Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Michanek, Gabriel
Publications (10 of 32) Show all publications
Pettersson, M. & Michanek, G. (2011). In search of legal pathways to a sustainable energy supply: the method of constructive jurisprudence (ed.). In: (Ed.), Filip Johnsson (Ed.), Methods and models: used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems (pp. 63-65). Paper presented at . Göteborg: Alliance for Global Sustainability
Open this publication in new window or tab >>In search of legal pathways to a sustainable energy supply: the method of constructive jurisprudence
2011 (English)In: Methods and models: used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems, Göteborg: Alliance for Global Sustainability , 2011, p. 63-65Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Alliance for Global Sustainability, 2011
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21456 (URN)ecfdfcd7-9e99-4d6d-96c8-c4ef1a9c9207 (Local ID)978-91-978585-2-6 (ISBN)ecfdfcd7-9e99-4d6d-96c8-c4ef1a9c9207 (Archive number)ecfdfcd7-9e99-4d6d-96c8-c4ef1a9c9207 (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20110207 (maria_p)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Mansikkasalo, A., Michanek, G. & Söderholm, P. (2011). Industrins energieffektivisering: styrmedlens effekter och interaktion (ed.). Paper presented at . Stockholm: Naturvårdsverket
Open this publication in new window or tab >>Industrins energieffektivisering: styrmedlens effekter och interaktion
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2011. p. 127
Series
Rapport / Naturvårdsverket, ISSN 0282-7298 ; 6460
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23200 (URN)5ffac93b-3ad2-4fe2-a174-1dedb18cc48a (Local ID)978-91-620-6460-0 (ISBN)5ffac93b-3ad2-4fe2-a174-1dedb18cc48a (Archive number)5ffac93b-3ad2-4fe2-a174-1dedb18cc48a (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20110930 (patriks)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Pettersson, M. & Michanek, G. (2011). Wind power development and the function of law (ed.). In: (Ed.), Filip Johnsson (Ed.), European Energy Pathways: Pathways to Sustainable European Energy Systems (pp. 101-106). Paper presented at . Göteborg: Alliance for Global Sustainability
Open this publication in new window or tab >>Wind power development and the function of law
2011 (English)In: European Energy Pathways: Pathways to Sustainable European Energy Systems, Göteborg: Alliance for Global Sustainability , 2011, p. 101-106Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Alliance for Global Sustainability, 2011
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21040 (URN)aa7c54f9-5f4e-4629-8065-2d7353338884 (Local ID)978-91-978585-1-9 (ISBN)aa7c54f9-5f4e-4629-8065-2d7353338884 (Archive number)aa7c54f9-5f4e-4629-8065-2d7353338884 (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20110207 (maria_p)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Michanek, G. & Pettersson, M. (2010). Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningen (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningen
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten behandlar rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan överskrida de begränsningar som återfinns i den nu gällande skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant lagstiftning.Rapportens första del visar den rättsliga kontexten i samband med intensivodling av skog, internationellt, inom EU och i Sverige. Andra delen behandlar författningsändringar. Det är idag rättsligt oklart om vissa intensivodlingar ska ses som jordbruk eller skogsbruk. I rapporten lämnas alternativa förslag till precisering. Intensivodling kan underlättas genom vissa ändringar i skogsvårdslagstiftningen: att i högre grad tillåta odling med vissa utländska trädslag, att den nu gällande arealrestriktionen upphävs för användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial och att tillåta mer kvävegödsling än idag. Förutsättningar i samtliga fall är att (i) åtgärden sker på skogsmarker som visats sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstående intressen, (ii) åtgärden tillståndsprövas av Skogsstyrelsen och då ses som ändrad markanvändning, samt (iii) Skogsstyrelsen har sådant beslutsunderlag att den kan bedöma markens värde.Om det inte anses meningsfullt med naturvårdshänsyn vid intensivodling kan nu gällande krav enligt 30 § skogsvårdslagen undantas för de aktuella åtgärderna (utom i kantzoner). Lindringen kan kombineras med kompensationskrav på skogsbrukaren, mer konkret genom ett fondsystem med hänsynsavgift.

Publisher
p. 70
Keywords
Law/Jurisprudence, Rättsvetenskap/Juridik
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24101 (URN)9ac010b0-f0cb-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)9ac010b0-f0cb-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)9ac010b0-f0cb-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20101115 (maria_p)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Lundmark, C., Matti, S. & Michanek, G. (2010). The Swedish environmental norm: balancing environmental obligations and the pursuit of individual lifestyles (ed.). In: (Ed.), Patrik Söderholm (Ed.), Environmental Policy and Household Behaviour: Sustainability and Everyday Life. Paper presented at . London: Earthscan / James & James
Open this publication in new window or tab >>The Swedish environmental norm: balancing environmental obligations and the pursuit of individual lifestyles
2010 (English)In: Environmental Policy and Household Behaviour: Sustainability and Everyday Life, London: Earthscan / James & James, 2010Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Earthscan / James & James, 2010
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20186 (URN)2a599090-485f-11df-a0f4-000ea68e967b (Local ID)9781844078974 (ISBN)2a599090-485f-11df-a0f4-000ea68e967b (Archive number)2a599090-485f-11df-a0f4-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20100415 (simon_m)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Michanek, G. & Söderholm, P. (2009). Licensing of nuclear power plants: the case of Sweden in an international comparison (ed.). Paper presented at . Energy Policy, 37(10), 4086-4097
Open this publication in new window or tab >>Licensing of nuclear power plants: the case of Sweden in an international comparison
2009 (English)In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 37, no 10, p. 4086-4097Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Efficient power plant licensing procedures are essential for the functioning of deregulated electricity markets. The purpose of this paper is to review and analyse the licensing process for nuclear power plants in Sweden, and in part contrast the Swedish case with the corresponding approaches in a selection of other countries. This approach permits a discussion of how licensing processes can be altered and what the benefits and drawbacks of such changes are. The paper highlights and discusses a number of important legal issues and implications, including, for instance: (a) the role of political versus impartial decision-making bodies; (b) the tension between national policy goals and implementation at the local level; (c) public participation and access to justice; (d) consistency and clarity of the legal system; and (e) the introduction of license time limits.

Keywords
Law/Jurisprudence, Rättsvetenskap/Juridik
National Category
Law (excluding Law and Society) Economics
Research subject
Law; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11052 (URN)10.1016/j.enpol.2009.04.051 (DOI)000270646700041 ()2-s2.0-69949179511 (Scopus ID)9f31b960-5116-11de-afea-000ea68e967b (Local ID)9f31b960-5116-11de-afea-000ea68e967b (Archive number)9f31b960-5116-11de-afea-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2009; 20090604 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Söderholm, P., Michanek, G., Pettersson, M. & Söderholm, K. (2009). Tillståndsprocesser och planering för ny elproduktion: Sverige i ett internationellt perspektiv (ed.). Paper presented at . : Elforsk
Open this publication in new window or tab >>Tillståndsprocesser och planering för ny elproduktion: Sverige i ett internationellt perspektiv
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Elforsk, 2009. p. 51
Series
Elforsk rapport, ISSN 1401-5706 ; 09:12
National Category
Economics Law (excluding Law and Society) History of Technology
Research subject
Economics; Law; History of Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23118 (URN)5aa96930-0bbd-11de-9d3e-000ea68e967b (Local ID)5aa96930-0bbd-11de-9d3e-000ea68e967b (Archive number)5aa96930-0bbd-11de-9d3e-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2009; 20090308 (krisod)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Michanek, G. (2008). Aktivitet: Juridiska fakulteten, Tromsö universitet (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Juridiska fakulteten, Tromsö universitet
2008 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Opponent samt medlem i betygsnämnd, professor

Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36544 (URN)69fee090-92ff-11dd-a897-000ea68e967b (Local ID)69fee090-92ff-11dd-a897-000ea68e967b (Archive number)69fee090-92ff-11dd-a897-000ea68e967b (OAI)
Note
Startdatum: 01/01/2008; Slutdatum: 03/06/2008; Roll: Medlem; Typ: Deltagande i utskott, kommitté, råd, nämnd, nätverk etc. - Medlemskap i sakkunnigkommittéAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Michanek, G. (2008). Aktivitet: Samfunn/Miljö 2015 (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Samfunn/Miljö 2015
2008 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Beredare

Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36523 (URN)5f521f50-92e0-11dd-a897-000ea68e967b (Local ID)5f521f50-92e0-11dd-a897-000ea68e967b (Archive number)5f521f50-92e0-11dd-a897-000ea68e967b (OAI)
Note
Startdatum: 01/07/2008; Roll: Medlem; Typ: Deltagande i utskott, kommitté, råd, nämnd, nätverk etc. - Medlemskap i utskott, kommitté, råd, nämndAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Byström, P., Michanek, G., Leonardsson, K., Näslund, I. & Rova, C. (2008). Catch and release: populär men ifrågasatt metod (ed.). Paper presented at . Vilt och fisk fakta (3)
Open this publication in new window or tab >>Catch and release: populär men ifrågasatt metod
Show others...
2008 (Swedish)In: Vilt och fisk fakta, ISSN 1654-0115, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Law (excluding Law and Society) Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Law; Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4817 (URN)2cf11760-a819-11de-8293-000ea68e967b (Local ID)2cf11760-a819-11de-8293-000ea68e967b (Archive number)2cf11760-a819-11de-8293-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20090923 (carl_r)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications