Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 38) Visa alla publikasjoner
Sjöholm, J. (2019). Norrbotten's Technological Megasystem. TICCIH Bulletin, 85, 3-6
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Norrbotten's Technological Megasystem
2019 (engelsk)Inngår i: TICCIH Bulletin, ISSN 1605-6647, Vol. 85, s. 3-6Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage), 2019
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-75466 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-08-10 Laget: 2019-08-10 Sist oppdatert: 2019-08-13bibliografisk kontrollert
Luciani, A. & Sjöholm, J. (2019). Norrbotten's Technological Megasystem as a heritage discourse: paradoxes and controversies. In: Maria Alessandra Segantini (Ed.), : . Paper presented at Tangible – Intangible Heritage(s) – Design, social and cultural critiques on the past, the present and the future. 13 – 15 June 2018, University of East London, UK. (pp. 292-300). London, 2(15)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Norrbotten's Technological Megasystem as a heritage discourse: paradoxes and controversies
2019 (engelsk)Inngår i: / [ed] Maria Alessandra Segantini, London, 2019, Vol. 2, nr 15, s. 292-300Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
London: , 2019
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-73214 (URN)
Konferanse
Tangible – Intangible Heritage(s) – Design, social and cultural critiques on the past, the present and the future. 13 – 15 June 2018, University of East London, UK.
Tilgjengelig fra: 2019-03-15 Laget: 2019-03-15 Sist oppdatert: 2019-08-14bibliografisk kontrollert
Sjöholm, J. (2019). Norrbottens technologisches Megasystem. Industriekultur, 86(1), 27-29
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Norrbottens technologisches Megasystem
2019 (tysk)Inngår i: Industriekultur, ISSN 0949-3751, Vol. 86, nr 1, s. 27-29Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Essen: Klartext Verlag, 2019
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-73290 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-03-24 Laget: 2019-03-24 Sist oppdatert: 2019-04-09bibliografisk kontrollert
Sjöholm, J. (2019). Omvärdering av kulturarv: Gruvstaden Kiruna i förändring. Tidsskrift for kulturforskning
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Omvärdering av kulturarv: Gruvstaden Kiruna i förändring
2019 (svensk)Inngår i: Tidsskrift for kulturforskning, ISSN 1502-7473, E-ISSN 2387-6727Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) In press
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-73222 (URN)
Tilgjengelig fra: 2019-03-18 Laget: 2019-03-18 Sist oppdatert: 2019-09-02
Öberg, M. & Sjöholm, J. (2019). Undermarksplanering: Svensk praxis utifrån valda projekt. Luleå: Luleå tekniska universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Undermarksplanering: Svensk praxis utifrån valda projekt
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Den här studien har genomförts som en del av forskningsprojektet Hållbar resursanvändning av undermarksrymden (2017–2019). Projektet syftar till att stödja en hållbar användning av undermarksrymden, och klarlägga nya möjligheter för hur undermarksfrågor kan integreras i samhällsplaneringen.

Syftet med den här studien var att undersöka hur planeringsprocesser för anläggningar och andra verksamheter under mark genomförs i Sverige, hur samspel mellan planering ovan och under mark fungerar, hur undermarksinformation hanterats i olika typer av projekt, samt indikera möjlighet till förbättringar.

Rapporten bygger på studier av ett antal genomförda undermarksprojekt, där offentliga planeringsdokument har undersökts och intervjuer med personer som haft inblick i projekten har genomförts. I studien har framkommit ett antal förslag som skulle kunna bidra till att förbättra planeringsprocessen för undermarksplanering:

Systematiserad och tillgänglig information

 • Samla geovetenskaplig information (inkl. tolkningar) från alla undermarksprojekt i en gemensam databas.
 • Säkerställa att projektägare och beställare lämnar geovetenskaplig information till en sådan gemensam databas.
 • Informationen bör, med hänsyn till sekretessbelagda uppgifter, arkiveras och göras sökbar digitalt.
 • Arkiven bör hanteras så att relevant material är tillgängligt under önskvärd framtid.

 

Samverkan

 • Skapa ett gott samverkansklimat tidigt i projektet, med relevanta intressenter och aktörer.
 • Stödja harmonisering av tillämpning av regelverk mellan kommuner.

 

Strategiskt arbete

 • En sammanhållen planering för markanvändning ovan och under mark i planeringsprocessens olika skeden.
 • Undermarkens resurser i ett regionalt perspektiv lyfts fram i regionala planeringsdokument.
 • Att hantera målkonflikter i ett tidigt skede genom att synliggöra dem i såväl nationell som regional och lokal planering.
 • Att rätt nivå på informationen tas fram för de olika skedena i planerings- och projekteringsprocesserna.
Abstract [en]

This study was carried out as part of the research project Sustainable use of the subsurface (2017–2019). The project aims to support the sustainable use of the underground space, and to clarify new possibilities for how underground matters can be integrated into urban planning.

The purpose of this study was to investigate how planning processes for facilities and other underground operations are carried out in Sweden, how the interaction between planning above and below ground works, how underground information is handled in different types of projects, and indicate opportunities for improvement.

The report is based on studies of a number of completed underground projects, where public planning documents have been examined and interviews with people who have had insight into the projects have been carried out. The study has identified a number of suggestions that could help improve the planning process for underground planning:

Systematic and accessible information

 • Collect geoscientific information (including interpretations) from all underground projects in a common database.
 • Ensure that project owners and clients submit geoscientific information to such a common database.
 • The information should be archived and made searchable digitally with regard to confidential information.
 • The archives should be managed so that relevant material remains available for the appropriate length of time.

 

Cooperation

 • Create a good collaboration climate early in the project, with relevant stakeholders.
 • Support harmonization of the application of regulations between municipalities.

 

Strategic work

 • A coherent planning for land use above and below land at the various stages of the planning process.
 • Sub-regional resources in a regional perspective are highlighted in regional planning documents.
 • Managing target conflicts at an early stage by making them visible in both national and regional and local planning.
 • Ensure that the right level of information is developed for the various stages of the planning processes.
sted, utgiver, år, opplag, sider
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2019. s. 38
Serie
Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet, ISSN 1402-1528
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-75928 (URN)978-91-7790-441-0 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council Formas, 176746
Tilgjengelig fra: 2019-09-09 Laget: 2019-09-09 Sist oppdatert: 2019-09-17bibliografisk kontrollert
Sjöholm, J. (2018). The town reassembled: authenticity and transformation in Kiruna, Sweden (1ed.). In: John Bold, Peter Larkham, Robert Pickard (Ed.), Authentic Reconstruction: Authenticity, Architecture and the Built Heritage (pp. 237-252). New York: Bloomsbury Academic
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The town reassembled: authenticity and transformation in Kiruna, Sweden
2018 (engelsk)Inngår i: Authentic Reconstruction: Authenticity, Architecture and the Built Heritage / [ed] John Bold, Peter Larkham, Robert Pickard, New York: Bloomsbury Academic, 2018, 1, s. 237-252Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
New York: Bloomsbury Academic, 2018 Opplag: 1
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-64571 (URN)9781474284066 (ISBN)9781474284059 (ISBN)9781474284042 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2017-06-27 Laget: 2017-06-27 Sist oppdatert: 2018-02-23bibliografisk kontrollert
Sjöholm, J. (2017). Authenticity and relocation of built heritage: the urban transformation of Kiruna, Sweden. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 7(2), 110-128
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Authenticity and relocation of built heritage: the urban transformation of Kiruna, Sweden
2017 (engelsk)Inngår i: Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, ISSN 2044-1266, E-ISSN 2044-1274, Vol. 7, nr 2, s. 110-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Purpose –This article investigates how different notions about the conservation of builtheritage develop in a situation of structural change that demands either the demolition orrelocation of a large number of historic buildings.Design/methodology/approach – The analysis is based on a case study of the on-going urbantransformation of the Swedish mining town Kiruna. The investigation was based on the textanalysis of urban planning documents and media reporting, which was used to distinguishstakeholders’ positions towards conservation based on authenticity aspects.Findings – The conservation goals of the urban planning process are unclear and thestakeholders have conceptually different views regarding which parts of the town’s builtheritage are of significance, which negatively affects the ability to make well informed,transparent and intelligible management decisions. Stakeholder views on the management ofbuilt heritage span from the relocation of a few, single historic buildings to maintaining theintegrity of the town as a heritage site by moving a significant number of buildings.Research limitations/implications – The Kiruna case, being exceptional because conservationin situ is impossible, has the potential to highlight the relation between single historic buildingsand the integrity of an urban heritage site, as well as implications for conservation on theurban scale.Originality/value – This investigation contributes to knowledge of built heritage in situationsof structural change, which is of concern for planning and conservation practice. Currently,many urban areas are under pressure of transformations or destruction

sted, utgiver, år, opplag, sider
Emerald Group Publishing Limited, 2017
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-63007 (URN)10.1108/JCHMSD-11-2015-0041 (DOI)000402927500001 ()2-s2.0-85019219267 (Scopus ID)
Merknad

Validerad; 2017; Nivå 2; 2017-05-19 (andbra)

Tilgjengelig fra: 2017-04-12 Laget: 2017-04-12 Sist oppdatert: 2018-09-14bibliografisk kontrollert
Sjöholm, J. & Hidman, E. (2017). Town identity, urban form and urban transformation: The case of Kiruna, Sweden. In: : . Paper presented at 24th International Seminar on Urban Form. 27-29 September 2017, Valencia, Spain..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Town identity, urban form and urban transformation: The case of Kiruna, Sweden
2017 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Emneord
built heritage, town identity, urban form, urban living lab, urban transformation
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-70853 (URN)
Konferanse
24th International Seminar on Urban Form. 27-29 September 2017, Valencia, Spain.
Tilgjengelig fra: 2018-09-13 Laget: 2018-09-13 Sist oppdatert: 2018-09-13
Sjöholm, J. & Hidman, E. (2016). Att flytta en stad: Gamla och nya Kiruna (ed.). Byggnadskultur, 2016(3), 18-21
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att flytta en stad: Gamla och nya Kiruna
2016 (svensk)Inngår i: Byggnadskultur, ISSN 0348-6885, Vol. 2016, nr 3, s. 18-21Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-11930 (URN)af650bb8-fbc3-49e1-a5c4-9b232b4835a3 (Lokal ID)af650bb8-fbc3-49e1-a5c4-9b232b4835a3 (Arkivnummer)af650bb8-fbc3-49e1-a5c4-9b232b4835a3 (OAI)
Tilgjengelig fra: 2016-09-29 Laget: 2016-09-29 Sist oppdatert: 2018-12-12bibliografisk kontrollert
Sjöholm, J. (2016). Heritagisation, re-heritagisation and de-heritagisation of built environments: The urban transformation of Kiruna, Sweden (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . : Luleå tekniska universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Heritagisation, re-heritagisation and de-heritagisation of built environments: The urban transformation of Kiruna, Sweden
2016 (engelsk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

This doctoral thesis presents research that aimed to contribute to the understanding of heritagisation in built environments and how heritagisation interacts with structural changes to an environment. The theoretical framework of the research was based on heritagisation, a concept defined by Harrison (2013) as the process through which objects, places and practices are turned into cultural heritage. The research was part of a single case study investigating conceptualisations of built heritage during the urban transformation of the town of Kiruna. Kiruna is a mining town in the northernmost part of Sweden that has plans to be relocated so that the mining company LKAB can continue mining the iron ore deposit that extends underneath the settlement. Kiruna is also a designated heritage site since the 1980s, and includes a large number of protected buildings. Hence, it is of interest how the built heritage is managed during the urban planning process. This is not only because the urban planning situation, which includes the relocation of an entire town, is special, but also because the town’s built heritage inevitably will change during the urban transformation. The research underlying this thesis has followed heritagisation during the urban transformation, from 2004, when the urban transformation was announced, until 2015. The empirical data used consist of planning documents, media reporting and observations, which together provide an overall view of the public discussions over the course of the urban planning process. Findings from the Kiruna case study show that the town’s officially recognised built heritage corresponds with the concept of an authorised heritage discourse (AHD). This heritage discourse was challenged by the urban transformation. Conservation goals are not clearly stated in the urban planning process and there are differing ideas for how to manage historic buildings during the urban transformation. These ideas shift both over time and between stakeholders, and the outcome of the urban planning process depends on a balance between the discourses of heritage conservation, urban development and architectural production. During the urban planning process some parts of the town’s official heritage have been reaffirmed as built heritage, while others have been dismissed. The concept of heritagisation was adopted and developed throughout the research presented in this thesis. This research also introduced the concepts of re-heritagisation and de-heritagisation, which refer to new heritagisation processes that occur when built heritage is contested and challenged during urban change. One of the main conclusions of the research was that the changes in meaning during the heritagisation process can be divided into four dimensions to analyse the complicated relationship between different interests and strategies in urban planning. Heritagisation can refer to: the addition of new heritage; reaffirmation of already designated heritage; re-interpretation of already designated heritage; rejection of previous designated heritage.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Luleå tekniska universitet, 2016
Serie
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
HSV kategori
Forskningsprogram
Arkitektur
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-26065 (URN)c6a81174-babd-4835-a407-26633ed83d6e (Lokal ID)978-91-7583-573-0 (ISBN)978-91-7583-574-7 (ISBN)c6a81174-babd-4835-a407-26633ed83d6e (Arkivnummer)c6a81174-babd-4835-a407-26633ed83d6e (OAI)
Merknad
Godkänd; 2016; 20160314 (jensjo); Nedanstående person kommer att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen. Namn: Jennie Sjöholm Ämne: Arkitektur/Architecture Avhandling: Heritagisation, Re-Heritagisation and De-Heritagisation of Built Environments The Urban Transformation of Kiruna, Sweden Opponent: Professor Peter Larkham, Head of Resilient Environments Centre, School of Engineering and the Built Environment, Birmingham City University, Birmingham, Storbritannien, UK. Ordförande: Professor Kristina Nilsson, Avd för arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet. Tid: Fredag 13 maj 2016, kl 10.00 Plats: E632, Luleå tekniska universitetTilgjengelig fra: 2016-09-30 Laget: 2016-09-30 Sist oppdatert: 2017-11-24bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0440-1464