Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lindberg, Malin, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4501-2542
Publications (10 of 98) Show all publications
Andersson, E., Johansson, M., Lidestav, G. & Lindberg, M. (2018). Constituting gender and gender equality through policy: the political of gender mainstreaming in the Swedish forest industry. Equality, Diversity and Inclusion, 37(8), 763-779
Open this publication in new window or tab >>Constituting gender and gender equality through policy: the political of gender mainstreaming in the Swedish forest industry
2018 (English)In: Equality, Diversity and Inclusion, ISSN 2040-7149, E-ISSN 2040-7157, Vol. 37, no 8, p. 763-779Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose

In Sweden, gender mainstreaming policies have a long political history. As part of the national gender equality strategy of the Swedish forest industry, the ten largest forestry companies committed themselves to gender mainstream their policies. Limiting the impact of policies and the agency of change, the purpose of this paper is to focus on the varied and conflicting meanings and constitution of the concepts, the problem and, in extent, the organisational realities of gender mainstreaming.

Design/methodology/approach

In both, implementation and practice, gender mainstreaming posse challenges on various levels and by analysing these documents as practical texts from the WPR-approach. This paper explores constructions of gender and gender equality and their implications on the practice and the political of gender mainstreaming in a male-dominated primary industry.

Findings

The results show that the organisations themselves were not constituted as the subject of the policy but instead some of the individuals (women). The subject position of women represented in company policy was one of lacking skills and competences and in the need of help. Not only men and the masculine norms but organisational processes and structures were also generally invisible in the material. Power and conflict were mainly absent from the understanding of gender equality. Instead, consenting ideas of gender equality were the focus. Such conceptualisations of gender equality are beneficial for all risk concealing power structures and thereby limit the political space for change.

Originality/value

By highlighting the scale of policy and the significance of organisational contexts, the results indicate how gender and gender equality are constitutive through the governing technologies of neoliberal and market-oriented ideologies in policy – emphasising the further limiting of space for structural change and politicalization within the male-dominated organisations of Swedish forest industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2018
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-71164 (URN)10.1108/EDI-10-2017-0208 (DOI)
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-11-06 (johcin) 

Available from: 2018-10-10 Created: 2018-10-10 Last updated: 2018-11-06Bibliographically approved
Lindberg, M. (2018). Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport presenteras en genusvetenskaplig analys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2016-2018. Analysen är utförd inom ramen för Luleå tekniska universitets uppdrag som kunskapsstöd i Region Norrbottens genomförande av handlingsplanen. Syftet med kunskapsstödet är att tillvarata tidigare kunskaper och erfarenheter för att öka handlingsplanens möjligheter att uppnå långsiktigt hållbar förändring av regionens könsmönster utifrån ett intersektionellt perspektiv. Den analys som presenteras här är därmed avsedd som ett underlag för reflektion bland dem som är involverade i genomförandet av planen. Med avstamp i tidigare forskning om könsmönster och insatser för jämställdhet och mångfald i organisationer och samhälle analyseras handlingsplanens mål och aktiviteter. I slutet av rapporten finns en lista med referenslitteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare i forskningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 13
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70918 (URN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Lindberg, M. (2018). Genusanalys av Norrbottens innovationsstrategi. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Genusanalys av Norrbottens innovationsstrategi
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Norrbottens innovationsstrategi för perioden 2013-2020 syftar till att syftar till att skapa ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Norrbotten. Strategin ska bidra till att det blir möjligt för fler människor, organisationer och branscher att utvecklas och bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan. De satsningar som görs med utgångspunkt i strategin ska bidra till en positiv utveckling avseende de horisontella kriterierna jämställdhet, integration och mångfald, miljö samt unga. Mot bakgrund av detta presenteras i denna rapport en analys för att öka lärandet om det horisontella kriteriet jämställdhet i det regionala innovationsarbetet, med målet att identifiera och analysera könsmönster och jämställdhetspotentialer i innovationsstrategin.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 17
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70919 (URN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Lindberg, M. (2018). Genusanalys inför Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Luleå: Region Norrbotten
Open this publication in new window or tab >>Genusanalys inför Norrbottens regionala utvecklingsstrategi
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport presenteras en genusvetenskaplig analys inför framtagandet av Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Analysen är utförd inom ramen för Luleå tekniska universitets uppdrag som kunskapsstöd till Region Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2016-2018. Syftet med kunskapsstödet är att tillvarata tidigare kunskaper och erfarenheter för att öka handlingsplanens möjligheter att uppnå hållbar förändring av regionens könsmönster utifrån ett intersektionellt perspektiv. Den analys som presenteras här är avsedd som ett underlag för reflektion bland dem som är involverade i framtagandet av Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Med avstamp i tidigare forskning om könsmönster och jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle urskiljs centrala pusselbitar för att möjliggöra en jämställd förändring.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Region Norrbotten, 2018. p. 18
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70920 (URN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Lindberg, M. (2018). Inkluderande forskning och innovation. Stockholm: Forskningsrådet Formas
Open this publication in new window or tab >>Inkluderande forskning och innovation
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Involvering av civilsamhället – dvs medborgare och intresseorganisationer – i forskning och innovation ses i Sverige och EU som ett sätt att öka relevansen, acceptansen, effekten, nyttan, kvaliteten och hållbarheten i både resultaten och processerna. Enligt den så kallade Lamy-rapporten behöver samhället bli ett ”levande laboratorium” där medborgare aktivt deltar i utvecklingen av innovativa lösningar på Europas samhällsutmaningar. I denna rapport kallas detta för ”inkluderande forskning och innovation” och diskuteras utifrån olika logiker, grader, faser och former. Särskilt uppmärksammas den deltagande tradition som vuxit sig stark i Sverige, där akademi och samhälle samverkar i utvecklingen av nya kunskaper och lösningar. Formerna för och omfattningen av involvering kan variera stort mellan olika inriktningar och processer. I den lägsta graden av involvering ger medborgare passivt forskare tillgång till insamling av data, medan de i högre grader av involvering aktivt bidrar till datainsamling och analys. I den högsta graden av involvering medverkar medborgare i hela processen av problemformulering, planering, genomförande och utvärdering. Exempel på konkreta former för involvering är forskningscirklar, dialogseminarier, förändringsledare, Citizen-based suggestions, AIMdays och Science shops. Det finns även flera olika former för inkluderande innovation, som exempelvis Co-labs, Designlabb och Living labs. Där utvecklar forskare och medborgare gemensamt nya lösningar på behov hos människor, organisationer och samhälle. Detta kallas bland annat för deltagande innovation, användardriven innovation och social innovation.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2018. p. 18
Keywords
innovation, forskning, inkludering, samverkan
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70917 (URN)978-91-540-6101-3 (ISBN)
Available from: 2018-09-20 Created: 2018-09-20 Last updated: 2018-10-04Bibliographically approved
Lindberg, M. & Hylander, J. P. (2017). Boundary dimensions of social innovation: negotiating conflicts and compatibilities when developing a national agenda (ed.). Innovation. The European Journal of Social Sciences, 30(2), 168-181
Open this publication in new window or tab >>Boundary dimensions of social innovation: negotiating conflicts and compatibilities when developing a national agenda
2017 (English)In: Innovation. The European Journal of Social Sciences, ISSN 1351-1610, E-ISSN 1469-8412, Vol. 30, no 2, p. 168-181Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In order to add to the existing knowledge on the complex institutional dynamics of negotiating conflicts and compatibilities in innovation processes that address societal challenges and social needs, this article scrutinizes the scientific and societal debate on the theoretical and practical application of “social innovation” by means of the concept “boundary object” linked to institutional theory. A participatory case study of the development of an R&I agenda for social innovation in Sweden, formulated through dialog between stakeholders from the public, private and non-profit sectors, is presented. The results show that the unpredictable, emergent, evolving and adaptable character of needs, challenges and solutions in social innovation processes is made more theoretically and practically manageable by acknowledging social innovation as a boundary object. This is since this concept, despite its ambiguous character, helps balance complexity and usefulness in a way that serves to expand existing knowledge on institutional dynamics. 

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-11009 (URN)10.1080/13511610.2016.1204534 (DOI)000398539800004 ()2-s2.0-84979054558 (Scopus ID)9e727b53-b7b5-4072-94b2-42bb5253a1da (Local ID)9e727b53-b7b5-4072-94b2-42bb5253a1da (Archive number)9e727b53-b7b5-4072-94b2-42bb5253a1da (OAI)
Note

Validerad; 2017; Nivå 2; 2017-03-27 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-11-15Bibliographically approved
Nahnfledt, C. & Lindberg, M. (2017). Gendered potentials and delimitations in the church of Sweden’s social innovation. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 8(1), 3-22
Open this publication in new window or tab >>Gendered potentials and delimitations in the church of Sweden’s social innovation
2017 (English)In: Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, ISSN 1869-3261, E-ISSN 2196-9027, Vol. 8, no 1, p. 3-22Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents a conceptual study of the gendered perspectives on welfare and diaconia articulated in two recently published policy documents by the Church of Sweden, the Church’s platform for welfare and the Bishop’s letter on diaconia. It distinguishes how social innovation processes in the Church are enhanced or hampered by gendered potentials and delimitations. Such processes are increasingly being perceived as essential to the changing role the Church has in society as a consequence of the formal separation from the Swedish state and the growing importance of civil society organizations (CSOs) as welfare-service providers in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Vandenhoeck & Ruprecht, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-63395 (URN)10.13109/diac.2017.8.1.3 (DOI)
Projects
Social innovation i Svenska kyrkan
Note

Validerad;2017;Nivå 1;2017-05-31 (rokbeg)

Available from: 2017-05-17 Created: 2017-05-17 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindberg, M. & Johansson, A. W. (2017). Gender-sensitive Business Counselling: Changing the Gendered Pattern and Understanding of Entrepreneurship. In: P. Wynarczyk & M. Ranga (Ed.), Technology, Commercialization and Gender: A Global Perspective (pp. 141-175). London: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Gender-sensitive Business Counselling: Changing the Gendered Pattern and Understanding of Entrepreneurship
2017 (English)In: Technology, Commercialization and Gender: A Global Perspective / [ed] P. Wynarczyk & M. Ranga, London: Palgrave Macmillan, 2017, p. 141-175Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter compiles existing studies on gender-sensitive business counselling – an increasingly common policy measure in Western economies to increase the number of women entrepreneurs – and compares them with an empirical case to determine components and effects in order to analyse whether this kind of counselling can change the gendered pattern and understanding of entrepreneurship. Eight components and three effects are distinguished, some of which are specific to gender-sensitive business counselling, while others are similar to general counselling methods, requiring symmetrical relations between counsellor and client and the client’s active role in order to contribute to changes in the gendered pattern and understanding of entrepreneurship.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Palgrave Macmillan, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-62680 (URN)10.1007/978-3-319-49923-9_6 (DOI)2-s2.0-85034757767 (Scopus ID)978-3-319-49922-2 (ISBN)978-3-319-49923-9 (ISBN)
Available from: 2017-03-25 Created: 2017-03-25 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2017). Idealistic incentives in non-governmental organization innovativeness: bridging theoretical gaps. Prometheus
Open this publication in new window or tab >>Idealistic incentives in non-governmental organization innovativeness: bridging theoretical gaps
2017 (English)In: Prometheus, ISSN 0810-9028, E-ISSN 1470-1030Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This paper bridges the theoretical gap between traditional innovation studies and more recent studies of innovation among civil society actors and contexts. The paper presents a study of the nature and function of idealistic incentives in innovativeness of non-governmental organizations (NGOs) based on case studies of two national NGOs in Sweden, the Sensus Study Association and the Church of Sweden. The results show that the idealistic incentives of a basic view of human beings focusing on dignity and solidarity in the studied cases are closely related to various forms of NGO innovativeness, including the identification of challenges and needs, the aspired change at individual, organizational and societal levels, the involvement of concerned groups, and in cross-organizational and cross-sectoral cooperation. This contributes new knowledge not only of what NGO innovation entails and how it is brought about, but also of why such processes are initiated and thus why individual, organizational and societal transformation is essential in such processes. As part of this, the probable impact of beliefs, norms, ideologies and identities on all innovation processes, regardless of sectoral context, is highlighted

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-66649 (URN)10.1080/08109028.2017.1396751 (DOI)
Available from: 2017-11-20 Created: 2017-11-20 Last updated: 2017-11-24
Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2017). Idealistic innovation tackling societal challenges. In: : . Paper presented at XXVIII ISPIM Innovation Conference – Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna on 18-21 June 2017.
Open this publication in new window or tab >>Idealistic innovation tackling societal challenges
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Despite the long tradition among civil society organizations (CSOs) of developing innovative solutions to societal and organizational challenges, these have rarely been acknowledged in traditional innovation studies. This study aims to further develop the scientific knowledge on innovation by developing new knowledge about idealistic incentives and perspectives in CSO innovation, referred to as 'idealistic innovation'. By a multiple case study of two national CSOs in Sweden - Sensus Study Association and The Church of Sweden - it is exposed that these manage a wide range of innovative processes that address various societal and organizational challenges. The idealistic traits of these processes mainly concern a basic view of human beings, where human dignity and solidarity are key pillars, which is translated into innovative ways of identifying insufficiently addressed societal/organizational challenges, initiating cross-organizational/sectorial cooperation, involving concerned groups, and aspiring for multi-level social change.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-65135 (URN)
Conference
XXVIII ISPIM Innovation Conference – Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna on 18-21 June 2017
Available from: 2017-08-16 Created: 2017-08-16 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4501-2542

Search in DiVA

Show all publications