Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Tossavainen, Mia
Alternative names
Publications (10 of 14) Show all publications
Kostenius, C., Berglund, L., Tossavainen, M. & Nilsson, K. L. (2014). Health on thin ice: a pilot study of giving voice to youth, adults and elderly in urban planning to promote health (ed.). Paper presented at International Forum of Health Promotion Research : Next Health 25/08/2014 - 27/08/2014. Paper presented at International Forum of Health Promotion Research : Next Health 25/08/2014 - 27/08/2014.
Open this publication in new window or tab >>Health on thin ice: a pilot study of giving voice to youth, adults and elderly in urban planning to promote health
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Other Health Sciences Architectural Engineering
Research subject
Health Science; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-31327 (URN)57a55774-b18f-4a2f-963f-64742b2c60c3 (Local ID)57a55774-b18f-4a2f-963f-64742b2c60c3 (Archive number)57a55774-b18f-4a2f-963f-64742b2c60c3 (OAI)
Conference
International Forum of Health Promotion Research : Next Health 25/08/2014 - 27/08/2014
Note
Godkänd; 2014; 20140826 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Kostenius, C., Nilsson, K., Berglund, L. & Tossavainen, M. (2014). Projekt: Hälsa på hal is - Stadsplanering för god hälsa i kallt klimat. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Hälsa på hal is - Stadsplanering för god hälsa i kallt klimat
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ett forskarteam från Luleå tekniska universitet har fått regionala medel för att undersöka hur kyla, is, mörker och snö kan användas som en resurs för god hälsa. Förundersökningen Hälsa på hal is ska ge ett förbättrat underlag för planering av attraktiva utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet i kallt klimat.– Samarbetet i projektet mellan forskare från Hälsopromotionsgruppen och forskargruppen i Arkitektur är nytt. Här kopplas två kompetensområden ihop och vi får en mer komplett syn och utveckling inom människors hälsa, som båda grupperna jobbar med. Mötet mellan människor med olika kunskap och erfarenheter gör att barriärer bryts och något nytt kan skapas, säger projektledare Mia Tossavainen. Förundersökningen innehåller två workshops och nu har den första workshopen hållits i Luleå med de fyra forskarna och de 25 experterna som på olika sätt jobbar med människor. Pensionärer, studenter och kommunanställda var några av de olika expertgrupperna som deltog. De ska tillsammans ta reda på hur man ska gå tillväga för att få reda på vad som lockar människor att röra sig utomhus på vintern. Nästa workshop hålls i Pajala och då ligger fokus på hur utemiljöerna kan planeras och byggas. Då deltar experter i planering och projektering från Pajala- och Luleå kommun samt bland annat Trafikverket, BDX och Lulebo. Miljöerna ska byggas i Luleå och Pajala och ska stimulera till bättre folkhälsa, bosättningar och etablering av nya företag. Metodiken baseras på människors upplevelser om vad som är attraktivt och hälsofrämjande. De regionala medlen kommer från Norrbottens läns landsting och länsstyrelsen Norrbotten. Institutionen för Hälsovetenskap, LTU, är sökande och projektledare Mia Tossavainen kommer att leda och organisera arbetet. Ett nära samarbete hålls med de vetenskapliga ledarna som är Catrine Kostenius (Hälsovetenskap), och Kristina L Nilsson (Arkitektur), samt medfinansiärerna Tyréns AB, Northland Resources, Luleå kommun (stadsbyggnadskontoret) och Pajala kommun. Lotta Berglund (Hälsovetenskap) ingår också i projektgruppen

National Category
Other Health Sciences Architectural Engineering
Research subject
Health Science; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36050 (URN)43d9637a-3916-4515-b479-c86d40d0cef2 (Local ID)43d9637a-3916-4515-b479-c86d40d0cef2 (Archive number)43d9637a-3916-4515-b479-c86d40d0cef2 (OAI)
Note

Anteckningar: Projektet har övergått i ett internationellt samarbetsprojekt Health on thin ice; Status: Avslutat; Period: 01/05/2012 → 31/05/2014

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Berglund, L., Tossavainen, M., Nilsson, K. L. & Kostenius, C. (2013). Health on thin ice: methods of giving voice to Swedish citizens in urban planning and design to promote health in a cold climate (ed.). Paper presented at World Conference on Health Promotion : 25/08/2013 - 27/08/2013. Paper presented at World Conference on Health Promotion : 25/08/2013 - 27/08/2013.
Open this publication in new window or tab >>Health on thin ice: methods of giving voice to Swedish citizens in urban planning and design to promote health in a cold climate
2013 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

In the northern, sub-arctic, regions of the world the climate is cold a substantial part of the year which affecting people's health as low temperatures and darkness stress the body. At the same time the cold climate offers opportunities that can be utilized in an innovative manner, both technically and aesthetically, to develop the winter environment to be attractive and health promoting in outdoor activities.The aim of the study was to develop a methodology for giving voice to citizens to be used in the process of urban planning and design for good health in a cold climate. The qualitative investigations of citizen’s experiences of health promoting aspects included two workshops focused on the following questions; What are your experiences of health and well-being in a cold climate? How can this city be planned to promote health during the winter season? The 53 participants came from two cities in the northern part of Sweden. At Workshop 1 small groups of citizens (5-8) were asked to make a collective collage cutting and pasting images from magazines without talking to each other while soft music was playing in the background.When finished the silence was broken and the participants presented their contributions. At Workshop 2 small groups of citizens (5-8) were given maps of the city with different paths for walking tours aimed to pinpoint areas for improvement. After the walk the group presented their ideas for each other and a number of innovative ideas surfaced.Including citizens in the process of urban planning is not only a good source of ideas and information useful in the planning process but may be an opportunity to strengthen health literacy and healthy behavior. This study may serve as an example of an empowerment - based method including citizens in the process of urban planning and design.

National Category
Other Health Sciences Architectural Engineering
Research subject
Health Science; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30188 (URN)3ee81386-5297-427b-9805-62440e114513 (Local ID)3ee81386-5297-427b-9805-62440e114513 (Archive number)3ee81386-5297-427b-9805-62440e114513 (OAI)
Conference
World Conference on Health Promotion : 25/08/2013 - 27/08/2013
Note
Godkänd; 2013; 20130306 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Tossavainen, M. (2013). Project: Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Project: Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat
2013 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Hållbart samhällsbyggande inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter. Inom det tvärvetenskapliga FoU-projektet Attract integreras samtliga dessa aspekter för att kunna åstadkomma attraktivt och hållbart boende i kallt klimat. Det tvååriga FoU-projektet omfattar en budget om drygt 23 miljoner, och finansieras huvudsakligen av Vinnova, HLRC samt de medverkande företagen.

National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35969 (URN)01dc8999-5a95-4742-bc3f-238baa230cf1 (Local ID)01dc8999-5a95-4742-bc3f-238baa230cf1 (Archive number)01dc8999-5a95-4742-bc3f-238baa230cf1 (OAI)
Note

Publikationer: Requirements management for the design of energy efficient buildings; Gilla snölegan; Kreativ snöhantering; Principer för Utformning av Utemiljö i Kallt Klimat med Hänsyn till Sol- och Vindförhållanden; Sammanställning av workshop på temat: Utformning av stadens utemiljö i kallt klimat; Hantering och lagring av snö; Dagvattenkvalitet och dagvattenflöden i byggd miljö: Kallt klimats säsongspåverkan; Attraktiv utemiljö i kallt klimat (WP 3): Beslutsstöd för utformning av utemiljö i kallt klimat; Verkstad Gatusektioner som klarar vinter: Viktiga stråk i Gällivare - Vitplan; Driftprinciper för snöröjning och halkbekämpning; Verkstad på temat SNÖHANTERING, Kiruna; Status: Pågående; Period: 01/10/2012 → …

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Tossavainen, M. & Lind, L. (2008). Leaching results of reactive materials (ed.). Paper presented at . Construction and Building Materials, 22(4), 566-572
Open this publication in new window or tab >>Leaching results of reactive materials
2008 (English)In: Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, E-ISSN 1879-0526, Vol. 22, no 4, p. 566-572Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Leaching results are used in the assessment of slag for use in construction. The stability of the major phase in iron- and steelmaking slags has a direct influence on the leaching of all elements enclosed in the matrix. Steelmaking slags have varying content of glass and puzzolanic minerals, and water granulation is a means of enhancing the glass content. A crystalline and an amorphous blast furnace slag have been investigated with a long-term test to determine if diffusion or dissolution was the controlling leaching mechanisms for each slag type. Both slag types were leached by dissolution according to the results. However, leaching of slags with puzzolanic phases implies that reactions take place, resulting in both dissolution and stabilization of elements. The phase transformations probably hamper the evaluation of leaching results and should be considered.

National Category
Metallurgy and Metallic Materials
Research subject
Mineral Processing
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11035 (URN)10.1016/j.conbuildmat.2006.11.004 (DOI)000253802700019 ()2-s2.0-38849199320 (Scopus ID)9eff4f70-0234-11dd-9241-000ea68e967b (Local ID)9eff4f70-0234-11dd-9241-000ea68e967b (Archive number)9eff4f70-0234-11dd-9241-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2008; 20080404 (pafi)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Tossavainen, M., Engström, F., Yang, Q., Menad, N., Lidström-Larsson, M. & Björkman, B. (2007). Characteristics of steel slag under different cooling conditions (ed.). Paper presented at . Waste Management, 27(10), 1335-1344
Open this publication in new window or tab >>Characteristics of steel slag under different cooling conditions
Show others...
2007 (English)In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 27, no 10, p. 1335-1344Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Four types of steel slags, a ladle slag, a BOF (basic oxygen furnace) slag and two different EAF (electric arc furnace) slags, were characterized and modified by semi-rapid cooling in crucibles and rapid cooling by water granulation. The aim of this work was to investigate the effect of different cooling conditions on the properties of glassy slags with respect to their leaching and volume stability. Optical microscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscope and a standard test leaching (prEN 12457-2/3) have been used for the investigation. The results show that the disintegrated ladle slag was made volume stable by water granulation, which consisted of 98% glass. However EAF slag 1, EAF slag 2 and the BOF slag formed 17%, 1% and 1% glass, respectively. The leaching test showed that the glass-containing matrix did not prevent leaching of minor elements from the modified slags. The solubility of chromium, molybdenum and vanadium varied in the different modifications, probably due to their presence in different minerals and their different distributions.

National Category
Metallurgy and Metallic Materials Metallurgy and Metallic Materials
Research subject
Process Metallurgy; Mineral Processing
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-12991 (URN)10.1016/j.wasman.2006.08.002 (DOI)000249227500008 ()2-s2.0-34547115946 (Scopus ID)c24a46d0-6db8-11dc-89fb-000ea68e967b (Local ID)c24a46d0-6db8-11dc-89fb-000ea68e967b (Archive number)c24a46d0-6db8-11dc-89fb-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2007; 20070928 (bajo)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Yang, Q., Engström, F., Tossavainen, M., He, M. & Wang, Z. (2005). AOD slag treatments to recover metal and to prevent slag dusting (ed.). In: (Ed.), (Ed.), 7th Nordic-Japan Symposium on Science and Technology of Process Metallurgy: . Paper presented at Nordic-Japan Symposium on Science and Technology of Process Metallurgy : 15/09/2005 - 16/09/2005 (pp. 14).
Open this publication in new window or tab >>AOD slag treatments to recover metal and to prevent slag dusting
Show others...
2005 (English)In: 7th Nordic-Japan Symposium on Science and Technology of Process Metallurgy, 2005, p. 14-Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Metallurgy and Metallic Materials Metallurgy and Metallic Materials
Research subject
Mineral Processing; Process Metallurgy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32937 (URN)79896760-1466-11dc-b9f0-000ea68e967b (Local ID)79896760-1466-11dc-b9f0-000ea68e967b (Archive number)79896760-1466-11dc-b9f0-000ea68e967b (OAI)
Conference
Nordic-Japan Symposium on Science and Technology of Process Metallurgy : 15/09/2005 - 16/09/2005
Note
Godkänd; 2005; 20070606 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Tossavainen, M. (2005). Leaching results in the assessement of slag and rock materials as construction material (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Leaching results in the assessement of slag and rock materials as construction material
2005 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Extraction of rock material and ore for construction and metal production involves large quantities of wastes and by-products. Iron- and steelmaking slag has durability qualities and latent cementitious properties which are positive in construction. The leaching of so-called hazardous metals is important in the evaluation of secondary materials for utilization, while knowledge of the leaching behaviour is not required for rock materials used in road making. Iron- and steelmaking slags have varying content of glass and puzzolanic minerals that hydrate in contact with water. The influence of the puzzolanic properties in leaching tests is not considered. Swedish rock materials have been investigated with the availability test, NT ENVIR 003, in order to form a basis for comparison of soluble trace elements. A long-term leaching test, NVN 7347, has been used to determine whether diffusion is the dominating leaching mechanism in a quenched, amorphous BF slag. Four different slag types, modified by rapid cooling, have been investigated with the compliance test, EN 12457-2. Overall, the solubility of metals from the rock materials was low but a substantial part of sulphide-bound elements were released under oxidizing conditions, and compared to metallurgical slags, the released amounts of some elements were larger. The major phase had an important influence on the solubility of trace elements. An amorphous slag without puzzolanic properties has low solubility and prevents leaching of enclosed trace elements. For a cementitious slag, both dissolution and stabilizing reactions take place during a leaching test and the matrix may be dissolved to a large degree. Quenching of a slag for increased glass content implies more phase transformations, and equilibrium will not be reached in a short- term test. The reactions of the puzzolanic minerals hamper the evaluation of leaching tests results. For a proper assessment, knowledge of material properties and leaching tests is essential. The solubility of the trace elements in the original and modified steelmaking slags was low and a reduction is difficult without better control of the major phases. Rapid cooling results in a more homogeneous slag with few phases and the control of the properties are thereby enhanced. Results from leaching tests of both rock materials and slags should be used in a wider context in order to give the test results a reasonable importance in the evaluation of the materials.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2005. p. 39
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544 ; 2005:44
National Category
Metallurgy and Metallic Materials
Research subject
Mineral Processing
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-18608 (URN)96bbabf0-5165-11db-9592-000ea68e967b (Local ID)96bbabf0-5165-11db-9592-000ea68e967b (Archive number)96bbabf0-5165-11db-9592-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20061001 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Tossavainen, M., Engström, F., Menad, N. & Yang, Q. (2005). Stability of modified steel slags (ed.). In: (Ed.), (Ed.), EUROSLAG: Slags - providing solutions for global construction and other markets. Proceedings. Paper presented at European Slag Conference : 20/06/2005 - 21/06/2005.
Open this publication in new window or tab >>Stability of modified steel slags
2005 (English)In: EUROSLAG: Slags - providing solutions for global construction and other markets. Proceedings, 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
Series
Euroslag publication ; 3
National Category
Metallurgy and Metallic Materials Metallurgy and Metallic Materials
Research subject
Process Metallurgy; Mineral Processing
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32957 (URN)7a3b6510-10ff-11dc-95f3-000ea68e967b (Local ID)7a3b6510-10ff-11dc-95f3-000ea68e967b (Archive number)7a3b6510-10ff-11dc-95f3-000ea68e967b (OAI)
Conference
European Slag Conference : 20/06/2005 - 21/06/2005
Note
Godkänd; 2005; 20070602 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Yang, Q., Engström, F., Tossavainen, M. & Adolfsson, D. (2005). Treatments of AOD Slag to enhance recycling and resource conservation (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Securing the future: international conference on mining and the environment, metals and energy recovery : proceedings. Paper presented at International Conference on Mining and the Environment, Metals and Energy Recovery : 27/06/2005 - 01/07/2005. Stockholm: SweMin
Open this publication in new window or tab >>Treatments of AOD Slag to enhance recycling and resource conservation
2005 (English)In: Securing the future: international conference on mining and the environment, metals and energy recovery : proceedings, Stockholm: SweMin , 2005Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Laboratory treatment tests of AOD slag from stainless steelmaking have been performed by MiMeR. An induction furnace was used for slag reduction tests. The reduced slag was either water granulated or cooled in an Al2O3 crucible. Metal droplets, suitable for recycling as metallic materials in the steelmaking, were recovered after the slag granulation. Characterizations of slag samples from the tests show considerable influences of the treatments on physical and mineralogical properties of the slag. Some other possible methods for treatments and utilization of the slag were also discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SweMin, 2005
National Category
Metallurgy and Metallic Materials Metallurgy and Metallic Materials
Research subject
Mineral Processing; Process Metallurgy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37059 (URN)aef65150-1101-11dc-95f3-000ea68e967b (Local ID)aef65150-1101-11dc-95f3-000ea68e967b (Archive number)aef65150-1101-11dc-95f3-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Mining and the Environment, Metals and Energy Recovery : 27/06/2005 - 01/07/2005
Note
Godkänd; 2005; 20070602 (ysko)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications