Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Liljas, Juvas MarianneORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2656-8353
Publications (10 of 17) Show all publications
Wachenfeldt, T. v., Liljas, J. M. & Brändström, S. (2012). Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess bakgrund i den tidiga svenska spelmansrörelsen och andra folkmusikaliska traditioner (ed.). Paper presented at . Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, 14, 73-89
Open this publication in new window or tab >>Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess bakgrund i den tidiga svenska spelmansrörelsen och andra folkmusikaliska traditioner
2012 (Swedish)In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 14, p. 73-89Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Folk music teaching on violin and guitar in relation to the early Swedish fiddler movement and other folk music traditionsHow folk musicians of today learn to play their instruments is an over-all question in this article. One violin lesson and one guitar lesson have been observed at Framnäs folk high school. Three research questions were formulated. What do the two lessons have in common? What are the differences? How could the folk music education of today be related to the Swedish fiddler movement in the 1920s and other folk music traditions? Theoretically, the interpretation of the results was based on the mimesis theory of Ricoeur. Two teachers and three students participated in the study. The results showed that the lessons were structured in a similar way and dominated by master apprenticeship teaching. The violin teacher showed a more respectful attitude towards the tradition compared to the guitar teacher. Great parts of the manifest ideology of the fiddler movement seems to have become concealed into a latent or frozen ideology in the formal folk music education of today. There seems to be no big differences between learning the music by way of visiting an older fiddler hundred years ago compared to the study of music today at a formal institution.

Keywords
Social sciences - Education, Musikpedagogik, Socialvetenskap - Pedagogik
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5247 (URN)34c54b09-d23e-4dda-a5f5-d4efd2b80972 (Local ID)34c54b09-d23e-4dda-a5f5-d4efd2b80972 (Archive number)34c54b09-d23e-4dda-a5f5-d4efd2b80972 (OAI)
Note
Validerad; 2013; 20121106 (thovon)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Brändström, S., Liljas, J. M. & Wachenfeldt, T. v. (2012). Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet (ed.). Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, 13, 115-130
Open this publication in new window or tab >>Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet
2012 (Swedish)In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 13, p. 115-130Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this article was to illuminate aspects of learning in the Swedish fiddler movement (Spelmansrörelsen) 1923-1927. This was a period characterized by the organization and to some extent institutionalization of Swedish folk music. The empirical data is taken from the journal Hembygden, which was a magazine for scholars, enthusiasts and practitioners of folk music. Theoretically, the study is based on a concept of ideology developed by Sven-Eric Liedman: in every time there are two basic forms of identifiable ideology, manifest and latent. From the empirical material as a whole (around 900 articles), a selection was made to find articles dealing with aspects of learning among the fiddlers (33 articles). The following themes were generated: Fiddlers’ repertoire, Fiddlers’ masters, Rooms for learning, Learning formation. The writers in Hembygden often emphasized autodidactic aspect of learning and especially the importance of learning by ear. This manifest ideology came into an interesting tension in relation to the fiddlers themselves, who in many cases were more positive to notes and formal training.

Keywords
Aesthetic subjects - Music, Musikpedagogik, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-9082 (URN)7a527ef3-bfdd-42b7-9b98-cb1cb4f49c2c (Local ID)7a527ef3-bfdd-42b7-9b98-cb1cb4f49c2c (Archive number)7a527ef3-bfdd-42b7-9b98-cb1cb4f49c2c (OAI)
Note

Validerad; 2012; 20110622 (johsod)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Wachenfeldt, T. v., Brändström, S. & Liljas, J. M. (2012). Musikfolkhögskolans utbildningsideologier (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Resultatdialog 2012: (pp. 63-79). Stockholm: Vetenskapsrådet
Open this publication in new window or tab >>Musikfolkhögskolans utbildningsideologier
2012 (Swedish)In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 63-79Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012
Series
Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 7
Keywords
Aesthetic subjects - Music, Musikpedagogik, Folkmusik, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-38211 (URN)c87d88e0-7f63-48d5-aad2-f09bbe081819 (Local ID)978-91-7307-213-7 (ISBN)c87d88e0-7f63-48d5-aad2-f09bbe081819 (Archive number)c87d88e0-7f63-48d5-aad2-f09bbe081819 (OAI)
Note
Godkänd; 2012; 20121106 (thovon)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2010). Aktivitet: En stjärna föds  - när en annan slocknat: en dokumentär om David Björling, Jussi Björlings far (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: En stjärna föds  - när en annan slocknat: en dokumentär om David Björling, Jussi Björlings far
2010 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36617 (URN)8eb68980-e733-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)8eb68980-e733-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)8eb68980-e733-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Note
Mediets namn: Yle, radio Vega; Startdatum: 19/09/2010; Slutdatum: 19/09/2010; Roll: Deltagare; Typ: Framträdande i massmedia - Deltagande i radioprogramAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2010). Aktivitet: Stockholms Musikpedagogiska Instituts 50-års jubileum: SMI och forskningen: med Marianne Liljas, Tore West. Ronny Lindeborg, Owe Ander och David Thyrrenius (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at SMI och forskningen : 23/10/2010 - 23/10/2010.
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Stockholms Musikpedagogiska Instituts 50-års jubileum: SMI och forskningen: med Marianne Liljas, Tore West. Ronny Lindeborg, Owe Ander och David Thyrrenius
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-41505 (URN)5b121a80-e72a-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)5b121a80-e72a-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)5b121a80-e72a-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Conference
SMI och forskningen : 23/10/2010 - 23/10/2010
Note

