Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 16) Show all publications
Johansson, J., Berglund, L., Johansson, M., Nygren, M., Rask, K., Samuelson, B. & Stenberg, M. (2019). Occupational safety in the construction industry. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 64(1), 21-32
Open this publication in new window or tab >>Occupational safety in the construction industry
Show others...
2019 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 64, no 1, p. 21-32Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND

The paper is a research review focusing on occupational safety in the construction industry.

OBJECTIVE

The purpose is to present research that highlights the areas of occupational safety and risks and to identify areas where research is lacking.

METHODS

326 articles from scientific journals, mainly covering the construction industry in Europe, Canada, USA, Australia and Japan have been studied. The findings are presented under 11 categories: accident statistics; individual factors; legislation and regulations; ethical considerations; risk management; leadership, management, organization; competence; safety design; cost-benefit calculations; programs and models; and technical solutions.

RESULTS

The research is dominated by initiatives from researchers and government authorities, while the construction industry only appears as the object for the research. There is a scarcity of research on integrated systems encompassing subcontractors, as well as a lack of research with sociological perspectives on accidents. Furthermore, only a few studies have applied a gender perspective on safety in construction, i.e. there is a need of further research in this particular area.

CONCLUSIONS

A range of initiatives have been taken to increase safety in the construction industry and the initiatives are mainly reported to be successful. There are some cultural differences, but basically researchers present similar results regardless of country.

Place, publisher, year, edition, pages
IOS Press, 2019
Keywords
Accidents, risk management, safety design, technical solutions, safety interventions and prevention
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-75854 (URN)10.3233/WOR-192976 (DOI)000487235000002 ()31450536 (PubMedID)2-s2.0-85072586418 (Scopus ID)
Note

Validerad;2019;Nivå 2;2019-09-25 (johcin)

Available from: 2019-09-05 Created: 2019-09-05 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å., Abrahamsson, L., Fältholm, Y., Johansson, B., Johansson, J., Johansson, S. & Rask, K. (2011). Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin (ed.). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den här rapporten beskrivs metoder och resultat från projektet Framtidsfabriken, vars idé har varit att bryta traditionella mönster vid utformning av produktionssystem genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. Projektet har bedrivits på Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet har dels varit att problematisera och utveckla metoder för produktionsutformning och dels att bidra till utveckling av teorierna om ’det goda arbetet’. En konkret frågeställning har varit; Hur utformas ett modernt produktionssystem baserat på krav formulerade av kvinnor och ungdomar? Projektets mål har varit att utforma en vision av en effektiv, attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsmiljö i industrin. En avgränsning i projektet har varit valet att arbeta med industrin som bransch och inte en specifik typ av produktion eller ett visst företag. Projektet har bedrivits om ett interaktivt projekt i samarbete med aktörer från industrin. Totalt har 121 personer fördelat på 59 procent kvinnor och 41 procent män medverkat som deltagare i projektet. Deltagarna i projektet har varit anställda på både chefs- och medarbetarnivå i industrin, ungdomar, samt representanter för branschorganisationer och fackförbund. Arbetet har huvudsakligen genomförts i form av workshops samt fokusgrupper och intervjuer. Metoden har varit Future Workshops, där deltagarna inledningsvis diskuterar nuläge för att sedan arbeta med framtida ideala lösningar och idéer om implementering av lösningar. Även andra metoder har nyttjats; ”Personas” för att förmedla nuvarande situationer i industrin, scenarier för att stimulera till idéer om framtiden samt olika metoder och associativa bilder för att stimulera kreativitet och kommunikation i gruppen. Analys av material från intervjuer, observationer, diskussioner, val av bilder, ljud- och videoinspelningar har inriktats mot förståelse av deltagarnas kontexter och tolkning av deras behov och preferenser. Projektet har varit annorlunda genom målsättningen att bryta traditionella mönster av produktionsutformning genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. En vision av ett modernt produktionssystem har utformats, baserat på krav formulerade av kvinnor. Några exempel från visionen är att alla är medarbetare på Framtidsfabriken. Det är lika många män som kvinnor på alla befattningar. På framtidsfabriken arbetas med filosofin ’livslång trainee’. Man arbetar med olika former av nätverk, där olika kompetenser både inom och utanför företaget möts för att stimulera till innovation, ständig utveckling och förbättring. Flexibel arbetstid möjliggörs via individuella scheman. I lokalerna finns mötesplatser för kommunikation, nätverk och projektarbeten. Lokalerna är ljusa och färgsatta enligt företagsidentiteten. Teknik och kommunikation underlättas via ett enhetliga system, som alla kan ta del av.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011. p. 103
Series
Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Design; Industrial Work Environment; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23191 (URN)5f1acad8-fe2f-4d7f-a774-8bdbd70605d1 (Local ID)978-91-7439-250-0 (ISBN)5f1acad8-fe2f-4d7f-a774-8bdbd70605d1 (Archive number)5f1acad8-fe2f-4d7f-a774-8bdbd70605d1 (OAI)
Projects
Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor
Note

Godkänd; 2011; 20110504 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Rask, K. (2011). Nya GIRON: samhällsomvandling i malmfälten (ed.). Paper presented at Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011. Paper presented at Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011.
Open this publication in new window or tab >>Nya GIRON: samhällsomvandling i malmfälten
2011 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35421 (URN)9f59220f-7713-4cbc-a2b2-5f54011556fd (Local ID)9f59220f-7713-4cbc-a2b2-5f54011556fd (Archive number)9f59220f-7713-4cbc-a2b2-5f54011556fd (OAI)
Conference
Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Note
Godkänd; 2011; 20110630 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Johansson, B., Rask, K. & Stenberg, M. (2011). Piece rates and their effects on health and safety: a literatury study (ed.). Paper presented at Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011. Paper presented at Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011.
Open this publication in new window or tab >>Piece rates and their effects on health and safety: a literatury study
2011 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40613 (URN)fccceeed-8fd5-4216-a649-012a49a71bf2 (Local ID)fccceeed-8fd5-4216-a649-012a49a71bf2 (Archive number)fccceeed-8fd5-4216-a649-012a49a71bf2 (OAI)
Conference
Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Note
Godkänd; 2011; 20110628 (andbra)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Johansson, B., Rask, K. & Stenberg, M. (2010). Piece rates and their effects on health and safety – A literature review (ed.). Applied Ergonomics, 41(4), 607-614
Open this publication in new window or tab >>Piece rates and their effects on health and safety – A literature review
2010 (English)In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 41, no 4, p. 607-614Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this study was to carry out a broad survey and analysis of relevant research articles about "piece rate" wages and their effects on health and safety, which were published internationally until the fall of 2008. The aim was to summarize and describe the state of the art of the research in this field and if possible draw conclusions from the accumulated research results. A total of 75 research articles were examined extensively and 31 of these were found relevant and had sufficient quality to serve the purpose of this study. The findings of these relevant articles are summarized and analyzed in the survey. Since the late 1980s, there has been a change of research focus regarding previous termpiece rates and their effects on health and safety.next term More recent research shows a clear interest for previous termhealth,next term musculoskeletal injuries, physical workload, pains and occupational injuries. The previous interest in risk behavior, security and accidents is still there, but no longer dominates the research scene.Although research is still sparse and fragmented, much of the accumulated knowledge about the previous termeffects of piece ratenext term work tells us that previous termpiece ratesnext term in many situations have a negative previous termeffect on health and safety.next term The fact that 27 of the 31 studied articles found negative previous termeffects of piece ratesnext term on different aspects of previous termhealth and safetynext term does not prove causality, but together they give very strong support for the hypothesis that in most situations previous termpiece ratesnext term have negative previous termeffects on health and safety.next termIn order to achieve better knowledge about the previous termeffects of piece ratesnext term in branches where previous termpiece ratesnext term are regarded problematic, further research is needed and such research has to be designed to meet the specific questions that are to be answered.

Keywords
Piece rate, Piece work, Piece wage, Health Safety
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-6469 (URN)10.1016/j.apergo.2009.12.020 (DOI)000276716500018 ()20106469 (PubMedID)2-s2.0-77950371351 (Scopus ID)4b1e5df0-fb8f-11de-bae5-000ea68e967b (Local ID)4b1e5df0-fb8f-11de-bae5-000ea68e967b (Archive number)4b1e5df0-fb8f-11de-bae5-000ea68e967b (OAI)
Note

Validerad; 2010; 20100107 (kjell_r)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Abrahamsson, L., Fältholm, Y., Wikberg-Nilsson, Å., Johansson, S., Johansson, J., Rask, K. & Johansson, B. (2010). Projekt: Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor
Show others...
2010 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ett forskningsprojekt som bland annat innebar arbete tillsammans med ett designteam bestående av kvinnor (yrkesaktiva inom industrin) för att utforma modeller för framtidens industriarbete – både organisation och arbetsplatser. Projektet pågick 2008-2011 med finansiering från AFA (2,7 milj. kr), FAS (2,4 milj. kr) samt EUs regionala utvecklingsfond. I projektet medverkade även Jan Johansson, Bo Johansson och Kjell Rask. Doktorander: Åsa Wikberg-Nilsson (Industriell design) och Stina Johansson (IPM).

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Work Environment; Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36019 (URN)2aa26eea-a5b5-4137-b780-0f466123c1ad (Local ID)2aa26eea-a5b5-4137-b780-0f466123c1ad (Archive number)2aa26eea-a5b5-4137-b780-0f466123c1ad (OAI)
Note

Publikationer: Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin; Framtidsfabriken: en vision av morgondagens arbete i industri; Status: Avslutat; Period: 01/01/2008 → 31/12/2011

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Abrahamsson, L., Kaplan, A., Johansson, J., Rask, K., Fältholm, Y., Kumar, U. & Bergquist, B. (2010). Projekt: LUPO - globala länkar.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: LUPO - globala länkar
Show others...
2010 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Manufacturing, Surface and Joining Technology Other Civil Engineering Reliability and Maintenance
Research subject
Industrial Work Environment; Manufacturing Systems Engineering; Operation and Maintenance; Quality Technology and Management
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36001 (URN)1d0e571d-1a6c-4966-b624-bc056362f5c2 (Local ID)1d0e571d-1a6c-4966-b624-bc056362f5c2 (Archive number)1d0e571d-1a6c-4966-b624-bc056362f5c2 (OAI)
Note

Status: Avslutat; Period: 01/01/2008 → 31/12/2009

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Abrahamsson, L., Johansson, J. & Rask, K. (2010). Projekt: Produktion Botnia.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Produktion Botnia
2010 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

EU strukturfonder

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36236 (URN)bf8305b2-4e96-471e-8551-6d5b09681a43 (Local ID)bf8305b2-4e96-471e-8551-6d5b09681a43 (Archive number)bf8305b2-4e96-471e-8551-6d5b09681a43 (OAI)
Note

Status: Avslutat; Period: 01/01/2008 → 31/12/2010

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Rask, K. & Johansson, J. (2008). Similarities and differences between lean production, tayloristic and socio-technical systems revealed in the methodology characteristics map (ed.). In: (Ed.), Leo J. de Vin (Ed.), Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: June 30th - July 2nd, 2008, Skövde, Sweden. Paper presented at International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing : 30/06/2008 - 02/07/2008 (pp. 995-1001).
Open this publication in new window or tab >>Similarities and differences between lean production, tayloristic and socio-technical systems revealed in the methodology characteristics map
2008 (English)In: Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: June 30th - July 2nd, 2008, Skövde, Sweden / [ed] Leo J. de Vin, 2008, p. 995-1001Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we illustrate similarities and differences between Lean Production, Sociotechnical System Theory and Taylorism (Scientific Management) in the methodology characteristics map. 10 categories are extracted from basic literature and classified for each of the methodologies, for the construction of the chart. 4 of the categories relate to division of work, where we discuss integration and segregation of work. 2 categories relate to instructions and information, while the remaining 4 are related to the general focus of the methodology. With reflections to the illustrated results in the chart, we discuss sources to disagreement about similarities and differences between the methodologies.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-31834 (URN)621108b0-1693-11dd-9a8f-000ea68e967b (Local ID)978-91-633-2757-5 (ISBN)621108b0-1693-11dd-9a8f-000ea68e967b (Archive number)621108b0-1693-11dd-9a8f-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing : 30/06/2008 - 02/07/2008
Note
Godkänd; 2008; Bibliografisk uppgift: The CD contains an electronic version of the proceedings printed in two volumes that are identified as follows: Printed in Sweden by Runit AB, Skövde “June 30th – July 2nd 2008, University of Skövde, Sweden”. “FAIM2008” ISBN: 978-91-633-2757-5; 20080430 (kjell_r)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Abrahamsson, L., Fältholm, Y., Johansson, B., Johansson, J. & Rask, K. (2008). Ungdomar och kvinnor utvecklar en konceptfabrik: ett annorlunda projekt (ed.). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Ungdomar och kvinnor utvecklar en konceptfabrik: ett annorlunda projekt
Show others...
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver projektplanen för projektet Framtidsfabriken - en konceptfabrik utformad av kvinnor och ungdomar. Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av arbetsformer som ger en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män i industriellt arbete samt att ta fram uppdaterade principer för ett modernt industriellt produktionssystem. Vi utgår från de krav på det goda industri¬arbetet som ungdomar och kvinnor i dagens samhälle ställer. Vår metodidé är att försöka bryta gängse mönster i utformning av produktions¬system genom att låta grupper som i vanliga fall inte deltar i produk¬tionsutveckling (ungdomar och kvinnor) praktiskt medverka. Projektet genomförs 2008-2010 och har fyra faser: 1) kunskapsöversikt kring produktionssystem, arbetsmiljö och genus, 2) förstudie - en empirisk kartläggning av problem och preferenser kring produktionsmiljö, främst hos kvinnor i industrin och ungdomar, men också andra aktörer, 3) "projektering" - projektets interaktiva del där arbetsgrupper bestående av ungdomar och kvinnor med hjälp av forskarna arbetar fram en attraktiv och samtidigt effektiv "konceptfabrik", dvs. en visualiserad modell över ett framtida produktionssystem, och en uppsättning uppdaterade kriterier för det goda industriarbetet på systemnivå. 4) Summerande analys.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2008. p. 24
Series
FRAMTIDSFABRIKEN ; 1: ProjektbeskrivningResearch report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528 ; 2008:18
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-24593 (URN)ba0ecdc0-ddbe-11dd-bf31-000ea68e967b (Local ID)ba0ecdc0-ddbe-11dd-bf31-000ea68e967b (Archive number)ba0ecdc0-ddbe-11dd-bf31-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2008; 20090108 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7581-4725

Search in DiVA

Show all publications