Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 40) Show all publications
Larsson, A., Gard, G., Berggård, G. & Rosander, P. (2016). The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes (ed.). Paper presented at International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016. Paper presented at International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016.
Open this publication in new window or tab >>The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes
2016 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Physiotherapy Transport Systems and Logistics Architectural Engineering
Research subject
Physiotherapy; Traffic Engineering; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40653 (URN)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (Local ID)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (Archive number)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (OAI)
Conference
International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016
Note
Godkänd; 2016; 20151217 (agnlar)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Berggård, G., Rosander, P., Larsson, A. & Gard, G. (2015). Konsumenttester av vinterskor och halkskydd (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Konsumenttester av vinterskor och halkskydd
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sjukvårdsbaserad skadestatistik från Sverige visar att singelolyckor med fotgängare på is och snö, orsakar höga skadetal. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid.Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som skydd mot att halka samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma vinterväglagsegenskaperna. Dessutom fanns ett behov av att ta fram underlag och förslag på en standardiserad metod för halkskydds-/vinterskortester och en märkning som ger konsumenterna möjlighet att bedöma och jämföra halkskyddens respektive vinterskornas egenskaper innan köp.Testmetoden som tagits fram för att undersöka halkskyddens och skornas egenskaper bygger på tidigare erfarenheter från tester av halkskydd. Metoden bygger på att försökspersoner genomför gångtester med halkskydd och skor på olika underlag samtidigt som olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, används för att kategorisera gång. Tester har genomförts av 9 försökspersoner, över 45 år, 4 män och 5 kvinnor, som testat 19 halkskydd och 20 olika skor. Fyra olika underlag har använts för att kategorisera egenskaperna på de undersökta halkskydden och skorna: is, is täckt med snö, packad snö, torr betong.Testmetoden har kompletterats med laboratoriemätningar av halkskyddens och skosulornas friktion på is samt hårdheten hos skornas sulor. Multipel hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att identifiera vilka kriterier som kan ha betydelse för fotgängarnas skattade helhetsupplevelse av de testade halkskydden på olika underlag.Resultatet av förmätningarna visar att testgruppen (fem kvinnor och fyra män med medålder 47 år) motsvarar en normalpopulation, avseende variationer i de uppmätta bakgrundsparametrarna.FIOH:s friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna.Resultat från friktionsmätningen, som den utförs idag i fixerat utförande, ger inte överensstämmelse med försökspersonernas upplevelser av gångsäkerhet eller fallrisk. Försökspersonernas gångcykel med hälisättning, överrullning och fotavveckling bygger upp den samlade uppfattningen om egenskaperna och fångas enbart i de subjektiva mätmetoderna.Sex kriterier som bedömts viktiga att ta hänsyn till när det gäller halkfri gång med en vintersko har kunnat identifieras via analys av försökspersonernas fritextsvar avseende fördelar, nackdelar och övrig funktionalitet: gångsäkerhet, möjliggör ett naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet och passform/komfort. Gångsäkerhet är viktigast och omfattar fäste/grepp, detta är viktigast på is, is/snö vid gång samt vid start och stopp.Sju subjektiva kriterier för halkskydd har också identifierats; gångsäkerhet, tillåter naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet, passform/komfort, och ljud. Gångsäkerhet är viktigast.Den självskattade hälisättningen på underlagen ren is samt på snö på is framkom som det viktigaste kriteriet för testpersonernas helhetsupplevelse av skyddet. Även skattad fotavveckling på alla underlag med främst på främst på snö på is var av betydelse. Upplevd balans och fallrisk var mest utslagsgivande för helhetsupplevelsen av de halkskydd som inte valdes för eget bruk. Det tyder på att en lägre grad av skattad kontroll av kroppshållning och balans under gång med skyddet är en relevant indikator för att identifiera skydd med bristande funktioner.Variablerna subjektivt skattad fallrisk, balans, hälisättning och fotavveckling kan samtliga relateras till ett skydds halkegenskaper och funktion. Upplevd fallrisk samvarierar med såväl balans, hälisättning och fotavveckling vilket innebär att kriteriet upplevd fallrisk kan antas omfatta de övriga och kan väljas som en enskild variabel i fortsatta analyser.Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de subjektiva kriterierna.En standardiserat testmetod för klassindelning av egenskaper för vinterskor respektive halkskydd bör bygga på mätmetoder med försökspersoner enligt ovan.Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat som indikeras ovan.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. p. 63
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
National Category
Transport Systems and Logistics Physiotherapy
Research subject
Traffic Engineering; Physiotherapy; Sustainable transportation (AERI)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25118 (URN)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (Local ID)978-91-7583-324-8 (ISBN)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (Archive number)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (OAI)
Note
Godkänd; 2015; 20150325 (petros)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Rosander, P., Berggård, G., Larsson, A. & Gard, G. (2015). Konsumenttester av vinterskor och halkskydd (ed.). Paper presented at Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015. Paper presented at Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015.
Open this publication in new window or tab >>Konsumenttester av vinterskor och halkskydd
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Samhällets kostnader för fallolyckor på snö och is är minst dubbelt så stor som kostnaden för vinterväghållningen. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid och möjliggöra säkra promenader året runt.Marknaden erbjuder idag flera olika modeller av halkskydd som kan minska fallrisk på is och snö. Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som halkskydd samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma om ett halkskydd är säkert och funktionellt.

National Category
Transport Systems and Logistics Physiotherapy
Research subject
Traffic Engineering; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37137 (URN)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (Local ID)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (Archive number)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (OAI)
Conference
Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015
Note
Godkänd; 2015; 20150127 (petros)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Pasupuleti, R. & Berggård, G. (2014). A multi-dimensional framework for understanding accessible built environments for all in 'all weather conditions': The study of small towns in nordic region (ed.). In: (Ed.), Héctor .A. Caltenco (Ed.), Universal Design 2014: Three Days of Creativity and Diversity : Proceedings of the International Conference on Universal Design, UD 2014, Lund, Sweden, June 16-18, 2014. Paper presented at International Conference on Universal Design : 16/06/2014 - 18/06/2014 (pp. 234-243). : IOS Press
Open this publication in new window or tab >>A multi-dimensional framework for understanding accessible built environments for all in 'all weather conditions': The study of small towns in nordic region
2014 (English)In: Universal Design 2014: Three Days of Creativity and Diversity : Proceedings of the International Conference on Universal Design, UD 2014, Lund, Sweden, June 16-18, 2014 / [ed] Héctor .A. Caltenco, IOS Press, 2014, p. 234-243Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper is developed with a growing concern on accessibility issues for winter cities in Nordic context. Much of this knowledge on inclusiveness, universal design and all such efforts in making buildings and public places accessible and usable for everyone are becoming critical for winter conditions especially in the case of northern settlements that are mostly covered with snow and ice for about six to eight months in a year. There is not much of literature available on such concerns of accessibility in winter cities. This paper extends the definition from 'design for all' to design for all in all weather conditions'. The first section of this paper highlights the need to rethink the definition of the concept 'design for all' in the context of all weather conditions. The later part of this paper develops a new integrated and multi-dimensional framework for understanding the accessible built environments for all in all weather conditions. The framework is developed by integrating three different disciplines urban design, social and behavioral studies, and maintenance aspects. Currently this framework is used for conducting empirical case study in small towns in North Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2014
Series
Assistive Technology Research Series, ISSN 1383-813X ; 35
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-39307 (URN)10.3233/978-1-61499-403-9-234 (DOI)dfabf7e6-c389-478d-90ae-e6eae3b05863 (Local ID)978-1-61499-402-2 (ISBN)978-1-61499-403-9 (ISBN)dfabf7e6-c389-478d-90ae-e6eae3b05863 (Archive number)dfabf7e6-c389-478d-90ae-e6eae3b05863 (OAI)
Conference
International Conference on Universal Design : 16/06/2014 - 18/06/2014
Note
Godkänd; 2014; 20140624 (andbra)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Bäckström, L., Berggård, G., Gedda, O., Persson, A. J., Prellwitz, M., Weber, H. & Wikberg-Nilsson, Å. (2014). Det uppkopplade samhället och högre utbildning (ed.). In: (Ed.), (Ed.), NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts. Paper presented at NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014 (pp. 123). Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Det uppkopplade samhället och högre utbildning
Show others...
2014 (Swedish)In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 123-Conference paper, Meeting abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014
National Category
Business Administration Transport Systems and Logistics Philosophy Occupational Therapy Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Other Physics Topics
Research subject
Industrial Marketing; Traffic Engineering; Philosophy; Occupational therapy; Industrial Design; Tillämpad fysik
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35721 (URN)a60afbeb-305d-49ff-96b6-4c956357c1f1 (Local ID)a60afbeb-305d-49ff-96b6-4c956357c1f1 (Archive number)a60afbeb-305d-49ff-96b6-4c956357c1f1 (OAI)
Conference
NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014
Note
Godkänd; 2014; 20141007 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-04-11Bibliographically approved
Berggård, G. (2014). Erfarenheter av utvecklad förekomst av arbetslivsanknytning i kursplaner (ed.). In: (Ed.), (Ed.), NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts. Paper presented at NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014 (pp. 174). Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter av utvecklad förekomst av arbetslivsanknytning i kursplaner
2014 (Swedish)In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 174-Conference paper, Meeting abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30311 (URN)412a1934-3d64-447c-b923-a9f3a614ed8b (Local ID)412a1934-3d64-447c-b923-a9f3a614ed8b (Archive number)412a1934-3d64-447c-b923-a9f3a614ed8b (OAI)
Conference
NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014
Note
Godkänd; 2014; 20141007 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Berggård, G. (2010). Aktivitet: Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd (ed.). Paper presented at Transportforum 2010 : 13/01/2010 - 13/01/2010. Paper presented at Transportforum 2010 : 13/01/2010 - 13/01/2010.
Open this publication in new window or tab >>Aktivitet: Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Vintertid reducerar fotgängare sina förflyttningar vid halt väglag. Fallolyckor är vanligt förekommande på snö och is. I laboratoriestudier har 33 olika halkskydd för fotgängare testats och kvaliteter hos olika typer av skydd studerats. Testmetodik har utvecklats och bra och dåliga kvaliteter hos halkskydd har kunnat identifieras på olika typer av hala ytor som: grus på is, sand på is, ren is, snö på is samt salt på is. I en fältstudiestudie vårvintern 2008 har effekterna av användning av tre principiellt olika typer av bra halkskydd undersökts: hälskydd, helfotsskydd respektive fotbladsskydd. Tre olika grupper av försökspersoner i yrkesverksam ålder med likartade köns- och åldersfördelning deltog frivilligt. En grupp försågs med halkskydd. Försökspersonerna registrerade sin exponering mm i förflyttningsdagböcker. Vid upplevd halkincident/fall registrerades förhållandena vid incident/falltillfället på separat blankett. Effekten på exponering som fotgängare och förekomsten av halkincidenter/fall har analyserats. Gruppen som använde halkskydd hade högre exponering och mindre förekomst av halkincidenter/fall jämfört med gruppen som inte använde halkskydd. Halkskydd kan därigenom antas förbättra möjligheten att vistas ute vintertid på is och snö samt minska risken att halka och falla.

Keywords
Fotgängare, fall, vintertid, halkskydd
National Category
Architectural Engineering
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-41676 (URN)a9377680-2860-11df-be83-000ea68e967b (Local ID)a9377680-2860-11df-be83-000ea68e967b (Archive number)a9377680-2860-11df-be83-000ea68e967b (OAI)
Conference
Transportforum 2010 : 13/01/2010 - 13/01/2010
Note
Startdatum: 13/01/2010; Slutdatum: 13/01/2010; Roll: Föreläsare; Typ: Föreläsning / muntligt bidragAvailable from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Berggård, G. & Johansson, C. (2010). Pedestrians in wintertime: effects of using anti-slip device (ed.). Paper presented at . Accident Analysis and Prevention, 42(4), 1199-1204
Open this publication in new window or tab >>Pedestrians in wintertime: effects of using anti-slip device
2010 (English)In: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 42, no 4, p. 1199-1204Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Pedestrians slipping and falling is a major safety problem around the world, not least in countries with long winters such as Sweden. About 25 000–30 000 people need medical care every year for treatment of fall injuries in Sweden. Use of appropriate shoes and anti-slip devices are examples of individual measures that have been suggested to prevent slipping and falling.An intervention study was performed during the period February to April 2008. The study, which focused on healthy adults in northern Sweden, examined the effect of using anti-slip devices on daily walking journeys and prevention of slip and falls.The respondents were divided into three groups: an Intervention Group, a Control Group, with similar distribution of gender and age, and a Comparison Group. Four questionnaires were distributed: (1) background, (2) daily diary of distance walked and occurrence of incidents or accidents reported weekly, (3) detailed incident or fall report and (4) experiences of using anti-slip devices for those who used these devices during the trial period.Half of the respondents stated that they had previous experience of using anti-slip devices. In this study, 52% of the respondents used anti-slip devices. Anti-slip devices improve the walking capability during wintertime. Among those using appropriate anti-slip devices, the average daily walking distance was found to be statistically significantly longer compared to people not using anti-slip devices. This study indicates that an increase in daily walking distance can be made without increasing the risk of slips/falls when using anti-slip devices. The study also indicates that by using appropriate anti-slip devices and having information about when and where to use them, based on their design, people avoid having slips and falls. The respondents experienced in using anti-slip devices in this study will continue to use them and will also recommend others to use anti-slip devises.

National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4795 (URN)10.1016/j.aap.2010.01.011 (DOI)2c81f750-222a-11df-be83-000ea68e967b (Local ID)2c81f750-222a-11df-be83-000ea68e967b (Archive number)2c81f750-222a-11df-be83-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2010; 20100225 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Berggård, G. (2010). The effect of anti-slip devices on pedestrian safety during wintertime (ed.). In: (Ed.), (Ed.), 12th World Conference on Transport Research: July 11 - 15, 2010, Lisboa, Portugal, Instituto Superior Tecnico; selected and general proceedings. Paper presented at World Conference on Transport Research : 11/06/2010 - 15/06/2010. Lisboa: Instituto Superior Tecnico, DeCIVIL
Open this publication in new window or tab >>The effect of anti-slip devices on pedestrian safety during wintertime
2010 (English)In: 12th World Conference on Transport Research: July 11 - 15, 2010, Lisboa, Portugal, Instituto Superior Tecnico; selected and general proceedings, Lisboa: Instituto Superior Tecnico, DeCIVIL , 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Every winter, more than 100,000 pedestrians in the Nordic countries receive medical treatment as a result of falls on slippery surfaces. Also, the risk of injury reduces the interest in outdoor activities during the wintertime. Pedestrians injured in single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces experience more serious injuries than pedestrians injured on other surfaces. Other studies also show that the cost for health care and health insurance for injuries from single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces is of the same magnitude as the costs for injuries from all other road transport accidents. Thus, there is a need for measures to reduce single-pedestrian injuries and improve the access to safe walking all year round. Different countermeasures can be used to prevent a person from slipping and sliding when walking outdoors during the wintertime. Countermeasures can relate to the use of individual ‗equipment,‘ services provided by the community directed towards vulnerable road-user groups or the public at large, and policy changes in winter-maintenance practices. The aim of the study is to develop knowledge regarding walking safety for pedestrians during the wintertime using one individual measure, the use of antislip devices. Methods have been developed to register different aspects of walking outdoors on slippery surfaces (in the wintertime) and the effect of using walking aids such as anti-slip devices. Laboratory test were conducted on seven occasions to develop test methods, to test anti-slip devices using the methods and to assess the test methods. Different surfaces were chosen to simulate the variation in winter maintenance standards on walkways: snow on ice, sand on ice, gravel on ice, salt on ice and pure ice. (...).

Place, publisher, year, edition, pages
Lisboa: Instituto Superior Tecnico, DeCIVIL, 2010
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-38080 (URN)c59a7a4b-064e-44fc-9230-41003decd411 (Local ID)978-989-969860-4 (ISBN)c59a7a4b-064e-44fc-9230-41003decd411 (Archive number)c59a7a4b-064e-44fc-9230-41003decd411 (OAI)
Conference
World Conference on Transport Research : 11/06/2010 - 15/06/2010
Note
Godkänd; 2010; 20111010 (glenn)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Berggård, G. (2010). The effect of anti-slip devices on pedestrian safety: method development and practical test (ed.). (Doctoral dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>The effect of anti-slip devices on pedestrian safety: method development and practical test
2010 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Every winter, more than 100,000 pedestrians in the Nordic countries receive medical treatment as a result of falls on slippery surfaces. In addition, the risk of injury reduces interest in outdoor activities during the wintertime. Pedestrians injured in single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces also experience more serious injuries than pedestrians injured on other surfaces. Thus, there is a clear need for measures to reduce single-pedestrian injuries and improve the safety of walking, without curtailing the activity, year round. A "slip accident" occurs when a person loses his/her balance. An attempt is normally made to recover one's balance, and the person's balance is either recovered or a fall occurs. An injury may be the consequence of such a fall. The most critical phases of the human gait are the heel strike and the toe-off.Various countermeasures can be used .to reduce the risk of a person slipping and sliding when walking outdoors during the wintertime. Such countermeasures may involve the use of individual equipment, services provided by the community to assist vulnerable road-user groups or the public at large, and policy changes in winter-maintenance practices. Examples of measures targeting individuals include information on the risk of slipperiness, and encouraging the use of (or providing) winter footwear and/or anti-slip devices to be fastened to shoes. The issues considered in this thesis are related to the prevention of injuries from single-pedestrian accidents by a specific measure, the use of anti-slip devices. More specifically, the following questions have been addressed in the studies it is based upon:How can the properties of anti-slip devices be assessed?How can more effective anti-slip devices be developed?Do anti-slip devices improve walking ability and safety?In laboratory investigations, test methods were developed and applied to 33 anti-slip devices to assess the test methods against validated criteria, and to analyse the benefits of using different types of anti-slip devices. The tests were conducted by observing people making standard movements on various surfaces chosen to simulate the variations in winter maintenance standards on walkways: snow on ice, sand on ice, gravel on ice, salt on ice and pure ice. Movements were analysed from observations of video recordings, and subjective rating scales were developed to assess walking safety and walking balance. In addition, in a field study questionnaires were used to record exposure, occurrence of slips/falls, descriptions of the slips/falls that occurred and general experiences of the use of anti-slip devices.The results show that it is possible to record the performance of anti-slip devices for pedestrians in a laboratory setting, and that the method developed for doing this is satisfactory. The methods used, together with friction measurements made by the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), may provide a sound basis for establishing standard methodology for testing anti-slip devices as personal protective equipment.The results from the Laboratory tests can be used to identify favourable designs of anti-slip devices, and indicate that whole-foot devices are the best type, followed by heel devices, for supporting a natural gait. The results from the Field study show that the availability and use of anti-slip devices can promote walking, which is beneficial from a health perspective, and it does not lead to an increased risk of slipping/falling even though it increases exposure. Overall, the results indicate that the use of anti-slip devices is an effective traffic safety countermeasure for reducing single-pedestrian accidents.Aspects that warrant further attention include verification of the effects of anti-slip devices on exposure and the occurrence of falls, and their effects in relation to specific groups such as elderly.

Abstract [sv]

I de Nordiska länderna beräknas mer än 100000 personer uppsöka sjukvård vintertid på grund av fall på snö och is. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Därför är det viktigt att identifiera preventiva metoder för fallolyckor vintertid och möjliggöra säkra promenader året runt.En fallolycka inträffar när personen förlorar sin balans och alla försök att återfå den misslyckas. En skada kan uppkomma till följd av ett sådant fall. De kritiska momenten i gångcykeln är hälisättningen och fotavvecklingen (avstampet).Olika åtgärder kan vidtas för att reducera fallolyckor vintertid. De kan antingen relateras till åtgärder i miljön som snöröjning, halkbekämpning osv, eller vara inriktade på att stödja individen i form av balansträning, information om väderlek med hög halkrisk, skor med bra egenskaper eller halkskydd. I detta arbete är fokus på att förhindra skador från singelfotgängarolyckor med en individuell åtgärd, halkskydd.Syftet är att besvara följande forskningsfrågor:Hur kan olika egenskaper hos halkskydd testas?Hur kan effektivare halkskydd utvecklas?Förbättrar halkskydd gångförmågan och säkerheten?Halkskydd är av principiellt olika typer: helfotsskydd (vilka täcker hela eller huvuddelen av skons undersida), hälskydd (vilka i huvudsak täcker klacken under skon) samt fotbladsskydd (som i huvudsak täcker främre delen av undersidan på skon). I laboratoriestudier har en testmetodik utvecklats och 33 olika halkskydd har testats. Testbanorna och testcyklerna efterliknar förhållandena i trafikmiljön, speciellt vid anslutning till och på övergångsställen som antas mer fallolycksbelastat. Testerna sker på olika typer av hala ytor för att efterlikna olika driftstandard: grus på is, sand på is, ren is, snö på is samt salt på is. Analys av gångmönster från videoinspelningar har genomförts. Subjektiva metoder har utvecklats för att värdera gångsäkerhet och balans. I en fältstudie användes enkäter för att registrera exponering, förekomsten av halka och fall, beskrivning av halk- och falltillfällena och generella erfarenheter av användningen av halkskydd.Resultaten visar att det är möjligt att registrera egenskaper hos halkskydd i laboratoriemiljö och att de använda metoderna ger tillfredsställande resultat. Testmetoderna har utvärderats i samarbete med FIOH (Finnish Institute of Occupational Health) som utför tester av halkskydd för godkännande enligt EU:s certifieringsregler för personlig skyddsutrustning (CE-märkning). Utvärderingen kan ligga till grund för ett förslag till standardiserad testmetodik för halkskydd.Olika kvaliteter hos halkskydd har kunnat identifieras vid gång på de olika ytorna. Helfotsskydden stödjer bäst en naturlig gång. Hälskydden är näst bäst i att stödja en naturlig gång. Fältstudien visar att de som använde halkskydd hade signifikant högre exponering utan att få en ökade förekomst av halkincidenter/fall. Halkskydd kan antas vara en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd för att minska fotgängarolyckor Nya studier rekommenderas för att verifiera effekten av halkskydd på exponering som fotgängare och förekomsten av fallolyckor samt även effekten för olika grupper som t ex äldre.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010. p. 41
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-16926 (URN)0b7af4a0-6274-11df-ab16-000ea68e967b (Local ID)978-91-7439-115-2 (ISBN)0b7af4a0-6274-11df-ab16-000ea68e967b (Archive number)0b7af4a0-6274-11df-ab16-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20100518 (glenn); DISPUTATION Ämnesområde: Trafikteknik/Traffic Engineering Opponent: Professor emeritus Christer Hydén, Lunds tekniska högskola Ordförande: Professor Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universitet Tid: Torsdag den 16 september 2010, kl 10.00 Plats: F1031, Luleå tekniska universitetAvailable from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2512-9922

Search in DiVA

Show all publications