Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lindberg, Malin, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4501-2542
Publications (10 of 144) Show all publications
Lindberg, M. (2023). Innovation – från skiftnyckel till samhällsförändring. Kurage (48)
Open this publication in new window or tab >>Innovation – från skiftnyckel till samhällsförändring
2023 (Swedish)In: Kurage, ISSN 2001-175X, no 48Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Eftersom samhället sällan står still räcker våra invanda sätt att tänka och göra inte alltid till. Vi behöver utvecklas i takt med vår samtid, genom att initiera nya lösningar som kan få fäste i samhället. I detta temanummer av Kurage utforskar vi just detta i termer av ”innovation”. Med innovation menas här att skapa något nytt som tas i bruk och gör nytta i samhället, i form av bland annat nya metoder, verksamheter, tjänster och produkter. I begreppets latinska och grekiska ursprung betydde innovation att initiera förändring i den politiska och sociala ordningen – och kom senare att användas för 1500-talets försök att förändra kyrkans ordning och 1700-talets politiska revolutioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Idealistas Förlag, 2023
Keywords
civilsamhälle, innovation, samhällsutmaning, social innovation
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-103143 (URN)
Note

Godkänd;2023;Nivå 0;2023-12-04 (joosat);

Available from: 2023-11-30 Created: 2023-11-30 Last updated: 2023-12-04Bibliographically approved
Lindberg, M. (2023). Innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(6), 774-785
Open this publication in new window or tab >>Innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd
2023 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 6, p. 774-785Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Innovation är ett förväntat mervärde i idéburen välfärd, i betydelsen av nytänkande sätt att möta behov och utmaningar i det svenska välfärdssystemet. I denna artikel presenteras en studie av dokument från offentliga och idéburna aktörer för att bringa klarhet i sådana förväntningar. Där framhålls idéburna förlagor till nutida välfärdstjänster som hemtjänst och barnavårdscentraler, samt förväntningar om fortsatta idéburna initiativ för att möta behov som förbisetts av offentliga och kommersiella aktörer. Det föreslås bland annat reserverat deltagande i upphandlingar och valfrihetssystem, vilket kan underlätta för idéburna aktörer att fungera både som innovatör/föregångare och som komplement/ersättning till offentlig välfärdsverksamhet. Däremot är det mer osäkert om det skapar tillräckligt goda förutsättningar för att tillvarata de sociala mål och medel som ligger till grund för innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd.

Abstract [en]

Innovation is expected to provide a distinct and added value in non-profit welfare, in the sense of novel ways of meeting needs and challenges in the Swedish welfare system. This article presents a study of documents from the public and non-profit sectors to bring clarity to these expectations. The documents highlight non-profit origins of public welfare services such as home care and childcare centers, and expectations of continued initiatives to meet needs overlooked by public and commercial actors. Proposed measures of reserved participation in public procurement could enable non-profit actors to function both as innovators/forerunners and as complements/replacements in relation to public welfare. It is however uncertain if this provides enough space for the social aims and means of innovation as a distinct feature and added value in non-profit welfare.

Place, publisher, year, edition, pages
Karolinska Institutet, 2023
Keywords
civilsamhälle, idéburen, innovation, välfärd
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-104015 (URN)
Note

Validerad;2024;Nivå 1;2024-01-30 (signyg);

License full text: CC BY-NC 3.0

Available from: 2024-01-30 Created: 2024-01-30 Last updated: 2024-02-02Bibliographically approved
Lindberg, M. (2023). Maraton mellan glödlampor: 170 år av social innovation i Stockholms Stadsmission. In: Kunskapskonferensen 2022 - Konferensrapport: Forskning som förändrar civilsamhället – inkludering, samverkan och social innovation. Paper presented at Kunskapskonferensen 2022, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), December 16, 2022, Stockholm, Sweden (pp. 8-12). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Open this publication in new window or tab >>Maraton mellan glödlampor: 170 år av social innovation i Stockholms Stadsmission
2023 (Swedish)In: Kunskapskonferensen 2022 - Konferensrapport: Forskning som förändrar civilsamhället – inkludering, samverkan och social innovation, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) , 2023, p. 8-12Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

De samhällsutmaningar som adresseras i social innovation, såsom fattigdom och arbetslöshet, har sällan några enkla och snabba lösningar, utan kräver ett stegvist prövande arbetssätt. Forskning visar följaktligen att sociala innovationer ofta utvecklas i snirkliga processer under långa tidsperioder. Den klassiska illustrationen av innovation i form av en glödlampa är därför något missvisande i detta sammanhang. För att lyckas påverka komplexa sociala strukturer räcker det sällan med att hitta på en ny idé, utan det krävs framför allt uthållighet och en kombination av flera olika idéer för att mobilisera intressenter, formge och testa lösningar, utforma en verksamhetsmodell med mera. Därmed kan social innovation liknas vid att springa ett maraton mellan en rad glödlampor snarare än att tända en enda sådan. Stockholms Stadsmission kan sägas ha sprungit ett sådant maraton under 170 år för att motverka fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet, ensamhet m.m. Efter att de grundades 1853 etablerade de bland annat ett arbetshem för frigivna fångar och kostnadsfria skolor för fattiga barn. Senare inrättade bland annat en hjälpbyrå för kvinnor på 1930-talet, alternativt julfirande på 1960-talet, ett dagis för barn med HIV på 1990-talet och butikskedjan Matmissionen med nedsatta priser för personer med låg inkomst på 2010-talet. Det allra senaste exemplet är ett hyreshus med socialt hållbara bostäder som stadsmissionen bygger under 2023.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2023
Keywords
civilsamhälle, samhällsutmaning, social innovation, stadsmission
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-96343 (URN)
Conference
Kunskapskonferensen 2022, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), December 16, 2022, Stockholm, Sweden
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01238
Available from: 2023-04-07 Created: 2023-04-07 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Lindberg, M., Mellström, U. & Wennberg, P. (2022). Co-creative Platforms for Societal Impact of Research on Gender Issues: A Comparative Study of The Gender Academy and Gender Contact Point (1ed.). In: Gabriele Griffin (Ed.), Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation: Living the Contradiction (pp. 156-172). Bristol University Press
Open this publication in new window or tab >>Co-creative Platforms for Societal Impact of Research on Gender Issues: A Comparative Study of The Gender Academy and Gender Contact Point
2022 (English)In: Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation: Living the Contradiction / [ed] Gabriele Griffin, Bristol University Press , 2022, 1, p. 156-172Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter, the experiences from Gender Contact Point and The Gender Academy are harnessed with the purpose of advancing knowledge on how the societal impact and the societal relevance of research on gender issues may be reinforced by co- creative platforms for academia- society cooperation. In exploring Swedish cases, this study adds to the research stream on gender in regional innovation systems that was established by Scandinavian scholars. The research questions addressed in the study are: i) how are these co- creative platforms organized and managed?; ii) what co- creative forms and forums are applied in the platforms?; and iii) what challenges and potentials are perceivable in the platforms’ efforts to reinforce the societal impact and the societal relevance of research on gender issues? Previous research on social innovation helps address these questions, by pinpointing mechanisms for societal and organizational transformation in co- creative platforms. 

Place, publisher, year, edition, pages
Bristol University Press, 2022 Edition: 1
Keywords
co-creation, digital, gender, SME, social innovation
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Gender Studies Work Sciences
Research subject
Design; Centre - Centre for Distance-Spanning Technology (CDT)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-91570 (URN)978-1-5292-1947-0 (ISBN)978-1-5292-1948-7 (ISBN)
Funder
European Regional Development Fund (ERDF)
Available from: 2022-06-17 Created: 2022-06-17 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å. & Lindberg, M. (2022). Normkreativ design & Social innovation i Experio Work Lab. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Normkreativ design & Social innovation i Experio Work Lab
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2022. p. 32
National Category
Work Sciences
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93354 (URN)
Projects
Experio WorkLab
Funder
European Social Fund (ESF)
Available from: 2022-09-30 Created: 2022-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Lindberg, M., Hvenmark, J. & Nahnfeldt, C. (2022). Social Innovation for Work Inclusion: Contributions of Swedish Third Sector Organizations. Nordic Journal of Working Life Studies, 12(3), 23-44
Open this publication in new window or tab >>Social Innovation for Work Inclusion: Contributions of Swedish Third Sector Organizations
2022 (English)In: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 12, no 3, p. 23-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The innovative contributions of third sector organizations (TSOs) to tackle work-related societal challenges are increasingly acknowledged in policy and research, but rarely in Nordic working life studies. The article helps fill this knowledge gap by an empirical mapping of efforts by Swedish TSOs to promote work inclusion among people considered disadvantaged in the regular labor market, due to age, disabilities, origin, etc. Previous studies of social innovation help distinguish their innovativeness in terms of alternative or complementary ways to perceive and promote work inclusion in regard to Swedish labor market policies. By combining various measures for providing and preparing work opportunities, addressing their participants through individualistic and holistic approaches, and manag-ing work inclusion by varying organization, funding, and alliances, the mapped cases seem to innova-tively compensate for government and market failures in the work inclusion domain to some extent, while also being limited by their own voluntary failures.

Place, publisher, year, edition, pages
The Royal Danish Library, 2022
Keywords
Civil society, labor market, social enterprise, social innovation, third sector, work inclusion
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-88782 (URN)10.18291/njwls.130175 (DOI)000865411500003 ()2-s2.0-85132357340 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01238
Note

Validerad;2022;Nivå 2;2022-09-26 (hanlid)

Available from: 2022-01-13 Created: 2022-01-13 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Lindberg, M., Hvenmark, J. & Nahnfeldt, C. (2022). Social innovation för ett hållbart arbetsliv: Insatser i Sveriges civilsamhälle (1ed.). In: Bonnedahl, Karl Johan; Egan Sjölander, Annika; Lindberg, Malin (Ed.), Social innovation för hållbar utveckling: (pp. 37-51). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Social innovation för ett hållbart arbetsliv: Insatser i Sveriges civilsamhälle
2022 (Swedish)In: Social innovation för hållbar utveckling / [ed] Bonnedahl, Karl Johan; Egan Sjölander, Annika; Lindberg, Malin, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, 1, p. 37-51Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 eftersträvar ökad inkludering i arbetslivet, särskilt för människor som har svårt att få eller behålla ett arbete på grund av bland annat ålder, ursprung, ohälsa eller funktionsnedsättning. Enligt Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 krävs både innovation och civilsamhällets engagemang för att genomföra agendan. I detta kapitel utforskas därför civilsamhällesorganisationers insatser för arbetslivsinkludering i Sverige, i termer av social innovation, utifrån frågan om dessa insatser kan bedömas bidra till att uppnå de globala målen.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022 Edition: 1
Keywords
Agenda 2030, Arbetsintegrering, Arbetsmarknad, Civilsamhälle, Hållbar utveckling, Inkludering, Social innovation
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-90090 (URN)9789144151465 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01238
Available from: 2022-04-06 Created: 2022-04-06 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Bonnedahl, K. J., Egan Sjölander, A. & Lindberg, M. (2022). Social innovation för hållbar utveckling (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Social innovation för hållbar utveckling
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara. I antologin presenteras aktuell svensk forskning om social innovation för hållbar utveckling, med koppling till Agenda 2030. Forskare från olika discipliner och lärosäten belyser detta i förhållande till exempelvis stadsutveckling, arbetslivsinkludering, naturbaserad rehabilitering och skola. Hybridorganisering, samverkan mellan olika aktörer och en ny samhällsekonomisk styrning tas också upp. Tillsammans ger antologins kapitel en bild av det växande forskningsfältet social innovation, med tillämpning mot hållbar utveckling. Därmed diskuteras potentialen i att sammanföra dessa perspektiv för att stärka bidragen till vetenskaplig och praktisk utveckling. 

Social innovation för hållbar utveckling riktar sig till forskare, studenter och praktiker inom innovationsområdet, exempelvis innovatörer, innovationsfrämjare, politiker och tjänstepersoner, samt andra intresserade.Boken är framtagen i samarbete med Mötesplats Social Innovation.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022. p. 190 Edition: 1
Keywords
Agenda 2030, Hållbar utveckling, Samhällsutmaning, Social innovation
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-90088 (URN)9789144151465 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and WelfareVinnova
Available from: 2022-04-05 Created: 2022-04-05 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Lindberg, M. (2022). Social innovation i landsbygdens civilsamhällen - Från lokala servicepunkter till världskända besöksmål. In: Cras, P., Essen, J. von, Hansen, K., Nordfeldt, M., Åberg, P. (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 55-66). Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Open this publication in new window or tab >>Social innovation i landsbygdens civilsamhällen - Från lokala servicepunkter till världskända besöksmål
2022 (Swedish)In: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Cras, P., Essen, J. von, Hansen, K., Nordfeldt, M., Åberg, P., Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) , 2022, p. 55-66Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Många landsbygdssamhällen i Sverige och internationellt tampas med samhällsutmaningar i form av gles infrastruktur, minskad samhällsservice, åldrande befolkning, utflyttning, immigration, bostadsbrist, klimatförändringar, med mera. Dessa utmaningar är ofta så pass omfattande och komplexa att samhällets befintliga insatser och verksamheter inte räcker till. Det har lett till att nya sorters lösningar efterfrågas både från lokalbefolkning, politiker och andra intressenter, vilket följaktligen också utvecklats på många håll. I detta kapitel diskuteras sådana initiativ i termer av social innovation, som avser utveckling och förverkligande av nya idéer och lösningar med sociala mål och medel. Kapitlets syfte är att ge en övergripande bild av kunskapsläget om social innovation som svar på landsbygdens samhällsutmaningar, med särskilt fokus på civilsamhällets roll och sektorsöverskridande samverkan. Innehållet baseras på svensk och internationell forskning, samt praktiska exempel från svenska landsbygdssamhällen.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2022
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
Keywords
civilsamhälle, glesbygd, landsbygd, social innovation
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-95415 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Available from: 2023-01-28 Created: 2023-01-28 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Lindberg, M. (2022). Tillsammans för ett livskraftigt Norrbotten: Forskningsanalys av den regionala överenskommelsen mellan civilsamhället och offentliga sektorn. Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Tillsammans för ett livskraftigt Norrbotten: Forskningsanalys av den regionala överenskommelsen mellan civilsamhället och offentliga sektorn
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I Norrbottens regionala överenskommelse, som antogs våren 2021, fastställs visioner, principer och strukturer för samverkan mellan civilsamhället och offentliga sektorn på regional nivå. Den övergripande visionen för överenskommelsen är ”Tillsammans för ett livskraftigt Norrbotten” där parterna gemensamt tar uti med de samhällsutmaningar som Norrbotten står inför, vad gäller att säkerställa kompetensförsörjningen både till den växande industrin och den offentliga välfärdssektorn, attraktiva livsmiljöer i både stad och land, tillgången till kommersiell och offentlig service i glesbygd, jämställd utbildning och arbetsmarknad, psykisk hälsa bland unga, hbtq-personer och nationella minoriteter inklusive den samiska befolkningen, med mera. I denna rapport beskrivs och belyses processen kring Norrbottens överenskommelse i ljuset av tidigare forskning om innovativ samverkan kring samhällsutmaningar. Rapporten är skriven inom ramen för ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Samforma och Region Norrbotten, som genomförts den 1 april – 30 nov 2021 med finansiering från Luleå tekniska universitets regionala nod inom Mötesplats Social Innovation. Detta ska vara till stöd för den fortsatta implementeringen av Norrbottens överenskommelse. Innehållet i rapporten bygger på intervjuer och dialogmöten med representanter för de parter som utarbetat Norrbottens överenskommelse, samt dokumentstudier av skriftligt material om överenskommelsen. Rapporten inleds med ett avsnitt som sammanfattar tidigare forskning och ett avsnitt om processen kring Norrbottens överenskommelse. Rapporten avslutas med några reflektioner om det som framkommit i rapporten.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2022. p. 23
Keywords
Civilsamhälle, Innovation, Samverkan, Överenskommelse
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-88138 (URN)
Available from: 2021-12-01 Created: 2021-12-01 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4501-2542

Search in DiVA

Show all publications