Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlberg, Helena
Publications (5 of 5) Show all publications
Jansson, A., Forsberg, L., Karlberg, H. & Berglund, K.-E. (2014). Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Företagsutveckling AB och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Science; Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36071 (URN)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (Local ID)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (Archive number)594e8f0d-825c-41d9-9fee-2277be3db8f8 (OAI)
Note

Anteckningar: Finansiär: VINNOVA; Status: Pågående; Period: 01/10/2013 → 31/08/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lindberg, M., Berglund, K.-E., Forsberg, L., Karlberg, H. & Jansson, A. (2014). Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation
Show others...
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Business och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.Finansiär: VINNOVA

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36322 (URN)fd89615f-f12b-4bc9-b28f-c230b9f49fa6 (Local ID)fd89615f-f12b-4bc9-b28f-c230b9f49fa6 (Archive number)fd89615f-f12b-4bc9-b28f-c230b9f49fa6 (OAI)
Note

Publikationer: Undoing gender by social innovation policies?; Women’s view on masculinities in innovation; Är det nå’n innovation?: Att nyttiggöra hum/sam-forskning; Den nya innovationspolitikens inkluderande ambitioner: Språngbräda eller hämsko för innovationer ur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?; Commercializing work life balance: Outlining a model for analyzing and promoting social science innovation; Four levels of social Innovations in women's networks; Gender dimensions in women’s networking for social innovation; Undoing gender in EU’s social innovation policies?; Regional social innovation: Pinpointing socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy; Social innovation i Svenska kyrkann; Status: Pågående; Period: 01/10/2013 → 31/08/2015

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-05-24Bibliographically approved
Lindberg, M., Ericson, Å. & Karlberg, H. (2014). Projekt: Platsinnovation i Swedish Lapland. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Platsinnovation i Swedish Lapland
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syftet med projektet är att utforska och utveckla ’platsinnovation’ som teoretiskt och praktiskt verktyg för att vidareutveckla Swedish Laplands besöksnäring i nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. Finansiär: Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF)

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Gender and Technology; Product Innovation
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36037 (URN)3a8623f3-8f3e-4889-bba4-ea869354de05 (Local ID)3a8623f3-8f3e-4889-bba4-ea869354de05 (Archive number)3a8623f3-8f3e-4889-bba4-ea869354de05 (OAI)
Note

Finansieringskälla: Public research council; Forskningsprogram: Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond; Belopp: 1 400 000,00 Svenska kronor; Publikationer: Samhällsdesign genom platsinnovation; Social change through place innovation ; Status: Pågående; Period: 01/04/2015 → 31/03/2017

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-04-04Bibliographically approved
Jansson, A., Karlberg, H. & Lindberg, M. (2014). Projekt: Social innovation i Norrbotten. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Social innovation i Norrbotten
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syfte: Identifiera exempel på hur social innovation – i betydelsen av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som leder till social förändring – kan vara en väg till jämlik och jämställd regional tillväxt i Norrbotten. Deltagande organisationer: Coompanion Nord, Hushållningssällskapet Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, Winnet Norrbotten, MagmaFinansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Human Work Science; Gender and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36085 (URN)61b62c78-d93a-46ce-bb24-97c5085d1d40 (Local ID)61b62c78-d93a-46ce-bb24-97c5085d1d40 (Archive number)61b62c78-d93a-46ce-bb24-97c5085d1d40 (OAI)
Note

Publikationer: Four levels of social Innovations in women's networks; Regional social innovation: Pinpointing socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy; Social innovation i Svenska kyrkan; Status: Pågående; Period: 01/08/2014 → 31/12/2014

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Lindberg, M., Jansson, A. & Karlberg, H. (2014). Projekt: Social innovation vid LTU. Paper presented at .
Open this publication in new window or tab >>Projekt: Social innovation vid LTU
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syfte: Identifiera exempel på forsknings- och innovationsprocesser inom social innovation vid LTU och inspirera till samverkan mellan forskare inom olika ämnen/institutioner kring hur sociala och tekniska aspekter av innovation kan vävas samman för att hantera samhällsutmaningar Deltagande organisationer: LTUs forskare och innovationsfrämjare Finansiär: LTUs forsknings- och innovationsområde Effektiv Innovation & Organisation (EIO)

National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
Gender and Technology; Human Work Science
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-36261 (URN)cfa88239-6a95-4cd4-8b5d-8ecee83bf566 (Local ID)cfa88239-6a95-4cd4-8b5d-8ecee83bf566 (Archive number)cfa88239-6a95-4cd4-8b5d-8ecee83bf566 (OAI)
Note

Publikationer: Är det nå’n innovation?: Att nyttiggöra hum/sam-forskning; Den nya innovationspolitikens inkluderande ambitioner: Språngbräda eller hämsko för innovationer ur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?; Commercializing work life balance: Outlining a model for analyzing and promoting social science innovation; Status: Pågående; Period: 01/12/2014 → 31/12/2015; Projekt-ID: 24613

Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2017-11-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications