 • Widstrand, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Andersson, Samuel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Assessing required safety measures for belt conveyors: Designing a safety assessment tool regarding standard 620+A1:20102020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a Master of Science Thesis in Industrial Design Engineering conducted at Luleå University of Technology with the orientation towards product design and development. This report comprises 30 credits, started autumn 2019 and ended in the beginning of 2020. This thesis was done together with SITE, in cooperation with LKAB to together find a solution that could verify standard 620+A1:2010, to conclude if requirement of engaging more protection at belt conveyors would be necessary.

  The purpose of this master thesis is to find a solution in the form of a safety assessment tool which could aid investigations regarding standard 620+A1:2010 and whether the requirements are fulfilled or not regarding nip points on carrying and return idlers. This thesis also includes additional requirements given by LKAB that must be followed. The result should consist of a concept that can, with the help of a 50x50mm plate, determine if a conveyor belt can be lifted 50 mm with a force of 150 N.

  To be able to find a solution to this problem a design process named Snowflake has been used which consists of four phases: Context, Ideation, Concept and Product. The work is built on a theoretical framework with topics such as industrial design engineering, belt conveyors, ergonomics, user experience, interaction design and usability. This, combined with several creative methods to enhance creativity and inspiration followed by an extensive evaluation process, enabled the project team to develop a solution to the acknowledged problem.

  The project resulted in a conceptual tool that, with the help of a torque wrench, can determine the amount of force required during a safety assessment. Its shape allows measurements to be performed on belt conveyors with a vast variety of roller dimensions. The tool is designed to allow the user to use minimal effort to operate in all its usage stages, from carrying the tool to using it. By having a distance gauge that moves when the tool lifts the belt and stays at the threshold value, the results can be read away from the nip point which increases user safety and usability.

  The result fulfils the stated criteria and is therefore considered to be a successful result, but it may also serve as a foundation for further development considering the extensive theoretical research which supports the design and functions, despite it being a conceptual product.

  In the end, the project has resulted in a tool that clearly answers whether safety protectors are required for belt conveyors at nip points, according to parameters stated in safety standard 620+A1:2010, regarding carrying and return idlers.

 • Aparicio Rivera, Jorge
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Real time Rust on multi-core microcontrollers2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today the majority of embedded software is written in C or C++ using the thread paradigm. C and C++ are memory unsafe programming languages that often appear in CVE (Common Vulnerability and Exploits) reports. Threads are a popular concurrency paradigm in SMP (Symmetric Multi Processor) systems; however, threads can deadlock and are hard to statically analyze for schedulability. At the same time, security is becoming more and more important thanks to the exponential grow of IoT (Internet of Things) devices; meanwhile, vendors are starting to ship more and more heterogeneous multi-core devices where the thread paradigm can not be applied. In this thesis, we present an alternative programming framework for building real time, safety critical and general purpose embedded software that is memory safe by construction and suitable for single-core, homogeneous multi-core and heterogeneous multi-core systems.

 • Petersson, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Murtagh, Stephanie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Påskyndad död: En systematisk litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Danell, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Barns perspektiv på delaktighet och inflytande i förskolan: "Vi bestämmer men fröken skriver, så att man vet vad man menar eller liksom tänker..."2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hobro, Filip
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Undersökning av hur nitrokarburering påverkar kolvar från Epiroc2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet har gjorts på kvalitetsavdelningen på Epiroc i Fagersta som en del i detkontinuerliga kvalitetsarbete som sker där. I arbetet har det undersökts hur kolvar tillsänkborrhammare påverkas av värmebehandlingen nitrokarburering som utförs föratt ge en ökad ythårdhet hos materialet. Huvuddelen i arbetet har varit att mäta uppde berörda produkterna i mätmaskin före respektive efter nitrokarburering ochanalysera resultatet. Efter gjorda mätningar kunde det observeras att det skett enökning i dimension på de delar av kolven som uppmätts.

 • Bark, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Jonsson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eftersom miljöfrågor blir ett allt mer aktuellt ämne, som får större uppmärksamhet vid urbanisering, ställs större krav på att utforma samhällstjänster på ett hållbart sätt. Den snabbt ökande urbaniseringen som sker i utvecklingsländer i dag har kraftigt minskat de finansiella resurserna för dessa tjänster.  En viktig funktion i samhället, som ofta blir bortprioriterad, är avfallshanteringen. För utvecklingsländer är det viktigt med ett avfallssystem som hanterar dagens problem med okontrollerade och informella metoder. Okontrollerad dumpning av avfall är den vanligaste metoden för avfallshantering i utvecklingsländer i dag och bidrar till skadliga utsläpp för såväl människa som miljö.

  Syftet med detta examensarbete har varit att studera möjliga lösningar för att stänga en okontrollerad informell soptipp i Debre Berhan, Etiopien. Lösningar som syftar till att minska riskerna för negativ påverkan på människa och miljö på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Projektet är ett komplement till ett större SymbioCity projekt som fokuserar på att utveckla avfallshanteringen för två städer i Etiopien, Debre Berhan och Shashemene.

  Under projektets gång har det framkommit att den planerade stängningen inte går att genomföra direkt. På grund av avfallssystemet uppbyggnad i Debre Berhan, finns det i dag inga andra alternativ till avfallshantering. En förutsättning för att stänga soptippen ät att ha en alternativ avfallsplan. Rekommendationen är därför att dela upp den planerade stängningen i två faser, en för och en efter avslutad dumpning på platsen.

  Vid stängning av en okontrollerad informell soptipp, är det lämpligast att använda lokalt tillgängliga material för täckning av avfallet. Det är också lämpligt att använda tekniker som är lätta att underhålla i framtiden för kontroll av miljöfarliga utsläpp. På grund av det höga organiska innehållet i avfallet är det viktigast att lägga de ekonomiska resurser som finns på att hantera produktionen av deponigas. Det är också en rekommendation att avleda ytvattnet som når soptippen. Genom att bygga vallar och svackdiken kan detta åstadkommas.

 • Olofsson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Taavo Sidér, Nora
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Förskollärares konstruktioner av undervisning: En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av undervisning utomhus och inomhus2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förskollärares konstruktioner av undervisning utomhus respektive inomhus i relation till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien baserades på en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Fem intervjuer har utförts, vilka var belägna inom en och samma region, där förskollärarnas svar ligger till grunden för studiens resultat. Det som var framträdande i resultatet var att konstruktionerna utomhus och inomhus skiljde sig åt. Utomhus skedde fler spontana undervisningstillfällen, medan det inomhus till större del var planerat. Resultatet visade även att förskollärare hade svårigheter i att skilja begreppen utbildning, undervisning och lärande åt. Under bearbetningen av analysen sorterade, reducerade och argumenteras materialet, vilket utgjorde olika teman i resultatet; förskollärares konstruktioner av undervisning, undervisning inomhus och undervisning utomhus.

 • Shamasaki, Shahrzad
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Khan, Hina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Kvinnors upplevelse av att leva med könsstympning: Analys av självbiografier2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ordet kvinnlig könsstympning omfattaralla tillvägagångssätt, bådedelvis eller fullständigt borttagande av kvinnliga könsorgan. Det finns cirka 130–140 miljoner könsstympade kvinnor över hela världen. Ingreppet medför många hälsorisker och komplikationer för kvinnan. Genom att tillämpa kunskap om könsstympning i vården avdrabbade kvinnorkan sjukvårdspersonal erbjuda stöd i form av att aktivt lyssna på kvinnors perspektiv och problem.Syftet med studien var att beskriva upplevelser hos kvinnor som könsstympats. Metoden som valdes var kvalitativ innehållsanalys baserat på tre självbiografier avkvinnor som genomgått könsstympning. Analysen resulterade i tre kategorier:Att ses som äcklig och oren av andra och sakna förklaring,Att andra firar när någon karvat i ens känsligaste delar men själv känna rädsla och förakt, Att leva ett smärtsamt liv utan njutning och i skräck vid menstruation och graviditet. Att sjuksköterskan ökar sinförståelse förkvinnor som har könsstympats för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt samt attsjuksköterskanvid vårdmötenmed dessa kvinnor är uppmärksam på kulturella skillnader som finns mellan Sverige och de länder där förekomst av omskärelsesär vanligtär tvåviktiga aspekter.

 • Silfwerbrand, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Feasibility study of modelling a virtual climate chamber with CFD2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The company tests their industrial tools in a climate chamber to assure that tools meet the ISO-standard requirements and to assure personnel safety. Since it takes time to prepare the physical tool and to get a time slot to test it, this process was a bottleneck. Especially interesting is the temperature testing process, and the question of whether or not the entire tool actually reaches the reference temperature within a time interval has been asked. This is the master thesis project’s core. The time it takes for the entire tool to reach a uniform temperature distribution is called thermal soak time and was unknown at the beginning of the project. The aim was to find the thermal soak time, both for the climate chamber and for a virtual CFD-model of the climate chamber. A simulation model was done in the software Altair HyperMesh and validated with experimental data from the climate chamber on site.

  The result of the experiments of the climate chamber showed the impact of all the unknown parameters and contributed to the feasibility study. Temperature cycles were run in the climate chamber to get thermal soak times for increase runs and decrease runs. This resulted in an understanding of how the climate cham- ber works and its limitations. As for the CFD-model, the simulation model of the climate chamber showed promising results of achieving a thermal soak time for all of the components of the tool. However, there are some limitations to consider when performing simulations in the specified software and with the CFD-model.

  In conclusion, the thermal soak time for the best-case scenario with aluminum is determined to be approxi- mately three minutes whilst, for the worst-case scenario, the same time is inconclusive since the simulation did not reach steady state due to time limitation of the project. However, the feasibility study of the climate chamber is complete, and proof of concept is confirmed for transforming a physical climate chamber into a virtual climate chamber. Further studies need to be executed to achieve a robust CFD-model of a virtual climate chamber.

 • Wallstål, Melinda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Palo, Desiree
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  “Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke “: En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i omsorgssvikt.2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. Studien lyfter fram olika former av omsorgssvikt och vilka tecken som är vanligast inom respektive form av omsorgssvikt. Studien redogör även för hur dessa tecken kan visa sig hos barnet. Den teoretiska utgångspunkten för studien var det socialkonstruktionistiska perspektivet som bygger på att kunskap skapas socialt. Som metod valdes en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Ljudinspelning och anteckningar användes som dokumentationsverktyg till intervjuerna. För analys och resultat har sedan materialet transkriberats. En kvalitativ analysmetod användes i syfte att hitta olika kategorier som besvarar forskningsfrågorna. Till detta konstruerades en analysmodell utifrån Killéns (2014) överlevnadsstrategier. Resultatet visar att pedagogerna tar vara på barns signaler genom bland annat sociala konstruktioner och dokumentationer samt att processen från att en misstanke väcks till att orosanmälan görs kan se väldigt olika ut beroende på vilken form av omsorgssvikt det kan handla om. Resultatet visar även att pedagogerna omedvetet använder sig av Killéns överlevnadsstrategier när de beskriver sitt arbete med barn som blivit utsatta för omsorgssvikt. Problematiken som uppstår när pedagogerna omsätter dessa strategier i praktiken blir att de blundar för barnets verklighet, vilket kan leda till att anmälan fördröjs eller uteblir.

 • Bui, Dieu Tien
  et al.
  Geographic Information Science Research Group, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam. Faculty of Environment and Labour Safety, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Shirzadi, Ataollah
  Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
  Amini, Ata
  Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sanandaj, Iran.
  Shahabi, Himan
  Department of Geomorphology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj , Iran. Department of Zrebar Lake Environmental Research, Kurdistan Studies Institute, University of Kurdistan.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Hamidi, Shahriar
  Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
  Singh, Sushant K.
  Department of Health, Insurance & Life Sciences, Data & Analytics, Virtusa Corporation, Irvington, NJ, USA.
  Pham, Binh Thai
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam.
  Ahmad, Baharin Bin
  Faculty of Built Environment and Surveying, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia.
  Ghazvinei, Pezhman Taherei
  Department of Civil Engineering, Technical and Engineering College, Ale Taha University, Tehran, Iran.
  A Hybrid Intelligence Approach to Enhance the Prediction Accuracy of Local Scour Depth at Complex Bridge Piers2020Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, nr 3, s. 1-24, artikel-id 1063Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Local scour depth at complex piers (LSCP) cause expensive costs when constructing bridges. In this study, a hybrid artificial intelligence approach of random subspace (RS) meta classifier, based on the reduced error pruning tree (REPTree) base classifier, namely RS-REPTree, was proposed to predict the LSCP. A total of 122 laboratory datasets were used and portioned into training (70%: 85 cases) and validation (30%: 37 cases) datasets for modeling and validation processes, respectively. The statistical metrics such as mean absolute error (MAE), root mean squared error (RMSE), correlation coefficient (R), and Taylor diagram were used to check the goodness-of-fit and performance of the proposed model. The capability of this model was assessed and compared with four state-of-the-art soft-computing benchmark algorithms, including artificial neural network (ANN), support vector machine (SVM), M5P, and REPTree, along with two empirical models, including the Florida Department of Transportation (FDOT) and Hydraulic Engineering Circular No. 18 (HEC-18). The findings showed that machine learning algorithms had the highest goodness-of-fit and prediction accuracy (0.885 < R < 0.945) in comparison to the other models. The results of sensitivity analysis by the proposed model indicated that pile cap location (Y) was a more sensitive factor for LSCP among other factors. The result also depicted that the RS-REPTree ensemble model (R = 0.945) could well enhance the prediction power of the REPTree base classifier (R = 0.885). Therefore, the proposed model can be useful as a promising technique to predict the LSCP.

 • Palm, Emanuel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB.
  Bodin, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Schelén, Olov
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Approaching Non-Disruptive Distributed Ledger Technologies via the Exchange Network Architecture2020Ingår i: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. 8, s. 12379-12393Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The rise of distributed ledger technologies, such as R3 Corda, Hyperledger Fabric and Ethereum, has lead to a surge of interest in digitalizing different forms of contractual cooperation. By allowing for ledgers of collaboration-critical data to be reliably maintained between stakeholders without intermediaries, these solutions might enable unprecedented degrees of automation across organizational boundaries, which could have major implications for supply chain integration, medical journal sharing and many other use cases. However, these technologies tend to break with prevailing business practices by relying on code-as-contracts and distributed consensus algorithms , which can impose disruptive requirements on contract language, cooperation governance and interaction privacy. In this paper, we show how our Exchange Network architecture could be applied to avoid these disruptors. To be able to reason about the adequacy of our architecture, we present six requirements for effective contractual collaboration, which notably includes negotiable terms and effective adjudication . After outlining the architecture and our implementation of it, we describe how the latter meets our requirements by facilitating (1) negotiation, (2) user registries, (3) ownership ledgers and (4) definition sharing, as well as by only replicating ledgers between stakeholder pairs. To show how our approach compares to other solutions, we also consider how Corda, Fabric and Ethereum meet our requirements. We conclude that digital negotiation and ownership could replace many proposed uses of code-as-contracts for better compatibility with current contractual practices, as well as noting that distributed consensus algorithms are not mandatory for digital cooperation.

 • Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Climate change and human behaviour: Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic2020Ingår i: Local or Global Arctic?: Multi-scaled considerations of connections and remoteness in climate-impacted communities, 2020Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This research explores the human dimension of non-motorised transport, i.e. soft-mobility in Arctic communities. Empirical results are used to show how people’s modal choice in the European Arctic is being influenced by climate evolution and human-made climate change. From these results, it is possible to conceive new visions of the how to design the outside environments of Arctic settlements that can better enable people to move around in Arctic communities with reduced reliance on vehicles. At the societal level, this research will help reduce energy consumption and pollution from transport. For the individual, it highlights social, economic and the health benefits of soft-mobility. This includes creating places that are attractive, safe, and recognisable, as a basis for people’s informed decision-making about outdoor activities and modal choice. Pilot projects are ongoing in Riksgränsen, Björkliden and Abisko (Sweden) with data collected from residents and tourists using citizen science. Outcomes have practical and policy implications for town planning and tourism.

  The project is supported by the ARCTIC FIVE (a partnership of UiT The Arctic University of Norway, Luleå University of Technology, Umeå University, The University of Lapland and The University of Oulu) and Access Abisko 2020-22 (research enabling by the Swedish Polar Research Secretariat).

 • Maligranda, Lech
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Matematiska vetenskaper.
  Ciesielska, Danuta
  Alfred Rosenblatt (1880-1947). Polish-Peruvian mathematician2019Ingår i: Banach Center Publications, ISSN 0137-6934, E-ISSN 1730-6299, Vol. 119, s. 57-108Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Alfred Rosenblatt (1880-1947) was a Polish mathematician born into a Jewish family in Krakow (Kraków, Poland). He studied in Vienna, Krakow, Göttingen, and worked at the Jagiellonian University in Krakow (1910-1936) and at the University of San Marcos in Lima, Peru (1936-1947). During the Second World War, Rosenblatt accepted Peruvian citizenship. His work was important for the development of mathematics in Peru, including the foundation of the National Academy of Exact Sciences, Physics and Natural Sciences in Lima. He is mentioned among the four mathematicians of the twentieth century most important for Peru (F. Villarreal, G. Garcia Diaz, A. Rosenblatt and J. Tola Pasquel). He spent the first half of 1947 on a scholarship at the Institute for Advanced Study in Princeton and had several lectures at other universities in the USA.

  Rosenblatt published almost three hundred scientific papers in various fields of pure and applied mathematics, including ordinary and partial differential equations, algebraic geometry, theory of analytic functions, probability, mathematical physics, three-body problem, hydrodynamics and other applications of mathematics. About 180 papers were published in the years of his work in Poland and about 120 in the years he worked in Peru. His publications are in Polish, German, French, Italian, Spanish and English. Rosenblatt participated actively in four International Congresses of Mathematicians: Cambridge (1912), Strasbourg (1920), Bologna (1928), Zurich (1932). He presented three talks in Bologna and one in Zurich.

  We describe Alfred Rosenblatt's life and important parts of his work in detail. We have made an effort to see all his papers, so as not to miss any of his achievements in mathematics and applications, including papers and information written in Spanish; e.g., [Ro11], [Ro13]-[Ro16] and [Ro20]. We have already written three articles, two in Polish [Ro8], [Ro9] and one in Russian [Ro12], to introduce him to Polish and Russian mathematicians. Now we want to do the same for a wider range of scientists with this article in English. Some information on Rosenblatt can also be found in [Ro1]-[Ro6], [Ro10] and [Ro17]-[Ro19].

 • Holmqvist, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Med dans som uttrycksform: Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. För att genomföra studien och möjliggöra att få svar på forskningsfrågorna utformades ett mindre dansprojekt tillsammans med en barngrupp där jag gick in i rollen som förskollärare. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och de data som har samlats in baseras på deltagande observation, videoobservation och ljudinspelning. Resultatet visar att barnen gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av årstider utifrån personliga erfarenheter. De använder kroppens rörelser till att gestalta olika naturfenomen för respektive årstid och dansar årstidstypiska lekar, detta då leken kan ses som en stor del av barns livsvärld.

 • Carl, Jennie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Naturvetenskap och estetiska lärprocesser: En studie om hur naturvetenskap och estetiska lärprocesser integreras i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor skapats för att ta reda på förskollärarnas avsikter med en aktivitet där de ska integrera de två ämnena, hur de iscensätter undervisningen samt vilka reflektioner förskollärarna ger uttryck för efter undervisningssituationen.

  Forskningsfrågorna har besvarats genom att använda en kombination av tre metoder. Observation, intervju och stimulated recall gjorde det möjligt att synliggöra förskollärarnas avsikter när de planerade inför aktiviteten där de skulle integrera estetiska lärprocesser och naturvetenskap, vad som skedde i praktiken samt deras reflektioner om det.

  Resultatet visar att estetiska lärprocesser och naturvetenskap ingår i hela processen från planering till genomförande och reflektion. Resultatet tyder dock på att ämnena endast integreras med varandra under genomförandet. Estetiska lärprocesser och naturvetenskap får även olika stort utrymme, både i relation till varandra och beroende på vilken del av processen som studeras.

  Förskollärares förhållningssätt till estetiska lärprocesser och deras kunskaper, eller bristande kunskaper, om de två ämnena påverkar hur undervisningen inom dem sker. Det påverkar vilket innehåll och material förskollärarna väljer att arbeta med, vilket tillvägagångssätt som används och hur de arbetar med barnen.

 • Kokkinen, Heli
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Regnbågsfamiljer i förskolan: En kvalitativ studie om hur regnbågsfamiljer konstrueras i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare konstruerar regnbågsfamiljer i förskolans verksamhet och vilka normer om familj som träder fram ur förskollärares berättelser. Studien vilar på det socialkonstruktionistiska perspektivet där kvalitativa intervjuer genomförts för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Studiens resultat visar på att regnbågsbarn exkluderas i förskolan om regnbågsfamiljer inte inkluderas och konstrueras i verksamheten. I ett vidare perspektiv kan det innebära att regnbågsbarn i förskolan lider av ett utanförskap då de inte får sin familjebild bekräftad i verksamheten. Trots detta visar resultatet på en tydlig kärnfamiljsnorm i förskollärares berättelser

 • Mäki, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Söderström, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  "Barnen behöver få bli sedda, sätta spår och göra skilnad": En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av barns perspektiv inom det systematiska kvalitetsarbetet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Schölund, Oskar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Analys av sprickutveckling på markytan i Kiirunavaara gruvområde samt utvärdering av fotogrammetri2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) bryter och förädlar järnmalm i Norrbotten. Under 2018 omsatte LKAB cirka 26 miljarder kronor. Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och en i Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift.

  Brytningsmetoden som används i Kiirunavaara-gruvan är storskalig skivrasbrytning. Metoden bygger på principen att sidoberget, i första hand hängväggen, successivt bryts sönder, och fyller upp det utlastade utrymmen. Sönderbrytningen är nödvändig för att brytningsmetoden skall fungera optimalt. En effekt av detta är att omgivande berg så småningom deformeras. Detta omöjliggör, på sikt, att ha bebyggelse och infrastruktur i det område som berörs av större deformationer, vilket har lett till behovet av en pågående samhällsomvandling. Detta innebär att det är av stor vikt att, om möjligt, förbättra förståelsen för deformations- och uppblockningsmekanismer i bergmassan, till följd av skivrasbrytning.

