Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 11) Show all publications
Lundström, S. & Nordenstam, A. (2019). Svensklärarstudenters fiktionsvanor på fritiden. In: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl & Anders Westerlund (Ed.), Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (pp. 235-251). Åbo: Åbo Akademi University Press
Open this publication in new window or tab >>Svensklärarstudenters fiktionsvanor på fritiden
2019 (Swedish)In: Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio / [ed] Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl & Anders Westerlund, Åbo: Åbo Akademi University Press , 2019, p. 235-251Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I artikeln presenteras resultat utifrån en enkätundersökning om fiktionsvanor på fritiden bland ämneslärarstudenter i svenska vid två svenska lärosäten hösten 2018. I enkäten efterfrågades dels omfattningen av fiktionsanvändningen i olika medier, dels om deltagarna hade tagit del av ett antal i förväg angivna titlar. Dessutom uppmanades deltagarna motivera sin medieanvändning i fritext. Enkätens data ställdes i relation till Bourdieus fält- och kapitalbegrepp. Resultaten visar att fiktionsanvändningen präglas av stor heterogenitet bland deltagarna avseende vilka medier som föredras, men också att det finns ett antal gemensamma kulturella erfarenheter som förenar studenterna inom svensklärarutbildningens fält. Framför allt gäller det sistnämnda tv-serier och film, men även skönlitteraturen uppvisar ett gemensamt kulturellt kapital. Undersökningens kvalitativa del visar att fritidens fiktionsanvändning helt präglas av avkoppling och underhållning, till skillnad mot utbildningens litteraturläsning, vilken ses som arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademi University Press, 2019
Keywords
svensklärarutbildning, ämneslärare, fiktionsvanor, medier, kulturellt kapital
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-76006 (URN)978-951-765-926-0 (ISBN)978-951-765-927-7 (ISBN)
Available from: 2019-09-15 Created: 2019-09-15 Last updated: 2020-02-04Bibliographically approved
Boglind, A. & Nordenstam, A. (2015). Från fabler till manga 1: Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur (1ed.). Paper presented at . Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Från fabler till manga 1: Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015. p. 398 Edition: 1
Keywords
Aesthetic subjects - Literature, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-16431 (URN)1d395baf-b5b3-44d0-94f8-d26310790393 (Local ID)978-91-40-68944-3 (ISBN)1d395baf-b5b3-44d0-94f8-d26310790393 (Archive number)1d395baf-b5b3-44d0-94f8-d26310790393 (OAI)
Note

Godkänd; 2015; 20150916 (annnor)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Palo, A., Manderstedt, L., Lindberg, Y. & Nordenstam, A. (2015). ‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self (ed.). Paper presented at IAIMTE 2015 : 03/06/2015 - 05/06/2015. Paper presented at IAIMTE 2015 : 03/06/2015 - 05/06/2015.
Open this publication in new window or tab >>‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

‛Sweet sixteen’: role models, initiation and the Self (Annbritt Palo, Lena Manderstedt, Ylva Lindberg, Anna Nordenstam) The presentation is part of an interdisciplinary project examining and describing how teenagers make use of spaces in the 21st century. This study focus on the construction of role models in literature for young adults and in virtual communities. Several contemporary novels put on center stage a young female’s way to adulthood. These novels are also examples of media convergence, with the same content narrated in different media platforms, like fan forums and films (Jenkins 2006a; 2006b). As previously observed, interacting readers negotiate and renegotiate concepts of selves through reading and writing practices, like posts in fan forums and blogs (Manderstedt & Palo, 2009; Palo & Manderstedt, 2011). This study aims to identify and analyze the construction of behaviour and identity formation, represented in literature, and virtual communities devoted to these literary worlds. The specific objective is to contribute with knowledge about young adults’ perception and use of role models affecting their comprehension of self. In Sweden, where the L1 teaching includes multimodal texts and non-Swedish texts (Skolverket, 2011a, 2011b), this knowledge can help L1 teachers and teacher educators design the teaching of literature. The material consists of the first novels from Suzanne Collins’ The Hunger Games series and Veronica Roth’s Divergent series, the filmed versions thereof and data from four fan communities, discussing the literary works or films. The choice of collecting data from both contemporary popular literature/texts and fan communities draws on Swedish perspectives on literary studies and reading (Olin-Scheller & Wikström, 2010; Persson, 2012; Lindgren Leavenworth & Isaksson, 2013). Textual and visual analysis methods are applied on the material as well as an intersectional approach (de los Reyes & Mulinari, 2014). Concept of gender performance and the gaze are used analytically (Butler, (2006[1999]); de Lauretis, 2007), as well as theory on social semiotic (Kress, 2010; Kress & Selander, 2012). Findings suggest that in these novels and their converged media, the choices made by the female protagonist during her transition into adulthood marks the beginning of a personal development for the fictive character, but also of a change of the fictive universe. Keywords: Female protagonists, Adulthood, Media convergence, Fan communities, Literary meeting places References Butler, J. (2006[1999]). Gender trouble: feminism & the subversion of identity. New York: Routledge. Collins, S. (2009). The hunger games. New York: Scholastic. De Lauretis, T. & White, P. (2007). Figures of Resistance: Essays in Feminist Theory. University of Illinois Press. De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005). Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. (1. ed.) Malmö: Liber. Jenkins, H. (2006a). Convergence culture. Where old & new media collide. New York: New York University Press. Jenkins, H. (2006b). Fans, bloggers & gamers: exploring participatory culture. New York: New York University Press. Kress, G. & Selander, S. (2012). Multimodal Design, Learning & Cultures of Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge. Lindgren Leavenworth, M. & Isaksson, M. (2013). Fanged fan fiction: variations on Twilight, True blood and The vampire diaries. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company. Manderstedt, L & Palo, A. (2009). Världar att besöka eller bebo: Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser. Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 39. Nr 3-4, 39-50. Olin-Scheller, C. & Wikström, P. (2010). Författande fans. Lund: Studentlitteratur. Palo, A. & Manderstedt, L. (2011). Negotiating norms of gender & sexuality online Interdisciplinary Approaches to Twilight: Studies in Fiction, Media & a Contemporary Cultural Experience. Larsson, M. & Steiner, A. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, ch. 8, 143-158. Persson, M. (2012). Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Roth, V. (2014). Divergent. ([New ed.]). London: Harper Collins. Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. www.skolverket.se Skolverket (2011b). Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning. www. skolverket.se

National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-40283 (URN)f5aedf76-ecf2-4e9e-bd2e-f8ab3ced3f4e (Local ID)f5aedf76-ecf2-4e9e-bd2e-f8ab3ced3f4e (Archive number)f5aedf76-ecf2-4e9e-bd2e-f8ab3ced3f4e (OAI)
Conference
IAIMTE 2015 : 03/06/2015 - 05/06/2015
Note
Godkänd; 2015; 20150609 (lenhol)Available from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Nordenstam, A. (2014). Feminism och serier: Serietecknaren Liv Strömquist (ed.). In: (Ed.), Kristina Hermansson; Christian Lenemark; Cecilia Pettersson (Ed.), Liv, lust & litteratur: Festskrift till Lisbeth Larsson (pp. 118-130). Paper presented at . Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Feminism och serier: Serietecknaren Liv Strömquist
2014 (Swedish)In: Liv, lust & litteratur: Festskrift till Lisbeth Larsson, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 118-130Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2014
Keywords
Aesthetic subjects - Literature, serier, feminism, Liv Strömquist, ironi, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21292 (URN)d0fcc848-9762-4397-95e7-69012fb3c5bc (Local ID)978-91-7061-147-6 (ISBN)d0fcc848-9762-4397-95e7-69012fb3c5bc (Archive number)d0fcc848-9762-4397-95e7-69012fb3c5bc (OAI)
Note
Godkänd; 2014; 20141126 (annnor)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nordenstam, A. (2014). Flicktion: Perspektiv på flickan i fiktionen, red. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark, Malmö: Universus Academic Press, 2013 (ed.). Paper presented at . Barnboken, 37
Open this publication in new window or tab >>Flicktion: Perspektiv på flickan i fiktionen, red. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark, Malmö: Universus Academic Press, 2013
2014 (Swedish)In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 37Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Aesthetic subjects - Literature, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-13803 (URN)10.14811/clr.v37i0.192 (DOI)d17f7d3d-b350-4f2d-9d97-2ead7887a06b (Local ID)d17f7d3d-b350-4f2d-9d97-2ead7887a06b (Archive number)d17f7d3d-b350-4f2d-9d97-2ead7887a06b (OAI)
Note
Godkänd; 2014; 20141230 (annnor)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nordenstam, A., Andersson, P., Holmberg, P., Lyngfelt, A. & Widhe, O. (2014). Inledning (ed.). Paper presented at . Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI).
Open this publication in new window or tab >>Inledning
Show others...
2014 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)., 2014. p. 3
Keywords
Humanities and religion - Languages and linguistics, Aesthetic subjects - Literature, Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33352 (URN)224f9828-43af-4436-bbac-0a29038bc90a (Local ID)978-91-87850-56-1 (ISBN)224f9828-43af-4436-bbac-0a29038bc90a (Archive number)224f9828-43af-4436-bbac-0a29038bc90a (OAI)
Note
Godkänd; 2014; 20141202 (annnor)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Nordenstam, A., Boglind, A. & Holmberg, P. (2014). Inledning (ed.). In: (Ed.), Ann Boglind; Per Holmberg; Anna Nordenstam (Ed.), Mötesplatser: Texter för svenskämnet (pp. 13-24). Paper presented at . Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2014 (Swedish)In: Mötesplatser: Texter för svenskämnet, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 13-24Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014
Keywords
Aesthetic subjects - Literature, Humanities and religion - Languages and linguistics, Humanities and religion - Other humanities and religion, utbildningsvetenskap, svenskdidaktik, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap, Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap, Humaniora och religionsvetenskap - Övrig humaniora och religionsvetenskap
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21527 (URN)fb2b03ec-8be0-4ca0-8de9-efebae5e3893 (Local ID)978-91-44-07780-2 (ISBN)fb2b03ec-8be0-4ca0-8de9-efebae5e3893 (Archive number)fb2b03ec-8be0-4ca0-8de9-efebae5e3893 (OAI)
Note
Godkänd; 2014; 20141203 (annnor)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nordenstam, A. (2014). Introduktion: Äldre kvinnotidskrifter – Tidskrift för hemmet (ed.). In: (Ed.), Anna Nordenstam (Ed.), Nya röster: Svenska kvinnotidskrifter under 150 år (pp. 7-18). Paper presented at . Möklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Introduktion: Äldre kvinnotidskrifter – Tidskrift för hemmet
2014 (Swedish)In: Nya röster: Svenska kvinnotidskrifter under 150 år, Möklinta: Gidlunds förlag, 2014, p. 7-18Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2014
Keywords
Aesthetic subjects - Literature, Humanities and religion - History and philosophy subjects, tidskrifter, genus, tidskrifter, genus, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap, Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21545 (URN)fefe73ea-8c14-49de-a2e3-80b0a6d09e46 (Local ID)978-91-7844-892-0 (ISBN)fefe73ea-8c14-49de-a2e3-80b0a6d09e46 (Archive number)fefe73ea-8c14-49de-a2e3-80b0a6d09e46 (OAI)
Note
Godkänd; 2014; 20141202 (annnor)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nordenstam, A. (Ed.). (2014). Nya röster: Svenska kvinnotidskrifter under 150 år (ed.). Paper presented at . Möklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Nya röster: Svenska kvinnotidskrifter under 150 år
2014 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2014. p. 288
Keywords
Aesthetic subjects - Literature, Humanities and religion - History and philosophy subjects, Interdisciplinary research areas - Gender, Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap, Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen, Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21747 (URN)f3c21595-9f6e-414b-9dd4-9a54a9165230 (Local ID)978-91-7844-892-0 (ISBN)f3c21595-9f6e-414b-9dd4-9a54a9165230 (Archive number)f3c21595-9f6e-414b-9dd4-9a54a9165230 (OAI)
Note
Godkänd; 2014; Bibliografisk uppgift: Anna Nordenstam är redaktör för antologin; 20141203 (annnor)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Nordenstam, A. (2014). Snabba cash?: Pengar, makt och värde på det litteraturvetenskapliga fältet (ed.). Paper presented at . Tidskrift för litteraturvetenskap, 2014(3-4), 43-51
Open this publication in new window or tab >>Snabba cash?: Pengar, makt och värde på det litteraturvetenskapliga fältet
2014 (Swedish)In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 2014, no 3-4, p. 43-51Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Humanities and religion - History and philosophy subjects, pengar, universitet, historiografi, Sverige, Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen
National Category
Didactics
Research subject
Swedish and Education
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-9869 (URN)892e79d4-5138-4d86-9df5-3fad7fad26c7 (Local ID)892e79d4-5138-4d86-9df5-3fad7fad26c7 (Archive number)892e79d4-5138-4d86-9df5-3fad7fad26c7 (OAI)
Note
Validerad; 2015; Nivå 1; 20141126 (annnor)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0329-2486

Search in DiVA

Show all publications