Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olsson, Mats
Publikasjoner (10 av 24) Visa alla publikasjoner
Ouchterlony, F., Nyberg, U., Olsson, M., Andersson, P.-O., Nyqvist, L., Vikström, K., . . . Svedensten, P. (2010). Fragmenteringsförsök vid NCC:s täkt i långåsen, effekten av höjd specifikladdning eller elektronik upptändning (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Protokoll från Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte i Älvsjö den 9 mars 2010: . Paper presented at Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte 2010 : 09/03/2010 - 09/03/2010 (pp. 118-154).
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fragmenteringsförsök vid NCC:s täkt i långåsen, effekten av höjd specifikladdning eller elektronik upptändning
Vise andre…
2010 (svensk)Inngår i: Protokoll från Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte i Älvsjö den 9 mars 2010, 2010, s. 118-154Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
Serie
Bergsprängningskommiten. Diskussionsmssöte, ISSN 0281-9783
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-31272 (URN)566d66b0-090d-11e0-b767-000ea68e967b (Lokal ID)566d66b0-090d-11e0-b767-000ea68e967b (Arkivnummer)566d66b0-090d-11e0-b767-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte 2010 : 09/03/2010 - 09/03/2010
Merknad
Godkänd; 2010; 20101216 (ysko)Tilgjengelig fra: 2016-09-30 Laget: 2016-09-30 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Christiansson, R., Karlzen, R., Olsson, M., Salo, J.-P., Lehtola, K. & Lyytinen, T. (2010). How high quality requirements can be met by the tunnelling industry? (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Bergsprängningskommitténs 55:e diskussionsmöte, BK 2010: . Paper presented at Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte 2010 : 09/03/2010 - 09/03/2010 (pp. 61-75). Stockholm
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>How high quality requirements can be met by the tunnelling industry?
Vise andre…
2010 (engelsk)Inngår i: Bergsprängningskommitténs 55:e diskussionsmöte, BK 2010, Stockholm, 2010, s. 61-75Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: , 2010
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-37722 (URN)bd4e0ad0-0910-11e0-b767-000ea68e967b (Lokal ID)bd4e0ad0-0910-11e0-b767-000ea68e967b (Arkivnummer)bd4e0ad0-0910-11e0-b767-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
Bergsprängningskommitténs diskussionsmöte 2010 : 09/03/2010 - 09/03/2010
Merknad
Godkänd; 2010; 20101216 (ysko)Tilgjengelig fra: 2016-10-03 Laget: 2016-10-03 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Nyberg, U., Olsson, M. & Ouchterlony, F. (2009). Bestämning av Gurney- och detonationsenergin för emulsionssprängämnen med hjälp av cylinderförsök (ed.). Paper presented at . Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Bestämning av Gurney- och detonationsenergin för emulsionssprängämnen med hjälp av cylinderförsök
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Determination of the Gurney- and detonation energy for emulsion explosives with help of cylinder test
Abstract [en]

Nine cylinder tests for emulsion explosives in expanding Ø100/110 mm copper tubes are reported. The explosive recipe for pure emulsion respectively for blend of ANFO/AN-prills was formulated specifically for Swebrec:s test program. The primary goal was to verify earlier determinations of the explosive energy. In addition, recordings from streak camera and data from contact pins was evaluated for copper tubes 350 mm long and Ø60/72 mm filled with FOX12/TNT. The latter was cooperation between FOI- Swedish Defence Research Agency and Swebrec- Swedish Blasting Research Centre.The Gurney energy was calculated when the expansion velocity was almost constant i.e. at a volume of the explosives gases 7-8 times the original explosive volume. Expansion data for each explosive were fitted to the JWL- equation with help of a Matlab routine and the estimated JWL-parameters were used to calculate the detonation energy.Our conclusions, based on the measured data with Ø100/110 mm tubes are that there is no significant difference in the Gurney energy for the three explosives. The detonation energy increases somewhat with addition of AN/AN-prills, but the difference is small compared to the data scatter. This was basically the same results as for the earlier tests with similar emulsion explosives.The aim of the separate technique study with FOX12/TNT was to verify the contact pin data against streak camera data for two tests. The comparison shows that contact pin radial velocity data for the two shots agree well and that the streak recordings agree fairly well. The comparison of the two techniques shows that streak recordings give a 3-7 % lower radial velocity after approximately 30 μs. The two techniques can be a complement to each other.

Abstract [sv]

Nio cylinderförsök med detonerande emulsionssprängämne i expanderande Ø100/110 mm kopparrör rapporteras. Sprängämnesrecepten för ren emulsion och för inblandning av ANFO/ANprills har tagits fram tidigare speciellt för Swebrec:s olika försök. Det primära målet var att verifiera tidigare beräknade sprängämnesenergier. Dessutom har två tekniker, svepbildsteknik respektive punktvärden med kontaktpinnar, för mätning av expansionen, utvärderats för små kopparrör 350 mm långa och Ø60/72 mm fyllda med FOX12/TNT. Det senare var ett samarbete mellan FOI och Swebrec.Gurney-energierna har beräknats när expansionshastigheten var i det närmaste konstanta vilket inträffar när rörens volym är ca 7- 8 gånger den ursprungliga volymen. Expansionsdata har passats till en JWL-tillståndsekvation med hjälp av en iterativ procedur i Matlab och JWLparametrarna användes för beräkning av detonationsenergin.Slutsatsen, utifrån uppmätta data för Ø100/110 mm rör är att det inte finns någon signifikant skillnad i Gurney-energierna för de tre sprängämnena. Detonationsenergin ökar något med tillsatser av AN/AN-prills men skillnaden är liten jämfört med dataspridningen. Vi fick tidigare ungefär samma resultat för liknade sprängämnen.Den separata teknikstudien med FOX12/TNT syftade till att med 2 skott verifiera tidigare utförda mätningar med kontaktpinnar. Jämförelser av radiella hastigheter för skott 1 med skott 2 visar att kontaktpinnarna ger god repeterbarhet och rätt god repeterbarhet för svepbildstekniken. Jämförelse av mätteknikerna har visat att svepbildstekniken ger 3-7 % lägre radiell hastighet för de två skotten efter ca 30 μs. Teknikerna kan komplettera varandra.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet, 2009. s. 54
Serie
Swebrec report, ISSN 1653-5006 ; 2009:3
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-25095 (URN)dbc63e90-5120-11df-a0f4-000ea68e967b (Lokal ID)dbc63e90-5120-11df-a0f4-000ea68e967b (Arkivnummer)dbc63e90-5120-11df-a0f4-000ea68e967b (OAI)
Merknad
Godkänd; 2009; 20100426 (ysko)Tilgjengelig fra: 2016-09-29 Laget: 2016-09-29 Sist oppdatert: 2017-11-24bibliografisk kontrollert
Ouchterlony, F., Olsson, M. & Svärd, J. (2009). Blast damage from string emulsion and electronic detonators (ed.). In: (Ed.), Peter Moser (Ed.), Budapest Conference Proceedings 2009: . Paper presented at EFEE World Conference on Explosives and Blasting : 26/04/2009 - 28/04/2009 (pp. 315-334). : European Federation of Explosives Engineers
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Blast damage from string emulsion and electronic detonators
2009 (engelsk)Inngår i: Budapest Conference Proceedings 2009 / [ed] Peter Moser, European Federation of Explosives Engineers , 2009, s. 315-334Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
European Federation of Explosives Engineers, 2009
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-29692 (URN)33e31980-ab78-11de-8293-000ea68e967b (Lokal ID)978-0-9550290-2-8 (ISBN)33e31980-ab78-11de-8293-000ea68e967b (Arkivnummer)33e31980-ab78-11de-8293-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
EFEE World Conference on Explosives and Blasting : 26/04/2009 - 28/04/2009
Merknad
Godkänd; 2009; 20090927 (finn)Tilgjengelig fra: 2016-09-30 Laget: 2016-09-30 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Ouchterlony, F., Olsson, M. & Svärd, J. (2009). Crack lengths or blast damage from string emulsion and electronic detonators (ed.). In: (Ed.), José A. Sanchidrián Blanco (Ed.), Rock Fragmentation by Blasting: Proceedings of the 9th Int. Symp. on Rock Fragmentation by Blasting - Fragblast 9, Sept. 2009, Granada Spain. Paper presented at International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting : 13/09/2009 - 17/09/2009 (pp. 469-480). Boca Raton, Fla: CRC Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Crack lengths or blast damage from string emulsion and electronic detonators
2009 (engelsk)Inngår i: Rock Fragmentation by Blasting: Proceedings of the 9th Int. Symp. on Rock Fragmentation by Blasting - Fragblast 9, Sept. 2009, Granada Spain / [ed] José A. Sanchidrián Blanco, Boca Raton, Fla: CRC Press, 2009, s. 469-480Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

The crack patterns from contour blasting in Ø48-mm holes with Orica/Dyno Nobel SSE 0.35, 0.5 or 0.9 kg/m string emulsion charges in the Bårarp gneiss quarry have been studied, using both Nonel and electronic detonators. Some 24 blocks from behind half-casts were sawn and the cracks mapped. The crack lengths caused by simultaneously initiated SSE 0.35 kg/m or packaged Ø17 mm Dynotex 1 were practically the same. SSE 0.5 kg/m gave a roughly 50% increase in length. Nonel initiation resulted in longer cracks, as did water-filled holes. Nonel also gave a rougher remaining rock surface and frequently undetonated charges were found on the muck-pile. Earlier damage zone data were used to develop a suggested addendum to the present Swedish damage zone table. The use of simultaneously initiated decoupled light contour charges (q < 0.6 kg DxM/m) in dry holes has a damage suppressing effect compared to normal pyrotechnic initiation

sted, utgiver, år, opplag, sider
Boca Raton, Fla: CRC Press, 2009
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-37693 (URN)bca59310-ab73-11de-8293-000ea68e967b (Lokal ID)978-0-415-48296-7 (ISBN)bca59310-ab73-11de-8293-000ea68e967b (Arkivnummer)bca59310-ab73-11de-8293-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting : 13/09/2009 - 17/09/2009
Merknad
Godkänd; 2009; 20090927 (finn)Tilgjengelig fra: 2016-10-03 Laget: 2016-10-03 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Olsson, M., Nyberg, U. & Fjellborg, S. (2009). Kontrollerad sönderbrytning vid skivrassprängning: inledande försök (ed.). Paper presented at . Stockholm och Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kontrollerad sönderbrytning vid skivrassprängning: inledande försök
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Controlled fragmentation in sublevel caving : first tests
Abstract [en]

This report describes some tests made in order to examine a number of important factors in sublevel caving. Among these factors were back-break, influence of a neighbour hole, rock movements in caving and the effect of compacted rock.The tests with back-break and influence of neighbour holes were performed in the abandoned open pit at Svappavaara, some 50 km south of Kiruna. The tests area was 100 m long with bench heights of 10-20 m. The area was divided into 4 test areas. Some 40 blast holes were drilled with a hole dimension of 115 mm and with a burden of 3 m. The 1st test area contained a sublevel drill layout of 8 holes but drilled downwards. The purpose here was to study the influence of a neighbour hole and back-break. The 2nd area consisted of a number of parallel vertical holes in two groups with different burdens. In the 3rd area three holes were drilled in a way to test the maximum spacing for breaking rock. The 4th area was again a test of the sublevel caving drill plan. The holes were charged with LKAB's standard emulsion KimuluxR 0500 for sublevel caving work.Measurements of the straightness of the holes were done. The detonation velocity was measured and the four rounds were high-speed filmed. The position of the bench front before and after blasting was measured with a stereo photogrammetric technique. The geology and the deviation of the holes were worse than expected and had an influence on the results. The maximum back-break occurred at tests with sublevel caving. It was possible to increase the burden to 3,5 m but with a coarser fragmentation. Furthermore fully charged 115 mm holes with a spacing of 7 m had no problem to break the burden. The velocity of the blasted front was measured to 13-21 m/s. Tests simulating sublevel caving were performed in the Kiruna mine by blasting a number of 64 mm and 115 mm holes drilled parallel with drift walls at different burdens. The walls were unconfined, i.e. free to move. A new method was invented consisting of an impact rod sliding in a measuring pipe. The impact rod is attached to the wall and when the wall is blasted the rod starts to move in the pipe and cuts a number of equally spaced coaxial cables fixed in the pipe. The velocity of the blasted wall was in this way measured with very good accuracy. The velocity of the wall depends upon the amount of explosive and the burden and varies in these tests from 7 m/s (for a 115 mm hole with a burden of 3,3m) up to 45 m/s (for a 64 mm hole and with a burden of 0,52 m).The drift wall tests series will continue with unconfined shots and shots were the drift wall is confined by caving debris.

Abstract [sv]

Denna rapport redovisar ett antal sprängtekniska försök vars syfte var att undersöka ett antal faktorer som påverkar skivrasbrytningen. De undersökta faktorerna var bakåtbrytning, inverkan av sidohål, rörelser i en skivrassalva samt effekten av kompakterade bergmassor. Försöken med bakåtbrytning och inverkan av sidohål utfördes i det gamla dagbrottet i Svappavaara. Försöksområdet var ca 100 m långt med pallhöjder på 10-20 m. Försöksområdet indelades i fyra delområden och totalt borrades ett 40-tal hål. Håldimensionen var 115 mm och försättningen i skivraskransarna var 3 m. Mellan varje delområde borrades ett antal renshål. I det första försöksområdet borrades en skivraskrans bestående av 8 st hål. Avsikten med detta försök var att studera närhålspåverkan och bakåtbrytning. Det andra försöksområdet bestod av ett antal parallella hål. Hålen borrades i två grupper med olika försättning och avsikten var att studera utslag och bakåtbrytning. I det tredje försöksområdet borrades en krans med 3 hål och 3 m försättning. Avsikten var att studera största hålavstånd där full lossbrytning skedde. Det fjärde försöksområdet innehöll också en krans med 8 hål men de var betydligt kortare än hålen i försök 1. Hålen laddades med LKAB:s standardemulsion KimuluxR 0500. Inmätning av hållägen och hålavvikelser gjordes. Detonationshastighetsmätningar (VOD) utfördes samt höghastighetsfilmning av salvorna. Pallfrontens läge före och efter sprängning mättes med stereofotogrammetri. Geologin och hålavvikelsen var betydligt sämre än förväntat och kom att påverka resultaten. Sammanfattningsvis blev bakåtbrytningen störst vid skivraskransarna. När försättningen ökades till 3,5 m blev utslaget bra men styckefallet grövre. Vidare klarade ett fulladdat 115 mm hål att slå ut för hålavstånd på mer än 7 m. Kasthastigheter på 13-21 m/s uppmättes. Närpåverkan på grannhål kunde inte studeras då VOD-mätningarna inte fungerade tillfredställande.Försöken med simulerade rörelser i skivrassalva utfördes i Kirunagruvan. Försöksuppläggningen innebar att kasthastigheten bestämdes vid sprängning av ett antal 64 mm resp. 115 mm hål som borrats parallellt med en ort- eller tunnelvägg för olika försättningar. Utslaget har varit fritt. En ny mätmetod togs fram bestående av en stötstång som glider i ett mätrör. Stötstången fästs i väggen och när väggen sprängs klipper stötstången av ett antal koaxialkablar som sitter i mätröret. På detta sätt har kasthastigheten kunnat bestämmas med stor precision. Kasthastigheten hos bergväggen beror av sprängämnesmängd och försättning och har varierat mellan 7 m/s (för 115 mm hål och 3,3 m försättning) upp till 45 m/s (för 64 mm hål och 0,52 m försättning).Försöksserien pågår och avslutande försök med skjutning av kommer att göras både med fritt utslag och med utslaget hindrat av inlastat rasberg i tunneln.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm och Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet, 2009. s. 55
Serie
Swebrec rapport, ISSN 1653-5006 ; 2009:2
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-24245 (URN)a3bffd00-82a4-11df-ab16-000ea68e967b (Lokal ID)a3bffd00-82a4-11df-ab16-000ea68e967b (Arkivnummer)a3bffd00-82a4-11df-ab16-000ea68e967b (OAI)
Merknad
Godkänd; 2009; 20100628 (matols)Tilgjengelig fra: 2016-09-29 Laget: 2016-09-29 Sist oppdatert: 2017-11-24bibliografisk kontrollert
Olsson, M., Svärd, J. & Ouchterlony, F. (2008). Sprängskador från strängemulsion: fältförsök och förslag till skadezonstabell som innehåller samtidig upptändning (ed.). Paper presented at . Stockholm och Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Sprängskador från strängemulsion: fältförsök och förslag till skadezonstabell som innehåller samtidig upptändning
2008 (svensk)Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
Alternativ tittel[en]
Blast damage from string emulsion, field tests and a damage zone table including simultaneous initiation
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm och Luleå: Swedish Blasting Research Centre och Luleå tekniska universitet, 2008. s. 57
Serie
Swebrec report, ISSN 1653-5006 ; 2008:1
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-22366 (URN)29a6aba0-de58-11dd-bf31-000ea68e967b (Lokal ID)29a6aba0-de58-11dd-bf31-000ea68e967b (Arkivnummer)29a6aba0-de58-11dd-bf31-000ea68e967b (OAI)
Merknad
Godkänd; 2008; 20090109 (bajo)Tilgjengelig fra: 2016-09-29 Laget: 2016-09-29 Sist oppdatert: 2017-11-24bibliografisk kontrollert
Ouchterlony, F., Olsson, M., Nyberg, U., Andersson, P. & Gustavsson, L. (2006). Constructing the fragment size distribution of a bench blasting round, using the new Swebrec function (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings of the 8th International Conference on Rock Fragmentation by Blasting: . Paper presented at International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting : 07/05/2006 - 11/05/2006 (pp. 332-344). Santiago: Editec
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Constructing the fragment size distribution of a bench blasting round, using the new Swebrec function
Vise andre…
2006 (engelsk)Inngår i: Proceedings of the 8th International Conference on Rock Fragmentation by Blasting, Santiago: Editec , 2006, s. 332-344Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

The blasting at the Vändle aggregate quarry has been investigated in order to predict the effect of the specific charge on fragmentation and to assess the contribution of blasting and primary crushing to the -32 mm fines. Two 25000 ton blasts divided into halves were monitored. Each half had an expanded or a shrunken pattern in order to lower or raise the specific charge. A normal round uses Ø90 mm drill-holes on a 34 m pattern with a gassed bulk emulsion blend with 20-25 % of AN prills. The test rounds lay directly behind each other, with a shrunken pattern behind an expanded one and vice versa to minimize the influence of geology.From the muck piles, four test piles of about 500 tons were extracted and photographed for image processing. About a quarter of each was sieved in four steps and fines samples taken. The material was replaced and the whole pile fed to the primary crusher while measuring the effect and the fines produced. Crushability and grindability data were measured.All lab samples and crushing test samples follow the new Swebrec distribution extremely well. The fragmentation size distribution of the muck piles is constructed using the sieving data and the lab samples, conforming to the Swebrec function. Image analysis gives a fragmentation curve with a distinctly different character. Of the total of 28 % of -32 mm fines after primary crushing, blasting and crushing contribute about half each. Based on these data a set of design curves are constructed that allow the prediction of how any given fraction changes when the specific charge in the round is changed.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Santiago: Editec, 2006
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-35635 (URN)a4085cb0-9862-11db-8975-000ea68e967b (Lokal ID)a4085cb0-9862-11db-8975-000ea68e967b (Arkivnummer)a4085cb0-9862-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting : 07/05/2006 - 11/05/2006
Merknad
Godkänd; 2006; 20061208 (ysko)Tilgjengelig fra: 2016-09-30 Laget: 2016-09-30 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Ouchterlony, F., Olsson, M., Nyberg, U., Potts, G., Andersson, P. & Gustavsson, L. (2006). Fragmenteringsförsöken i Vändle och designkurvor för ändring av specifik laddning (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Bergsprängningskommittén Diskussionsmöte BK 2006: . Paper presented at Diskussionsmöte BK 2004 : 17/12/2004 (pp. 97-122). : Bergsprängningskommittén
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fragmenteringsförsöken i Vändle och designkurvor för ändring av specifik laddning
Vise andre…
2006 (svensk)Inngår i: Bergsprängningskommittén Diskussionsmöte BK 2006, Bergsprängningskommittén , 2006, s. 97-122Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Sprängförsök har utförts vid Swerock AB:s Vändletäkt för att ta fram en beskrivning av hur sprängningsresultatet kan påverkas så att önskat styckefall in i förkrossen erhålls. Resultatet blev bl a designkurvor som beskriver hur styckefallsfördelningen ändras när den specifika laddningen ändras. I två produktionssalvor krymptes hålmönstret i ena halvan och glesades ut i den andra med användning av befintlig borrutrustning. Uppföljningen bestod av profil- och hålinmätning, mätning av laddad mängd och VOD samt styckefallsmätningar mm. Ur salvorna togs fyra provhögar och ca 100 ton ur varje siktades och utvärderades med bildanalys. Materialet lades sedan tillbaka och provhögarna krossades medan krossningsenergin mättes. Ur siktdata kunde styckefalls-fördelningarna konstrueras med hjälp av Swebrecfunktionen. Några slutsatser är att - Styckefallet liknar bergmaterialkurva nr 62 - Sprängningen och förkrossen bidrar med lika mycket var av producerad bärlagerfraktion - Skutandelen kan uppskattas med bildanalysen men styckefallskurvorna från bildanalysen har annan form än siktkurvorna - Siktkurvorna bedöms vara tillförlitligare

sted, utgiver, år, opplag, sider
Bergsprängningskommittén, 2006
Serie
Bergsprängningskommiten. Diskussionsmssöte, ISSN 0281-9783
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-40700 (URN)fedbce00-9ca0-11db-8975-000ea68e967b (Lokal ID)fedbce00-9ca0-11db-8975-000ea68e967b (Arkivnummer)fedbce00-9ca0-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
Diskussionsmöte BK 2004 : 17/12/2004
Merknad
Godkänd; 2006; 20070105 (ysko)Tilgjengelig fra: 2016-10-03 Laget: 2016-10-03 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Christiansson, R., Olsson, M., Nyberg, U. & Niklasson, B. (2005). Studier av sprängskador i Äspö-laboratoriet (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Bergsprängningskommittén Diskussionsmöte BK 2005: . Paper presented at Diskussionsmöte BK 2005 : 15/03/2005 - 15/03/2005 (pp. 139-152). : Bergsprängningskommittén
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Studier av sprängskador i Äspö-laboratoriet
2005 (engelsk)Inngår i: Bergsprängningskommittén Diskussionsmöte BK 2005, Bergsprängningskommittén , 2005, s. 139-152Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

En ny tunnel med 70 m längd byggdes på 450 m djup i Äspölaboratoriet 2003. Det ställdes speciella krav på begränsning av sprängskadezonens djup med hänsyn till planerade experiment.Tunneln drevs med galleri och bågformad låg pall för att minimera sprängskador i sulan. I huvuddelen av tunneln användes initieringsystemet Nonel MS och LP. I de tre sista salvorna av galleriet testades elektroniksprängkapslar. Skonsamhetsgraden för vägg och tak var normal med en tillåten skadezon på 0,3 m. Däremot tillämpades samma skonsamhetsgrad även för botten. I övrigt användes normal sprängteknik och normala sprängämnen som Dynotex 17 och Dynorex.Arbetet följdes noggrant genom dokumentation av utfört arbete. Vibrationsmätningar utfördes på nära håll samt på stort avstånd, 1,5 km från arbetsplatsen. Språng¬skador har undersökts genom sågning och sprickkartering.Föredraget kommer att presentera projektet, framförallt (1) erfarenheter från vibra¬tionsmätningar av samtliga sprängsalvor (noggrannheten i geofonmätningarna; totala antalet spränghål i salvorna; bomsalvor; avståndet från salvorna och geo¬logiska strukturer), (2) P-vågshastigheten i tunnelns närområde, (3) faktorer som påverkar utvecklingen av sprängskador, och (4) förslag på kontrollåtgärder som kan leda till att begränsa skadezonen i praktiskt tunnelarbete.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Bergsprängningskommittén, 2005
Emneord
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
HSV kategori
Forskningsprogram
Gruv- och Berganläggningsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-37672 (URN)bc304480-9c9d-11db-8975-000ea68e967b (Lokal ID)bc304480-9c9d-11db-8975-000ea68e967b (Arkivnummer)bc304480-9c9d-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Konferanse
Diskussionsmöte BK 2005 : 15/03/2005 - 15/03/2005
Merknad
Godkänd; 2005; 20070105 (ysko)Tilgjengelig fra: 2016-10-03 Laget: 2016-10-03 Sist oppdatert: 2017-11-25bibliografisk kontrollert
Organisasjoner