  Examensarbetet är indelat i två delar:

  • Första delen syftar till att ta fram en rekommendation för en programvara och analysmetodik som kan användas för utvärdering av strukturriktningar från UAV-data, detta då det på många ställen kring gruvområdet är det en säkerhetsrisk att beträda områden för att utföra strukturkartering.

   

  • Andra delen omfattar analys och utvärdering av strukturers eventuella påverkan på uppblockning- och deformationsprocessen vid LKAB:s Kiirunavaaragruva för liggvägg, hängvägg samt Sjömalmen-området. Detta innefattar dels tillämpning av ovannämnd programvara och metodik, dels analys och tolkning av alla tillgängliga sprickkarteringar på markytan, samt visualisering, t.ex. med rosdiagram, i CAD-format, etc.

  I examensarbetet utfördes en mindre fältstudie, detta för att verifiera vad tidigare studier visat på, samt för att testa olika programvaror. Resultaten verifierade de tidigare studierna, att kartering med CloudCompare ger bra resultat jämfört med traditionell kartering med kompass. Från de erhållna resultaten från fältstudien utfördes sedan ett större, storskaligt test över rasgropen. Resultaten visade att den kommersiella programvaran Pix4D tillsammans med den öppna och fria programvaran CloudCompare och plugin-programmet qFacet fungerar bra för att skapa 3D-modeller och analysera bergmekaniska parametrar från UAV-data. Dock var det endast storskaliga strukturer (ytor) som gick att extrahera ur modellerna. Flertalet av dessa visade korrelation med de sprickorienteringarna gjorda från underjordskarteringar för häng- och liggväggen i KUJ och Sjömalmen.

  För den utförda sammanställningen av sprickinventeringen på häng- och liggväggen samt tolkade strukturer på hängväggen, visade resultaten på att förekomsten av sprickor, sjunkhål samt kanter finns i områden med hög koncentration av deformationszoner/strukturer. Detta är tydligast i norra delen av hängväggen. Sprickgrupperna på markytan uppstår oftast parallellt med deformationszonerna och i flera fall uppstår och utvecklas en kant i de områden där dessa är lokaliserade. Bedömd ”raskant” uppstår ungefär två år efter att de första sprickorna upptäckts. Orienteringen för sprickor och kanter stämmer relativt bra överens med tidigare utförda underjordskarteringar. För sjunkhålen är majoriteten koncentrerade till ett mindre område på hängväggen. I området förekommer två deformationszoner, en som korsar området och en som stupar ner under området. Karaktären på dessa deformationszoner kan vara orsaken till uppkomsten av sjunkhålen i området.

 • Skott, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Matematikundervisning i utomhusmiljön: Förskollärares erfarenheter av utomhusmiljöns betydelse för undervisning i matematik2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att synliggöra förskollärares erfarenheter av hur utomhusmiljön kan bidra till undervisning i matematik. Insamling av material har skett genom sex kvalitativa intervjuer som genomfördes på tre olika förskolor. Bearbetning av det insamlade materialet skedde genom en innehållsanalys där tre huvudteman blev synliga, vilka sedan presenteras i studiens resultat. Det som blev tydligast i resultatet för studien var att planerad undervisning i matematik inte är särskilt vanligt i utomhusmiljön, utan att undervisning i matematik oftast sker i situationer som uppstår spontant. Respondenterna ansåg att pedagogerna har en viktig roll när det kommer till barns lärande i matematik. En slutsats av detta blev att det snarare är pedagogerna som är den viktigaste faktorn när det kommer till barns utveckling och lärande i matematik, oavsett om det är i utomhus- eller inomhusmiljön.

 • Svanström, Carolin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Vad skulle digital kompetens kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen?: En kritisk granskning av hur digital kompetens och barns digitala kompetensbehov konstrueras i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att kritiskt granska och diskutera hur digital kompetens och barns digitala kompetensbehov konstruerats inom förskolan, samt diskutera vad digital kompetens skulle kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen. Studien har genomförts genom strukturerade fokusgruppsdiskussioner, där deltagarna har varit utbildade förskollärare. Studien utgår ifrån en diskursanalytisk ansats med syftet att finna den bakomliggande och gemensamma diskursen som förskollärarna, genom språket konstruerat och bidragit med i fokusgruppsdiskussionerna. Studien har eftersträvat att synliggöra hur begreppet digital kompetens konstruerades genom den sociala interaktionen och till vem barnet blev i mötet med förskolans digitala kompetensuppdrag. I resultatet framträdde tre teman som utgjorde diskursen tillsammans med underordnade aspekter tillhörande respektive tema. Resultatet visar utifrån de framträdande teman att barnen är både bärare och mottagare av digital kompetens, att den framtida kompetensen bygger på källkritik likväl för barnen och för personalen samt att digital kompetens konstrueras som användning och hantering.

 • Lindström, Helena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Vaattovaara, Magdalena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stor revision av lagstiftningen för tvångsvård skedde 2008 då lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] tillkom. En av intentionerna med lagstiftningen var att användandet av tvångsåtgärder skulle minska, och patienter som får vård i ÖPT vistas i regel i sitt hem. Det finns dock bestämmelser att förhålla sig till för den som får öppen tvångsvård, vårdformen är tämligen omfattande och påverkar nästan alla aspekter av en individs vardag. Studier om vilka erfarenheter och upplevelser patienterna faktiskt har av att vårdas i ÖPT är dock sällsynta.

  Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård

  Metod: Åtta patienter som vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård har ingått som deltagare i studien. Det är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, intervjuerna var individuella och analyserades med en manifest metod för att synliggöra patienternas egna ord om sina erfarenheter.

  Resultat: Resultatet beskrevs genom temat: Begränsningar och möjligheter, och visade att flertalet områden i deltagarnas liv berördes. Resultatet kunde sammanfattas i fem huvudkategorier: Att känna sig begränsad i sin vardag; Att känna vanmakt av att inte bli trodd och inte kunna påverkaAtt känna sig utanför och inte förstå sina rättigheter; Att känna sig involverad av att bli sedd och hörd samt Att vårdens innehåll är viktigare än formen.

  Slutsats: Att vårdas i ÖPT innebär att känna sig begränsad, men slutsatsen är att denna erfarenhet till viss del kan hänga samman med otillräcklig medvetenhet hos patienter om vad ÖPT och dess villkor innebär. Vården misslyckas i vissa fall att tillgodose patienters behov av och rätt till information, och det finns uppenbara brister i att involvera både patienter liksom anhöriga i utformandet av vården, samt hur vården tar hänsyn till patienters lagliga rättigheter. Vården kan också bli bättre på att ge patienter personligt anpassad information samt tro på patientens önskan att medverka. Att patienter bjuds in till diskussion och medverkan kan öka möjligheter till förståelse och acceptans för vårdbehovet, att ges utrymme att få uttrycka sin åsikt samt ha möjlighet att påverka stärker också autonomi. Det är även betydelsefullt för patienterna att finnas i ett sammanhang, omvårdnadspersonal behöver därför tillvarata de erfarenheter som beskrivs som främjade och arbeta motiverande. Det finns positiva konsekvenser av vårdformen, såsom ökat stöd som ett resultat av tvingande samverkan. Men vi drar slutsatsen av att finns betydande brister, varför det är ett angeläget område i behov av översyn gällande hur patienters lagliga rättigheter tillgodoses.

 • Aho, Joel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla.Genom att 3D-modellen innehåller mått/dimensioner, materialtyper, mm blir användandet avmodellen ett kraftfullt verktyg vid både kalkylering och produktionsplanering. Användandet avBIM-modeller vid dessa arbeten är ett relativt nytt arbetssätt där det finns väldigt få standarderoch beprövade metoder. För att använda sig av en BIM-modell vid kalkylering ochproduktionsplanering krävs dessutom en implementering av kalkyl- och planeringsprogram somstödjer användandet av BIM. Standarder och riktlinjer saknas också för själva utformandet avmodellen.Forskning visar att användandet av en BIM-modell vid mängdavtagning ochproduktionsplanering är både tidsbesparande och mer kostnadseffektivt än de traditionellametoderna där 2D-CAD-ritningar med tillhörande beskrivningar utgör de endainformationskällorna. Tidigare rapporter och examensarbeten har dessutom visat hur 5D-BIManvänds idag och hur det kan implementeras hos både industriella- och traditionelltplatsbyggande företag. 5D-BIM är ett arbetssätt där det utöver den tredimensionella modellenäven tillkommer tid och kostnad som dimension 4, och 5.Denna rapport syftar till att utvärdera de förutsättningar som krävs för implementering avarbetssättet 5D-BIM hos en entreprenör med både industriellt- och platsbyggande, samt utvärderavilka möjligheter och problem som en implementering av arbetssättet bidrar med. Användandetav BIM skiljer sig åt för industriella och platsbyggande entreprenörer. Författaren vill därförutvärdera vad som krävs för att arbetssättet ska kunna implementeras hos en entreprenör somproducerar hus med ett öppet byggsystem samt avgöra vad som krävs av själva BIM-modellen.En explorativ fallstudie har genomförts hos en delvis industriellt byggande småhustillverkare därarbetssättet 5D-BIM implementerats samt nuvarande arbetsgång genom projektering-,kalkylering till produktionsplanering kartlagts. Kartläggningen står som grund förimplementeringen av arbetssättet 5D-BIM där även utformandet av BIM-modellen utvärderats.Studien visar hur implementering av arbetssättet 5D-BIM kan gå till hos en entreprenör med bådeindustriellt- och traditionellt byggande utifrån den utförda kartläggningen, samt huranvändningen ökar förutsägbarheten i projekten.

 • Lindström Rignell, Ludvig
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Nohlgård, Claudia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Design of a Cultivation Unit: Communicating the potential of reusing residual heat by using the design of a cultivation unit2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är klimatförändringar en av världens största utmaningar. Den främsta orsaken är människors utsläpp av växthusgaser, som bland annat förekommer vid förbränning av fossila bränslen. En förutsättning för att möta denna utmaning är att samhället förändrar det sätt energi produceras och används. En viktig del i strävan mot att bekämpa klimatförändringarna är därför att skapa en medvetenhet hos människor gällande energianvändning.

  Syftet med det här examensarbetet är att utforma en odlingsenhet som använder sig av restvärme, för att på så sätt uppmärksamma återanvändningen av den energi som annars går till spillo i samhället. För att uppnå detta har ett designarbete genomförts genom en etablerad designprocess och kreativa metoder, såsom workshops, fokusgrupper och prototyper. Examensarbetet resulterade i ett koncept för en odlingsenhet som på ett innovativt sätt uppmärksammar återanvändningen av restvärme.

  Arbetet har genomförts i samarbete med Luleå Energi, ett energiföretag som förser Luleå med energi och som arbetar med att skapa förutsättningar för en mer hållbar energianvändning.

 • Tzivis, Natasa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Srithang Sandgren, Pornthip
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patientens upplevelser vid kolonundersökning med datortomografi: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Begreppet kolorektalcancer innebär cancer i tjock- och ändtarmen. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över med statistiskt stigande dödlighet och drabbar tusentals människor varje år. Sjukdomen utreds med bilddiagnostik där den vanligaste metoden är koloskopi. En annan undersökningsmetod är datortomografi (DT) och görs om koloskopin är ofullständigt eller om patienten inte klarar av att genomgå en koloskopi. Undersökningen kräver en noggrann tarmrengöring samt ett begränsat födointag vilket leder till såväl fysiska som psykiska påfrestningar hos patienten. Adekvat information inför, under och efter undersökningen är nödvändigt för att underlätta patientens mentala och fysiska tillstånd. Syfte: Studiens syfte var att sammanställa och belysa kunskapsläget när det gäller patienternas upplevelser i samband med en DT-kolonundersökning. Metod:Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Tretton artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i studien efter en utförd kvalitetsgranskning av samtliga.Resultat: Fyra huvudfynd identifierades i resultatet. Dessa bestod av: fysiska påfrestningar, oro och ångest, förlägenhet och motvilja för undersökningen relaterad till etnicitet och kön, samt accepterandet av obehag med själva undersökningen. Slutsats: Många av patienterna upplevde smärta under undersökningen vilken var relaterad till tarmdilatationen. Eftersom många av patienterna upplevde att undersökningen var genant och fysiskt påfrestande är det väldigt viktigt med en adekvat information och en bra dialog. Detta kan minska deras oro, ge trygghet samt en ökad hanterbarhet av undersökningen. Det är av stor vikt att inte kränka patientens integritet och att bidra med uppmuntran under pågående undersökning såväl som efter.

 • Ali, Ammar A.
  et al.
  College of Engineering, University of Baghdad, Baghdad, Iraq.
  Hassan, Rebwar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Dawood, Anwar Hazim
  College of Engineering, Department of Civil Engineering, Koya University, Koya, Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Ali, Salahalddin
  Department of Geology, University of Sulaimani, Sulaymaniyah, Iraq. President of Komar University of Science and Technology, Komar University of Science and Technology, Sulaymaniyah, Iraq.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Sediment flux from Lesser Zab River in Dokan Reservoir: Implications for the sustainability of long‐term water resources in Iraq2020Ingår i: Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management, ISSN 1535-1459, E-ISSN 1535-1467Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Prudent management of Iraqi water resources under climate change conditions requires plans to be based on actual figures of the storage capacity of existing reservoirs. With the absence of sediment flushing measures, the actual storage capacity of Dokan Reservoir (operated since 1959) has been affected by the amount of sediment delivered during its operational life leading to an undetermined reduction in its storage capacity. In consequence, there has not been an update on the dam's operational storage capacity curves. In this research, new operational curves were established for the reservoir based on a recent bathymetric survey undertaken in 2014. The reduction in reservoir capacity during the period between 1959 and 2014 was calculated by the mean of the difference between the designed storage capacity and the storage capacity which was concluded from the 2014 bathymetric survey. Moreover, the rate of sediment transported to the reservoir was calculated based on the overall quantities of accumulated sediment and the water discharge of the Lesser Zab River into the reservoir. The results indicate that the dam capacity is reduced by 25% due to sedimentation of an estimated volume of 367 million cubic metres at water level 480 m.a.s.l. The annual sedimentation rate was about 6.6 million cubic metres, and the sediment yield was estimated to be 701.2 t∙km−3∙year.

 • Vallejos, Leopoldo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Inkluderingsarbetet i förskolan: Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. I arbetet får man läsa om vad inkludering är, ta del av tidigare forskning inom området, begrepp som kan associeras med inkludering, vad arbetet ska utgå ifrån. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv och en kvalitativ forskningsmetod används för att besvara de uppsatta frågorna i arbetet. Guidelinjer för att använda sig av intervjun som datainsamlingsmetod tas också upp. Vidare tas de etiska ställningstaganden som är viktiga att ha vid genomförande av intervjuer upp för att sedan beskriva genomförandet som kan kort sammanfattas med att intervjuer genomfördes med en pedagog inom en viss verksamhet samt med en pedagog som arbetar ihop med andra verksamheter. Detta så att samma arbete kan utföras av andra. Urval för deltagare i intervjun, bearbetning och analysmetod tas vidare upp. Skrivningen avslutas med arbetets resultat, diskussionsdel samt en implikationsdel och till sist förslag till fortsatt forskning. Sammanfattningsvis tas utfallet av arbetet och varför det inte blev som förväntat och vad det kan bero på upp här.

 • Zernell, Mikaela
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Design of a Ski Mountaineering Helmet2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a master thesis project in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology performed during the spring semester 2019 and with the goal to design a helmet for POC specialized for ski mountaineering.

   

  To cope with new rules in ski mountaineering competitions, to widen the product catalogue of POC and to make ski mountaineering safer and more enjoyable, a double certified helmet was to be designed, meaning certified for both mountaineering and downhill skiing. The end goal with the project was a product concept fully ready to be prototyped and tested for both EN 12492 – mountaineering helmets and EN 1077 – ski helmets standards.

   

  Theories relevant to the project has been researched, they include head injuries, manufacturing methods, anthropometry, and safety certifications. Some takeaways from these were that head injuries in ski mountaineering can be severe or deadly, but can be mitigated by using a helmet, helmets are usually produced by expanding plastic beads into a shock absorbing material, by expanding the beads more, the shock absorbing material gets a lower density, and by expanding them less the material gets a higher density, an easy way to design a helmet that fits well on most people’s heads is to use headforms, and that an easy way to design a helmet that can be EN1077 and EN12492 certified is to use similar dimensions as existing helmets with the same certifications.

   

  Methods used in the project has been: a survey asking users for insight and opinions; analysis of the brand POC; competition research; observations; idea generation - including 6-3-5 and body storming; and creation and evaluation of prototypes.

   

  The project has resulted in information about user’s experiences of SKIMO helmets, users wants and needs, an analysis of POC products, ideas, prototypes for testing functionality, clay models for exploring shape, a concept decision and last but not least, a CAD model and a prototype of the final concept.

  The survey results together with some observations could be summarized as three problems to solve and six features the helmet should have.

  1. Temperature Change.

  2. Ventilation holes makes goggle foggy when worn on the on the forehead.

  3. The third problem is created as a combination of the EN 1077 standard penetration test for ski helmets and the users need for “extremely good ventilation”.

   

  Requested features were:

  1. The users want to be able to where sun glasses in a passive position on top of the helmet.

  2. They want head lamp attachment.

  3. It should look good.

  4. Side straps for goggles are requested.

  5. It should be colourful so that it’s easy to detect in the mountain terrain.

  6. And of course, it needs to be lightweight.

   

  The result is a SKIMO helmet I chose to call POC Ibex. It’s a helmet with a double layer EPS liner with multiple functions. It allows for ventilation to the forehead without fogging up the goggles and helps withstanding penetration tests while still having big ventilation holes. It has Magnetic removable ear pads, that can be attached without removing the helmet.

  It’s made from EPS and PC and on the top, it has an extra thick layer of PC for extra protection against rock fall.

 • Sjölander, Mattias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Numerisk analys för nybyggnation av sugrörsgalleri i Krångede kraftverk2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Göransson, Therese
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Från exkludering till inkludering: En studie för att belysa Digitaliseringens baksida2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den digitala utvecklingen har ända sedan 1950-talet som gett upphov till utanförskap, däremot var det först kring 1990-2000-talet som detta blev ett mer samhälleligt problem. Digitaliseringen ökade snabbt och organisationer ville och vill fortfarande ta del av de fördelar som digitala tekniker kan skapa för dess organisationer, i så väl tid som pengar.

  Sverige är ett av de länder som ligger i framkant på digitaliseringsresan, men det finns också en baksida. Den snabba digitaliseringen har skapat en grupp i samhället som blivit exkluderade.  I Sverige består den av över en miljon människor. Denna grupp representeras av människor som även socialt kan stöta på hinder i samhället på utifrån faktorer så som ålder, utbildning, funktionsvariation, arbetslöshet och ensamhet.

  Syftet med studien var att belysa denna digitala exkludering som blir en baksida av digitaliseringen. Jag ville även skapa en bild över var ansvar för digitaliseringen finns och bör finnas samt undersöka hur man i dagsläge arbetar för att motarbeta digital exkludering.

  Studiens resultat visar att ansvaret är delat mellan organisationer, privatpersoner och politiker. Åtgärder tas idag, men inte i tillräckligt stor utsträckning. Det krävs en ökad förståelse och medvetenhet om vilka konsekvenser digital exkludering kan medföra vilket även exemplifieras i en intervju med en respondent som utsatts för digitalt bedrägeri.

 • Gloerfelt-Tarp, Mille
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system.
  Rönnberg, Mattias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system.
  Implementering av chattbot i en kundfokuserad kundservice: Behålla det personliga med kundservice hos en chattbot2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digitization continues to accelerate and so does customers’ expectations of businesses and their services. To be able to remain competitive and to maintain pace with the market leaders, high availability and customer service 24/7 is expected. A growing trend to address this requirement is a chatbot. The fear associated with implementing a chatbot is that it may be experienced as cold or impersonal when compared to traditional customer service.

  The purpose of this study is to investigate whether it is possible to maintain the personal characteristics of a human customer service during the implementation of a chatbot. To investigate this, a chat bot was developed which and then iteratively tested at a company in the electricity and energy industry. The method used in this implementation was Design Science Research Methodology (DSRM). In each iteration of development, the personal properties of the chatbot were tested against the company's customer service.

  The result of the study shows that there is an opportunity to maintain humanity to a certain extent through several identified factors. The most important factors that have been identified are response delay, making sure the word choices align with company values and target audience, as well as follow-up questions that take previous context into account.

 • Mohammad, Mohammad E.
  et al.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  A numerical study of pumping effects on flow velocity distributions in Mosul Dam reservoir using the HEC‐RAS model2020Ingår i: Lakes & Reservoirs: Research and Management, ISSN 1320-5331, E-ISSN 1440-1770Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Water flow direction and velocity affect and controls erosion, transport and deposi- tion of sediment in rivers, reservoirs and different hydraulic structures. One of the main structures affected is pumping stations within the dams wherein the velocity distribution near the station intake is disturbed. The two-dimensional (2-D) HEC-RAS 5.01 model was utilized to study, analyse and evaluate the effects of pumping rates and flow depth on the flow velocity distribution, flow stream power and their effects in the Mosul Dam reservoir. The pumping station was considered as a case study. The station is suffering from sediment accumulation around, and in, its intake and suction pipes. The main inflow sources to the reservoir are the Tigris River and run-off from the valleys within its basin. The reservoir was divided into two parts for the present study, including the upper part near the pumping station (analysed as a two-dimen- sional zone), while the lower part was analysed as a one-dimensional flow to reduce the simulation period computation time (1986–2011). Different operation plans (i.e. pumping rate and water depth) were considered. The results of the depth-averaged velocity model indicated that when the pumping station was working at a range from the designed full capacity (100% to 25% of its full capacity), the maximum flow ve- locity increased from 75 to 4 times the normal velocity when there is no pumping dependent on pumping rate and flow depth. For the same operation plans, the flow stream power varied from around zero values to 400 times at full pumping capacity and low flow depth. For sediment routing along the reservoir, the considered statisti- cal criteria indicated the model performance in estimating the total sediment load deposition and invert bed level is much better than in the case of erosion and deposition areas for different considered bed sections of the reservoir.

 • Liljegren, Anni
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Koncept till campingbutik: Förbättringsarbete av campingbutik med fokus på platsinnovation2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt har gjorts i Leksand, 2019, som ett examensarbete för en kandidatexamen i Teknisk design. Anledningen för att detta arbete görs är att förbättra en campingbutik på Leksands Strands camping med fokus på platsinnovation. Då jag själv jobbat i butiken och varit ansvarig för den i tre somrar är detta ett projekt för att hjälpa mig och företaget att utveckla butiken för att göra den mer attraktiv för både gäster och personal. Teorin har fokuserat mycket på turism, platsinnovation samt marknadsföring och delar i platsens identitet. Metoderna i detta projekt har handlat om att hitta och analysera fakta och sedan använda metoder som moodboard och persona för att kunna framföra resultatet om hur butiken ska designas och förbättras. Resultatet utgick från platsinnovationens tre byggstenar; Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring. Var del har förslag på förbättringar som alla smälter ihop till ett enda stort förbättringsförslag. I sista delen av denna rapport diskuteras resultatet och frågeställningar samt syfte och mål besvaras.

 • Malik, Anurag
  et al.
  Department of Soil and Water Conservation Engineering, College of Technology, G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, India.
  Kumar, Anil
  Department of Soil and Water Conservation Engineering, College of Technology, G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, India.
  Kim, Sungwon
  Department of Railroad Construction and Safety Engineering, Dongyang University, Yeongju, Republic of Korea.
  Kashani, Mahsa H.
  Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
  Karim, Vahid
  Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
  Sharafati, Ahmad
  Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  Ghorban, Mohammad Ali
  Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Salih, Sinan Q.
  Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam.
  Yaseen, Zaher Mundher
  Faculty of Civil Engineering, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Chau, Kwok-Wing
  Department of Civil and Environmental Engineering, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, People’s Republic of China.
  Modeling monthly pan evaporation process over the Indian central Himalayas: application of multiple learning artificial intelligence model2020Ingår i: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, ISSN 1994-2060, E-ISSN 1997-003X, Vol. 14, nr 1, s. 323-338Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The potential of several predictive models including multiple model-artificial neural network (MM-ANN), multivariate adaptive regression spline (MARS), support vector machine (SVM), multi-gene genetic programming (MGGP), and ‘M5Tree’ were assessed to simulate the pan evaporation in monthly scale (EPm) at two stations (e.g. Ranichauri and Pantnagar) in India. Monthly climatological information were used for simulating the pan evaporation. The utmost effective input-variables for the MM-ANN, MGGP, MARS, SVM, and M5Tree were determined using the Gamma test (GT). The predictive models were compared to each other using several statistical criteria (e.g. mean absolute percentage error (MAPE), Willmott's Index of agreement (WI), root mean squared error (RMSE), Nash-Sutcliffe efficiency (NSE), and Legate and McCabe’s Index (LM)) and visual inspection. The results showed that the MM-ANN-1 and MGGP-1 models (NSE, WI, LM, RMSE, MAPE are 0.954, 0.988, 0.801, 0.536 mm/month, 9.988% at Pantnagar station, and 0.911, 0.975, 0.724, and 0.364 mm/month, 12.297% at Ranichauri station, respectively) with input variables equal to six were more successful than the other techniques during testing period to simulate the monthly pan evaporation at both Ranichauri and Pantnagar stations. Thus, the results of proposed MM-ANN-1 and MGGP-1 models will help to the local stakeholders in terms of water resources management.

 • Elmanius, Leona
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Benitez, Sonja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  För- och nackdelar med mobil datortomografi vid akut diagnostik - En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: För patienter som behöver akut sjukvård är tiden till diagnos och behandling en viktig faktor. Röntgensjuksköterskornas roll är betydelsefull vid akut diagnostik då de ansvarar för att genomföra röntgenundersökningar. Idag är mobila röntgentjänster, främst konventionell röntgen, tillgängliga för till exempel instabila patienter. Detta bidrar till snabb diagnostik, men många akuta frågeställningar kräver en datortomografiundersökning (DT). Syfte: Syftet med studien var att sammanställa för- och nackdelar med mobil DT vid akut diagnostik. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Det gjordes en systematisk litteratursökning i tre medicinska databaser. Totalt kvalitetsgranskades och analyserades tio kvantitativa artiklar. Resultat: Det har visat sig i resultatet att fördelarna med en mobil DT är flera, som till exempel minskad tid till diagnos och behandling samt minskad arbetsbelastning för vårdpersonal. En mobil DT motverkar även transportrelaterade komplikationer hos högrisk-patienter. Det framgår dock även att nackdelarna, som till exempel ökad stråldos, sämre bildkvalitet och ökade kostnader, bör beaktas. Slutsats: Den mobila DT:n har visat sig höja patientsäkerheten, vilket är en viktig faktor inom vården. Denna enhet har, trots sina nackdelar, stor potential för att underlätta diagnostik hos patienter i kritiska situationer. Förhoppningsvis kommer denna enhet att utvecklas vidare för att användas i mer vardagligt bruk.

 • Malin, Gawell
  et al.
  Södertörns högskola.
  Lindberg, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  Truls, Neubeck
  Ideell Arena.
  Innovationslabb för social inkludering: Erfarenheter från Vinnova-finansierade projekt2020 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I boken presenteras en analys av erfarenheterna från tio projekt som finansieras inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation – finansiering av innovationslabb för ökad inkludering” under perioden 2017-2019. Analysen bygger på projektledarnas erfarenheter av att leda och organisera innovationslabben, som dokumenterats genom workshops, enkät och projektmaterial. Rapporten är framtagen inom ramen för det kunskapsstöd som letts av Ideell Arena i samarbete med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

 • Asplund, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Johansson, Rosa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Faktorer som påverkar det korta mötet med personer med demenssjukdom: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning:  För röntgensjuksköterskor krävs kompetens att kunna bemöta patienter med olika typer av behov, däribland patienter med demenssjukdom och deras särskilda behov. Denna patientgrupp känner sig ofta otrygga och ängsliga och detta förvärras i sjukhusmiljöer. Därför möter röntgenpersonal särskilda utmaningar när det gäller att ge Personer med demenssjukdom den optimala och trygga vård de behöver. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera vilka faktorer som påverkar det korta mötet i vården med personer med demenssjukdom. Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturöversikt. En systematisk sökning i databaserna PubMed och CINAHL resulterade i 9 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet presenterades som kategorier. Resultat: Sex olika faktorer påverkade det korta mötet med personer med demenssjukdom; kommunikation, personcentrerad vård, kunskap, tid, miljö & organisation och anhöriga. Slutsats: Alla dessa faktorer är av stor betydelse för vården av personer med demenssjukdom. För att kunna möta denna patientgrupp på ett värdigt sätt krävs mer tid. Tiden möjliggör för en bättre kommunikation och en mer personcentrerad vård. Mer forskning behövs om det korta mötet på röntgenavdelningen då det saknas i litteraturen. Det hade varit av stort intresse och viktigt att veta hur röntgensjuksköterskan bäst kan möta denna patientgrupps behov trots den tidsbrist som råder i det korta vårdmötet.

 • Bocké, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  ”Hand reach star excursion balance test”: Assessment of dynamic functional mobility in female elite team gymnasts in relation to overuse injuries2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background

  Clinical usable assessment methods to quantify mobility, balance, stability and postural control functions together in a full kinetic chain movement are sparse. Normative data of such dynamic functions in different group of athletes are  still lacking and therefore the relationship between dynamic functional mobility and overuse injuries are also unknown. The prevalence of overuse injuries among adolescent athletes are continuously high and team gymnastic is one example of a sport with multiple and underestimated overuse injuries.

   

  Aim

  The first aim of study was to establish normative data of dynamic functional mobility in a group of elite team gymnasts. The second aim was to investigate ongoing overuse injuries and evaluate associations between ongoing overuse injuries and dynamic functional mobility in the group.

   

  Method

  A descriptive cross sectional study including 31 female elite team gymnasts 16-19 years old were conducted. “The hand reach star excursion balance test” (HSEBT) was used to measure dynamic functional mobility in 20 different movement patterns. The "Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire"(OSTRC) was used to record and analyse severity of ongoing overuse injuries in the group. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between the scoring in the HSEBT- tests and scoring on the OSTRC.

   

  Results

  A majority of the participants presented with scores near the maximum values on the HSEBT. Further,  97% of the subjects had an ongoing overuse injury. Severe injuries, affecting participation in sport were present in 67%. Correlations was found between prevalence of severe injury in the lower back and lower scoring on the right leg in a rotational movement pattern (r= -0,42) whereas prevalence of severe injury in the hip was associated with extreme high mobility in a sidebending pattern in both legs (r= 0,50, 0,49). There was also a relationship between individuals with multiple severe overuse injuries and dynamic functional mobility in an extended movement pattern of the left leg (r= -0,36, -0,38).

   

  Conclusion

  Normative data of dynamic functional mobility according to the HSEBT can provide clinicians with reference points to compare elite female team gymnasts. There was an indication of association between limited mobility in some of the included tests and prevalence of overuse injuries in the lower back and hip. This study included a small sample and therefore conclusions have to be interpreted carefully.

 • Carlsten, Katarina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
  Inverkan av Pulvermorfologi på Flytbarhet under Siktning2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hellberg, Jennifer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. I det här examensarbetet studerades deformationsutvecklingen i en tunnel med syftet att utvärdera hur tunnelgeometri, bergtäckning, spänningsfält och bergkvalitet påverkar deformationsutvecklingen under framdriften. I examensarbetet studerades även bergförstärkning under framdriften med syftet att jämföra resultat när hänsyn tagits till sprutbetongens härdningstid relativt när full styvhet antagits direkt vid installation samt studera belastning i bergbultar. Studien visade att analysresultat och samband framtaget av Hanafy och Emery kan återskapas med FLAC3D. Kombination av förändrat spänningsfält, tunneltvärsnitt och/eller bergtäckning medförde att deformationsutvecklingen inte följde sambandet. Resultatet kunde generaliseras till alla fall skilt från ett hydrostatiskt spänningsfält. Baserat på studien rekommenderas att sambandet enbart bör användas när hydrostatiskt spänningsfält och elastiskt materialbeteende kan antas för att uppskatta deformationer i närheten av tunnelfronten. Tredimensionell modellering i närheten av tunnelfronten rekommenderas alltid utföras när spänningsfält ej kan antas hydrostatiskt. Detta för att på ett korrekt sätt uppskatta deformationer och spänningar kring tunneln. Simulering av bergförstärkning bör genomföras baserat på verklig uttagssekvens med projektspecifika indata för att belastningshistorik och deformationer ska kunna uppskattas och användas som grund för dimensionering.

 • Rentz, Ralf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Från insamling av data till användbar karta: Formativ undervisning för GIS-projektarbeten inom geografiundervisning på gymnasieskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamlingav data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en nyckelroll. Problem och frågor blir därmed utgångspunkt för lärandet och kan initiera formativ agerande av läraren. Under lektionsseriens gång har läraren försökt att hela tiden reflektera över vad den ser och vad som kan göras annorlunda i undervisningssyfte. Utifrån det har läraren bestämt sig för metoder och vägar för att sprida geografins kunskap till elever och samtidigt granska sitt agerande. En kategorisering av lärarens agerande visar att diskussioner med eleverna har en central roll inom formativ undervisning. Att diskutera med eleverna är det främsta undervisningssätt som används tillsammans med att ge instruktioner, motivera elever eller erbjuda eleverna material att arbeta vidare med. Motiv till att läraren väljer agera formativt kan uppstå i en samtalssituation med elever, i läsning av elevers skrivna material eller genom att iaktta elevernas ageranden respektive lyssnandet till deras egna diskussioner. Det visar sig att inom en lektionsserie om och med GIS ges stor möjlighet att elevers utvecklingsprocess gynnas när de gemensam utför praktiska uppgifter där de är tvungna att kommunicera och på olika sätt delar erfarenheter med varandra. Samtidigt ger det läraren chansen till att observera och reflektera med möjlighet att agera formativt. Att mäta själva effekten genom formativt agerande har förblivit svårbedömt men utifrån de gjorda erfarenheterna uppmuntras till att använda sig och pröva formativ undervisning särskilt i ramar av projektarbeten.

 • Bergmark, Ulrika
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Hansson, Kristina
  Department of Education, Piteå municipality, Piteå, Sweden.
  How Teachers and Principals Enact the Policy of Building Education in Sweden on a Scientific Foundation and Proven Experience: Challenges and Opportunities2020Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2010, Sweden was the first country in the world to introduce a legal requirement that education should be research-based, placing huge demands on schools. The study’s aim is to explore how, through sensemaking, teachers and principals enact this policy in schools. In total, 272 teachers and 23 principals from pre-schools, leisure-time centers, compulsory schools, and upper secondary schools completed a questionnaire.

  The findings show the need for understanding central policy concepts, alignment with previous experiences, and a social context within which the policy can be understood, negotiated, and enacted. Policy enactment was dependent on the support given – professional development, time, and financial resources. Teachers and principals have so far experienced challenges and opportunities – a rewarding if complex process.

 • Setzman, Elin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Tränare, domare och styrelseledamöter: Kvinnors historiska förutsättningar inom basketens bestämmande organ2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay I have researched different prerequisites for women to engage as coaches, referees or board members within basketball in Luleå between the years 1969 to 1989. The different prerequisites that have been analyzed are economic and social and possibilities for competence development. To find answers for this I have researched change in gender balance in board meetings and among coaches but also how questions about equality have been discussed in meetings and if actions have been made to include more women. The prime material has been protocols from board meetings and movement stories from The Basketball Association of Norrbotten and Gammelstads Basketball Club. The content in these have been connected to national guidelines that was formed by the National Sports Association during the twenty years that the essay is limited to. The result shows that it has been difficult for women to take place within decision makings in basketball. Most board members, coaches and referees have often been men and the underrepresentation of women was not presented as a problem in the beginning. Even when women have taken place in boards and have started to work more actively with equality, the formulation of problems have often considered women to be the reason that there is inequality. Despite the problems, basketball in Luleå has achieved a more even gender balance in boards compared to sports on a national level. On the other hand, inequality is still a fact on the coaching side.