Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Wikberg-Nilsson, ÅsaORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8992-9470
Alternative names
Publications (10 of 69) Show all publications
Eronen, M. & Wikberg Nilsson, Å. (2023). Dreamcatching: introducing a reflexive tool to facilitate situated complexity in urban co-design practices. Journal of Urban Design, 28(3), 257-273
Open this publication in new window or tab >>Dreamcatching: introducing a reflexive tool to facilitate situated complexity in urban co-design practices
2023 (English)In: Journal of Urban Design, ISSN 1357-4809, E-ISSN 1469-9664, Vol. 28, no 3, p. 257-273Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The co-design of urban places and the role of professional urban designers entails facilitating multidimensional processes to capture people’s dreams of attractive and inclusive future living environments. Nevertheless, many urban designers tend to focus on the material factors rather than the social and cultural ones. Based on findings from a case study and conceptual analysis, a systemic reflexive tool is offered to help scholars and practitioners to comprise the complexities of urban design. The Dreamcatcher tool highlights four perspectives of situated complexity and the synergies between them: place and setting; people and participation; vision and scope; and tools and methods.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2023
Keywords
Urban design, Dreamcatcher tool, situatedness, co-design, situated complexity, systemic design
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Other Civil Engineering
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93393 (URN)10.1080/13574809.2022.2128313 (DOI)000863408500001 ()2-s2.0-85141038057 (Scopus ID)
Projects
People-Tools-Process-Place
Funder
Vinnova, 2018-04102
Note

Validerad;2023;Nivå 2;2023-06-30 (joosat);

Licens fulltext: CC BY License

Available from: 2022-10-03 Created: 2022-10-03 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å. & Jakobsson, M. (2023). Ung 2.0: En forskningsstudie om ungas fritidsvanor och fritidsbehov med avseende på inkludering och attraktiv livsmiljö i Piteå kommun. Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Ung 2.0: En forskningsstudie om ungas fritidsvanor och fritidsbehov med avseende på inkludering och attraktiv livsmiljö i Piteå kommun
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten beskriver en forskningsstudie utförd under 2022 med deltagande ungdomar i Piteå som syftar till att utforska deras fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar ungdomars upplevelse av inkludering och en attraktiv livsmiljö. Studien utgår från ungdomars deltagande i - och upplevelser av - befintligt tjänsteutbud i Piteå kommun och deras tankar och idéer om framtidens tjänsteutbud. Genom att undersöka olika aspekter av fritidsaktiviteter och inkluderande design syftar studien till att bidra med kunskap om vad inkludering och attraktiv livsmiljö för ungdomar kan vara i Piteå.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2023. p. 55
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design; Human Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-95324 (URN)
Available from: 2023-01-18 Created: 2023-01-18 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Nilsson, K. L., Segerstedt, E., Sjöholm, J. & Wikberg Nilsson, Å. (2022). Attraktiva livsmiljöer i norr. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Attraktiva livsmiljöer i norr
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2022. p. 107
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Other Civil Engineering
Research subject
Human Work Sciences; Architecture; Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93355 (URN)
Projects
Attraktiv livsmiljö i norr
Funder
Norrbotten County Council
Available from: 2022-09-30 Created: 2022-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Törnroth, S., Wikberg-Nilsson, Å. & Luciani, A. (2022). Design thinking for the everyday aestheticisation of urban renewable energy. Design Studies, 79, Article ID 101096.
Open this publication in new window or tab >>Design thinking for the everyday aestheticisation of urban renewable energy
2022 (English)In: Design Studies, ISSN 0142-694X, E-ISSN 1872-6909, Vol. 79, article id 101096Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Renewable energy infrastructures are becoming increasingly present in our environments, inevitably shaping the urban experiences of the everyday person as they move through the city. The profound impact these infrastructures have on social worlds has yet to be explored, with contemporary renewable energy discourse primarily focussing on the techno-economic. We argue for the everyday aestheticisation of renewable energy infrastructures, and how design thinking might offer a way forward in co-creating future meaningful experiences with renewable energy. We offer a collaborative design thinking workshop on the speculative experimentation of energy futures as a case study. The findings provide multi-scalar insights on exploring urban energy futures with citizen-designers – with aesthetics and lived experiences as central.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2022
Keywords
aesthetics, design thinking, renewable energy, collaborative design, urban design
National Category
Design
Research subject
Design; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-89442 (URN)10.1016/j.destud.2022.101096 (DOI)000779911600004 ()2-s2.0-85125482983 (Scopus ID)
Funder
Swedish Energy Agency, 46355-1
Note

Validerad;2022;Nivå 2;2022-03-03 (sofila)

Available from: 2022-03-04 Created: 2022-03-04 Last updated: 2022-12-18Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å., Eronen, M., Sjöholm, J., Hidman, E., Molnar, S., Andersson, L., . . . Haugen, K. (2022). En plats att leva på: Handbok för samskapade, inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>En plats att leva på: Handbok för samskapade, inkluderande och attraktiva livsmiljöer
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2022. p. 185
Keywords
Tillgänglighetsdesign, inkluderande design, inkludering, attraktiv livsmiljö, social tillgänglighet, stadsplanering
National Category
Civil Engineering Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Design; Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93317 (URN)
Projects
People-Tools-Process-Place: designdriven tillgänglighetsdesign av plats och verktyg i små och medelstora städer
Funder
Vinnova
Available from: 2022-09-29 Created: 2022-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Törlind, P. & Wikberg-Nilsson, Å. (2022). Evaluation of workbooks as an active learning tool for industrial design engineering. In: Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Grierson, Hilary (Ed.), DS 117: Proceedings of the 24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022): Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform. Paper presented at 24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022), London, UK., September 8-9, 2022. The Design Society, Article ID 1128.
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of workbooks as an active learning tool for industrial design engineering
2022 (English)In: DS 117: Proceedings of the 24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022): Disrupt, Innovate, Regenerate & Transform / [ed] Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Grierson, Hilary, The Design Society, 2022, article id 1128Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
The Design Society, 2022
Series
E&PDE ; DS 117
Keywords
Workbooks, active learning, self-regulated learning, industrial design engineering, design thinking
National Category
Information Systems Pedagogy
Research subject
Product Innovation; Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-92953 (URN)10.35199/EPDE.2022.13 (DOI)2-s2.0-85142808817 (Scopus ID)
Conference
24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022), London, UK., September 8-9, 2022
Note

ISBN for host publication:  978-1-912254-16-3

Available from: 2022-09-12 Created: 2022-09-12 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Sandberg, L.-J., Wikberg-Nilsson, Å. & Udén, M. (2022). Femininitetens och maskulinitetens visuella yta och innehåll: Visuell Design för förändring. In: Book of Abstracts: . Paper presented at Femte nationella konferensen för genusforskning i Sverige (G22). Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: genusforskningens utmaningar och möjligheter. Karlstad, Sverige, 26-28 oktober 2022. Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Femininitetens och maskulinitetens visuella yta och innehåll: Visuell Design för förändring
2022 (Swedish)In: Book of Abstracts, Karlstad: Karlstads universitet, 2022Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Visuell kommunikation, bilder och bildspråk omger oss överallt i samhället och påverkar vår vardag på många olika sätt. Det innehåll som förmedlas i bilder har ibland ett eget språk, ett visuellt maktspråk (Wikberg Nilsson & Eriksson, 2022). Vi människor tycks ha blivit vana att oreflekterat absorbera bildinnehåll med ett bildspråk av kvinnor och män framställda som varandras motsatser. I detta bildspråk representeras kvinnor exempelvis ofta som söta, känslomässiga, mjuka, passiva och underordnade, medan män framställs som hårda, aktiva, kapabla experter med kontroll (Eriksson & Götlund, 2004). Bildspråket kan därmed beskrivas som en aktiv del i upprätthållandet av en dikotomi mellan kvinnor och män (Hirdman, 2001). Fokus i denna text är det oreflekterade och ofta implicita språket i visuell design, det som vi i denna text beskriver som visuella viskningar. Med utgångspunkt i genusteorier om män och maskulinitet (Connell, 1987), genusperformativitet (Butler, 2011) och könad visuell design (Eriksson & Götlund, 2004; Wikberg Nilsson & Eriksson, 2022) är det övergripande målet att utforska konsekvenserna av normer och makt i visuellt bildspråk och vilken påverkan den kan ha för jämlikhet i samhället i stort. Genom att studera olika yrken, branscher och områden ur ett socialsemiotiskt perspektiv (van Leeuwen & Jewitt, 2001) kan de könade visuella viskningarna synliggöras i form av hur de gestaltas och bidrar till att forma olika slags normer och makt i vårt samhälle. Exempel på detta är designvärlden och de som designar de visuella bildspråket runt omkring oss är en starkt mansdominerad bransch (Reimer, 2016), Det innebär att merparten av de som behöver ändra arbetssätt är män, om vi i närtid ska uppleva en förändring i den visuella designen och dess visuella kraftspråk då inte bara ojämn representation påverkar branschen utan även innehållet i den visuella designens gestaltning. Genom att tillämpa en konstnärligt utforskande designforskningsprocess, är syftet med detta bidrag att öka kunskapen om genus i design. 

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2022
Keywords
normkritisk design, normkreativ design, maskulinitet, gendered design
National Category
Gender Studies
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-95182 (URN)
Conference
Femte nationella konferensen för genusforskning i Sverige (G22). Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: genusforskningens utmaningar och möjligheter. Karlstad, Sverige, 26-28 oktober 2022
Available from: 2023-01-07 Created: 2023-01-07 Last updated: 2023-09-06Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å. & Eriksson, Y. (2022). Gendered design thinking: So-called logic of people and things. In: Yvonne Eriksson (Ed.), Different Perspectives in Design Thinking: (pp. 88-107). CRC Press
Open this publication in new window or tab >>Gendered design thinking: So-called logic of people and things
2022 (English)In: Different Perspectives in Design Thinking / [ed] Yvonne Eriksson, CRC Press , 2022, p. 88-107Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
CRC Press, 2022
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-90404 (URN)2-s2.0-85127997587 (Scopus ID)
Note

ISBN för värdpublikation: 978-042928937-8; 978-036725423-0

Available from: 2022-05-12 Created: 2022-05-12 Last updated: 2022-05-12Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å. (2022). Kapitel 2. Design som strategisk utvecklingskraft. In: Enikö Arnell-Szurkos (Ed.), Kunskap för framgångsrik inkludering: (pp. 16-22). Lärandeforum UUA
Open this publication in new window or tab >>Kapitel 2. Design som strategisk utvecklingskraft
2022 (Swedish)In: Kunskap för framgångsrik inkludering / [ed] Enikö Arnell-Szurkos, Lärandeforum UUA , 2022, p. 16-22Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lärandeforum UUA, 2022
Series
Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) ; 2
National Category
Design
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-88915 (URN)
Available from: 2022-01-25 Created: 2022-01-25 Last updated: 2022-01-25Bibliographically approved
Wikberg-Nilsson, Å. & Lindberg, M. (2022). Normkreativ design & Social innovation i Experio Work Lab. Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Normkreativ design & Social innovation i Experio Work Lab
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå tekniska universitet, 2022. p. 32
National Category
Work Sciences
Research subject
Design
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-93354 (URN)
Projects
Experio WorkLab
Funder
European Social Fund (ESF)
Available from: 2022-09-30 Created: 2022-09-30 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8992-9470

Search in DiVA

Show all publications