Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Apleberger, Lennart
Publications (10 of 16) Show all publications
Osipova, E., Borgbrant, J. & Apleberger, L. (2011). Projekt: Riskhantering vid olika entreprenad- och samverkansformer.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Riskhantering vid olika entreprenad- och samverkansformer
2011 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Riskhantering i ett byggprojekt har stor inverkan på tid, kostnad och kvalitet på utfallet. I och med ökad storlek och komplexitet på byggprojekten har förmågan att hantera risker således blivit en central faktor för att förebygga oönskade konsekvenser i projekten. På vilket sätt olika risker fördelas mellan aktörerna i byggprocessen påverkas av hur projektet är upphandlat. Valet av lämplig entreprenad- och samverkansform är därför viktigt för att stödja riskhantering i ett byggprojekt. Det övergripande syftet med den här studien är att öka förståelsen av riskhanteringen inom de olika entreprenadformerna generalentreprenad, totaltentreprenad och projekt med samverkansformen partnering. Fördjupade kunskaper om riskhantering förväntas bidra till bättre slutresultat för både beställare och entreprenör. Studien omfattar nio byggprojekt som nyligen genomförts i Sverige. Datainsamlingen har skett via både intervjuer och enkäter till beställarna, entreprenörer och konsulter som deltagit i projekten. Resultaten visar att nuvarande genomförandeformer saknar en fungerande process för riskhantering. Det är viktigt att aktörerna i större utsträckning fokuserar mer på processen för att riskhanteringen skall bidra till projektet. Frånvaron av systematisk riskhantering var speciellt tydlig i det tidiga skedet av byggprocessen, programfasen, där en systematisk hantering av risker dock ger det bästa utfallet. I produktionsfasen var intresset och användningen av en systematisk riskhantering större. Resultatet av studien visar att kommunikationen av risker mellan aktörerna inte fungerar i den utsträckning den borde, oavsett vilken genomförandeform som användes, för att projektsäkerheten skulle säkerställas. Vidare visar studien på ett tydligt samband mellan genomförandeformen och riskhanteringen. Generalentreprenadformen skapar inte rätt förutsättningar för en öppen diskussion om projektrisker och gemensam riskhantering. Totalentreprenaden ger en större möjlighet till diskussion av projektrisker mellan konsulter och entreprenörer i ett tidigt skede av byggprocessen. Samverkansformen partnering stöder en tidig samverkan mellan aktörerna och medför att alla aktörer deltar tidigt i riskhanteringen. Studien visar också på att det finns en del drivkrafter och hinder för en effektiv riskhantering. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer till aktörerna i byggprocessen för en mer effektiv riskhantering.

Keywords
riskhantering, byggprojekt, upphandling
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36203 (URN)a8ff0cff-9d83-42a6-85d6-7f91e330e975 (Local ID)a8ff0cff-9d83-42a6-85d6-7f91e330e975 (Archive number)a8ff0cff-9d83-42a6-85d6-7f91e330e975 (OAI)
Note

Finansieringskälla: Private funding (private); Forskningsprogram: SBUF; Finansieringskälla: Internal funding (public); Forskningsprogram: LTU; Status: Avslutat; Period: 01/03/2006 → 30/05/2008

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Apleberger, L., Jonsson, R. & Åhman, P. (2007). Byggandets industrialisering: nulägesbeskrivning (ed.). Göteborg: Sveriges byggindustrier
Open this publication in new window or tab >>Byggandets industrialisering: nulägesbeskrivning
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten belyser definitionsfrågor samt olika förutsättningar och utgångspunkter som behöver beaktas då man diskuterar industrialisering av byggandet. En genomgång av utvecklingsläget i byggbranschen redovisas inklusive en internationell utblick samt forskningsinsatser och utbildning. Industrialiseringsgraden och implementeringsnivån har bedömts för tio olika svenska koncept. I rapporten föreslås också prioriterade områden för fortsatta utvecklingssatsningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Sveriges byggindustrier, 2007. p. 75
Series
Rapport / FoU-Väst, ISSN 1402-7410 ; 0701
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25469 (URN)f5b0e720-f69e-11dd-a85e-000ea68e967b (Local ID)f5b0e720-f69e-11dd-a85e-000ea68e967b (Archive number)f5b0e720-f69e-11dd-a85e-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20090209 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Osipova, E. & Apleberger, L. (2007). Risk management in different forms of contract and collaboration: case of Sweden (ed.). In: (Ed.), Th. Haupt; R. Milford (Ed.), Proceedings of CIB World Building Congress 2007 "Construction for Development": . Paper presented at CIB World Building Congress 2007 Construction for development : 14/05/2007 - 17/05/2007 (pp. 1-10). : ArCiBel Editores
Open this publication in new window or tab >>Risk management in different forms of contract and collaboration: case of Sweden
2007 (English)In: Proceedings of CIB World Building Congress 2007 "Construction for Development" / [ed] Th. Haupt; R. Milford, ArCiBel Editores, 2007, p. 1-10Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Risk management in construction projects depends on the choice of contractual and collaboration form. In this paper we analyse three major forms used in Sweden: performance-based contracts, design-build contracts and collaboration form partnering. From the perspective of dealing with risks in construction projects we highlight strengths and weaknesses of each form. We show that the design-build contracts are attractive for the client due to their single responsibility and more risk allocated to the contractor. The performance-based contracts give the client more flexibility in terms of the design but imply more risk allocated to the client. Recently the collaboration form partnering show promising performance in Sweden and may be successfully used when a trust relationship exists between project actors. We conclude that additional research is needed in how the risk management process can be further developed, based more on openness and trust rather than on sharp contract formulations.

Place, publisher, year, edition, pages
ArCiBel Editores, 2007
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-31039 (URN)515f6010-6a82-11dc-9e58-000ea68e967b (Local ID)1-920-01704-6 (ISBN)515f6010-6a82-11dc-9e58-000ea68e967b (Archive number)515f6010-6a82-11dc-9e58-000ea68e967b (OAI)
Conference
CIB World Building Congress 2007 Construction for development : 14/05/2007 - 17/05/2007
Note
Godkänd; 2007; 20070924 (ekaosi)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Apleberger, L., Dahlöf, P. & Edholm, G. (2005). Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör: förstudie (ed.). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör: förstudie
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2005. p. 17
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536 ; 2005:03
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24091 (URN)9a8e1320-2806-11dd-8187-000ea68e967b (Local ID)9a8e1320-2806-11dd-8187-000ea68e967b (Archive number)9a8e1320-2806-11dd-8187-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20080522 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Apleberger, L. (2005). Framtidens samhälle: bygg- och fastighetssektorns utmaning (ed.). V-byggaren : väg- och vattenbyggaren (4), 5
Open this publication in new window or tab >>Framtidens samhälle: bygg- och fastighetssektorns utmaning
2005 (Swedish)In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 4, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5186 (URN)33981340-f77d-11dd-a85e-000ea68e967b (Local ID)33981340-f77d-11dd-a85e-000ea68e967b (Archive number)33981340-f77d-11dd-a85e-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20090210 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Croon, I., Apleberger, L. & Stehn, L. (2002). Trämekaniska industrin måste lyfta sig i håret (ed.). Svensk papperstidning (12), 10-12
Open this publication in new window or tab >>Trämekaniska industrin måste lyfta sig i håret
2002 (Swedish)In: Svensk papperstidning, ISSN 1403-9605, no 12, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Construction Management Building Technologies
Research subject
Construction Engineering and Management; Timber Structures
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-10136 (URN)8e1d8510-57a2-11dc-a7ae-000ea68e967b (Local ID)8e1d8510-57a2-11dc-a7ae-000ea68e967b (Archive number)8e1d8510-57a2-11dc-a7ae-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2002; 20070831 (pafi)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Elfgren, L. & Apleberger, L. (Eds.). (2000). High performance concrete structures: design examples & properties. Stockholm: Svensk byggtjänst
Open this publication in new window or tab >>High performance concrete structures: design examples & properties
2000 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

The report presents examples of design calculations for high performance concrete structures. It also summarizes some of the test results and material properties in a Swedish Research Program on High Performance Concrete. The aim is to give a background to and propose characteristic material properties to be used in design of high strength concrete.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. p. 157
Keywords
High strength concrrete, Design
National Category
Infrastructure Engineering Construction Management
Research subject
Structural Engineering; Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21629 (URN)66e34660-9b19-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)91-7332-930-4 (ISBN)66e34660-9b19-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)66e34660-9b19-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Funder
VINNOVASwedish Research Council FormasSBUF - Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond
Note

Godkänd; 2000; 20061109 (ysko)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Elfgren, L. & Apleberger, L. (Eds.). (2000). High performance concrete structures: design handbook (ed.). Stockholm: Svensk byggtjänst
Open this publication in new window or tab >>High performance concrete structures: design handbook
2000 (English)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk byggtjänst, 2000. p. 127
National Category
Infrastructure Engineering Construction Management
Research subject
Structural Engineering; Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21673 (URN)a0ecc200-9b19-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)91-7332-929-0 (ISBN)a0ecc200-9b19-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)a0ecc200-9b19-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2000; 20061109 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Apleberger, L. (1997). Betongens utmaningar: några utvecklingstendenser i byggandet (ed.). Betong (4), 19-21
Open this publication in new window or tab >>Betongens utmaningar: några utvecklingstendenser i byggandet
1997 (Swedish)In: Betong, ISSN 1101-9190, no 4, p. 19-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

Man talar mycket idag om den förändringsprocess som byggbranschen genomgår. Att diskutera tendenser för branschens framtid fångar lätt intresset. Men det är en komplicerad utveckling som pågår med många osäkra variabler. Detta inlägg avser att lyfta fram de tendenser i byggandet som kan vara av särskilt intresse för betongområdet och klargöra de utmaningar som där kan uppkomma.

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11876 (URN)ae5f9370-f834-11dd-a5fb-000ea68e967b (Local ID)ae5f9370-f834-11dd-a5fb-000ea68e967b (Archive number)ae5f9370-f834-11dd-a5fb-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1997; 20090211 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Apleberger, L. (1994). Grundförstärkningen av Ullevi (ed.). Betong (2), 11-13
Open this publication in new window or tab >>Grundförstärkningen av Ullevi
1994 (Swedish)In: Betong, ISSN 1101-9190, no 2, p. 11-13Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Ett omfattande förstärkningsarbete genomföres på Nya Ullevi i Göteborg. När det är slutfört skall rockgalor kunna genomföras fullt ut igen. Det var nämligen vid en Bruce Springsteen-gala sommaren 1985 som problem med Ulleviarenan uppdagades. Den hoppande publiken fick lermassan i svängning och detta gav skadliga vibrationer i läktarkonstruktionerna

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5504 (URN)39f1f0b0-f842-11dd-a5fb-000ea68e967b (Local ID)39f1f0b0-f842-11dd-a5fb-000ea68e967b (Archive number)39f1f0b0-f842-11dd-a5fb-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 1994; 20090211 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications