Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Arvanitidis, Ioannis
Publications (9 of 9) Show all publications
Arvanitidis, I., Nyberg, U. & Ouchterlony, F. (2004). Diameterns inverkan på detonationsegenskaperna hos emulsionssprängämne E682 i cylinderprovet (ed.). Paper presented at . Stockholm: Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo
Open this publication in new window or tab >>Diameterns inverkan på detonationsegenskaperna hos emulsionssprängämne E682 i cylinderprovet
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Cylinder expansions tests with 4 different diameters ranging from 40 to 100 mm have been conducted on the generic emulsion explosive E682, both pure and with 20 % ANFO content. The work capacity is expressed in terms of the Gurney energy EG, which equals the sum of the kinetic energy of the copper tube and the radial kinetic energy of the gases. The purpose was to study the effect of charge diameter on the explosive's work capacity expressed as the Gurney energy and to supplement earlier work done by Nie (2001). The radial expansion has been measured as well as the velocity of detonation in 11 copper tubes. The effect of ANFO granules were tested by making a mixture of E682 with 20% ANFO. The ANFO used in the present study is Anolit from Dyno Nobel, which basically is the same product as the Prillit A used by Nie. The average density of pure E682 was 1130 kg/m3 and that of E682 with 20% ANFO 1200 kg/m3. The results from the new batch of E682 show similarities with the old batch regarding VOD as function of inverse charge diameter but the trend of the Gurney energy is different from the first experiments carried out by Nie. This could be due to previous tolerance variations in the tube dimensions. The Gurney energy seems to be independent of the charge diameter between 40-100 mm in the new experiments. The measured Gurney energy for pure E682 was 1.77 ± 0.06 MJ/kg and that of E682 with 20% ANFO 1.71 ± 0.07 MJ/kg which is somewhat lower. The use of 20% ANFO in E682 results in the same volume based Gurney energy as for pure E682 however. The overall average is 2.02 ± 0.02 MJ/dm3. The energy utilisation ratio is 0.58 ± 0.03 for pure E682 and 0.53 ± 0.03 for E682 with 20% ANFO. This is slightly lower than for the Titan 6000 series gassed bulk emulsion but higher than for pure ANFO. The detonation pressure decreases with the charge diameter however and this indicates that a smaller hole diameter in rock blasting leads to a lower detonation pressure without loosing work energy when keeping the powder factor constant.

Abstract [sv]

Cylindertest har genomförts på emulsionssprängämne 682 (E682) i syfte att undersöka hur arbetsförmågan varierar med laddningsdiametern inom intervallet 40-100 mm. Två satser syrebalanserad emulsion undersöktes, ren E682 och E682 med 20% ANFO. Receptet till E682 är framtaget tillsammans med Dyno Nobel och Kimit AB. Denna experiment emulsion har undersökts tidigare, bl.a. finns en brinnmodell. Emulsionen är syrebalanserad. När det gäller den volymbaserade explosionsenergin så ligger ren E682 något lägre än E682 med 20% ANFO, 3.47 MJ/dm3 respektive 3.85 MJ/dm3. Mjukglödgade 1 m långa kopparrör med inner/ytter diametrar 40/44, 60/66, 80/88 och 100/110 (mm/mm) har använts. Försöksuppställningen består av ett vertikalt monterat kopparrör fyllt med E682. Laddningsdensiteten var ca 1130 och 1200 kg/m3 för ren E682 respektive E682 med 20% ANFO. Initieringen sker ovanifrån med sprängdeg varvid detonationsfronten går nedåt genom laddningen i röret. Detonationsfrontens hastighet (VOD) mäts med resistansprob som monterats längs rörets mittlinje. Den radiella expansionen mäts med 10 kontaktpinnar ca 65 cm nedåt på röret ifrån initieringspunkten. Expansionen mäts från 0.5 mm från rörväggen till en total volymexpansion om 6-9ggr. Med hjälp av VOD och expansionsdata kan man räkna fram kopparväggens rörelse och den kinetiska slutenergin kallad "Gurneyenergin" som är ett mått på sprängämnets arbetsförmåga. Genom att jämföra Gurneyenergin med explosionsenergin kan man få fram en verkningsgrad. Gurneyenergin, som mäts i MJ/kg sprängämne, var oberoende av laddningsdiametern. Följden blir att även verkningsgraden är oberoende av laddningsdiametern inom det studerade intervallet 40-100 mm. För ren emulsion låg kopparväggens sluthastighet runt 1280 ± 20 m/s och Gurneyenergin 1.77 ± 0.06 MJ/kg. Vad gäller E682 med 20 % ANFO blev hastigheten något högre, 1290 ± 20 m/s samt Gurneyenergin 1.71 ± 0.07 MJ/kg. Verkningsgraden för ren E682 är 58 ± 3 % och för E682 med 20 % ANFO 53 ± 3% av tillgänglig energi. Den något lägre verkningsgraden för E682 med 20 % ANFO kan förklaras med att ANFO i sig har en lägre verkningsgrad ca 40-50 %. En tidigare försöksserie av Nie (2001) visade förvånansvärt nog verkningsgraden hos försöken med 80/88 rören var markant högre än hos 40/44 och 100/110 rören. I jämförelse med denna studie så verkar sluthastigheterna i Nie's försök med 80/88 rören vara onormalt höga vilket kan tänkas bero på materialfel eller dimensionsfel hos rören. Man kan tydligt se att kopparväggens acceleration ökar med minskande rördiameter. Detta är en naturlig följd av att massan som ska accelereras minskar mycket snabbare med minskande laddningsdiameter än vad detonationstrycket gör. Sammanfattningsvis kan man säga att verkningsgraden minskar något för E682 då man tillsätter ANFO men att den är oberoende av laddningsdiametern. Om man jämför Gurneyenergin på volymbasis så ligger däremot ren E682 obetydligt lägre än E682 med 20% ANFO, ca 2%.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo, 2004. p. 22
Series
Svebefo rapport, ISSN 1104-1773 ; 66
Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23127 (URN)5ae042c0-bd0e-11db-9be7-000ea68e967b (Local ID)5ae042c0-bd0e-11db-9be7-000ea68e967b (Archive number)5ae042c0-bd0e-11db-9be7-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2004; Bibliografisk uppgift: The diameter effect on detonation properties of cylinder test experiments with emulsion E682; 20070215 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Ouchterlony, F., Moser, P., Nyberg, U. & Arvanitidis, I. (2003). Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von ANFO- und Emulsionssprengstoffen mit Hilfe von großen Zylinderexpansionsversuchen (ed.). Paper presented at . Berg- und Huttenmännische Monatshefte (BHM), 148(6), 231-238
Open this publication in new window or tab >>Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von ANFO- und Emulsionssprengstoffen mit Hilfe von großen Zylinderexpansionsversuchen
2003 (German)In: Berg- und Huttenmännische Monatshefte (BHM), ISSN 0005-8912, E-ISSN 1613-7531, Vol. 148, no 6, p. 231-238Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cylinder expansion tests have been made in order to measure the working capacity of commercial explosives under standardized but realistic conditions. Copper tubes, O 110/100 mm diameter, filled with ANFO or bulk emulsion explosives were detonated, the VOD and the tube wall expansion measured. From this the work capacity in terms of the Gurney energy EG, i.e. kinetic energy of tube and explosive gases, was calculated. Pure ANFO gave values of 1.6-1.9 MJ/kg, aluminised ANFO 2.5 MJ/kg and bulk emulsion 1.5-2.3 MJ/kg depending on the density. The explosive energy transfer is basically over at a volume expansion ratio of 5-10, but the aluminised ANFO keeps doing work much longer. Compared with their explosion energies however, the ANFO explosives transferred only 40-50 % of the available energy but the emulsion 60-70 % at normal densities. At densities above 1200 kg/m3, the VOD of the emulsions tends to drop off but the work capacity continues to increase. It is best described as a linearly increasing function with density. The case is finally made that the cylinder test is a better way to emulate rock-blasting conditions than the underwater test. It stops doing work at a relevant expansion ratio of the blast fumes and it has a reasonable balance between the different energies that accompany the blasting process. It can cope with charge sizes that are relevant for commercial explosives.

Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-6396 (URN)4a047840-891f-11db-8975-000ea68e967b (Local ID)4a047840-891f-11db-8975-000ea68e967b (Archive number)4a047840-891f-11db-8975-000ea68e967b (OAI)
Note
Validerad; 2003; 20061211 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Birk, W., Arvanitidis, I., Medvedev, A. & Jönsson, P. (2003). Foam level control in a water model of the LD converter process (ed.). Control Engineering Practice, 11(1), 49-56
Open this publication in new window or tab >>Foam level control in a water model of the LD converter process
2003 (English)In: Control Engineering Practice, ISSN 0967-0661, E-ISSN 1873-6939, Vol. 11, no 1, p. 49-56Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper deals with estimation and control of foam level in dynamic foaming. An improved foam level estimation methodology from a microphone signal and its automatic calibration is presented. The dynamical reaction of the foam level on air lance movements is modelled using system identification. Based on the resulting mathematical model, a controller for foam level stabilisation is designed and applied to a water model, representing the LD converter process. It is shown that the foam level can be controlled using a microphone as the measurement device and air lance movement as the actuator.

National Category
Control Engineering Other Civil Engineering
Research subject
Control Engineering; Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5721 (URN)10.1016/S0967-0661(02)00178-8 (DOI)000180496300006 ()2-s2.0-0037274949 (Scopus ID)3e5d6460-6454-11db-8cbe-000ea68e967b (Local ID)3e5d6460-6454-11db-8cbe-000ea68e967b (Archive number)3e5d6460-6454-11db-8cbe-000ea68e967b (OAI)
Note

Validerad; 2003; 20061025 (ysko)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Nyberg, U., Arvanitidis, I., Olsson, M. & Ouchterlony, F. (2003). Large size cylinder expansion tests on ANFO and gassed bulk emulsion explosives (ed.). In: (Ed.), R. Holmberg (Ed.), Explosives and blasting technique: proceedings of the EFEE Second World Conference on Explosives and Blasting Technique. Paper presented at EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique : 10/09/2003 - 12/09/2003 (pp. 181-191). Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands
Open this publication in new window or tab >>Large size cylinder expansion tests on ANFO and gassed bulk emulsion explosives
2003 (English)In: Explosives and blasting technique: proceedings of the EFEE Second World Conference on Explosives and Blasting Technique / [ed] R. Holmberg, Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 2003, p. 181-191Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam: Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands, 2003
Keywords
Civil engineering and architecture - Geoengineering and mining engineering, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Geoteknik och gruvteknik
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37339 (URN)b5474c20-7b24-11dc-a72d-000ea68e967b (Local ID)90-5809-605-X (ISBN)b5474c20-7b24-11dc-a72d-000ea68e967b (Archive number)b5474c20-7b24-11dc-a72d-000ea68e967b (OAI)
Conference
EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique : 10/09/2003 - 12/09/2003
Note
Godkänd; 2003; 20071015 (ysko)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Nyberg, U., Arvanitidis, I., Ouchterlony, F. & Olsson, M. (2002). Cylinder expansion tests on reference explosives from production (ed.). Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Cylinder expansion tests on reference explosives from production
2002 (English)Report (Other academic)
Series
EU-project GRD-2000-25224, Technical report no. 21, 2002-10-03.
National Category
Other Civil Engineering
Research subject
Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23845 (URN)8a795730-cb5c-11dc-b803-000ea68e967b (Local ID)8a795730-cb5c-11dc-b803-000ea68e967b (Archive number)8a795730-cb5c-11dc-b803-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2002; 20080125 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Birk, W., Arvanitidis, I., Medvedev, A. & Jönsson, P. (2001). Foam level control in a water model of the LD converter process (ed.). In: (Ed.), Mituhiko Araki (Ed.), Automation in mining, mineral, and metal processing 2001: a proceedings volume from the 10th IFAC symposium, Tokyo, Japan, 4 - 6 September 2001. Paper presented at IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing : 04/09/2001 - 06/09/2001. Oxford: Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon
Open this publication in new window or tab >>Foam level control in a water model of the LD converter process
2001 (English)In: Automation in mining, mineral, and metal processing 2001: a proceedings volume from the 10th IFAC symposium, Tokyo, Japan, 4 - 6 September 2001 / [ed] Mituhiko Araki, Oxford: Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon , 2001Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper deals with estimation and control of foam level in dynamic foaming. An improved foam level estimation methodology from a microphone signal and its automatic calibration is presented. The dynamical reaction of the foam level on air lance movements is modelled using system identification. Based on the resulting mathematical model, a controller for foam level stabilisation is designed and applied to a water model, representing the LD converter process. It is shown that the foam level can be controlled using a microphone as the measurement device and air lance movement as the actuator.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon, 2001
National Category
Control Engineering Other Civil Engineering
Research subject
Control Engineering; Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-30875 (URN)4dba26b0-6453-11db-8cbe-000ea68e967b (Local ID)0-08-043692-7 (ISBN)4dba26b0-6453-11db-8cbe-000ea68e967b (Archive number)4dba26b0-6453-11db-8cbe-000ea68e967b (OAI)
Conference
IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing : 04/09/2001 - 06/09/2001
Note
Godkänd; 2001; 20061025 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Birk, W., Arvanitidis, I., Medvedev, A. & Jönsson, P. (2001). Foam level control in a water model of the LD converter process (ed.). Paper presented at IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing : 04/09/2001 - 06/09/2001. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series, 34(18), 273-278
Open this publication in new window or tab >>Foam level control in a water model of the LD converter process
2001 (English)In: Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series, ISSN 1474-6670, Vol. 34, no 18, p. 273-278Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper deals with estimation and control of foam level in dynamic foaming. An improved foam level estimation methodology from a microphone signal and its automatic calibration is presented. The dynamical reaction of the foam level on air lance movements is modelled using system identification. Based on the resulting mathematical model, a controller for foam level stabilisation is designed and applied to a water model, representing the LD converter process. It is shown that the foam level can be controlled using a microphone as the measurement device and air lance movement as the actuator.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon, 2001
National Category
Control Engineering Other Civil Engineering
Research subject
Control Engineering; Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-63479 (URN)10.1016/S1474-6670(17)33219-6 (DOI)0-08-043692-7 (ISBN)
Conference
IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing : 04/09/2001 - 06/09/2001
Available from: 2017-05-22 Created: 2017-05-22 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Birk, W., Arvanitidis, I., Jönsson, P. & Medvedev, A. (2001). Physical modeling and control of dynamic foaming in an LD-converter process (ed.). IEEE transactions on industry applications, 37(4), 1067-1073
Open this publication in new window or tab >>Physical modeling and control of dynamic foaming in an LD-converter process
2001 (English)In: IEEE transactions on industry applications, ISSN 0093-9994, E-ISSN 1939-9367, Vol. 37, no 4, p. 1067-1073Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper deals with physical modeling and control of dynamic foaming in the LD-converter process. An experimental setup consisting of a water model, digital signal processor, and PC hardware is built and shown to be useful for studying dynamic foaming. Furthermore, a foam height estimation algorithm is presented and validated through experiments. Finally, sound signals from the LD-converter and water model are compared and similarities between them are found.

National Category
Control Engineering Other Civil Engineering
Research subject
Control Engineering; Mining and Rock Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-13577 (URN)10.1109/28.936398 (DOI)000170117500016 ()2-s2.0-0035388261 (Scopus ID)cd105900-6455-11db-8cbe-000ea68e967b (Local ID)cd105900-6455-11db-8cbe-000ea68e967b (Archive number)cd105900-6455-11db-8cbe-000ea68e967b (OAI)
Note

Validerad; 2001; 20061025 (ysko)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Birk, W., Arvanitidis, I., Jönsson, P. & Medvedev, A. (2000). Physical modelling and control of dynamic foaming in an LD-converter process (ed.). In: (Ed.), (Ed.), Conference record of the 2000 IEEE Industry Applications Conference: thirty-fifth IAS Annual Meeting and World Conference on Industrial Applications of Electrical Energy, 8 - 12 October 2000, Roma (Italy). Paper presented at IEEE Industry Applications Conference : 08/10/2000 - 12/10/2000 (pp. 2584-2590). Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 4
Open this publication in new window or tab >>Physical modelling and control of dynamic foaming in an LD-converter process
2000 (English)In: Conference record of the 2000 IEEE Industry Applications Conference: thirty-fifth IAS Annual Meeting and World Conference on Industrial Applications of Electrical Energy, 8 - 12 October 2000, Roma (Italy), Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2000, Vol. 4, p. 2584-2590Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2000
National Category
Control Engineering
Research subject
Control Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37980 (URN)10.1109/IAS.2000.883187 (DOI)34507730 (Scopus ID)c35e519f-5d9b-4ac2-a70e-9935744d5e5f (Local ID)0-7803-6401-5 (ISBN)c35e519f-5d9b-4ac2-a70e-9935744d5e5f (Archive number)c35e519f-5d9b-4ac2-a70e-9935744d5e5f (OAI)
Conference
IEEE Industry Applications Conference : 08/10/2000 - 12/10/2000
Note
Godkänd; 2000; 20110118 (andbra)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications