Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Publikationer (10 of 17) Visa alla publikationer
Högström, P. & Faarinen, E.-C. (2018). På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare. In: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018: . Paper presented at Tekniken i skolan.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare
2018 (Svenska)Ingår i: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018, 2018Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Presenteration av forskningsresultat med relation till teknikundervisning i förskola och skola.  Diskussion om hur forskning och undervisningspraktik kan mötas och vilka kontaktytor som därigenom kan skapas. Diskussion om innovativa lösningar för praxisnära forskning och strategier för samverkan. 

Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-71188 (URN)
Konferens
Tekniken i skolan
Anmärkning

Presentation med workshop

Tillgänglig från: 2018-10-12 Skapad: 2018-10-12 Senast uppdaterad: 2018-10-12
Ekberg, N., Westman, S., Grape, M., Högström, P., Edström, K. & Lundmark, E. (2016). Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande (ed.). In: (Ed.), : .
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande
Visa övriga...
2016 (Svenska)Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Syftet med detta paper är att presentera och diskutera erfarenheterna av att introducera och använda pekplattan som pedagogisk resurs för studenter och lärare i en förskollärarutbildning. Fokus fästs på att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv och en rhizomatisk syn på lärandet förstå och diskutera tekniksatsningarna i utbildningen som samtillblivelser av lärarstudenter och pekplattor. Projektet ”Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande”, har bedrivits mellan VT2014 och HT2015 och inbegripit 42 studenter, i slutet av sin utbildning, samt nio lärare. Satsningen har ingått som del av Luleå tekniska universitets pedagogiska utvecklingsarbete, med medel från universitets utvecklingsfond. Projektet, syftande till att utforska pekplattans pedagogiska möjligheter och utveckla metoder som berikar undervisningen och lärandet, initierades under VT2014 bland lärarna för att under läsåret 2014/2015 också inbegripa studenterna. Det har innefattat inköp och utdelning av pekplattor och applikationer till lärare och studenter, fortbildningsinsatser för lärarna, egenproduktion av utbildnings- och instruktionsmaterial för projektdeltagarna, teknikinvesteringar i lektionssalar samt organiserade kollegiala erfarenhetsutbyten. Under projektets gång har data insamlats från deltagarna genom återkommande enkäter, bestående av både öppna och slutna svarsalternativ, samt genom dokumenterade kollegiala samtal. Den första resultatanalysen utmynnade i tre teman, vilka karaktäriserar vilka betydelser teknikanvändningen har kommit att få för projektdeltagarna. Dessa tre teman är Personal Learning Environment (PLE), undervisningens och lärandets gestaltning samt professionalisering. Studenterna framhåller hur den mobila tekniken bidragit till en mer personifierad studiemiljö och studiesituation. Den ständiga tillgången till och möjligheten att själv arrangera läromaterialet visade sig inte bara betydelsefull för studenternas upplevelse av tekniken som ett organisatoriskt stöd för studierna. Teknikanvändningen har även kommit att främja studenternas självständighet vad gäller produktion och presentation i utbildningen och har vidare bidragit till deras upplevelser av ett ökat engagemang och en ökad självkänsla. Projektets fokus på lärandets multimodala aspekter har inneburit nya vägar till kunskapsrepresentation och reflektion. Genom att nyttja flera olika uttrycksformer och själva figurera i olika produktioner och representationer har studenterna upplevt ett rikare lärande och en större glädje och kreativitet i studierna. Projektet har därtill visat sig ha betydelse för studenternas professionalisering då det bidragit till en högre beredskap att använda de tekniska resurserna samt givit ett större mod att både möta och ta en egen plats i förskoleverksamheten. Den inledande resultatuppföljningen gav oss som forskarlag, tillika projektdeltagande lärare, en del svar på våra frågor om pekplatteanvändningens betydelse för såväl undervisningens villkor som studenternas lärande och professionalisering, men väckte i sin tur även nya: Vad innebär lärarstudentens möte med den mobila tekniken för lärandets villkor, vägar och uttryck? Till vem blir studenten och till vad blir pekplattan i det inom utbildningen arrangerade mötet mellan människa-teknik? Hur kan lärarstudenters och pekplattans intra-agerande förstås? Med utgångspunkt frågorna genomfördes en fördjupad studie bland de projektdeltagande studenterna. Vårt datamaterial består i sju videodokumenterade gruppsamtalsessioner under vilka studenterna behandlar och diskuterar fyra givna frågeställningar av öppen karaktär. Vi avser att under presentationen både redogöra för resultaten av vår studie och diskutera det posthumanistiska perspektivets möjligheter till förståelse av studenters möte med och relationer till den mobila informations- och kommunikationstekniken.

Nyckelord
Social sciences - Education, sociomaterialitet, förskollärarutbildning, professionsutveckling, mobil teknik, pekplattan, Socialvetenskap - Pedagogik
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-29574 (URN)314ec37f-c0f5-415c-a62d-945659a8efac (Lokalt ID)314ec37f-c0f5-415c-a62d-945659a8efac (Arkivnummer)314ec37f-c0f5-415c-a62d-945659a8efac (OAI)
Projekt
Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande
Anmärkning

Godkänd; 2016; Bibliografisk uppgift: Nr 5.6.1 i abstraktsamlingen för NU2016; 20160627 (nicekb)

Tillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-05-29Bibliografiskt granskad
Berglund, A., Tretten, P. & Högström, P. (2015). Is video feedback in higher education worth a byte? (ed.). In: (Ed.), Ahmed Kovacevic ; Guy Bingham; Brian Parkinsson (Ed.), Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise: Design Teaching, Research & Enterprise - Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15). Paper presented at International Conference on Engineering and Product Design Education : 03/09/2015 - 04/09/2015 (pp. 258-263). Glasgow: The Design Society Institution of Engineering Designers
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Is video feedback in higher education worth a byte?
2015 (Engelska)Ingår i: Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise: Design Teaching, Research & Enterprise - Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15) / [ed] Ahmed Kovacevic ; Guy Bingham; Brian Parkinsson, Glasgow: The Design Society Institution of Engineering Designers , 2015, s. 258-263Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

Feedback can be given in various situations, like after examinations, project work, and course completion. It is widely accepted that feedback is important for students’ learning, and it can be used in various ways, such as, written, face-to-face, and with the assistance of video recordings. This study focuses on the use of video recorded feedback to gather knowledge on how video recorded feedback can enhance the students learning. Since feedback in the study was given in video recordings, an alternate way was introduced, which add further insights for teaching and learning at university levels. The results showed that 94% preferred video recorded feedback over written feedback and they, in general, preferred face to face feedback (59%). Although, follow-up questions showed that the students found the recorded option beneficial since they could review the video several times in order to see and hear exactly what was stated and what part of their work it related to. In conclusion, video feedback of student work was perceived to be beneficial and the students and the teacher positively accepted it.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Glasgow: The Design Society Institution of Engineering Designers, 2015
Nationell ämneskategori
Övrig annan teknik Annan samhällsbyggnadsteknik Pedagogik
Forskningsämne
Industriell design; Drift och underhållsteknik; Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-33028 (URN)7c1dff6c-6965-4eff-abe2-0ff4fe4242c7 (Lokalt ID)9781904670629 (ISBN)7c1dff6c-6965-4eff-abe2-0ff4fe4242c7 (Arkivnummer)7c1dff6c-6965-4eff-abe2-0ff4fe4242c7 (OAI)
Konferens
International Conference on Engineering and Product Design Education : 03/09/2015 - 04/09/2015
Anmärkning
Godkänd; 2015; 20150906 (anbe)Tillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Högström, P., Keast, S. & Rutherford, L. (2015). Project: Relevance of Australian student-authored case studies to students in Sweden. Paper presented at .
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Project: Relevance of Australian student-authored case studies to students in Sweden
2015 (Engelska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-36267 (URN)d3efd2b5-5bfc-4142-8918-e817b3682f59 (Lokalt ID)d3efd2b5-5bfc-4142-8918-e817b3682f59 (Arkivnummer)d3efd2b5-5bfc-4142-8918-e817b3682f59 (OAI)
Anmärkning

Status: Pågående; Period: 21/09/2015 → 31/01/2016; Projekt-ID: 2006-25-6874-34

Tillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Högström, P. (2015). Projekt: ”En Spirande modell” - Framgång i samverkan mellan förskola, lärarstuderande och universitet.. Paper presented at .
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Projekt: ”En Spirande modell” - Framgång i samverkan mellan förskola, lärarstuderande och universitet.
2015 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Projektet avser att identifiera och synliggöra framgångsfaktorer i SPIRA-projektet, som är ett samarbete mellan LTU och SPIRA förskola, och beskriva hur dessa kan utgöra grund för samverkan mellan verksamhet och universitetsutbildning på sätt som är gynnsamma för samtliga involverade parter.

Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-36321 (URN)fd6f4c4b-31cb-4c78-9118-ab819ef9bae2 (Lokalt ID)fd6f4c4b-31cb-4c78-9118-ab819ef9bae2 (Arkivnummer)fd6f4c4b-31cb-4c78-9118-ab819ef9bae2 (OAI)
Anmärkning

Status: Pågående; Period: 17/08/2015 → 31/05/2016

Tillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskap i didaktisk belysning (2ed.). Paper presented at . Stockholm: Liber AB
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskap i didaktisk belysning
Visa övriga...
2015 (Svenska)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld- ämneskunskap i didatisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald ekologi och hållbar utveckling.Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Liber AB, 2015. s. 261 Upplaga: 2
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-16457 (URN)2bcd0812-5dcd-4c7e-ba32-e8718e2f02a3 (Lokalt ID)978-91-47-11478-8 (ISBN)2bcd0812-5dcd-4c7e-ba32-e8718e2f02a3 (Arkivnummer)2bcd0812-5dcd-4c7e-ba32-e8718e2f02a3 (OAI)
Anmärkning

Godkänd; 2015; 20150826 (perhog)

Tillgänglig från: 2016-09-29 Skapad: 2016-09-29 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Högström, P. (2014). Aktivitet: Tekniken i skolan 2014 (ed.). Paper presented at .
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Aktivitet: Tekniken i skolan 2014
2014 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-36587 (URN)822ddf20-4c40-4b42-b9d0-0496dd8b50ed (Lokalt ID)822ddf20-4c40-4b42-b9d0-0496dd8b50ed (Arkivnummer)822ddf20-4c40-4b42-b9d0-0496dd8b50ed (OAI)
Anmärkning
Evenemang (konferens etc): Tekniken i skolan 2014 : 19/03/2014 - 19/03/2014; Startdatum: 19/03/2014; Slutdatum: 19/03/2014; Roll: Organisatör; Typ: Organiserade av och deltagande i konferenser, workshops, kurser, seminarier - Organiserande av och deltagande i konferensTillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Ekberg, N., Lind, P., Bergdahl, U.-B., Edström, K., Högström, P., Grape, M., . . . Lidström-Öhman, G. (2014). Projekt: Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande. Paper presented at .
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Projekt: Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande
Visa övriga...
2014 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Sammanfattning: Projektet syftar till att utforska pekplattans pedagogiska möjligheter och utveckla metoder som berikar undervisningen och lärandet. Vi avser använda pekplattan för kommunikation och interaktion, för pedagogiska framställningar, som organisatoriskt stöd för studenten i dennes studier och som del i lärarens dagliga administrativa arbete. Vi ämnar även utveckla metoder för att bättre tillvarata lärandets multimodala aspekter, dvs. att med utgångspunkt i olika kombinationer av bild, film, ljud och skriven text finna nya vägar till kunskapsrepresentation och reflektion. Projektet bidrar således till en flexiblare lärmiljö, högre kvalitet i undervisningen samt till studentens engagemang och självständighet att själv göra, äga och visa. Utvecklingsprojektet fokuserar förskollärarprogrammets lärare och studenter, med dess profilering mot naturvetenskap och teknik, och i förlängningen studentens professionalitet i yrkesrollen. Resultaten blir dock högst relevanta för lärare och studenter på LTU:s övriga utbildningar. Resultatspridning sker genom projektrapport, anordnande av öppna seminarier och i våra pedagogiska nätverk inom och utom universitetet. Projektet beviljades medel av dels IT-beredningen, LTU, december 2013, uppgående till 200TKr och dels Pedagogisk utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, maj 2014 (omgång 3) uppgående till 440TKr

Nyckelord
tablet, pedagogy, multimodality, mobile learning
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-36126 (URN)79d49fbd-4b85-44dd-8af0-1d8c27b76c41 (Lokalt ID)79d49fbd-4b85-44dd-8af0-1d8c27b76c41 (Arkivnummer)79d49fbd-4b85-44dd-8af0-1d8c27b76c41 (OAI)
Anmärkning

Publikationer: Slutrapport: Pekplattan som resurs: ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande; Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande; Finansieringskälla: Internal funding (public); Forskningsprogram: Pedagogisk utvecklingsfond; Belopp: 440 000,00 Svenska kronor; Finansieringskälla: Internal funding (public); Forskningsprogram: IT-beredningen; Belopp: 200 000,00 Svenska kronor; Status: Pågående; Period: 03/03/2014 → 26/06/2015

Tillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-05-29Bibliografiskt granskad
Jonsson, G. & Högström, P. (2012). Silent knowledge in the learners' world of experience (ed.). Paper presented at Joint International Conference of the Australian Association for Research in Education (AARE) and the Asia Pacific Educational Research Association (APERA) : 02/12/2012 - 06/12/2012. Paper presented at Joint International Conference of the Australian Association for Research in Education (AARE) and the Asia Pacific Educational Research Association (APERA) : 02/12/2012 - 06/12/2012.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Silent knowledge in the learners' world of experience
2012 (Engelska)Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Refereegranskat)
Abstract [en]

Learning is always situated in the children's life-world. The knowledge that the learning give rise to, is in itself a phenomenon with its origins in social contexts. The views and feelings the learner has regarding the context may therefore have impact on the learning that will be enabled. This presentation puts attention to the context of a playful snowball fight as an arena for learning.PurposeThe aim is to give voice to children's unspoken but nonetheless expressed thoughts and opinions about having a playful snowball fight. How is this particular context expressed by children?MethodChildren in the age of 11-12, in grade five in an ordinary school class in Northern Sweden were taking part in a playful snowball fight. The children had in advance been given the task of making a drawing that depicted a snowball fight. The "fight" was video recorded and the film was afterwards shown for the children. While watching the film, they could simultaneously comment on what they saw on the film.ResultsIn the analysis, three different themes of the context emerged. The first theme could be described as an arena where interactions take place. The second theme as an arena for play and construction, and the third theme as an arena filled with emotions. Short video clips and drawings that illustrate these themes will be shown during the presentation.ConclusionsThe outcome of the study will be discussed in relation to what meaning the context will have for learning and to the importance of really listening to the children, both the pronounced as well as the unspoken sentences. It is a truism that all understanding is contextual. For learning to happen, teaching should proceed from the learner's full world of experience. Therefore the importance to start in the life-world of the children will be emphasized.

Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-31434 (URN)59afe4de-78c6-45d5-bbcd-047702490587 (Lokalt ID)59afe4de-78c6-45d5-bbcd-047702490587 (Arkivnummer)59afe4de-78c6-45d5-bbcd-047702490587 (OAI)
Konferens
Joint International Conference of the Australian Association for Research in Education (AARE) and the Asia Pacific Educational Research Association (APERA) : 02/12/2012 - 06/12/2012
Anmärkning
Godkänd; 2012; 20120823 (perhog)Tillgänglig från: 2016-09-30 Skapad: 2016-09-30 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Högström, P. (2012). Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling
2012 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2012. s. 27
Serie
Rapporter Pedagogik Lärande / Luleå tekniska universitet, ISSN 1653-5529
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
Pedagogik
Identifikatorer
urn:nbn:se:ltu:diva-25398 (URN)f04aca45-bf3c-4b1c-8b13-3db3696ec434 (Lokalt ID)978-91-7439-504-4 (ISBN)f04aca45-bf3c-4b1c-8b13-3db3696ec434 (Arkivnummer)f04aca45-bf3c-4b1c-8b13-3db3696ec434 (OAI)
Anmärkning

Godkänd; 2012; 20121025 (ysko)

Tillgänglig från: 2016-09-29 Skapad: 2016-09-29 Senast uppdaterad: 2018-01-24Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2407-9433

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer