Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Norberg, Håkan
Publications (8 of 8) Show all publications
Rwamamara, R., Norberg, H., Olofsson, T. & Lagerqvist, O. (2010). Using visualisation technologies for design and planning of a healthy construction workplace (ed.). Paper presented at . Construction Innovation, 10(3), 248-266
Open this publication in new window or tab >>Using visualisation technologies for design and planning of a healthy construction workplace
2010 (English)In: Construction Innovation, ISSN 1471-4175, E-ISSN 1477-0857, Vol. 10, no 3, p. 248-266Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of the paper is to investigate how health and safety gains and improvements of the construction workplace can be made through the use of three-dimensional (3D) and four-dimensional (4D) visualization technologies. Design/methodology/approach – The methodology used in the paper was a combination of semi-structured interviews with five construction project planners from three construction projects and observations of a 4D model used in one of the three projects. Findings – The findings of the paper have shown a great potential for 3D and 4D visualization in terms of communicating construction information as well as the health and safety risks in the design process where clash detection, work tasks sequence, workspace congestion can be identified by project stakeholders who are thus able to plan for alternative solutions to reduce or eliminate rework, heavy material handling and repetitive and awkward postures which expose workers to musculoskeletal injury risk. Research limitations/implications – The 3D and 4D models as they are currently used in the design of construction projects, particularly in the three projects investigated in this paper, still lack the worker reference frame and the visual interaction between the worker and the permanent as well as the temporary works. Originality/value – The paper describes the current and emerging trends in the development of 3D, virtual reality and 4D computer-aided design visualization and simulation, which have affected or are likely to have an impact on construction projects planning in the Swedish construction sector.

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-3820 (URN)10.1108/14714171011060060 (DOI)2-s2.0-84986173210 (Scopus ID)1aa9ea90-a8c1-11dc-9057-000ea68e967b (Local ID)1aa9ea90-a8c1-11dc-9057-000ea68e967b (Archive number)1aa9ea90-a8c1-11dc-9057-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2010; 20071212 (rorw)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Norberg, H., Wallström, P., Olofsson, T., Segerstedt, A., Tarandi, V., Isaksson, L. & Outters, N. (2009). Byggsynkronisering (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Byggsynkronisering
Show others...
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar de resultat som hittills framkommit i ett ERABUILD-projekt där avsikten är att skapa industrialiserade processer för definition, utformning, byggande och fastighetsförvaltning som väsentligt kan effektivisera byggande och förvaltning av fastigheter över hela livscykeln. Målet med den svenska delen är att definiera en framtida industrialiserad byggprocess som är stödd av ett synkroniserat flöde av information, resurser, material och aktiviteter till byggplatsens olika produktionsställen. Hypotesen är att platsknutna planeringsmetoderna som Line of Balance och 4D tillsammans med en robust produktionsstyrningsmetod kan skapa arbetsscheman som kan genomföras med tillräcklig förutsägbarhet. Detta är nödvändigt för att kunna skapa bra och effektiva försörjningskedjor. Mobila verksamhetssystem är en lämplig teknologi för att kunna understödja ett sådant synkroniserat byggande. För att säkerställa en öppen tillgång till den gemensamma bygginformationsmiljön (VBE) kommer tekniken med standardiserade Web Services att testas för att koppla ihop applikationer som kan stödja ett synkroniserat byggande.I Etapp I av projektet har produktionsprocessen för en typisk byggplats kartlagts där informations- och materialflöden samt användning av gemensamma resurser nödvändiga för genomförandet av olika produktionsaktiviteter definierats för att utveckla en byggplatsanpassad logistikmodell. Applikationer och metoder för planering och styrning samt strategier och mått för byggplatsens försörjningskedjor av information, material och komponenter har identifierats. I Etapp II, har valda delar av modellen att jämförts och utvärderas mot traditionella metoder i ett pågående byggprojekt, (NCC:s projekt kvarteret Rådjuret i Luleå samt Solberga Torg). Framtagna metoder med stöd av valda applikationer har demonstreras i en avgränsad del av projektet. Idag implementeras 3D projektering i stor skala i den svenska byggbranschen. Detta har lett till bättre samordning mellan olika discipliner och mindre antal kollisioner som måste lösas på plats. I nästa steg kommer en övergång till bygginformationsmodeller att ske (BIM) där informationen kommer att integreras mellan olika aktörer och skeenden i byggprocessen. En sådant naturligt steg är att integrera projektering och produktion där stora värden kan sparas om BIM modellen kan användas för inköp, planering och genomförandet i produktionsprocessen. En demonstrationsmiljö har byggts upp med en modellserver, en BIM Collaboration Hub, för att hantera IFC-filer som definierar byggnaden och andra filtyper som används i olika affärsprocesser. De olika bygg- och installationsdelarna kan läsas in med sina versioner från CAD-system i IFC-formatet och därefter knytas till annan information som t ex krav och tidplaneaktiviteter. Arkitekturen ger en flexibel lösning där företag kan samverka med hjälp av olika överföringsmetoder - filöverföring, tjänster som anropas och inmatning via ett grafiskt användargränssnitt. Den processmodell som utvecklats i inVBE projektet och som utgör viktig del i Håkan Norbergs lic-avhandling (se referenslistan) skapar bättre förutsättningar för beredning/koordinering, synkronisering, rapportering och uppföljning av produktionen på byggarbetsplatserna. Vid projektets slutpresentation var intresset stort från flera byggföretag att prova och utvärdera det nya arbetssättet och de nya verksamhetsstödjande applikationerna. Ambitionen är därför att tillsammans med intresserat byggföretag med lämpligt byggprojekt ansöka om SBUF medel för att genom fältprov utvärdera om förväntade kvalitets- och produktivitetsförbättringar erhålls i verkligheten.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2009. p. 135
Series
Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528
National Category
Construction Management Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Construction Engineering and Management; Industrial Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24694 (URN)c17da440-a13c-11de-8293-000ea68e967b (Local ID)978-91-7439-007-0 (ISBN)c17da440-a13c-11de-8293-000ea68e967b (Archive number)c17da440-a13c-11de-8293-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2009; 20090914 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-04-10Bibliographically approved
Norberg, H. & Jongeling, R. (2008). A model-based production planning and control method supporting delivery of cast-in-place concrete (ed.). Paper presented at International Conference on Construction Application of Virtual Reality : 20/10/2008 - 21/10/2008. Paper presented at International Conference on Construction Application of Virtual Reality : 20/10/2008 - 21/10/2008.
Open this publication in new window or tab >>A model-based production planning and control method supporting delivery of cast-in-place concrete
2008 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

This paper combines model-based design and construction techniques with principles from location based planning methods. Both concepts are applied in a practical study in which a model-based method is developed for the planning and control of cast in place concrete deliveries to the building site. The overall aim of this paper is to show a method that can be used to make the planning and control of the delivery process for cast in place concrete more efficient. The paper shows examples of changes in the way the concrete delivery process is handled by different actors. Using model-based working methods allow users to have better control of how for example material properties, such as concrete drying time, affect the planning and control of the delivery process. The paper first provides a background of the research including a description of the case study project. This section is followed by a description of the various methods and systems used in the case study. The application of the method is discussed, based on interviews with both a ready-mixed concrete supplier and a contractor that took part in the case study. The paper is concluded with suggestions for how the method can be further developed and improved to support the scheduling and control of cast in place concrete delivery.