Startdatum: 23/10/2010; Slutdatum: 23/10/2010; Roll: Föreläsare; Typ: Föreläsning / muntligt bidrag

Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2010). Den munktellska salongen i Falun: Bildning, industri och kultur under 1800-talet (ed.). Paper presented at Norrlandsfrågan : Erfarenheter av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi 30/09/2010 - 01/10/2010. Paper presented at Norrlandsfrågan : Erfarenheter av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi 30/09/2010 - 01/10/2010.
Open this publication in new window or tab >>Den munktellska salongen i Falun: Bildning, industri och kultur under 1800-talet
2010 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Salongkulturen i Falun under 1800-talet är en obeforskad del av bergsmannakulturen och gruvsamhället kring Falu gruva. Med målet att ge en fördjupad vetenskaplig belysning av Falusalongerna som kulturellt centrum avser projektet att undersöka det kulturella och pedagogiska arv som salongkulturen härbärgerar. I fokus står salongernas idéspridande funktion kring utbildningsfrågor, bildning och kultur.Projektet baseras på Johan Henrik Munktells (1804-1861) bildningsresor under det tidiga 1800-talet. Källmaterialet bygger på en brevsamling från 1828-30. Resebreven utgör ett orört historiskt material med unika skildringar från Berlins kultur- och salongsliv. Huvudsyftet med Johan Henrik Munktells bildningsresa var dock att studera de nya metoderna inom papperstillverkning vilket per automatik sätter in salongslivet i ett större idéhistoriskt perspektiv. Munktell beskriver inte bara de kontinentala kultur- och salongsmiljöerna, han skildrar den industriella utvecklingen framförallt i Tyskland men också andra länder som Italien, Schweiz och Frankrike i början av 1800-talet. Munktells reseskildringar, skrivna på Grycksbo bruks eget handgjorda finpapper, speglar tidens civilisatoriska och kulturella framsteg samtidigt som det tidstypiska livet i Falun framträder.Inspirerad av Berlins främsta salonger och de tidiga uppsalasalongerna skapade han en salong med stort inflytande över den industriella och kulturella utvecklingen i Sverige. Vid sidan om vetenskap och teknik blev den munktellska salongen en samlingsplats för samtalet om hur utbildning och musikliv skulle organiseras. I gästlistan framträder uppsalasocieteten tillsammans med bergsmän, kulturpersonligheter och färgstarka reformpedagoger inom skola och utbildningsväsende.Salongen är en rumslighet som förenar det offentliga och det privata. I sin betydelse för den borgerliga samhällsutvecklingen har salongkulturen som begreppsligt kontinuum ansetts bespegla modernitetsbegreppet.

National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-39220 (URN)dde13600-e723-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)dde13600-e723-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)dde13600-e723-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Conference
Norrlandsfrågan : Erfarenheter av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi 30/09/2010 - 01/10/2010
Note
Godkänd; 2010; 20101103 (johsod)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2010). Från Mousiké till Musisk pedagogik: en utbildningsvetenskaplig studie i hur bildningsteoretiska resonemang och didaktisk teori konkretiseras i värdegrundsarbetet och dess praktiska tillämpning (ed.). Paper presented at Nordiska lärarutbildningskonferensen : 05/05/2010 - 08/05/2010. Paper presented at Nordiska lärarutbildningskonferensen : 05/05/2010 - 08/05/2010.
Open this publication in new window or tab >>Från Mousiké till Musisk pedagogik: en utbildningsvetenskaplig studie i hur bildningsteoretiska resonemang och didaktisk teori konkretiseras i värdegrundsarbetet och dess praktiska tillämpning
2010 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

I studien prövas sambandet mellan musisk pedagogik och värdegrundsarbete i syfte att konkretisera den svenska lärarutbildningens värdegrundsarbete och bidra till blivande lärares förmåga att tolka och praktiskt tillämpa värdegrunden. Det musiska visar mot bakgrund av studien tydliga drag av bildningsidealet och pekar på en konsensusorienterad undervisning byggd på diskursiv legitimering. Den definition som i studien görs av den musiska pedagogiken, och som i samförstånd med tidigare definitioner inte exkluderar andra ämnesdiscipliner än musik, visar att ett musiskt didaktiskt förhållningssätt kan förstås som fronetisk kunskap och syftar tillbaka på den för konstarterna samlande termen mousiké. Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan ett musiskt förhållningssätt och ökad empatisk förmåga. Studien undersöker hur begreppet empati och förmågan att leva sig in i andra människors känslor kan utveckla lärarstudenters förmåga att förstå och praktiskt omsätta termer som värdegrund och hållbar utveckling.I mitt paper placeras fokus på resultatet av en tvärvetenskaplig studie i ämnesdidaktisk fördjupning där mitt bidrag blottlägger hur den musiska pedagogiken kan gagna vad som i studien benämns den atmosfäriska didaktiken och den kanonisering som skett av lärares samhällsuppdrag.

National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-34600 (URN)8d78d730-e724-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)8d78d730-e724-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)8d78d730-e724-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Conference
Nordiska lärarutbildningskonferensen : 05/05/2010 - 08/05/2010
Note
Godkänd; 2010; 20101103 (johsod)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2010). Från mousiké till musisk pedagogik: en ämnesdidaktisk fördjupning (ed.). In: (Ed.), Anders Burman; Ana Graviz; Johan Rönnby (Ed.), Tradition och praxis i högre utbildning: tolv ämnesdidaktiska studier (pp. 139-162). Paper presented at . Huddinge: Södertörns Högskola
Open this publication in new window or tab >>Från mousiké till musisk pedagogik: en ämnesdidaktisk fördjupning
2010 (Swedish)In: Tradition och praxis i högre utbildning: tolv ämnesdidaktiska studier, Huddinge: Södertörns Högskola, 2010, p. 139-162Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns Högskola, 2010
Series
Södertörn studies in higher education ; 1
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20799 (URN)8229fb00-e730-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)91-86069-19-5 (ISBN)8229fb00-e730-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)8229fb00-e730-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20101103 (johsod)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2010). The music salon in Falun during the 19th century (ed.). Paper presented at The Significance of World Heritage : Origians, Management, Consequenses 08/12/2010 - 10/12/2010. Paper presented at The Significance of World Heritage : Origians, Management, Consequenses 08/12/2010 - 10/12/2010.
Open this publication in new window or tab >>The music salon in Falun during the 19th century
2010 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

The paper is related to the cultural and environmental heritage, and also to the ways in which World heritages are interpreted in terms of time, space and aesthetic aspects.The theoretical framework is related to Paul Ricoeur’s hermeneutical way to reconstruct history and was used in my dissertation (2007). "Operation de configuration" is the term for a three level interpretation of the historical material, which leads to a re-description (Ricoeur 1984; 2005). The theory is based on the narrative and in this case the Musical salon in Falun as a narrative.The project is established at Luleå University of Technology and I also want it to be a part of the World heritage in Falun.The aim of the project is to examine the music salons as a part of the mining community. The study was introduced in spring 2009 and was directed to the musical salon at Grycksbo residential outside Falun. The proprietor Johan Henrik Munktell was connected to the early Uppsala-salons and his own salon included an economical, political and cultural elite.In his youth he was sent to the continent for two years. The purpose was to study the industrial way of producing paper for the progress of the paper mill in Grycksbo.J. H Munktell was a talented piano player and in Berlin he was introduced in several salons of great importance. Most interesting for this project is his acquaintance with the Mendelssohns and his friendship with Felix Mendelssohn. Inspired by F. Mendelssohn he started Falu music society in 1843.The project is based on Johan Henrik Munktells foreign travels. The source material is built on a letter collection from J.H Munktell to his father J.J Munktell in 1828-30. The letters can be looked at as a unique historical material which places the salons of Falun in a continental context of culture and industrial pretensions.

National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-29733 (URN)34d41f40-e724-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)34d41f40-e724-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)34d41f40-e724-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Conference
The Significance of World Heritage : Origians, Management, Consequenses 08/12/2010 - 10/12/2010
Note
Godkänd; 2010; 20101103 (johsod)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Liljas, J. M. (2009). Aktivitet: Den musikaliska salongen i Falun som inspiriation för högre musikutbildning under 1800-talets senare hälft (ed.). In: (Ed.), : . Paper presented at Hos bönder och herrskap kring sekelskiftet 1800 : Kulturdagar 22 och 23 juni 2009 22/06/2009 - 22/06/2009.
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Den musikaliska salongen i Falun som inspiriation för högre musikutbildning under 1800-talets senare hälft
2009 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

http://www.bonas.nu/kulturdagarna.htm

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-41710 (URN)b6dfc890-0f25-11df-bae5-000ea68e967b (Local ID)b6dfc890-0f25-11df-bae5-000ea68e967b (Archive number)b6dfc890-0f25-11df-bae5-000ea68e967b (OAI)
Conference
Hos bönder och herrskap kring sekelskiftet 1800 : Kulturdagar 22 och 23 juni 2009 22/06/2009 - 22/06/2009
Note

Startdatum: 22/06/2009; Slutdatum: 22/06/2009; Roll: Föreläsare; Typ: Föreläsning / muntligt bidrag

Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2656-8353

Search in DiVA

Show all publications