Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 45) Show all publications
Larsson, A., Berggård, G., Rosander, P. & Gard, G. (2019). Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), Article ID 2451.
Open this publication in new window or tab >>Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance
2019 (English)In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 14, article id 2451Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

It is important to find criteria for preventive measures and appropriate assistive devices to reduce pedestrian injuries and increase walking in winter. Reducing the rate of falls on icy surfaces and improving people’s ability to safely cross a street in winter conditions by achieving an adequate walking speed, for example, need to be considered. This study explores pedestrian perceptions of fall risk, balance, and footfall transitions while using different designs for anti-slip devices on ice and snow-covered ice and relates these to measures of gait speed and friction. Trials were performed with nine pedestrians testing 19 anti-slip devices on ice and ice covered with snow. Laboratory tests of the dynamic coefficient of friction (DCOF) on plain ice were also performed. The findings suggest that there was conformity in the participants’ perceptions of good balance and low fall risk for one-fifth of the devices (three whole-foot designs and one design with built-in spikes). We also found that gait speed on icy pedestrian crossings is related to perceived fall-risk and balance control, but not to DCOF of the anti-slip devices.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel, Switzerland: MDPI, 2019
Keywords
anti-slip device, classification, postural control, pedestrian crossing, safety, gait speed, winter conditions
National Category
Architectural Engineering Physiotherapy
Research subject
Architecture; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-75254 (URN)10.3390/ijerph16142451 (DOI)000480659300005 ()31295887 (PubMedID)2-s2.0-85069835747 (Scopus ID)
Funder
Swedish Transport Administration, 2013/90656
Note

Validerad;2019;Nivå 2;2019-07-11 (johcin)

Available from: 2019-07-08 Created: 2019-07-08 Last updated: 2019-09-09Bibliographically approved
Abarkan, A., Rizzo, A., Berggård, G., Nilsson, K. L. & Svane, Ö. (2019). Lyssna på forskningen: Den visar på avregleringens problem. Dagens nyheter (10/21/2019)
Open this publication in new window or tab >>Lyssna på forskningen: Den visar på avregleringens problem
Show others...
2019 (Swedish)In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 10/21/2019Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dagens nyheter, 2019
National Category
Engineering and Technology
Research subject
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-77001 (URN)
Available from: 2019-11-30 Created: 2019-11-30 Last updated: 2020-02-19Bibliographically approved
Larsson, A., Berggård, G., Rosander, P. & Gard, G. (2019). Safe community walking with anti-slip devices: The changing face of barriers to soft mobility in winter communities. In: : . Paper presented at EU Falls Festival 2019. Bridging the gap between theory and practice. 1-2 October, Umeå, Sweden..
Open this publication in new window or tab >>Safe community walking with anti-slip devices: The changing face of barriers to soft mobility in winter communities
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Architectural Engineering Physiotherapy
Research subject
Architecture; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-76158 (URN)
Conference
EU Falls Festival 2019. Bridging the gap between theory and practice. 1-2 October, Umeå, Sweden.
Projects
Arctic risk in urban spaces
Funder
Swedish Transport Administration, 2013/90656
Available from: 2019-09-29 Created: 2019-09-29 Last updated: 2019-10-22
Gard, G., Berggård, G., Rosander, P. & Larsson, A. (2018). Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices: an explorative case study. Journal of Transport and Health, 11, 202-208
Open this publication in new window or tab >>Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices: an explorative case study
2018 (English)In: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 11, p. 202-208Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The risk of falls on slippery surfaces during wintertime is a public safety problem in the Nordic region in the Arctic. The aim of this case study was to explore pedestrians perceptions of walking safety, balance, slipping risk, priority for own use and subjective criteria for a well functioning anti-slip device. An experimental set-up was utilised in which nine pedestrians tested 19 anti-slip devices by simulating walking in realistic traffic situations on four different surfaces. The pedestrians favoured devices with a high number of friction points, distributed under the whole sole (in-built) or forefoot (sandpaper). Also, a whole-foot device with a high number of spikes received high ratings in all aspects measured except in balance enabling properties. Identified subjective criteria were safe foothold, comfort, enabling a normal gait, stability, silence, and predictability. The results indicate that both anti-slip properties and balance enabling properties of the device need to be considered for safe community walking

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Anti-slip device, Usability, Walking safety, Balance, Pedestrian, Population health, Arctic
National Category
Physiotherapy Architectural Engineering
Research subject
Physiotherapy; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70755 (URN)10.1016/j.jth.2018.09.001 (DOI)000454589000023 ()2-s2.0-85053180535 (Scopus ID)
Note

Validerad;2018;Nivå 2;2018-12-06 (svasva)

Available from: 2018-09-04 Created: 2018-09-04 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
Larsson, A., Gard, G., Berggård, G. & Rosander, P. (2016). The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes (ed.). Paper presented at International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016. Paper presented at International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016.
Open this publication in new window or tab >>The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes
2016 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Physiotherapy Transport Systems and Logistics Architectural Engineering
Research subject
Physiotherapy; Traffic Engineering; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40653 (URN)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (Local ID)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (Archive number)fda3a7fd-a367-4d7f-88a8-9cb53fe810f1 (OAI)
Conference
International Forum on Quality and Safety in Healthcare : 12/04/2016 - 15/04/2016
Note
Godkänd; 2016; 20151217 (agnlar)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Berggård, G., Rosander, P., Larsson, A. & Gard, G. (2015). Konsumenttester av vinterskor och halkskydd (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Konsumenttester av vinterskor och halkskydd
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sjukvårdsbaserad skadestatistik från Sverige visar att singelolyckor med fotgängare på is och snö, orsakar höga skadetal. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid.Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som skydd mot att halka samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma vinterväglagsegenskaperna. Dessutom fanns ett behov av att ta fram underlag och förslag på en standardiserad metod för halkskydds-/vinterskortester och en märkning som ger konsumenterna möjlighet att bedöma och jämföra halkskyddens respektive vinterskornas egenskaper innan köp.Testmetoden som tagits fram för att undersöka halkskyddens och skornas egenskaper bygger på tidigare erfarenheter från tester av halkskydd. Metoden bygger på att försökspersoner genomför gångtester med halkskydd och skor på olika underlag samtidigt som olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, används för att kategorisera gång. Tester har genomförts av 9 försökspersoner, över 45 år, 4 män och 5 kvinnor, som testat 19 halkskydd och 20 olika skor. Fyra olika underlag har använts för att kategorisera egenskaperna på de undersökta halkskydden och skorna: is, is täckt med snö, packad snö, torr betong.Testmetoden har kompletterats med laboratoriemätningar av halkskyddens och skosulornas friktion på is samt hårdheten hos skornas sulor. Multipel hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att identifiera vilka kriterier som kan ha betydelse för fotgängarnas skattade helhetsupplevelse av de testade halkskydden på olika underlag.Resultatet av förmätningarna visar att testgruppen (fem kvinnor och fyra män med medålder 47 år) motsvarar en normalpopulation, avseende variationer i de uppmätta bakgrundsparametrarna.FIOH:s friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna.Resultat från friktionsmätningen, som den utförs idag i fixerat utförande, ger inte överensstämmelse med försökspersonernas upplevelser av gångsäkerhet eller fallrisk. Försökspersonernas gångcykel med hälisättning, överrullning och fotavveckling bygger upp den samlade uppfattningen om egenskaperna och fångas enbart i de subjektiva mätmetoderna.Sex kriterier som bedömts viktiga att ta hänsyn till när det gäller halkfri gång med en vintersko har kunnat identifieras via analys av försökspersonernas fritextsvar avseende fördelar, nackdelar och övrig funktionalitet: gångsäkerhet, möjliggör ett naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet och passform/komfort. Gångsäkerhet är viktigast och omfattar fäste/grepp, detta är viktigast på is, is/snö vid gång samt vid start och stopp.Sju subjektiva kriterier för halkskydd har också identifierats; gångsäkerhet, tillåter naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet, passform/komfort, och ljud. Gångsäkerhet är viktigast.Den självskattade hälisättningen på underlagen ren is samt på snö på is framkom som det viktigaste kriteriet för testpersonernas helhetsupplevelse av skyddet. Även skattad fotavveckling på alla underlag med främst på främst på snö på is var av betydelse. Upplevd balans och fallrisk var mest utslagsgivande för helhetsupplevelsen av de halkskydd som inte valdes för eget bruk. Det tyder på att en lägre grad av skattad kontroll av kroppshållning och balans under gång med skyddet är en relevant indikator för att identifiera skydd med bristande funktioner.Variablerna subjektivt skattad fallrisk, balans, hälisättning och fotavveckling kan samtliga relateras till ett skydds halkegenskaper och funktion. Upplevd fallrisk samvarierar med såväl balans, hälisättning och fotavveckling vilket innebär att kriteriet upplevd fallrisk kan antas omfatta de övriga och kan väljas som en enskild variabel i fortsatta analyser.Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de subjektiva kriterierna.En standardiserat testmetod för klassindelning av egenskaper för vinterskor respektive halkskydd bör bygga på mätmetoder med försökspersoner enligt ovan.Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat som indikeras ovan.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. p. 63
Series
Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536
National Category
Transport Systems and Logistics Physiotherapy
Research subject
Traffic Engineering; Physiotherapy; Sustainable transportation (AERI)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25118 (URN)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (Local ID)978-91-7583-324-8 (ISBN)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (Archive number)dd34c1b2-8e1b-4adc-b4b4-e714e9813e85 (OAI)
Note
Godkänd; 2015; 20150325 (petros)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Rosander, P., Berggård, G., Larsson, A. & Gard, G. (2015). Konsumenttester av vinterskor och halkskydd (ed.). Paper presented at Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015. Paper presented at Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015.
Open this publication in new window or tab >>Konsumenttester av vinterskor och halkskydd
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Samhällets kostnader för fallolyckor på snö och is är minst dubbelt så stor som kostnaden för vinterväghållningen. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid och möjliggöra säkra promenader året runt.Marknaden erbjuder idag flera olika modeller av halkskydd som kan minska fallrisk på is och snö. Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som halkskydd samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma om ett halkskydd är säkert och funktionellt.

National Category
Transport Systems and Logistics Physiotherapy
Research subject
Traffic Engineering; Physiotherapy
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37137 (URN)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (Local ID)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (Archive number)b0f15ca1-cb3e-4c82-8ef1-d508f4f917b2 (OAI)
Conference
Transportforum 2015 : 08/01/2015 - 09/01/2015
Note
Godkänd; 2015; 20150127 (petros)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Pasupuleti, R. & Berggård, G. (2014). A multi-dimensional framework for understanding accessible built environments for all in 'all weather conditions': The study of small towns in nordic region (ed.). In: (Ed.), Héctor .A. Caltenco (Ed.), Universal Design 2014: Three Days of Creativity and Diversity : Proceedings of the International Conference on Universal Design, UD 2014, Lund, Sweden, June 16-18, 2014. Paper presented at International Conference on Universal Design : 16/06/2014 - 18/06/2014 (pp. 234-243). : IOS Press
Open this publication in new window or tab >>A multi-dimensional framework for understanding accessible built environments for all in 'all weather conditions': The study of small towns in nordic region
2014 (English)In: Universal Design 2014: Three Days of Creativity and Diversity : Proceedings of the International Conference on Universal Design, UD 2014, Lund, Sweden, June 16-18, 2014 / [ed] Héctor .A. Caltenco, IOS Press, 2014, p. 234-243Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper is developed with a growing concern on accessibility issues for winter cities in Nordic context. Much of this knowledge on inclusiveness, universal design and all such efforts in making buildings and public places accessible and usable for everyone are becoming critical for winter conditions especially in the case of northern settlements that are mostly covered with snow and ice for about six to eight months in a year. There is not much of literature available on such concerns of accessibility in winter cities. This paper extends the definition from 'design for all' to design for all in all weather conditions'. The first section of this paper highlights the need to rethink the definition of the concept 'design for all' in the context of all weather conditions. The later part of this paper develops a new integrated and multi-dimensional framework for understanding the accessible built environments for all in all weather conditions. The framework is developed by integrating three different disciplines urban design, social and behavioral studies, and maintenance aspects. Currently this framework is used for conducting empirical case study in small towns in North Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2014
Series
Assistive Technology Research Series, ISSN 1383-813X ; 35
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-39307 (URN)10.3233/978-1-61499-403-9-234 (DOI)2-s2.0-84902294135 (Scopus ID)dfabf7e6-c389-478d-90ae-e6eae3b05863 (Local ID)978-1-61499-402-2 (ISBN)978-1-61499-403-9 (ISBN)dfabf7e6-c389-478d-90ae-e6eae3b05863 (Archive number)dfabf7e6-c389-478d-90ae-e6eae3b05863 (OAI)
Conference
International Conference on Universal Design : 16/06/2014 - 18/06/2014
Note
Godkänd; 2014; 20140624 (andbra)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Bäckström, L., Berggård, G., Gedda, O., Persson, A. J., Prellwitz, M., Weber, H. & Wikberg-Nilsson, Å. (2014). Det uppkopplade samhället och högre utbildning (ed.). In: (Ed.), (Ed.), NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts. Paper presented at NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014 (pp. 123). Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Det uppkopplade samhället och högre utbildning
Show others...
2014 (Swedish)In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 123-Conference paper, Meeting abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014
National Category
Business Administration Transport Systems and Logistics Philosophy Occupational Therapy Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Other Physics Topics
Research subject
Industrial Marketing; Traffic Engineering; Philosophy; Occupational therapy; Industrial Design; Tillämpad fysik
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35721 (URN)a60afbeb-305d-49ff-96b6-4c956357c1f1 (Local ID)a60afbeb-305d-49ff-96b6-4c956357c1f1 (Archive number)a60afbeb-305d-49ff-96b6-4c956357c1f1 (OAI)
Conference
NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014
Note
Godkänd; 2014; 20141007 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-04-11Bibliographically approved
Berggård, G. (2014). Erfarenheter av utvecklad förekomst av arbetslivsanknytning i kursplaner (ed.). In: (Ed.), (Ed.), NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts. Paper presented at NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014 (pp. 174). Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter av utvecklad förekomst av arbetslivsanknytning i kursplaner
2014 (Swedish)In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 174-Conference paper, Meeting abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
Traffic Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30311 (URN)412a1934-3d64-447c-b923-a9f3a614ed8b (Local ID)412a1934-3d64-447c-b923-a9f3a614ed8b (Archive number)412a1934-3d64-447c-b923-a9f3a614ed8b (OAI)
Conference
NU 2014 : 08/10/2014 - 10/10/2014
Note
Godkänd; 2014; 20141007 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2512-9922

Search in DiVA

Show all publications