12 51 - 76 of 76
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nilsson, Rasmus
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Hofling, Mattias
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Rehabilitering vid meniskskador. En jämförelse mellan konservativ behandling, operativ behandling och operativ behandling kombinerat med träning.: En litteratursammanställning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Knäleden är den led i kroppen som oftast skadas då det ställs höga funktionella krav och belastning. Knäskador utgör cirka 5% av alla akuta skador där meniskskador är bland de vanligaste. Det finns olika behandlingar för meniskskador, både operativa och icke-operativa (konservativ behandling). Ettvanlig operationsalternativ är meniskektomi. Konservativ behandling är ett annat behandlingsalternativ vilket syftar på att ett personligt upplagt träningsprogram som ges ut i rehabiliteringssyfte.Syfte:Syftet med studien var att sammanställa aktuellt forskningsresultat för interventionerna konservativ behandling, meniskektomi och meniskektomi kombinerat med träning för att se om det finns någon skillnad i avseende smärta och funktion.Metod: En systematisk sammanställning gjordes där data från olika databaser samlades in efter utvalda sökord och inklusions-och exklusionskriterier. Databaserna som användes var Pubmed och Scopus. Totalt blev det 71 träffar på båda sökningarna i Pubmed och Scopus, 17 artiklar var relevanta. Sammanlagt inkluderades åtta artiklar till denna sammanställning.Resultat: Operation i kombination med träning gav snabbare funktionsförbättring än vad operation respektive konservativ behandling gjorde. Interventioner med operation i kombination med träning liksom konservativ behandling hade lika goda effekter på smärta och funktion på längre sikt. Konklusion:Inslaget av träning, i form av konservativ behandling eller i kombination med operation har betydelse för effekten på funktion och smärta vid framförallt degenerativ meniskruptur.

 • Ahnlund, Andreas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Tännström, Pontus
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Skjutning konstaterad! Ambulanssjuksköterskans förberedelser vid utlarmning till en plats där en patient blivit skottskadad2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Introduction: Social development in Sweden points to an environment where shootings with firearms become an increasingly common phenomenon among criminal groups. With the Terrorist attack of April 7, 2017, the Civil Protection and Preparedness Authority (MSB) has been commissioned by the government to investigate what needs to be resolved in order for society to be better prepared for events with ongoing fatalities. It is important that the experiences created by the staff exposed to these challenges are taken care of and that you can integrate and identify the best strategies that you can use to prepare yourself best for the mission. Aim: The aim was to identify the strategies used by ambulance nurses for preparation during the drive out in a situation where a patient has received a gunshot wound. Method: The study has been conducted with a descriptive qualitative approach. Semi-structured interviews were used to collect retrospective data from 10 ambulance nurses. The collected data was analyzed by critical incident technique and resulted in five final categories. Result: The results show that ambulance nurses use both mental and practical strategies to prepare for the care of a patient with a gunshot wound. The five final categories identified during the analysis were as follows: To talk to the colleague and to get a common strategy for structuring and distributing work, reviewing and repeating relevant algorithms, searching for a policy and thinking about safety, mental stability through calm and structured thoughts with an open mind, going through which equipment is the priority for a life-threatening bleeding and where it is located. Clinical implications: The result of this research project helps staff in the field of ambulance care receive different strategies that can be used to prepare for the care of patients who have been shot. The preparations are linked to their own mental strategies, collaboration with colleagues, collaboration with other actors and preparation for patient care. Key words: Preparation strategies, prehospital care, ambulance nurses, shot injury, critical incident technique.

 • Boman, Ida
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Funck Harnesk, Amelie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Jos asut Ruottissa, niin sinun pittää praatia ruottia": En kvalitativ studie om förskolechefers erfarenheter av arbetet med minoritetsspråket meänkieli i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna kvalitativa studie är att lyfta de nationella minoriteternas betydelse i förskolan. Minoritetspråket meänkieli har gått från att vara skambelagt till att ses som en merit, speciellt vid rekrytering av förskolepersonal. Studiens syfte är att kartlägga vilka förutsättningar en förskolechef tillhandahålls för att främja arbetet med meänkieli i förskolan samt vilket ansvar en förskolechef har i relation till styrdokument och lagar. Semistrukturerade telefonintervjuer med förskolechefer inom förvaltningsområdet för meänkieli har använts som metod för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Tidigare forskning synliggör att minoriteterna historiskt sett haft varierande form av inflytande i det svenska skolsystemet och att de bemötts av statligt mostånd. idag är minoriteterna uppmärksammande i samhället och ges goda förutsättningar i form av kommunala satsningar. Studien synliggör att det krävs engagemang på alla nivåer för att skapa framgångsrikt minoritetsarbete samt att olika geografiska placeringar kan erbjuda olika former av lokala förutsättningar. De nationella minoriteternas rättigheter förtydligas i den kommande reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. i studein uppmärksammas olika maktförhållanden som diskuteras i relation till poststrukturalismen med utgångspunkt i Foucalts maktteori.

 • Ellinor, Nyström
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Hur praktiseras norsk psykomotorisk fysioterapi?: En kvalitativ studie om norska fysioterapeuters erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Norsk psykomotorisk fysioterapi är en fysioterapeutisk kroppsorienterad behandlingsmetod som har som syfte att behandla personer med nedsatt psykomotorisk funktion. Behandlingsmetoden saknar vetenskaplig dokumentation om hur behandlingen praktiseras. Syfte: Syftet med studien var att utforska och beskriva norska fysioterapeuters erfarenheter av hur de praktiserar norsk psykomotorisk fysioterapi. Metod: Kvalitativa intervjuer med öppna frågor utfördes på tre norska fysioterapeuter med psykomotorisk utbildning för att samla in datan. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: Grundläggande behandling, Ingripande behandling och Vidmakthålla resultaten. Resultat: Det framkom i resultatet att behandlingen är en process i tre steg som startar med att patienterna ska öka sitt kroppsmedvetande och förbättra kontakten med kroppen och resurser, vilket lägger grunden för behandlingen. Där efter så går behandlingen vidare till att behandla problemet som patienten söker för som oftast sker med en kroppsomställning och övning i att lyssna på och utrycka kroppen samt sätta gränser. Till sist så går behandlingen in på att vidmakthålla de erövrade resultaten genom att göra patienterna starkare i sig själva så att de inte faller tillbaka i gammalt mönster. Konklusion: Behandlingen innehåller olika övningar och moment som utformas utifrån den individuella patienten med målet att öka patientens kontakt med sina egna resurser och förståelse för sig själv. Behandlingsupplägget styrs av dialogen mellan patient och fysioterapeut där fysioterapeuten har en viktig roll för att patienten ska uppnå det eftertraktade resultatet.

 • Jamshidi, Araz
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Östensen, Oliver
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Does social media advertising influence purchasing behavior via EWOM?: A survey study on millennials at LTU2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media is a big part of a millennial's life. It is where they communicate with their friends and share experiences. Companies know this and are subsequently trying to reach consumers on social media with their advertising. However, millennials are not highly affected by advertising but care a lot about what other people think and feel about products. The millennial generation is the adult generation that is using social media the most and is also one of the biggest consumer bases in e-commerce. This means that companies need to adapt and try new ways to reach these consumers. This thesis will therefore explore and describe if advertising on social media influences millennials purchasing behavior via Electronic Word Of Mouth (EWOM) rather than having a direct effect on their purchasing behavior. The research question that will fulfill the purpose is "Does advertising on social media influence millennials purchasing behavior via EWOM?".

  To achieve results and answer the research question, a literature review was conducted and complemented with a self-administered, internet questionnaire.

  The results show that there seems to be a correlation between millennials seeing advertising on social media and starting to search for more information about the product through EWOM before making a purchasing decision

 • König, Hampus
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Evaluation of detector Mini-EUSO to study Ultra High-Energy Cosmic Rays and Ultra Violet light emissions observing from the International Space Station2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Under the name EUSO, or Extreme Universe Space Observatory, are multiple instruments where some are currently under design or construction and others have concluded their mission. The main goal they have in common is to detect and analyse cosmic rays with very high energies by using the Earth's atmosphere as a detector.

  One instrument is called Mini-EUSO, will be placed on the international space station during 2019, and its engineering model is currently being used to collect data and test the function of different components.

  The engineering model differ from the full scale instrument, and it is also possible to use it for other purposes as well.

  In this thesis, some of the collected data is used to analyse and compare the engineering models specification to the full Mini-EUSO instrument, with focus on field of view, inert areas on the sensor and its general function. Objects, such as stars, meteors and satellites were also detected, and used in the tests. In addition a short test regarding the possibility to use the instrument to detect plastic residing in the ocean is made, by utilizing fluorescent properties of the plastics.

  The thesis came to the conclusion that some adjustments needed to be made on the engineering model, but also that the specifications of it was within expected ranges. Several of the objects found can also be used to improve detection algorithms. In addition, the preliminary tests regarding plastic detection in the ocean, have positive results.

 • Mickelsson Penttäjä, Sara
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Söderholm, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Katter äter ju inte blåbär!": Barns lärande om näringskedjor i en learning study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att generera kunskap omhur en naturvetenskaplig undervisningsaktivitet med estetiska lärprocesser kan utvecklas genom en learning study i förskolan. Genom att använda en learning study granskades sambandet mellan undervisning och barns naturvetenskapliga lärande. Studiens aktiviteter genomfördes av författarna med två olika barngrupper och dokumenterades med videoobservation för att få svar på forskningsfrågorna.Därefter transkriberades och analyserades insamlad data och formulerades till ett resultat. Resultatet visade på tre kritiska aspekter som var viktiga att synliggöra för att öka barnens möjlighet till förståelse för begreppet näringskedja, samt hur drama som verktyg användes av oss som förskollärare för att synliggöra de kritiska aspekterna.

 • Nilsson, Göran
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Nilsson, Leo
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Personer med psykisk sjukdom och deras upplevelse av bemötande inom den somatiska vården: -En litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk sjukdom är vanligt förekommande i samhället,  enligt flera studier relaterat till både samsjuklighet och kortare livslängd. Många personer med psykisk sjukdom söker också vård sent. Detta är något som både kan relateras till hur man blir bemött inom vården, men också till den stigmatisering mot personer med psykisk sjukdom som finns i samhället. Bemötande, attityder och kommunikation från vårdgivare spelar således en stor roll i att skapa en trygg och bra vårdmiljö för dessa personer. Då syftet var att ta reda på hur personer med psykisk sjukdom upplevde bemötande inom somatiska vården, valde författarna att göra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats med ett inifrån perspektiv. Totalt inkluderades och analyserades 16 vetenskapliga artiklar med en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats som resulterade i fem kategorier; Att inte bli sedd som en hel person, att inte känna sig trodd, att känna  sig diskriminerad, att inte bli prioriterad och känna sig åsidosatt samt att känna sig lyssnad på. Flera personer i de granskade artiklarna uppgav hur deras fysiska symtom relaterades till psykisk sjukdom utan undersökningar, att de fick höra opassande kommentarer från vårdpersonalen, att de kände sig lägst prioriterade att erhålla vård, samt vikten av att de upplevde en bra kommunikation med vårdpersonalen. Denna litteraturstudie kan bidra med att belysa patienternas upplevelse av det bemötande de får inom den somatiska vården. Men även uppmärksamma för vårdpersonal hur denna grupp upplever bemötande inom somatiska vården.

 • Othberg, Josefine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Leo, André
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  “Kropp och själ hör ihop, det går inte att separera”: Fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. Fysioterapeutens roll och behandling utgår från att främja individens självkänsla, hantering av ångest och återskapa en normaliserad kroppsbild med hjälp av fysioterapeutiska behandlingsmetoder. Syfte: Syftet med studien var att undersöka fysioterapeutens upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården, samt eventuella behov av framtida forskning. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utformades för att besvara studiens syfte. Tre fysioterapeuter med minst ett år inom ätstörningsvården intervjuades. Författarna tolkade sedan materialet systematiskt utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen bildades två huvudkategorier: Upplevelser av frustration i arbetet som fysioterapeut, och Samspelet mellan kropp och själ, det fysioterapeutiska perspektivet som bestod av två stycken underkategorier: Fysisk aktivitet i rätt händer samt Balans mellan förbud och uppmuntran till fysisk träning. Ytterligare forskning gällande ätstörningens verkningsmekanismer och fysioterapeutiska behandlingsmetoder var något som önskades av deltagarna. Konklusion: Fysioterapeuterna upplevde frustration i sitt arbete inom ätstörningsvården. De upplevde att fysioterapi kunde ha inverkan på patienter med ätstörning men önskade mer forskning, samt tydligare roll inom ätstörningsvården. Detta för att stärka professionen samt för att kunna erbjuda en så evidensbaserad och god vård som möjligt. Fysioterapeuterna ville belysa det fysioterapeutiska perspektivet och arbetssätt som de ansåg innefattade att återskapa en normaliserad kroppsbild genom individanpassad vård med fokus på samspelet mellan kropp och själ.

 • Öman Marklund, Susanne
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Distriktssköterskor erfarenhet av att motivera personer med diabetes typ 2 till livsstilsförändring gällande kost och fysisk aktivitet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Guntoro, Pratama Istiadi
  et al.
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Jokilaakso, Ari
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Hellstén, Niko
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Taskinen, Pekka
  Aalto University, School of Chemical Engineering.
  Copper matte - slag reaction sequences and separation processes in matte smelting2018In: Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, ISSN 1450-5339, Vol. 54, no 3, p. 301-311Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While particle combustion and chalcopyrite oxidation in suspension smelting is well understood, few studies are available regarding the melt-melt reactions and the separation between copper matte and slag in matte smelting. In the present work, experimental investigations in air and argon atmosphere were conducted using a mixture of synthetic slag and chalcopyrite concentrate. The sequential reaction and separation processes occurring in matte smelting are outlined. Possible limiting factors in the overall process are also proposed. The result of the present work forms an important foundation for future work in the kinetic rate formulation of molten phase reactions between copper matte and slag in matte smelting.

 • Akter, Shamima
  et al.
  International Islamic University, Chittagong, Bangladesh.
  Nahar, Nazmun
  University of Chittagong, Bangladesh.
  Hossain, Mohammad Shahadat
  University of Chittagong, Bangladesh.
  Andersson, Karl
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  New Crossover Technique to Improve Genetic Algorithm and Its Application to TSP2019In: Proceedings of 2019 International Conference on Electrical, Computer and Communication Engineering (ECCE), IEEE, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Optimization problem like Travelling Salesman Problem (TSP) can be solved by applying Genetic Algorithm (GA) to obtain perfect approximation in time. In addition, TSP is considered as a NP-hard problem as well as an optimal minimization problem. Selection, crossover and mutation are the three main operators of GA. The algorithm is usually employed to find the optimal minimum total distance to visit all the nodes in a TSP. Therefore, the research presents a new crossover operator for TSP, allowing the further minimization of the total distance. The proposed crossover operator consists of two crossover point selection and new offspring creation by performing cost comparison. The computational results as well as the comparison with available well-developed crossover operators are also presented. It has been found that the new crossover operator produces better results than that of other cross-over operators.

 • Bladh, Jenny
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Österlund, Veronika
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Avdramatisera drama: En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hübinette, Gustaf
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Larsson, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  En EMG analys av bålmuskulaturen vid situps: en pilotstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund:Situp är troligtvis den övning de flesta generellt relaterar till vid träning av magen och det är en övning som de flesta provat på. Forskningen visar olika resultat vad gäller muskelaktivitet i bålen vid övningen situp beroende på övningens utförande och om man fixerar fötterna eller inte. 

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka muskelaktiveringen i bålen vid olika former av situps. 

  Metod:Fyra personer rekryteras till studien där de fick genomföra 3 stycken olika former av situps. Den första formen av situps genomfördes med ett motståndsband runt fötterna och där en kontraktion i hamstringsmuskulaturen genomfördes. I övning nummer tvåfixerades fötterna mot golvet och i tredjeövningen fick deltagarna genomföra situpsen på valfritt sätt men med samma knävinkel som de två tidigare. 

  Resultat:Samtliga deltagare följde ett mönster där muskelaktiviteten i rectus femoris var lägst i den övning där kontraktion i hamstrings utfördes och högst under övningen med fixerade fötter. Tre av 4 deltagare fick högst muskelaktivitet i rectus abdominis vid övningen där fötterna fixerades mot underlaget men 3 av 4 deltagare uppnådde lägst muskelaktivitet i obliquus externus under samma övning. 

  När deltagarna fick genomföra situps på valfritt sätt så blev resultaten väldigt varierande. En deltagare fick högst muskelaktivering i både rectus abdominis och obliquus externus medans 2 deltagare fick lägst aktivitet i rectus abdominis.

  Konklusion: Kontraktion i hamstrings innebär lägst aktivitet i rectus femoris. Fixerade fötter skapar störst muskelaktivitet i rectus abdominis. Fria fötter är att föredra för störst muskelaktivitet i obliquus externus. 

 • Marklund, Jonathan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Fredriksson, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Redesign av nätverk på Brinken: Kartläggning och förbättringsförslag2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brinkens nätverk har växt över tid genom att flera separata aktörer varit delaktiga i utvecklandet samt underhållet av nätverket. Det faktum att flera entreprenörer har genomfört olika förändringar enligt egna preferenser i Brinkens elnischer, har lett till den situation som återfinns idag. Istället för att på ett enhetligt sätt dokumentera och strukturera befintliga elnischer, har unika lösningar för samma problem tillämpats i de olika skåpen.

