Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Forsberg, Lena
Publications (10 of 16) Show all publications
Lindberg, M., Forsberg, L. & Karlberg, H. (2016). Gender dimensions in women’s networking for social innovation (ed.). Innovation. The European Journal of Social Sciences, 29(4), 408-421
Open this publication in new window or tab >>Gender dimensions in women’s networking for social innovation
2016 (English)In: Innovation. The European Journal of Social Sciences, ISSN 1351-1610, E-ISSN 1469-8412, Vol. 29, no 4, p. 408-421Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Even if the number of research studies on social innovation has increased the last years, due to its perceived potential to address complex societal challenges, there still remains several relevant aspects to be explored, such as the impact of gendered norms and patterns on the transition from social inclusion to social exclusion strived for in social innovation processes. In order to further expand the dawning scientific field of social innovation, this article presents a case study of a Swedish network promoting women’s employment, entrepreneurship and innovation, exploring the complex and multiple gender aspects of social innovation. The potentials and delimitations of the network to address gender on various levels of social innovation is scrutinised by means of previous research on social and gender dimensions of innovation and organisational/societal change, exposing that further development of social innovation as a scientific field requires a comprehensive approach to the identification and analysis of the gendered norms, subordination and empowerment that affect the aspired transition from social exclusion to social inclusion in social innovation processes.

Keywords
Interdisciplinary research areas - Gender, Manufacturing engineering and work sciences - Work sciences and ergonomics, Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus, Produktion och arbetsvetenskap - Arbetsvetenskap och ergonomi
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Effective innovation and organisation (AERI); Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-15355 (URN)10.1080/13511610.2016.1166037 (DOI)000383451400004 ()2-s2.0-84961627458 (Scopus ID)eda80fa8-bdab-4930-ae39-44553b93f3b3 (Local ID)eda80fa8-bdab-4930-ae39-44553b93f3b3 (Archive number)eda80fa8-bdab-4930-ae39-44553b93f3b3 (OAI)
Projects
Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
Note

Validerad; 2016; Nivå 2; 20160325 (mallin)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Lindberg, M., Forsberg, L. & Karlberg, H. (2015). Gendered social innovation: A theoretical lens for analysing structural transformation in organisations and society (ed.). International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, 3(6), 472-483
Open this publication in new window or tab >>Gendered social innovation: A theoretical lens for analysing structural transformation in organisations and society
2015 (English)In: International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, ISSN 2043-8257, E-ISSN 2043-8265, Vol. 3, no 6, p. 472-483Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the light of the narrow focus in Western innovation policies andtheories – mainly prioritising men-dominated and symbolically masculinespheres – the need for increased inclusiveness in innovation regarding socialaspects such as gender has been stressed. In order to expand the existing bodyof knowledge on innovation and to inform the design of more inclusiveinnovation policies, this article elaborates ‘gendered social innovation’ as atheoretical lens for scientific analysis of innovative transformation of genderedstructures in organisations and society. This is attained by a conceptual study,merging key elements from three sub-fields of innovation studies: inclusiveinnovation, social innovation and gendered innovation. The proposedelaboration of gendered social innovation encompasses the identification ofunsolved societal challenges of gender inequality and unmet needs amongwomen or men as underrepresented or disadvantaged groups in various areas,motivating the development of new solutions by inclusive innovationprocesses.

Keywords
Manufacturing engineering and work sciences - Work sciences and ergonomics, Social innovation, Gender, Produktion och arbetsvetenskap - Arbetsvetenskap och ergonomi
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Effective innovation and organisation (AERI); Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-13860 (URN)10.1504/IJSEI.2015.073540 (DOI)d29a4b45-9880-4bae-bc4b-2d2b593a3d21 (Local ID)d29a4b45-9880-4bae-bc4b-2d2b593a3d21 (Archive number)d29a4b45-9880-4bae-bc4b-2d2b593a3d21 (OAI)
Note

Validerad; 2016; Nivå 1; 20151212 (mallin)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Jansson, A., Forsberg, L., Karlberg, H. & Berglund, K.-E. (2014). Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Företagsutveckling AB och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Science; Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36071 (URN)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (Local ID)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (Archive number)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (OAI)
Note

Anteckningar: Finansiär: VINNOVA; Status: Pågående; Period: 01/10/2013 → 31/08/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lindberg, M., Berglund, K.-E., Forsberg, L., Karlberg, H. & Jansson, A. (2014). Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
Show others...
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Business och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.Finansiär: VINNOVA

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36322 (URN)fd89615f-f12b-4bc9-b28f-c230b9f49fa6 (Local ID)fd89615f-f12b-4bc9-b28f-c230b9f49fa6 (Archive number)fd89615f-f12b-4bc9-b28f-c230b9f49fa6 (OAI)
Note

Publikationer: Undoing gender by social innovation policies?; Women’s view on masculinities in innovation; Är det nå’n innovation?: Att nyttiggöra hum/sam-forskning; Den nya innovationspolitikens inkluderande ambitioner: Språngbräda eller hämsko för innovationer ur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?; Commercializing work life balance: Outlining a model for analyzing and promoting social science innovation; Four levels of social Innovations in women's networks; Gender dimensions in women’s networking for social innovation; Undoing gender in EU’s social innovation policies?; Regional social innovation: Pinpointing socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy; Social innovation i Svenska kyrkann; Status: Pågående; Period: 01/10/2013 → 31/08/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Forsberg, L., Westerberg, M. & Abrahamsson, L. (2013). Gender and entrepreneurship in the horse-related industry (ed.). Paper presented at . Journal of Business Diversity, 12(2), 75-93
Open this publication in new window or tab >>Gender and entrepreneurship in the horse-related industry
2013 (English)In: Journal of Business Diversity, ISSN 2158-3889, Vol. 12, no 2, p. 75-93Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper, we examine the horse-related industry in terms of entrepreneurship and gender. Based on reports of the industry, a mapping of the entire sector (N= 7504) and a questionnaire (N=520) we find that the industry is portrayed as female gendered, but dominated by men. However, we also find evidence that the industry is changing gender, as women dominate among younger entrepreneurs. The strongest motives for the horse-related entrepreneurs (regardless of gender) are realizing a dream and being able to combine interest with work. We also found that entrepreneurs in this industry mainly network inside the industry.

Keywords
Interdisciplinary research areas - Gender, Entreprenörskap, Fritidsvetenskap, Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Business Administration Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Accounting and Control; Gender and Technology; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-14856 (URN)e47b097d-620f-4cf1-a075-166972c13946 (Local ID)e47b097d-620f-4cf1-a075-166972c13946 (Archive number)e47b097d-620f-4cf1-a075-166972c13946 (OAI)
Projects
Hästkrafter för entreprenörskap
Note
Validerad; 2013; 20120814 (matswe)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Forsberg, L. (2012). Manegen är krattad: Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Manegen är krattad: Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter
2012 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. Det ger samtidigt en ökad kunskap om företagsamhet och företagande inom svensk hästverksamhet. Med utgångspunkt i stallet och hästrelaterad verksamhet är studiens forskningsfrågor: Hur "görs" ledarskap och entreprenörskap? På vilket sätt uttrycker de sina handlingar i förhållande till stereotyper om kvinnor och män? Hur "görs" kön i relation till ledarskap och entreprenörskap? Vilken roll har strukturer? Mina teoretiska verktyg vilar på betydelser av entreprenörskap som en process som är relationell och social. Genom mitt intresse i att tolka och analysera hur entreprenöriella processer skapar sociala förändringar, bidrar den här forskningen till forskningsområdet ”entreprenörskap som social förändring”. Metateoretiskt har jag ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där jag intresserat mig för vilka ideal, normer och värderingar flickorna och kvinnorna har att förhålla sig till och hur de skapar och orienterar sig själva. Till min analys har jag använt genusteori och diskursiva perspektiv. I avhandlingen finns en grundidé att stallet erbjuder en diskursiv praktik som påverkar flickor som ung i deras identitetsprocess. Samtidigt får flickorna utöva makt och inflytande över hästar och andra ungdomar i stallet genom sin kompetens och position. Den materialiserade effekten i deras identitetsprocess visas genom deras uppfattning om personlig kompetens hos dem själva. Dessa processer studeras i den här avhandlingen i andra miljöer. Speciellt fokus ligger på processen som entreprenörer i hästverksamhet.Det empiriska materialet består av flera kompletterande delstudier: 1) Sex livsberättelser från vuxna kvinnor som hade tillbringat mycket tid i stallet, där berättelsen fokuserade på ungdomstiden; 2) en etnografisk inspirerad studie där jag följde en grupp flickor (6 st) som tillbringade en stor del av sin fritid i stallet.3) uppföljande intervjuer med samma flickor ett år och fyra år senare, där den senare uppföljningen hade fokus både på beskrivningar från deras historier i stallet och i situationer utanför stallet; 4) kartläggning av företag och företagsledare i hästrelaterade företag i Sverige, 5) enkätundersökning till ett urval av de kartlagda företagarna; 6) 13 nutida huvudsakligen populärvetenskapliga texter om företagande i branschen; samt 7) intervjuer med åtta entreprenörer (utvalda bland de som besvarat enkäten) för att kunna undersöka deras upplevelser av att vara företagare i hästbranschen och huruvida stallet påverkat deras företagande.Den sammantagna diskussionen resulterade i tre teman; företagsamhet, ledarskap och företagande. Under dessa teman visade jag hur ledarskap och entreprenörskap ”görs” i hästrelaterade verksamheter och diskuterar vidare hur deras agerande och uppfattningar utmanar könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män. Samtidigt tolkade jag hur kön ”görs och betydelser strukturer. Resultatet visar hur de i stallmiljö tagit del av en kulturell praktik som domineras av kvinnor som utför både könskodade kvinnliga och manliga sysslor, som får betydelse för deras upplevelse som driftig och kompetent. Hästens utmanande karaktär tvingar in dem att inta en subjektsposition där de utövar ett ledarskap som upplevs genom sitt utövande som en naturlig färdighet. Genom sina erfarenheter känner de sig rustad att inte stå emot utanförkulturens krav på förväntningar av kön och kan hitta en kollektiv ”annorlundahet” som tar avstånd från yta och traditionell femininet. De premierar handlingskraft och mod. Det empiriska materialet visar därigenom att det är möjligt att både vara entreprenöriell och ledare fast på flickors och kvinnors vis utan att låta sig fixeras. Ett dilemma är att även om de själva skapar sig ett handlingsutrymme så kan detta hindra dem att se gemensamma hinder som inbegriper kvinnor i allmänhet. Trots att de agerar annorlunda, kan de inte helt frigöra sig från att de starka strukturer som utgör hinder för kvinnors möjligheter till avancemang. Det kan dessutom i sin ihärdighet få orimliga krav på sig och lägga för stor vikt vid sitt eget ansvar när de inte ser gemensamma strukturer. Ändå är deras driv och genusutrymme ett exempel på ett förminskande av de rådande normerna, och att deras kraft visar på en potential att förändra ett samhälle. För att det ska ge genomslag i samhällelig mening behövs en kritisk massa där den här avhandlingen kan representera ett exempel på en genusexperimentell miljö som resulterat i entreprenöriella handlingar.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2012
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-18066 (URN)6a9bef95-37e5-4ee0-88f8-89a2236cd4d7 (Local ID)978-91-7439-517-4 (ISBN)6a9bef95-37e5-4ee0-88f8-89a2236cd4d7 (Archive number)6a9bef95-37e5-4ee0-88f8-89a2236cd4d7 (OAI)
Note
Godkänd; 2012; 20121016 (lenaf); DISPUTATION Ämne: Entreprenörskap och innovation/Entrepreneurship and Innovation Opponent: Docent Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning, Bodö, Norge Ordförande: Professor Mats Westerberg, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet Tid: Tisdag den 18 december 2012, kl 13.00 Plats: A109, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Forsberg, L., Westerberg, M. & Abrahamsson, L. (2011). Gender and entrepreneurship in the horse-related industry (ed.). Paper presented at ICSB World Conference : 15/06/2011 - 18/06/2011. Paper presented at ICSB World Conference : 15/06/2011 - 18/06/2011.
Open this publication in new window or tab >>Gender and entrepreneurship in the horse-related industry
2011 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

In this paper, we examine the horse-related industry in terms of entrepreneurship and gender. Based on reports of the industry, a mapping of the entire sector (N= 7504) and a questionnaire (N=520) we find that the industry is portrayed as female gendered, but dominated by men. However, we also find evidence that the industry is changing gender, as women dominate among younger entrepreneurs. The strongest motives for the horse-related entrepreneurs (regardless of gender) are realizing a dream and being able to combine interest with work. We also found that entrepreneurs in this industry mainly network inside the industry.

Keywords
Business / Economics - Business studies, Interdisciplinary research areas - Gender, Entreprenörskap, Genus, Entreprenörskap, Fritidsvetenskap, Ekonomi - Företagsekonomi, Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-38630 (URN)d12c9dad-f679-4c9e-b3b9-75cdb3254be7 (Local ID)d12c9dad-f679-4c9e-b3b9-75cdb3254be7 (Archive number)d12c9dad-f679-4c9e-b3b9-75cdb3254be7 (OAI)
Conference
ICSB World Conference : 15/06/2011 - 18/06/2011
Projects
Hästkrafter för entreprenörskap
Note
Godkänd; 2011; 20111014 (lenaf)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Forsberg, L. & Tebelius, U. (2011). The riding school as a site for gender identity construction among Swedish teenage girls (ed.). Paper presented at . World Leisure Journal, 53(1), 42-56
Open this publication in new window or tab >>The riding school as a site for gender identity construction among Swedish teenage girls
2011 (English)In: World Leisure Journal, ISSN 0441-9057, E-ISSN 1607-8055, Vol. 53, no 1, p. 42-56Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper is based on observations and interviews with six teenage girls (age 14–16) currently highly active in a Swedish riding school. Riding is one of the most popular sporting activities among girls in Sweden and riding schools receive financial support from the government to make riding available to everyone. The aim of this paper is to explore how teenage girls construct their gender identity at the stable through the handling of horses and related work in their leisure time. Theoretically, we employ Butler's (1999) theory of identity, based on social constructivism. The relationships with the horses, the hard work, the unexpected challenges, as well as the friendships among the girls, were found to be essential elements of the stable experience. At the stable, the girls learned to take action, handle risks and take the lead. This created an alternative way of enacting themselves as young females, resulting in an identity based on being independent, competent and powerful. As such, the riding school represents a developmental space where teenage girls can prepare themselves for their future, independent, lives.

Keywords
Interdisciplinary research areas - Gender, Fritidsvetenskap, Entreprenörskap, Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-9042 (URN)10.1080/04419057.2011.552218 (DOI)2-s2.0-84881530405 (Scopus ID)799ec516-66cc-45c2-8f44-cbbf5d1fdc68 (Local ID)799ec516-66cc-45c2-8f44-cbbf5d1fdc68 (Archive number)799ec516-66cc-45c2-8f44-cbbf5d1fdc68 (OAI)
Projects
Hästkrafter för entreprenörskap
Note
Validerad; 2011; 20111014 (lenaf)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Forsberg, L. (2010). Aktivitet: Kommunens ridskola - betyder mer än du tror (ed.). Paper presented at IDA-MÄSSA : 24/11/2010 - 25/11/2010. Paper presented at IDA-MÄSSA : 24/11/2010 - 25/11/2010.
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Kommunens ridskola - betyder mer än du tror
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Seminariet arrangeras av Ridskolornas Riksorganisation i samverkan med Ridsportförbundet och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Övriga talare som tillfrågas är Gunilla Ahréns VD och grundare av Ruter Dam samt Moa Matthis författare och kulturskribent. Syftet är att belysa stallets betydelse för unga tjejer ur forsknings-, näringslivs- samt kulturellt perspektiv. Målgrupp; framförallt kommunala beslutsfattare.

Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-41572 (URN)7e172ef2-a719-4398-b4d1-2649a4457a6f (Local ID)7e172ef2-a719-4398-b4d1-2649a4457a6f (Archive number)7e172ef2-a719-4398-b4d1-2649a4457a6f (OAI)
Conference
IDA-MÄSSA : 24/11/2010 - 25/11/2010
Note
Startdatum: 24/11/2010; Slutdatum: 24/11/2010; Roll: Medlem i panel; Typ: Föreläsning / muntligt bidragAvailable from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Abrahamsson, L., Westerberg, M. & Forsberg, L. (2010). Projekt: Hästkrafter för entreprenörskap. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Hästkrafter för entreprenörskap
2010 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

En studie av företagande, ledarskap och genus i hästbranschen. Projektet pågick 2009-2011 med finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning (2,5 milj kr). I projektet medverkade Lena Abrahamsson, Mats Westerberg och doktorand Lena Forsberg.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Work Environment; Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36118 (URN)72cb672f-2862-4519-9c43-b680eb80ff80 (Local ID)72cb672f-2862-4519-9c43-b680eb80ff80 (Archive number)72cb672f-2862-4519-9c43-b680eb80ff80 (OAI)
Note

Finansieringskälla: Public research council; Forskningsprogram: Stiftelsen Lantbruksforskning; Publikationer: Gender and entrepreneurship in the horse-related industry; The riding school as a site for gender identity construction among Swedish teenage girls; Gender and entrepreneurship in the horse-related industry; Status: Avslutat; Period: 01/01/2009 → 31/12/2011

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications