Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Johansson, Eva
Publications (10 of 13) Show all publications
Johansson, E., Miskovsky, K., Bergknut, M. & Sachlova, S. (2016). Petrographic characteristics of intrusive rocks as an evaluation tool of their technical properties. In: R. Prikryl; A. Torok; M. Gomez-Heras; K. Miskovsky; M. Theodoridou (Ed.), Sustainable use of traditional geomaterials in construction practice: (pp. 217-227). Paper presented at . Geological Society of America
Open this publication in new window or tab >>Petrographic characteristics of intrusive rocks as an evaluation tool of their technical properties
2016 (English)In: Sustainable use of traditional geomaterials in construction practice, Geological Society of America, 2016, p. 217-227Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The main petrographic variables of intrusive rocks that influence the technical test methods common used within the aggregate industry were identified and evaluated, the aim being to investigate whether petrographic description could be used as a tool for the preliminary quality evaluation of different rock groups. Evaluation of the dependence of the technical test methods on petrographic variables covered 26 intrusive rocks, including some of their altered varieties (orthogneisses), divided into two groups: 17 granitoids and 9 gabbroids. The selective designated samples were analysed to determine their petrographic characteristics and resistance to fragmentation, wear and wear by abrasion from studded tyres. In order to identify the complicated associations between the petrographic and technical properties, multivariate statistical evaluation was performed. The results of statistical evaluation highlighted that mean grain size of mica minerals, grain size distribution, content of mica minerals and mean grain size were the main variables influencing the technical properties of granitoid rocks, while for gabbroid rocks, the main influences were the frequency of microcracks, mica content, grain size distribution and mean grain size.

Place, publisher, year, edition, pages
Geological Society of America, 2016
Series
Geological Society Special Publication, ISSN 0305-8719 ; 416
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20009 (URN)10.1144/SP416.19 (DOI)2-s2.0-84982863368 (Scopus ID)11294fd2-0b66-4bdf-9080-a6c6a4ab2c33 (Local ID)9781862397255 (ISBN)11294fd2-0b66-4bdf-9080-a6c6a4ab2c33 (Archive number)11294fd2-0b66-4bdf-9080-a6c6a4ab2c33 (OAI)
Note

Godkänd; 2016; 20160415 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Johansson, E. (2011). Technological properties of rock aggregates (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Technological properties of rock aggregates
2011 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The commission of technical geology is to apply geological knowledge to the field of constructional engineering, mining technology, environmental protection, architecture etc. The sector of infrastructure is highly dependent on the production of crushed rock materials as the main constituent of e.g. road and railway constructions. The functional properties of crushed rock materials used are of major importance concerning the durability of the construction and they are strongly connected to economic and environmental consequences. The quality of the aggregates is the crucial agent to reach the optimal performance of the infrastructural network. Due to the geological, geographic and climatologic preconditions of Northern Scandinavia, the quality of crushed rock materials is even more important. The Fennoscandian bedrock is dominated by igneous and metamorphic rocks. The access to qualitative rocks for production of aggregates displays considerable regional variation. The oblong geographical extension of the North Scandinavian countries, the fairly low population and the frequent traffic require the widespread infrastructure. The temperate climate characterized by freeze-thaw cycles combined with usage of studded tyres requires a long lasting construction of high sustainability.In spite of available international standards dealing with the aggregates’ quality, the deterioration of the road constructions is noted in Sweden; it is mostly caused by use of mica-rich, heterogeneous rocks. The utilization of these kinds of rock materials as base courses and bituminous wearing courses results in economic losses and negative environmental consequences.The aim of the present thesis was to study technological properties of aggregates in a challenge to connect them with the petrographic characteristics of rock materials. The study includes an investigation of enrichment of free mica particles in fine fractions originating from crushed rock aggregates and the development of a scientifically based method for estimation of free mica particles in aggregate fine fractions. The second part of the thesis deals with the influence of petrographic parameters on the mechanical (functional) properties of aggregates. Finally, an interlinking method of drill cuttings analysis is applied as a tool for estimation of rock aggregates’ quality and usability.The studies of mica confirmed the enrichment of free mica particles in fine fractions of the crushed rock compared with initial mica content in the rock. The primary grain size of mica in the host rock is suggested to influence the process of enrichment. The evaluation of the developed method for estimation of free mica particles confirms its certainty and repeatability. The petrographic analyses of drill cuttings indicated the compatibility between the content of free mica in fine fractions originating from crushed rock and drill cuttings respectively.The literature review concerning the correlations between petrographic and mechanical properties of rock materials indicated the necessity to intensify the research on this field. Mineralogical composition, micro-cracks, porosity, grain size, grain shape and the degree of foliation were found to be the most important petrographic parameters influencing the mechanical and technical properties of igneous, metamorphic and sedimentary rocks. The study of the petrographic characteristics of granitoid and gabbroid intrusive rocks as a tool for evaluation of mechanical properties confirmed that grain size, content of mica and frequency of micro-cracks are the main petrographic variables influencing mechanical properties of granitoids. In the case of gabbroid rock types, the mechanical properties generally respond to the mica content and frequency of micro-cracks.The results of the study of the petrographic and mechanical properties of the rock materials point to the possibility to develop a system for estimation of the mechanical properties of rock materials using their petrographic characteristics.

Abstract [sv]

Den tekniska geologins viktigaste uppgift är att tillämpa geologisk kunskap inom samhällsbyggnadsteknik, gruvteknik, miljö- och naturvård, arkitektur m.m. Infrastruktursektorn är i hög grad beroende av produktion av ballast som är det viktigaste materialet vid byggande av vägar, järnvägar etc. Krossbergets funktionella egenskaper är en avgörande faktor för konstruktionens varaktighet och har därför stor ekonomisk och miljömässig betydelse. Norra Skandinaviens geologiska, geografiska och klimatologiska förutsättningar ställer större kvalitetskrav på bergmaterial jämfört med övriga Europa. Eftersom fennoskandiska berggrunden domineras av djupmagmatiska och metamorfa bergarter, uppvisar tillgången på bergmaterial av lämplig kvalitet stora regionala variationer. De nordskandinaviska ländernas långsträckta geografiska utbredning kräver, i kombination med gles befolkning och tät trafik, ett extensivt infrastrukturnät. Tempererat klimat, karaktäriserat av upprepade frys-/töcykler och användning av dubbdäck, ställer stora krav på infrastrukturens uthållighet och varaktighet.Trots tillgång till europeiska produktstandarder beträffande kvalitet på ballast, konstaterades förekommande skador på vägkonstruktioner, mestadels orsakade genom användning av glimmerrika, heterogena bergarter i Sverige. Användning av dessa bergmaterial föranleder stora samhällsekonomiska förluster och medför även negativa miljökonsekvenser.Det föreliggande projektets mål var att studera ballastmaterialens teknologiska egenskaper och försöka sammanföra dessa med bergarternas petrografiska egenskaper. Studiens första del innefattar undersökning av fri glimmers anrikning i finfraktion hos olika typer av glimmerförande krossade bergarter samt utveckling av en vetenskapligt baserad metod för bestämning av andel fri glimmer i finfraktion. Avhandlingens andra del behandlar inverkan av bergarternas petrografiska karaktäristik på mekaniska och funktionella egenskaper för deras krossprodukter.Resultaten från undersökningen av fri glimmer bekräftade anrikning av fria glimmerpartiklar i finfraktioner jämfört med bergartens ursprungliga glimmerhalt. Anrikningsprocessen påverkas av glimmers ursprungliga kornstorlek i originalbergarten. Petrografiska analyser av borrkax indikerade jämförbara halter av fri glimmer i borrkaxens finfraktion och i finfraktion hos krossat berg.Litteraturstudien avseende samband mellan bergmaterialens petrografiska och mekaniska egenskaper pekar på nödvändigheten att intensifiera forskning inom området. Från litteraturstudien framgår att mineralsammansättning, mikrosprickfrekvens, kornstorlek, kornform och foliationsgrad är de viktigaste petrografiska parametrar som påverkar magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarters mekaniska egenskaper. Avhandlingens avslutande studie av petrografiska egenskaper hos granitoida och gabbroida intrusivbergarter som verktyg för bedömning av deras mekaniska egenskaper bekräftade att kornstorlek, glimmerhalt och mikrosprickfrekvens är de styrande faktorerna hos granitoida bergarter. Gabbroida bergarters mekaniska egenskaper påverkas huvudsakligen av bergartens glimmerhalt och mikrosprickfrekvens.Resultat från jämförelser mellan bergmaterialens petrografiska och mekaniska egenskaper visar möjlighet att i framtiden utveckla ett system för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper baserat på bergartens petrografiska karaktäristik.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17289 (URN)2a05eb93-1c61-46a9-bd47-cf412fed531d (Local ID)978-91-7439-246-3 (ISBN)2a05eb93-1c61-46a9-bd47-cf412fed531d (Archive number)2a05eb93-1c61-46a9-bd47-cf412fed531d (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20110406 (andbra); DISPUTATION Ämnesområde: Berganläggningsteknik/Rock Mechanics and Rock Engineering Opponent: Associate Professor Richard Prikryl, Dept. of Geochemistry, Charles University in Prague, Czech Republic, Ordförande: Professor Erling Nordlund, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet Tid: Torsdag den 12 maj 2011, kl 13.30 Plats: E632, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Johansson, E. & Miskovsky, K. (2010). Project: Estimation of rock aggregate quality in the road alignment by using drill cuttings analysis - by using drill cuttings analysis. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Project: Estimation of rock aggregate quality in the road alignment by using drill cuttings analysis - by using drill cuttings analysis
2010 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

The drill cuttings method is used for qualitative evaluation of rock aggregate in the road alignment during the road project stage

Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36306 (URN)ef728d81-66b4-4129-b15f-e2d7682f15b8 (Local ID)ef728d81-66b4-4129-b15f-e2d7682f15b8 (Archive number)ef728d81-66b4-4129-b15f-e2d7682f15b8 (OAI)
Note

Finansieringskälla: Other public support (public); Forskningsprogram: Vägverket; Status: Ended; Period: 01/01/2005 → 31/12/2008

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Johansson, E., Miskovsky, K. & Loorents, K.-J. (2009). Estimation of rock aggregates quality using analyses of drill cuttings (ed.). Paper presented at . Journal of materials engineering and performance (Print), 18(3), 299-304
Open this publication in new window or tab >>Estimation of rock aggregates quality using analyses of drill cuttings
2009 (English)In: Journal of materials engineering and performance (Print), ISSN 1059-9495, E-ISSN 1544-1024, Vol. 18, no 3, p. 299-304Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is a need for an effective method to estimate the quality of crushed rock aggregates and its usability in the early stages of project planning, e.g., for road and railway constructions and quarry prospecting. The proposed method is based on mineralogical and petrographic analyses of drill cuttings and analysis of the coarse fraction to estimate the homogeneity/heterogeneity of the bedrock. The geological analyses are followed by an estimation of the rock materials' mechanical properties and their potential technical usability. Development and practical applicability (field and laboratory) of the method have been performed and correlated to three road projects from regions of different geological and climatic zones in Sweden. The study confirms the capability of the proposed method as a surveying tool.

Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-14749 (URN)10.1007/s11665-008-9284-7 (DOI)000263978000011 ()2-s2.0-62249218159 (Scopus ID)e2b652c0-6843-11dd-9c8e-000ea68e967b (Local ID)e2b652c0-6843-11dd-9c8e-000ea68e967b (Archive number)e2b652c0-6843-11dd-9c8e-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2009; 20080812 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Johansson, E., Miskovsky, K., Loorents, K.-J. & Löfgren, O. (2008). A method for estimation of free mica particles in aggregate fine fraction by image analysis of grain mounts (ed.). Paper presented at . Journal of materials engineering and performance (Print), 17(2), 250-253
Open this publication in new window or tab >>A method for estimation of free mica particles in aggregate fine fraction by image analysis of grain mounts
2008 (English)In: Journal of materials engineering and performance (Print), ISSN 1059-9495, E-ISSN 1544-1024, Vol. 17, no 2, p. 250-253Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The need to evaluate free mica grains in fine fraction of aggregate products has initiated the development of a statistically and scientifically acceptable method. The proposed method is based on a modified point-counting approach using digital micro photos of thin sections of aggregate grains and a software package to sustain sample analysis. A thin section of aggregate grains provides permanent sample documentation readily available for complimentary or other analysis. Statistical analysis, together with a repeatable analysis of samples (permanent mounts), confirms the robustness of the method. The method is appropriate as a complementary assessment tool to estimate and trace changes or variations in quality of rock aggregate. Though, the estimation of free mica particles in fine fraction needs to be combined with other analyses, e.g., petrographic analysis and analyses of mechanical properties, to assess the quality of any rock material. As the samples can be collected from drill cuttings, i.e., an accessible residual product obtainable from surveying or production, the present method is particularly useful as a surveying tool and in prospecting and projecting activities.

Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4816 (URN)10.1007/s11665-007-9127-y (DOI)000253682500016 ()2-s2.0-40249097469 (Scopus ID)2cf03bd0-560c-11dc-a7ae-000ea68e967b (Local ID)2cf03bd0-560c-11dc-a7ae-000ea68e967b (Archive number)2cf03bd0-560c-11dc-a7ae-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2008; 20070829 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Johansson, E. (2008). Free mica in crushed rock aggregates (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Free mica in crushed rock aggregates
2008 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Free mica particles in crushed rock aggregates for constructional purposes affect the quality of the end product. It is also known that mica-bearing rocks may cause damages of the road constructions, especially in regions with a temperate climate. The negative influence arises in both bounded and unbounded layers. The deterioration of the construction is related to the ability of mica particles to be released during crushing and to concentrate in the aggregate fine fractions. As the free mica particles absorb and hold liquid such as bitumen and water, the unbounded base course becomes susceptible to frost weathering and the mechanical properties of the asphalt mixture are negatively influenced. The water absorption ability is in turn caused by an increased specific surface area of the fine fraction depending on the grain shape of mica particles and their intra crystalline cavities. The aim of the present study was to investigate, emphasise, and contribute to an understanding of the performance of free mica particles in the fine fractions of crushed rock aggregates. The free mica problems are well- known, but sparsely taken into account in projecting and prospecting activities. The mineralogical composition (i.e. the quality) of the rock material is often a subordinated task in early stages in planning for roads and railways. Connected with establishment of quarries the estimation of rock materials quality is generally based on petrographic and mechanical analyses of drill-cores.The study presented consists of: * The investigation of the ability of free mica particles to enrich in fine fractions of granitoid crushed rock aggregates. The comparison study to examine a possible correlation between the content of mica in original rock materials, the content of free mica particles in rock aggregate products, and the content of free mica particles in drill cuttings. * The development of a method to estimate free mica particles in aggregate fine fractions using image analysis of grain mounts. * The development and practical applicability of a method to estimate rock aggregates quality using analyses of drill cuttings. The study reveals that mica-bearing rocks exposed to mechanical impact release free mica particles that concentrate in the fine fractions of crushed rock aggregates. The original grain size of mica in the host rock is suggested to influence on the process. Coarse-grained rocks seem to separate free mica grains in earlier phases of the crushing process than fine-grained ones. The enrichment is suggested to depend on the textural characteristics of the rock rather than on the mineralogical composition. These aspects must be taken into consideration when the grain size fractions for analyses of free mica content are selected. The statistical evaluation of the new method for estimation of free mica particles points out its certainty and repeatability. Due to the possibility to save the images of the statistical operation, the results of the method are controllable. These factors mentioned make the method satisfactory and statistically acceptable from a scientific point of view. The concept using drill cuttings for estimation of rock aggregates quality is practically tested and evaluated as an effective field method. The further development and calibration should focus on improvement of sampling concerning the content of coarse drill cuttings. The homogeneity/heterogeneity of the bedrock is crucial for the selection of the samples and stresses the necessity of representative sampling.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 32
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2008:23
Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17117 (URN)1ba61100-2709-11dd-8187-000ea68e967b (Local ID)1ba61100-2709-11dd-8187-000ea68e967b (Archive number)1ba61100-2709-11dd-8187-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20080521 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Johansson, E., Loorents, K.-J. & Miskovsky, K. (2007). A method for estimation of free mica particles in aggregate fine fraction by image analysis of grain mounts (ed.). Paper presented at General Assembly of the European Geosciences Union : 15/04/2007 - 20/04/2007. Paper presented at General Assembly of the European Geosciences Union : 15/04/2007 - 20/04/2007.
Open this publication in new window or tab >>A method for estimation of free mica particles in aggregate fine fraction by image analysis of grain mounts
2007 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40563 (URN)fbe3b9b0-40fa-11dd-8634-000ea68e967b (Local ID)fbe3b9b0-40fa-11dd-8634-000ea68e967b (Archive number)fbe3b9b0-40fa-11dd-8634-000ea68e967b (OAI)
Conference
General Assembly of the European Geosciences Union : 15/04/2007 - 20/04/2007
Note
Godkänd; 2007; Bibliografisk uppgift: Titel på proceedings: 2007 General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna (Austria), 15-20 Apr 2007; 20080623 (andbra)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Loorents, K.-J., Johansson, E. & Arvidsson, H. (2007). Free mica grains in crushed rock aggregates (ed.). Paper presented at . Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 66(4), 441-447
Open this publication in new window or tab >>Free mica grains in crushed rock aggregates
2007 (English)In: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, ISSN 1435-9529, E-ISSN 1435-9537, Vol. 66, no 4, p. 441-447Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Enrichment of free mica (i.e. as monomineralic grains) in the fine fraction of crushed rock aggregates affects the quality of the aggregate end product. Granitoid rock from the Svecofennian Province were used as being representative of crushed rock aggregates commonly used for construction purposes. The results reveal a general trend of enrichment of mica for finer fractions. For the coarse grained rock a peak occurs at 0.25-0.5 mm followed by a decrease in the amount of free mica; for grains <0.063 mm there is an increase. The general trend and peak are correlated to the microstructural characteristics of the samples.

