Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Berglund, Knut-ErlandORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8924-3687
Publications (10 of 41) Show all publications
Lindberg, M. & Berglund, K.-E. (2016). Gendered social innovation: A new research stream for gender inclusive innovation policy, research and practice. In: G. A. Alsos, U. Hytti, E. Ljunggren (Ed.), Research Handbook on Gender and Innovation: (pp. 214-225). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Gendered social innovation: A new research stream for gender inclusive innovation policy, research and practice
2016 (English)In: Research Handbook on Gender and Innovation / [ed] G. A. Alsos, U. Hytti, E. Ljunggren, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, p. 214-225Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016
Keywords
Genus, innovation, social innovation
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-61163 (URN)10.4337/9781783478132.00019 (DOI)2-s2.0-85016339337 (Scopus ID)9781783478118 (ISBN)
Projects
Genusdriven social innovation
Funder
VINNOVA
Available from: 2016-12-20 Created: 2016-12-20 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Lindberg, M., Nahnfeldt, C. & Berglund, K.-E. (2016). Orienteringsbok: Social innovation i Svenska kyrkan. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Orienteringsbok: Social innovation i Svenska kyrkan
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna orienteringsbok utforskar hur svenska kyrkan utövar och förändrar sin samhälleliga roll genom nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov, såsom arbetslöshet, migration, ohälsa, fattigdom och hemlöshet. Utvecklingen av sådana lösningar benämns i denna orienteringsbok som social innovation, vilket avser utvecklingen av nya arbetssätt, verksamheter, tjänster, produkter m.m. som bidrar till förbättringar i människors livskvalitet, välmående, relationer och egenmakt. Begreppet social innovation synliggör, sammanlänkar och förstärker kyrkans nytänkande utvecklingsprocesser inom och mellan yrkes-, organisations- och sektorsgränser. Det bidrar med verktyg och strategier för att stötta, utveckla och sprida nytänkande lösningar på ett sätt som leder till social förändring på individuell, organisatorisk och strukturell nivå.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2016. p. 24
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Industrial Design; Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-79866 (URN)
Available from: 2020-06-22 Created: 2020-06-22 Last updated: 2024-02-05Bibliographically approved
Lindberg, M. & Berglund, K.-E. (2016). Projekt: Social innovation i Svenska kyrkan.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Social innovation i Svenska kyrkan
2016 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Kartläggning och analys av sociala innovationer i Svenska kyrkans nutida och historiska verksamheter.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36200 (URN)a8372aa0-e88e-4e96-af74-c32d5654bf20 (Local ID)a8372aa0-e88e-4e96-af74-c32d5654bf20 (Archive number)a8372aa0-e88e-4e96-af74-c32d5654bf20 (OAI)
Note

Publikationer: Social innovation i Svenska kyrkan; Status: Pågående; Period: 01/09/2015 → 31/08/2016

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Berglund, K.-E., Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2016). Social innovation i Svenska kyrkan (ed.). Svensk kyrkotidning, 112(1), 13
Open this publication in new window or tab >>Social innovation i Svenska kyrkan
2016 (Swedish)In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, Vol. 112, no 1, p. 13-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Idag ser vi hur kyrkan ställer om sina verksamheter för att hantera aktuella samhällsutmaningar såsom flyktingströmmar, fattigdom, hemlöshet och andra former av social exkludering. Det finns en mängd exempel på hur kyrkan utvecklar innovativa arbetssätt för att möta olika sociala behov i den vardagliga verksamheten. Begreppet social innovation kan bidra till att synliggöra och förstärka kyrkans innovativa utveckling av sociala arbetssätt och metoder inom och mellan organisations- och sektorsgränser. Det kan därigenom bidra till att förtydliga kyrkans förändrade roll i samhället, exempelvis vad gäller dess bidrag till lokal och regional utveckling. Vi vill här beskriva den satsning som forskningsenheten inlett på att kartlägga och analysera social innovation i Svenska kyrkans nutida och historiska verksamheter.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Effective innovation and organisation (AERI)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-14447 (URN)dce5a9ac-88cb-4aa5-94c0-38cc44c74872 (Local ID)dce5a9ac-88cb-4aa5-94c0-38cc44c74872 (Archive number)dce5a9ac-88cb-4aa5-94c0-38cc44c74872 (OAI)
Projects
Social innovation i Norrbotten, Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation, Social innovation i Svenska kyrkan
Note

Godkänd; 2016; 20160606 (mallin)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-13Bibliographically approved
Berglund, K.-E., Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2016). Social innovation now and then in the Church of Sweden. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 7(2), 125-141
Open this publication in new window or tab >>Social innovation now and then in the Church of Sweden
2016 (English)In: Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, ISSN 1869-3261, E-ISSN 2196-9027, Vol. 7, no 2, p. 125-141Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Social innovation – referring to the development and implementation of new social practices

to improve the quality of life, well-being, relations and empowerment of individuals

and communities – shares similarities with the diaconal work performed as part of Christian

social practices and the welfare services provided by Christian communities and parishes.

Based on the results from a study of innovative social practices in the Church of Sweden,

this article scrutinizes the character of a selection of historical and contemporary examples

of social innovation in the Church, in order to further develop the knowledge of how to develop

new forms of diaconal work related to welfare services as the societal context changes.

By pinpointing the content, process, empowerment, innovation and normativity of social

innovation, the analysis highlights pivotal components in the transition from social exclusion

to social inclusion in the Church’s specific settings.

Keywords
Social innovation, welfare, church, diaconia, gender
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-60370 (URN)10.13109/diac.2016.7.2.125 (DOI)
Projects
Social innovation i Svenska kyrkan
Note

Validerad; 2016; Nivå 1; 2016-11-21 (andbra)

Available from: 2016-11-13 Created: 2016-11-13 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Berglund, K.-E. (2015). Gender-driven social innovation (ed.). Paper presented at Högskola och Samhälle i Samverkan 2015 : 28/05/2015 - 29/05/2015. Paper presented at Högskola och Samhälle i Samverkan 2015 : 28/05/2015 - 29/05/2015.
Open this publication in new window or tab >>Gender-driven social innovation
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30260 (URN)4064f5da-f198-4480-8eaa-bd065dfb87a3 (Local ID)4064f5da-f198-4480-8eaa-bd065dfb87a3 (Archive number)4064f5da-f198-4480-8eaa-bd065dfb87a3 (OAI)
Conference
Högskola och Samhälle i Samverkan 2015 : 28/05/2015 - 29/05/2015
Note
Godkänd; 2015; 20151202 (knuber)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Berglund, K.-E. & Lindberg, M. (2014). Four levels of social Innovations in women's networks (ed.). Paper presented at Uddevalla Symposium : 12/06/2014 - 14/06/2014. Paper presented at Uddevalla Symposium : 12/06/2014 - 14/06/2014.
Open this publication in new window or tab >>Four levels of social Innovations in women's networks
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Effective innovation and organisation (AERI)
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35650 (URN)a4637bce-a2cb-4fb2-8100-5036a108e86f (Local ID)a4637bce-a2cb-4fb2-8100-5036a108e86f (Archive number)a4637bce-a2cb-4fb2-8100-5036a108e86f (OAI)
Conference
Uddevalla Symposium : 12/06/2014 - 14/06/2014
Projects
Social innovation i Norrbotten, Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
Note
Godkänd; 2014; 20140305 (knuber)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Berglund, K.-E. (2014). Project: The long term development of Corporate Social Responsibility (CSR) in Swedish Big Business.
Open this publication in new window or tab >>Project: The long term development of Corporate Social Responsibility (CSR) in Swedish Big Business
2014 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36284 (URN)dbb065e5-4729-4cc0-b7a3-ffbf8a831c5c (Local ID)dbb065e5-4729-4cc0-b7a3-ffbf8a831c5c (Archive number)dbb065e5-4729-4cc0-b7a3-ffbf8a831c5c (OAI)
Note

Status: Avslutat; Period: 01/04/2008 → …; Faktiskt slutdatum: 26/08/2013

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Berglund, K.-E. (2014). Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I nära samarbete med tre av Sveriges ledande organisationer för jämställt företagande och innovation ska projektet pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i form av genusmedveten innovations- och företagsutveckling. Projektet ökar förmågan i Sveriges innovations- och företagsstödjande system att i enlighet med regeringens jämställdhetspolitiska mål ge kvinnor och män samma makt att forma samhället och sina egna liv, särskilt vad gäller delmålen demokratisk och ekonomisk jämställdhet. Det problem som identifierats i deltagande organisationers och forskares tidigare inventeringar är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher. De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsutveckling som förmår inkludera ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.

Keywords
Social innovation, Genus, Innovation, Företagande, Rådgivning
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36145 (URN)85199a70-6336-4fe0-a05a-708aeb668f36 (Local ID)85199a70-6336-4fe0-a05a-708aeb668f36 (Archive number)85199a70-6336-4fe0-a05a-708aeb668f36 (OAI)
Note

Status: Pågående; Period: 01/10/2013 → 31/08/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Jansson, A., Forsberg, L., Karlberg, H. & Berglund, K.-E. (2014). Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Företagsutveckling AB och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Science; Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36071 (URN)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (Local ID)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (Archive number)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (OAI)
Note

Anteckningar: Finansiär: VINNOVA; Status: Pågående; Period: 01/10/2013 → 31/08/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2022-10-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8924-3687

Search in DiVA

Show all publications