National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30564 (URN)46a6a9d0-bafe-11dd-b223-000ea68e967b (Local ID)46a6a9d0-bafe-11dd-b223-000ea68e967b (Archive number)46a6a9d0-bafe-11dd-b223-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Construction Application of Virtual Reality : 20/10/2008 - 21/10/2008
Note
Godkänd; 2008; Bibliografisk uppgift: Værtspublikationsredaktører: N. Dawood; 20081125 (haknor)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Norberg, H., Olofsson, T. & Isaksson, L. (2008). A process model for construction synchronisation using time-space planning methods and Field Force Automation (ed.). In: (Ed.), (Ed.), CIB W78 25th International Conference on Information Technology in Construction: Improving the management of construction projects through IT adoption. Paper presented at International Conference on Informations Technology in Construction : 15/07/2008 - 17/07/2008 (pp. 91-102). : Universidad de Talca
Open this publication in new window or tab >>A process model for construction synchronisation using time-space planning methods and Field Force Automation
2008 (English)In: CIB W78 25th International Conference on Information Technology in Construction: Improving the management of construction projects through IT adoption, Universidad de Talca , 2008, p. 91-102Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper explores a proposed process model for construction synchronisation. The aim of the paper is to show the potential of working according to the Last Planner System of production and control by combining time-space planning methods and Field Force Automation. In addition, the paper aims to show the benefits of working with real time support regarding taking control actions in the schedule and to collect data for follow-up analysis. The paper first provides a background of the research and a description of the various methods and tools used in the process model. A process model is proposed based on the last planner and control system for the implementation of a new ICT tool with the purpose to enhance, planning and control in order to enhance construction synchronisation. It is concluded that site managers needs tools to change their view of planning from static view of the schedule which can be revised once or twice per project to the view that the schedule is a total dynamic instrument to be used to develop prognosis and measure for avoiding waste and delays in the realisation phase of the construction project. The paper is concluded with suggestions for how the method can be further developed and improved.

Place, publisher, year, edition, pages
Universidad de Talca, 2008
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-27050 (URN)05b831e0-78c9-11dd-955a-000ea68e967b (Local ID)05b831e0-78c9-11dd-955a-000ea68e967b (Archive number)05b831e0-78c9-11dd-955a-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Informations Technology in Construction : 15/07/2008 - 17/07/2008
Note
Godkänd; 2008; 20080902 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Wallström, P., Segerstedt, A., Norberg, H. & Olofsson, T. (2008). Inventory and production management in construction industry: an introduction (ed.). Paper presented at International Symposium on Inventories : 22/08/2008 - 26/08/2008. Paper presented at International Symposium on Inventories : 22/08/2008 - 26/08/2008.
Open this publication in new window or tab >>Inventory and production management in construction industry: an introduction
2008 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Construction Industry can and have been criticised for high waste of construction materials (plasterboards, windows, doors, toilet equipments etc, even organised thefts must be suspected); low quality (e.g. mould in new houses); very conservative management and also conservative trade unions. All this ending up and creating low efficiency. Investigations show that the Construction Industry has a lower productivity and efficiency than the ordinary manufacturing industry. We show a short overview of the administrative systems used in Construction Industry (in the Nordic countries). Traditional ERP-systems (like SAP/R3, Oracle etc) are not used in the construction processes. Planning and scheduling of a construction project is to a high extent still done without help from a computer system (compared to ordinary manufacturing companies). We present and discuss arguments why traditional ERP-systems not are used; e.g. a traditional work centre does not exist in a Construction project!? We then argue how a construction project should be notified, in what stages; and what in what stages of the project. Such that plans for purchase, supply and other necessary resources can be created; such that the "critical line" continuously can be followed, studied and overruns avoided. Necessary ingredients are prescriptions (e.g. how a wall is built from plasterboards, which is not the same but something similar to ‘routings' in traditional manufacturing); tasks (e.g. building an inner wall at a special work location); resources (people and machines with special skills that perform the different tasks); items (construction materials, a task to be performed requires resources, items and tools). For the tasks immediate predecessors must be determined. 3D-presentations are necessary and the work locations, place, are much more important and necessary than in a traditional ERP-system. Subcontractors are much more common also compared to traditional ERP-systems and a resource that must be well considered in the planning and scheduling of the construction project.

National Category
Construction Management Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Construction Engineering and Management; Industrial Logistics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37179 (URN)b1d50370-ba20-11dd-b223-000ea68e967b (Local ID)b1d50370-ba20-11dd-b223-000ea68e967b (Archive number)b1d50370-ba20-11dd-b223-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Symposium on Inventories : 22/08/2008 - 26/08/2008
Note
Godkänd; 2008; 20110614 (ysko)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-04-10Bibliographically approved
Norberg, H. (2008). On-site production synchronisation: improving the resource-flow in construction projects (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>On-site production synchronisation: improving the resource-flow in construction projects
2008 (English)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

This thesis presents a process model to support the synchronisation of work flow and resource flows in construction projects. The process model is based on a combination of Information and Communication Technologies (ICT) and construction management methods. Work-flow is defined as the flow of work on-site, i.e. activities, carried out by the construction workers on the construction site. The work on site requires different kind of resources. These resources have also to flow to and within the construction site. This is defined as resource flow. Planning of construction projects does not only concern the planning of work on site, each material must be delivered in time, drawings must be available when an activity starts, subcontractors must show up when they are required, etc. These plans are not automatically coordinated during the course of a construction project, i.e. the site manager and its supporting team has a lot to keep track of during the project. VDC methods can support the management of the construction work during the project duration and activities and flows must be managed simultaneously. This is only possible when the site manager supported by its project team and foremen can manage these two flows in real-time according to the execution of work on site, i.e. the work-flow and resource-flows must be synchronised. The author proposes a process model based on a number of techniques and methods that can address this need. This is the ´Big Idea´ of this thesis. The objective of this research is to find a suitable process of working with Virtual Design and Construction (VDC) methods to support and synchronise the flow of information, material, construction workers and required resources on construction sites. The research aims to provide a process model including techniques and methods which can be used by site managers, supported by its project team and foremen, to reduce waste and improve productivity of the construction work on site. The research is based on literature studies of construction management, ICT and VDC methods in combination with qualitative investigations and studies of two construction projects. The result of this research is a proposed process model for on-site production synchronisation. The main parts of the process model includes Building Information Models (BIM), Location-Based Planning (LBP), 4D modelling, and Field Force Automation (FFA). The architecture of the model is built to support flow of work and resources, real-time synchronisation, and the Last Planner System of production control. The combination of techniques and methods enables faster follow-up, benchmarking and reuse of experience of on-site production. This allows construction projects not only to be followed up regarding economy, but also regarding productivity, common errors, etc. In that way the productivity in construction can increase. The next step in this research is to evaluate the proposed process model in several case studies. The model will be evaluated step-by-step before the entire process is evaluated.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 86
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2008:52
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-18670 (URN)9bad4eb0-c1e9-11dd-a054-000ea68e967b (Local ID)9bad4eb0-c1e9-11dd-a054-000ea68e967b (Archive number)9bad4eb0-c1e9-11dd-a054-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20081204 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Jongeling, R., Olofsson, T. & Norberg, H. (2007). Virtual construction: construction planning and simulation with 4D (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå University of Technology. Department of Civil and Environmental Engineering. Division of Structural Engineering
Open this publication in new window or tab >>Virtual construction: construction planning and simulation with 4D
2007 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Luleå: Luleå University of Technology. Department of Civil and Environmental Engineering. Division of Structural Engineering, 2007. p. 121
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33556 (URN)6bd121a0-7c83-11dc-b50c-000ea68e967b (Local ID)6bd121a0-7c83-11dc-b50c-000ea68e967b (Archive number)6bd121a0-7c83-11dc-b50c-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2007; 20071017 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Norberg, H., Jongeling, R. & Olofsson, T. (2006). Planning for cast-in-place concrete construction using 4D CAD models and line-of-balance scheduling (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Procedings of the World IT Conference for Design and Construction, INCITE-ITCED 2006: . Paper presented at World IT Conference for Design and Construction : 15/11/2006 - 17/11/2006 (pp. 403-414).
Open this publication in new window or tab >>Planning for cast-in-place concrete construction using 4D CAD models and line-of-balance scheduling
2006 (English)In: Procedings of the World IT Conference for Design and Construction, INCITE-ITCED 2006, 2006, p. 403-414Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Construction Management
Research subject
Construction Engineering and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-31528 (URN)5bd727c0-99e1-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)81-89809-02-4 (ISBN)5bd727c0-99e1-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)5bd727c0-99e1-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Conference
World IT Conference for Design and Construction : 15/11/2006 - 17/11/2006
Note
Godkänd; 2006; 20070101 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications