Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wachenfeldt, Thomas vonORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0806-0465
Publications (10 of 17) Show all publications
Ferm, C., Gullberg, A.-K., Hentschel, L., Mars, A., Nyberg, J. & Wachenfeldt, T. v. (2017). Collaborative learning as Common Sense: Structure, Roles and Participation Amongst Doctoral Students and Teachers in Music Education – Beyond Communities of Practice (ed.). Visions of Research in Music Education, 29
Open this publication in new window or tab >>Collaborative learning as Common Sense: Structure, Roles and Participation Amongst Doctoral Students and Teachers in Music Education – Beyond Communities of Practice
Show others...
2017 (English)In: Visions of Research in Music Education, ISSN 1938-2065, Vol. 29Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article communicates an investigation of how collaborative learning is constituted in a PhD-course, namely Collaborative learning in music educational settings. The course was organized and run in a way that aimed to investigate, develop and encourage collaborative learning among students and teachers in the third circle. Material produced and analysed included log-books, assignments, peer-response, after-thoughts, and a Facebook discussion-thread. The results are presented as descriptions of the constituent parts of collaborative learning occurring in the “rooms” of the course. The results show the importance of structure as well as awareness when it comes to roles and kinds of participation.

Place, publisher, year, edition, pages
New Jersey Music Educators Association, 2017
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-12284 (URN)b64a0a30-b613-4fae-a19f-87fb39789287 (Local ID)b64a0a30-b613-4fae-a19f-87fb39789287 (Archive number)b64a0a30-b613-4fae-a19f-87fb39789287 (OAI)
Note

Validerad;2018;Nivå 1;2018-02-21 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-11-19Bibliographically approved
Wachenfeldt, T. v. (2015). Folkmusikalisk utbildning, förbildning och inbillning: En studie över tradering och lärande av svensk spelmansmusik under 1900- och 2000-talen, samt dess ideologier (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . : Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Folkmusikalisk utbildning, förbildning och inbillning: En studie över tradering och lärande av svensk spelmansmusik under 1900- och 2000-talen, samt dess ideologier
2015 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Den svenska folkmusiken har alltsedan den ”upptäcktes” av akademiker under början av 1800-talet varit behäftad med ett tankegods som genom historien nyttjats för sina syften av såväl höger- som vänsterorienterade politiska rörelser. Då detta av många forskare i flertalet studier redan redovisats, är denna musikpedagogiska avhandlings främsta syfte att undersöka huruvida ideologier med rötter i tysk nyromantik och svensk nygöticism rönt inflytande på hur lärande och tradering över tid gestaltats.Studien, som är en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar och en historisk studie, har berört synen på lärande i den tidiga spelmansrörelsen under 1920-talet, folkmusikutbildning i nutid på Framnäs folkhögskola, samt lärande och tradering i ett spelmanslag. Metoderna som använts i de olika artiklarna har beroende på respektive undersöknings syfte varit av både kvantitativ och kvalitativ art. De teorier som använts har i huvudsak varit Bourdieus fältteori och Ricœurs Mimesisteori; Liedmanns begreppspar Manifesta och Latenta ideologier, samt Lave & Wengers teorier om situerat lärande och praxisgemenskap.I resultaten har det framkommit att spelmännen under 1920-talet i flera avseenden anammade ett under 1800-talet framarbetat tankegods som uppmuntrade ett autodidakt och gehörsbaserat lärande, samt en förändrad syn på repertoar som premierade äldre låttyper som polska och vallåt, framför nyare låtar som schottis och polka. Det framkommer även i studien att en betydande del av synen på folkmusikens tradering lever än idag såväl inom det institutionaliserade som icke-institutionella folkmusikfältet.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2015. p. 239
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-26703 (URN)fa01865e-7b66-4a10-82e9-51cd2cce2cc9 (Local ID)978-91-7583-208-1 (ISBN)978-91-7583-209-8 (ISBN)fa01865e-7b66-4a10-82e9-51cd2cce2cc9 (Archive number)fa01865e-7b66-4a10-82e9-51cd2cce2cc9 (OAI)
Note
Godkänd; 2014; 20141220 (thovon); Nedanstående person kommer att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen, Namn: Thomas von Wachenfeldt Ämne: Musikpedagogik / Music Education Avhandling: Folkmusikalisk Utbildning, förbildning och inbillning En studie över tradering och lärande av svensk spelmansmusik under 1900- och 2000-talen, samt dess ideologier Opponent: Professor Magne I. Espeland Stord/Haugesund University Collage Stord, Norge Ordförande: Professor Cecilia Ferm Avdelningen för musik och dans Institutionen konst, kommunikation och lärande Luleå Tekniska Universitet Tid: Fredag den 6 februari 2015, kl. 13.00 Plats: L165, Campus Piteå, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
(2014). Classic metal crunch. Paper presented at . Gävle symfoniorkester och Gävle konserthus
Open this publication in new window or tab >>Classic metal crunch
2014 (English)Artistic output (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Tonsättning, arrangering och orkestrering av musik till hårdrocksbanden Entombed, Sorcery, Faustus och Apocalypse orchestra. Musiken framfördes av Gävle Symfoniorkester vid en konsert i Gävle konserthus 1 februari 2014.Konserten framfördes av:Gävle SymfoniorkesterEntombed (med de ursprungliga medlemmarna Alex Hellid, Uffe Cederlund samt tidigare medlemmen Orvar Säfström)SorceryApocalypse OrchestraFaustusForsbacka KammarkörDirigent: Josef Rhedin

Place, publisher, year, pages
Gävle symfoniorkester och Gävle konserthus, 2014
Keywords
Aesthetic subjects - Music, Konstnärligt arbete, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33639 (URN)8737aa70-c6d2-4bf5-8509-e5328ebb31d0 (Local ID)8737aa70-c6d2-4bf5-8509-e5328ebb31d0 (Archive number)8737aa70-c6d2-4bf5-8509-e5328ebb31d0 (OAI)
Note

Validerad; 2014; 20140911 (thovon)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-14Bibliographically approved
Wachenfeldt, T. v. (2014). Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning (ed.). Paper presented at . Svensk tidskrift för musikforskning, 96(2), 23-41
Open this publication in new window or tab >>Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning
2014 (Swedish)In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 1653-9672, Vol. 96, no 2, p. 23-41Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Studien har som övergripande syfte att belysa hur deltagare i en folkmusikalisk praxisgemenskap – i detta arbete gestaltad av elever och lärare på en folkhögskoleutbildning i folkmusik – resonerar kring och relaterar sina studier till den doxa som formerats inom spelmans- och folkmusikrörelsen över tid. I studien deltog två lärare och två elever vid Framnäs folkhögskolas Folk- och Världsmusikprofil. För att erhålla en bakgrund att relatera deltagarnas utsagor till, tecknas först en kort historisk översikt över den svenska folkmusikrörelsen och dess paradigmer. Som teoretisk grund ligger Lave & Wengers teorier om situerat lärande och Liedmans begreppspar manifesta och latenta ideologier. Undersökningens metod var den halvstrukturerade intervjun och analysen har skett genom kategorisering av utsagor, relaterade till syfte och forskningsfrågor. I resultaten framkommer det att en betydande del av det tankegods som kan spåras till kretsen kring Götiska Förbundet i Uppsala fortfarande lever kvar i form av arkaisering, syn på äkthet, repertoar och uppförandepraxis. Andra fenomen som visar sig är hur den riktning från individuellt framförande till ensemblemusicerande som pågått under de senaste decennierna påverkar undervisningen som fokuserar främst på ensemblespel. En fråga ställs slutligen huruvida akademisering och professionalisering av den svenska folkmusiken leder till att den tappar sin karaktär av folkrörelse.

National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-13232 (URN)c6a95e90-affc-4c55-baf9-99e1f0161ece (Local ID)c6a95e90-affc-4c55-baf9-99e1f0161ece (Archive number)c6a95e90-affc-4c55-baf9-99e1f0161ece (OAI)
Note
Validerad; 2014; 20131203 (thovon)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Wachenfeldt, T. v. (2014). Vi speler inga covers vi e’!: Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier (ed.). Paper presented at . Musikk og tradisjon, 28, 53-83
Open this publication in new window or tab >>Vi speler inga covers vi e’!: Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier
2014 (Swedish)In: Musikk og tradisjon, ISSN 1892-0772, Vol. 28, p. 53-83Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The overall aim of this study is to describe the social structure within Nordanstigs spelmanslag and further how the manifest and latent ideologies connected to the Swedish fiddler movement affects the learning and musical processes in Nordanstigs spelmanslag. The theoretical basis for the study was Bourdieu’s field theory, Berger & Luckmanns theory of institutionalisation, Lave & Wengers theories about Communities of practice and Liedman’s concept of Manifest and Latent ideologies.The method consisted of both semi-structured interviews of three members in the spelmanslag and also Participatory observation with an auto-ethnographical approach on four occasions. The analysis was done using transcriptions and a self-invented color coding process of categorization. In the results it appears that a significant part of the latent ideology from the Swedish fiddler movement is manifested in the activity of the spelmanslag. Other findings are that the spelmanslag as an institution maintains a strong doxa that derives from its foundation which seems to have a fairly strong influence on its members concerning views on authenticity, repertoire and interpretation. The doxa is mainly upheld and reproduced by individuals that inherits a strong symbolic capital.

National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11098 (URN)a016cea8-7f38-4779-88b6-22caf20367a7 (Local ID)a016cea8-7f38-4779-88b6-22caf20367a7 (Archive number)a016cea8-7f38-4779-88b6-22caf20367a7 (OAI)
Note
Validerad; 2015; Nivå 1; 20140623 (thovon)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
(2013). Mysteriekantaten. Paper presented at . Musik Gävleborg
Open this publication in new window or tab >>Mysteriekantaten
2013 (Swedish)Artistic output (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

En kantat, Mysteriekantaten, med libretto av Eric Hellman som behandlar Johannes Buréus apokalyptiska visioner i Dalarna 1613. Mysteriekantaten är beställd av Musik Gävleborg med stöd av Statens KulturrådKantaten är skriven för sopran, alt- och sopranblockflöjt, violin, viola och generalbas.Medverkande:Ann-Marie Backlund: sopranKristine West: alt- och sopranblockflöjtThomas von Wachenfeldt: barockviolinIsak Björklund: barockviolaJonas Bleckman: barockcelloJohan Jonsson: theorb/barockgitarrVerket uruppfördes vid kammarmusikfestivalen Musik mellan fjärdarna i Hudiksvall 7 februari 2013. Festivalen stöds av Statens kulturråd.

Place, publisher, year, pages
Musik Gävleborg, 2013
Keywords
Aesthetic subjects - Music, Konstnärligt arbete, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33410 (URN)34ec6e6f-896f-434f-8caa-39f498f0fac7 (Local ID)34ec6e6f-896f-434f-8caa-39f498f0fac7 (Archive number)34ec6e6f-896f-434f-8caa-39f498f0fac7 (OAI)
Note

Validerad; 2014; 20131219 (thovon)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-14Bibliographically approved
(2013). Nordfest II: Entombed - Clandestine. Paper presented at . Sundsvall: Scenkonst Västernorrland AB
Open this publication in new window or tab >>Nordfest II: Entombed - Clandestine
2013 (Swedish)Artistic output (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Tonsättning av Preludium och Interludium, samt arrangering och orkestrering av Entombeds andra album Clandestine. Konserten ägde rum på Tonhallen i Sundsvall och musiken framfördes tillsammans av Entombed och Nordiska Kammarorkestern. Josef Rhedin dirigerade.

Place, publisher, year, pages
Sundsvall: Scenkonst Västernorrland AB, 2013
Keywords
Aesthetic subjects - Music, Konstnärligt arbete, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33842 (URN)d5fb517e-7659-4e0d-ae78-f9d80368e709 (Local ID)d5fb517e-7659-4e0d-ae78-f9d80368e709 (Archive number)d5fb517e-7659-4e0d-ae78-f9d80368e709 (OAI)
Note

Validerad; 2013; 20131203 (thovon)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-13Bibliographically approved
(2013). Yohio: Himlen är oskyldigt blå. Paper presented at . Sundsvall: Ninetone Records AB
Open this publication in new window or tab >>Yohio: Himlen är oskyldigt blå
2013 (Swedish)Artistic output (Unrefereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Arrangering och musikertjänst vilket bestod av inspelning av fioler och viola. Låten gavs ut som singel och framfördes singback på Humorgalan i TV4 20130501.

Place, publisher, year, pages
Sundsvall: Ninetone Records AB, 2013
Keywords
Aesthetic subjects - Music, Konstnärligt arbete, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33960 (URN)fe3fd994-9a31-46b4-9d45-c2f6f276bda2 (Local ID)fe3fd994-9a31-46b4-9d45-c2f6f276bda2 (Archive number)fe3fd994-9a31-46b4-9d45-c2f6f276bda2 (OAI)
Note

Godkänd; 2013; 20131203 (thovon)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-13Bibliographically approved
Wachenfeldt, T. v., Liljas, J. M. & Brändström, S. (2012). Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess bakgrund i den tidiga svenska spelmansrörelsen och andra folkmusikaliska traditioner (ed.). Paper presented at . Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, 14, 73-89
Open this publication in new window or tab >>Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess bakgrund i den tidiga svenska spelmansrörelsen och andra folkmusikaliska traditioner
2012 (Swedish)In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 14, p. 73-89Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Folk music teaching on violin and guitar in relation to the early Swedish fiddler movement and other folk music traditionsHow folk musicians of today learn to play their instruments is an over-all question in this article. One violin lesson and one guitar lesson have been observed at Framnäs folk high school. Three research questions were formulated. What do the two lessons have in common? What are the differences? How could the folk music education of today be related to the Swedish fiddler movement in the 1920s and other folk music traditions? Theoretically, the interpretation of the results was based on the mimesis theory of Ricoeur. Two teachers and three students participated in the study. The results showed that the lessons were structured in a similar way and dominated by master apprenticeship teaching. The violin teacher showed a more respectful attitude towards the tradition compared to the guitar teacher. Great parts of the manifest ideology of the fiddler movement seems to have become concealed into a latent or frozen ideology in the formal folk music education of today. There seems to be no big differences between learning the music by way of visiting an older fiddler hundred years ago compared to the study of music today at a formal institution.

Keywords
Social sciences - Education, Musikpedagogik, Socialvetenskap - Pedagogik
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5247 (URN)34c54b09-d23e-4dda-a5f5-d4efd2b80972 (Local ID)34c54b09-d23e-4dda-a5f5-d4efd2b80972 (Archive number)34c54b09-d23e-4dda-a5f5-d4efd2b80972 (OAI)
Note
Validerad; 2013; 20121106 (thovon)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Brändström, S., Liljas, J. M. & Wachenfeldt, T. v. (2012). Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet (ed.). Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, 13, 115-130
Open this publication in new window or tab >>Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet
2012 (Swedish)In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 13, p. 115-130Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this article was to illuminate aspects of learning in the Swedish fiddler movement (Spelmansrörelsen) 1923-1927. This was a period characterized by the organization and to some extent institutionalization of Swedish folk music. The empirical data is taken from the journal Hembygden, which was a magazine for scholars, enthusiasts and practitioners of folk music. Theoretically, the study is based on a concept of ideology developed by Sven-Eric Liedman: in every time there are two basic forms of identifiable ideology, manifest and latent. From the empirical material as a whole (around 900 articles), a selection was made to find articles dealing with aspects of learning among the fiddlers (33 articles). The following themes were generated: Fiddlers’ repertoire, Fiddlers’ masters, Rooms for learning, Learning formation. The writers in Hembygden often emphasized autodidactic aspect of learning and especially the importance of learning by ear. This manifest ideology came into an interesting tension in relation to the fiddlers themselves, who in many cases were more positive to notes and formal training.

Keywords
Aesthetic subjects - Music, Musikpedagogik, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Music Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-9082 (URN)7a527ef3-bfdd-42b7-9b98-cb1cb4f49c2c (Local ID)7a527ef3-bfdd-42b7-9b98-cb1cb4f49c2c (Archive number)7a527ef3-bfdd-42b7-9b98-cb1cb4f49c2c (OAI)
Note

Validerad; 2012; 20110622 (johsod)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0806-0465

Search in DiVA

Show all publications