Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 11) Show all publications
Stighäll, D. (2017). Mousiké och pre-opera : . In: : . Paper presented at Femtonde nationella musikforskningskonferensen Musikforskning idag!, Piteå, 12-14 juni 2017 (pp. 38-39).
Open this publication in new window or tab >>Mousiké och pre-opera :
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Ordet musik härstammar från grekiskans mousiké, men ordets betydelse har förändrats en del. Ursprungsbetydelsen avsåg kombinationen av poesi, musik och någon form av rumslig tagerande: dans, pantomim eller skådespel. Under renässansen växte intresset för det antika musikdramat, där kombinationen av mousikékonstarter var tydlig, vilket ledde till ett flitigt experimenterande inom flera olika musikaliska genrer, däribland madrigalkomedier, intermedier och karnevalssånger. Denna företeelse har jag kommit att kalla pre-operaströmningar eftersom experimenterandet på olika sätt bidrog till operans upprinnelse. I mitt doktorandarbete har jag studerat dessa strömningar för att finna spår av hur mousiké gestaltades under den tidigmoderna epoken i Italien. Jag undersöker också hur dessa genrer idag framställs med eller utan den rumsliga aktionen – dansmusik med eller utan dans, eller musikdramatik med eller utan agerande – och hur det påverkar musiken och framförandet. Detta paper presenterar de sätt att använda mousiké som jag funnit i 1500-talets pre-operaströmningar, samt hur denna kunskap kan påverka framförandet av sådan repertoar. Studien grundar sig  irepetitioner och framträdanden under hösten 2015 och våren 2016 med ensemblen Serikon. Under våren 2017 kommer mina studier att fortsätta med ett sceniskt framförande av madrigalkomedin La Pazzia Senile (1598). Resultat hittills är:

• Utveckling av sätt att framföra musiken där det rumsliga agerandet inkluderas

.• En påbörjad tankemodell som kan fungera som ett utvecklande verktyg för min musikverksamhet och som jag kallar fyra dimensioner av musikaliskt framförande:

1. Framförande av musik.

2. Framförande av musik och text.

3. Framförande av musik och text med rumsligt agerande.

4. Tillägg av tidsvariabeln (historia/framtid).

Den fjärde dimensionen är ännu hypotetisk, men är en utgångspunkt för fortsatt experimenterande med pre-opera i nutida musik. En jämförelse kan här göras med Siratós Manifeste Dimensioniste (1936 där den fjärde dimensionen beskrivs som: The artistic conquest off our dimensional space, which to date has been completely art-free.

National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-63734 (URN)
Conference
Femtonde nationella musikforskningskonferensen Musikforskning idag!, Piteå, 12-14 juni 2017
Available from: 2017-06-05 Created: 2017-06-05 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Stighäll, D. (2016). Att improvisera i renässansstil utan behov av originalkällor. In: Musikforskning i dag: . Paper presented at Linnéuniversitetet, Växjö, 14-16 juni 2016 (pp. 26-27). Växjö
Open this publication in new window or tab >>Att improvisera i renässansstil utan behov av originalkällor
2016 (Swedish)In: Musikforskning i dag, Växjö, 2016, p. 26-27Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Denna recital lecture består huvudsakligen i en praktisk metod att öva improvisationi renässansstil, utan behov av skriftliga källor. Metoden utformades i början av272000-talet av den franske musikern William Dongois och är baserad på de olikaitalienska improvisationsmanualer som finns bevarade från mitten av 1500-talet tillbörjan av 1600-talet.Före utvecklingen av musiktryckarkonsten spreds och upprätthöllsimprovisationstraditionen genom muntlig tradering, vanligtvis inommusikerfamiljerna. En viktig aspekt med denna nutida övningsmetod som skapresenteras är att den också traderas på ett gehörsbaserat vis, vilket skiljer denfrån många andra tillvägagångssätt kopplade till rekonstruktionen av historiskmusik. Presentationen leder fram till ett exempel på ett helt improviserat stycke.Därtill ges exempel på stycken från 1500-talet där dåtidens musiker har skrivitut en fullständig ornamenterad version, ett så kallat diminutionsstycke. Dessabevarade ”originalimprovisationer” fungerar som klingande förebilder i vår nutidaimprovisationsutövning och ger vägledning om hur det gjordes förr, samt vilkatekniska färdigheter som förväntades av en instrumentalist på 1500- och 1600-talen.Ett utökat användningsområde för denna improvisationsteknik är inomnutida musik. Sedan 2010 har jag, genom min ensemble Serikon, regelbundetsamarbetat med nutida kompositörer i olika sammanhang och i några fall har dennaimprovisationsteknik inkorporerats i de nya verken (ett par inspelade exempel pådetta kommer att presenteras vid presentationen). I mitt pågående doktorandprojekti musikalisk gestaltning är tillämpningen av denna improvisationspraxis i nyskrivenmusik ett viktigt inslag, där jag vill prova och utveckla metoden för att se hur denkan användas i större omfattning.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: , 2016
National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-66505 (URN)
Conference
Linnéuniversitetet, Växjö, 14-16 juni 2016
Available from: 2017-11-08 Created: 2017-11-08 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Stighäll, D. (2016). En bro av lego: Att improvisera i renässansstil  utan behov av originalkällor. In: : . Paper presented at Musikforskning idag, Växjö 14-16 juni.
Open this publication in new window or tab >>En bro av lego: Att improvisera i renässansstil  utan behov av originalkällor
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic) [Artistic work]
Abstract [sv]

Att improvisera i renässansstil utan behov av originalkällor

Denna recital lecture består huvudsakligen i en praktisk metod att öva improvisation i renässansstil, utan behov av skriftliga källor. Metoden utformades i början av 2000-talet av den franske musikern William Dongois och är baserad på de olika italienska improvisationsmanualer som finns bevarade från mitten av 1500-talet till början av 1600-talet. Före utvecklingen av musiktryckarkonsten spreds och upprätthölls improvisationstraditionen genom muntlig tradering, vanligtvis inom musikerfamiljerna. En viktig aspekt med denna nutida övningsmetod som ska presenteras är att den också traderas på ett gehörsbaserat vis, vilket skiljer den från många andra tillvägagångssätt kopplade till rekonstruktionen av historisk musik. Presentationen leder fram till ett exempel på ett helt improviserat stycke. Därtill ges exempel på stycken från 1500-talet där dåtidens musiker har skrivit ut en fullständig ornamenterad version, ett så kallat diminutionsstycke. Dessa bevarade ”originalimprovisationer” fungerar som klingande förebilder i vår nutida improvisationsutövning och ger vägledning om hur det gjordes förr, samt vilka tekniska färdigheter som förväntades av en instrumentalist på 1500- och 1600- talen. Ett utökat användningsområde för denna improvisationsteknik är inom nutida musik. Sedan 2010 har jag, genom min ensemble Serikon, regelbundet samarbetat med nutida kompositörer i olika sammanhang och i några fall har denna improvisationsteknik inkorporerats i de nya verken (ett par inspelade exempel på detta kommer att presenteras vid presentationen). I mitt pågående doktorandprojekt i musikalisk gestaltning är tillämpningen av denna improvisationspraxis i nyskriven musik ett viktigt inslag, där jag vill prova och utveckla metoden för att se hur den kan användas i större omfattning.

National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-60495 (URN)
Conference
Musikforskning idag, Växjö 14-16 juni
Available from: 2016-11-30 Created: 2016-11-17 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Stighäll, D. (2016). Intermediära intermedier: Sökandet efter operans grogrund.
Open this publication in new window or tab >>Intermediära intermedier: Sökandet efter operans grogrund
2016 (Swedish)Other (Other academic) [Artistic work]
Abstract [sv]

Konsertframträdande med ensemblen Serikon vid festivalen Trollhättans tidig musik-dagar, Kyrkans hus i Trollhättan, den 14 maj 2016. Arrangör var Mattias Eklund vid Svenska kyrkan i Trollhättan, festivalen stöds av Svenska Kyrkan i Trollhättan och Trollhättans Kommun.

Programmet bestod av musikdramatisk repertoar från 1500-talet som föregick de första operorna, sådan repertoar som på olika sätt har utgjort grogrunden till operan. Konserten fungerade som konstnärligt delprojekt i Daniel Stighälls doktorandprojekt "Elpis".

Program:

1. Vårkänslor och karneval i Florens 1480-1490

 • Ben venga Maggio – Angelo Poliziano (1454 – 1494).
 • Trionfo di Bacco – Lorenzo de’ Medici ”Il Magnifico” (1449 – 1492)

2. Bankett hos Påven Leo X 1520.

 • Perche fai, donna, el gaton – Rossino Mantovano (början av 1500-talet)
 • Lirum bilirum – Rossino Mantovano (början av 1500-talet)

3. Intermediära intermedier – ”La Mandragola” 1526 och ”Il Commodo” 1539.

 • O dolce nocte - Phillippe Verdelot (1480/1485 – ca 1530/1532).
 • Vientene almo riposo – Francesco Corteccia (1502-1571),
 • Bacco, bacco euoe – Francesco Corteccia (1502-1571)

4. De venetianska commedianterna

 • Aria des Bouffons – Traditionell/Passamezzo moderno
 • Zoia zentil (Canzone de Ruzzante) – Adrian Willært (c. 1490 – 1562)
 • Sassi, Palae, Sabbion, del Adrian lio (Sopra la morte d'Adriano ) – Andrea Gabrieli (1532/1533 – 1585).
 • Cando la bun caval – Ivo de Vento (ca 1543/45 – 1575)
 • Anchor che col partire – Cipriano de Rore (1515/1516 – 1565).
 • Anchor che col partire a´3 - 1570, Andrea Gabrieli (1532/1533 – 1585),
 • Aria sopra la Bergamasca – Marco Uccellini (1603/1610-1680)

5. Ett furstligt bröllop 1565 och en furstlig commedia 1568.

 • Fuggi speme mia fuggi - Alessandro Striggio (senior (ca 1536/1537 – 1592)
 • Chi passa per sta strada – Filippo Azzaiolo (ca 1530/1540 – 1570)
 • Matona, mia cara – Orlando di Lasso (1530/1532 – 1594)

6. Venedig på dekis – ett uppsving för karnevalen.

 • Aria della Comedia (Ensemble arr.) – Marco Facoli (ca 1540-1585)
 • Mascheratta de Gratiani Prima parte – Giovanni Croce (1557 – 1609).
 • Illustri spettatori – Adriano Banchieri (1568 – 1634).
 • Rostiva i corni (Pazzia senile 1598) – Adriano Banchieri (1568 – 1634).
 • Saltarello detto Triuella Per sonare con gli Stromenti da Corde A 5 – Orazio Vecchi (1550 – 1605).
 • Tiridola, serenata á 6 – Orazio Vecchi (1550 – 1605)

Medverkande:

Daniel Stighäll – trombon, konstnärlig ledare

Helena Ek – sopran

Per Buhre – alt, violin

Daniel Ralphsson – tenor

Rastko Roknic – viola 

Jesenka Balic Zunic – viola da spalla

Kerstin Frödin – blockflöjt 

Lene Langballe – cornetto, cornetto muto, blockflöjt

Jane Gower – dulcian

Dohyo Sol – luta

Gilbert Martinez – cembalo

Konserten bekostades av festivalen Trollhättans Tidig Musik-dagar – Svenska Kyrkan i Trollhättan och Trollhättans Kommun.

Keywords
pre-operarepertoar
National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-60853 (URN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Stighäll, D. (2016). L’Orfeo: favola in musica.
Open this publication in new window or tab >>L’Orfeo: favola in musica
2016 (Italian)Other (Other academic) [Artistic work]
Abstract [it]

En operaproduktion av Claudio Monteverdis L'Orfeo vid Opéra de Dijon, Frankrike, under perioden 20 september till 4 oktober 2016. Produktionen arrangerades av operan i Dijon. Daniel Stighäll medverkade som musiker i orkestern Les Traversees Baroque. 

National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-60861 (URN)
Available from: 2016-12-01 Created: 2016-12-01 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
(2015). Acqua Alta: En konsert för klimatet. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Acqua Alta: En konsert för klimatet
2015 (Swedish)Artistic output (Refereed)
Abstract [sv]

En konsert med renässansensemblen Serikon och Radiokören. Konserten spelades in och sändes av Sveriges Radio. Programmet bestod av renässansmusik och tidig barockmusik från Venedig, Jan Sandströms "Acqua Alta" samt uruppförande av Gavin Bryars "De profundis aquarum". Vid konserten medverkade meteorologen Pär Holmgren som talare, samt poeten Meena Alexander som läste sin text "Acqua Alta" över vilken Jan Sandström skrivit sitt stycke. Arrangör var Sveriges Radio Berwaldhallen, konserten framfördes i Engelbrektskyrkan i Stockholm.Som musikalisk ledare för Serikon har Daniel Stighäll dels varit initiativtagare till projektet, gjort repertoarurvalet, sammankallat musiker som har medverkat samt fungerat som musikalisk rådgivare till Radiokören och dirigenten Olof Boman. Stighäll ansökte och erhöll tonsättarbidrag för beställningsverket "De profundis aquarum" av Gavin Bryars från Statens Kulturråd (Diarienummer: KUR 2013/1328). Som musiker medverkade Stighäll med sin ensemble Serikon i hela programmet med undantag för Sven-David Sandströms verk, vilket är för kör a capella.Till skillnad med tidigare produktioner av detta konsert-koncept, där Serikon anlitat egna sångare, skedde det i detta fall i samarbete med Radiokören. Därtill beställdes Gavin Bryars nya verk speciellt till detta ändamål. I tillägg till detta skrev Jan Sandström om sitt verk "Acqua Alta" (titelverket) till att passa Radiokörens större vokala styrkor, samt att poeten Meena Alexander också medverkade vid konserten. Meena Alexander intervjuades senare i amerikansk TV där detta samarbete nämndes, vilket kan ses på detta klipp: https://youtu.be/phUAeaaheUw?t=20m50s).Dirigent: Olof Boman. 1. Giovanni Gabrieli: Canzon X. 2. Claudio Merulo: Sanctus för 16 stämmor. 3. Gavin Bryars De profundis aquarum, (uruppförande). 4. Claudio Monteverdi: Dixit Dominus. 5. Sven-David Sandström: En ny himmel och en ny jord. 6. Jan Sandström: Acqua alta. 7. Giovanni Gabrieli: Magnificat för 33 stämmor.

National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33374 (URN)28d48356-8e47-42e8-8d16-a4c0fed1e444 (Local ID)28d48356-8e47-42e8-8d16-a4c0fed1e444 (Archive number)28d48356-8e47-42e8-8d16-a4c0fed1e444 (OAI)
Note

Validerad; 2015; Nivå 2; 20151106 (dansti)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
(2015). Birgittas resor. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Birgittas resor
Show others...
2015 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
Abstract [sv]

Birgittas resor är ett konsertprogram som kretsar kring den Heliga Birgittas liv, Europas skyddshelgon, och hennes många, och omfattande, pilgrimsresor. I Sveriges historia är den Heliga Birgitta onekligen en av de mest framträdande personerna och personligheterna och förmodligen en av Sveriges mest kända kvinnor internationellt. I konsertprogrammet ”Birgittas resor” vill Serikon lyfta fram denna viktiga och kontroversiella kvinna och belysa hennes liv och gärning ur ett kulturellt perspektiv. Förutom att hon var mycket religiöst och politiskt aktiv var hon också en stark kulturell personlighet, vilket inte minst musikverksamhet i och kring klostret i Vadstena vitnar om. Med utgångspunkt i Cantus Sororum – Systrarnas Sång, som är det musikmaterial som användes vid brigittinerklostren – följer vi Birgitta på hennes pilgrimsresor till Nidaros, Santiago de Compostela, Rom och till Jerusalem via Cypern. På alla de vallfärdsorter hon besökte, eller på vägen till dessa platser, finns det musik bevarat som är samtida med Birgitta och som hon alltså kan ha kommit i kontakt med. Exempelvis sjöngs St Örjans visa av pilgrimer på vägen till Nidaros och St Olavs grav – samma melodi som spelas av klockorna i Stockholms Stadshus men som har ett mycket gammalt ursprung – eller musiksamlingen som är bevarad vid klostret i Montserrat efter pilgrimsleden El Camino i norra Spanien. Denna musiksamling, kallad Llibre Vermell de Montserrat, vittnar om ett stort utbyte med den moriska kultur som fanns över hela den Iberiska halvön. Väl framme i Santiago de Compostela kan man fråga sig om inte Birgitta tog intryck av det nunnekloster och de ca 200 nunnor som fanns där. I nunneklostret förvarades en bok som alltjämt finns där – Codex Las Huelgas – med några av de äldsta exemplen på flerstämmig sång som finns i Europa. Detta material sjöngs av nunnorna i klostret och kanske väcktes en tanke hos Birgitta att grunda sitt eget kloster då – kopplingen mellan nunneklostren samt Codex Las Huelgas och Cantus Sororum är uppenbar.Under hennes vistelse i Rom, och även resan dit, måste hon ha kommit i kontakt med mycket av den centraleuropeiska musiken och de Alta Capella-ensembler som var vanligt förekommande vid den tiden.På väg till Jerusalem stannade hon på Cypern och hade flera svavelosande uppenbarelser där. Bland annat förutspådde hon det bysantinska rikets fall (vilket sedan besannades endast 80 år senare). I anslutning till framförandet av den musik Birgitta kan ha kommit i kontakt med vill vi också poängtera vilken berest och därmed också upplyst kvinna Birgitta var, samt vilket brett spektra av mångkultur hon kom i kontakt med och kanske även tog intryck av.Konserten framfördes av ensemblen Serikon i Trollhättan den 8 maj 2015. Ensemblen bestod av några av de främsta utövarna av medeltida- och tidig renässansmusik i Europa. Konserten arrangerades av Svenska kyrkan i Trollhättan, som en del av festivalen Trollhättans tidig musik-dagar.

National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33349 (URN)1fd022fb-be6a-4529-bd28-8db9d9bb57c3 (Local ID)1fd022fb-be6a-4529-bd28-8db9d9bb57c3 (Archive number)1fd022fb-be6a-4529-bd28-8db9d9bb57c3 (OAI)
Note

Godkänd; 2015; 20151118 (dansti)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
(2015). Genuint svenskt?. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Genuint svenskt?
Show others...
2015 (Swedish)Artistic output (Refereed)
Abstract [sv]

Serikon presenterar ett konsertprogram i gränslandet mellan folkmusik och konstmusik från medeltiden och renässansen. Musiken består av folkvisor, psalmer, vaggvisor och danser som alla kan betecknas som "genuint svenska", men alla har egentligen ett utländskt ursprung. Vi vill med detta visa att det genuint svenska alltid har varit, och alltid kommer att vara, multikulturellt. Våra genuint svenska folkvisor, psalmer och danser – hur svenska är de, egentligen? Folksångerskan Lena Willemark och ensemblen Serikon följer de musikaliska trådarna bakåt i tiden. Där visar det sig att den svenska dansleken Fattiger lappman har sina rötter i Spanien, och att fiolen, som är så starkt förknippad med svensk folkmusik, egentligen är en yngre variant av det arabiska instrumentet rebab.Här får vi genom konkreta exempel se hur svenskar i alla tider har tagit till sig musikaliska idéer utifrån och att det genuint svenska alltid har varit, och alltid kommer att vara, multikulturellt.Lena Willemark är en av de stora förgrundsgestalterna inom svensk folkmusik. Som sångerska och fiolspelman har hon sedan slutet av 80-talet spridit den musikskatt som hon växt upp med i Älvdalen i Dalarna, parallellt med nyskapande och gränsöverskridande konstnärliga projekt inom till exempel nutida musik och jazz.Serikon är en Göteborgsbaserad ensemble grundad av trombonisten Daniel Stighäll. Gruppen spelar huvudsakligen musik från medeltid och renässans för sångare och historiska instrument, men i repertoaren finns också helt nyskrivna verk.I gränslandet mellan folkmusik och konstmusik skapar Lena Willemark och Serikon musik med hjärta och själ, samtidigt som de väcker tankar kring angelägna och aktuella frågor.Lena Willemark, sång och violin Jeanette Eriksson, violinGöran Månsson, flöjter, slagverkAndreas Edlund, cembalo, basklarinettJosué Meléndez, sinka, barockgitarrDaniel Stighäll, barocktrombon, vallhornKonserterna arrangerades av Kultur i Väst.

National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33319 (URN)16a6fa58-e663-4250-96a2-cd0b874284b5 (Local ID)16a6fa58-e663-4250-96a2-cd0b874284b5 (Archive number)16a6fa58-e663-4250-96a2-cd0b874284b5 (OAI)
Note

Validerad; 2015; Nivå 1; 20151118 (dansti)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-14Bibliographically approved
(2014). Serikon: Acqua Alta. Paper presented at . Göteborg: Footprint
Open this publication in new window or tab >>Serikon: Acqua Alta
2014 (Undetermined)Artistic output (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

CD med Serikon under ledning av Erik Westberg.Gabrieli, Giovanni - Canzon X á 8Merulo, Claudio - Sanctus á 16Campkin, Alexander - Colour Blinds the EyeWillaert, Adrian - De profundisStrozzi, Barbara - Salve ReginaCastello, Dario - Sonata duodecima, Libro IIRovetta, Giovanni - Domine Deus NosterSandström, Jan - Acqua AltaGabrieli, Andrea - Domine ne in furore (Psalm 6)Gabrieli, Giovanni - Canzon II á 4Gabrieli, Giovanni - Omnes gentes plaudite manibus á 16 Inspelad med stöd av Statens kulturråd.

Place, publisher, year, pages
Göteborg: Footprint, 2014
Keywords
Aesthetic subjects - Music, Konstnärligt arbete, Estetiska ämnen - Musikvetenskap
National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33405 (URN)33bdb496-9e3d-4e32-b4e2-36ffa28605f4 (Local ID)33bdb496-9e3d-4e32-b4e2-36ffa28605f4 (Archive number)33bdb496-9e3d-4e32-b4e2-36ffa28605f4 (OAI)
Note

Validerad; 2014; 20141016 (johsod)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-14Bibliographically approved
(2013). Acqua Alta. Paper presented at . Luleå: Svenska kyrkan
Open this publication in new window or tab >>Acqua Alta
2013 (Swedish)Artistic output (Unrefereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Acqua Alta är ett mångfacetterat kulturprojekt för miljön, med syfte att åter uppmärksamma klimatfrågan. Detta ska göras i ett samarrangemang med musik, bild och tal.Acqua Alta genomförs som ett samarbete mellan renässansensemblen Serikon, Erik Westbergs Vokalensemble samt Artister för Miljön.Vid konserten framförs musik av bl.a. Gabrieli, Monteverdi, Willaert, Merulo och Vivaldi. Dessutom uruppfördes verk av Jan Sandström och Alexander Campkin.Premiärföreställning i Luleå Domkyrka 8:e februari 2013.Acqua Alta stöds av Statens musikverk och Kulturrådet.

Place, publisher, year, pages
Luleå: Svenska kyrkan, 2013
Keywords
Konstnärligt arbete
National Category
Music
Research subject
Musical Performance
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-33883 (URN)e09d1f30-7edb-482e-9ca3-aecc7795e565 (Local ID)e09d1f30-7edb-482e-9ca3-aecc7795e565 (Archive number)e09d1f30-7edb-482e-9ca3-aecc7795e565 (OAI)
Note

Godkänd; 2013; 20130409 (johsod)

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-02-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6349-3883

Search in DiVA

Show all publications