National Category
Geotechnical Engineering
Research subject
Soil Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-9581 (URN)10.1007/s10064-007-0091-4 (DOI)000249502800005 ()2-s2.0-34548719322 (Scopus ID)83a611e0-6c4e-11dc-89fb-000ea68e967b (Local ID)83a611e0-6c4e-11dc-89fb-000ea68e967b (Archive number)83a611e0-6c4e-11dc-89fb-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2007; 20070926 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Lindqvist, P.-A. & Johansson, E. (2005). Bergets inverkan på praktisk produktionsoptimering (ed.). Paper presented at . Stockholm: Föreningen Mineralteknisk Forskning / Swedish Mineral Processing Research Association
Open this publication in new window or tab >>Bergets inverkan på praktisk produktionsoptimering
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen Mineralteknisk Forskning / Swedish Mineral Processing Research Association, 2005. p. 54
Series
MinBaS projekt nr 1,12: Bergets egenskaper för produktionsoptimering ; Delrapport 2
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22212 (URN)1f7f8590-a596-11db-9811-000ea68e967b (Local ID)1f7f8590-a596-11db-9811-000ea68e967b (Archive number)1f7f8590-a596-11db-9811-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20070116 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Lindqvist, P.-A. & Johansson, E. (2005). Metoder för design och simulering vid produktionsoptimering (ed.). Paper presented at . Stockholm: Föreningen Mineralteknisk Forskning / Swedish Mineral Processing Research Association
Open this publication in new window or tab >>Metoder för design och simulering vid produktionsoptimering
2005 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen Mineralteknisk Forskning / Swedish Mineral Processing Research Association, 2005. p. 60
Series
MinBaS projekt nr 1,12: Bergets egenskaper för produktionsoptimering ; Delrapport 3
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22723 (URN)3f7c3130-a597-11db-9811-000ea68e967b (Local ID)3f7c3130-a597-11db-9811-000ea68e967b (Archive number)3f7c3130-a597-11db-9811-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20070116 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications