Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 64) Show all publications
Röijezon, U., Prellwitz, M., Ahlmark, D. I., van Deventer, J., Nikolakopoulos, G. & Hyyppä, K. (2019). A haptic navigation aid for individuals with visual impairments: Indoor and outdoor feasibility evaluations of the LaserNavigator. Journal of Visual Impairment & Blindness, 113(2), 194-201
Open this publication in new window or tab >>A haptic navigation aid for individuals with visual impairments: Indoor and outdoor feasibility evaluations of the LaserNavigator
Show others...
2019 (English)In: Journal of Visual Impairment & Blindness, ISSN 0145-482X, E-ISSN 1559-1476, Vol. 113, no 2, p. 194-201Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
National Category
Physiotherapy Occupational Therapy Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Control Engineering
Research subject
Physiotherapy; Occupational therapy; Industrial Electronics; Control Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69826 (URN)10.1177/0145482X19842491 (DOI)000489695600009 ()2-s2.0-85064590614 (Scopus ID)
Note

Validerad;2019;Nivå 2;2019-05-15 (johcin)

Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2019-10-29Bibliographically approved
Jafari, H., Pauelsen, M., Röijezon, U., Nyberg, L., Nikolakopoulos, G. & Gustafsson, T. (2019). A novel data driven model of ageing postural control. In: : . Paper presented at EU Falls Festival.
Open this publication in new window or tab >>A novel data driven model of ageing postural control
Show others...
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Background

Postural control is a complex system. Based on sensorimotor integration, the central nervous system (CNS) maintains balance by sending suitable motor commands to the muscles. Physiological decline due to ageing, affects balance performance through failing postural control – and in turn affects falls self-efficacy and activity participation. Understanding how the CNS adapts to these changes and predicts the appropriate motor commands to stabilize the body, has been a challenge for postural control research the latest years.

Aims

To understand and model the performance of the central nervous system as the controller of the human body.

Methods

Modelling was based on postural control data from 45 older adults (70 years and older). Ankle, knee and hip joint kinematics were measured during quiet stance using a motion capture system. Principal component analysis was used in order to reduce the measured multidimensional kinematics from a set of correlated discrete time series to a set of principal components. The outcome was utilized to predict the motor commands. The adaptive behaviour of the CNS was modelled by recurrent neural network including the efference copy for rapid predictions. The data from joint kinematics and electromyography (EMG) signals of the lower limb muscles were measured and separated into training and test data sets.

Results

The model can predict postural motor commands with very high accuracy regardless of a large physiological variability or balancing strategies. This model has three characteristics: a) presents an adaptive scheme to individual variability, 2) showcases the existence of an efference copy, and 3) is human experimental data driven.

Conclusion

The model can adapt to physical body characteristics and individual differences in balancing behaviour, while successfully predict motor commands. It should therefore be utilised in the continued pursuit of a better understanding of ageing postural control.

National Category
Physiotherapy Robotics
Research subject
Physiotherapy; Robotics and Artificial Intelligence
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-76838 (URN)
Conference
EU Falls Festival
Available from: 2019-11-25 Created: 2019-11-25 Last updated: 2019-11-25
Röijezon, U. & Johansson, A.-M. (2019). Handen och underarmen (1ed.). In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 247-258). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Handen och underarmen
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 247-258Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den stora variation av uppgifter som människohanden kan utföra kräver god sensomotorisk funktion. Därför kan muskuloskeletala besvär med störningar i handens sensoriska och motoriska funktioner inverka stort på individens förmåga och delaktighet, i såväl arbetsliv som fritid. Handens funktion är också tätt förknippad med underarmens och armbågens anatomi och funktion; därför omfattar detta kapitel besvärstillstånd i både hand, underarm och armbåge. Först beskrivs översiktligt sensomotoriska funktionsstörningar som rapporterats vid några specifika diagnoser, därefter följer exempel på metoder för undersökning och träning av sensomotorisk funktion.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72791 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Röijezon, U., Brorsson, S. & Johansson, A.-M. (2019). Handens sensomotoriska funktion (1ed.). In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 91-106). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Handens sensomotoriska funktion
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 91-106Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Handen med alla dess mångfasetterade funktioner har central betydelse för människors vardagsaktiviteter, både i hemmet, i yrkesarbetet och på fritiden. Genom sin unika konstruktion, med bland annat opposition av tummen mot övriga fingrar möjliggörs ett flertal olika grepp och ändamålsenlig manipulation. Handen är även viktig för vår uppfattning om vår omvärld samt för vårt kroppsspråk och vår kommunikation. Handens särställning vad gäller såväl sensorisk som motorisk funktion exemplifieras av den relativt sett stora representation som handen har i såväl sensoriska som motoriska kortex. I detta kapitel presenteras handens funktionella anatomi och sensomotoriska funktioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72786 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Röijezon, U. & Bexander, C. (2019). Koordination av öga, huvud och hand. In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 79-90). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Koordination av öga, huvud och hand
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 79-90Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vid manuella uppgifter som att äta, laga mat, snickra, spela bordtennis eller sätta en nyckel i ett lås är det synen som vägleder handens rörelse. För att kunna tolka synintrycken korrekt måste kroppen känna till huvudets position och rörelse, dels i rummet och dels i förhållande till bålen. Dessutom måste denna information samordnas med information om handens och armens position och rörelse i förhållande till bålen. Motoriska kommandon för såväl ögon, huvud, arm och hand måste koordineras så att rörelserna utförs med stor precision. Detta involverar en mängd sensoriska och motoriska omkopplingar och kontrollprocesser och inkluderar såväl reflexer som viljemässiga rörelser. I detta kapitel beskrivs samordningen av öga–nacke och öga–huvud–handrörelser. Dessutom ges några exempel på hur smärttillstånd kan störa denna koordination.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72785 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Röijezon, U. (2019). Motorisk inlärning (1ed.). In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 127-139). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Motorisk inlärning
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 127-139Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Träning av motorisk kontroll vid rehabilitering av smärttillstånd inkluderar bland annat övningar för proprioception, neuromuskulär koordination, stabilitet, balans, hållning och koordinerade rörelsemönster. Målet med träningen är att förmågan att utföra färdigheten ska kvarstå över tid och omsättas i praktiken vid olika aktiviteter i patientens vardagliga liv, till exempel vid lyft, datorarbete, musicerande eller idrottande. Träning av motorisk kontroll involverar med andra ord inlärning av motoriska färdigheter. För att träningen ska bli så effektiv som möjligt är det en god idé att ta del av kunskap som presenterats inom forskningsområdet för motorisk inlärning. I detta kapitel presenteras metoder och teorier kring motorisk inlärning med tillämpning vid prevention och rehabilitering av muskuloskeletala besvär. De är applicerbara på alla typer av inlärning av nya färdigheter eller korrigering av utförande av tidigare färdigheter, liksom på träning som syftar till att öka till exempel styrka, uthållighet eller rörlighet för ökad effektivitet och minskad skaderisk.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72788 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Röijezon, U. (Ed.). (2019). Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken ger en aktuell kunskapsöversikt över fysiologiska system och mekanismer som är involverade i motorisk kontroll och motorisk inlärning, samt ger en beskrivning av kliniska metoder för undersökning och behandling.

Boken är uppdelad i tre delar:

  • Del 1 omfattar generella teoretiska kunskaper inom bland annat muskel- och neurofysiologi, sensomotorisk kontroll, patofysiologi och motorisk inlärning.
  • Del 2 beskriver övergripande olika koncept och system för undersökning och träning av motorisk kontroll.
  • Del 3 har en mer specifik inriktning med presentation av sensomotoriska funktionsstörningar och metoder för undersökning och träning för varje separat kroppsdel, från nacke till fot. Denna del avslutas med ett kapitel om hypermobilitet.

Motorisk kontroll och inlärning är författad av en mycket framstående grupp svenska och internationella forskare och kliniker som generöst bidrar med sin expertkompetens till bokens olika kapitel.

Boken vänder sig till personer som utbildar sig eller är verksamma inom prevention och rehabilitering av muskuloskeletala besvärstillstånd, såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kiropraktorer, osteopater och naprapater, men även andra som arbetar med rörelsebeteende och inlärning, till exempel idrottslärare och idrottstränare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 328 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72783 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Treleaven, J. & Röijezon, U. (2019). Nacken: proprioception (1ed.). In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 203-214). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Nacken: proprioception
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 203-214Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Besvärstillstånd med nacksmärta är heterogena och därför varierar symtom och avvikelser i motoriska kontrollfunktioner betydligt mellan individer. Vägledning om och i så fall vilken typ av träning av cervikal proprioception som bör inkluderas i rehabiliteringsregimen för den enskilde erhålls via anamnes och klinisk undersökning. I detta kapitel beskrivs först specifika symtom, följt av avvikelser i proprioception och sensomotoriska funktioner som kan vara relaterade till störningar i cervikal proprioception. Slutligen beskrivs kliniska metoder för undersökning och träning av nackens proprioception, okulomotorisk kontroll, öga–huvud–kroppkoordination och postural kontroll hos personer med nackbesvär.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72790 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Röijezon, U. (2019). Patofysiologiska modeller: samband mellan smärta och störningar i motorisk kontroll (1ed.). In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 117-126). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Patofysiologiska modeller: samband mellan smärta och störningar i motorisk kontroll
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 117-126Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

En mängd olika störningar i sensoriska och motoriska funktioner har beskrivits vid smärttillstånd i rörelseapparaten. Bland annat störd proprioception, neuromuskulär koordination och balans samt förändrade hållnings- och rörelsemönster. Utifrån empiriska studier på personer med muskuloskeletala besvär och experimentella studier på såväl människor som djur har flera olika teoretiska modeller utvecklats för att beskriva de fysiologiska mekanismerna bakom sambanden mellan smärta och störningar i motoriska kontrollfunktioner. Några av de mest uppmärksammade modellerna presenteras i detta kapitel. Dessa modeller skiljer sig åt i vissa avseenden, men inte i alla. I huvudsak kompletterar de dock varandra och ger värdefulla förklaringar till möjliga mekanismer bakom uppkomst, återkomst och långvarighet av muskuloskeletala besvär, och dess samband med förändringar i motoriska kontrollfunktioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72787 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Röijezon, U. & Lindberg, C. (2019). Proprioception: undersökning och träning (1ed.). In: Ulrik Röijezon (Ed.), Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering (pp. 151-160). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Proprioception: undersökning och träning
2019 (Swedish)In: Motorisk kontroll och inlärning: Med inriktning på muskuloskeletal rehabilitering / [ed] Ulrik Röijezon, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 151-160Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Nedsatt proprioception har påvisats vid en rad muskuloskeletala besvärstillstånd i olika  kroppsdelar, från fot till nacke. Störd proprioception kan uppstå vid traumatiska skador på till exempel ledband och muskler, men förekommer även vid smärttillstånd som uppstått utan direkt samband med trauma. Dessutom kan nedsatt proprioception bidra till ökad risk för skador. Specifik undersökning och träning av proprioception kan därför vara värdefullt att inkludera vid prevention och rehabilitering av muskuloskeletala besvär. I detta kapitel presenteras generella principer för undersökning och träning av proprioception.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Physiotherapy
Research subject
Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-72789 (URN)9789144074177 (ISBN)
Available from: 2019-02-05 Created: 2019-02-05 Last updated: 2019-02-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3901-0364

Search in DiVA

Show all publications