Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (9 of 9) Show all publications
Lundkvist, R. (2015). Experience feedback in industrialised house-building: The impact of production strategies (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . : Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Experience feedback in industrialised house-building: The impact of production strategies
2015 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[sv]
Produktionsstrategiers påverkan på erfarenhetsåterföring inom industriellt byggande
Abstract [en]

Construction companies need to develop processes for experience feedback (EF) and knowledge-sharing in order to improve their performance over time. Industrialised house-building offers strategies for combating problems typical to project-based organisations such as adopting a more product- and process-oriented approach as well as different production strategies. However, few studies have investigated how industrialised house-building companies actually collect feedback experience and use it for EF. Two research questions were asked: How do different types of production strategies in house-building influence the collection of feedback experience, and how do different types of production strategies in house-building influence the utilisation of experience feedback?Based on a qualitative, multi-method research design, four studies were conducted: one survey in 2010 on experience feedback activities within large and medium-sized on-site and off-site house-builders, and three single case studies between 2011 and 2015 on the collection and use of experience feedback in house-building organisations with different production strategies: a firm with a traditional engineer-to-order (ETOED) strategy, another firm with a modify-to-order platform (MTOED), and a third with a configure-to-order platform (CTOED).One way to characterize EF is by the “channels” used to feedback the experience. The building contractor using the traditional ETOED strategy used formal “push” channels in the production phase. The MTOED case utilized similar production phase EF channels to those of the ETOED contractor but with additional design phase “pull” channels. In the CTOED platform, the main EF channel was personal and informal pulling knowledge to the platform developers but there were also formal channels (meetings). Unlike the other studied strategies, the CTOED strategy has no engineering design phase so all the EF channels were oriented towards the production phase and the client.The studies show that in the project-focused ETO context, EF is used for continuous improvement of the project management processes. The later the customer order decoupling point is located, i.e. the more standardised the products become, the more EF focus on product development, with increasing number of EF channels aimed towards the client and the market. The findings suggest that more product-focused industrialized house builders aim their EF channels towards customers and market. It also appears that house-builders using CTOED platforms primarily utilize their EF in production process improvements and product development whereas house-builders using MTOED platforms primarily focused their EF on the use of platform’s assets in the design phase. Presumably, the next step for such builders would be to increase the standardisation of their construction methods. The practical contribution of this thesis is that it could help construction companies to plan and implement their experience feedback processes. The thesis’ main theoretical contribution is its characterisation of EF in relation to the different production strategies used in house-building.

Abstract [sv]

Byggföretag måste utveckla processer för erfarenhetsåterföring (EF) och kunskapsutbyte för att förbättra sina resultat över tid. Industriellt bostadsbyggande medför mer produkt- och processinriktade angreppssätt innefattande olika produktionsstrategier för att bekämpa problem som är typiska för projektbaserade organisationer. Däremot har få studier undersökt hur byggföretagen faktiskt samlar in återförd erfarenhet och använder EF.Två forskningsfrågor ställdes: Hur påverkar valet av produktionsstrategi insamlingen av återförd erfarenhet, och hur påverkar valet av produk-tionsstrategi användningen av erfarenhetsåterföring inom husbyggande?Grundat på en kvalitativ forskningsdesign, baserad på flera forskningsmetoder, utfördes fyra studier: En enkätundersökning 2010 om erfarenhetsåterföring inom stora och medelstora platsbyggande och fabrikstillverkande husbyggnadsföretag, samt tre fallstudier mellan 2011 och 2015 om insamling och användning av erfarenhetsåterföring i bostadsbyggande organisationer med olika produktionsstrategier: En organisation med en traditionell engineer-to-order (ETOED)-strategi, en annan med en modify-to-order (MTOED)-plattform, samt en tredje med en configure-to-order (CTOED)-plattform.Ett sätt att beskriva EF är genom de ”kanaler” som används för at återföra erfarenheterna. Byggentreprenören med ETOED-strategin använde formella, ”tryckande”, erfarenhetskanaler under produktions-fasen. Byggaren med MTOED uppvisade liknande EF-kanaler under produktionsfasen som ETO-entreprenören, men med ytterligare ”dragande” kanaler under projekteringsskedet. I CTOED-plattformen var de viktigaste EF-kanalerna personliga och informella, men det fanns också formella kanaler, såsom olika möten. Till skillnad från de andra undersökta strategierna finns ingen egentlig projekteringsfas i CTO-strategin, varför alla EF-kanaler är inriktade på produktionsfasen och beställaren.Studierna visar att i det projektfokuserade ETO-sammanhanget används EF för ständiga förbättringar av projektledningsprocessen. Ju senare kundorderpunkt, det vill säga ju mer standardiserade produkterna blir, eller ju mer produktfokuserad organisation är, desto mer fokuserar EF på produktutveckling och förbättring av tillverkningsprocessen och ju fler EF-kanaler är riktade mot kunderna och marknaden,Resultaten tyder också på att bostadsbyggare som använder CTOED-plattformar främst fokuserar sin EF mot tillverkningsprocessen och produktutveckling, medan husbyggare som använder MTOED-plattformar främst inriktar sin EF mot användningen av deras plattformtillgångar under projekteringsfasen. Förmodligen skulle nästa steg för dessa byggföretag vara att öka standardiseringen av sina byggmetoder.Den praktiska bidraget från avhandlingen är att den kan hjälpa byggföretag att planera och genomföra sina erfarenhetsåterförings-processer. Avhandlingens främsta teoretiska bidrag är dess karakterisering av EF i förhållande till de olika produktionsstrategier som används inom husbyggande.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2015. p. 67
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
Keywords
Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, industriellt byggande, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17030 (URN)1347c4e7-6655-479f-8139-b2814871fdc0 (Local ID)978-91-7583-480-1 (ISBN)978-91-7583-481-8 (ISBN)1347c4e7-6655-479f-8139-b2814871fdc0 (Archive number)1347c4e7-6655-479f-8139-b2814871fdc0 (OAI)
Note
Godkänd; 2015; 20151020 (roblun); Nedanstående person kommer att disputera för avläggande av teknologie doktorsexamen. Namn: Robert Lundkvist Ämne: Byggproduktion/Construction Engineering and Management Avhandling: Experience Feedback in Industrialized House building The Impact of Production Strategies Opponent: Docent Stefan Olander, Avd för Byggproduktion, Institutionen för Byggvetenskaper, Lunds tekniska högskola, Lund Ordförande: Professor Thomas Olofsson, Avd för byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, Luleå Tid: Tisdag 15 december 2015, kl 10.00Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Jansson, G., Lundkvist, R. & Olofsson, T. (2015). The role of experience feedback channels in the continuous development of house-building platforms (ed.). Construction Innovation, 15(2), 236-255
Open this publication in new window or tab >>The role of experience feedback channels in the continuous development of house-building platforms
2015 (English)In: Construction Innovation, ISSN 1471-4175, E-ISSN 1477-0857, Vol. 15, no 2, p. 236-255Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

PurposeHouse-building companies seek improvements to decrease costs, improve flow, and decrease variability. Industrialised concepts using predefinitions in product platforms have provided a way of storing and reusing knowledge in project-based house-building organisations. However, the innovation in platforms is mainly incremental and based on experience feedback (EF) from implementations in projects. This paper aims to describe how the EF from building projects contributes to product platform development in house building companies.Design/methodology/approachQualitative data were gathered via interviews, archival studies and observations, and analysed to identify the underlying structures used to manage the incorporation of EF during platform development. Four different EF channels were studied at one Scandinavian house-builder. The data are explained using an analytical framework based on diffusion of innovation, product platforms and EF.FindingsEF is distributed over the value chain to improve the platform over time. By using multiple channels with differing contents, it is possible to balance client demands and variation with production efficiency. Platform development using feedback channels provides opportunities for double-loop learning. Operative work on projects and the strategic decisions made by developers continuously improve the platform through a combination of knowledge pull and push.Originality/valueA combination of different EF channels and strategies for developing knowledge pull are shown to be essential for the incremental development of product platforms in project-based house building organisations. The development of product platforms requires a shift away from the construction industry’s dominant project focus towards a more product-oriented view of house-building. Integrating the design phase with the supply chain enables variety but also creates a need for continuous platform development

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5292 (URN)10.1108/CI-10-2013-0042 (DOI)2-s2.0-84928802987 (Scopus ID)35b59056-a094-455a-ab77-f7eb9a11510e (Local ID)35b59056-a094-455a-ab77-f7eb9a11510e (Archive number)35b59056-a094-455a-ab77-f7eb9a11510e (OAI)
Note

Validerad; 2015; Nivå 1; 20150224 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Lundkvist, R., Meiling, J. & Sandberg, M. (2014). A proactive plan-do-check-act approach to defect management based on a Swedish construction project (ed.). Paper presented at . Construction Management and Economics, 32(11), 1051-1065
Open this publication in new window or tab >>A proactive plan-do-check-act approach to defect management based on a Swedish construction project
2014 (English)In: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 32, no 11, p. 1051-1065Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In order to continuously improve quality and avoid reoccurrence of defects, defect management (DM) in construction needs to take a more proactive approach. The classification of construction information is important for the efficient exchange and integration of data between the many roles and phases of construction and facility management, but it also provides a framework for standardization, which in turn is paramount for improvement. In order to better understand how defects can be managed proactively we conducted a case study on inspection practices at a large construction project in Sweden, using observation and analysis of inspection reports. We identified opportunities and obstacles in the classification of defect data. The project’s defect descriptions were often ambiguous and the records lacked important contextual information. We believe that this was because current practice is not designed with proactivity in mind, and there are only regulatory requirements on the data, making classification difficult. In addition, by viewing the project’s practices through the lenses of continuous improvement and plan-do-check-act theory to identify missing or inadequate steps, we propose a framework for a proactive version of the current defect management process that could potentially help to prioritize improvement work and reduce the incidence of defects

Keywords
Building defects, Classification, Continuous Improvement, Inspection, Quality Management, Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-10184 (URN)10.1080/01446193.2014.966733 (DOI)2-s2.0-84908134760 (Scopus ID)8f12f5f8-ab48-4a80-826f-0c9afc0c0ca2 (Local ID)8f12f5f8-ab48-4a80-826f-0c9afc0c0ca2 (Archive number)8f12f5f8-ab48-4a80-826f-0c9afc0c0ca2 (OAI)
Note
Validerad; 2014; 20140926 (marsan)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Meiling, J., Lundkvist, R. & Magnusson, O. (2011). Erfarenhetsåterföring: Dags för klargörande, omtag och nya nivåer (ed.). Paper presented at . Samhällsbyggaren, 2011(2), pp. 16-21
Open this publication in new window or tab >>Erfarenhetsåterföring: Dags för klargörande, omtag och nya nivåer
2011 (Swedish)In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, Vol. 2011, no 2, p. 16-21Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vad är egentligen erfarenhetsåterförign? Begreppet är väl använt men innebörden är oklar- Vi slänger oss med detta begrepp och upprepar det som ett mantra i hopp om att vi ska komma till jobbet en dag och då ha tillgång till allt vi och våra kollegor någonsin har lärt oss. Tyvärr räcker det inte med önskningar, utan detta är något som i allra högsta grad kräver långsiktigt engagemang, hårt arbete och ett stort mått av uthållighet och öppna sinnen.

Keywords
Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Erfarenhetsåterföring, Experience feedback, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4107 (URN)1fab9f86-bbf9-45f9-988a-3ee64e928e7e (Local ID)1fab9f86-bbf9-45f9-988a-3ee64e928e7e (Archive number)1fab9f86-bbf9-45f9-988a-3ee64e928e7e (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20110809 (roblun)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lundkvist, R. (2011). Expanding the use of contract inspections in construction: An approach to inter-project knowledge diffusion? (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Expanding the use of contract inspections in construction: An approach to inter-project knowledge diffusion?
2011 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[sv]
Utökad användning av entreprenadbesiktningar : Ett sätt att sprida kunskap mellan projekt?
Abstract [en]

This licentiate thesis presents a taxonomic approach to classification of defect information in construction projects. A conceptual model, based in a frame of reference consisting of the concepts of Continuous Improvement, Performance Measurement, Knowledge Management, as well as the current Quality Management regime of the industry helps to understand how the use of Contract Inspections can be developed towards facilitating inter-project knowledge diffusion and continuous improvement in construction.Three research questions were formulated:RQ I:How is information from inspection reports currently used?RQ II:How could information from inspection reports be utilised further?RQ III:How should information from inspection reports be structured and codified, to enable storage and future data analysis to facilitate continuous improvement?Qualitative as well as quantitative data has been collected in three different studies. In the first contractors were surveyed through a questionnaire about their use of different suggested experience feedback concepts, such as contract inspections. In the second other project participants than contractors was an interviewed, asking them how they use inspections and how the current usage could be extended. In the third study, a single case study about the inspection activities in one construction project, the purpose was to analyse the method and results of Pre- and Final Inspections. These results were interpreted through classification theory. It is further suggested how inspection data could be enhanced for the purpose of database storing, transforming, and easy access.The thesis concludes that both contractors and the other project roles currently use and view inspections as they are prompted in the General Conditions (AB 04), i.e. as an activity that document what defects there are for the contractor to rectify. Several companies have started to store inspection reports on project-dedicated servers, a routine that is thought to enhance the access to information to some extent. Several respondents have also introduced the compilation of defect statistics.Except automating the compiling of descriptive defect statistics, a system for managing inspection information, giving the widest access to the information about previously experienced defects, is expected to serve a Continuous Improvement process with input for identifying reoccurring problems in the production process. This system could as well be utilised for giving performance feedback to contractors and suppliers. Through continual surveying of the performance of current projects, the performance of the production process can be monitored. Based on the analysed reports, and the literature on taxonomy, the conclusions for RQ III identifies 15 different types of data tags, or types of information, that should be used as structure for the defects’ information: Unique Project Identifier, Unique Defect Identifier, Inspection Identifier, Responsibility, Defect Serial Number, Floor level, BSAB 96 Space Code, BSAB Object code, Defect type, Defect description, Rectification measure, Flag for Safety Issue, Cause, Date logging, and Photos.Future research should focus on the validation of the proposed model and system, suggested through case studies.

Abstract [sv]

Den här licentiatavhandlingen presenterar ett taxonomiskt upplägg för att klassificera informationen om de fel som uppkommer i byggprojekt. Tre forskningsfrågor formulerades:FF I: Hur används informationen i besiktningsutlåtandena i nuläget?FF II: Hur kan användningen av informationen i besiktningsutlåtandenavidareutvecklas?FF III: Hur bör informationen från utlåtandena struktureras och kodifieras, för att tillåta lagring samt framtida dataanalys, till hjälp för Ständiga förbättringar?Kvalitativ, såväl som kvantitativ, data har samlats in över tre olika studier. I den första tillfrågades Sveriges byggentreprenörer genom en enkät hur de använder olika typer av föreslagna erfarenhetsåterföringsaktiviteter, t.ex. entreprenadbesiktningar. I den andra studien intervjuades övriga projektroller om hur de använder besiktningsinformationen, samt hur det nuvarande användandet kan utökas till andra områden. I den tredje studien, en singel-fallstudie över besiktningsaktiviteterna i ett större byggprojekt, analyserades och klassificerades informationen om felen från projektets besiktningsutlåtanden utifrån det svenska klassificeringssystemet för byggbranschen, BSAB 96.Resultaten visar att alla tillfrågade projektroller idag har den syn på besiktningar som de är tänkta från början, som de presenteras i AB 04, d.v.s. som en aktivitet som dokumenterar de fel som finns i ett projekt och som entreprenören måste åtgärda innan besiktningen blir godkänd. Ett flertal företag har dock börjat spara de färdiga besiktningsutlåtandena på projektportaler, en rutin som torde öka möjligheten till spridning av besiktningsinformationen något. Några respondenter har även börjat med att sammanställa enklare statistik över fel inom produktionen i företaget. Baserat på de analyserade besiktningsutlåtandena och litteraturen om taxonomier så föreslås även 15 olika klassificeringsbegrepp, med syftet att förädla informationen om felen i utlåtandena: Unikt Projekt-ID, Unikt Fel-ID, Besiktnings-ID, Ansvar, Löpnummer fel, Våning, BSAB 96 Utrymme-kod, BSAB element/objekt-kod, Feltyp, Felbeskrivning, Åtgärd, Flagga för säkerhetsproblem, Orsak (förslagsvis grundorsaksanalys), datumloggning och foton.Förutom att kunna automatisera statistikframställning, så ger en systemlösning för att hantera besiktningsinformation möjligheter till att kunna sprida informationen om tidigare producerade fel. Systemet antas kunna förse en process för Ständiga förbättringar med input för att kunna identifiera systematiskt återkommande fel och därav problemområden för förbättringsorganisation att arbeta med.Baserat på idéerna om Ständiga förbättringar, prestationsmätningar och Knowledge Management utvecklades en modell för hur arbetet med entreprenad-besiktningar kan utvecklas till att kunna hjälpa vid med kunskapsspridning mellan projekt samt Ständiga förbättringar. Framtida forskning bör framförallt fokusera på att validera den föreslagna modellen och systemet, förslagsvis genom fallstudier.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011. p. 86
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757
Keywords
Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-26285 (URN)d800618e-a9dd-4650-9a73-a6c62b12f854 (Local ID)978-91-7439-357-6 (ISBN)d800618e-a9dd-4650-9a73-a6c62b12f854 (Archive number)d800618e-a9dd-4650-9a73-a6c62b12f854 (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20111115 (roblun); LICENTIATSEMINARIUM Ämnesområde: Byggproduktion/Construction Engineering Examinator: Professor Thomas Olofsson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet Diskutant: Filosofie doktor Kajsa Simu, NCC Construction, Luleå Tid: Fredag den 16 december 2011 kl 10.00 Plats: E246, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lundkvist, R. & Meiling, J. (2011). Towards an experience feedback system from building inspections through classification of construction works (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings of the CIB W78-W102 2011: International Conference: . Paper presented at International Conference CIB W78-W102 2011 : 26/10/2011 - 28/10/2011. : ArCiBel Editores
Open this publication in new window or tab >>Towards an experience feedback system from building inspections through classification of construction works
2011 (English)In: Proceedings of the CIB W78-W102 2011: International Conference, ArCiBel Editores, 2011Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Different studies on the construction industry have shown that new buildings are produced with a large number of defects. The common practice in the industry to deal with defects is in a reactive way, i.e. to wait for the final inspection, rectify and then move on to the next project. There are competitive incentives for companies to learn from mistakes, i.e. through Experience Feedback, although the peculiarities of project-based organizations make these activities difficult. These difficulties might frighten companies from investing in new and complex feedback activities. We suggest that the information about defects from Final Inspections could be a way towards Experience Feedback, when the inspections are mandatory and therefore already entrenched in the industry. Taking this as a starting-point, this paper aims at evaluating the generation of defects information from final inspections of a large conference centre project and to present and discuss the results through the lens of Classification and System theory. The paper will show what kind of information that can be drawn from a current de facto ‘best practice’ of Final Inspection report in Sweden. It is suggested that the quality of defects information can be enhanced by classification of data with a suitable object classification system for construction work, such as the Swedish BSAB system. Eventually, the horizon of future research is discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
ArCiBel Editores, 2011
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-29459 (URN)2f29235e-8023-4c4f-bbf5-2e0de8b071d9 (Local ID)2f29235e-8023-4c4f-bbf5-2e0de8b071d9 (Archive number)2f29235e-8023-4c4f-bbf5-2e0de8b071d9 (OAI)
Conference
International Conference CIB W78-W102 2011 : 26/10/2011 - 28/10/2011
Note
Godkänd; 2012; 20120201 (roblun)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lundkvist, R., Meiling, J. & Vennström, A. (2010). Digitalization of inspection data: a means for enhancing learning and continuous improvements? (ed.). In: (Ed.), Charles O. Egbu; Eric Lou (Ed.), ARCOM twenty-Sixth Annual Conference 2010, September 6-8, Leeds: . Paper presented at Annual ARCOM Conference : 06/09/2010 - 08/09/2010 (pp. 829-838). Reading: Association of Researchers in Construction Management, 2
Open this publication in new window or tab >>Digitalization of inspection data: a means for enhancing learning and continuous improvements?
2010 (English)In: ARCOM twenty-Sixth Annual Conference 2010, September 6-8, Leeds / [ed] Charles O. Egbu; Eric Lou, Reading: Association of Researchers in Construction Management , 2010, Vol. 2, p. 829-838Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

According to Total Quality Management (TQM), Lean Production and Six Sigma literature, companies should develop organisational arrangements that foster learning from experience and base decisions on facts, since continuous improvements require continuous experience feedback in some form. In Sweden every construction project is checked in several inspections, and data about defects are collected in paper-based “punch lists”, but what happens to these data after the defects have been corrected and the building is delivered to the client? This study describes the current inspection regime in terms of the scope it provides for collecting experience feedback in the Swedish construction industry, and evaluates the extent to which Swedish construction companies recognise this scope. Empirically, it is based on a survey of the views of field superintendents in medium-sized to large building/construction contractors regarding the use of inspection data as a source of experience feedback in their respective companies. The results show that contractors are generally aware that inspection data can provide valuable information for experience feedback and constant improvements, but currently they do not have systems or processes for feeding back experience from inspections. The possibility of replacing paper-based punch lists with a digital system to process and access inspection data is discussed, which it is proposed could provide a means for improving organisational experience feedback-based learning among construction contractors.

Place, publisher, year, edition, pages
Reading: Association of Researchers in Construction Management, 2010
Keywords
Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management Building Technologies
Research subject
Construction Engineering and Management; Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-39150 (URN)dc8d4710-c0c9-11df-a707-000ea68e967b (Local ID)0-9552390-4-4 (ISBN)dc8d4710-c0c9-11df-a707-000ea68e967b (Archive number)dc8d4710-c0c9-11df-a707-000ea68e967b (OAI)
Conference
Annual ARCOM Conference : 06/09/2010 - 08/09/2010
Note
Godkänd; 2010; Bibliografisk uppgift: The ’Paul Townsend’ Commemorative Award; 20100915 (roblun)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lundkvist, R. & Meiling, J. (2010). Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom byggentreprenadföretag: Resultat från en webbaserad enkät (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom byggentreprenadföretag: Resultat från en webbaserad enkät
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Improvement Work through Experience Feedback within Construction Contractor Companies : A survey study
Abstract [sv]

Denna rapport redovisar resultaten av en enkätundersökning på svenska byggentreprenörer, som genomfördes februari-september 2010. Undersökningen skulle besvara hur de svenska byggentreprenörerna använder olika former av erfarenhetsåterföring, och i vilken utsträckning. Enkäten bestod av 23 frågor av olika form och täckte områdena kvalitetssystem, erfarenhetsmöten, entreprenadbesiktningar samt förbättringsförslag. Resultaten rörande besiktningar har tidigare publicerats i Lundkvist, Meiling och Vennström (2010), som visade att entreprenörer gärna ser besiktningsanmärkningar som en värdefull källa till kunskap, men att de saknar system som stödjer hanteringen av alla anmärkningar och ett vidare användande av statistiken. De andra frågegrupperna är ännu ej analyserade och fler publiceringar av resultat kommer att ske framgent.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010. p. 31
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
Keywords
Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management Building Technologies
Research subject
Construction Engineering and Management; Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25437 (URN)f328a5c0-ecb4-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)978-91-7439-175-6 (ISBN)f328a5c0-ecb4-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)f328a5c0-ecb4-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20101110 (roblun)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lundkvist, R. & Vennström, A. (2010). Requirements of an inter-project digital inspection system (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Proceedings of the CIB W78 2010: 27th International Conference - Cairo, Egypt, 16-18 November. Paper presented at International Conference CIB W78 : 16/11/2010 - 18/11/2010.
Open this publication in new window or tab >>Requirements of an inter-project digital inspection system
2010 (English)In: Proceedings of the CIB W78 2010: 27th International Conference - Cairo, Egypt, 16-18 November, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Mobility, project orientation and the set-up of new organisation in every project are characteristics of the construction industry. The products are one of a kind and seldom develop beyond the prototype phase. This is often suggested as reasons for the low development of productivity in the construction industry, and continuous improvement and experience feedback becomes harder to accomplish from project to project. The production results are handed over from contractor to client through different inspections. The inspector creates a "punch list" with all detected defects, and the contractor then is to fix these before the construction work can be finally accepted. These often lengthy lists on documented faults are full of information that can be useful for the contractor company’s learning and experience feedback process. A previous study shows that contractors acknowledge this potential use, but they may need some sort of IT system to support the inter-project management of the inspection information collected. The aim of this study is to identify benefits for different project roles in a construction project from an inter-project inspection information system (IPIIS), e.g. what kind of information or data they would like to be able to extract, in order to enhance learning and feedback in their organisations. Semi-structured interviews were carried out with professionals representing different common project roles of construction projects, and regulatory demands for inspection as a part of project handover in Sweden has been studied. These results are analysed to form recommendations to the design of a future IPIIS. The requirements of a digital IPIIS are analysed, both from a regulatory point of view and from the perspective of making the inspection data useful for knowledge mining.

Keywords
Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-28606 (URN)274b53b0-f7ba-11df-8b95-000ea68e967b (Local ID)274b53b0-f7ba-11df-8b95-000ea68e967b (Archive number)274b53b0-f7ba-11df-8b95-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference CIB W78 : 16/11/2010 - 18/11/2010
Note
Godkänd; 2010; 20101124 (roblun)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1462-7827

Search in DiVA

Show all publications