Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Marklund, Birger
Publications (10 of 13) Show all publications
Zhaolong, Z., Buck, D., Ekevad, M., Marklund, B., Guo, X., Cao, P. & Zhu, N. (2018). Cutting forces and chip formation revisited based on orthogonal cutting of Scots pine. Holzforschung, 73(2), 131-138
Open this publication in new window or tab >>Cutting forces and chip formation revisited based on orthogonal cutting of Scots pine
Show others...
2018 (English)In: Holzforschung, ISSN 0018-3830, E-ISSN 1437-434X, Vol. 73, no 2, p. 131-138Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The objective of this study was to understandbetter the cutting forces and chip formation of Scots pine(Pinus sylvestris L.) with different moisture contents (MCs)and machined in different cutting directions. To thatend, an orthogonal cutting experiment was designed,in which Scots pine was intermittently machined usinga tungsten carbide tool to produce chips. The cuttingforces were measured and the chip shapes were quantitativelydescribed. Four conclusions can be drawn: (1)with increasing MC, the average cutting forces initiallydecreased and then stabilized, while the angle betweenthe direction of the main and the resultant force continuouslydecreased. (2) The average cutting forces in the 90°–0° cutting direction were lower than the same forces inthe 90°–90° cutting direction. (3) During machining, thedynamic cutting forces fluctuated less in the 90°–0° case.However, the dynamic feeding forces showed a decreasingtrend in both the 90°–0° and the 90°–90° cases. (4) Theprocess applied produced granule chips and flow chips,while less curly flow chips with a higher radius of curvaturewere more easily produced from samples with highMCs in the 90°–0° cutting direction.

Place, publisher, year, edition, pages
Walter de Gruyter, 2018
Keywords
chip formation, cutting direction, cutting forces, moisture content, tungsten carbide cutting tools, wood machining
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-70662 (URN)10.1515/hf-2018-0037 (DOI)000457473400001 ()2-s2.0-85052992353 (Scopus ID)
Note

Validerad;2019;Nivå 2;2019-02-22 (inah)

Available from: 2018-08-30 Created: 2018-08-30 Last updated: 2021-03-11Bibliographically approved
Marklund, B., Ekevad, M. & Sandberg, D. (2017). Influence of Tool Geometry on Self-feeding when Sawing Frozen Wood. In: Zbiec M & Orlowski K (Ed.), : . Paper presented at 23rd International Wood Machining Seminar (IWMS-23), Warsaw, Poland, May 28-31 2017 (pp. 75-83).
Open this publication in new window or tab >>Influence of Tool Geometry on Self-feeding when Sawing Frozen Wood
2017 (English)In: / [ed] Zbiec M & Orlowski K, 2017, p. 75-83Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Sawing during the cold winter period is a problem for sawmills operating in the northern parts of the world and is becoming an increasingly important economic factor. One common effect of processing frozen timber is poor barking leading to increased tool wear and decreased pulp-chip quality, which implies lower chip value. Other common effects in the conversion steps of a sawmill are sawdust attached to the surface of the sawn timber (sawdust gluing), knot rupture, tool breakdown, and self-feeding, i.e. the sawblade feeds the wood to be sawn more or less independent of the feeding equipment. This study deals with the self-feeding phenomenon and how this problem can be reduced by adapting tool parameters to the properties of the frozen wood material. The results show that the amount of sapwood in the sawn timber has a great influence on the amount of self-feeding and that the effect can be reduced by adapting the rake angle of the tool to the conditions of frozen timber. A bevel at the edges of the cutting teeth reduced self-feeding forces, but increased main cutting forces.

Keywords
wood machining, cutting forces, quality control, tool wear
National Category
Engineering and Technology Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-63069 (URN)
Conference
23rd International Wood Machining Seminar (IWMS-23), Warsaw, Poland, May 28-31 2017
Available from: 2017-04-19 Created: 2017-04-19 Last updated: 2020-01-28Bibliographically approved
Sehlstedt-Persson, M., Öhman, M., Marklund, B. & Myronycheva, O. (2016). Hyveldjupets inverkan på mögelbenägenhet hos råspont av furu och gran (ed.). Skellefteå: TräCentrum Norr
Open this publication in new window or tab >>Hyveldjupets inverkan på mögelbenägenhet hos råspont av furu och gran
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Råspont av furu och granbrädor hyvlas av splintvedsrika sidbrädor. Råvaran till råspont postad som sidutbyte har ett rikt innehåll av kolhydrater i splintveden, speciellt i vinteravverkat timmer där furusplint normalt har högre näringsinnehåll än gransplint. Risken för mögelangrepp på råspont är stor om det omgivande klimatet är gynnsamt för mögeltillväxt - ett tilltagande problem i och med ett allt fuktigare och varmare klimat. Hög luftfuktighet i kombination med näring som anrikats mot virkesytorna under forcerad virkestorkning kan snabbt leda till missprydande mögelangrepp på råspont som används i t.ex. underspikning av takfot, takluckors insida i ouppvärmda vindar i småhus, väggar i carport mm. Tidigare studier har visat att det är fullt möjligt att styra näringsvandringen i till en utvald sida av brädorna under torkningsprocessen genom dubbelläggning av brädor och att därefter hyvla bort dessa ytor. I praktiken är detta dock svårt att industrialisera då dubbelläggning av brädor vid sågverken är slumpvis vad gäller vilka sidor som läggs ihop i kombination med att brädorna vanligen har olika längder.Numera bearbetas oftast alla ytor av råspont jämfört med tidigare där begreppet ”rå” innebar att en flatsida lämnades obearbetad. Denna flatsida profilhyvlas med ett finprofilerat vågformat rillstål på märgsidan dvs. den brädsida som inte har vankant. Projektets syfte har varit att undersöka ifall det rilldjup som idag används är tillräckligt för att avlägsna den näringsanrikade veden för att undvika mögelpåväxt i långtidsanvändning. I studien har torkade, dubbellagda 22x100 mm furu och gran brädor som hyvlats med ett hyveldjup mellan 0 – 1,9 mm, jämförts i ett forcerat, korttids mögeltest. Resultaten av detta mögeltest med mögelarterna Penicillium sp. Paecilomyces sp. och Rhyzopus sp., som använts vid indirekt kontaminering av försökmaterialet visar följande•En tydlig trend kan ses för furu med avtagande mögelgrad vid ökande hyveldjup. För att ytorna ska klassas som bra-acceptabla i praktiskt bruk bör inte mögelgraden överstiga mögelgrad 2. Enligt resultat i denna studie bör därför hyveldjupet för furu vara minst 1,5 mm. •För gran är resultaten inte lika entydiga men även här verkar ett hyveldjup på minst 1,5 mm vara lämpligt. Träslagens mögelbenägenhet är vid detta hyveldjup ungefär likvärdig. •Om hyveldjupet är mindre än 1,5 mm är furu betydligt mer mögelbenägen än gran och risken stor att splinten angrips av mögel. •Vid rillhyvling bör därför rillans ”toppar” ligga 1,5 mm in i virket.

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: TräCentrum Norr, 2016. p. 22
Keywords
mögel, råspont, furu, gran
National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-21861 (URN)07e4e534-d5bb-4033-b3b5-8b30022c8667 (Local ID)07e4e534-d5bb-4033-b3b5-8b30022c8667 (Archive number)07e4e534-d5bb-4033-b3b5-8b30022c8667 (OAI)
Note

Godkänd; 2016; 20160524 (marseh)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Guo, X., Li, R., Cao, P., Ekevad, M., Cristóvão, L., Marklund, B. & Grönlund, A. (2015). Effect of average chip thickness and cutting speed on cutting forces and surface roughness during peripheral up milling of wood flour/polyvenyl chloride composite (ed.). Wood research, 60(1), 147-156
Open this publication in new window or tab >>Effect of average chip thickness and cutting speed on cutting forces and surface roughness during peripheral up milling of wood flour/polyvenyl chloride composite
Show others...
2015 (English)In: Wood research, ISSN 1336-4561, Vol. 60, no 1, p. 147-156Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Wood flour/polyvinyl chloride composite (WFPVCC) is a kind of composite material that, over the years, is becoming more popular in constructions applications. In this work, cutting forces and machined surface roughness were studied during peripheral up milling of WFPVCC under different average chip thickness which was obtained by adjusting rotation speed and feed rate at both high and low speed cutting conditions. The results indicated that cutting forces components, parallel force (F-x) and normal force (F-y) greatly varied during the cutting process. Maximum F-x, maximum F-y and surface roughness increased with the increase of average chip thickness. Maximum F-x and maximum F-y at high speed cutting conditions were lower than that at low speed cutting conditions at a same average chip thickness. The machined surface roughness at high speed cutting conditions was better than that at low speed cutting conditions at a same average chip thickness. When meeting the requirement of certain surface roughness, higher cutting speed can allow higher chip thickness and then decrease the tool wear than lower speed cutting condition. Maximum negative F-y had great impact in machined surface roughness. Machined surface roughness increased with the increase of maximum negative F-y. Thus, high speed cutting conditions not only increase the machining productivity, but also decrease machined surface roughness during the peripheral up milling of WFPVCC.

National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-8970 (URN)2-s2.0-84937964232 (Scopus ID)7863da3d-6e30-4ff2-9909-941a81f4f331 (Local ID)7863da3d-6e30-4ff2-9909-941a81f4f331 (Archive number)7863da3d-6e30-4ff2-9909-941a81f4f331 (OAI)
Note

Validerad; 2015; Nivå 2; 20150410 (andbra);

Funders: Priority AcademicProgram Development of Jiangsu Higher Education Institutions (PAPD), Key Projects in China National Science and Technology Pillar Program during the Twelfth Five-year Plan Period (2012BAD24B01); National Department Public Benefit Research Foundation (201204703B5).

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-11-02Bibliographically approved
Li, R., Guo, X., Ekevad, M., Marklund, B. & Cao, P. (2015). Investigation of Glueline Shear Strength of Pine Wood Bonded with PVAc by Response Surface Methodology (ed.). BioResources, 10(3), 3831-3838
Open this publication in new window or tab >>Investigation of Glueline Shear Strength of Pine Wood Bonded with PVAc by Response Surface Methodology
Show others...
2015 (English)In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 10, no 3, p. 3831-3838Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The effects of process parameters (adhesive spread, press time, and applied pressure) on the response parameter (shear strength) of pine wood bonded with PVAc were studied. Response surface methodology was applied for design of experiments and for analysis of results. A mathematical model was developed to establish the relationship between the process parameters and response parameters. The results showed that the major factors were adhesive spread and applied pressure. The shear strength increased as the adhesive spread and applied pressure increased within certain ranges.

National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-5355 (URN)10.15376/biores.10.3.3831-3838 (DOI)2-s2.0-85010702924 (Scopus ID)3717b15d-d1af-4451-a27b-3b351e58778f (Local ID)3717b15d-d1af-4451-a27b-3b351e58778f (Archive number)3717b15d-d1af-4451-a27b-3b351e58778f (OAI)
Note

Validerad; 2015; Nivå 2; 20150506 (matse)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2022-04-12Bibliographically approved
Guo, X., Ekevad, M., Marklund, B., Li, R., Cao, P. & Grönlund, A. (2014). Cutting Forces and Chip Morphology during Wood Plastic Composites Orthogonal Cutting (ed.). BioResources, 9(2), 2090-2106
Open this publication in new window or tab >>Cutting Forces and Chip Morphology during Wood Plastic Composites Orthogonal Cutting
Show others...
2014 (English)In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 9, no 2, p. 2090-2106Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The effect of chip thickness, rake angle, and edge radius on cutting forces and chip morphology in wood plastic composites (WPCs) orthogonal cutting was investigated. Three types of WPCs, Woodflour/polyethylene composite (WFPEC), wood flour/polypropylene composite (WFPPC), and wood flour/polyvinyl chloride composite (WFPVCC), that were tested exhibited different behavior with respect to the machinability aspects. The cutting forces of WFPVCC were the highest, followed by WFPPC and WFPEC. The most significant factor on the parallel cutting force of these three types of WPCs was the chip thickness, which explained more than 90%, contribution of total variation, while rake angle, edge radius, and the interactions between these factorshad small contributions. The most significant factor on the normal cutting force of WPCs was also the chip thickness, which accounted for more than 60% of the total variation. The chips produced included long continuous chips, short continuous chips, flake chips, and granule chips when cutting these three types of WPCs.

Keywords
wood plastic composites, cutting force, chip morphology, chip thickness, rake angle, edge radius
National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-7955 (URN)10.15376/biores.9.2.2090-2106 (DOI)000336960700021 ()2-s2.0-84896860449 (Scopus ID)665348cc-3dc2-425b-885d-0cc0894c72a3 (Local ID)665348cc-3dc2-425b-885d-0cc0894c72a3 (Archive number)665348cc-3dc2-425b-885d-0cc0894c72a3 (OAI)
Note

Validerad; 2014; 20140225 (matse)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-16Bibliographically approved
Guo, X., Ekevad, M., Grönlund, A., Marklund, B. & Cao, P. (2014). Tool wear and machined surface roughness during wood flour/polyethylene composite peripheral upmilling using cemented tungsten carbide tools (ed.). BioResources, 9(3), 3779-3791
Open this publication in new window or tab >>Tool wear and machined surface roughness during wood flour/polyethylene composite peripheral upmilling using cemented tungsten carbide tools
Show others...
2014 (English)In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 9, no 3, p. 3779-3791Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The effect of sharpness angle on tool wear and the effect of tool wear on machined surface roughness were investigated in wood flour/polyethylene composite (WFPEC) peripheral up-milling using cemented tungsten carbide (TC) tools. It was shown that nose width and edge recession increased with increasing feeding length. During the milling process, the wear of the nose width was smallest for the tool with a sharpness angle of 45°, followed by tools with sharpness angles of 55° and 65°. The wear of edge recession was highest for the tool with a sharpness angle of 45°, followed by tools with sharpness angles of 55° and 65°. The nose width increased with increasing sharpness angle, the edge recession decreased with increasing sharpness angle, and the machined surface roughness increased with increasing sharpness angle after a feeding length of 40 m. The nose width had a positive effect on the machined surface roughness, and the machined surface roughness increased with increasing nose width. The edge recession had little effect on the machined surface roughness. The clearance face roughness of the worn tool increased with increasing sharpness angle. The analysis of the SEM micrographs and EDS of the clearance face of the worn tool showed that the wear mechanisms of the cemented tungsten carbide tool were oxidation and abrasion in the range tested during cutting. Thus, a slight wear of the edge recession is gained in exchange for a lower machined surface roughness by decreasing the sharpness angle.

Keywords
Wood flour/polyethylene composite, Cemented tungsten carbide tools, Up milling, Sharpness angle, Tool wear, Surface roughness
National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-14535 (URN)10.15376/biores.9.3.3779-3791 (DOI)000344184300005 ()2-s2.0-84901335198 (Scopus ID)de68546f-846e-4c57-9a0c-517037034d7b (Local ID)de68546f-846e-4c57-9a0c-517037034d7b (Archive number)de68546f-846e-4c57-9a0c-517037034d7b (OAI)
Note

Validerad; 2014; 20140507 (matse)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-16Bibliographically approved
Ekevad, M., Cristovao, L. & Marklund, B. (2012). Lateral cutting forces for different tooth geometries and cutting directions (ed.). Paper presented at International Wood Machining Seminar : 07/06/2011 - 10/06/2011. Wood Material Science & Engineering, 7(3), 126-133
Open this publication in new window or tab >>Lateral cutting forces for different tooth geometries and cutting directions
2012 (English)In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 7, no 3, p. 126-133Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Lateral (sideways) cutting forces were measured for 6 different tooth geometries when cutting green spruce and pine heartwood. The teeth were intended for use on circular saw blades for the rip sawing of logs. The 6 tooth geometries were designated straight, pointed, bevelled, rounded, trapezoidal and hollowed out. Cutting speed was 15 m/s, feed per tooth was 0.3 mm and the cutting directions were 90°–90° (rip sawing) and 90°–0° (milling), with two different variants of growth ring angles for each direction. The tools were tested in sharp conditions, in dull conditions and in a dull condition with a corner broken off. All lateral forces were small when cutting with sharp teeth, except for the rounded and bevelled teeth. Lateral forces increased with wear, except for a period of initial wear where the lateral forces were reduced. High wear resulted in greater lateral forces, most probably due to unsymmetrical wear. Growth ring direction did not generally affect lateral forces. The teeth with acute corners, which were the straight and hollowed out tooth, were most sensitive to a broken off corner. The lateral forces in the cases of wood cutting at 90°–90° increased less with wear compared to the 90°–0° cases.

National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32650 (URN)10.1080/17480272.2012.662699 (DOI)2-s2.0-84866855032 (Scopus ID)734f1613-7514-4d5d-9393-8de34d000886 (Local ID)734f1613-7514-4d5d-9393-8de34d000886 (Archive number)734f1613-7514-4d5d-9393-8de34d000886 (OAI)
Conference
International Wood Machining Seminar : 07/06/2011 - 10/06/2011
Note
Validerad; 2012; 20120607 (matse); Konferensartikel i tidskriftAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Ekevad, M., Cristovao, L. & Marklund, B. (2012). Wear of teeth of circular saw blades (ed.). Paper presented at International Wood Machining Seminar : 07/06/2011 - 10/06/2011. Wood Material Science & Engineering, 7(3), 150-153
Open this publication in new window or tab >>Wear of teeth of circular saw blades
2012 (English)In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 7, no 3, p. 150-153Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Measured wear data is presented for three different carbide grades. The data were collected during rip sawing wood with a double arbour saw. The purpose of the test was to determine the suitability of different grades for sawing frozen timber. A set of circular saw blades of diameter 350 mm was equipped with teeth comprised of three different cemented carbide grades, denoted A, B and C. The double arbour saw was equipped with six saw blades for cutting two centre boards and two side boards. The six saw blades with different teeth were mounted in a mixed manner on the arbours, and after sawing a number of logs the wear of teeth was measured. The thickness of boards was also measured and the standard deviation was calculated. The results showed that grade A had the highest wear and grades B and C the lowest wear. There was no significant edge damage during the tests. Grade C did not suffer problems of chipping from cutting edges and was found to be suitable for sawing frozen timber. The thickness standard deviations were constant at about 0.2 mm, and not a function of the number of logs sawn.

National Category
Other Mechanical Engineering
Research subject
Wood Technology
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-32197 (URN)10.1080/17480272.2012.669405 (DOI)2-s2.0-84866879621 (Scopus ID)69ed0bd0-353a-49b5-83ce-b5b22a0100d3 (Local ID)69ed0bd0-353a-49b5-83ce-b5b22a0100d3 (Archive number)69ed0bd0-353a-49b5-83ce-b5b22a0100d3 (OAI)
Conference
International Wood Machining Seminar : 07/06/2011 - 10/06/2011
Note
Validerad; 2012; 20120607 (matse); Konferensartikel i tidskriftAvailable from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Ekevad, M., Marklund, B. & Gren, P. (2012). Wood-chip formation in circular saw blades studied by high-speed photography (ed.). Paper presented at International Wood Machining Seminar : 07/06/2011 - 10/06/2011. Wood Material Science & Engineering, 7(3), 115-119
Open this publication in new window or tab >>Wood-chip formation in circular saw blades studied by high-speed photography
2012 (English)In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 7, no 3, p. 115-119Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Films of wood-chip formation were captured with a high-speed camera during rip sawing of wood with a circular saw blade. The saw blade diameter was 400 mm and the rotational speed was 3250 rpm. The saw blade had four teeth with rake angles of 0°, 10°, 20° and 30° to ascertain the influence of different rake angles. Wooden boards were cut along the side so that the camera could record the cutting sequence without any interference from material between the cutting teeth and the camera. Tests were made for green, dry and frozen green pine boards, for both counter-cutting and climb-cutting cases. In addition, some Mozambican wood species were cut. The films, recorded at 40,000 frames s−1, show the cutting sequence along the trajectory of the tooth in question and the creation of the wood chip. Details such as the compression of the wood chip in the gullet, the movement of the wood chip inwards and outwards in the gullet and finally the exit from the gullet are visible. The chip size and chip movement depend strongly on the rake angle and on whether the wood is green, dry, frozen or unfrozen.

National Category
Other Mechanical Engineering Applied Mechanics
Research subject
Wood Technology; Experimental Mechanics
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-37088 (URN)10.1080/17480272.2011.629057 (DOI)2-s2.0-84866849366 (Scopus ID)af8839d1-c4c1-4525-badf-d4076d647b3b (Local ID)af8839d1-c4c1-4525-badf-d4076d647b3b (Archive number)af8839d1-c4c1-4525-badf-d4076d647b3b (OAI)
Conference
International Wood Machining Seminar : 07/06/2011 - 10/06/2011
Note
Validerad; 2012; 20120607 (matse); Konferensartikel i tidskriftAvailable from: 2016-10-03 Created: 2016-10-03 Last updated: 2018-07-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications