Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (3 of 3) Show all publications
Söderholm, P., Pettersson, M., Gåhlin, E. & Nilsson, I. (2011). Tillståndsprövning för kärnkraft i Sverige (ed.). Paper presented at . Stockholm: Elforsk
Open this publication in new window or tab >>Tillståndsprövning för kärnkraft i Sverige
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Elforsk, 2011. p. 119
Series
Elforsk rapport, ISSN 1401-5706 ; 11:06
National Category
Economics Law (excluding Law and Society)
Research subject
Economics; Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-22143 (URN)1b351ac7-4b7d-4e8c-a5ea-1c087d27872f (Local ID)1b351ac7-4b7d-4e8c-a5ea-1c087d27872f (Archive number)1b351ac7-4b7d-4e8c-a5ea-1c087d27872f (OAI)
Note
Godkänd; 2011; 20110225 (patrik_s)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Söderholm, P., Ejdemo, T. & Nilsson, I. (2010). Energieffektivisering och samhällsekonomi: Ekonomisk forskning om barriärer för en effektivare energianvändning (ed.). Paper presented at . Luleå: Luleå tekniska universitet
Open this publication in new window or tab >>Energieffektivisering och samhällsekonomi: Ekonomisk forskning om barriärer för en effektivare energianvändning
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2010. p. 36
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-23626 (URN)7c0cb122-d55a-44d3-b2c3-5a3c33c6d8c2 (Local ID)7c0cb122-d55a-44d3-b2c3-5a3c33c6d8c2 (Archive number)7c0cb122-d55a-44d3-b2c3-5a3c33c6d8c2 (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20120824 (patriks)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Gåhlin, E., Nilsson, I., Pettersson, M. & Söderholm, P. (2010). Tillståndprocesser för kärnkraft: internationella lärdomar (ed.). Paper presented at . Stockholm: Elforsk
Open this publication in new window or tab >>Tillståndprocesser för kärnkraft: internationella lärdomar
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med denna rapport är att analysera och jämföra den lagstiftning som kringgärdar tillståndsgivningen för (i första hand) nya kärnkraftverk i ett antal utvalda länder. Rapporten kan på så sätt bidra med ett viktigt kunskapsunderlag för att diskutera ändamålsenligheten i olika nationella processer (inklusive den svenska). Analysen i rapporten bygger till stora delar på rättsvetenskapliga undersökningar, och behandlar såväl de formella kraven på tillstånd och fysisk planering samt former för medborgar-samverkan i respektive fall. Studien fokuserar i första hand på lagstiftningens utformning i de utvalda länderna, och i begränsad omfattning på praxis. Denna juridiska ansats kompletteras dock också med ett investerarperspektiv på lagstiftningen, dvs. en analys av hur de relevant rättsreglerna kan påverka investeringsbeslut i praktiken. Arbetet bygger till stora delar på synteser av tidigare studier samt intervjuer med forskare, elbolag och myndighetsrepresentanter i Sverige och utomlands. De länder som ingår i jämförelsen är Sverige, Finland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, USA, Sydkorea och Kanada. Dessa länder inkluderar de som nu investerar i kärnkraft samt de som nyligen reformerat sina tillståndsprocesser under de senaste åren. Viktiga skillnader länderna emellan belyses, t.ex. frågor som det politiska inflytandet i prövningen, förhållandet mellan den nationella och lokala makten, former för medborgarsamverkan, samt den övergripande transparensen och förutsägbarheten i lagstiftningen. Ambitionen är också att studera de praktiska konsekvenserna av den rådande lagstiftningen; empiriska erfarenheter finns i en del relevanta fall.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Elforsk, 2010. p. 91
Series
Elforsk rapport, ISSN 1401-5706 ; 10:24
Keywords
Humanities and religion, Humaniora och religionsvetenskap
National Category
Law (excluding Law and Society) Economics
Research subject
Law; Economics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-25088 (URN)db531900-26b0-11df-be83-000ea68e967b (Local ID)db531900-26b0-11df-be83-000ea68e967b (Archive number)db531900-26b0-11df-be83-000ea68e967b (OAI)
Note
Godkänd; 2010; 20100303 (patrik_s)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0403-1309

Search in DiVA

Show all publications