Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Josefsson, Barbro
Publications (2 of 2) Show all publications
Josefsson, B. (2007). Ung och arbetssökande: en studie av ungdomars erfarenheter (ed.). (Licentiate dissertation). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Ung och arbetssökande: en studie av ungdomars erfarenheter
2007 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Young and unemployed : A study of the experiences of young adult's
Abstract [en]

The main purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse young adult's experience of unemployment; how young adults form strategies and relate to their unemployment as well as how they perceive their possibilities of establishing their selves in the labour market. The two main questions for this study are; how do adolescents cope and relate to being unemployed? And; what do they think about the possibilities of securing employment in the future?This licentiate thesis began as a labour market project where interviews with nineteen adolescents, 14 male(s) and 5 female(s), aged between 18 and 25 years were carried out. These interviews provide a description of the adolescent experience of being unemployed as well as subjects in labour market action programmes. The adolescents describe their meeting with different organizations in society from a labour market perspective. Through the project description it is understood that the background to this project was the experience of shortcomings of authorities to identifying and cooperating with young jobseekers during the early stage and not providing sufficient support to make their establishment on the labour market easier.A central impression is that these adolescents legitimise their unemployment by relating it to the unrealistic demands of employers and authorities. Another impression is that these young people also create strategies and space to deal with their situation. This may be visible in the daily life through activities that give the day structure such as physical activities or spending time with friends. These strategies reveal that these young people consider social activities as important, that participation in different labour market projects means that they are active in their unemployment and give their life structure. The most important strategy is however the struggle to secure employment as this makes them economically independent and social status. The majority are not interested in the social political system and consider it difficult to influence, one reason for this is that they perceive themselves as passive victims.In the process of establishing their selves in the labour market young people meet the representatives of society's different authorities that act as social support. However, what the authorities consider as support most young people consider as control in that they must routinely adapt to existing measures of actions instead of the actions being adapted to the individual.

Abstract [sv]

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ungdomar skapar mening i sin vardag i sitt sökande efter arbete, hur ungdomar utarbetar strategier och förhåller sig till sin livssituation som arbetssökande samt hur de uppfattar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Två övergripande frågeställningar för denna licentiatuppsats är; Hur hanterar och förhåller sig ungdomar till situationen att vara arbetssökande? Vilka uppfattningar har de om möjligheterna till ett arbete ur ett framtidsperspektiv? Licentiatuppsatsen tar sin utgångspunkt i ett arbetsmarknadsprojekt där intervjuer har genomförts med 19 ungdomar, 14 män och 5 kvinnor, i åldern 18-25 år. Genom intervjuer med ungdomarna beskrivs deras erfarenheter av att vara arbetssökande och föremål för arbetsmarknadsinsatser. Ungdomarna beskriver sitt möte med samhällets olika organisationer utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Av projektbeskrivningen framgick att bakgrunden till projektet var upplevelsen av brist hos myndigheter att i ett tidigt stadium identifiera och samverka för att ge unga arbetssökande tillräckligt stöd för att underlätta etablering på arbetsmarkanden. Ett centralt intryck är att de legitimerar sin situation utan arbete genom att relatera den till att det ställs orealistiska krav från både arbetsgivare och myndigheter. Ett annat intryck är att ungdomarna även skapar strategier och handlingsutrymme för att hanterar sin situation. Det kan ta sig uttryck i det vardagliga livet genom aktiviteter som ger struktur åt dagen, som kan handla om fysiska aktiviteter och umgänge med kompisar. Strategierna visar att de anser att det är viktigt med sociala aktiviteter överlag och deltagande i olika arbetsmarknadsprojekt är en strategi som samtidigt ger en struktur i livet och innebär att de är aktiva i sin situation som arbetssökande. Den viktigaste strategin är dock att anstränga sig för att få ett arbete som gör dem ekonomiskt självständiga och de anser att arbete även har en social betydelse. De flesta är ointresserade av det samhällspolitiska systemet och anser sig ha svårt att påverka dessa, där en orsak är att de upplever sig själva som passiva offer. I processen att etablera sig på arbetsmarknaden möter ungdomarna aktörer från samhällets olika instanser som ska verka som socialt stöd. Men det myndigheterna anser vara stöd upplever flera av ungdomar som kontroll. De upplever att de till stor del får anpassa sig till existerande åtgärder istället för att åtgärderna anpassas efter individen.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007. p. 129
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757 ; 2007:59
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-17696 (URN)4b838830-969f-11dc-ad7f-000ea68e967b (Local ID)4b838830-969f-11dc-ad7f-000ea68e967b (Archive number)4b838830-969f-11dc-ad7f-000ea68e967b (OAI)
Note

Godkänd; 2007; 20071119 (ysko)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-03-12Bibliographically approved
Josefsson, B., Nordlund, A., Sandvin, J. & Vidman, Å. (2005). Ung och utan arbete i Boden: utvärdering av projektet: en arbetsmarknad för alla unga i Boden (ed.). Paper presented at . Boden
Open this publication in new window or tab >>Ung och utan arbete i Boden: utvärdering av projektet: en arbetsmarknad för alla unga i Boden
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Boden: , 2005
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23713 (URN)81bbfef0-ef38-11db-bb5c-000ea68e967b (Local ID)81bbfef0-ef38-11db-bb5c-000ea68e967b (Archive number)81bbfef0-ef38-11db-bb5c-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2005; 20070420 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications