Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 55) Show all publications
Larsson, A., Berggård, G., Rosander, P. & Gard, G. (2019). Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), Article ID 2451.
Open this publication in new window or tab >>Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance
2019 (English)In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 14, article id 2451Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

It is important to find criteria for preventive measures and appropriate assistive devices to reduce pedestrian injuries and increase walking in winter. Reducing the rate of falls on icy surfaces and improving people’s ability to safely cross a street in winter conditions by achieving an adequate walking speed, for example, need to be considered. This study explores pedestrian perceptions of fall risk, balance, and footfall transitions while using different designs for anti-slip devices on ice and snow-covered ice and relates these to measures of gait speed and friction. Trials were performed with nine pedestrians testing 19 anti-slip devices on ice and ice covered with snow. Laboratory tests of the dynamic coefficient of friction (DCOF) on plain ice were also performed. The findings suggest that there was conformity in the participants’ perceptions of good balance and low fall risk for one-fifth of the devices (three whole-foot designs and one design with built-in spikes). We also found that gait speed on icy pedestrian crossings is related to perceived fall-risk and balance control, but not to DCOF of the anti-slip devices.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel, Switzerland: MDPI, 2019
Keywords
anti-slip device, classification, postural control, pedestrian crossing, safety, gait speed, winter conditions
National Category
Architectural Engineering Physiotherapy
Research subject
Architecture; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-75254 (URN)10.3390/ijerph16142451 (DOI)000480659300005 ()31295887 (PubMedID)2-s2.0-85069835747 (Scopus ID)
Funder
Swedish Transport Administration, 2013/90656
Note

Validerad;2019;Nivå 2;2019-07-11 (johcin)

Available from: 2019-07-08 Created: 2019-07-08 Last updated: 2019-09-09Bibliographically approved
Larsson, A., Berggård, G., Rosander, P. & Gard, G. (2019). Safe community walking with anti-slip devices: The changing face of barriers to soft mobility in winter communities. In: : . Paper presented at EU Falls Festival 2019. Bridging the gap between theory and practice. 1-2 October, Umeå, Sweden..
Open this publication in new window or tab >>Safe community walking with anti-slip devices: The changing face of barriers to soft mobility in winter communities
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Architectural Engineering Physiotherapy
Research subject
Architecture; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-76158 (URN)
Conference
EU Falls Festival 2019. Bridging the gap between theory and practice. 1-2 October, Umeå, Sweden.
Projects
Arctic risk in urban spaces
Funder
Swedish Transport Administration, 2013/90656
Available from: 2019-09-29 Created: 2019-09-29 Last updated: 2019-10-22
Gard, G., Berggård, G., Rosander, P. & Larsson, A. (2018). Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices: an explorative case study. Journal of Transport and Health, 11, 202-208
Open this publication in new window or tab >>Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices: an explorative case study
2018 (English)In: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 11, p. 202-208Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The risk of falls on slippery surfaces during wintertime is a public safety problem in the Nordic region in the Arctic. The aim of this case study was to explore pedestrians perceptions of walking safety, balance, slipping risk, priority for own use and subjective criteria for a well functioning anti-slip device. An experimental set-up was utilised in which nine pedestrians tested 19 anti-slip devices by simulating walking in realistic traffic situations on four different surfaces. The pedestrians favoured devices with a high number of friction points, distributed under the whole sole (in-built) or forefoot (sandpaper). Also, a whole-foot device with a high number of spikes received high ratings in all aspects measured except in balance enabling properties. Identified subjective criteria were safe foothold, comfort, enabling a normal gait, stability, silence, and predictability. The results indicate that both anti-slip properties and balance enabling properties of the device need to be considered for safe community walking

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Anti-slip device, Usability, Walking safety, Balance, Pedestrian, Population health, Arctic
National Category
Physiotherapy Architectural Engineering
Research subject
Physiotherapy; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70755 (URN)10.1016/j.jth.2018.09.001 (DOI)000454589000023 ()2-s2.0-85053180535 (Scopus ID)
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-12-06 (svasva)

Available from: 2018-09-04 Created: 2018-09-04 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
Johansson, C., Lindelöw, D. & Rosander, P. (2017). Förstudie: Effekter av att satsa på transportslaget gång. Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Förstudie: Effekter av att satsa på transportslaget gång
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2017
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-61743 (URN)978-91-7583-805-2 (ISBN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2017-01-31 Created: 2017-01-31 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Johansson, C. & Rosander, P. (2017). Förstudie: Integrerad cykelinfrastruktur och cykelnätverk –landsbygdens transportsystem. Luleå
Open this publication in new window or tab >>Förstudie: Integrerad cykelinfrastruktur och cykelnätverk –landsbygdens transportsystem
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: , 2017
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-61747 (URN)978-91-7583-806-9 (ISBN)
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2017-01-31 Created: 2017-01-31 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Rosander, P. & Johansson, C. (2016). Attract: Drift och underhåll i tätorten.
Open this publication in new window or tab >>Attract: Drift och underhåll i tätorten
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den stadsomvandling som pågår i de två kommunerna Kiruna och Gällivare sker på grund av gruvindustrins utveckling och innebär att delar av samhällena flyttas och förnyas. Då ett nytt samhälle ska byggas upp skapas goda förutsättningar att bygga och utforma klokt med hänsyn till drift och underhåll av gator och vägar och samtidigt bygga attraktivt, vackert, tryggt, säkert och grönt. Tillsammans med kommunerna samt ett antal företag har Luleå tekniska universitet undersökt faktorer som är betydelsefulla för att underlätta, förbättra och effektivisera drift och underhåll.

Planering för svenska städer sker oftast traditionellt med sommar som utgångspunkt trots att det råder andra årstider än sommar större delen av året. Planering för vinter är viktigt för att minska risken för snöröjningsskador och halkolyckor, omhänderta smältvattenvolymer, mm. Det är många olika behov som måste tillgodoses, både från boende och trafik och detta är förenat med kostnader.

För att samla information och kunskap har det genomförts intervjuer med driftspersonal från både kommunerna och företag. En workshop med experter inom planering och utformning har genomförts. Syftet med workshopen var att lyfta fram goda, innovativa och funktionella förslag och lösningar på planering och utformning i en stadsmiljö med avseende främst på vinterväghållning.

Organisationerna med drift och underhåll i Gällivare och Kiruna är relativt likartade, en viss del av vinterunderhållet sköts av en kommunal del och resterande är upphandlat till entreprenörer. Små maskiner är mindre vanliga och saknar också den kapacitet som kan krävas ibland för att hantera stora snömängder. En mindre maskin är ibland bättre eller kanske enda alternativet om det är trångt men entreprenörerna anser det svårt att få ekonomi på en sådan maskin. Fler och fler privatpersoner anlitar företag till maskinell snöröjning av den privata gården. Allt oftare upplever kommunernas entreprenörer att den ”privata snön” tippas på kommunala ytor vilket oftast inte är tillåtet och skapar merarbete.

Det är viktigt att beställaren har uppdaterad dokumentation som beskriver hur områdena ska underhållas och om det finns särskilda regler/önskemål om hur och var snö får plogas eller lagras. Lokal snölagring i centrum är svårt pga. stora volymer som är utrymmeskrävande, därför transporteras snö ut från centrum till stora snödeponier. Entreprenörerna önskar fler lokala tillfälliga lagringsplatser för att bättre kunna fördela maskinbehovet.

Mer samordning mellan exempelvis kommunala fastighetsbolag avseende snöröjning skulle kunna vara fördelaktigt för både beställare och utförare. Det är också viktigt att upphandling av underhåll sker med tanke på eventuella samordningsfaktorer som kan gynna inte bara entreprenörerna utan även beställaren. Den ekonomiska budgeten för vinterväghållning behöver också vara realistisk, den överskrids ofta på bekostnad av barmarkunderhållet. Den samhällsekonomiska skadekostnaden för fotgängare är betydligt högre än kostnaden för vinterväghållningen på is och snö. Samhällsekonomiskt vore det lönsamt med större satsningar på vinterväghållning för fotgängare.

Ett av de vanligare redskapen som används till snöröjning i tätorten är multiskopa. Den är flexibel, ger god åtkomst i trånga utrymmen och kan även användas till att bära undan eller lasta snö. På utvalda stråk eller platser är markvärme som smälter bort snö och is ett alternativ till traditionell snö- och halkbekämpning. Avrinning måste dock säkerställas.

Snö kan även användas till mycket positivt. Den kan användas som ett element i trafikmiljön, skapa avgränsningar och avsmalningar som kan öka trafiksäkerheten. Det går skapa lekytor för barn, backar för skidåkning och pulkåkning, som byggnadsmaterial till konstverk, som bullerskydd eller skapa helt unika miljöer beroende på årstidsvariation.

Publisher
p. 35
Series
Rapportserie Attract
Keywords
trafiksäkerhet, drift, underhåll, snö, snöröjning, plogning
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-59508 (URN)978-91-7583-702-4 (ISBN)
Projects
Attract C
Funder
VINNOVA
Available from: 2016-10-11 Created: 2016-10-05 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Larsson, A., Gard, G., Berggård, G. & Rosander, P. (2016). The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes (ed.). Paper presented at International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016. Paper presented at International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016.
Open this publication in new window or tab >>The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes
2016 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Physiotherapy Transport Systems and Logistics Architectural Engineering
Research subject
Physiotherapy; Traffic Engineering; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40653 (URN)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (Local ID)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (Archive number)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (OAI)
Conference
International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016
Note
Godkänd; 2016; 20151217 (agnlar)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Rosander, P., Johansson, C. & Leden, L. (2015). Cyklisters säkerhet utanför tätorten (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Cyklisters säkerhet utanför tätorten
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. p. 54
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
National Category
Transport Systems and Logistics Architectural Engineering
Research subject
Traffic Engineering; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21759 (URN)002dd261-7cfb-44a1-9e0f-02ca58fa48fe (Local ID)978-91-7583-325-5 (ISBN)002dd261-7cfb-44a1-9e0f-02ca58fa48fe (Archive number)002dd261-7cfb-44a1-9e0f-02ca58fa48fe (OAI)
Note
Godkänd; 2015; 20150424 (chjo)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Berggård, G., Rosander, P., Larsson, A. & Gard, G. (2015). Konsumenttester av vinterskor och halkskydd (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Konsumenttester av vinterskor och halkskydd
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sjukvårdsbaserad skadestatistik från Sverige visar att singelolyckor med fotgängare på is och snö, orsakar höga skadetal. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid.Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som skydd mot att halka samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma vinterväglagsegenskaperna. Dessutom fanns ett behov av att ta fram underlag och förslag på en standardiserad metod för halkskydds-/vinterskortester och en märkning som ger konsumenterna möjlighet att bedöma och jämföra halkskyddens respektive vinterskornas egenskaper innan köp.Testmetoden som tagits fram för att undersöka halkskyddens och skornas egenskaper bygger på tidigare erfarenheter från tester av halkskydd. Metoden bygger på att försökspersoner genomför gångtester med halkskydd och skor på olika underlag samtidigt som olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, används för att kategorisera gång. Tester har genomförts av 9 försökspersoner, över 45 år, 4 män och 5 kvinnor, som testat 19 halkskydd och 20 olika skor. Fyra olika underlag har använts för att kategorisera egenskaperna på de undersökta halkskydden och skorna: is, is täckt med snö, packad snö, torr betong.Testmetoden har kompletterats med laboratoriemätningar av halkskyddens och skosulornas friktion på is samt hårdheten hos skornas sulor. Multipel hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att identifiera vilka kriterier som kan ha betydelse för fotgängarnas skattade helhetsupplevelse av de testade halkskydden på olika underlag.Resultatet av förmätningarna visar att testgruppen (fem kvinnor och fyra män med medålder 47 år) motsvarar en normalpopulation, avseende variationer i de uppmätta bakgrundsparametrarna.FIOH:s friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna.Resultat från friktionsmätningen, som den utförs idag i fixerat utförande, ger inte överensstämmelse med försökspersonernas upplevelser av gångsäkerhet eller fallrisk. Försökspersonernas gångcykel med hälisättning, överrullning och fotavveckling bygger upp den samlade uppfattningen om egenskaperna och fångas enbart i de subjektiva mätmetoderna.Sex kriterier som bedömts viktiga att ta hänsyn till när det gäller halkfri gång med en vintersko har kunnat identifieras via analys av försökspersonernas fritextsvar avseende fördelar, nackdelar och övrig funktionalitet: gångsäkerhet, möjliggör ett naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet och passform/komfort. Gångsäkerhet är viktigast och omfattar fäste/grepp, detta är viktigast på is, is/snö vid gång samt vid start och stopp.Sju subjektiva kriterier för halkskydd har också identifierats; gångsäkerhet, tillåter naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet, passform/komfort, och ljud. Gångsäkerhet är viktigast.Den självskattade hälisättningen på underlagen ren is samt på snö på is framkom som det viktigaste kriteriet för testpersonernas helhetsupplevelse av skyddet. Även skattad fotavveckling på alla underlag med främst på främst på snö på is var av betydelse. Upplevd balans och fallrisk var mest utslagsgivande för helhetsupplevelsen av de halkskydd som inte valdes för eget bruk. Det tyder på att en lägre grad av skattad kontroll av kroppshållning och balans under gång med skyddet är en relevant indikator för att identifiera skydd med bristande funktioner.Variablerna subjektivt skattad fallrisk, balans, hälisättning och fotavveckling kan samtliga relateras till ett skydds halkegenskaper och funktion. Upplevd fallrisk samvarierar med såväl balans, hälisättning och fotavveckling vilket innebär att kriteriet upplevd fallrisk kan antas omfatta de övriga och kan väljas som en enskild variabel i fortsatta analyser.Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de subjektiva kriterierna.En standardiserat testmetod för klassindelning av egenskaper för vinterskor respektive halkskydd bör bygga på mätmetoder med försökspersoner enligt ovan.Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat som indikeras ovan.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. p. 63
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
National Category
Transport Systems and Logistics Physiotherapy
Research subject
Traffic Engineering; Physiotherapy; Sustainable transportation (AERI)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25118 (URN)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (Local ID)978-91-7583-324-8 (ISBN)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (Archive number)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (OAI)
Note
Godkänd; 2015; 20150325 (petros)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Rosander, P., Berggård, G., Larsson, A. & Gard, G. (2015). Konsumenttester av vinterskor och halkskydd (ed.). Paper presented at Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015. Paper presented at Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015.
Open this publication in new window or tab >>Konsumenttester av vinterskor och halkskydd
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Samhällets kostnader för fallolyckor på snö och is är minst dubbelt så stor som kostnaden för vinterväghållningen. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid och möjliggöra säkra promenader året runt.Marknaden erbjuder idag flera olika modeller av halkskydd som kan minska fallrisk på is och snö. Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som halkskydd samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma om ett halkskydd är säkert och funktionellt.

National Category
Transport Systems and Logistics Physiotherapy
Research subject
Traffic Engineering; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37137 (URN)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (Local ID)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (Archive number)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (OAI)
Conference
Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015
Note
Godkänd; 2015; 20150127 (petros)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3081-7786

Search in DiVA

Show all publications