  I 18 av 20 elnischer återfinns dessutom otidsenlig utrustning i form av Token Ring, detta ökar risken för högre felfrekvens och är kostsamt i jämförelse med modern utrustning. Upprätthållandet av god säkerhet har ignorerats till den grad att fyra skåp på Brinken saknar all form av säkerhet. Säkerhet är en väldigt viktig beståndsdel som med alla medel bör hållas intakt för att undvika obehörig åtkomst och sabotage.  

   

  I dagsläget saknar stora delar av nätverket redundans i form av alternativa vägar. Enligt nuvarande lösning återfinns det skåp som vid fel orsakar förlorad uppkoppling för både direkt anslutna kontor men även kontor som är anslutna till andra skåp. Det innebär att ett omotiverat stort antal kontor påverkas trots att skåpet de är anslutna till fungerar enligt önskat.

   

  Det arbete som genomförts har innefattat en genomgående dokumentation av hela Brinkens nätverk. Enligt den analys som vi utfört har en rad problem med varierande risknivå detekterats och rangordnats utifrån dess kritiska inverkan på nätverket. Utifrån det material som samlats in genom förstudien har åtgärdsförslag tagits fram för samtliga problem.

   

  Nedanstående grafer visar fördelningen av problemens risknivå samt hur de kommer utvecklas om ingen åtgärd utförs. Ett kritiskt problem upptäcktes i fyra elnischer och allvarliga problem uppdagades vid 65 tillfällen.

 • Baby, Sultana Nasrin
  et al.
  Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT University, Melbourne, Australia.
  Arrowsmith, Colin
  Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT University, Melbourne, Australia.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Application of GIS for Mapping Rainwater-Harvesting Potential: Case Study Wollert, Victoria: Application of GIS for Mapping Rainwater-Harvesting Potential: Case Study Wollert, Victoria2019In: Engineering, ISSN 1947-3931, E-ISSN 1947-394X, Vol. 11, no 1, p. 14-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Water is a basic normal asset for supporting the condition of life. Accessible water assets are feeling the squeeze because of expanding demand. Soon wa- ter,  which  we  have  epended  upon  to  be  accessible  and  an  unconditional present of nature will turn into a rare roduct. Protection and conservation of water assets are desperately required. In many parts of Victoria, water supply to communities is limited. Rainwater harvesting systems can provide water ator near the point of demand. The systems can be owner and utility operated and  managed.  Rainwater  collected  using  existing  structures,  i.e.  rooftops, parking lots, playgrounds, parks, ponds, floodplains etc., has few negative en- vironmental impacts compared to other technologies for water resources de- velopment. Rainwater is relatively clean and the quality is usually acceptablefor many purposes with little or even no treatment. The physical and chemi- cal properties of rainwater are usually superior to sources of groundwater that may have been subjected to contamination. The present study was intended to measure the rooftop rainwater harvesting potential using GIS techniques. The GIS examination utilized in this investigation was basically an efficient assess- ment  of  rooftop  water  collecting  in  the  chose  Wollert  which  is  a  suburb  in Melbourne, Victoria. With the use of GIS it was conceivable to appraise the ag- gregate sum of water harvestable at the household level. It is very tedious work to assess the catchments available for rooftop rainwater harvesting. Here the roof surfaces are the catchments and GIS is employed to calculate the area of various  types  of  roofs  and  their  potential  for  planning  for  the  area  under study.  As  a  result  Eucalypt  Estate  Wollert  has  huge  potential  and  can  makeabove 179.11 litres water available per person per day throughout the year.

 • Andersson, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Norlin, Emelie
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring: En kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. Den fysioterapeutiska behandlingen som rekommenderas vid höft- och knäartros är fysisk aktivitet och träning. Artrosskola är ett aktivt behandlingskoncept som består av bedömning, en teoridel samt en valfri del där utformning av träningsprogram med fysioterapeut erbjuds. Syftet med artrosskolan är att patienter med artros ska få rätt information om sjukdomen och möjlighet att må bättre med hjälp av fysisk aktivitet. Artrosskolan följs upp och har visat positiv effekt avseende minskad smärta, ökad fysisk aktivitet samt ökad hälsorelaterad livskvalité. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka höft- och knäartrospatienters upplevelser och erfarenheter av sitt deltagande i artrosskola. Metod: En kvalitativ fokusgruppsintervju utfördes med tre deltagare. Innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman. Resultat: En huvudrubrik togs fram “Artrosskolan - en vilja att bli sedd och potential till förbättring” utifrån underkategorierna artrosskolans utformning, fysioterapeutens bemötande, individens förväntningar och upplevelser samt aktivitetsnivå. Konklusion: Resultatet i studien visade på deltagarnas önskan om att bli sedd av fysioterapeuten i artrosskolan. Det framkom flertalet förbättringsområden som hade kunnat utveckla artrosskolan och hjälpa deltagarna till en bättre hälsa. När artrosskolan utfördes efter riktlinjerna samt inkluderade övervakad träning bidrog den till en positiv upplevelse. Fysioterapeuter har en viktig roll i arbetet med artrosskolan för att främja fysisk aktivitet och träning vid artros.

 • Avernäs, Alexander
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Magnusson, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Kan aktiv höftadduktion i kombination med instabilt underlag bidra till ökad muskelaktivering av vastus medialis oblique vid knäböj: Pilotstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vastus medialis kan delas in i två olika komponenter beroende på fiberriktning. Den nedre delen vastus medialis oblique (VMO) har sitt ursprung från adductor magnus och drar patella medialt medans vastus lateralis (VL) drar patella lateralt. En obalans mellan VMO och VL kan leda till avvikelse i patellas position och rörelse vilket är en orsak till patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS). En aktivering av adductor magnus sätter VMO på sträck vilket leder till bättre kontraktionskraft av VMO. Knäböj utförda på instabilt underlag har visat på en ökad aktivering av VMO. Syfte: Syftet var att göra en initial pilotstudie för att undersöka skillnaden i muskelaktivering av VMO vid knäböj på stabilt underlag jämfört med en knäböj på instabilt underlag med samtidig aktiv höftadduktion. Metoden: Friska unga män utförde knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion respektive knäböj på stabilt underlag. Utfallsvariablar var EMG-amplitud på VMO och VL samt kvoten VMO:VL. Resultatet: Samtliga fem deltagare fick minskad muskelaktivering av VMO i övningen knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion jämfört med knäböj på stabilt underlag. Två av fem deltagare fick högre VMO:VL-kvot i övningen knäböj på instabilt underlag med aktiv höftadduktion. Konklusion: Resultatet tyder på att en knäböj på instabilt underlag med samtidig aktiv höftadduktion jämfört med en knäböj på stabilt underlag inte ger en ökad aktivering av VMO eller en högre VMO:VL-kvot hos friska unga män. Utifrån resultaten och tidigare studier inom området behövs det mer studier med vissa metodologiska förändringar för att en given slutsats ska kunna dras.  

 • Ekman, Helena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Projekt Aktiv Student: Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. Projekt Aktiv Student syftar till att få studenter mer aktiva vilket går i linje med fysioterapi som har i uppgift att bland annat främja fysisk aktivitet och hälsa. Kvalitativa studier av deltagarnas upplevda effekter skulle kunna leda till en utveckling av liknande projekt, friskvård, hälsopromotion och andra preventiva åtgärder inom fysioterapin. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka deltagarnas upplevelse av projektet Aktiv Students effekter, som genomfördes vid Luleå Tekniska universitet 2016/2017. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med fyra deltagare från Aktiv Student 2016/2017. Ett strategiskt urval genomfördes. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i huvudkategorin; Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student, med fyra tillhörande kategorier; Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig, Kortsiktig och långsiktig påverkan på den fysiska hälsan, Träningskompisar och Kortsiktig och långsiktig påverkan på den psykiska hälsan. Till varje kategori finns underkategorier som behandlar området för huvudkategorin. Konklusion: Resultatet visade upplevda förbättringar av den psykiska och fysiska hälsan i samband med ökad fysisk aktivitet. Sociala faktorer, gruppen och träningskompisar var viktiga för motivationen och glädjen i träningen. Deltagarna drevs av både yttre och inre motivation. De med störst inre motivation har varit mest fysiskt aktiva efter projektet.

  Nyckelord: Aktiv Student, Effekter, Fysisk aktivitet, Hälsa, Motivation

   

 • Hansson, Jonathan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Hesami, Omid
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. Forskning har visat på att dessa bakomliggande skillnader påverkar arbetssättet i hälsosjukvården generellt men när det gäller yrket fysioterapi finns det ingen till lite forskning som visar effekten av sådana faktorer på yrkets arbetssätt. Syftet med den här studien var att beskriva likheter och olikheter i legitimerade fysioterapeuters arbetssätt inom svensk och iransk öppenvård, samt beskriva bakomliggande anledningar till eventuella olikheter. Metoden som användes för denna studie var kvalitativ intervju och innehållsanalys. Semistrukturerade individuella intervjuer användes som intervjumetodik, analysmetoden som valdes var deduktiv analys. Sex legitimerade fysioterapeuter; tre från vartenda land vilka passade in under inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut för att intervjuas. Resultatet i studien har funnit både likheter och olikheter i det fysioterapeutiska kliniska arbetssättet inom öppenvård mellan Sverige och Iran när det kommer till undersökning, behandling och utvärdering. Konklusion: De två grundläggande anledningarna bakom skillnader i arbetssättet mellan länderna beskrevs vara; patienternas frihet att komma till fysioterapeut utan remiss i Sverige jämfört med Iran där patienterna måste ha remiss från en specialistläkare för att kunna träffa en fysioterapeut. Samt skillnaden av hur nöjd fysioterapeuterna är i vardera länder med sina utbildningar. 

 • Larsson, Sandra
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Emén, Amanda
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft: En utvecklingsstudie och inledande metodstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. Den ena idrotten är tyngdlyftning med ryck och stöt som tävlingslyft, medan styrkelyft har tävlingslyften knäböj, marklyft och bänkpress. Proprioception är kroppens inre djupa känsel som ger information om kroppsdelarnas position och rörelse relativt varandra, samt upplevelse av kraft och ansträngning. Ett sätt att testa proprioception är genom joint repositioning sense (JPS) test. JPS tester går ut på att testpersonen ska repositionera en led i en förutbestämd position. Syfte: Syftet med studien var att utföra en utvecklings- och inledande metodstudie för att undersöka proprioceptionen i extremitetsleder hos tyngdlyftare jämfört styrkelyftare. Metod: I studien deltog två manliga tyngdlyftare och två manliga styrkelyftare. De leder som testades var axelled, handled, höftled och fotled. JPS testerna som användes utvecklades som en del av studien. Resultat: Tyngdlyftarna och styrkelyftarna var mycket lika vad gäller proprioception i extremitetslederna. Tyngdlyftarna hade något bättre proprioception i axelled och höftled, medan styrkelyftarna var något bättre i handled och fotled. Konklusion: Skillnaderna i proprioception mellan grupperna var marginella. De tendenser som kunde ses var att grupperna skiljde sig åt beroende på led. Testerna som utvecklades och användes behöver validitet- och reliabilitetstestas och att standardisera testerna vad gäller rörelsehastighet kan även vara värdefullt. Testerna kräver förhållandevis lite utrustning och är enkla att genomföra vilket innebär att de är relevanta att använda ute i det kliniska arbetet. Mer forskning inom området krävs för att kunna undersöka sambandet mellan tyngdlyftning och proprioception.

 • Johansson, Oscar
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Wallin Angelöf, Emil
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans: En randomiserad experimentell interventionsstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka ifall en ökning i bålstyrka leder till ökad balansförmåga hos friska individer samt vilken träningsform som ökar bålstyrkan mer av statisk eller dynamisk. Metod: Studien hade en prospektiv experimentell design i form av en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna (n=12) har delats in i tre grupper. En grupp fick träna dynamisk bålmuskulaturträning i form utav knäböj, en grupp fick träna statisk bålstyrka i en form av plankträning och en kontrollgrupp som inte tränade något alls. Interventionen pågick i 4 veckor där den dynamiska grupper fick träna knäböj två gånger i veckan med 3 set om 8RM och den statiska fick träna en plankvariant på 1 minut gånger 3. Båda grupperna höjde sin progression efter halva tiden. Tester på balans och bålstyrka utfördes före och efter interventionstiden. Resultat: Den dynamiska gruppen visade på majoriteten sämre resultat på balans medan den statiska visade en majoritet på förbättringar. Alla grupper visade dock på förbättringar i bålstyrka. Den dynamiska gruppen hade den största förbättringen på bålstyrka. Inga statistisk signifikanta resultat kunde visas. Konklusion: Denna studie visar på att statisk bålmuskulaturträning kan gynna balansen och att dynamisk träning i form utav knäböj kan stärka bålmuskulaturen. Däremot så saknas det statistik signifikans i denna studie på grund av litet urval samt kort interventionstid. Vidare studier behövs med större urval och längre tid för att påvisa effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning gällande balans.

 • Wireby, Tove
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk behandling vid ångest: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt med syfte att öka patientens medvetenhet om den egna kroppen genom att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning. Ångest är mycket vanligt förekommande hos patienter både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård samt hos patienter med långvarig smärta, och tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär spänningsbalans och andning påverkas. Syfte: Att kartlägga om kroppsmedvetandeträning har en effekt på ångest. Metod: För att besvara syftet har en systematisk litteraturstudie genomförts. Sökningar gjordes i de medicinska databaserna Pub Med, Cinahl, PsycInfo samt Science Direct Journals. Resultat: Totalt granskades 13 studier. 12 av dessa visade att kroppsmedvetandeträning har en positiv effekt på ångest, varav nio stycken visade på signifikant effekt. En studie visade på ökning av ångest, dock ej signifikant. Av de nio studier som visade på signifikant positiv effekt på ångest studerade fem av dem kroppsmedvetandeträning som tilläggsbehandling och fyra studerade kroppsmedvetandeträning som enda behandling. Konklusion: Kroppsmedvetandeträning har en signifikant positiv effekt på ångest, både som enda behandling och som tilläggsbehandling.

 • Chen, Jiayu
  et al.
  Beihang University, Beijing, China.
  Zhou, Dong
  Beihang University, Beijing, China.
  Guo, Ziyue
  Beihang University, Beijing, China.
  Lin, Jing
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  LYU, Chuan
  Beihang University, Beijing, China.
  LU, Chen
  Beihang University, Beijing, China.
  An Active Learning Method Based on Uncertainty and Complexity for Gearbox Fault Diagnosis2019In: IEEE Access, E-ISSN 2169-3536, Vol. 7, p. 9022-9031Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is crucial to implement an effective and accurate fault diagnosis of a gearbox for mechanical systems. However, being composed of many mechanical parts, a gearbox has a variety of failure modes resulting in the difficulty of accurate fault diagnosis. Moreover, it is easy to obtain raw vibration signals from real gearbox applications, but it requires significant costs to label them, especially for multi-fault modes. These issues challenge the traditional supervised learning methods of fault diagnosis. To solve these problems, we develop an active learning strategy based on uncertainty and complexity. Therefore, a new diagnostic method for a gearbox is proposed based on the present active learning, empirical mode decomposition-singular value decomposition (EMD-SVD) and random forests (RF). First, the EMD-SVD is used to obtain feature vectors from raw signals. Second, the proposed active learning scheme selects the most valuable unlabeled samples, which are then labeled and added to the training data set. Finally, the RF, trained by the new training data, is employed to recognize the fault modes of a gearbox. Two cases are studied based on experimental gearbox fault diagnostic data, and a supervised learning method, as well as other active learning methods, are compared. The results show that the proposed method outperforms the two common types of methods, thus validating its effectiveness and superiority.

 • Brar, Johanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Fritz, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Fysioterapeutens inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akupunktur betyder nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Akupunktur kan användas vid många olika typer av smärttillstånd, bland annat spänningshuvudvärk. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Många professioner har en positiv inställning till akupunkturbehandlingens effekt medan andra anser att nålarna i sig inte är någon unik metod, snarare ett resultat av placeboeffekt och väljer då bort denna behandlingsmetod. Syfte: Syftet med studien äratt undersöka fysioterapeuters inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk.Metod: Fysioterapeuter inom primärvården i Sverige fick en enskild förfrågan via mail om att delta i studien. En länk till en webbenkät samt ett informationsbrev om studiens syfte bifogades. En länk till enkäten lades även ut på fackföreningen Fysioterapeuternas hemsida. Enkätfrågorna sammanställdes i excel och redovisades i löpande text, tabeller och figurer.Resultat: Enkäten besvaradesav totalt 32 personer. Svaren tyder på att majoriteten av fysioterapeuterna har en positiv inställning till akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk. Vid behandling av spänningshuvudvärk väljer man dock information samt träning framför akupunktur. Det framkom också att deltagarna ansåg att akupunkturbehandling saknar ett starkt vetenskapligt stöd. Konklusion: Med dagens aktuella kunskapsläge om akupunktur, visar resultatet i denna studie att fysioterapeuterna till största del har en positiv inställningtill effekten av akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk.

 • Forsberg, Emelie
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Rask, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse: En analys av ett narrativ2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. Studien har en kvalitativ design och syftet uppnåddes genom att analysera en självbiografi enligt en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att pendla mellan hopp och förtvivlan; Att känna ensamhet och rädsla; Att känna skuld och ilska över att inte kunna skydda sitt barn; Att känna en sorg över att livet inte blev som det var tänkt; Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att livet blir ljusare. Resultatet visade att föräldern i studien var av stort behov av information och hopp. Hon upplevde ensamhet och en djup sorg över det liv som inte blev. Genom denna studie kan sjuksköterskor få en förståelse för det trauma en förälder upplever när deras barn drabbas av en allvarlig olycka. Förslag på vidare forskning kan vara hur föräldrar påverkas långsiktigt av att leva med ett barn som drabbats av ett trauma.