Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 98) Show all publications
Ejdemo, T. & Örtqvist, D. (2018). Befintliga och potentiella utvecklingsmöjligheter: Testnäring i Norrobotten. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Befintliga och potentiella utvecklingsmöjligheter: Testnäring i Norrobotten
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 20
National Category
Economics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69830 (URN)
Projects
Regional förnyelse
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-07-02Bibliographically approved
Ejdemo, T. & Örtqvist, D. (2018). Metaanalys med fokus på utvecklingsmöjligheter: Testnäring i Norrbotten. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Metaanalys med fokus på utvecklingsmöjligheter: Testnäring i Norrbotten
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 28
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Economics
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69791 (URN)
Projects
Regional förnyelse
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2018-07-02Bibliographically approved
Ejdemo, T. & Örtqvist, D. (2018). Regionala effekter: Testnäring i Norrbotten. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Regionala effekter: Testnäring i Norrbotten
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 37
Series
Regional förnyelse
National Category
Economics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69833 (URN)
Projects
Regional förnyelse
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-07-02Bibliographically approved
Örtqvist, D. & Ejdemo, T. (2018). Strategiska insatsområden: Testnäring i Norrbotten. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Strategiska insatsområden: Testnäring i Norrbotten
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 29
Series
Regional förnyelse
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Economics
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69832 (URN)
Projects
Regional förnyelse
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-07-02Bibliographically approved
Örtqvist, D. (2017). Digitaliseringen och näringslivet. Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Digitaliseringen och näringslivet
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2017. p. 22
National Category
Business Administration Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-66186 (URN)
Available from: 2017-10-19 Created: 2017-10-19 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Örtqvist, D., Öqvist, A. & Malmström, M. (2017). Of Blind Men and Elephants in Social Support Research: The Moderated Mediation Effect of Social Support on Role Stress and Role Performance. International Journal of Psychology Research, 11(3-4)
Open this publication in new window or tab >>Of Blind Men and Elephants in Social Support Research: The Moderated Mediation Effect of Social Support on Role Stress and Role Performance
2017 (English)In: International Journal of Psychology Research, E-ISSN 1932-6092, Vol. 11, no 3-4Article in journal (Refereed) In press
Place, publisher, year, edition, pages
Nova Science Publishers, Inc., 2017
National Category
Other Social Sciences Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Pedagogy
Research subject
Entrepreneurship and Innovation; Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-62816 (URN)
Available from: 2017-03-30 Created: 2017-03-30 Last updated: 2017-11-24
Örtqvist, D. (2016). Aktivitet: Scenarier för vad regionalt utvecklingsarbete kan leda till (ed.). Paper presented at Utbildning landstingsfullmäktige Norrbotten : 21/04/2016 - 21/04/2016. Paper presented at Utbildning landstingsfullmäktige Norrbotten : 21/04/2016 - 21/04/2016.
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Scenarier för vad regionalt utvecklingsarbete kan leda till
2016 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-41382 (URN)20cc4911-48db-4158-8d33-abffaa04eb29 (Local ID)20cc4911-48db-4158-8d33-abffaa04eb29 (Archive number)20cc4911-48db-4158-8d33-abffaa04eb29 (OAI)
Conference
Utbildning landstingsfullmäktige Norrbotten : 21/04/2016 - 21/04/2016
Note
Startdatum: 21/04/2016; Slutdatum: 21/04/2016; Projekt: CiiR-Centre for Inter-Organizational Innovation Research; Projekt: Regional förnyelse; Publikation: Tillväxtförutsättningar för Norrbottens näringsliv; Publikation: Framtidens Norrbotten; Roll: Föreläsare; Typ: Föreläsning / muntligt bidragAvailable from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Örtqvist, D. (2016). CEO responses to role related challenges: An examination of the relationship between role stress and opportunity identification (ed.). Paper presented at Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange : 02/02/2016 - 05/02/2016. Paper presented at Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange : 02/02/2016 - 05/02/2016.
Open this publication in new window or tab >>CEO responses to role related challenges: An examination of the relationship between role stress and opportunity identification
2016 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-26877 (URN)02306727-deb7-407c-b9d7-79c6ead22605 (Local ID)02306727-deb7-407c-b9d7-79c6ead22605 (Archive number)02306727-deb7-407c-b9d7-79c6ead22605 (OAI)
Conference
Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange : 02/02/2016 - 05/02/2016
Note
Godkänd; 2016; 20160216 (danielo)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Saarela, M., Örtqvist, D., Simunaniemi, A.-M. & Muhos, M. (2016). Digital Healthcare Service Startups: Case Studies From Sweden. In: Proceedings of The 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE): . Paper presented at 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Jyväskylä, Finland, 15-16 September 2016 (pp. 688-696). Jyväskylä: JAMK University of Applied Science
Open this publication in new window or tab >>Digital Healthcare Service Startups: Case Studies From Sweden
2016 (English)In: Proceedings of The 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE), Jyväskylä: JAMK University of Applied Science , 2016, p. 688-696Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Jyväskylä: JAMK University of Applied Science, 2016
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Business Administration
Research subject
Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-59664 (URN)
Conference
11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Jyväskylä, Finland, 15-16 September 2016
Available from: 2016-10-11 Created: 2016-10-11 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ejdemo, T., Söderholm, P., Ylinenpää, H. & Örtqvist, D. (2016). Framtidens Norrbotten: Fem scenariobeskrivningar över länets utveckling (ed.). Paper presented at . Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Open this publication in new window or tab >>Framtidens Norrbotten: Fem scenariobeskrivningar över länets utveckling
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport utgör en framåtriktad analys av de regionala förutsättningar som rapporterats inom projektet Regional förnyelse, som finansierats av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet (LTU). Utifrån de studier och rapporter som bidragit till en ökad förståelse kring länets möjligheter och utmaningar resonerar vi i den här studien om möjliga framtidsscenarier för Norrbotten. Vår målsättning är inte att förutspå den regionala utvecklingen utan att i stället lyfta fram ett antal scenarier som det regionala utvecklingsarbetet kan leda till. Syftet blir att skapa ett diskussionsunderlag som kan vara till nytta för framtida utveckling av regionala strategier såsom exempelvis den regionala utvecklingsstrategin och den regionala innovationsstrategin. Regionala strategierDen regionala utvecklingsstrategin ingår i EU:s och Sveriges strategier för hållbar tillväxt och är styrande för de mer operativa programmen i länet. Strategin binder samman planeringsprocesser som har betydelse för en hållbar tillväxt och kan därigenom underlätta samverkan inom och mellan länen. Strategin utgör och ett strategiskt underlag i förhandlingar mellan länet och regeringen och även vid överläggningar på EU-nivå.Den regionala analysen av Norrbottens förutsättningar för utveckling och potential för tillväxt resulterade i fem strategiska områden där ett antal prioriterade åtgärder anges. De största utmaningarna är den demografiska utvecklingen och den framtida kompetensförsörjningen. Avgörande för regionens tillväxt är att det finns arbetskraft och kompetens som matchar arbetslivets behov. Med en allt äldre befolkning ökar försörjningsbördan och det blir allt svårare att upprätthålla välfärden med minskade skatteunderlag.Regionala analyserEtt flertal rapporter och studier har författats inom ramarna för projektet Regional förnyelse. Näringslivsanalyser och analyser av internationell handel stödjer att det finns goda förutsättningar för tillväxt inom länets företag. Företagarna beskriver kompetensförsörjning som en av de största utmaningarna för att uppnå planerad tillväxttakt. Regionala scenarierUtifrån de regionala analyserna har fem scenarier, i form av framtidsbilder, målats upp. Avsikten med scenarierna är att beskriva hur regionala insatser och utveckling kan skapa alternativa framtider för Norrbotten. Avsikten med scenarierna är således inte att förutspå regionens framtida utveckling utan snarare peka på hur olika typer av regional utveckling kan skapa olika förutsättningar. De scenarios som diskuteras i denna rapport är:— Scenario I: Basindustriregionen— Scenario II: Kunskap, kreativitet och kommunikation som regional drivkraft— Scenario III: Förändrat globalt klimat med nya möjligheter— Scenario IV: Smart specialisering baserad på relaterad variation— Scenario V: Diversifiering efter en nationell genomsnittsmodell

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2016. p. 72
Series
Rapportserie / Länsstyrelsen i Norrbottens län, ISSN 0283-9636 ; 2016.2
National Category
Economics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Economics; Entrepreneurship and Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25579 (URN)fc56bed3-91d9-4deb-b257-d14ad4fbb003 (Local ID)fc56bed3-91d9-4deb-b257-d14ad4fbb003 (Archive number)fc56bed3-91d9-4deb-b257-d14ad4fbb003 (OAI)
Projects
CiiR-Centre for Inter-Organizational Innovation Research, Regional förnyelse
Note
Godkänd; 2016; 20160408 (danielo)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6921-1779

Search in DiVA

Show all publications