Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 11) Show all publications
Johansson, S. (2017). Jakten på ett hållbart arbete – fackliga utmaningar och möjligheter i mötet med lean. (Licentiate dissertation). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Jakten på ett hållbart arbete – fackliga utmaningar och möjligheter i mötet med lean
2017 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Managementkonceptet lean innehar idag en ledande position inom svensk industri alltsedan konceptet fick sin genomslagskraft på mitten av 1990-talet. Trots att konceptet som sådant väcker frågeställningar om dess inverkan på medlemmarnas arbetsmiljö är det omöjligt för fackföreningsrörelsen att stå emot denna trend; istället har de att finna vägar för att hantera lean. Utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv har jag följt och kritiskt granskat relationen mellan fackföreningsrörelsen och lean.

 

Syftet med denna avhandling är att identifiera och diskutera fackliga utmaningar och möjligheter kopplade till det ökande användandet av lean, här illustrerat av fackförbundet IF Metall. För att styra implementeringen av lean till att bli ett koncept som stödjer, inte motarbetar, fackliga ideologier och medlemmarnas krav på en säker, utvecklande arbetsmiljö och en trygg anställning lanserade IF Metall 2009 strategin ’det hållbara arbetet’. Vilande på tankarna från den sociotekniska skolan och erfarenheterna gjorda i tidigare strategier, ’det goda arbetet’ (Svenska Metallarbetareförbundet, 1985) och ’det utvecklande arbetet’ (Industrifacket, 1995), bygger denna strategi på tankarna om en utvecklad arbetsorganisation. 

 

Avhandlingen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fackliga representanter på olika nivåer och positioner, dokumentstudier, fältanteckningar från informella samtal vid deltagande fackliga aktiviteter samt analyser av tidigare forskning i ämnesområdet.

 

Avhandlingen identifierar och diskuterar de fackliga utmaningarna och möjligheterna kopplade till införandet av lean, detta  i termer av kampen om rollen som arbetarnas röst, förändrade industriella relationer, kampen mellan kollektivism och individualism samt en stark jämställdhetsdiskurs i samhället. 

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2017. p. 64
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757
Keywords
Fackförening, lean, utmaningar, möjligheter, arbetsorganisation
National Category
Work Sciences
Research subject
Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-62131 (URN)978-91-7583-818-2 (ISBN)978-91-7583-819-9 (ISBN)
Presentation
2017-03-17, A3521, Luleå tekniska universitet, Luleå, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2017-02-23 Created: 2017-02-22 Last updated: 2020-05-14Bibliographically approved
Johansson, J., Abrahamsson, L. & Johansson, S. (2013). If you can’t beat them, join them?: The Swedish trade union movement and lean production (ed.). Journal of Industrial Relations, 55(3), 445-460
Open this publication in new window or tab >>If you can’t beat them, join them?: The Swedish trade union movement and lean production
2013 (English)In: Journal of Industrial Relations, ISSN 0022-1856, E-ISSN 1472-9296, Vol. 55, no 3, p. 445-460Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the rise and changing nature of ‘lean production’ in Sweden and ‘lean’s’ interaction with union strategy and the demands of union members and employers. It begins with a discussion of what has characterised the Swedish work organisation debate over the past 50 years. With this as a base, we discuss significant trends in Swedish industry that provide both pitfalls and possibilities for workers and for Swedish trade union strategy. Our presumption is that such a strategy is not once and for all given, but something that must be brought up to date in relation to the societal context and altered production systems. Finally, we discuss IF Metall’s concept of ‘sustainable work’ that was established at their Congress in 2008. The title of our article, ‘If you can’t beat them, join them?’ is a provocative way to formulate the core of our analysis based on our overall understanding of lean production in Sweden. There are important implications for managers, workers and unions in countries both similar to and different from Sweden.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment; Gender and Technology; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-6588 (URN)10.1177/0022185613483999 (DOI)000323214300011 ()2-s2.0-84878809747 (Scopus ID)4d6f20d4-0fa9-43a8-bbfc-a8dbffee1f6f (Local ID)4d6f20d4-0fa9-43a8-bbfc-a8dbffee1f6f (Archive number)4d6f20d4-0fa9-43a8-bbfc-a8dbffee1f6f (OAI)
Note
Validerad; 2013; 20130611 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2022-10-28Bibliographically approved
Johansson, S. (2013). Lean och den svenska fackföreningsrörelsen: ett tudelat förhållande (ed.). In: (Ed.), Per Sederblad (Ed.), Lean i arbetslivet: (pp. 241-258). Stockholm: College of Liberal Arts and Sciences
Open this publication in new window or tab >>Lean och den svenska fackföreningsrörelsen: ett tudelat förhållande
2013 (Swedish)In: Lean i arbetslivet, Stockholm: College of Liberal Arts and Sciences, 2013, p. 241-258Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: College of Liberal Arts and Sciences, 2013
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20054 (URN)188996c1-0f08-4203-88b7-242dff2e059c (Local ID)9789147105601 (ISBN)188996c1-0f08-4203-88b7-242dff2e059c (Archive number)188996c1-0f08-4203-88b7-242dff2e059c (OAI)
Note
Godkänd; 2013; 20140908 (andbra)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2022-10-28Bibliographically approved
Brännmark, M., Langstrand, J., Johansson, S., Halvarsson, A., Abrahamsson, L. & Winkel, J. (2012). Researching Lean: Methodological Implications of Loose Definitions (ed.). Quality Innovation Prosperity, 16(2), 35-48
Open this publication in new window or tab >>Researching Lean: Methodological Implications of Loose Definitions
Show others...
2012 (English)In: Quality Innovation Prosperity, ISSN 1335-1745, E-ISSN 1338-984X, Vol. 16, no 2, p. 35-48Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Recently, Lean Production (Lean) has become a prevailing management concept in Sweden. However, previous research seems to show that the Lean concept and the impact of Lean vary considerably between organizations. This paper illustrates some key methodological issues that need to be considered when researching loosely defined management concepts such as Lean. The paper is based on a review of the literature and five comparative Swedish cases studies. Our study indicates that Lean has changed over time and that operationalization and interpretations of the concept vary considerably. This study concludes that future Lean studies should include a thorough assessment of the Lean interventions, study settings, and in particular non-Lean factors mediating the outcomes of Lean-inspired change programs.

Keywords
Validity, Mediating factors, Contextual factors, Lean impact, Study design
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-12087 (URN)10.12776/qip.v16i2.67 (DOI)2-s2.0-84875890348 (Scopus ID)b2620fe2-e5d4-4e3d-a355-22c1dc0c0693 (Local ID)b2620fe2-e5d4-4e3d-a355-22c1dc0c0693 (Archive number)b2620fe2-e5d4-4e3d-a355-22c1dc0c0693 (OAI)
Note

Validerad; 2013; 20130415 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2022-10-28Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å., Abrahamsson, L., Fältholm, Y., Johansson, B., Johansson, J., Johansson, S. & Rask, K. (2011). Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin (ed.). Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den här rapporten beskrivs metoder och resultat från projektet Framtidsfabriken, vars idé har varit att bryta traditionella mönster vid utformning av produktionssystem genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. Projektet har bedrivits på Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet har dels varit att problematisera och utveckla metoder för produktionsutformning och dels att bidra till utveckling av teorierna om ’det goda arbetet’. En konkret frågeställning har varit; Hur utformas ett modernt produktionssystem baserat på krav formulerade av kvinnor och ungdomar? Projektets mål har varit att utforma en vision av en effektiv, attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsmiljö i industrin. En avgränsning i projektet har varit valet att arbeta med industrin som bransch och inte en specifik typ av produktion eller ett visst företag. Projektet har bedrivits om ett interaktivt projekt i samarbete med aktörer från industrin. Totalt har 121 personer fördelat på 59 procent kvinnor och 41 procent män medverkat som deltagare i projektet. Deltagarna i projektet har varit anställda på både chefs- och medarbetarnivå i industrin, ungdomar, samt representanter för branschorganisationer och fackförbund. Arbetet har huvudsakligen genomförts i form av workshops samt fokusgrupper och intervjuer. Metoden har varit Future Workshops, där deltagarna inledningsvis diskuterar nuläge för att sedan arbeta med framtida ideala lösningar och idéer om implementering av lösningar. Även andra metoder har nyttjats; ”Personas” för att förmedla nuvarande situationer i industrin, scenarier för att stimulera till idéer om framtiden samt olika metoder och associativa bilder för att stimulera kreativitet och kommunikation i gruppen. Analys av material från intervjuer, observationer, diskussioner, val av bilder, ljud- och videoinspelningar har inriktats mot förståelse av deltagarnas kontexter och tolkning av deras behov och preferenser. Projektet har varit annorlunda genom målsättningen att bryta traditionella mönster av produktionsutformning genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. En vision av ett modernt produktionssystem har utformats, baserat på krav formulerade av kvinnor. Några exempel från visionen är att alla är medarbetare på Framtidsfabriken. Det är lika många män som kvinnor på alla befattningar. På framtidsfabriken arbetas med filosofin ’livslång trainee’. Man arbetar med olika former av nätverk, där olika kompetenser både inom och utanför företaget möts för att stimulera till innovation, ständig utveckling och förbättring. Flexibel arbetstid möjliggörs via individuella scheman. I lokalerna finns mötesplatser för kommunikation, nätverk och projektarbeten. Lokalerna är ljusa och färgsatta enligt företagsidentiteten. Teknik och kommunikation underlättas via ett enhetliga system, som alla kan ta del av.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011. p. 103
Series
Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Design; Industrial Work Environment; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23191 (URN)5f1acad8-fe2f-4d7f-a774-8bdbd70605d1 (Local ID)978-91-7439-250-0 (ISBN)5f1acad8-fe2f-4d7f-a774-8bdbd70605d1 (Archive number)5f1acad8-fe2f-4d7f-a774-8bdbd70605d1 (OAI)
Projects
Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor
Note

Godkänd; 2011; 20110504 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Johansson, S. (2011). Implementing Lean production: a challenge for the trade unions (ed.). Paper presented at Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011. Paper presented at Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011.
Open this publication in new window or tab >>Implementing Lean production: a challenge for the trade unions
2011 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-31962 (URN)64a24f6b-9fce-42a9-96a5-840ffb6c38b9 (Local ID)64a24f6b-9fce-42a9-96a5-840ffb6c38b9 (Archive number)64a24f6b-9fce-42a9-96a5-840ffb6c38b9 (OAI)
Conference
Det nya arbetslivet : 15/06/2011 - 17/06/2011
Note
Godkänd; 2011; 20110628 (andbra)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Johansson, S. & Wikberg-Nilsson, Å. (2010). A challenge for the future: efficient, attractive and sustainable factories (ed.). In: (Ed.), Waldemar Karwowski; Gavriel Salvendy (Ed.), Proceedings of 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics: . Paper presented at International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics : 17/07/2010 - 20/07/2010. Louisville: USA Publishing
Open this publication in new window or tab >>A challenge for the future: efficient, attractive and sustainable factories
2010 (English)In: Proceedings of 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics / [ed] Waldemar Karwowski; Gavriel Salvendy, Louisville: USA Publishing , 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Louisville: USA Publishing, 2010
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Work Environment; Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-35279 (URN)9be67880-b755-11df-a707-000ea68e967b (Local ID)978-0-9796435-4-5 (ISBN)9be67880-b755-11df-a707-000ea68e967b (Archive number)9be67880-b755-11df-a707-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics : 17/07/2010 - 20/07/2010
Note
Godkänd; 2010; Bibliografisk uppgift: CD-ROM; 20100903 (asawi)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Johansson, S. & Wikberg Nilsson, Å. (2010). A challenge for the future: efficient, attractive and sustainable factories. In: Peter Vink; Jussi Kantola (Ed.), Advances in occupational, social and organizational ergonomics: (pp. 548-557). Boca Raton, Fla.: C R C Press LLC
Open this publication in new window or tab >>A challenge for the future: efficient, attractive and sustainable factories
2010 (English)In: Advances in occupational, social and organizational ergonomics, Boca Raton, Fla.: C R C Press LLC , 2010, p. 548-557Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Boca Raton, Fla.: C R C Press LLC, 2010
Series
Advances in Human Factors - Ergonomics, ISSN 0921-2647
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Work Environment; Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-20003 (URN)10.1201/EBK1439835074-61 (DOI)0fd28570-e7eb-11df-8b36-000ea68e967b (Local ID)9781439835074 (ISBN)0fd28570-e7eb-11df-8b36-000ea68e967b (Archive number)0fd28570-e7eb-11df-8b36-000ea68e967b (OAI)
Note

Godkänd; 2010; 20101104 (andbra)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2024-04-05Bibliographically approved
Abrahamsson, L., Fältholm, Y., Wikberg-Nilsson, Å., Johansson, S., Johansson, J., Rask, K. & Johansson, B. (2010). Projekt: Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor.
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor
Show others...
2010 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ett forskningsprojekt som bland annat innebar arbete tillsammans med ett designteam bestående av kvinnor (yrkesaktiva inom industrin) för att utforma modeller för framtidens industriarbete – både organisation och arbetsplatser. Projektet pågick 2008-2011 med finansiering från AFA (2,7 milj. kr), FAS (2,4 milj. kr) samt EUs regionala utvecklingsfond. I projektet medverkade även Jan Johansson, Bo Johansson och Kjell Rask. Doktorander: Åsa Wikberg-Nilsson (Industriell design) och Stina Johansson (IPM).

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Industrial Work Environment; Industrial Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36019 (URN)2aa26eea-a5b5-4137-b780-0f466123c1ad (Local ID)2aa26eea-a5b5-4137-b780-0f466123c1ad (Archive number)2aa26eea-a5b5-4137-b780-0f466123c1ad (OAI)
Note

Publikationer: Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin; Framtidsfabriken: en vision av morgondagens arbete i industri; Status: Avslutat; Period: 01/01/2008 → 31/12/2011

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å. & Johansson, S. (2010). Reflection-for-action: a collaborative approach to the design of a future factory (ed.). In: (Ed.), Waldemar Karwowski; Gavriel Salvendy (Ed.), Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics: . Paper presented at International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics : 17/07/2010 - 20/07/2010. Louisville: USA Publishing
Open this publication in new window or tab >>Reflection-for-action: a collaborative approach to the design of a future factory
2010 (English)In: Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics / [ed] Waldemar Karwowski; Gavriel Salvendy, Louisville: USA Publishing , 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Louisville: USA Publishing, 2010
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Industrial Design; Industrial Work Environment
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-27135 (URN)07ac74d0-b755-11df-a707-000ea68e967b (Local ID)978-0-9796435-4-5 (ISBN)07ac74d0-b755-11df-a707-000ea68e967b (Archive number)07ac74d0-b755-11df-a707-000ea68e967b (OAI)
Conference
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics : 17/07/2010 - 20/07/2010
Note
Godkänd; 2010; Bibliografisk uppgift: CD-ROM; 20100903 (asawi)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7827-2071

Search in DiVA

Show all publications