Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rättsligt skydd av biologisk mångfald: etiska perspektiv och normkonflikter
Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
2023 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)Alternative title
Legal protection of biodiversity : ethical perspectives and conflicts of norms (English)
Abstract [sv]

En förutsättning för att vi ska uppnå en hållbar utveckling är att vi bevarar den biologiska mångfalden, vilken bland annat hotas av införsel och spridning av invasiva främmande arter. Ett viktigt instrument för att skydda den biologiska mångfalden utgörs av de rättsliga ramar som satts upp på internationell, EU- och nationell nivå. Olika synsätt när det gäller vad som är värdefullt påverkar emellertid vad vi vill skydda och hur vi utformar vår lagstiftning. När det finns flera konkurrerande skyddsintressen riskerar detta att reflekteras i lagstiftningen i form av normkonflikter, det vill säga situationer där någon viss handling är tillåten eller påbjuden av en regel och samtidigt förbjuden av en annan. Den bristande vägledning som uppstår till följd av normkonflikter minskar såväl rättssäkerheten som möjligheten att uppnå lagstiftningens mål, i det här fallet skydd av biologisk mångfald och därigenom en hållbar utveckling. I den här avhandlingen behandlas 1) motsättningar mellan explicita etiska utgångspunkter i miljöbalkens portalparagraf samt 2) motsättningar som kan kopplas till underliggande etiska utgångspunkter mellan dels regleringar där invasiva främmande arter regleras, dels regleringar av invasiva främmande arter och annan reglering. I miljöbalkens portalparagraf uttrycks en till synes motsägelsefull syn på naturen som både enbart ett instrument för människan och som värdefull i sig. En tolkning av paragrafen föreslås som löser upp motsättningen samtidigt som idén om ett egenvärde hos naturen får utrymme och bidrar till ett starkt skydd för exempelvis den biologiska mångfalden. Försiktighetsprincipen, som kan tillämpas för att förhindra spridning av invasiva främmande arter, kan hamna i konflikt med andra delar av rätten. Det kan röra sig om regleringar som främjar andra intressen än miljöintressen, såsom mellanstatliga frihandelsavtal som ger uttryck för en striktare syn på när handel får inskränkas, eller regleringar som tar sikte på andra skyddsintressen, såsom förbud mot skadliga bekämpningsmedel som kan behöva användas för att bekämpa de invasiva främmande arterna. Avhandlingen visar att normkonflikter av dessa slag kan undvikas genom att regleringarna tolkas i ljuset av varandra, eller lösas med hjälp av någon konfliktlösningsmetod, såsom en tillämpning av principen att nyare lag har företräde framför äldre, eller en proportionalitetsbedömning. Oavsett vilket synsätt på vad som är värdefullt som ligger till grund för förståelsen av uttrycket ”hållbar utveckling”, kommer en miljömässigt hållbar utveckling mer sannolikt att uppnås med ett ökat utrymme för försiktighetsprincipen. Detta gäller såväl vid lösningen av normkonflikter som vid utformandet av miljölagstiftning i allmänhet. Denna sammanläggningsavhandling är ett transdisciplinärt arbete där olika perspektiv, teorier och metoder används – intervjuer för empiriskt stöd, klassiska rättskällor för att tolka lagstiftning, och filosofisk teoribildning för att tolka lagstiftning och förklara rättsliga fenomen och begrepp.

Abstract [en]

A prerequisite for achieving sustainable development is that we preserve biological diversity, which in turn is threatened by, among other things, the introduction and spread of invasive alien species. An important instrument for protecting biological diversity is the legal framework set up at international, EU and national level. Different views on what should be considered valuable, however, affect what we want to protect and thus how we design our legislation. In situations with several competing protection interests, there is a risk of this being reflected in the legislation in the form of conflicts of norms, that is, situations where a certain conduct is permitted or even obligated by one rule and at the same time prohibited by another. The lack of guidance that arises as a result of conflicting standards reduces both legal certainty and the possibility of achieving the goals of the legislation, in this case the protection of biological diversity and thereby sustainable development. In this context, the dissertation deals with 1) contradictions between explicitly stated ethical assumptions in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code, and 2) contradictions that can be linked to underlying ethical assumptions between rules that regulate invasive alien species, and between regulations of invasive alien species and other regulations. Chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code expresses a seemingly contradictory view of nature, where nature is seen both solely as an instrument for human beings and as having a value of its own. In the dissertation, an interpretation of the section that resolves the contradiction while at the same time giving space to the idea of ​​an intrinsic value of nature and contributing to a strong protection for, for example, biological diversity is proposed. The precautionary principle, which can be applied to prevent the spread of invasive alien species, may conflict with other regulations. These include regulations that promote interests other than environmental interests, such as free trade agreements between states that express a stricter view of when trade may be restricted, or regulations aimed at other protection interests, such as bans on harmful pesticides that may be necessary to combat the invasive alien species. The dissertation shows that norm conflicts of these kinds can be avoided by interpreting the regulations in the light of each other, or by resolving them with the use of some conflict resolution method, such as an application of the principle that newer laws take precedence over older ones, or a proportionality assessment. Regardless of what view on what is considered valuable that underlies the understanding of the expression “sustainable development”, an environmentally sustainable development is more likely to be achieved with an increased scope for the application of the precautionary principle. This applies both to the resolution of conflicts of norms and to the design of environmental legislation in general. This thesis by publications is a transdisciplinary work in which different perspectives, theories and methods are used – interviews for empirical support, classical legal sources to interpret legislation, and philosophical theories to interpret legislation and explain legal phenomena and concepts.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2023.
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
Keywords [sv]
miljörätt, miljöetik, biologisk mångfald, invasiva främmande arter, försiktighetsprincipen, normkonflikt
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-94984ISBN: 978-91-8048-242-4 (print)ISBN: 978-91-8048-243-1 (electronic)OAI: oai:DiVA.org:ltu-94984DiVA, id: diva2:1721930
Public defence
2023-02-17, A109, Luleå tekniska universitet, Luleå, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2022-12-27 Created: 2022-12-23 Last updated: 2023-12-01Bibliographically approved
List of papers
1. Om naturens skyddsvärde i miljöbalkens portalparagraf
Open this publication in new window or tab >>Om naturens skyddsvärde i miljöbalkens portalparagraf
2016 (Swedish)In: Nordisk miljörättslig tidskrift, E-ISSN 2000-4273, Vol. 2016, no 1, p. 123-132Article in journal (Refereed) Published
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-10654 (URN)97cc39ab-f9f2-4147-80fe-d13a2afdac05 (Local ID)97cc39ab-f9f2-4147-80fe-d13a2afdac05 (Archive number)97cc39ab-f9f2-4147-80fe-d13a2afdac05 (OAI)
Note

Validerad; 2016; Nivå 1; 20160606 (strcar)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-11-03Bibliographically approved
2. Possibility to implement invasive species control in Swedish forests
Open this publication in new window or tab >>Possibility to implement invasive species control in Swedish forests
2016 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 45, no Suppl. 2, p. 214-222Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Invasive alien species constitute an increasing risk to forestry, as indeed to natural systems in general. This study reviews the legislative framework governing invasive species in the EU and Sweden, drawing upon both a legal analysis and interviews with main national level agencies responsible for implementing this framework. The study concludes that EU and Sweden are limited in how well they can act on invasive species, in particular because of the weak interpretation of the precautionary principle in the World TradeOrganisation and Sanitary and Phytosanitary agreements. In the Swedish case, this interpretation also conflicts with the stronger interpretation of the precautionary principle under the Swedish Environmental Code, which could in itself provide for stronger possibilities to act on invasive species.

National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-4154 (URN)10.1007/s13280-015-0754-5 (DOI)000372300000013 ()26744055 (PubMedID)2-s2.0-84953455264 (Scopus ID)20cbf9a3-76f1-4e7f-8875-96f21d968183 (Local ID)20cbf9a3-76f1-4e7f-8875-96f21d968183 (Archive number)20cbf9a3-76f1-4e7f-8875-96f21d968183 (OAI)
Note

Validerad; 2016; Nivå 2; 20160111 (mariap)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
3. Nya regler om invasiva främmande arter: Hur försiktigt blev det?
Open this publication in new window or tab >>Nya regler om invasiva främmande arter: Hur försiktigt blev det?
2023 (Swedish)In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, E-ISSN 2002-3561, no 4, p. 701-718Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala universitet, 2023
National Category
Law (excluding Law and Society) Environmental Sciences
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-94983 (URN)
Note

Validerad;2023;Nivå 1;2023-11-20 (hanlid);

This article has previously appeared as a manuscript in a thesis

Available from: 2022-12-23 Created: 2022-12-23 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
4. Implementing Plant Health Regulations with Focus on Invasive Forest Pests and Pathogens: Examples from Swedish Forest Nurseries
Open this publication in new window or tab >>Implementing Plant Health Regulations with Focus on Invasive Forest Pests and Pathogens: Examples from Swedish Forest Nurseries
Show others...
2018 (English)In: The Human Dimensions of Forest and Tree Health: Global perspectives / [ed] Julie Urquhart, Mariella Marzano, Clive Potter, Cham: Palgrave Macmillan , 2018, p. 193-210Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

International trade and climate change have increased the movement potential for invasive alien species (IAS), including invasive pests and pathogens (IPPs), to the point where biological invasions are considered one of the major threats to biodiversity. However, practical implementation of plant health with regard to IAS and IPPs is difficult: regulative responsibilities are commonly spread across different authorities, and resources on the ground are often limited. Based on a legislative and literature review and semi-structured qualitative interviews (N = 7), the present study examines the possibilities and potential risks of monitoring and detection of forest invasive species in Sweden, with a particular focus on forest plant nurseries. The study thus adds practical implementation aspects concerning possibilities to limit the spread of invasive species in the plant trade.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2018
National Category
Social Sciences Law Political Science Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-69090 (URN)10.1007/978-3-319-76956-1_8 (DOI)2-s2.0-85053521541 (Scopus ID)978-3-319-76955-4 (ISBN)978-3-319-76956-1 (ISBN)
Available from: 2018-06-04 Created: 2018-06-04 Last updated: 2024-04-12Bibliographically approved
5. Försiktighetsprincipen och växtskyddsarbete på svenska skogsplantskolor: bekämpa invasiva främmande arter eller undvika bekämpningsmedel?
Open this publication in new window or tab >>Försiktighetsprincipen och växtskyddsarbete på svenska skogsplantskolor: bekämpa invasiva främmande arter eller undvika bekämpningsmedel?
2020 (Swedish)In: Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, no 3, p. 71-81Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Spridningen av invasiva främmande arter via exempelvis handel med växter utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald. En plats där arter kan introduceras och spridas är plantskolor. Hantering av arterna med bekämpningsmedel kräver i Sverige godkännande av Kemikalieinspektionen. Mot bakgrund av att tidigare studier pekat på en avsaknad av tillgång till bekämpningsmedel för att hantera angrepp av skadegörare i svenska skogsplantskolor, är syftet med artikeln att analysera de rättsliga möjligheterna för skogsplantskolor att med bekämpningsmedel hantera invasiva främmande arter. Den rättsliga regleringen på området presenteras och en teoretisk diskussion förs om hur den i miljörätten centrala ”försiktighetsprincipen” ska förstås i en normkonfliktssituation där den föreskriver att invasiva främmande arter ska bekämpas men samtidigt förbjuder de bekämpningsmedel som behövs för åtgärderna. Slutsatsen dras att försiktighetsprincipen tillfälligt skulle kunna medge att medlen tillåts användas för bekämpning av invasiva främmande arter, men att alternativ behövs till metoder som i sig innebär betydande risker för hälsa och miljö.

Place, publisher, year, edition, pages
DJØF Forlag, 2020
Keywords
bekämpningsmedel, biologisk mångfald, försiktighetsprincipen, invasiva främmande arter, kemikalier, miljörätt, normkonflikt, växtskydd
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-84596 (URN)
Note

Validerad;2021;Nivå 2;2021-05-28 (alebob)

Available from: 2021-05-24 Created: 2021-05-24 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(6802 kB)106 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 6802 kBChecksum SHA-512
683dc65acda4b6f3e2e1a04a9255a82d9c038e84d797b545a50151573e1ba7e8478c02ee6344edf3b2196b3cd39feac0d5fa2a708a44520dfa7504d2f7833412
Type fulltextMimetype application/pdf

Authority records

Gardelli, Caroline

Search in DiVA

By author/editor
Gardelli, Caroline
By organisation
Social Sciences
Law (excluding Law and Society)

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 346 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 1968 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf