Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ranhagen, Ulf
Alternative names
Publications (10 of 68) Show all publications
Ranhagen, U. (2008). Fysisk planering för ett hållbart samhälle: metoder och verktyg för att integrera energifrågor i översiktlig planering (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Fysisk planering för ett hållbart samhälle: metoder och verktyg för att integrera energifrågor i översiktlig planering
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Regeringen har fastställt att hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål som ska komma till uttryck i alla politiska beslut. Projektet uthållig kommun är en av insatserna för att nå målet att med energin som språngbräda utveckla ett hållbart samhälle. Den första etappen av delprojektet om fysisk planering som bedrevs mellan 2004-2005 syftade till att utveckla och pröva metoder, verktyg och arbetsformer för att stärka kommunernas egen kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor i den fysiska planeringen. Resultatet presenterades i rapport ER 2006:19 från Energimyndigheten. I den andra etappen, som bedrivits under 2006-2007 och redovisas i denna rapport, fördjupades arbetet med att pröva metoder och verktyg för att integrera energifrågor för både uppvärmning och transporter i översiktliga planer. Rapporten riktar sig alla dem som arbetar med fysisk planering inom kommunala förvaltningar men kan även vara av intresse för energibolag och fastighetsägare. Det finns en ambition att förankra resultaten teoretiskt i aktuell forskning vilket gör att den också kan vara användbar för forskare och studenter.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 85
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536 ; 2008:04
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24224 (URN)a27e5080-fb43-11dc-a946-000ea68e967b (Local ID)a27e5080-fb43-11dc-a946-000ea68e967b (Archive number)a27e5080-fb43-11dc-a946-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; Bibliografisk uppgift: Slutrapport för etapp 2 till Energimyndigheten; 20080326 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
(2007). Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering: exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete (ed.). Paper presented at . Karlskrona: Boverket
Open this publication in new window or tab >>Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering: exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Boverket, 2007. p. 69
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24125 (URN)9c4d1410-12c4-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)978-91-85751-69-3 (ISBN)9c4d1410-12c4-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)9c4d1410-12c4-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note

Godkänd; 2007; 20080425 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-03-14Bibliographically approved
Ranhagen, U. (2006). Fysisk planering - ett kraftfullt instrument för energiomställningen?! (ed.). Paper presented at . Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter (6), 10-15
Open this publication in new window or tab >>Fysisk planering - ett kraftfullt instrument för energiomställningen?!
2006 (Swedish)In: Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, ISSN 0032-0560, no 6, p. 10-15Article in journal (Other academic) Published
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11441 (URN)a6744290-11db-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)a6744290-11db-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)a6744290-11db-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2006; 20080424 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U., Ekelund, B., Laitila, A., Mannberg, M. & Schylberg, K. (2006). Fysisk planering för ett hållbart samhälle: delprojektet fysisk planering inom programmet "uthållig kommun" - etapp 1 (ed.). Paper presented at . Stockholm: Statens energimyndighet
Open this publication in new window or tab >>Fysisk planering för ett hållbart samhälle: delprojektet fysisk planering inom programmet "uthållig kommun" - etapp 1
Show others...
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens energimyndighet, 2006. p. 76
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22336 (URN)2782e420-856a-11dd-8275-000ea68e967b (Local ID)2782e420-856a-11dd-8275-000ea68e967b (Archive number)2782e420-856a-11dd-8275-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2006; Bibliografisk uppgift: I versionen som utges av Energimyndigheten anges enbart Ulf Ranhagen som författare.; 20080918 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U. & Schylberg, K. (2004). God bebyggd miljö och tillgänglighet: en förstudie av planindikatorer i översiktlig planering (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>God bebyggd miljö och tillgänglighet: en förstudie av planindikatorer i översiktlig planering
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2004. p. 68
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23737 (URN)835d2290-12c1-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)835d2290-12c1-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)835d2290-12c1-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; 20080425 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U. & Schylberg, K. (2004). Hushållning med naturresurser: indikatorer i fysisk planering och utvärdering : [rapport från projekt för uppföljning av miljökvalitetsmålen : rapport augusti 2004] (ed.). Paper presented at . Karlskrona: Boverket
Open this publication in new window or tab >>Hushållning med naturresurser: indikatorer i fysisk planering och utvärdering : [rapport från projekt för uppföljning av miljökvalitetsmålen : rapport augusti 2004]
2004 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Boverket, 2004. p. 96
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25485 (URN)f66aad30-12c0-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)91-7147-817-5 (ISBN)f66aad30-12c0-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)f66aad30-12c0-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; 20080425 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U. & Ekelund, B. (2004). Planering för bioenergi: bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering (ed.). Paper presented at . Eskilstuna: Statens energimyndighet
Open this publication in new window or tab >>Planering för bioenergi: bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Statens energimyndighet, 2004. p. 63
Series
ET (Eskilstuna), ISSN 1404-3343 ; 2004:20
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23715 (URN)82141910-12c7-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)82141910-12c7-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)82141910-12c7-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; 20080425 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U. & Ekelund, B. (2004). Planering för bioenergi: generella förutsättningar (ed.). Paper presented at . Eskilstuna: Statens energimyndighet
Open this publication in new window or tab >>Planering för bioenergi: generella förutsättningar
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Statens energimyndighet, 2004. p. 61
Series
ET (Eskilstuna), ISSN 1404-3343 ; 2004:22
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22788 (URN)448c6140-12c9-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)448c6140-12c9-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)448c6140-12c9-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; 20080425 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U. & Ekelund, B. (2004). Planering för bioenergi: regionala och kommunala planeringsstrategier (ed.). Paper presented at . Eskilstuna: Statens energimyndighet
Open this publication in new window or tab >>Planering för bioenergi: regionala och kommunala planeringsstrategier
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Statens energimyndighet, 2004. p. 57
Series
ET (Eskilstuna), ISSN 1404-3343 ; 2004:21
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24249 (URN)a3e95540-12c8-11dd-ada4-000ea68e967b (Local ID)a3e95540-12c8-11dd-ada4-000ea68e967b (Archive number)a3e95540-12c8-11dd-ada4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; 20080425 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ranhagen, U. (2004). Planering för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv (ed.). In: (Ed.), Bo Johansson; Kaj Frick; Jan Johansson (Ed.), Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete: (pp. 284-303). Paper presented at . Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Planering för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
2004 (Swedish)In: Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete, Lund: Studentlitteratur AB, 2004, p. 284-303Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2004
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20026 (URN)143a3090-beb8-11dc-b185-000ea68e967b (Local ID)91-44-03490-3 (ISBN)143a3090-beb8-11dc-b185-000ea68e967b (Archive number)143a3090-beb8-11dc-b185-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; 20080109 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications