Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 106) Show all publications
Ericson, Å., Lugnet, J., Ek Styvén, M. & Zobel, T. (2024). Crisis: a driver for tourism innovation and service design?. In: DESIGN 2024: . Paper presented at 18th International Design Conference - Design 2024, Dubrovnik, Croatia, May 20-23 2024 (pp. 2343-2352). Cambridge University Press
Open this publication in new window or tab >>Crisis: a driver for tourism innovation and service design?
2024 (English)In: DESIGN 2024, Cambridge University Press, 2024, p. 2343-2352Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Tourism entrepreneurs adapted to regulations during COVID-19 by introducing creative solutions. The crisis was said to be a unique opportunity for innovating sustainable businesses. This study investigates crisis as a driver for innovation and its relevance to service design. Interviews with entrepreneurs are the empirical base that highlights that finetuning existing services is an established approach instead of innovative service design. Few expressed lessons were learned from the creative solutions made during the pandemic, suggesting that strategies for innovation need to be developed.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge University Press, 2024
Series
Proceedings of the Design Society, ISSN 1847-9073 ; 4
Keywords
service-oriented design, innovation, user-centred design, design thinking, tourism and hospitality
National Category
Information Systems, Social aspects Business Administration Design
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104331 (URN)10.1017/pds.2024.237 (DOI)2-s2.0-85194090514 (Scopus ID)
Conference
18th International Design Conference - Design 2024, Dubrovnik, Croatia, May 20-23 2024
Projects
Crisis-driven Innovation: From Reactive Measures to New Sustainable Tourism Services (2021-261)Summation
Funder
The R&D Fund of the Swedish Tourism & Hospitality Industry (BFUF), 2021-261Interreg
Note

Full text license: CC BY-NC-ND, This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is unaltered and is properly cited. The written permission of Cambridge University Press must be obtained for commercial re-use or in order to create a derivative work. Source: https://doi.org/10.1017/pds.2024.237

Available from: 2024-02-20 Created: 2024-02-20 Last updated: 2024-06-03Bibliographically approved
Holmström, A., Innala Ahlmark, D., Lugnet, J., Andersson, S. & Ericson, Å. (2024). Cybersecurity and the AI Silver Bullet (1ed.). In: Tuomo Sipola; Janne Alatalo; Monika Wolfmayr; Tero Kokkonen (Ed.), Artificial Intelligence for Security: Enhancing Protection in a Changing World (pp. 23-33). Springer Nature
Open this publication in new window or tab >>Cybersecurity and the AI Silver Bullet
Show others...
2024 (English)In: Artificial Intelligence for Security: Enhancing Protection in a Changing World / [ed] Tuomo Sipola; Janne Alatalo; Monika Wolfmayr; Tero Kokkonen, Springer Nature, 2024, 1, p. 23-33Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2024 Edition: 1
National Category
Computer Sciences
Research subject
Information Systems; Cyber Security
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-108273 (URN)10.1007/978-3-031-57452-8_2 (DOI)978-3-031-57451-1 (ISBN)978-3-031-57452-8 (ISBN)
Projects
DiTrustSUMMATIONISSUES
Available from: 2024-07-03 Created: 2024-07-03 Last updated: 2024-07-03Bibliographically approved
Holmström, A., Lugnet, J. & Ericson, Å. (2024). Industry 4.0 Introduction in Critical Infrastructure: Information Security Reasoning in Practice. The International Journal of Technology, Knowledge and Society, 20(1), 1-15
Open this publication in new window or tab >>Industry 4.0 Introduction in Critical Infrastructure: Information Security Reasoning in Practice
2024 (English)In: The International Journal of Technology, Knowledge and Society, ISSN 1832-3669, Vol. 20, no 1, p. 1-15Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article presents an empirical study of critical infrastructure service providers in consulting, energy, and mining. The study aims to investigate how such service providers perceive and explain information security and challenges in the context of an information technology-operational technology (IT-OT) interconnected environment, that is, Industry 4.0. The study is based on qualitative data from semi-structured interviews with informants holding three different types of positions at the organizations, that is, OT security advisor, business developer, and information security coordinator. The study indicatively concludes that role and responsibility significantly impact practitioners’ reasoning and standpoints. Similarly, security focuses, or prioritization, differs between IT and OT. In line with the literature, the findings indicate that mindsets or mental models need further attention. The article, thus, suggests three research directions to develop insight for expanding information security practices to encompass human and organizational challenges based on behaviors, roles, norms, and attitudes.

Place, publisher, year, edition, pages
Common Ground Research Networks, 2024
Keywords
Operational Technology, Incident Management, Information Technology, Cybersecurity, Risk Management
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems; Cyber Security
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103836 (URN)10.18848/1832-3669/CGP/v20i01/1-15 (DOI)
Projects
ISSUES
Funder
Interreg
Note

Validerad;2024;Nivå 1;2024-04-11 (signyg);

License full text: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License(CC BY 4.0).

Available from: 2024-01-19 Created: 2024-01-19 Last updated: 2024-04-19Bibliographically approved
Lugnet, J. & Ericson, Å. (2024). Lärande i förändring: den digitala undervisningsmiljöns utmaningar och potential. In: NU2024 - Högre utbildning i och för förändring, SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens, Umeå, Juni 17 – 19, 2024: . Paper presented at NU2024 - Högre utbildning i och för förändring. Umeå
Open this publication in new window or tab >>Lärande i förändring: den digitala undervisningsmiljöns utmaningar och potential
2024 (Swedish)In: NU2024 - Högre utbildning i och för förändring, SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens, Umeå, Juni 17 – 19, 2024, Umeå, 2024Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

High-Order Thinking Skills, HOTS, dvs. analys, syntes och utveckling (Anderson & Krathwohl, 2001), är centralt i aktivt lärande. Aktivt lärande har fokus på att engagera studenterna i sina lärprocesser snarare än att de ska vara mottagare av information (Bonwell & Eison, 1991). Interaktioner mellan studenter är ett effektivt verktyg för att gynna individuell och personlig utveckling (Crouch & Mazur, 2001). Humankapital, dvs. individers kunnande, egenskaper och fallenhet att lära av och lära på nytt, är numera pga. samhällets omvandling en eftersökt kompetens (Henning, Jakobsson & Johannesson, 2019).

Undervisning som sker i lärosalar som är anpassade för aktivt lärande och som görs med matchande pedagogik visar att den fysiska miljön har en positiv inverkan på lärprocesserna (Kepez & Üst, 2022). Fortfarande sker undervisning oftare i traditionella fysiska miljöer, dvs. kateder, bänkar eller hörsalar, där eventuell ommöblering görs så gott det går för att stödja aktivt lärande. Antalet variationer i en sådan fysisk miljö är väldigt begränsade, medan valet mellan olika läromiljöer med hjälp av digitala verktyg är oerhört många fler. Det har dock visat sig att det är idén att replikera traditionell lärmiljö som begränsar (inter)aktivt lärande (Salmon, 2013).

Pandemin gjorde att vi lärare tvingades ta ett stort och snabbt kliv in digital undervisning som vi inte var förberedda för. En undersökning från våren 2020 när distansundervisning pågått några månader visade att studenterna upplevde sämre välbefinnande, att studieprestation och kvalitén i undervisningen blev sämre, samt att en digital studiemiljö var mentalt krävande (SFS, 2020). Videokonferensverktyg såsom Zoom och Teams blev praktiska för fortsatt undervisning, men tillgodoser inte behovet av samverkan mellan deltagarna. Märkligt nog då sådana sociala digitala verktyg sägs överbrygga distans och stödja interaktion.

Vi har under mer än ett decennium studerat olika typer av undervisningsmiljöer, både fysiska och digitala, och dess koppling till aktivt lärande i program och kurser för ingenjörer, informationssystem, samt inom informationssäkerhet. Syftet med vårt bidrag är att dela med oss av våra erfarenheter att av olika digitala verktyg för aktivt lärande i distans- och hybridkurser.  Det finns utmaningar i verktygen i sig, dvs. finns ingen universallösning och att kombinationer av olika verktyg måste göras. Det finns också utmaningar i lärarens roll som facilitator för aktivt lärande som i sin tur ställer krav på hur lektioner designas.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2024
Keywords
Aktivt lärande, Framtidsförmågor, Digitalisering, High-order thinking skills
National Category
Information Systems Information Systems, Social aspects Educational Sciences
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104329 (URN)
Conference
NU2024 - Högre utbildning i och för förändring
Available from: 2024-02-20 Created: 2024-02-20 Last updated: 2024-03-27
Ericson, Å., Ek Styvén, M. & Zobel, T. (2023). Sustainable service offerings: The role of innovation awareness. In: Anke Peters, Anna Hübner, Nataliia Godis, Parisa Setoodegan, Samudika Weliweriyage, Tatiana Chekalina (Ed.), 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts: . Paper presented at 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, 19-21 September 2023, Östersund, Sweden (pp. 141-144). Östersund: ETOUR Research Centre, Mid Sweden University
Open this publication in new window or tab >>Sustainable service offerings: The role of innovation awareness
2023 (English)In: 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts / [ed] Anke Peters, Anna Hübner, Nataliia Godis, Parisa Setoodegan, Samudika Weliweriyage, Tatiana Chekalina, Östersund: ETOUR Research Centre, Mid Sweden University , 2023, p. 141-144Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: ETOUR Research Centre, Mid Sweden University, 2023
Series
European Tourism Research Institute, ETOUR, ISSN 1403-4220 ; 2023:1
National Category
Business Administration
Research subject
Information Systems; Industrial Marketing; Quality Technology and Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-101602 (URN)978-91-89786-37-0 (ISBN)
Conference
31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, 19-21 September 2023, Östersund, Sweden
Projects
Krisdriven innovation
Funder
The R&D Fund of the Swedish Tourism & Hospitality Industry (BFUF), 48321
Available from: 2023-10-09 Created: 2023-10-09 Last updated: 2023-10-10Bibliographically approved
Lugnet, J., Ericson, Å. & Wenngren, J. (2022). Hinder och möjligheter i en digital undervisningsmiljö. In: Helena Håkansson (Ed.), Bidrag från 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: . Paper presented at 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Karlstad, Sweden, November 24 – 25, 2021 (pp. 62-65). Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Hinder och möjligheter i en digital undervisningsmiljö
2022 (Swedish)In: Bidrag från 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar / [ed] Helena Håkansson, Karlstads universitet, 2022, p. 62-65Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Ingenjörens kompetenser beskrivs traditionellt som tekniskt orienterade. Eftersom industrin i dag är i en omvandling, mycket pga. klimatkrisen, men även pga. digitaliseringen, blir samverkan och innovation i kombination med tekniska baskunskaper ett uttryckt behov att tillgodose i ingenjörsutbildningar. Sådan mellanmänsklig och mer abstrakt kompetens blir central för arbete i tvärfunktionella utvecklingsteam, men även för utveckling av allt mer tjänsteinriktade produkter. Studenters olika preferenser för hur de tar sig an öppna problem är en utmaning för varje lärare i campusundervisningen, men blir allt mer utmanande att hantera i distansutbildningen. I det här bidraget reflekterar vi över våra erfarenheter från utbildning av ingenjörer inom innovativ produktdesign, tillsammans med erfarenheter från utveckling och genomförande av distans- och hybridkurser. Syftet är att dela med oss av våra erfarenheter hur studenter tar sig an en öppen frågeställning, dvs. verklighetsbaserade problem. Med bidraget vill vi inspirera till samtal om distansundervisningens hinder och möjligheter specifikt för moment som kräver att studenten reflekterar på ett annorlunda sätt.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads universitet, 2022
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2022:8
Keywords
Användarfokus, distansutbildning, problembaserat lärande, öppna problem
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Information systems
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-87311 (URN)
Conference
8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Karlstad, Sweden, November 24 – 25, 2021
Projects
UNIVERSEH
Note

ISBN för värdpublikation: 978-91-7867-271-4; 978-91-7867-281-3

Available from: 2021-10-01 Created: 2021-10-01 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Lugnet, J., Ericson, Å. & Jämsä, J. (2022). Organizational Information Security - In digitalized work. Luleå University of Technology
Open this publication in new window or tab >>Organizational Information Security - In digitalized work
2022 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Luleå University of Technology, 2022. p. 14
National Category
Information Systems Information Systems, Social aspects
Research subject
Information systems; Centre - Centre for Critical Infrastructure and Societal Security (CISS)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93362 (URN)
Projects
CYNIC
Available from: 2022-09-30 Created: 2022-09-30 Last updated: 2022-12-08Bibliographically approved
Lugnet, J. & Ericson, Å. (2022). Scenarios as a Tool for Professional Training in Information Security Dialogues. International Journal of Technology, Knowledge and Society, 18(2), 65-77
Open this publication in new window or tab >>Scenarios as a Tool for Professional Training in Information Security Dialogues
2022 (English)In: International Journal of Technology, Knowledge and Society, ISSN 1832-3669, Vol. 18, no 2, p. 65-77Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article presents scenarios designed to support abstract and reflective thinking necessary to inculcate information security awareness among IT service designers. Data for the study was obtained in empirical interventions and through an action research approach in cooperation with an IT company. The findings highlight the need for training that, in combination with traditional contents, also integrates organizational, business, and social aspects into information security awareness. Rethinking a strategy for training to be grounded in scenarios from day-to-day business activities is one implication of the study; another is the suggestion to frame the scenarios as dilemmas, that is, problematic and realistic situations having multiple solutions depending on interpretations and perspectives, and a final conclusion is the importance of enabling structured in-depth dialogues among employees.

Place, publisher, year, edition, pages
Common Ground Publishing, 2022
Keywords
Information Security Awareness, Social and Organizational Aspects, Scenario-Based Learning, Professional Education, Gamification
National Category
Information Systems, Social aspects Other Computer and Information Science
Research subject
Centre - Centre for Critical Infrastructure and Societal Security (CISS); Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-92367 (URN)10.18848/1832-3669/cgp/v18i02/65-77 (DOI)2-s2.0-85164924252 (Scopus ID)
Projects
CYNIC - Interreg NordUndis - Piia Vinnova
Funder
VinnovaInterreg NordNorrbotten County Council
Note

Validerad;2022;Nivå 1;2022-08-08 (hanlid);

Funder: CYNIC project (20201650), Lapin Liito;

Full text license: CC BY-NC-ND

Available from: 2022-08-04 Created: 2022-08-04 Last updated: 2023-11-21Bibliographically approved
Ericson, Å., Lugnet, J., Silawiang, H., Eliasson, L. & Wenngren, J. (2022). User-Centred Co-Design in the Pandemic - A Reindeer Case. In: Proceedings of the Design Society: . Paper presented at 17th International Design Conference (DESIGN 2022), Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2022 (pp. 171-180). Cambridges Institutes Press, 2
Open this publication in new window or tab >>User-Centred Co-Design in the Pandemic - A Reindeer Case
Show others...
2022 (English)In: Proceedings of the Design Society, Cambridges Institutes Press, 2022, Vol. 2, p. 171-180Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

An innovative design process which has been conducted under the restrictions during the covid-19 pandemic is in focus in this study. Visits were banned so user-centred design activities were particularly challenged by the necessity to meet and work online. The purpose of the study is to present and reflect on how user-centred design was done under those conditions. The potential users, the reindeer herders, were merely contacted online, the user investigation were supported by for example using videos and storytelling. Also, the final concept is presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridges Institutes Press, 2022
Series
Proceedings of the Design Society, ISSN 2732-527X
Keywords
user experience, design thinking, co-design, collaborative design, human-centred design
National Category
Information Systems Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Information systems
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-89189 (URN)10.1017/pds.2022.18 (DOI)2-s2.0-85131377354 (Scopus ID)
Conference
17th International Design Conference (DESIGN 2022), Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2022
Projects
AA3DCYNIC
Funder
Interreg NordNorrbotten County Council
Note

Funder: Lapin Liito

Available from: 2022-02-08 Created: 2022-02-08 Last updated: 2024-03-07Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). Design: Process och metod (2ed.). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Design: Process och metod
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2021. p. 257 Edition: 2
National Category
Design
Research subject
Industrial Design; Information systems; Product Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-87179 (URN)978-91-44-14339-2 (ISBN)
Available from: 2021-09-22 Created: 2021-09-22 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5706-4588

Search in DiVA

Show all publications