Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Dan
Publications (10 of 16) Show all publications
Larsson, D. (2015). Classification of railway vehicles and their contribution to the track degradation (ed.). Paper presented at . International Journal of COMADEM, 18(4), 35-41
Open this publication in new window or tab >>Classification of railway vehicles and their contribution to the track degradation
2015 (English)In: International Journal of COMADEM, ISSN 1363-7681, Vol. 18, no 4, p. 35-41Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents a method to use real time force data from enhanced wayside monitoring stations to classify railway vehicles contribution to the overall track degradation. The major advantage of doing so compared to classifications based on theoretic simulation only is that the vehicle maintenance conditions can be automatically taken into account. A potential use of the classification is to adjust track access charges according to the real state of each operator's fleet. Operators with well-maintained vehicles shown by measured low impact on track could then be favoured on, i.e., yearly updates of the fee. The paper gives three examples of three different train types and how they can be compared.

National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-2562 (URN)02f25893-364d-4941-8817-2fc05b1bb6ec (Local ID)02f25893-364d-4941-8817-2fc05b1bb6ec (Archive number)02f25893-364d-4941-8817-2fc05b1bb6ec (OAI)
Note
Validerad; 2016; Nivå 1; 20160311 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Asplund, M., Larsson, D., Rantatalo, M., Nissen, A. & Kumar, U. (2013). Inspection of railway turnouts using camera (ed.). Paper presented at World Congress on Railway Research : 25/11/2013 - 28/11/2013. Paper presented at World Congress on Railway Research : 25/11/2013 - 28/11/2013.
Open this publication in new window or tab >>Inspection of railway turnouts using camera
Show others...
2013 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

The railway turnout is an essential component in a railway system, used to divert traffic along different tracks. A turnout includes a number of different parts, including the switch blade, frog, point machine, switch roller, soleplate, check rail, wing rail, drive rods, control rods and other bars. These parts must be kept in good condition, meeting functional and safety requirements. Failing to comply will result in a reduction of the network’s capacity with economic consequences. Not honouring the safety limits could result in severe accidents, including derailment, causing human casualties. By performing the right type of inspection and/or maintenance at the right time, these unwanted events can be reduced. To determine if and when a maintenance action should be performed, the condition of the turnout must be established, usually by manual inspections or with measurement vehicles. The drawback is the discrete nature of these inspection events. Failure modes with development times shorter than the inspection interval could result in a malfunction of the unit. An on-line measurement system would be able to deal with these failure events and initiate correct maintenance actions at an earlier stage. With an on-line system, remotely located turnouts could be inspected without on-site personnel. Capacity consuming failures of turnouts with a strategic location or with bottleneck characteristics could also be corrected before they affect traffic. This paper describes a feasibility study of a camera based inspection system for turnouts and discusses the effect the method could have on system reliability and capacity.

National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37144 (URN)b1223156-0879-4cd4-b5f7-5943ea9460f5 (Local ID)b1223156-0879-4cd4-b5f7-5943ea9460f5 (Archive number)b1223156-0879-4cd4-b5f7-5943ea9460f5 (OAI)
Conference
World Congress on Railway Research : 25/11/2013 - 28/11/2013
Note
Godkänd; 2013; 20131210 (matasp)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Larsson, D. (2012). Enhanced condition monitoring of railway vehicles using rail-mounted sensors (ed.). Paper presented at . International Journal of COMADEM, 15(2), 17-25
Open this publication in new window or tab >>Enhanced condition monitoring of railway vehicles using rail-mounted sensors
2012 (English)In: International Journal of COMADEM, ISSN 1363-7681, Vol. 15, no 2, p. 17-25Article in journal (Refereed) Published
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4599 (URN)290f8506-3ecf-4217-939e-d89f35154831 (Local ID)290f8506-3ecf-4217-939e-d89f35154831 (Archive number)290f8506-3ecf-4217-939e-d89f35154831 (OAI)
Note
Validerad; 2012; 20120813 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Palo, M., Arasteh Khouy, I., Schunnesson, H. & Larsson, D. (2010). Condition monitoring of train wheel wear and track forces: a case study (ed.). In: (Ed.), Proceedings of the 1st international workshop and congress on eMaintenance: . Paper presented at International Workshop and Congress on eMaintenance : 22/06/2010 - 24/06/2010 (pp. 241-247). Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Condition monitoring of train wheel wear and track forces: a case study
2010 (English)In: Proceedings of the 1st international workshop and congress on eMaintenance, Luleå tekniska universitet, 2010, p. 241-247Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

One of the major failure modes in the railway industry is wheel wear. Wheel wear affects the dynamic characteristics of vehicles and the dynamic force impact on the rail, and can in worst cases scenario cause derailment. The wheel conditions also influences the wear and required maintenance on the rail. In this paper the correlation of wear rate and dynamic force between wheel and rail is studied to specify the most costeffective wheel maintenance interval. Two cars, total of sixteen wheels, were selected. In order to calculate the wear trend, measurements have been performed, by MiniProfTM, for a period of 12 months with the cars in traffic. During the same time period, the trend of track forces from the two cars has been obtained from the research station, outside Luleå, Sweden. Using the trends from wheel wear and track force in combination to form maintenance planning for wheels are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2010
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32332 (URN)6cc82d60-aec6-11df-a707-000ea68e967b (Local ID)978-91-7439-120-6 (ISBN)6cc82d60-aec6-11df-a707-000ea68e967b (Archive number)6cc82d60-aec6-11df-a707-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Workshop and Congress on eMaintenance : 22/06/2010 - 24/06/2010
Note

Godkänd; 2010; 20100823 (ysko)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Espling, U., Nissen, A. & Larsson, D. (2007). Strategi och metodutveckling av underhållsgränser för fordon och bana: optimering av fordons- och banunderhåll sett ur ett ekonomiskt perspektiv (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Strategi och metodutveckling av underhållsgränser för fordon och bana: optimering av fordons- och banunderhåll sett ur ett ekonomiskt perspektiv
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Både spårägare och trafikföretag ser en allt större ekonomiskt vinst att i att gå över från förutbestämt (tids- eller kilometerbaserat) till tillståndsbaserat underhåll. Vid denna övergång är det viktigt att se över både metoder för tillståndsbedömning och gränsvärden för underhåll och utifrån dessa välja en underhållstrategi som blir kostnadseffektivt för hela järnvägstransportsystemet. Genom att diskutera underhållsgränser istället för säkerhetsgränser lyfts fokus till att omfatta både driftsäkerhet och kostnadseffektivitet för hela järnvägstransportsystemet. Med underhållsgränser avses en avvägning av underhållsinsatser kontra ekonomi i syfte att uppnå estimerad livslängd och leverera efterfrågad funktion till rätt pris. Syftet är att effektivisera underhållet, öka livslängden genom att minska antal hjul- och rälsbyten per år, samt att få en klarare återkoppling av underhållsåtgärder - effekt - till rätt kostnad och rätt pris. En förstudie har genomförts i syfte att utreda användandet av underhållsgränser bland järnvägsförvaltare i världen. Den mynnade ut i ett förslag till en pilotstudie som sedan genomförts med Malmbanan som "laboratorium" och med stöd av TTCI (Transport Technology Center, Inc). Projektet har uppnått synergieffekter genom att resurser lånats från andra pågående forskningsprojekt vid JVTC. Dessa är DeCoTrack-spårnedbrytning och fordonsklassning, Tillståndsbaserat underhåll för malmvagnar, LCC för spårväxlar, Utvecklingsprojekt TURSAM/SAMPLA och JVTC Forskningsstationen i Sävast. Målet är att finnas en metodologi och ett arbetssätt som gör det möjligt att finna tillämpbara kostnadseffektiva gränsvärden för underhåll av fordon och bana i samverkan. Pilotstudien inkluderar både en kartläggning av de system som används idag, en genomgång av möjlig teknik att utveckla för framtiden (resultat från forskningsstationen), litteratursökning (inte uppfinna hjulet på nytt), insamling av empirisk data och samlade erfarenheter från underhållspersonal samt en fallstudie i syfte att kartlägga vad man kan göra idag, brister och förbättringsområden. Resultat visare att för flera av de tillståndsmätningar som utförs idag finns redan underhållsgränser införda, t.ex.: Spårlägesmätningarnas B-fel Hjulskadedetektorns varningsnivå För att få en mer komplett bedömning av banan behövs förutom de metoder som finns idag även: Metod för att maskinellt detektera ytskador på räler Detaljerade uppgifter om spårväxlar Uppföljning av skarvar, svetsarFör att få en mer komplett bedömning av fordon behövs förutom de metoder som finns idag även: Mätning av lateralkrafter och gångegenskaper Tidig detektion av lagerskador Hjulprofil Eventuellt test av bromsar Bättre kvalité på detektering av ytdefekter Den dokumentation som behövs för att följa upp nedbrytningen är idag inte komplett och brister på så sätt att endast generella slutsatser kan dras. Viktiga förbättringar är: Alla underhållsåtgärder som påverkar anläggningen, oberoende om de genomförs efter en besiktning, revision eller ett akut fel, dokumenteras i ett system BIS uppdateras för varje förändring i anläggningen, vilket åligger entreprenören Åtgärder som inte är relaterade till objekt ska positionsbestämmas med spårkm-angivelse(stations- och sträckinformation är för grovt). I fall av okulär besiktning måste skadetyperna specificeras enligt kod, ev. bör man kräva att tillståndskontrollanter har certifierad kunskap om rälsskador Statistik över vilka fordon som passerat, tonnage, antal axlar och spårkrafter. Identifikation av fordonstyp och axel Data från forskningsstation kan användas för fordonsklassificering och bör kunna kopplas ihop med nedbrytningen på räl. Omvänt måste också hypoteser listas för när banan förorsakar hjulnedbrytning, t.ex. när friktionen ökar. Minst lika viktigt är att utveckla informationshanteringen från alla typer av detektorer, vilket kräver automatiska identifikation av de vagnar som man önskar följa. Med vagns ID är det möjligt att delge tågoperatörer och infrastrukturägare data som kan användas för trendning och fastställande av lämpliga underhållsgränser. Utifrån information som insamlas om en bandel kan man fastställa vilka underhållsgränser som tillämpas idag. Detta utgör då grunden för att förändra dessa gränser på ett sådant sätt att både trafikutövare och banförvaltare minskar sina kostnader. Litteraturstudierna visar att tillräckligt med kunskap finns för att påbörja ett sådant arbete. Däremot saknas heltäckande underlag för att säkert kunna säga om åtgärder ger effekt på kort sikt eftersom den historik som idag finns inte är av tillräckligt bra kvalitet. På längre sikt (3 år) är detta inget problem eftersom ett driftsäkerhetstänkande också innebär att även kvalitén på underhållsdata ska säkerställas. Det fortsatta arbetet bör inriktas mot: att ringa in de kostnadsdrivare som finns för fordon och bana. Att kartlägga samband mellan specifika hjul- och fordonsskador och räldefekter. Verifiering av effekter från underhållsåtgärder, t.ex. genom att mäta spårkrafterna i asymmetrisk slipade kurvor. En kartläggning av vilka nedbrytningsmodeller/simuleringsmodeller som kan komma till användning för prediktering av underhållsinsatser Koppling mot ekonomi, dvs. beräkning av hur stor påverkan av kostnadsdrivare blir genom att förändra underhållsstrategin.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007
Series
Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528 ; 2007:7
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23888 (URN)8cb5e210-5d71-11dc-8151-000ea68e967b (Local ID)8cb5e210-5d71-11dc-8151-000ea68e967b (Archive number)8cb5e210-5d71-11dc-8151-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20070907 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Larsson, D. (2007). Underhållsekonomiska effekter av stax 25 ton på sträckan Kil - Öxnared (ed.). Paper presented at . Luleå: Järnvägstekniskt forskningscentrum, Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Underhållsekonomiska effekter av stax 25 ton på sträckan Kil - Öxnared
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Flera operatörer ansöker hos Banverket om att få köra med högre axellast än stax 22,5 ton. Det gäller då godstransporter där man kan vinna både frakttid och ekonomi genom att lasta tågen tyngre. För att kunna bemöta dessa ansökningar genomför Banverket successivt utredningar på olika bandelar i Sverige. Det primära är först att säkerhetsmässigt bedöma om banan och dess anläggningskomponenter såsom ex broar tål en ökad axellast. Därefter behöver man också bedöma vilken förändrad underhållskostand en tillståndsgivning kan medföra. För att utreda sådan ekonomiska konsekvenser för spårets nedbrytning har Banverket, Västra Banregionen, beställt en utredning baserad på nedbrytnings- och simuleringsmodellen DeCoTrack. Arbetet har genomförts av JvtC och Damill AB i Luleå. Denna rapport redovisar resultatet av utredningen som gäller bdl 637 mellan orterna Kil-Öxnared. På bandelen fraktas årligen ca 6 Mbrt gods medan ca 0,7 Mbrt härrör från persontrafiken. Den årliga totala underhållskostnaden är ca 14 Mkr. Vid simulering av trafikens spårpåverkan visar arbetet att persontrafiken idag genererar ca 8,4 % (+380 kkr/år) av de direkt trafikberoende kostnaderna på 4,72 Mkr. Om all godstrafik överförs från stax 22,5 ton med sth 100 km/h till stax 25 ton med sth 80 km/h skulle ökningen av den totala underhållskostnaden bli ca +4,2% (+590 kkr/år). Tillät man sth 100 km/h skulle konsekvensen istället bli +5,6% (+790 kkr/är). Bandelens goda spårläge (medelhöjdläge på ca 0,9 mm) bidrar till att dämpa de negativa effekterna av högre hastigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Järnvägstekniskt forskningscentrum, Luleå tekniska universitet, 2007
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536 ; 2007:01
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22602 (URN)377d64c0-27ed-11dd-8187-000ea68e967b (Local ID)377d64c0-27ed-11dd-8187-000ea68e967b (Archive number)377d64c0-27ed-11dd-8187-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20080522 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nissen, A., Larsson, D. & Nyberg, J. (2006). Measuring the use of deviating train track (ed.). In: (Ed.), Uday Kumar (Ed.), Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management: COMADEM 2006 ; proceedings of the 19th international congress, Luleºa, Sweden, 12 - 15 June 2006. Paper presented at International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management : 12/06/2006 - 15/06/2006 (pp. 348-349). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Measuring the use of deviating train track
2006 (English)In: Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management: COMADEM 2006 ; proceedings of the 19th international congress, Luleºa, Sweden, 12 - 15 June 2006 / [ed] Uday Kumar, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006, p. 348-349Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Turnouts used at the Swedish rail contribute to about 10 % of the yearly operation and maintenance cost and especially turnout extensively used for deviating track have high maintenance cost and more failures than those used mostly for main track. Therefore it is critical to have more information of how much the deviating track is used in practise. A measurement has been made to establish train speed, train weight, direction through the turnout and which path that has been used on a specific turnout. This type of measurement should be done on turnouts that have more problems to onfirm if the traffic is a major cause or not. There are two major sources for establish the information, one is measuring it at place and the other is to use information gathered by Banverket. The possibility and the cost of this type of investigation are discussed as well as the difference between the planned and actual use of the turnout.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32505 (URN)705d7720-c1b0-11db-9ea3-000ea68e967b (Local ID)978-91-631-8806-0 (ISBN)705d7720-c1b0-11db-9ea3-000ea68e967b (Archive number)705d7720-c1b0-11db-9ea3-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management : 12/06/2006 - 15/06/2006
Note
Godkänd; 2006; 20070102 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Larsson, D. (2005). An improved method to monitor vechile steering performance: facilitating both train and track maintenance (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Safety, environment and productivity: proceedings ; 8th International Heavy Haul Conference, Rio de Janeiro, June 14 - 16, 2005 ; [IHHC]. Paper presented at International Heavy Haul Conference : 14/06/2005 - 16/06/2005. Virginia Beach, Va: International Heavy Haul Association
Open this publication in new window or tab >>An improved method to monitor vechile steering performance: facilitating both train and track maintenance
2005 (English)In: Safety, environment and productivity: proceedings ; 8th International Heavy Haul Conference, Rio de Janeiro, June 14 - 16, 2005 ; [IHHC], Virginia Beach, Va: International Heavy Haul Association , 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Virginia Beach, Va: International Heavy Haul Association, 2005
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-26992 (URN)049143f0-06f7-11dc-b09b-000ea68e967b (Local ID)646334638 (ISBN)049143f0-06f7-11dc-b09b-000ea68e967b (Archive number)049143f0-06f7-11dc-b09b-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Heavy Haul Conference : 14/06/2005 - 16/06/2005
Note
Godkänd; 2005; 20070520 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Larsson, D. (2004). A study of the track degradation process related to changes in railway traffic (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>A study of the track degradation process related to changes in railway traffic
2004 (English)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This licentiate thesis presents the results of a research project concerning railroad maintenance. After acquiring the state-of-the-art knowledge in relevant areas a prediction model for railroad track degradation has been developed. The model is named DeCoTrack (Degradation Cost Of Track). The research study has been performed in a close collaboration with track experts at Banverket. The model simulates changes in degradation rate of the track due to changes in traffic characteristics. The inputs include for example parameters such as axle load, annual tonnage, speed, the mix of vehicle types and vehicle maintenance conditions. Outputs from the model are both track life length and the estimated degradation cost. When developing the model, results from research studies reported mainly from Europe and North America were combined with classical mechanical engineering theories, and empirical data from the last 20 years of railway transports in Sweden. By establishing compatible interfaces between the different input sources, information became easy to adapt to the model which was gradually implemented into an easy-to-use software. The model DeCoTrack has been verified mainly based on an extensive literature survey trying to find other comparative models and to relate their output to that from DeCoTrack. Out of 900 abstracts, 40 research works were found of interest and studied in detail. They led to three existing models: TMPM/ITDM - Track Maintenance Planning Model / Integrated Track Degradation Model TRACS - Total Right of Way Analysis and Costing System The Damage Exponent Heavy Axle Load Analysis These models turned out to be more complex than DeCoTrack and therefore it is more difficult to implement and use these models in real situations. In addition these models are also mainly focused on the modelling of uniform freight traffic while DeCoTrack can model and describe the track degradation due to mixed traffic. A direct comparison of outputs from these models has been done on traffic data where quantitative data were available. The correlations between outputs from DeCoTrack and the above mentioned models were good. A search for more external research work on freight traffic leads undoubtedly to U.S. and the AAR/TTC test centre in Colorado. All of the three models above refer in some way to data from that centre. When it comes to high speed goods or passenger traffic and related maintenance issues, the major sources of knowledge can be found in Germany, France and Japan. Future research is suggested to concentrate on vehicle classification. The domestic situation in Sweden with deregulation in traffic and mixed traffic on same routes highly prioritise such a decision. From an international perspective, that effort might bring a useful complement to the other models. They are focused on uniform freight traffic.

Abstract [sv]

Denna licentiatavhandling presenterar resultaten av ett forskningsprojekt om järnvägs-underhåll. Sedan aktuella kunskaper om relevanta områden inhämtats, har en modell för att förutsäga slitage av järnvägsspår utvecklats. Modellen benämns DeCoTrack (Degradation Cost Of Track). Forskningen har utförts i nära samarbete med spår-tekniska experter vid Banverket. Modellen simulerar hur spårets nedbrytning förändras med förändringar i tågtrafiken. Indata innefattar t ex parametrar såsom axellast, årligt tonnage, hastighet, blandning av fordonstyper och fordonens underhållskondition. Utdata från modellen är både spår-livslängd och den beräknade nedbrytningskostnaden. När modellen utvecklades, kombinerades resultat av studier i huvudsak utförda i Europa och Nordamerika med klassiska maskintekniska teorier och empiriska data från de senaste 20 årens järnvägs-trafik i Sverige. Genom att utforma kompatibla gränssnitt mellan de olika indata-källorna gjordes informationen lätt att anpassa till modellen, som gradvis implemente-rades i en lättanvänd programvara. Modellen DeCoTrack har främst verifierats genom en omfattande litteraturundersök-ning i syfte att hitta andra jämförbara modeller och att relatera deras utdata till DeCo-Tracks. Av 900 abstracts, befanns 40 arbeten vara av intresse och studerades ingående. De resulterade i tre befintliga modeller: • TMPM/ITDM - Track Maintenance Planning Model / Integrated Track Degradation Model • TRACS - Total Right of Way Analysis and Costing System • The Damage Exponent Heavy Axle Load Analysis Dessa modeller visade sig vara mera komplexa än DeCoTrack och det är därför svårare att implementera och använda dem i verkliga situationer. Dessutom är dessa modeller i huvudsak fokuserade på modellering av enhetlig godstrafik, medan DeCo-Track kan modellera och beskriva spårnedbrytning orsakat av blandad trafik. En direkt jämförelse av utdata från dessa modeller har utförts på trafikdata där kvantitativa data fanns tillgängliga. Korrelationerna mellan utdata från DeCoTrack och ovannämnda modeller var god. Sökande efter fler externa studier av godstrafik leder utan tvekan till USA och the AAR/TTC testcentrum i Colorado. Alla de tre ovannämnda modellerna refererar på ett eller annat sätt till data från detta centrum. När det gäller underhållsfrågor relaterade till snabbtåg och höghastighetståg så återfinns de främsta kunskapskällorna i Tyskland, Frankrike och Japan. Framtida forskning föreslås bli koncentrerad på fordonsklassificering. Den inhemska situationen i Sverige med avreglering av trafiken och blandad trafik på samma linjer ger hög prioritet ät ett sådant beslut. I ett internationellt perspektiv kan denna insats bli till ett användbart komplement till de andra modellerna. De är fokuserade på enhetlig godstrafik.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2004. p. 56
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2004:48
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Operation and Maintenance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-26572 (URN)ef3bdaa0-b2ba-11db-bf9d-000ea68e967b (Local ID)ef3bdaa0-b2ba-11db-bf9d-000ea68e967b (Archive number)ef3bdaa0-b2ba-11db-bf9d-000ea68e967b (OAI)
Note

Godkänd; 2004; 20070131 (ysko)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Edberg, J., Larsson, D. & Lindgren, L.-E. (2003). Simulation of braking of railway wheel (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Simulation of braking of railway wheel
2003 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

LKAB has tried new iron ore wagons for the 30 tonnes axle load. They got problems with cracking and material removal from the rim of the wheels during the tests. Martensite, which is more prone to cracking than other microstructures, was found at these locations. The initial material microstructure is supposed to contain no martensite. The purpose of this investigation is to find whether the thermal cycle due to braking, possibly with assistance of the mechanical load, can cause martensite formation

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2003
Series
Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528 ; 2003:05
National Category
Other Civil Engineering Other Materials Engineering
Research subject
Operation and Maintenance; Material Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24032 (URN)9645e310-fc74-11db-b816-000ea68e967b (Local ID)9645e310-fc74-11db-b816-000ea68e967b (Archive number)9645e310-fc74-11db-b816-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2003; 20070507 (margjo)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications