Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
En studie av åtgärder för att öka dagsljuspenetrationen i genomgående bostadslägenheter: Med dagsljusets inverkan på rumsupplevelsen i fokus
Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
2018 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Dagsljus påverkar människors hälsa likväl som upplevelsen av bostaden. Detta tillsammans med faktumet att stor del av vår tid spenderas inomhus gör dagsljuset till en viktig parameter att beakta vid projektering av bostäder. Hur dagsljuset tas in och upplevs i bostaden är dock mycket litet studerat. På grund av stadsförtätning och energieffektivisering av byggnader blir dagsljustillgången dessutom ofta underprioriterad. I samband med ökad användning av miljö-certifieringssystem för byggnader så som Miljöbyggnad har problematiken med att få in tillräckligt med dagsljus fått större uppmärksamhet. Miljöbyggnad, som är det mest använda systemet i Sverige, har tre olika certifieringsnivåer, där mellannivån ”Silver” utgör en utgångs-punkt i detta arbete. Kravbilden för dagsljusparametern i Miljöbyggnad silver är framförallt svår att uppfylla i djupa byggnadskroppar, varför studien inriktades mot att utvärdera upplevelsen av lösningar för att få in större kvantiteter av dagsljus i genomgående lägenheter. Målet med studien är att presentera alternativ för dagsljusinsläpp och utvärdera huruvida de skulle kunna uppfylla dagsljuskravet för Miljöbyggnad silver i en genomgående lägenhet på under 55 kvadratmeter, samt att utreda vad det finns för nackdelar och fördelar med att implementera respektive alternativ med avseende på upplevelsen av dagsljuset i bostaden. Arbetet omfattar en litteraturstudie inom området arkitektur och dagsljus, en intervjustudie med experter inom ljusplanering, dagsljus och/eller arkitektur och en utredning av förslag till åtgärder för en planerad lägenhet i Stockholm. Litteraturstudien låg till grund för att hitta lösningar för att öka dagsljuspenetrationen medan intervjustudien användes för att få en ökad förståelse för vad experter inom området dagsljus och/eller arkitektur ser som dagsljuskvalitéer och hur respektive potentiell lösning kan bidra till den rumsliga upplevelsen av bostaden. Resultat från litteraturstudie och intervjustudie användes sedan för att utvärdera huruvida de identifierade lösningarna kan bidra till att kravbilden för dagsljusparametern i Miljöbyggnad silver kan uppnås i genomgående bostäder på under 55 kvadratmeter, samt vilka fördelar och nackdelar som kan ses med respektive lösning. Slutligen utvärderas de olika lösningarna att öka dagsljus-penetrationen i den utvalda lägenheten. Sammantaget pekar resultaten på att avskärmnings-vinklar och arkitektonisk utformning spelar en avgörande roll för möjlighet till uppfyllnad av kriterier i Miljöbyggnad silver, och att det bör vara prioriterat att arbeta med framför från litteraturen identifierade lösningar för att öka dagsljuspenetrationen. Utav de identifierade lösningarna - fiberoptik, ljushyllor, ökad reflektionsfaktor i taket, högre sittande fönster och vinklade nischer - lyfte respondenterna särskilt fram vinklade nischer. Vinklade nischer för inte dagsljuset mycket längre in i rummet men respondenterna menar att de bidrar till att minska kontrasten mellan vägg och fönster och på så sätt ger ett trevligare ljusförhållande i rummet. Fiberoptik ansåg alla respondenter, med undantag från Ljusdesignern, inte ge ett trevligt ljusförhållande och vara dyrt att implementera. Respondenter menade vidare att reflektions-faktorn i bostäders tak generellt redan är så hög att en ökning inte skulle göra en märkbar skillnad. Ljushyllor däremot skulle kunna öka dagsljuspenetrationen, men sammantaget tyder studiens resultat på att det finns litet intresse för dessa i Sverige i dagsläget då ljushyllorna fungerar bäst vid direkt solljus. Högt sittande fönster minskar avskärmnings-vinkeln och kan baserat på respondentsvaren vara en lösning för att öka dagsljuspenetrationen när tillräcklig takhöjd föreligger, rumsproportionerna inte är för små i förhållande till fönstret och möjlighet för utblick fortfarande är tillgängligt. Intervjustudien visade även på att upplevelsen av ljuskaraktären i rummet baseras på subjektiva värderingar och preferenser. Slutligen har intervjustudien uppmärksammat bristerna med att använda simuleringar för att utvärdera ljusförhållandet i bostaden, vilket visar på behovet av vidare studier gällande upplevelsen av olika dagsljusnivåer i den byggda miljön.

Abstract [en]

Daylight affects human’s health as well as the experience of their home. This, coupled with the fact that much of our time is spent indoors, makes daylight an important parameter to consider when designing housing. However, how the daylight is taken in and experienced in the home is very little studied. Due to urban sealing and energy efficiency of buildings, daytime access is often underprioritized. In connection with increased use of environmental certification systems for buildings such as Miljöbyggnad, the problem of getting enough daylight has gained more attention. Miljöbyggnad is the most widely used system in Sweden and has three different certification levels, in which its intermediate level "Silver" is the starting point in this study. The requirement for the daylight parameter in Miljöbyggnad Silver is especially difficult to meet in deep building bodies, so the study focused on evaluating the experience of solutions to bring in larger quantities of daylight in continuous flats. The aim of the study is to present alternatives for daylight-emitting and evaluate whether they could meet the daylight requirement for Miljöbyggnad Silver in a continuous apartment of less than 55 square meters, and to investigate the disadvantages and benefits of implementing the respective alternatives with regards to the experience of the daylight in the home. The study includes a literature study in the field of architecture and daylight, an interview study with experts in lighting planning, daylight and/or architecture as well as an investigation of suggestions for measures for a planned apartment in Stockholm. The literature study formed the basis for finding solutions to increase daylight penetration while the interview study was used to gain a better understanding of what experts in the field of daylight and/or architecture regard as daylight quality and how the respective potential solutions can contribute to the spatial experience of the residence. Results from the literature study and interview study were then used to evaluate whether the identified solutions could contribute to reaching the requirements for the daylight parameter for Miljöbyggnad Silver in residential buildings below 55 square meters, as well as the advantages and disadvantages that can be seen with each solution. Finally, the different solutions are evaluated to increase daylight penetration in the selected apartment. Overall, the results indicate that shielding angles and architectural design play a decisive role in the ability to meet the criteria’s in Miljöbyggnad Silver, and that working with the solutions identified in the literature should be prioritized to increase daylight penetration. Out of the identified solutions - fiber optics, light shelves, increased reflectance factor in the ceiling, higher seated windows and angled niches – the respondents especially highlighted angled niches. Angled niches do not allow the daylight to go much further into the room, but the respondents mean that they help reduce the contrast between wall and windows, thus providing a nicer lighting ratio in the room. Fiber optics was considered by all respondents, apart from The Light Designer, to not provide a nice light condition and it was also considered expensive to implement. The respondents further argue that the reflection factor in ceilings are generally already high enough, so an increase would not make a noticeable difference. Lightning shelves, on the other hand, could increase daylight penetration, but the study suggests that there is little interest in using these in Sweden today as the light shelves function best in direct sunlight. High-seated windows reduce the shield angle and according to the respondents, they can be used to increase daylight penetration when sufficient ceiling heights are present, the space proportions are not too small relative to the window, and an outside view is still available. The interview study also showed that the experience of the light-character in the room is based on subjective values and preferences. Lastly, the interview study has highlighted the shortcomings of using simulations to evaluate light-conditions in the home, which indicates the need for further studies regarding the experience of different daylight levels in the built environment.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 55
Keywords [sv]
Arkitektur, Dagsljus
National Category
Architecture
Identifiers
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-69118OAI: oai:DiVA.org:ltu-69118DiVA, id: diva2:1213749
External cooperation
Utopia
Subject / course
Student thesis, at least 30 credits
Educational program
Architectural Engineering, master's level
Supervisors
Examiners
Available from: 2018-06-12 Created: 2018-06-05 Last updated: 2018-06-12Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Search in DiVA

By author/editor
Ljungberg, Karolina
By organisation
Architecture and Water
Architecture

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 361 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf