Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Possibility to implement invasive species control in Swedish forests
Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.ORCID iD: 0000-0003-0767-4908
Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
Umeå University, Department of Geography and Economic History, Umeå universitet, Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
Number of Authors: 32016 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 45, no Suppl. 2, p. 214-222Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Invasive alien species constitute an increasing risk to forestry, as indeed to natural systems in general. This study reviews the legislative framework governing invasive species in the EU and Sweden, drawing upon both a legal analysis and interviews with main national level agencies responsible for implementing this framework. The study concludes that EU and Sweden are limited in how well they can act on invasive species, in particular because of the weak interpretation of the precautionary principle in the World TradeOrganisation and Sanitary and Phytosanitary agreements. In the Swedish case, this interpretation also conflicts with the stronger interpretation of the precautionary principle under the Swedish Environmental Code, which could in itself provide for stronger possibilities to act on invasive species.

Place, publisher, year, edition, pages
2016. Vol. 45, no Suppl. 2, p. 214-222
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-4154DOI: 10.1007/s13280-015-0754-5ISI: 000372300000013PubMedID: 26744055Scopus ID: 2-s2.0-84953455264Local ID: 20cbf9a3-76f1-4e7f-8875-96f21d968183OAI: oai:DiVA.org:ltu-4154DiVA, id: diva2:977018
Note

Validerad; 2016; Nivå 2; 20160111 (mariap)

Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
In thesis
1. Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning
Open this publication in new window or tab >>Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning
2016 (Swedish)Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Ethics and Conflicts of Norms in Environmental Law
Abstract [sv]

En normkonflikt försätter rättssubjektet i en svår sits. Vissa normkonflikter medför till och med att ett rättssubjekt inte på något sätt kan agera helt och hållet lagenligt, så länge konflikten inte är löst. Detta innebär bland annat brister i rättssäkerhet samt att rättsreglerna inte lyckas guida rättssubjektets beteende, vilket brukar anses vara en av lagens viktigaste egenskaper. I uppsatsen har diskuterats frågor om uppkomst av, problem med samt hantering av normkonflikter inom miljörätten. Två fallstudier har använts för att diskutera olika typer av normkonflikter som förekommer i miljörättslig lagstiftning. Det har i uppsatsen konstaterats att det ena fallet är ett exempel på att lagen både förbjuder och tillåter samma beteende, och att det andra fallet är ett exempel på att lagen både förbjuder och föreskriver samma beteende. Vidare har det i uppsatsen föreslagits att motstridiga etiska antaganden som kan tänkas ligga bakom bestämmelserna kan utgöra delförklaringar till att normkonflikterna uppstår, och att det kan vara rimligt att använda etiska teorier vid tolkning av lagen i fall där det förekommer oklara till synes etiska uttryck i lagen.

 

Abstract [en]

A conflict of norms puts the legal subject in a difficult position. As a consequence of some conflicts of norms, a legal subject cannot act legally correct in any way, as long as the conflict is not solved. This brings about a lack of rule of law and also that the legal rules do not succeed to guide the legal subject’s actions, which is often regarded as one of the most important properties of the law. In the essay, questions about the emergence of, problems with and solutions to conflicts of law within the field of environmental law have been discussed. Two cases have been used to discuss different kinds of conflicts of norms that can be found in environmental legislation. It has been found in the essay that one of them is an example of the law both prohibiting and permitting the same behaviour, and that the other case is an example of the law both prohibiting and prescribing the same behaviour. Furthermore, it has been suggested in the essay that conflicting ethical assumptions that might underlie the rules can be partial explanations to why the conflicts of norms emerge, and that it can be reasonable to use ethical theories when interpreting the law in cases where unclear and seemingly ethical expressions occur in the law.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå University of Technology, 2016
Series
Licentiate thesis / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1757
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-60216 (URN)978-91-7583-749-9 (ISBN)978-91-7583-750-5 (ISBN)
Presentation
2016-12-14, A109, Luleå tekniska universitet, Luleå, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-11-10 Created: 2016-11-09 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
2. Rättsligt skydd av biologisk mångfald: etiska perspektiv och normkonflikter
Open this publication in new window or tab >>Rättsligt skydd av biologisk mångfald: etiska perspektiv och normkonflikter
2023 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Legal protection of biodiversity : ethical perspectives and conflicts of norms
Abstract [sv]

En förutsättning för att vi ska uppnå en hållbar utveckling är att vi bevarar den biologiska mångfalden, vilken bland annat hotas av införsel och spridning av invasiva främmande arter. Ett viktigt instrument för att skydda den biologiska mångfalden utgörs av de rättsliga ramar som satts upp på internationell, EU- och nationell nivå. Olika synsätt när det gäller vad som är värdefullt påverkar emellertid vad vi vill skydda och hur vi utformar vår lagstiftning. När det finns flera konkurrerande skyddsintressen riskerar detta att reflekteras i lagstiftningen i form av normkonflikter, det vill säga situationer där någon viss handling är tillåten eller påbjuden av en regel och samtidigt förbjuden av en annan. Den bristande vägledning som uppstår till följd av normkonflikter minskar såväl rättssäkerheten som möjligheten att uppnå lagstiftningens mål, i det här fallet skydd av biologisk mångfald och därigenom en hållbar utveckling. I den här avhandlingen behandlas 1) motsättningar mellan explicita etiska utgångspunkter i miljöbalkens portalparagraf samt 2) motsättningar som kan kopplas till underliggande etiska utgångspunkter mellan dels regleringar där invasiva främmande arter regleras, dels regleringar av invasiva främmande arter och annan reglering. I miljöbalkens portalparagraf uttrycks en till synes motsägelsefull syn på naturen som både enbart ett instrument för människan och som värdefull i sig. En tolkning av paragrafen föreslås som löser upp motsättningen samtidigt som idén om ett egenvärde hos naturen får utrymme och bidrar till ett starkt skydd för exempelvis den biologiska mångfalden. Försiktighetsprincipen, som kan tillämpas för att förhindra spridning av invasiva främmande arter, kan hamna i konflikt med andra delar av rätten. Det kan röra sig om regleringar som främjar andra intressen än miljöintressen, såsom mellanstatliga frihandelsavtal som ger uttryck för en striktare syn på när handel får inskränkas, eller regleringar som tar sikte på andra skyddsintressen, såsom förbud mot skadliga bekämpningsmedel som kan behöva användas för att bekämpa de invasiva främmande arterna. Avhandlingen visar att normkonflikter av dessa slag kan undvikas genom att regleringarna tolkas i ljuset av varandra, eller lösas med hjälp av någon konfliktlösningsmetod, såsom en tillämpning av principen att nyare lag har företräde framför äldre, eller en proportionalitetsbedömning. Oavsett vilket synsätt på vad som är värdefullt som ligger till grund för förståelsen av uttrycket ”hållbar utveckling”, kommer en miljömässigt hållbar utveckling mer sannolikt att uppnås med ett ökat utrymme för försiktighetsprincipen. Detta gäller såväl vid lösningen av normkonflikter som vid utformandet av miljölagstiftning i allmänhet. Denna sammanläggningsavhandling är ett transdisciplinärt arbete där olika perspektiv, teorier och metoder används – intervjuer för empiriskt stöd, klassiska rättskällor för att tolka lagstiftning, och filosofisk teoribildning för att tolka lagstiftning och förklara rättsliga fenomen och begrepp.

Abstract [en]

A prerequisite for achieving sustainable development is that we preserve biological diversity, which in turn is threatened by, among other things, the introduction and spread of invasive alien species. An important instrument for protecting biological diversity is the legal framework set up at international, EU and national level. Different views on what should be considered valuable, however, affect what we want to protect and thus how we design our legislation. In situations with several competing protection interests, there is a risk of this being reflected in the legislation in the form of conflicts of norms, that is, situations where a certain conduct is permitted or even obligated by one rule and at the same time prohibited by another. The lack of guidance that arises as a result of conflicting standards reduces both legal certainty and the possibility of achieving the goals of the legislation, in this case the protection of biological diversity and thereby sustainable development. In this context, the dissertation deals with 1) contradictions between explicitly stated ethical assumptions in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code, and 2) contradictions that can be linked to underlying ethical assumptions between rules that regulate invasive alien species, and between regulations of invasive alien species and other regulations. Chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code expresses a seemingly contradictory view of nature, where nature is seen both solely as an instrument for human beings and as having a value of its own. In the dissertation, an interpretation of the section that resolves the contradiction while at the same time giving space to the idea of ​​an intrinsic value of nature and contributing to a strong protection for, for example, biological diversity is proposed. The precautionary principle, which can be applied to prevent the spread of invasive alien species, may conflict with other regulations. These include regulations that promote interests other than environmental interests, such as free trade agreements between states that express a stricter view of when trade may be restricted, or regulations aimed at other protection interests, such as bans on harmful pesticides that may be necessary to combat the invasive alien species. The dissertation shows that norm conflicts of these kinds can be avoided by interpreting the regulations in the light of each other, or by resolving them with the use of some conflict resolution method, such as an application of the principle that newer laws take precedence over older ones, or a proportionality assessment. Regardless of what view on what is considered valuable that underlies the understanding of the expression “sustainable development”, an environmentally sustainable development is more likely to be achieved with an increased scope for the application of the precautionary principle. This applies both to the resolution of conflicts of norms and to the design of environmental legislation in general. This thesis by publications is a transdisciplinary work in which different perspectives, theories and methods are used – interviews for empirical support, classical legal sources to interpret legislation, and philosophical theories to interpret legislation and explain legal phenomena and concepts.

Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå tekniska universitet, 2023
Series
Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, ISSN 1402-1544
Keywords
miljörätt, miljöetik, biologisk mångfald, invasiva främmande arter, försiktighetsprincipen, normkonflikt
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:ltu:diva-94984 (URN)978-91-8048-242-4 (ISBN)978-91-8048-243-1 (ISBN)
Public defence
2023-02-17, A109, Luleå tekniska universitet, Luleå, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2022-12-27 Created: 2022-12-23 Last updated: 2023-12-01Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Other links

Publisher's full textPubMedScopus

Authority records

Pettersson, MariaStrömberg, Caroline

Search in DiVA

By author/editor
Pettersson, MariaStrömberg, Caroline
By organisation
Social Sciences
In the same journal
Ambio
Law (excluding Law and Society)

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetric score

doi
pubmed
urn-nbn
Total: 250 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf