Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 74
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alcazar, Magnus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  "Ideas are simple. Implementation is Hard.": En Fallstudie om Nyckelfaktorer för Implementering av Planeringssystem inom Hemtjänsten2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Home care are a very common form of care and many prefer this form of care in front of hospitalized care. The home care service is therefore in need of a planning system in order to plan its work as efficiently as possible. Many of these implementations fail.

  Purpose: Many implementations in the home care service fail. The purpose of this paper is therefore to investigate what critical success factors project managers should focus on to achieve a successfull implementation.

  Method: This study has been conducted with a qualitative study as research method. A literature study was carried out by finding previous research in the field, which was then used as a theoretical framework. This was then compared with the empirical evidence acquired through semi-structured interviews with people with experience of implementations in the home care industry.

  Result: The result shows that the CSF’s that appeared in the literature study should also be used in practice. In addition, three new factors were identified

  Conclusion: All of the CSF’s presented in the literature study were reinforced by the interviews conducted with the informants in this study. References to how these should be used have also been developed. For example, the focus on the factor resources should primarily be put on the resource time.This study also concludes that depending on the type of organization it is about, such as small private companies, private medium-sized companies or municipal-owned businesses, focus should be on different CSF’s.

 • 2.
  Altin, Anton
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Bremstedt Pedersen, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  En policy är bara så bra som personens förmåga att efterleva den: Ett arbete om informationssäkerhetspolicys och hur de följs på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag används nya applikationer flitigt bland företag för att spara pengar och effektivisera arbetet. Fördelarna är många, men det kräver också att man på arbetsplatsen implementerar olika typer av regler för dessa applikationer så att företagets information inte hamnar i fel händer. Rapportens syfte är att undersöka hur anställda ställer sig till informationssäkerhetspolicys för att kunna svara på om det är dålig policys eller den mänskliga faktorn som ligger bakom säkerhetsincidenter på företag. Tidigare studier har visat att mer än 50% av intrång som sker idag är på grund av interna säkerhetsincidenter. Hur kan företag använda sig av policys för att förhindra att något sådant sker? Hur kan dessa företag motivera sina anställda att följa policyn? I denna uppsats konstaterar vi genom att intervjua anställda på ett företag att hur bra en policy än är, så kan den inte vara effektiv om de anställda inte har kunskap eller motivation att hantera den ordentligt.

 • 3.
  Andersson, Christoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Government 2.0 och medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster: Möjligheter och utmaningar med medborgarmedverkan i en offentlig organisation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Utifrån dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när utmaningarna klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa utmaningar och möjligheter. Vidare diskuteras även Participatory Design som tjänstedesignansats utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Uppsatsens teoretiska referensram redogör främst för forskningsämnena e-Government och Government 2.0 samt tjänstedesignansatser så som Participatory Design och User-Centered Design, samskapande och vikten av att involvera användare. En fallstudie har genomförts i en svensk kommun för att öka förståelsen om medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Genom förståelsen av kommunens kontext identifieras nio olika utmaningar:

  Utmaningar:

  1. Arbete för öppenhet och transparens mot medborgare
  2. Skapa mångfald i utvecklingsprojekt
  3. Identifiera fler faktorer, utöver mångfald, för en lyckad medborgarmedverkan
  4. Sprida kunskapen om vilka faktorer som är viktiga för lyckad medborgarmedverkan
  5. Tillfoga sig kunskapen om hur man når ut till medborgare på bästa sätt
  6. Motivera medborgare till att medverka (kommunicera vilket värde medverkan ger för varje enskild medborgare – dvs. kunna svara på frågan ”Varför ska just jag medverka i detta projekt?”)
  7. Bibehålla medverkande medborgare
  8. Öka datakunnigheten hos medborgare och andra aktörer
  9. Använda IKT och Webb 2.0 till dess fulla potential

  Dessa utmaningar ligger sedan till grund för potentiella möjligheter. Möjligheter som innebär öppenhet och transparens där offentliga digitala tjänster kan utvecklas utifrån medborgares och användes behov. Detta genom att använda sig av PD som tjänstedesignansats, IKT och Webb 2.0 – plattformar för samskapande, nätverkande, dialog och kunskapsspridning. 

 • 4.
  Andersson Vestman, Filip
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Karlsson, Magnus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Experimentell studie av prestandaskillnader mellan native Android och Xamarin för mobilapplikationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan smarta mobiltelefoner introducerades har användningen och likaså behovet av mobilapplikationer ökat exponentiellt. När utvecklingsprocessen för en mobilapplikation påbörjas måste en utvecklare utvärdera ett antal faktorer som kan påverka mobilapplikationens användning eller prestanda, till exempel utvecklingsplattform som denna studie fokuserar på. Syftet med denna studie är att fastställa prestandaskillnaderna för native Android och Xamarin cross-compile med hjälp av en experimentell studie. Tesen för denna studie är baserad på tidigare forskning som tyder på att cross-platform och Xamarin cross-compile har sämre prestanda än native Android, resultatet av denna studie kan bidra till valet av utvecklingsplattform för utvecklare. Avgränsningar har valts i form av Android som plattform, exekveringstid, CPU-användning samt RAM-användning för prestandamätning. Beräkningar som utförs är iterativ bubble sort i form av best case, worst case och random case med varierande antal nummer och en rekursiv Fibonaccisekvens med olika utgångspunkter. Resultatet av denna studie stämmer överens med tesen, Xamarin har i dagsläget sämre prestanda än native Android. 

 • 5. Bengtsson, Daniel
  et al.
  Landström, Daniel
  Coding in a discrete multitone modulation system1996Studentarbete övrigt, 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Discrete Multitone (DMT) modulation is a multicarrier technique which makes efficient use of the channel, maximizing the htroughput by sending different numbers of bits on different subchannels. The number of bits on each subchannel depends in the Signal-to-Noise Ratio of the subchannel. The performance of a DMT system can be further increased by using powerful coding techniques. This thesis investigates an implementation of coding for a DMT system. The coding techniques considered are Ree-Solomon coding combined with interleaving, and Trellis Coded Modulation. Wei's 4-dimensional 16-state coder combined with trellis shaping is the suggested trellis code. A single encoder is used which codes across the tones of each DMT-symbol. At a bit error probability of 10 -7 the suggested codes gain 3-6 dB over uncoded transmission. Hardware complexity and algorithmic aspects of coding are covered, as well as simulations to verify it.

 • 6.
  Berg, Louise
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Lindh, Rebecca
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Kommunikation med hjälp av sociala nätverkssidor: En kvalitativ studie om nyblivna pensionärers uppfattning av social närvaro på sociala nätverkssidor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av kommunikation har alltid varit en viktig del av människans sociala liv. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort nya kommunikationsvägar och sättet att kommunicera har därför förändrats. Syftet med studien är att kartlägga hur yngre pensionärer upplever social närvaro och tillhörighet på sociala nätverkssidor. Målsättningen med studien är att identifiera hur tekniken upplevs möjliggöra eller begränsa graden av social närvaro för yngre pensionärer vid kommunikation över sociala nätverkssidor. 

  Studien tillämpade en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Intervjuerna transkriberades enskilt för att i en helhetsanalys tolkas och bilda en samlad bild över det empiriska materialet. Urvalet bestod av yngre pensionärer mellan 66–75 år som använder sociala nätverkssidor. Totalt deltog åtta respondenter. 

  Den insamlade empirin visar att samtliga respondenter är aktiva användare av Facebook men orsakerna till användningen samt vilken typ av aktiviteter som utförs skiljer sig mellan deltagarna. Samtliga respondenter uppger att de använder sociala nätverkssidor för att följa och ta del av familjens- och vännernas liv samt som informationskälla. Respondenternas upplevelse är att sociala nätverkssidor utgör ett komplement till annan kommunikation där den sociala närvaron är lägre på sociala nätverkssidor jämfört med fysiska möten eller telefonsamtal. Empirin visar också att sociala nätverkssidor för yngre pensionärer ger en lägre grad av social närvaro och tillhörighetskänsla än annan kommunikation i textform som SMS eller e-post. Den generella bild som respondenterna uppvisar är att sociala nätverkssidor möjliggör för snabb och flexibel kommunikation men där den lägre graden av social närvaro utgör en begränsning som gör att sociala nätverkssidor inte kan likställas vid fysiska möten. 

  Slutsatsen är att sociala nätverkssidor upplevs ha en lägre grad av social närvaro än annan kommunikation vilket empirin uppvisar med stöd av den teoretiska referensramen. Tekniken som komplement till annan kommunikation erbjuder en upplevelse av tillhörighet och gemenskap och skapar möjligheter för yngre pensionärer att vara sociala. Tekniken som ersättning för alternativ kommunikation skapar istället en begränsning i vad sociala nätverkssidor kan erbjuda för upplevelsen av social närvaro.

 • 7.
  Björk, Hanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Johnsson, Gustav
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis.

  Ett av våra mål under forskningsprocessen syftade till att undersöka och identifiera de mest lämpliga sätten att förmedla wayfinding-lösningar till slutanvändarna i olika situationer. För att vi skulle kunna undersöka denna uppgift använde vi oss av en benchmarking-process. Processen utfördes på ett urval av tjänster som erbjuder olika alternativ för wayfinding. Målet med denna process har varit att utreda vilka olika alternativ som finns tillgängliga i dagsläget, vad dessa tjänster erbjuder användarna i form av wayfinding stöd, och var potentiella problem kan uppstå utifrån användarens kognitiva beteende. Processen har även lyft fram områden som rör god praxis för wayfinding och de teknologiska begränsningar som tillhör valet av mobila enheter eller andra digitala plattformar.

  Vår forskning har visat att det finns flera olika lösningsalternativ som är tillgängliga för implementation i dagsläget. Dock har alla de alternativ som erbjuds sina egna specifika styrkor, svagheter och begränsningar kopplat till både den teknik som används, såväl som användbarheten för slutanvändarna.

  Det slutliga resultatet av vår forskning är en sammanställning av kvalitativa data och rekommendationer som hanterar både digitala och användar-fokuserade begränsningar som är sammanlänkade till vårt specifika fall. Det resultat som lyfts fram i vår forskning bör dock inte limiteras till endast vårt specifika fall. Istället bör det snarare ses som en referenspunkt för organisationer eller utvecklare som har ett intresse av att implementera wayfinding-lösningar, med syfte att hjälpa sina besökare för att navigera inomhus, eller för framtida forskning inom inomhusnavigering och wayfinding.

 • 8.
  Björkman, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Nyttan med Internet of Things i Offentliga Verksamheter: Att identifiera nyttor, fördelar och utmaningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet of Things (IoT) är ett hett ämne i dagens samhälle då inte bara saker utan även människor kan kopplas upp mot nätet. För verksamheter ses stora fördelar med att använda sig av tekniken i syfte att ligga i framkant och bli effektivare i sina arbetsprocesser. Denna studie fördjupar sig i vilka identifierade nyttor, fördelar och utmaningar som finns samt om det verkligen finns behov av Internet of Things i verksamheter.

  Studien utgår ifrån en av Region Skånes förvaltningar, Regionservice, som befinner sig på en omfattande digitaliseringsresa av att implementera en ny systemlösning. De intervjuer som gjorts med anställda inom förvaltningen har varit i huvudsakligt syfte att skapa en förståelse för hur den nya systemlösningen kommer att fungera samt deras tankar om att använda Internet of Things. Tillsammans med studiens teori, som fokuserat på nyttor, fördelar och utmaningar med IoT, avslutas studien med en slutsats som är grundad i teorin och den empiriska undersökningen på Regionservice. I slutsatsen presenteras egna åsikter och tankar om hur IoT kommer att bidra med något behov och nytta inom verksamheterna samt vilken påverkan och utmaningar som kan uppstå.

 • 9.
  Booth, Todd
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Andersson, Karl
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  DNS DDoS Mitigation, via DNS Timer Design Changes2017Ingår i: Future Network Systems and Security: Third International Conference, FNSS 2017, Gainesville, FL, USA, August 31 - September 2, 2017, Proceedings / [ed] Robin Doss, Welwyn Piramuthu, Wei Zhou, Springer, 2017, s. 43-55Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  DDoS attacks have been a problem since 2000. In October 2016, there was a major DDoS attack against the service provider Dyn’s DNS service, which took the service down. This was one of the largest bandwidth DDoS attack ever documented, with attack bandwidth over 650 Gbps. By taking down just Dyn’s DNS service, clients could not obtain the IP addresses, of the organizations hosting their DNS with Dyn, such as Twitter. Our contribution is that we have found a way to mitigate the effect of DDoS attacks against DNS services. We only require some very small algorithm changes, in the DNS protocol. More specifically, we propose to add two additional timers. Even if the end DNS clients don’t support these timers, they will receive our new functionality via the DNS resolvers and recursive servers. In summary, our contributions give much more control to the organizations, as to under which specific conditions the DNS cache entries should be aged or used. This allows the organization to (1) much more quickly expire client DNS caches and (2) to mitigate the DDoS DNS attack effects. Our contributions are also helpful to organizations, even if there are no DDoS DNS attack.

 • 10.
  Bostedt, Emil
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Dinborn, William
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Kravinsamling inom agila BI-projekt: En fallstudie på Agio System och Kompetens AB2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd avteori inom områdena BI, agila metoder och kravinsamling. För att besvara syftet genomfördesen kvalitativ fallstudie på Agio System och Kompetens AB som arbetar med att utveckla BI-lösningar efter den agila metodiken. Inom fallstudien genomfördes sex stycken intervjuer ochen workshop för att samla in data från fallstudieföretaget. Vilket sedan sammanställdes genomen tematisk analys och kategoriserades i tre övergripande kategorier, BI, Agilt inom BI ochKravinsamling. Denna analys tillsammans med den teoretiska referensramen låg till grund förstudiens analys och diskussion. Studiens slutsats redogör hur kravinsamlingsprocessen går tillfrån ett utvecklarperspektiv. Studien lyfter fram 26 stycken utmaningar som utvecklareupplever inom detta område, skillnader mellan hur arbetssättet och de upplevda utmaningarnaskiljer sig åt i front- respektive back-end lösningar. Slutsatsen presenterar även ett synsätt övervad utmaningarna beror på samt vilka samband som uppstår mellan dem. Slutligen presenterarvi, baserat på de identifierade utmaningarna som beskrivs i slutsatsen, ett anpassattillvägagångssätt för hur fallstudieföretaget kan hantera dem.

 • 11.
  Bretting, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Digitalisering av manuella processer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  Brundin, Pontus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Djurberg, Ludwig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Riktlinjer för transformationen av en manuellt utförd process till automatisk med hjälp av RPA2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är utveckla riktlinjer som stöd till utvecklare under förarbetet till att automatisera en process med hjälp av RPA. Det framtagna teoretiska ramverket består av designprinciper för tjänster och interaktiva system, samt av verksamhetsutveckling och mer specifikt hur verksamheter behöver utveckla sina processer och rutiner när automatiserade system som RPA implementeras. En fallstudie utfördes hos Länsstyrelsen som önskade automatisera en arbetsprocess med RPA. Datainsamlingen skedde genom intervjuer och observationer i form av informationstillfällen med informanter från Länsstyrelsen. Resultatet från informationstillfällen analyserades på ett tematiskt sätt till två huvudområden som är förstå processen och utbilda anställda. I analysen jämförs de framtagna riktlinjerna med det teoretiska ramverket och riktlinjer för RPA skapade av konsultföretag. I slutsatsen presenteras och motiveras våra riktlinjer, den första riktlinjen fokuserar på att skapa förståelse för processer och om RPA är ett lämpligt alternativ. Om det är fallet är den andra riktlinjen att utbilda anställda vad RPA är och hur implementationen kommer påverka dem.

 • 13.
  Brunlöf, Johan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Wilander, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Tidregistrering med hjälp av digital positionering: Att underlätta tidrapportering för konsulter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om tidrapportering för konsulter och hur den kan kunna underlättas. Tidrapportering är ett måste för alla personer som arbetar i konsultbranschen. I dagens samhälle finns det problem med tidrapportering då anställda anser att det är ansträngande och ser det som extra arbete. Det är en utmaning för företag att lyckas med att få sina anställda att rapportera korrekt. Om rapporteringen inte sker på ett korrekt sätt kan detta få stora ekonomiska konsekvenser.

  Syftet med rapporten är att underlätta tidrapporteringen för konsulter. Detta genom att utveckla en mobil IT-artefakt. Applikationen som utvecklas ska fungera som ett stöd till tidrapportering och målet är att användaren ska interagera med applikationen så lite som möjligt. Artefakten som utvecklas är en mobilapplikation som använder sig av mobilens GPS-funktion.

  Action Design Research (ADR) är forskningsmetoden som används för att genomföra detta arbete. Denna rapport bygger på ett case i samarbete med konsultföretaget Knowit. Resultatet utmynnar i en IT-artefakt och 10 designprinciper om hur utvecklandet av en sådan applikation kan gå tillväga.

 • 14.
  Ceder, Jasmine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Integrationsplattformar inom hälso- och sjukvård: Avgörande egenskaper vid investering av integrationsplattform2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka och skapa en större förståelse för bakgrunden till val av integrationsplattform inom regionerna i Sverige. Integrationsplattformar inom hälso- och sjukvården är ett komplext område, delvis på grund av den politiska styrningen men även för att IT-hanteringen idag är decentraliserad. Författaren har tittat på valet som de olika regionerna har gjort utifrån strategiska, ekonomiska, tekniska, verksamhetsmässiga och kulturella egenskaper. Studien tittar även på skillnader beroende på om det är ett större respektive mindre landsting.

   

  En integrationsplattform kan underlätta och agera en mellanhand samt låter systemen kommunicera med varandra utan att behöva en point-to-point koppling. Många av regionerna har en budget att förhålla sig till och vill bedriva sin verksamhet till så låg kostnad som möjlig utan att behöva påverka organisationen och deras processer. I dagsläget finns det ingen integrationsplattform som ligger i framkant till att stödja alla de olika behoven som de olika regionerna har och därav kommer varje region finna den lösning som är bäst för regionen.

   

  I jämförelse med tidigare studier där de strategiska egenskaperna visas det att i den här studien att det främst de ekonomiska egenskaperna inom den offentliga verksamheten som är av störst betydelse.

 • 15.
  Edström, Christoffer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Jalsing, Jacob
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Utvärdering av hybrida ramverk för mobil applikationsutveckling mot småföretag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobilindustrin är under ständig förändring vilket har lett till en fragmenterad marknad somsmåföretag har haft svårt att etablera sig i. Småföretag har haft problem med att utvecklakvalitativa applikationer till olika mobila plattformar. Anledningen är att det varitresurskrävande att utveckla native applikationer till flera plattformar och underhålla flerakodbaser. Till följd av detta har mindre företag oftast valt att utveckla webbapplikationer för attleverera tjänster som når ut till många konsumenter. Hybrida ramverk har på senare år etableratsig som en potentiell lösning för att utveckla mobila applikationer med högre prestanda ochfunktionalitet än webbapplikationer och samtidigt möjliggjort för utvecklare att dela kod mellanolika plattformar. I denna studie intervjuades anställda på tre mindre företag för att identifierakrav som småföretag anser vara viktiga vid val av ramverk för applikationsutveckling. Utifrånkraven jämfördes tre hybrida ramverk för att ta reda på vilket som passar småföretag. Resultatenvisade att småföretag är olika med varierande behov och att det inte finns ett specifikt ramverksom passar alla. Däremot konstaterades det att alla tre hybrida ramverk som jämfördes i studienvar tillräckligt sofistikerade att implementeras som potentiella lösningar. Med det sagt ärhybrida ramverken inte kompromisslösa. Applikationer som utvecklas med hybrida ramverkuppnår ännu inte samma prestanda som native applikationer och är inte plattformsoberoende isamma grad som webbapplikationer.

 • 16.
  Eklund, Tobias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Gamification i mobila språkapplikationer: En analys av gamification i mobila språk- och spelapplikationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Ema, Ismat
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Sensitive Data Migration to the Cloud2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Ericson, Åsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Lugnet, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Wenngren, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Kaartinen, Heidi
  Centria University of Applied Sciences .
  Pieskä, Sakari
  Centria University of Applied Sciences.
  Deng Solvang, Wei
  The Arctic University of Norway.
  Sziebig, Gabor
  The Arctic University of Norway.
  Innovations & industrial internet: research for regional growth and competitiveness2018Ingår i: SIMS 2018: Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems, New York: IEEE, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Digitalization is a source for Industrial Internet, which solutions influence businesses and everyday life in many different ways. The digital transformation calls for understanding, not only about your customers, but also your whole organization. A digital business world opens up for seamless and borderless collaborations in product, service and production development, yet such a visionary future need both systematic and systemic changes in companies. As such open innovation approaches including participatory research studies could support regional growth and increase competitiveness among SMEs. This article describes how these issues have been managed in a transnational project for the Northern Nordics.

 • 19.
  Estung, Isabel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Mobila applikationer i serviceyrket: En kvalitativ studie om hur mobila applikationer har förändrat arbetet för servicemedarbetare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studien syftar till att undersöka hur mobila applikationer har förändrat arbetet för

  servicemedarbetare i Sverige.

  Bakgrund

  På några få år har mobila applikationer förändrat vårat sätt att arbeta. Nya hjälpmedel

  och arbetsredskap har tagits fram och de mobila applikationerna ersätter både manuella

  moment och fysiska dokument.

  Metod

  Studien bygger på datainsamling från servicemedarbetare i Sverige med hjälp av

  kvalitativa intervjuer. Empirin från intervjuerna har sammanställts och tematiskt

  analyserats.

  Resultat

  Resultatet av undersökningen visar på att servicemedarbetarna arbetar mer

  självständigt nu än innan och att möjligheten till att ta del av arbetsrelaterad

  information har blivit mycket bättre och effektivare.

  Slutsats

  Tack vare att informationen blivit mer lättillgänglig och innehållsrik har också

  möjligheten att ge bättre kundservice ökat. Resultatet pekar också på hur viktig

  tekniken är för servicemedarbetarna idag.

 • 20.
  Friis-Jespersen, Isak
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Okembia - Jonsson, Jonas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Utveckling av e-läromedel för test-baserat lärande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet studenter på Universiteten växer ständigt. Detta leder till minskad relationmed lärare och för att upprätthålla kvalite behövs andra lösningar. En sådan lösning äre-läromedel som bygger på testbaserat lärande med feedback. Arbetet undersöker vilka designprincipersom ska följas när man utvecklar ett E-lärmomedel med testbaserat lärandeoch feedback. För undersökningen kommer en IT-artefakt att skapas där studenter kan testasina kunskaper på ett ämne för lärande syfte. De besvarar ett antal frågor, och beroende påderas resultat får de tillbaka personlig feedback. Den kvantitativa undersökningen kommersedan att analysera studenternas uppfattning av IT-artefakten som hjälpmedel. Resultatetbeskriver åtta olika designprinciper för hur man ska designa ett E-läroverktyg där studenterska kunna testa sina kunskaper. Resultatet tillsammans med tidigare forskning tyder ävenpå en uppfattad känsla av ökad inlärning.

 • 21.
  Gidlöf, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Nya dataskyddsförordningen – en fallstudie från en offentligverksamhets perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 22.
  Grefve, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Creating a ticket vending kiosk system that gathers customer data2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research aims to create and evaluate a set of design principles regarding the development of ticket selling and data gathering kiosk interfaces within the field of User interaction and experience. This set of design principles will provide the developers with a certain mindset for the specific task at hand.

  The design principles will be defined through the development of a prototype in cooperation with an organization about to host a fair. The prototype will be tested by replacing one of the manned stations at the entrance to the fair. The goal of the test is to compare the efficiency of the system to that of two manned ticket stations located at the entrance.

  The vending machines running this prototype sold 36% of total tickets sold at the entrance. Which is roughly equal to that of the manned stations, proving that a system can be designed to both sell tickets and gather customer data without losing efficiency at the entrance.

 • 23.
  Grundtman, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Digital arbetsmiljö ur slutanvändares perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den huvudsakliga arbetsmiljön bland Sveriges yrkesverksamma är i dag digital och den vanligaste sjukskrivningsorsaken är besvär som tidigare forskning har visat kan orsakas av brister i den digitala arbetsmiljön. Trots detta är digital arbetsmiljö som forskningsområde relativt nytt och outforskat och ny forskning efterfrågas för att utöka kunskapsbasen.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur de anställda på en arbetsplats upplever sin digitala arbetsmiljö ur deras perspektiv som slutanvändare samt hur de upplever att den digitala arbetsmiljön påverkas av införandet av ett ärendehanteringssystem.

  Metoden för studien är en fallstudie med kvalitativ datainsamling i form av individuella semistrukturerade intervjuer av de anställda på en arbetsplats. Intervjuerna låter respondenterna utveckla sina resonemang kring hur de upplever sin digitala arbetsmiljö, hur de tror att de kommer att påverkas av införandet och vilka möjligheter de upplever att de har att påverka sin digitala arbetsmiljö.

  Resultatet analyseras med en deduktiv kategorisering som utgår från en socioteknisk modell för utvärdering av informationssystem. Komplexiteten i den digitala arbetsmiljön tydliggörs och analysen resulterar i att fem övergripande problemområden identifieras.   

  De fem problemråden som identifieras är frågan om ansvar och att ta den digitala arbetsmiljön på allvar, medvetenheten om digitala arbetsmiljöfrågor, avsaknaden av en helhetssyn på digital arbetsmiljö, bristen på information i samband med införandet och känslan av maktlöshet hos de anställda. Problemområden diskuteras utifrån undersökningens kontext och jämförs och förklaras med hjälp av teorier och tidigare forskning om digital arbetsmiljö och socioteknisk teori.

  Slutsatsen som dras av den här studien är att det finns flera brister i arbetet med digital arbetsmiljö på den undersökta arbetsplatsen och att alla problemområden som har identifierats påverkar slutanvändares upplevda maktlöshet.

  Vidare konstateras att den digitala arbetsmiljön består av sociala och tekniska dimensioner som påverkar varandra och studiens resultat tyder på att det krävs en holistisk syn på digital arbetsmiljö för att åtgärda de problemområden som identifierats.

 • 24.
  Habibipour, Abdolrasoul
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Georges, Annabel
  imec - mict - Ghent University.
  Schuurman, Dimitri
  imec - mict - Ghent University.
  Bergvall-Kåreborn, Birgitta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Drop-out in Living Lab Field Tests: A Contribution to the Definition and the Taxonomy2017Ingår i: Research Day Conference proceedings 2017: OpenLivingLab Days, Krakow: ENoLL - European Network of Living Labs , 2017, s. 7-20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studies on living labs show that the users’ motivation to participate in a field test is higher at the beginning of the project than during the rest of the test, and that users tend to dropout before completing the assigned tasks. However, the literature still lacks theories describing the phenomenon of drop-out within the area of living lab field tests. As the first step of developing a theoretical discourse, the aim of this study is to present an empirically derived taxonomy for the various influential factors on drop-out behavior and to provide a definition for drop-out in living lab field tests. To achieve this goal, we first extracted factors influencing drop-out in the field test by conducting a short literature review on the topic, and then triangulated the factors across 14 semi-structured interviews with experts in living lab field tests. Our findings show that identified reasons for drop-out can be grouped in three categories: innovation-related, research-related and participant-related. Each category in turn, consists of three subcategories with a total of 45 items for drop-out in living lab field tests. In this study, we also explore different types of drop-out and propose a definition for drop-out in living lab field tests.

 • 25.
  Habibipour, Abdolrasoul
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Padyab, Ali
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Bergvall-Kåreborn, Birgitta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Ståhlbröst, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Exploring Factors Influencing Participant Drop-Out Behavior in a Living Lab Environment2017Ingår i: Scandinavian Conference on Information Systems: 8th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2017, Halden, Norway, August 6-8, 2017, Proceedings / [ed] Susanne Stigberg, Joackim Karlsen, Harald Holone, Cathrine Linnes, Cham: Springer, 2017, s. 28-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The concept of “living lab” is a rather new phenomenon that facilitates user involvement in open innovation activities. The users’ motivations to contribute to the living lab activities at the beginning of the project are usually higher than once the activities are underway. However, the literature still lacks an understanding of what actions are necessary to reduce the likelihood of user drop-out throughout the user engagement process. This study aims to explore key factors that are influential on user drop-out in a living lab setting by engaging users to test an innovation during the pilot phase of the application’s development. The stability of the prototype, ease of use, privacy protection, flexibility of the prototype, effects of reminders, and timing issues are the key influential factors on user drop-out behavior. This paper summarizes the key lessons learned from the case study and points to avenues for future research.

 • 26.
  Haddad, Silwan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Webbportal för mindre livsmedelsaffärer: Att använda community’s som stöd för att överleva2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A company that does not exist on the Internet will not survive and will lose its current customers.  The purpose of this study is to create a website for a foodstore that uses a community to support the food business to survive. There are a number of problems to be solved in terms of communication between the customers and the supermarket Årstaberg life. Using an agile manner, the work created a web portal to Årstaberg livs. Where previous studies and theories is a basis to show the way to a useful design suggestions of a web portal to support other activities.  Qualitative method was used to develop the requirements needed to make the web portal useful. There will be developed a specification, using the creation of a design proposals using a CMS tool. To ensure that the web portal will be made that two users tests to finally get a web portal.

 • 27.
  Harnesk, Dan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Thapa, Devinder
  University of Agder.
  Equipment-as-experience: A Heidegger-based position of information security2016Ingår i: Proceedings of the Thirty Seventh International Conference on Information Systems, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Information security (InfoSec) has ontologically been characterised as an order machine. The order machine connects with other machines through interrupting mechanisms. This way of portraying InfoSec focuses on the correct placement of machine entities to protect information assets. However, what is missing in this view is that for the InfoSec we experience in everyday practice, we are not just observers of the InfoSec phenomena but also active agents of it. To contribute to the quest, we draw on Heidegger's (1962) notion of equipment and propose the concept of equipment-as-experience to understand the ontological position of InfoSec in everyday practice. In this paper we show how equipment-as-experience provides a richer picture of InfoSec as being a fundamental sociotechnical phenomena. We further contend using an example case to illustrate that InfoSec equipment should not be understood merely by its properties (present-at-hand mode), but rather in ready-to-hand mode when put into practice.

 • 28.
  Helgegren, Carl-Magnus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Pirfält, Emil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Engagemang och bibehållet engagemang i hälsoapplikationer: Hur engagerande hälsoapplikationer kan hjälpa personer att uppnå mål enskilt och i grupp2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten har sin ansats i ett företags önskan om att skapa en teknisk lösning för att enklare kunna registrera medarbetares motion i syfte att samla data till en företagstävling. Projektgruppen för detta arbete utgick från teorier som engagement och sustained engagement för att samla kunskap om vad som driver engagement och hur dessa faktorer kan användas för att skapa högre och jämnare användarfrekvens. Tidigare forskning visare att en av de avgörande faktorerna för sustained engagement (över tid bibehållet engagemang) är sociala funktioner i applikationer. De designförslag som projektgruppen studerat i relation till sustained engagement lyfter fram s.k. open-ended design som möjliggör delande av olika typer av innehåll. Projektet resulterade i ett antal personas som beskriver användarna, vidare presenteras ett designförslag och hur detta relaterar till engagement och sustained engagement. Slutligen diskuteras designval och hur väl de möter forskningsfråga och syfte.  

 • 29.
  Hjelm, Christoffer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Järvinen, Per
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  VR-tjänsters utmaningar och möjligheter för samskapande inom hustillverkningsbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka VR-tjänsters utmaningar och möjligheter för samskapande av olika varianter av hus inom hustillverkningsbranschen. Genom teoretiska studier och kvalitativa intervjuer har riktlinjer för hur företag kan använda VR-tjänster för samskapande framträtt. De teoretiska områden som främst har behandlats är den tjänstedominanta logiken, innovationsprocessen, samskapande samt VR. Sex intervjudeltagare medverkade i intervjuerna. Dessa var i åldrarna 25–26 år, hälften var män, hälften var kvinnor. Det visade sig att deltagarna hade liten eller till och med ingen erfarenhetav VR sen tidigare.

  Studien visar att företag som ämnar använda sig av VR-tjänster för samskapande bör tänka på att tjänsten måste uppfylla vissa incitament och fördelar som bland annat handlar om att tjänsten måste vara kreativ och inspirerande för att ge så kallade nöjes- och lustfördelar, ge möjlighet till att utföra förändringar av ett virtuellt hus på ett unikt sätt, men även att deltagande i tjänsten i vissa fall även kan kräva någon form av kompensation för attanvändarna ska delta i samskapande. Det kan även krävas en tjänst som är kopplad till VR-tjänsten för att samskapande ska fungera på bästa sätt. Det finns potential för företag attanvända sig av VR-tjänster för att samskapa tillsammans med kunder, men det kan ännu komma att dröja innan användningen av liknande tjänster är utbredd och ett måste för företag att satsa på.

 • 30.
  Hulter, Oskar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Improving Software Documentation using Data Visualization2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This exploratory case study argues for the thesis that data visualization (dataviz) can have a positive impact on users understanding and perception of code documentation. The basis of the thesis is a case study performed in collaboration with SensiNet AB. The introduction describes the case and the problem area. The theoretical framework and methodology focus on theoretical foundations and how the data collection was planned and performed. The paper concludes with a brief discussion of related work and several suggestions for future studies.

 • 31.
  Hällkvist, Alice
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Usability Testing of Software Products: A case study about usability testing and how to improve the practice2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Usability testing is an important task during development of software products such as web and mobile applications. It is a growing and evolving concept but is often left out during development due to time and costs. Developers are also expected to handle the usability testing but are given minimal training to do so.

  The aim of this thesis is to examine how Tieto uses and perform usability testing when developing their software products. The study is about identifying any issues in the practice and compare it to presented theory and come up with suggestions of change that Tieto can take into consideration.

  The method in this thesis is single case study done with qualitative data collection through observation and semi-structured interviews, to be able to answer the purpose and get a deeper knowledge about what some of the employees at Tieto thinks of usability testing.

  By comparing the result of the study with the presented theory the conclusion can be drawn that the practice of usability testing consists of a few flaws but that the main problem is the organizational culture.

 • 32.
  Jansson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Testprocessen - struktur, effektivitet och stabilitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar testprocessen och vikten av att ta fram en dokumenterad sådan. I fokus ligger testarnas arbete på en IT-avdelning där man utvecklar interna system ämnade att hjälpa resten av verksamheten i deras dagliga arbete. Eventuella fel i dessa system bör upptäckas så tidigt som möjligt för att undvika onödiga kostnader och detta ansvar ligger till stor del hos testarna. Det är de som testkör systemen och undersöker om de möter kraven och fungerar som det är tänkt. Först när testarna godkänt systemet är det redo att lanseras till användarna. Resultatet av denna studie är en väldefinierad testprocess med tydliga steg att gå igenom innan, under och efter testarbetet. Processen kan testarna luta sig mot för att uppnå struktur, effektivitet och stabilitet i sitt arbete och det de levererar. 

 • 33.
  Johansson, Richard
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Machine learning på tidsseriedataset: En utvärdering av modeller i Azure Machine Learning Studio2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In line with technology advancements in processing power and storing capabilities through cloud services, higher demands are set on companies’ data sets. Business executives are now expecting analyses of real time data or massive data sets, where traditional Business Intelligence struggle to deliver. The interest of using machine learning to predict trends and patterns which the human eye can’t see is thus higher than ever. Time series data sets are data sets characterised by a time stamp and a value; for example, a sensor data set. The company with which I’ve been in touch collects data from sensors in a control room. In order to predict patterns and in the future using these in combination with other data, the company wants to apply machine learning on their data set. To do this effectively, the right machine learning model needs to be selected. This thesis therefore has the purpose of finding out which machine learning model, or models, from the selected platform – Azure Machine Learning Studio – works best on a time series data set with sensor data. The models are then tested through a machine learning pilot on the company’s data Throughout the thesis, multiple machine learning models from the selected platform are evaluated. For the data set in hand, the conclusion is that a supervised regression model by the type of a Decision Forest Regression model gives the best results and has the best chance to adapt to a data set growing in size. Another conclusion is that more training data is needed to give the model an even better result, especially since it’s taking date and week day into account. Adjustments of the parameters for each model might also affect the result, opening up for further improvements.

 • 34.
  Johnson, Christopher
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Bäckdahl, Carl-Oscar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Viability of a computer game level creation tool: To facilitate design prototype2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how prototyping of video game levels can be made more accessible by developing a user-friendly game level creation system, evaluating it and producing a number of design principles to be followed when designing such systems. The research question for this study is thus: How can video game level creation be made more accessible? There were several key areas at the center of this study such as Usability, GUI Design, Prototyping, and Game Development. This study utilized an adaption of the Design Science Research Methodology, and evaluation of the resulting artifact was done via user testing and surveys. Survey responses revealed that 95% of the participants successfully completed the main task of the trial, to create a completable video game level within 25 minutes. In addition, all participants answered a 3 (neutral) to 5 (best) on ranked survey questions relating to the usability of the artifact. This study resulted in design principles which were derived from the survey responses via a qualitative decoding process. The conclusion drawn is that computer game level creation can be made more accessible via the development of tools abiding by the design principles proposed by this study.

 • 35.
  Karamatova, Liliya
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Management Accounting and ERP Systems: Factors behind the Choice of Information Systems when Exercising Management Accounting2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Accounting is an old discipline inherent to any business. Accounting is divided into Financial Accounting (FA) and Management Accounting (MA). Financial Accounting focuses on the pure processing of the economic data. Management Accounting focuses on the decision-making aspects of the accounting. Accounting industry has been tremendously transformed in the past two decades due to the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) systems. These systems integrate and unify an organisation’s business functions and processes into one complex computer system. Previous research suggests that the ERP systems’ main functionality primarily addresses the issues of Financial Accounting and much less the issues of Management Accounting. The purpose of this study is to explore the underlying factors behind the application of the Management Accounting Techniques through the ERP systems and to suggest a further development in the field. Five large Swedish companies were examined through the comparative case studies with semi-structured interviews. This study discovered that MATs were mostly implemented through spreadsheets, BI systems and custom-built software, i.e. outside of the ERP systems. The main reasons were inflexibility and standard design of the ERP systems, that did not fully suit the companies. Additionally, the customization of the ERP systems would be too costly when other tools, such as BI systems or spreadsheets, provided better functionality to a better price. The conclusion of this study is that it is impossible to build a universal ERP system that would suit all kind of companies, however, ERP systems can serve as a common base and a transaction engine for the MA. ERP systems can provide a data structure for the analysis parameters crucial to MA, such as profit centre, cost centre, unit, and other dimensionality aspects. Spreadsheets and BI systems win the MA battle by providing the flexibility, user-friendliness and the acceptable price, required by the users. Therefore, ERP systems must provide good integration possibilities with other software. One can further speculate if ERP system providers choose not to deliver flexible and visually appealing products, since they benefit from the income that the customer education and the customization of an ERP system implies. 

 • 36.
  Kero, Chanelle
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Törnblom, Veronica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Utveckling av en chatbots dialog för implementation i en webbaserad kundtjänst2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Automatisering av kundtjänster genom implementering av chatbotar blir allt vanligare för att kunna erbjuda kunder en mer tillgänglig och effektiv service. Vid implementering av chatbotar i kundtjänster lämnas den mänskliga kontrollen och kundens upplevelse delvis över till ett digitalt system, vilket ställer krav på utformning av chatbotars dialoger.

  Syftet med arbetet är att ta fram en artefakt i form av en chatbot och utveckla dess dialog för en framtida implementation i en kundtjänst. Arbetet ämnar att ta fram designprinciper för utformning och utveckling av chatbotar och deras dialoger i en kundtjänstmiljö.

  Den forskningsmetod som tillämpades vid utvecklingen av artefakten var Design Science Research Methodology (DSRM). En litteraturstudie genomfördes och data samlades in genom möten samt en intervju med det företag som varit uppdragsgivare till arbetet.

  Arbetet resulterade i en demosida innehållande en chatbot, samt en sida för administratörer där de har en översikt av chatbotens genomförda interaktioner. Tre designprinciper togs även fram för utveckling av chatbotars dialog inom kundtjänst, vilka blev arbetets bidrag. De slutsatser som identifierades var att en chatbot bör kontrollera att användaren fått svar på sitt kundtjänstärende, en chatbot bör erbjuda mänsklig service vid missförstånd, en chatbot kan inte ersätta mänsklig service fullt ut samt att en chatbot bör ha en strukturerad datainsamling av genomförda interaktioner för att kunna utveckla och förbättra chatbotens dialog.

 • 37.
  Kinell, Alfred
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Löfberg, Carl
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  GDPR och dess påverkan vid systemutveckling: Riktlinjer för en säkrare kravspecificering.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet, och hur uppfyllandet av dessa krav kan underlättas, i form av riktlinjer utformade för att säkerställa en systemutveckling i enlighet med de säkerhets- och integritetskrav som ställs i och med GDPR. De behov och kravområden som identifierats, har sedan kategoriserats och konkretiserats i form av riktlinjer som skall kunna användas då personuppgifter hanteras. För att belysa hur GDPR kan förändra kravbilden har främst “Privacy by Design”, kravspecificering, samt de allmänna juridiska förändringar GDPR kommer att innebära studerats. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har en studie baserad på främst semistrukturerade intervjuer utförts. Detta för att identifiera potentiella nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet. Med avstamp i teorin, samt intervjuunderlaget har sex stycken kategorier tagits fram. Dessa är samtycke, Privacy by Design, rätten att bli meddelad om intrång, rätten att bli glömd, dataportabilitet samt rätten till åtkomst. Dessa kategorier har sedan legat till grund för de riktlinjer som utgör resultatet av detta arbete.

 • 38.
  Klarén, Jens
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Forsström Malm, Jesper
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  AI inom svenska industrier: En marknadsanalys med designförslag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska företag måste ständigt förbättra sin position på marknaden där artificiell intelligens (AI) fungerar som ett verktyg för ökad konkurrenskraft. AI är däremot ett komplicerat, odefinierat och hypat begrepp som gör det svårt för företag att lyckas med ökad produktivitetoch minskade kostnader. AI är ett paraplybegrepp som med dess tillhörande undergrupper går att tolka på många olika sätt. Baserat på denna studiens marknadsanalys definieras AI som ett system eller en maskin som kan anta mänskliga egenskaper eller en utsorteringsmetod för att hitta och producera en lösning för att göra verksamheten bättre.

  Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för vad AI innebär för olika branscher i Sverige och ge ett lösningsförslag på hur företag kan tillgodogöra sig AI. Denna forskning har använt sig av Design Science Research Methodology (DSRM) som riktlinje. Arbetet resulterade i en genomförd marknadsanalys av AI och ett lösningsförslag till hur företagen i de olika branscherna ska lyckas med deras AI-planering och implementation.

 • 39.
  Kuoppa, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Design Decisions for Indie Development of Educational Video Games: A Case Study2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Educational video games – especially for the PC market – do not seem to perform as well commercially as games from other genres. We argue that there is room for independent – ’indie’ – developers to break into the marketplace, by identifying certain niches and innovating on the genre. This would generate commercial value for such actors and knowledge value for the players.

  Design decisions of high importance made during development of an educational video game demo at the small Swedish company Toleap Consulting AB were analysed in the pursuit of contributing to effective indie development of such games. Three main problems that arose during development were identified, and three design decisions where implemented to combat these respective problems; (1) Interpreted educational game pattern utilising XML, (2) Function-based game views and (3) Community created assets, open source, and no costly dependencies. In our case, the formulated design decisions effectively solved our problems, and we argue that they generalise.

  If a developer creating a similar game (educational video game) in a similar situation (independent development with limited resources) encounters one or more of these problems, the suggested design decisions may help the developer solve the problems, in turn making more educational video games available on the market, generating the aforementioned commercial and knowledge values.

 • 40.
  Lauri, Sanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Mattson, Hanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Ansvar och dilemman vid applikationsutveckling för mobila enheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av samhället har inneburit stora förändringar för både verksamheter och privatpersoner, såväl möjligheter som utmaningar. Från det att iPhone introducerats har utvecklingen av både smartphones och nya digitala tjänster fått en explosiv tillväxt. I takt med ökningen av dessa nya digitala tjänster och applikationer medför detta både positiva förändringar likväl oavsiktliga konsekvenser. Det finns svårigheter med dessa oavsiktliga konsekvenser vid applikationsutveckling eftersom det är svåra att förutse samt att det är svårt att förutse hur människor kommer agera när de använder den färdiga applikationen. Denna studie syftar till att öka förståelse för vikten av utvecklares ansvar samt utmaningar vid applikationsanvändning, vilket bör uppmärksammas vid applikationsutveckling och nya digitala tjänster.

   

  För att uppnå detta tillämpades designprocessen som har strukturerat studien för att ta fram vårt designförslag som presenteras i form av en prototyp för en parkeringsapplikation samt rekommendationer för utvecklare. Designförslaget och rekommendationerna bygger på den data som har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer med utvecklare samt undersökning för hur dagsläget ser ut vad gäller ansvar och dilemman vid utveckling.

   

  Resultatet visar på hur viktigt det är att kravspecifikationer från kunden är väl utförda för att slutprodukten ska uppnå bästa resultat. Däremot finns det inte alltid tillräcklig tydliga riktlinjer att följa inom dessa utvecklingsverksamheter för att fatta beslut. Skulle ett projekt ge upphov till ett dåligt utfall är det upp till den enskilda individen att belysa situationen. En situation där den enskilda individens ansvarsförmåga spelar in. Resultatet av intervjuerna samt rekommendationerna har därmed kunnat generera ett designförslag för hur ansvar kan tillämpas vid applikationsutveckling. Slutsatsen är att vid utveckling bör balans mellan ansvar och användarupplevelse eftersträvas. Utvecklas säkerhetsåtgärder som ska implementeras i en applikation ska de framkalla en positiv attityd och påvisa användare snarare än bestämma över deras interaktion.

 • 41.
  Lugnet, Johan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system. Luleå University of Technology.
  Ericson, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system.
  Wenngren, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system.
  Innovation supports for small-scale development in rural regions: A Create, Build, Test & Learn approach2019Ingår i: International Journal of Product Development, ISSN 1477-9056, E-ISSN 1741-8178Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Small and medium sized firms’ businesses in rural regions typically address a home market and the delivery of niched products. This makes them exposed to business downturns, innovation is thus one way to survive and prosper. Small-scale product development is typically very hands-on, a sort of trial and error process. This experimental way is in favour for the implementation of innovation processes, but one challenge is the limited resources that firms can, or are willing to, spend on innovative work. A challenge is that procedures for organisational learning are lacking in the straightforward approach. The article describes the background and rationale for supporting small-scale manufacturing by introducing a support toolbox for early product development work. The support toolbox’s rationale is built upon learning cycles and communicative prototyping which may enhance innovation process capabilities.

 • 42.
  Lund, Per
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Information Security Awareness amongst students: A study about information security awareness at universities2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the era of information, it has become vital for companies to make sure that their information is properly protected. They are therefore, willing to spend large amounts of resources on protecting their information. This can usually be done in a large variety of ways. The root of information security is first and foremost, having policies that regulate how information security is upheld. And secondly, by teaching employees proper practice of information security. These are however procedures that are not all that common in a university environment, and even more so in relation to students.

   

  In order to explore this phenomenon further, an exploratory study have been carried out to find more information on the subject. This has been done in several ways in order to grasp as much information as possible. Firstly, by doing a literary study to find out what is already known within the field of information security in regard to students. Secondly, by doing a quantitative study that evaluates the student’s information security awareness. And lastly, by conducting an interview with a member of staff at a university to find out their attitude towards the phenomenon. 

   

  The thesis concludes by suggesting how universities might want to handle information security in relationship to students. 

 • 43.
  Lundberg, Christoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  CoFramer: Ett diskussionsformat för djupa diskussioner på publika forum med låg Information Overload inspirerat av Philosophy for Children2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. Ett designkoncept innehåller tre delar: ett namn, ett syfte och huvudprinciper. CDID innehåller sju steg som arbetet är utformat efter:

  1.      Concept Generation – Summeras i en tabell som jämför diskussioner i forum (med flera antagande) och diskussioner med hjälp av metoden Philosophy for Children (P4C), samt annan teori.

  2.      Concept Exploration – Åtta olika designaspekter identifieras utifrån jämförelsetabellen.

  3.      Internal Concept Critique – Designaspekterna jämförs med två snarlika diskussionsformat.

  4.      Design of Artifacts – Designkoncept version 1 skapas.

  5.      External Design Critique – Intervjuer utförs för att undersöka intervjupersonerna generella erfarenheter av online diskussioner, testar antagandena från jämförelsetabellen och ge direkt feedback på första versionen av designkonceptet.

  6.      Concept Revisited – Ändringar görs baserat på intervjumaterial och direkt feedback.

  7.      Concept Contextualization – Designkonceptet kopplas tillbaka till litteraturen.

  Studien resulterar i ett designkoncept kallat CoFramer och stödjer dessa huvudprinciper som ställs i kontrast till material som identifierats genom intervjuerna:

  Tabell 1: CoFramers huvudprinciper och faktorer från intervjuer om diskussioner på forum.

  CoFramers huvudprinciper | Från intervjuer om diskussioner på forum

  Strukturerad början och slut | Diskussion utan tydligt slut

  Begränsat antal deltagare | Stor mängd deltagare

  Minimum antal deltagare | Många inaktiva åskådare

  Explicita deltagare | Lite information om deltagare

  Gemensamma förutsättningar | Otydlighet kring deltagares förutsättningar

  Begränsad informationstäthet per inlägg | Långa inlägg och/eller snabba inlägg

  Den röda tråden och parallella trådar | Oftast parallella trådar

  Aktiv samtalsledare | Outredda missförstånd

  Studien indikerar på att CoFramer bör resultera i mer strukturerade diskussioner och som utsätter användaren för en lägre mängd information overload och mindre grounding cost jämfört med vad som vanligtvis uppstår i publika diskussioner online.

 • 44.
  Lundgren, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system.
  Bergström, Erik
  University of Skövde.
  Dynamic Interplay in the Information Security Risk Management Process2019Ingår i: International Journal of Risk Assessment and Management, ISSN 1466-8297, E-ISSN 1741-5241, Vol. 22, nr 2, s. 212-230Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, the formal processes so often assumed in information security risk management and its activities are investigated. For instance, information classification, risk analysis, and security controls are often presented in a predominantly instrumental progression. This approach, however, has received scholarly criticism, as it omits social and organizational aspects, creating a gap between formal and actual processes. This study argues that there is an incomplete understanding of how the activities within these processes actually interplay in practice. For this study, senior information security managers from four major Swedish government agencies were interviewed. As a result, twelve characteristics are presented that reflect an interplay between activities and that have implications for research, as well as for developers of standards and guidelines. The study’s conclusions suggest that the information security risk management process should be seen more as an emerging process, where each activity interplays dynamically in response to new requirements and organizational and social challenges.

 • 45.
  Lundqvist, Oscar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Virtuell ljussättning inom Augmented Reality: Semi-automatisk ljushantering för ökad upplevd realism2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att undersöka hur ökad upplevd realism kan uppnås i Augmented Reality (AR) applikationer, genom ökad användarinteraktion med utvalda, virtuella ljusparametrar. Den teoretiska referensramen omfattas av övergripande teorier kopplade till AR men även mer djupgående forskning kring virtuell ljussättning och ljusparametrar. I en domän där automatiserade lösningar för virtuell ljussättning dominerar, ämnar denna studie påvisa bristerna med automatisk hantering av virtuellt ljus och istället motivera en lösning av semi-automatisk karaktär. Studien avser även att söka svaret på vilken utav utvalda ljusparametrar som haft störst inverkan i åtagandet att öka upplevd realism. Med Action Design Research (ADR) som huvudsaklig forskningsmetod, utvecklas ett grundläggande tillägg till en befintlig AR applikation i nära samarbete med företaget Neava. Applikationstillägget möjliggör manuell justering av det virtuella ljusets riktning, intensitet och färgtemperatur. Applikationstillägget testas sedan av befintliga användare under observation, därefter besvarar användaren en enkät grundad i testet, där jämförelse mellan befintlig applikation och applikationstillägg är temat. Insamlade observations- och enkätdata sätts i centrum för analys med avsikt att förklara relevanta fenomen och mönster, kopplade till upplevd realism. Studien finner att det utvecklade applikationstillägget i 90% av fallen genererar en ökad upplevd realism. Vidare finner studien att den virtuella ljusparameter som bidragit mest till ökad realism är ljusriktning, efterföljt av ljusintensitet och den minst bidragande visar sig vara färgtemperatur. De slutsatser som dras i studien formuleras och presenteras avslutningsvis i form av en oberoende lista designprinciper.

 • 46.
  Lundström, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Leveraging an Active Directory for the Generation of Honeywords2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Honeywords, fake passwords that when used by an adversary are set to trigger an alarm, is one way of detecting security breaches. For them to be effective, however, they must resemble real passwords as closely as possible and thus, the construction of the honeywords is crucial.

  In this thesis, a new model for generating honeywords, PII-Syntax, is presented that was built in part on a previous model but reworked and adapted to meet new requirements. The purpose of the study was to investigate whether an Active Directory, (AD) could be used as a resource in the construction of honeywords. The assumption was that the AD contains information about real system users that could be leveraged to create high-quality honeywords because of the very fact that they are based on actual users. It is a well-known fact that many users have a natural inclination towards incorporating personal information when choosing their passwords, information that can be leveraged by an adversary making the passwords easier to retrieve. The proposed model capitalizes on this fact and bases the honeyword generation process on users’ personally identifiable information, PII. The motivation for this is to enhance the quality of the honeywords, i.e. making them more plausible from the perspective of the adversary.

  The resulting model performed equally well or better than all existing honeyword generation algorithms to which it was compared with regard to flatness, DoS resistivity, multiple system vulnerability and storage cost. The most important contribution, however, is the inclusion of users’ personal information in the generation of the honeywords that ultimately help strengthen the security of password-based authentication systems.

  Contributions from this thesis include a novel manner in which to approach a well-known problem, both in a theoretical as well as a practical sense: PII-Syntax is a new honeyword generation algorithm that apart from performing equally well or better than previous algorithms brings an added value of believability to the generated honeywords because of the inclusion of users’ personal information found in an AD.

 • 47.
  Mittjas, Jonas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Interkulturellt fokus och beaktande av kulturella aspekter vid utveckling av gränssnitt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar de kulturella aspekterna vid utveckling av ett gränssnitt för en ny e-tjänst. I dagens samhälle spelar internet och e-tjänster en stor roll och används allt mer i vår vardag och av allt fler personer. Samtidigt sker också en globalisering av vår värld och världens länder knyts närmare varandra, med olika kulturer, politik och ekonomi etc. Detta gör att det ställs högra krav på dagens e-tjänster så att de ska ha hög användbarhet och att så många som möjligt ska kunna använda sig av dem.

  Uppsatsens har som syfte att undersöka om användbarheten kan förbättras hos en e-tjänst om utveckling sker där de tvärkulturella aspekterna beaktas. Studien utförs på en statlig myndighet där myndighetens målgrupp kommer från olika länder och har olika kulturer. Metoden som används är Action Design Research.

  Uppsatsen resulterar i tre stycken nya designprinciper och bekräftande av design principer från tidigare forskning, vilka är framtagna för att belysa vad som är viktigt att tänka på när en e-tjänst ska användas av grupper med olika kulturer och som kommer från olika länder. Resultaten av uppsatsen användas som grund till vidare forskning inom området.  

 • 48.
  Munodawafa, Fortune
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Emerging Security Risks within Hybrid Datacenter Infrastructure : A Risk Assesment2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Datacenters are critical infrastructures in today’s information society, they have undergone significant transformation from their inception days within their underlying technological infrastructure. They are at the core of the cloud computing revolution which is changing business models on how organizations deal with their spending on IT infrastructure.Virtualization has been the disruptive force driving this transformation within the datacenter space and has enhancing efficiencies in terms of server load consolidation, resource provisioning,flexibility, and scalability, lower spend on buying equipment and improved power utilization efficiency. The transition phase has led to modern datacenters incorporating both the legacy traditional datacenter infrastructure with the latest ones that are based on fully virtualized solutions. Though this mix of infrastructures has improved resource utilization and consolidation,the flexibility and scalability aspect that they bring about ushers in new set of emerging security challenges to the modern datacenter.The contents of this research work present a comprehensive Risk Assessment to a set of recentlyidentified security risks extracted from the NIST vulnerability database, these risks are related tothe flexibility and scalability aspect of modern datacenters. The findings of this study show thatvirtualization techniques introduce a set of new security flaws at the Hypervisor level, SDN Controllers and Virtual network layers thus further exacerbating challenges in ServiceAvailability, Confidentiality and Data Integrity in modern datacenters. An EBIOS approach to risk assessment was utilized as the guiding methodology. Security recommendations according to security best practices were then proposed as remedial mitigation measures. Ascertaining risk is crucial component for decision makers and the findings of this thesis research work contribute to that by providing better insight to the emerging security risks in a hybrid infrastructure context. The noted findings have implications to security design considerations for prospective datacenter providers who intend to deploy modern hybrid datacenter infrastructure or those in the process of transition.

 • 49.
  Nilsson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Sheiakh, Waqas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Ett land i kris: Digital kriskommunikation vid luftangrepp2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en stor kunskapsbrist hos Sveriges civilbefolkning gällande utomhussirener och vilka tillhörande skyddsåtgärder som finns med dessa. I Sverige finns det skyddsrum för en stor majoritet av invånarna och det ska byggas ännu fler, men det är endast en minoritet som vet vart dessa finns, eller när de ska tas i bruk. Trots att det har talats mer om säkerhetshot runtom i Europa den senaste tiden så är denna kunskapsbrist fortfarande stor. Det finns en svårighet med att göra människor intresserade av förebyggande åtgärder för kriser vilket innebär att det behövs en annan åtgärd för att nå fram till människorna. 

  Syftet med uppsatsen är att identifiera designprinciper för en digital kriskommunikationslösning som hjälper civilbefolkningen att förstå ett befintligt hot och dess tillhörande skyddsåtgärd samt hur denna åtgärd kan vidtas. Dessa designprinciper ska sedan utgöra grund för design av en digital lösning som är tillgänglig, enkel och tydlig att använda.  

  För att åstadkomma detta så använder vi oss utav Design Science Research där vi tar fram en artefakt i form utav en design mockup som är baserad på de existerande designprinciperna som finns inom kriskommunikation med hänsyn till hur människor reagerar. Genom att utvärdera denna artefakt så får vi fram nya designprinciper som behövs för att kunna föra en lyckad kriskommunikation till befolkningen. 

  Tillsammans med principerna vi baserade vår artefakt på, med de designprinciper vi har lyckats ta fram efter att respondenter har testat och utvärderat artefakten så blev detta resultatet för hur kriskommunikationen kan föras digitalt på ett effektivt och tillitsfullt sätt. Denna samling av designprinciper är även något som kan fortsätta att byggas vidare för att få en djupare förståelse eller gå in djupare på detaljer kring designen och informationen som bör förmedlas.

 • 50.
  Norberg, Oscar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Günes, Merve
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Utmaningar inom attitydanalys och automatiseringar av enkätanalyser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
12 1 - 50 av 74
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf