Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bengtsson, Bertil
Publications (10 of 108) Show all publications
Bengtsson, B., Ullman, H. & Unger, S. (2019). Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden (3ed.). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019. p. 181 Edition: 3
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-73477 (URN)9789172237674 (ISBN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2019). Försäkringsavtalsrätt (4ed.). Paper presented at . Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Försäkringsavtalsrätt
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2019. p. 814 Edition: 4
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-73476 (URN)9789139020998 (ISBN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2019). Försäkringsrätt: några huvudlinjer (10ed.). Paper presented at . Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Försäkringsrätt: några huvudlinjer
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2019. p. 109 Edition: 10
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-73471 (URN)9789139208921 (ISBN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-04-08Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2019). Garantiansvar för produktskador. In: redaktionskommitté: Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson (Ed.), Skrifter till Jan Rambergs minne: (pp. 35-43). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Garantiansvar för produktskador
2019 (Swedish)In: Skrifter till Jan Rambergs minne / [ed] redaktionskommitté: Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson, Stockholm: Jure, 2019, p. 35-43Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-73482 (URN)9789172237537 (ISBN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2019). Sakrätt och renskötselrätt. In: Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg (Ed.), Festskrift till Göran Millqvist: (pp. 139-152). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Sakrätt och renskötselrätt
2019 (Swedish)In: Festskrift till Göran Millqvist / [ed] Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg, Stockholm: Jure, 2019, p. 139-152Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2019
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-73480 (URN)9789172237476 (ISBN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-04-05Bibliographically approved
Bengtsson, B., Hager, R. & Victorin, A. (2018). Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (9ed.). Paper presented at . Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018. p. 412 Edition: 9
Series
Institutet för rättsvetenskaplig forskning, ISSN 0491-0516 ; 98
Keywords
Law/Jurisprudence, Rättsvetenskap/Juridik
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-71866 (URN)9789139208563 (ISBN)
Available from: 2018-12-03 Created: 2018-12-03 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2018). Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:18. Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:18
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Promemorian behandlar till en början frågan om hyresgästens skydd när hyreslägenheten förstörs genom brand eller liknande händelse så att lägenheten blir oanvändbar. Enligt nuvarande regler (12 kap. 10 och 16 §§ jordabalken) förfaller då hyresavtalet, vilket kan försätta hyresgästen i en svår situation särskilt när han tillträtt lägenheten. Visserligen ordnar hyresvärden i många fall en ersättningslägenhet åt hyresgästen, men denne är här helt beroende av värdens goda vilja.

I promemorian diskuteras olika sätt att skydda hyresgästen i detta läge. Där föreslås att avtalet alltjämt ska förfalla vid förstöring av bostadslägenheten men att hyresgästen kan begära nytt hyresavtal om en lämplig lägenhet som hyresvärden förfogar över. Avgörande ska då bli en intresseavvägning, som delvis liknar avvägningen i tvister om besittningsskydd; hyresnämnden ska, om det är skäligt med hänsyn till båda parters ekonomiska och personliga förhållanden, kunna förklara att hyresgästen har rätt till hyresavtal rörande första lämpliga lägenhet som hyresvärden förfogar över.

Lägenheten behöver inte nödvändigtvis ligga i det återuppförda huset utan kan även finnas i någon annan fastighet. Viktiga faktorer vid avvägningen är då å ena sidan hyresvärdens intresse av att hyra ut bostäder till andra än hyresgästen, å andra sidan hyresgästens bostadsbehov vid rådande läge på bostadsmarknaden. Om hyresvärden inte avser att återuppföra ett brunnet bostadshus utan vill använda fastigheten till annat ändamål får detta accepteras; man ska inte kunna framtvinga en nybyggnad som inte stämmer med hyresvärdens planer.

Hyresnämnden ska kunna uppskjuta det slutliga avgörandet i ärendet tills hyresvärden kan ange sina planer med anledning av händelsen och hyresgästens bostadssituation har klarnat.

Hyran för en ny lägenhet ska bestämmas enligt annars gällande regler. Om hyresvärden efter lägenhetens förstörelse överlåter fastigheten, ska hyresgästen kunna framställa motsvarande krav mot nye ägaren. Intresseavvägningen får då ske på väsentligen samma vis. – Finns det särskilda skäl, ska hyresnämnden kunna förbjuda hyresvärden eller nye ägaren att innan tvisten i hyresnämnden är avgjord upplåta hyresrätt till en omtvistad lägenhet till annan än den tidigare hyresgästen.

I promemorian diskuteras vidare om hyresnämnden i stället ska kunna ålägga hyresvärden att utge ett skadestånd till hyresgästen, om denne inte erbjudit någon godtagbar ersättningslägenhet. Även om inte detta anses böra föreslås i första hand, har en alternativ lagtext med sådant innehåll tagits in i en bilaga till promemorian.

Promemorian tar också upp frågan om lokalhyresgästens skydd i motsvarande situation, i så fall närmast en utvidgning av det indirekta besittningsskydd som för närvarande gäller vid uppsägning av hyresavtalet. Här anses dock inte tillräckliga skäl föreligga för ett motsvarande skydd, bland annat med hänsyn till det försäkringsskydd som normalt finns för företagare.

I promemorian föreslås vidare att en förhandlingsöverenskommelse ska kunna undertecknas med elektronisk signatur, något som bör kunna underlätta en önskvärd digitalisering av förhandlingarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018. p. 86
Series
Departementsserien, ISSN 0284-6012 ; 2018:18
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70561 (URN)9789138248089 (ISBN)
Available from: 2018-08-23 Created: 2018-08-23 Last updated: 2018-09-03Bibliographically approved
Bengtsson, B., Bjellås, U., Rubenson, S. & Strömberg, R. (2018). Miljöbalken: en kommentar. Paper presented at . Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Miljöbalken: en kommentar
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70554 (URN)978-91-39-00460-8 (ISBN)
Note

Supplement 17, 2018 - Tillgänglig via Zeteo (inah)

Available from: 2018-08-23 Created: 2018-08-23 Last updated: 2018-08-28Bibliographically approved
Bengtsson, B. (2018). Om bombmurklor och egendomsskydd. In: Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén, David Säfwe. (Ed.), Aslak Syse; Hans Chr. Brugge; Hilde Indreberg; Arnulf Tverberg (Ed.), Vänbok till Fredrik Wersäll: (pp. 105-115). Paper presented at . Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Om bombmurklor och egendomsskydd
2018 (Swedish)In: Vänbok till Fredrik Wersäll / [ed] Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén, David Säfwe., Uppsala: Iustus förlag, 2018, p. 105-115Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70563 (URN)9789177370215 (ISBN)
Available from: 2018-08-23 Created: 2018-08-23 Last updated: 2018-08-28Bibliographically approved
Bengtsson, B. & Strömbäck, E. (2018). Skadeståndslagen: en kommentar (6ed.). Paper presented at . Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Skadeståndslagen: en kommentar
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018. p. 539 Edition: 6
Series
Norstedts gula bibliotek
Keywords
Law/Jurisprudence, Rättsvetenskap/Juridik
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69492 (URN)9789139116387 (ISBN)
Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications