Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 514
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Alanne, Kari
  et al.
  Aalto University.
  Schade, Jutta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Martinac, Ivo
  Kungliga tekniska högskolan, KTH.
  Saari, Arto J.
  Aalto University.
  Jokisalo, Juha
  Aalto University.
  Kalamees, Targo
  Tallinn University of Technology.
  Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland2013In: Advances in Building Energy Research, ISSN 1751-2549, E-ISSN 1756-2201, Vol. 7, no 1, p. 120-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The economic viability of novel energy-efficient design concepts has been evaluated in Finnish educational buildings. The total energy consumption of representative target buildings with each design concept has been found using the whole-building simulation tool IDA Indoor Climate and Energy 4.0, and the financial viability has been assessed using the discounted payback period method. Different thermal insulation and air tightness properties of the building envelope, and different ventilation's heat recovery efficiency assumptions and heat distribution options have been investigated. The results suggest that a prudent attitude should be taken toward the investments in ultra-low-energy designs. Total energy-saving potential of 25-32% can be obtained. The payback periods varied from 15 to more than 40 years. The results can be generalized in cold climates and techno-economic conditions similar to Finland

 • 2.
  Anders, Viking
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Industrilized and sustainable construction.
  Institutional complexity in Swedish built environment regulation: exploring the interface with industrialized house-building2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The industrialized house-building movement has emerged as aresponse to recurring criticism of the construction sector. It seeks toemulate management practices prevalent in manufacturing industries,including the use of standardized work processes and building systems.This approach does, however, make industrialized house-buildingcontractors susceptible to unpredictable variations. Swedish localplanning authorities have a legal and democratic mandate to regulatethe built environment within its borders and views variations betweendifferent municipalities as a desirable consequence of a functional localdemocratic system. Meanwhile, industrialized house-buildingcontractors have highlighted variations in regulation of the builtenvironment as obstructive to their intended methods of managing thebuilding process. The aim of this thesis is to increase understanding ofhow local planning authorities make interpretations when regulatingthe built environment and how those interpretations influenceindustrialized house-building contractors and to, within the ongoingresearch process, identify theoretical perspectives suitable for describingtensions in the interface between industrialized house-building andlocal planning authorities. The theoretical frame of reference for thisthesis consists of two major streams of organizational literature:organizational coordination, operationalized though the concept ofcoordination mechanisms, and neo-institutional theory, operationalizedthrough institutional logics and institutional complexity. Theoverarching research strategy is best described as a case study approachinvestigating cases of institutional complexity in regulation of theSwedish built environment. The design consists of one multi-casestudy relying on interviews with representatives of industrializedhouse-building contractors and local planning authorities and onesingle-case study investigating a longitudinal land development processusing a combination of interviews, direct observations and documentanalysis. Findings indicate that local planning authorities faceinstitutional complexity stemming from three semi-compatibleinstitutional logics that each prescribe different roles for planningpractitioners and expectations for their behaviour. As some planningpractitioners are more attuned to particular logics than others, it is difficult to predict, for each given situation, which logic will beactivated. Furthermore, findings indicate that institutional logics can beviewed as coordination mechanisms, thereby highlighting afundamental tension between the coordination preferences ofindustrialized house-building contractors and local planning authorities.This tension causes a lack of accountability, predictability and commonunderstanding resulting in an inability for industrialized house-buildingcontractors and local planning authorities to coordinate theircontributions in the planning and building process. The findings implythat industrialized house-building contractors and local planningauthorities should attempt to acknowledge each other’s participation inand contributions to the planning and building process. The findingsalso highlight the importance of interpretations for regulation of thebuilt environment, which implies that not all sector-wide problems canor need be solved through legislative action.

 • 3.
  Anheim, Fredrik
  Luleå tekniska universitet.
  Entreprenörens lärande: drivkrafter för lärande i och mellan projekt2001Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kostnaderna i byggsektorn har ökat jämfört med andra industrier i Sverige. Under 90- talet gjordes flera försök att sänka kostnadsnivån. För att företagen i branschen skall bli mer lönsamma kan systematiskt lärande vara en faktor. Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur en utförare av byggnadsverk skall kunna lära av de erfarenheter som görs i byggprojekt och hur dessa lärdomar skall kunna användas i framtida projekt. Forskningsprojektet har utförts genom litteraturstudier, fallstudier av två byggprojekt samt benchmarking med ett stort industriföretag utanför byggsektorn. Studierna har genomförts inom ramen för Competitive Building i syfte att svara på forskarfrågorna; "Hur tar en entreprenör tillvara på och lär sig av erfarenheter som görs i ett byggprojekt?" och "Hur påverkar strategiska drivkrafter entreprenörens möjlighet att lära i och mellan byggprojekt?". Forskningsmetoden som använts är huvudsakligen kvalitativ genom analys av intervjuer och observationer. Resultaten från projektet visar att entreprenörerna har svårt att lära av erfarenheter. De möjliga positiva lärandeeffekter som teamarbete, gemensamma mål, reflektion och dialog samt att öka personalens motivation för lärande ger utnyttjas inte fullt ut. Jämförelsen med industriföretaget ger flera goda exempel som skulle kunna användas i byggprojekt. I forskningsprojektet utvecklas en teoretisk modell för analys av erfarenheter. Ett teoretiskt ramverk för lärande byggt på de strategiska drivkrafterna teamarbete, gemensamma mål, dialog och reflektion samt motivation formas.

 • 4. Apleberger, Lennart
  Betongens utmaningar: några utvecklingstendenser i byggandet1997In: Betong, ISSN 1101-9190, no 4, p. 19-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Man talar mycket idag om den förändringsprocess som byggbranschen genomgår. Att diskutera tendenser för branschens framtid fångar lätt intresset. Men det är en komplicerad utveckling som pågår med många osäkra variabler. Detta inlägg avser att lyfta fram de tendenser i byggandet som kan vara av särskilt intresse för betongområdet och klargöra de utmaningar som där kan uppkomma.

 • 5. Apleberger, Lennart
  Framtidens samhälle: bygg- och fastighetssektorns utmaning2005In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 4, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6. Apleberger, Lennart
  Grundförstärkningen av Ullevi1994In: Betong, ISSN 1101-9190, no 2, p. 11-13Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett omfattande förstärkningsarbete genomföres på Nya Ullevi i Göteborg. När det är slutfört skall rockgalor kunna genomföras fullt ut igen. Det var nämligen vid en Bruce Springsteen-gala sommaren 1985 som problem med Ulleviarenan uppdagades. Den hoppande publiken fick lermassan i svängning och detta gav skadliga vibrationer i läktarkonstruktionerna

 • 7. Apleberger, Lennart
  et al.
  Cederwall, Krister
  Luleå tekniska universitet.
  Emborg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Massiva betongkonstruktioner i varmt klimat: fältmätningar och teoretisk analys av väggsektioner : D. 1 Rapportdel1985Report (Other academic)
 • 8. Apleberger, Lennart
  et al.
  Cederwall, Krister
  Luleå tekniska universitet.
  Emborg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Massiva betongkonstruktioner i varmt klimat: fältmätningar och teoretisk analys av väggsektioner : D. 2 Tabelldel1985Report (Other academic)
 • 9. Apleberger, Lennart
  et al.
  Dahlöf, Peder
  Edholm, Gillis
  Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör: förstudie2005Report (Other academic)
 • 10. Apleberger, Lennart
  et al.
  Jonsson, Rolf
  Åhman, Pär
  Byggandets industrialisering: nulägesbeskrivning2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten belyser definitionsfrågor samt olika förutsättningar och utgångspunkter som behöver beaktas då man diskuterar industrialisering av byggandet. En genomgång av utvecklingsläget i byggbranschen redovisas inklusive en internationell utblick samt forskningsinsatser och utbildning. Industrialiseringsgraden och implementeringsnivån har bedömts för tio olika svenska koncept. I rapporten föreslås också prioriterade områden för fortsatta utvecklingssatsningar.

 • 11. Apleberger, Lennart
  et al.
  Nilsson, Ulla-Märta
  Markbyggande med datorstöd på arbetsplatsen1991In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 5, p. 35-37Article in journal (Other academic)
 • 12. Atkin, Brian
  et al.
  Borgbrant, Jan
  Proceedings of 4th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation: Development Processes in Construction Management. 14th-15th June 20072007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The conference was organised by the Swedish national research and development programme for construction, Competitive Building, and the Construction Management Research Group, Department of Civil and Environmental Engineering, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.

 • 13. Atkin, Brian
  et al.
  Josephson, Per-Erik
  Construction process improvement2003Collection (editor) (Other academic)
 • 14.
  Babic, N.C.
  et al.
  University of Maribor.
  Rebolj, D.
  University of Maribor.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Schumacher, S.
  P3 Ingenieurgesellschaft.
  InPro training environment and model based working in construction2009In: Improving Construction and Use through Integrated Design Solutions: First International Conference on CIB IDS 2009 / [ed] Kaisa Belloni; Jun Kojima; Isabel Pinto Seppä, Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tie- ja liikennelaboratorio , 2009, p. 72-86Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  InPro project is European initiative which is developing a model based and collaborative way of working in early design phase in construction. To support project goals and facilitate the industrial transformation and industrial technology take-up, the project implemented tools and developed curricula and materials for training and education of management, architects, engineers, and construction workers, as well as university students. The paper presents training environment architecture with BIM laboratory that was developed to support training on model based work practices and enhancement of hands-on skills. Development process, technical solutions and experiences are described. Content of training courses and curricula is based on experiences from live project demonstrations and use cases. The paper presents one of the answers that address the problem of insufficient skills in construction industry that prevent adoption of novel methods of working and technology.

 • 15.
  Bektic, Mirsa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Kalkylen under produktionsfasen: En studie om hur kalkylen används under produktionsfasen på Skanska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 16. Bennitz, Anders
  et al.
  Elfgren, Lennart
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Olofsson, Thomas
  Kronborg, A.
  Wahlberg, A.
  Dynamic behaviour of the Vindel River railway bridge2006In: Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management: COMADEM 2006: proceedings / [ed] Uday Kumar; Aditya Parida; Raj B. K. N. Rao, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006, p. 721-729Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish Railway administration has launched several projects aimed at increasing the accessibility of the railway lines in northern Sweden to meet future demands. One of these lines connects the southern and northern parts of Sweden and constitutes one of the major arteries for the transportation of heavy goods. Major investment are planned to upgrade the load bearing capacity of this railway line. The work is mainly focused on the larger structures and their dynamical properties. These properties can be used to assess existing infrastructure and to evaluate the performance. Advantages are obvious since the existing structural integrity form the base for investments in structural repair and upgrade of bridges. The Vindel River Railway Bridge situated 55 kilometers northwest of Umeå came into focus when large motion was discovered during train passages. The behaviour of the bridge crossing the river of Vindeln has been measured two times. Measurements of displacements and acceleration of the bridge during train passages has been conducted, the first measurements was done to give more experience on the motion of the bridge and to try out new sensors. The second measurement gave more information about the bridge's motion, results that could be used to calibrate a 3D FE-Model of the bridge used in the study. Based on the measurements, eigenfrequencies in the range of 0 to 8 Hz could be detected, modal shapes up to the ninth order could be extracted, deflections and transverse displacements for different sets of train and different train speeds were also found. However, new measurements are planned for this summer and will hopefully reinforce the already attained result and give answers to some of the unresolved questions.

 • 17.
  Berg, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Hur platschefens engagemang påverkar ekonomin i ett byggprojekt: Kan Lean driva engagemanget i en positiv riktning?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Byggsektorn har generellt sett små ekonomiska marginaler att spela på. Det medför att projektets ekonomiska styrning är en viktig del i platschefens dagliga arbete. Det har tidigare genomförts studier som visar på att företagen ofta är medvetna om vad som är karakteristiskt för projekt med goda resultat. En av anledningarna till att projekten inte uppnår det önskade resultatet kan bero på att företagen lägger större vikt vid processerna jämfört med människorna som ska utföra arbetet.

  Examensarbetet är skrivet hos Peab Sverige AB, Region Bygg Nord, Luleå, och grundar sig i ett grupparbete som genomfördes bland tjänstemännen med fokus på att identifiera de faktorer som i byggprocessen påverkade det ekonomiska resultatet. Även på Peab fanns en medvetenhet för hur arbetet ska utföras för att nå goda resultat. Det har visat sig att engagemang är en faktor som finns med i alla processteg och som påverkar arbetet. Det är där som det här arbetet tar vid. Syftet med examensarbetet är att koppla ihop projektets ekonomi med gruppens engagemang samt redogöra för hur Lean kan användas som synsätt för att driva engagemanget i en positiv riktning.

  I arbetet presenteras dels de faktorer som i produktionen påverkar ekonomin, där störst fokus hamnar på tidsplanering och uppföljning av förbrukade timmar på arbetsplatsen. I arbetet presenteras också vilka faktorer som driver engagemanget. Resultatet av detta baseras på dels den genomförda litteraturstudien men framför allt på de tre intervjuerna som genomförts med platschefer på Peab. Faktorerna som i första hand belyses är vikten av medarbetarnas känsla av delaktighet och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Även den personliga utvecklingen är en påverkande faktor som uppnås när medarbetare tilldelas ett ansvar eller får uppmuntran från ledaren till det egna initiativet. Slutligen belyses även vikten av att arbeta med målsättningar i projekt, vilket bidrar till ett gemensamt synsätt och en möjlighet att skapa ett starkt lag.

  Utifrån resultatet så har Lean använts som synsätt för att beskriva hur engagemanget kan drivas i en positiv riktning och vilka tankesätt som kan omsättas till Peabs sätt att arbeta. Inom Lean är filosofin och företagskulturen grunden i ett företag. Filosofin ska speglas i alla beslut och i det arbetssätt som används. Filosofin ska även bidra till medarbetarnas engagemang eftersom medarbetarna är företagets viktigaste verktyg. Engagemanget inom Lean drivs även av det standardiserade arbetssättet som är en viktig princip inom filosofin. Resultatet visade att Peabs verksamhetsledningssystem kan liknas med ett standardiserat arbetssätt eftersom i båda fallen så är syftet att arbeta enhetligt inom företaget och möjliggöra att arbeta med ständiga förbättringar. Resultatet visade dock att Peabs verksamhetsledningssystem anpassas till varje projekt vilket försvårar möjligheten att arbeta med förbättringar.

 • 18.
  Berggren, Kajsa
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Risk management in small sized construction projects2005In: Global Perspectives on Management and Economics in the AEC Sector: Proceedings. CIB 2005 / [ed] K. Kähkönen; J. Porkka, Helsinki: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tie- ja liikennelaboratorio , 2005, p. 383-393Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Bergström, Max
  Luleå tekniska universitet.
  Industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme: fallstudier av kundanpassning och processutveckling2001Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  I och med införandet av Boverkets funktionsbaserade byggnads- och konstruktionsregler 1994 blev det åter tillåtet att bygga flervåningshus med trästomme i Sverige. Införandet av de nya reglerna innebar också en avreglering av den svenska bostadsmarknaden. Detta har inneburit att nya krav ställs på marknadsaktörerna. Kundanpassning och effektivare produktionsprocesser är två sätt för byggföretagen att möta de nya kraven. Denna forskning har med utgångspunkt från detta två syften avseende industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme. Det första är att utvärdera hur alternativa konstruktionslösningar avsedda att kundanpassa produkten påverkar produktionsprocessen. Det andra syftet är att utvärdera hur metoder för design och produktionseffektivisering kan tillämpas. Resultaten visar att alternativa konstruktionslösningar påverkar produktionsprocessen i begränsad omfattning om konstruktionslösningarna är anpassade till de randvillkor som den industrialiserade produktionsprocessen sätter. Resultaten visar också att metoder för design och produktionseffektivisering kan leda till en utveckling av produktionsprocessen för den industrialiserade produktionen av flervåningshus med trästomme.

 • 20.
  Bernander, Stig
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Elfgren, Lennart
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.
  Riverbank stability in loose layered silty clays: Comments on the North Spur Dam at Muskrat Falls in Churchill River, Labrador, Newfoundland2017Report (Refereed)
  Abstract [en]

  The differences are outlined in landslide analysis between the classic limit equilibrium method with assumed plastic properties of the soil and a progressive analysis applying softening material properties.

  The risk for failure is studied in the dam at the North Spur riverbank ridge at Muskrat Falls in Churchill River in Labrador, Newfoundland, Canada. A sloping failure surface is much more critical than the horizontal surfaces which have hitherto been studied. Results from new analyses have now been obtained applying softening material properties probable for the ridge. The results indicate safety factors lower than 0.5, i.e. there is a high risk that the ridge will fail if the water level is raised to the proposed level.

  Three reports are appended where Stig Bernander argues in detail for the need for a proper progressive failure analysis based on measured material properties. He also proposes how such properties may be obtained and gives an example of a way to stabilize the ridge if the soil properties show a softening behaviour. Finally examples of progressive failure analyses are included using probable material properties.

 • 21.
  Björnfot, Anders
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Jongeling, Rogier
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Application of line-of-balance and 4D CAD for lean planning2007In: Construction Innovation, ISSN 1471-4175, E-ISSN 1477-0857, Vol. 7, no 2, p. 200-211Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to suggest the application of the line-of-balance (LoB) scheduling technique in combination with a 4D CAD workspace model as a method to improve the management of the flow of resources through locations in construction projects, defined as work flow. Current scheduling methods fail to consistently manage work flow, which can disrupt the construction process, leading to waste such as conflicts in time and space by construction crews. Design/methodology/approach - LoB and 4D CAD are applied to a case study of multi-story timber housing project involving the construction of 95 apartments in five six-storey buildings. Based on the case study results, the benefits and limitations of the combined use of both methods are discussed. Findings - The majority of the problems experienced during the actual construction process quickly become evident from an analysis of a relatively simple LoB diagram. Furthermore, the 4D CAD workspace model provides additional insights in the scheduling of construction activities, such as workspace availability, the spatial context of workspaces and partial overlap of workspaces. Practical implications - Virtual design and construction methods based on principles from lean construction can contribute significantly to the value of the product and the elimination of waste in any construction project. Originality/value - The paper refers to the guiding principles from lean construction in relation to virtual design and construction methods, such as simulations with 4D CAD. Additional research and studies of practical applications are suggested to facilitate the combination of principles from lean construction with virtual design and construction methods.

 • 22.
  Blokpoel, Sjoerd
  Luleå tekniska universitet.
  Cooperation and product modelling systems2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Product modelling systems offer possibilities to that match relatively good with the needs of the construction industry. The potential benefits of the model are diverse and can be grouped in project management, communication process, organisational process and product development. The needs of the industry come from the main shortcomings in the construction industry; a lack of a common project view of the different parties involved, an inappropriate allocation of risks, firm contracts and price focussed organisations. Important consequences of these shortcomings are opportunistic behaviour, strategic communication, errors due to old, wrong or irrelevant documents, a mismatch between the client's requirements and the eventual product and time and budget exceeding projects. The application of modelling systems is not the ultimate solution because it does not focus on cooperation; solving the shortcomings of the construction sector is a relevant goal. The potentials of the models are the facilitation of open communication, configuration management, reuse of information and virtual prototyping in 4D, allowing numerous analyses on e.g. life cycle, energy use and accurate estimates of project costs. This can lead to better decision making, more insight for the client, more efficiency and better (performance) quality in a project Promising opportunities for facility management with as-build product model data could be the right initiator for a building owner. The modelling systems have prerequisites for application that are not fulfilled by the construction industry. Therefore, the potential benefits cannot be derived at the moment. Most unfulfilled prerequisites are related to the way of cooperation. New building process organisation types, like partnering, offer a better way to approach a project and a good basis to use the systems. The development of these organisation types should be integrated in the application of models because the systems could be a good tool, and maybe even an enabler. Legal issues are no roadblock for application, but need attention. The current contracts are sufficient, but need an add-on for procedures in the use of ICT. A third party should keep an encrypted logfile to ensure tracebility of changes. Model errors in exchange files can occur and cause problems. Producers of data should be responsible for the produced data and check it on consistency. Middleware is needed to exchange only core model information and to allow company based ICT systems that connect through a shared modelling system. The main strength of the application is configuration management and a database with information to improve communication. The main weakness is the lack of clear, measurable benefits and costs Key Performance Indexes (KPI's). The main opportunities are current developments in partnering, which make the application of systems better possible. Main threats are the fragmentised view in the sector, both in phases, in a project and of projects by a company and the lack of good cooperation. The first steps should be taken in an individual company; where internal benefit must be reached. ICT strategies and employee training should set a basis for changes. KPI's are needed for business justification. In cooperation, especially the search for trust is important. Research on modeling systems should focus on following actual applications and supporting a stepwise introduction, developing a proper middleware with a definition of core models and solving practical legal issues. At all time, a company's internal ICT benefit should be started with.

 • 23.
  Blokpoel, Sjoerd
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Jongeling, Rogier
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Cooperation and product modelling systems2004In: Proceedings of the 5th European Conference of Product and Process Modelling in the Building and Construction Industry / [ed] Attila Dikbas; Raimar Scherer, Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands , 2004, p. 423-430Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with the introduction of product modelling in today's building process. The main potentials of these systems are facilitating open communication, configuration management, reuse of information, virtual prototyping in 4D and allowing numerous analyses on e.g. life cycle, energy use and accurate estimates of project costs. The modelling systems have prerequisites for application that are not fulfilled by the construction industry. Therefore, the potential benefits cannot be derived at the moment. Most unfulfilled prerequisites are related to the way of cooperation. New building process organisation types, like partnering, offer a better way to approach a project and a good basis to use the systems. The development of these organisation types should be integrated in the application of models because the systems could be a good tool, and maybe even an enabler. Legal issues are no roadblock for application, but need attention. The current contracts are sufficient, but need an add-on for procedures in the use of ICT. A third party should keep an encrypted logfile to ensure tracebility of changes. Model errors in exchange files can occur and cause problems. Producers of data should be responsible for the produced data and check its consistency. Middleware is needed to exchange only core model information and to allow company based ICT systems that connect through a shared modelling system. The main strength of the application is configuration management and a database with information to improve communication. The main weakness is the lack of clear, measurable benefits and costs Key Performance Indexes (KPI's). The main opportunities are current developments in partnering, which make the application of systems better possible. Main threats are the fragmentised view in the sector, both in phases, in a project and of projects by a company and the lack of good cooperation.

 • 24. Borgbrant, Jan
  Luleå tekniska universitets nya strategi: och ett år vid avdelningen för Produktionsledning vid Institutionen för väg- och vattenbyggnad2001In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 5, p. 21-25Article in journal (Other academic)
 • 25. Borgbrant, Jan
  et al.
  Andersson, Niclas
  Luleå tekniska universitet.
  Byggforskning: processer och vetenskaplighet1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Statens Byggeforksningsinstitut i Danmark, SBI, etablerade kontakt med Institutionen för Byggnadsekenomi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, i januari 1995. Ett gemensamt behov identifierades av utvecklade strategier och metoder för forskningsverksameheten. En seminarieserie kring forskningsmetodiska frågor startades. I ett senare skede kom även Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet, LTU, att engageras i arbetet. Denna rapport beskriver de tre institutionernas samarbete och det resultat som framkom. Rapporten ger en översiktlig bild av institutionernas forksningsområden, med en systematisering av centrala forskningsbegrepp. Rapporten utgör en grund för fördjupade studier i annan forskningslitteratur

 • 26. Borgbrant, Jan
  et al.
  Andersson, Niclas
  Luleå tekniska universitet.
  Hyreskostnad, förvaltning och produktion i harmoni1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1990-talet har bostadsbyggandet i Sverige nästan halverats orsakat av bl.a. högt kostnadsläge. Regeringen tillsatte en byggkostnadsdelegation vars övergripande mål var att bidra till långsiktigt sänkta produktions- och förvaltningskostnader för bostäder. Målet för hyresnivån var 800 kr/m2. Byggkostnadsdelegationen önskade en redogörelse för ett nyproducerat flerbostadsprojekt, det s k Wigral 2 som lyckats nå ovanstående kostnadsmål. Luleå tekniska universitet, avdelningen för produktionsledning, fick uppdraget att utvärdera byggprojektet. I rapporten redovisas förutsättningarna för byggprojektets genomförande samt hur involverade aktörer samverkat i en gemensam ambition att minska projektets totala kostnad. Vidare beskrivs hur förvaltare och byggentreprenörer tillsammans tagit ett helhetsgrepp om projektet och tidigt involverat samtliga aktörter i byggprocessen. Valet av bygmaterial och effektiv användning av IT- hjälpmedel har tillsammans med drift- och underhållskostnader varit i fokus under projektets alla faser.

 • 27.
  Brodén, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Industrilized and sustainable construction.
  Erfarenhetsåterföring för bättre byggbarhet och planering inom byggproduktion.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens upphandlingar av projekt konkurrerar byggföretag både om att bygga billigt men också om att bygga snabbt. Därför är god byggbarhet viktigt för en effektiv planering. För att utföra ett byggprojekt gäller det att alla delar i ett projekt samverkar. Alla människor i ett projekt sitter på erfarenheter som kan hjälpa för att undvika att misstag upprepas. Erfarenheter och kunskap är informationhållare som bör spridas mellan alla aktörer i ett projekt för en god byggbarhet och planering. Att utvärdera vad som går bra men också mindre bra är viktigt för förbättringsarbete av arbetsmoment och processer.

  Arbetets studie är att granska följande delar på några projekt hos Skanska Sverige Hus Stockholm.

  • Granska hur erfarenhetsåterföring används för att förbättra byggbarhet och planering inom kommersiell byggproduktion.

  • Granska hur organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring sker mellan strategisk nivå till operationell nivå.

  • Granska hur olika former för organisatoriskt lärande mellan projekt kan utvecklas för god byggbarhet och planering.

  Fokus ligger på yrkesarbetarna, grunden i ett byggföretaget, som ofta inte sitter i beslutsfattande positioner.

  Studien lyfter i vilka faktorer som främjas av organisatoriskt lärande och vad det innebär med kunskap både som individ och som en organisation. Med hjälp av erfarenheter kan en organisation växa. En organisation är uppbyggt av sina anställda och deras erfarenheter bör ses som en resurs. Byggbarhet beskrivs vara det element som kan effektiviserar projekt och kan förändras i tidigt skede genom att få in erfarenheter om fungerande eller inte fungerande arbetsmoment eller byggnadsmaterial. De personer som sitter på denna kunskap är dem som praktiskt arbetar med det varje dag, det vill säga yrkesarbetarna.

  I dagsläget är det ofta projektledningens olika medlemmar som tar beslut på egen hand, utan en praktisk kunskap. Detta framkommer i både observationerna och intervjuerna. Projektledningen har en begränsad praktisk kunskap och yrkesarbetarna känner ett utanförskap. Yrkesarbetarna har åsikter men de vet inte vem de ska vända sig till. I vissa fall antar yrkesarbetarna att ingen bryr sig om deras åsikter ändå. Det är en tråkig inställning som tyder att det organisatoriska lärandet inte märks av i organisationens grund. Däremot säger organisationens mål och visioner att arbete för att dela erfarenheter är viktigt. Detta arbete mot organisationens mål sker till största del bara på strategisk nivå och har inte nått till yrkesarbetarna på operationell nivå.

  Resultates grundstenar i detta arbete är att börja prata och lyssna på varandra. För att förstå varandra behövs information och erfarenheter spridas mellan alla anställda i organisationen. Studien visar att det behövs strukturella medel för spridning av information, dokumentation och implementering. Det måste visas från organisationens strategiska sida att all kunskap är lika värd och alla bör känna att deras erfarenhet är viktig. I dagsläget har den operationella nivån svårt att veta hur den kan påverka och resultaten visar tydligt att YA har liten påverkan i beslut för bättre byggbarhet och planering

 • 28.
  Broström, Martin
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  5D-modellering av ett anläggningsprojekt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att utvärdera möjligheterna med bygginformationsmodellering,

  BIM, inom anläggningsbranschen genom att skapa en fullständig

  5D-modell som beskriver ett anläggningsprojekt. BIM är i praktiken definierat

  som en dynamisk modell där man använder sig av intelligenta objekt

  istället för linjer. För att den skapade modellen ska vara användbar vid

  kalkyl- och tidplanarbete ska de skapade objekten vara sammanlänkade

  med en mängdförteckning enligt AMA Anläggning 2013. Modellen representeras

  av en nybrytning av en väg med tillhörande schakt, bankfyll, vägöverbyggnader,

  krondikning, trumläggning samt en omkoppling av en befintlig

  åkerdränering. Dessa arbetsmoment medför att 23 stycken AMA Anläggning-

  kodsatta objekt modelleras i Auto Cad. Objekten har kontrollerats i

  Sketchup Pro innan import till Vico Office.

  I Vico Office visas de skapade objekten i en mängdlista samtidigt som en 3Dvy

  är tillgänglig. Objektens mängder tilldelas en mängdförteckning skapad

  enligt kodsystemet i AMA Anläggning. I denna process skapas en länk mellan

  objekten och mängförteckningen; sker någon ändring av objekten, uppdateras

  även mängdförteckningen. En kalkyl skapas sedan genom att

  mängdförteckningen tillsätts priser och resurser med kapaciteter genom

  manuell inmatning av data. Eftersom kalkylen innehåller resurser med kapaciteter

  för respektive mängd, skapas en tidplan löpande tillsammans med

  kalkylen. Den färdiga tidplanen möjliggör en 4D-simulering där aktiviteternas

  förlopp visas i en filmsekvens. Eftersom både kalkylen och tidplanen är

  länkad till objekten såväl som mängdförteckningen är modellen dynamisk.

  Ändras något i en vy, slår det igenom i alla led.

  Studien visar att en 5D-modellering av ett anläggningsprojekt är fullt möjlig.

  Problem uppstod dock vid import av modell med komplicerade geometrier

  från Auto Cad till Vico Office. Studien visar även att BIM-objekt bör skapas

  enligt en tydlig strukturell indelning. Vid modellering av anläggningsprojekt

  bör denna indelning följa AMA Anläggning då projektdokumenten som

  används under ett projekt är indelade och styrs av detta referensverk.

 • 29.
  Bröchner, Jan
  et al.
  Organization of Construction, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology.
  Lagerqvist, Ove
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  From ideas to construction innovations: Firms and universities collaborating2016In: Construction Economics and Building, ISSN 2204-9029, Vol. 16, no 1, p. 76-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose here is to study patterns of project collaboration found in one government supported programme for construction innovation. Preferred types of interaction were identified using data from two questionnaire surveys, one with experienced construction sector respondents and one aimed at construction researchers. All sixteen development projects within the Swedish Bygginnovationen programme were investigated, relying on documents and a survey of project managers. Important types of interaction, according to construction respondents, are informal contacts, joint research projects and staff mobility. For university respondents, informal contacts is also seen as the most important type of interaction, followed by MSc thesis work in firms and industrial PhD candidates. Grant applicants from manufacturing depended more on university laboratories and were less sensitive to firm/university distance. Laboratory use was also more frequent for projects relying on the field of materials engineering. In conclusion, there is a consensus about which types of collaboration are valuable. The broadness of participation in the programme, ranging over many industries, both as to origin of ideas and ultimate applications, reaches beyond narrow interpretations of the construction industry. Policy makers should recognize the innovation importance of university laboratory facilities and field testing, rather than seeing researchers as sources of ideas.

 • 30.
  Bröchner, Jan
  et al.
  Organization of Construction, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Construction productivity measures for innovation projects: case study2012In: Journal of construction engineering and management, ISSN 0733-9364, E-ISSN 1943-7862, Vol. 38, no 5, p. 670-677Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A 30‐year retrospective analysis of resource use in a range of new construction and repair projects reveals insignificant productivity increase when applying traditional narrow measures, as shown in a case study of beam bridges. It appears as necessary to estimate hidden quality changes in both outputs and inputs. Changes in government regulations, in specifications and the development of non‐price criteria for contract award emerge as important. Schemes for benchmarking the performance of construction projects as well as life‐cycle analyses suggest that customer risk aversion and effects on customer productivity should be taken into account. The outcome is a set of measurements which can be applied to the selection of any type of proposed new construction or repair technology innovation according to their potential impact on industry productivity

 • 31.
  Cai, Jianguo
  et al.
  C and PC Structures of Ministry of Education, National Prestress Engineering Research Center, Southeast University, Si Pai Lou No. 2, Nanjing.
  Deng, Xiaowei
  Department of Structural Engineering, University of California San Diego.
  Ya, Zhou
  Wuxi Architectural Design and Research Institute Co. Ltd.
  Feng, Jian
  Key Laboratory of C and PC Structures of Ministry of Education, National Prestress Engineering Research Center, Southeast University, Si Pai Lou No. 2, Nanjing.
  Tu, Yongming
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Bistable behavior of the cylindrical origami structure with Kresling pattern2015In: Journal of mechanical design (1990), ISSN 1050-0472, E-ISSN 1528-9001, Vol. 137, no 6, article id 61406Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The deployment of a cylinder based on origami with Kresling pattern, whose basic mechanisms are formed by the buckling of a thin cylindrical shell under torsional loading, is studied in this paper. The model consists of identical triangular panels with cyclic symmetry and has a small displacement internal inextensional mechanism. First, geometric formulation of the design problem is presented. Then, assuming that the deployment and folding process is uniform, the bistable behavior of the cylinder is discussed. It can be found that, during the deployment, the dimensionless strain energy increases first and then reduces to zero but followed by another sharp increase. Moreover, the limit condition of geometry parameters for the bistable phenomenon is also discussed. Finally, the bistable behavior is also studied by using numerical simulations for simple and more complex case of the cylinder with multistory. The numerical results agree well with the analytical predictions. Therefore, comparisons with finite element predictions have shown that the analytical solutions given in this paper are accurate and have validated the assumptions made in the derivations

 • 32.
  Cao, Dafu
  et al.
  College of Civil Science and Engineering, Yangzhou University.
  Ge, Wenjie
  College of Civil Science and Engineering, Yangzhou University.
  Wang, B.Y.
  College of Civil Science and Engineering, Yangzhou University.
  Tu, Yongming
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Study on the flexural behaviors of rc beams after Freeze-Thaw cycles2015In: International Journal of Civil Engineering, ISSN 1735-0522, Vol. 13, no 1, p. 92-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  order to investigate the flexural behaviors of RC beams after freeze-thaw cycles, compressive strength test of concrete cubes after 0, 50, 100, 125 freeze-thaw cycles were made, and static flexural experiment of 48 RC beams after 0, 50, 100, 125 freeze-thaw cycles were made. The relationships of relative compressive strength, mass loss rate, relative dynamic elastic modulus and numbers of freeze-thaw cycles were analyzed. The influences of different numbers of freeze-thaw cycles on the flexural behaviors of RC beams with different concrete grades were studied. The results show that concrete cubes’ mass, relative dynamic elastic modulus and compressive strength decrease with the increasing of freeze-thaw cycles, and high-strength grade concrete could slow down the damage caused by freeze-thaw cycles. Experimental values of test beams stiffness under short-term load were smaller than theory value. Some under-reinforced RC beams occurs over-reinforced failure mode after freeze-thaw cycles. Boundary reinforcement ratio of RC beams after certain numbers of freeze-thaw cycles was derived and its correctness was verified by experiment. Current code for design of concrete structures about crack load and ultimate load are still suitable for RC beams after freeze-thaw cycles

 • 33.
  Carlstedt, Victor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Johansson, Tim
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Planering och prioritering av inköp i tidiga skeden: En studie om kommande projekt på en central inköpsenhet i ett svenskt byggbolag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 34. Carlswärd, Jonas
  et al.
  Emborg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Shrinkage cracking of steel fiber reinforced self compacting concrete overlays: test methods and theoretical modelling2007In: Proceedings of the 5th International Rilem Symposium on Self-Compcting Concrete: SCC2007 / [ed] G. De Schutter ; G. De Schutter . Boel, Bagneux, France: Magnel Laboratory for Concrete Research, Ghent University , 2007, p. 793-798Conference paper (Refereed)
 • 35.
  Chronéer, Diana
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Laurell-Stenlund, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Determinants of an effective product development process: towards a conceptual framework for process industry2006In: International Journal of Innovation Management, ISSN 1363-9196, E-ISSN 1757-5877, Vol. 10, no 3, p. 237-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Organisation and management of the product development process have been an issue in both academia and industry for over three decades. The literature on product development is growing, but Process Industry is often lacking in these discussions. Therefore, this paper focuses on linking the determinants of an effective product development process to Process Industry and the implication this may have on a traditionally very process-oriented industry by nature. Further, the paper organises the burgeoning product development literature into three main determinants: innovation type, technology strategy and organisational aspect. The selection of determinants to the conceptual framework, adjusting for Process Industry origins in previous written research material and our own empirical work of product development in Process Industry, is briefly presented at the beginning of the paper. Our literature review focuses on the product development process and builds the framework of our conceptual model detailing the elements of intra- and inter-firm processes in the product development process of the Process Industry. Our purpose is to give an increased understanding of the changed innovation pattern in Process Industry and its implication on activities concerning organisation and management of the product development process.

 • 36.
  Chronéer, Diana
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Laurell-Stenlund, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Organizational changes in product development in various process industries2001In: Proceedings: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology : [Portland, Oregon, USA, July 29 - August 2, 2001] / [ed] Dundar F. Kocaoglu, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2001, Vol. 2, p. 589-98Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses organizational changes in development projects in various process industries due to new product development. What brings this change forward and what kinds of problems need to be solved for the companies so that they can carry out this change? What role does the strategic competence supply play in this organizational change in product development projects? Does an industry's tradition matter in this matter of change? The companies in the study are in various kinds of industries, from ore to dairy industries. The research is based on telephone and personal interviews. The purpose is to give implications of what kind of trend there is today in various industries and what impact this trend has on the organization of product development projects. It is indicated that process-oriented industries like ore, steel, and paper, are heading towards a more customer-oriented view in product development projects. The role of supplier and customer in product development projects has changed today and this influence the role of a product developer and competence requirement to projects.

 • 37.
  Chronéer, Diana
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Wallström, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Industrilized and sustainable construction.
  Exploring Waste and Value in a Lean Context2016In: International Journal of Business and Management, ISSN 1833-3850, E-ISSN 1833-8119, Vol. 11, no 10, p. 282-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to take a critical, analytical approach to the concepts of waste and value in the leanliterature and how the concepts are applied in organisations’ lean efforts and the ambiguity surrounding theconcept of value.A review of the literature of lean was undertaken with a specific focus of the definitions of waste and value. Inaddition, it is illustrated how four case companies work with waste and value within a lean context. Theliterature review revealed that there have been significantly more frequent and exhaustive discussions of wastethan of value. Waste is often related to the seven wastes, but value is rarely clearly defined. The cases show anexclusive focus on waste reduction, which we argue can result in a loss of value.This paper provides a critical review of the relationship between waste and value and some of the consequencescaused by the actions taken by companies regarding solely focusing on waste. This paper demonstrates the orderwinner and order qualifier dimensions should be regarded in the analysis of waste and value, and incorporated inthe lean toolbox. In the lean research literature there is lack of discussion of the actual value for the customer. Weargue that finding a special concept of value in the lean literature would be desirable, and elaborating on value asa specific tool in the lean toolbox, since the concept of ‘waste’ cannot replace the concept of ‘value’.

 • 38. Clarin, Mattias
  et al.
  Lagerqvist, Ove
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Plate buckling of high strength steel: experimental investigation of welded sections under compression2005In: EUROSTEEL 2005: 4th European Conference on Steel and Composite Structures / [ed] B. Hoffmeister; O. Hechler, Aachen: Verlag Mainz , 2005, p. 207-214Conference paper (Refereed)
 • 39. Clarin, Mattias
  et al.
  Lagerqvist, Ove
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Residual stresses in square hollow sections made of high strength steel2005In: Advances in steel structures: proceedings of the fourth International Conference on Advances in Steel Structures / [ed] Z. Y. Shen, Amsterdam: Elsevier, 2005, p. 1577-1582Conference paper (Refereed)
 • 40. Cole, Raymond J.
  et al.
  Sterner, Eva
  Luleå tekniska universitet.
  Reconciling theory and practice of life-cycle costing2000In: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321, Vol. 28, no 5-6, p. 368-375Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The notion of Life-Cycle Costing (LCC) is generally recognized as a valuable approach for comparing alternative building designs - enabling operational cost benefits to be evaluated against any initial cost increases. However, a host of practical difficulties conspire to limit its widespread adoption. This limited acceptance is particularly important in green building where many of the benefits of strategic choices can often only be understood and justified when cast in a life-cycle context. This paper identifies some of the critical gaps between the theory (and promise) and practice of Life-Cycle Cost analysis to discover strategies that encourage greater use.

 • 41. Croon, Ingemar
  et al.
  Apleberger, Lennart
  Stehn, Lars
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Trämekaniska industrin måste lyfta sig i håret2002In: Svensk papperstidning, ISSN 1403-9605, no 12, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Dadhich, Siddharth
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Assisted Tele-Remote Control of Wheel Loaders in Underground Mining2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Tele-remote operation of mobile earth-moving machines in underground mines supported byoperator assistance functions is attractive for safety and productivity reasons. This way, operatorscan avoid hazardous underground environments with poor air quality and the productivitycan, in principle, be improved by saving the time required to commute drivers to and fromthe operational areas. The infrastructure needed to do tele-remote control in the form of highcapacitywireless IP networks is nowadays being deployed in underground mines. In mineswith sufficiently high ceilings, wheel loaders are used in short loading cycles to load blastedrock onto dump trucks. Bucket filling on remote control is less efficient than manual operationdue to the loss of sensory perception resulting from not being in the actual environment.Automatic bucket filling algorithms have been developed earlier but, due to the complexity ofbucket-environment interactions, such algorithms have not produced satisfactory results and arenot commercially available. If tele-remote operation is enabled, it can also be used to rescuefuture autonomous machines, when they malfunction. This thesis presents the key challengesin automation and tele-remote operation of earth-moving machines, surveys the literature andavailable technologies to address these challenges. The key contributions of this thesis are highlightingimportant knowledge gaps based on a survey in the field of automation of earth-movingmachines and proposing a machine learning based framework for automatic bucket filling forfront-end loaders. The proposed machine learning based approach to automatic bucket fillinguses linear regression and classification models of lift and tilt actions, which are fitted to thebehavior of an expert driver filling the bucket with gravel pile. The models of operator behaviorfrom the recorded data reveals relationships between sensor data and operator actionsand shows that a learning based approach is feasible. A case study has been done on the useof wheel-loaders in underground mining presenting the use case of assisted tele-remote controlbased on audio-video and sensor feedback. A good communication setup, that considers requirementsof real-time video transmission, is important for tele-remote control. Furthermore,a simulation study evaluates two transport layer protocols with respect to video quality for teleremotecontrol over wireless IEEE 802.11 networks. It has been identified that adding operatorassistance functions to tele-remote control is a good approach towards autonomous operation ofearth moving equipment.i

 • 43.
  Dehlin, S.
  et al.
  NCC Construction Sverige AB.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Racz, Tamas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Heikkilä, K.
  Colvo Group Real Estate.
  Practical application of a newly developed automated building energy-analysis software module prototype2012In: eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: Proceedings of the European Conference on Product and Process Modelling 2012 , ECPPM 2012 / [ed] Gudni Gudnason; R J Scherer, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group , 2012, p. 45-49Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One key challenge when it comes to developing industrial building concepts for the housing industry is improving the energy performance of buildings, while at the same time ensuring that the end product remains affordable and attractive to customers. This paper summarises the findings from the application of a newly developed prototype for an automated energy-analysis software module in a real-life project.The prototype is used for the energy analysis of the low-energy, multi-family residential P303 concept developed by NCC Construction Sverige AB - a leading construction and development company in the Nordic region. A building concept is based on continuity and repetitions of most of the building components. Most of its characteristics are known and defined beforehand and only a few parameters vary due to the adaptation of the concept, for example, the configuration or site location. In energy performance calculations, the proposed energy-analysis software module prototype processes the known parameters as constants and only varies the unknown parameters. The energy calculations are then carried out by the calculation kernel from the dynamic building simulation software module, VIP Energy, and the result is exported to an Excel spreadsheet where it is presented in a table. This makes it possible, in a practical manner, to execute a larger number of performance analyses in a shorter time, investigating different design alternatives and configurations and thereby facilitating optimisation towards the best possible design solution. The case study presented in this paper simulated energy losses through the building envelope of a real P303 building. The parameters that were varied are the location and orientation of the building and various energy characteristics of windows/glazing.

 • 44.
  Dehlin, Stefan
  et al.
  NCC.
  Heikkilä, Katarina
  NCC.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Schade, Jutta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Racz, Tamas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Eriksson, Per-Erik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Effektive projektering av lågenergihus2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen står inför stora miljö- som affärsmässiga utmaningar med krav på att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan. Detta projekt syftar till att bidra medkunskap hur energiprojektering kan effektiviseras vid nyproduktion avlågenergibyggnader där det övergripande målet är att stödja ett långsiktigt hållbart och lönsamt byggande. Studien har genomförts i samverkan mellan byggbransch och akademi genom fallstudier och enkätundersökningen.Resultatet visar på behovet och nyttan av att redan i tidigt planeringsskede utreda konsekvensen av olika alternativ av exempelvis byggnadsutformning ochklimatskärmens tekniska prestanda. Det spelar mindre roll vilket energiberäkningsverktyg man använder om resultatet används för att jämföra olika alternativ med varandra.Skillnaderna i krav och institutionella ramverk vad gäller energiprestanda påverkar också projektering av energieffektiva byggnader. En jämförande studie av hur man hanterar energifrågor från krav till färdig lösning mellan Tyskland och Sverige visar på ett behov av vidareutbildning i energifrågor för arkitekter och ingenjörer i Sverige som kommer in tidigt i byggprocessen. Undersökningen och jämförelsen pekar också mot ett behov av en sammanlänkande funktion, här kallad energisamordnare.Energisamordnarens roll är att föra in energikompetens in i projektet, säkerställa att krav och mål formuleras och hanteras samt aktivt delta i projekteringen för att guida utformningen av byggnaden mot en effektiv och låg energiförbrukning.Vi kan konstatera att det är marknadskrafter och engagemang från byggare, beställare och lokala myndigheter snarare än nationella krav som driverenergieffektivisering framåt i Sverige idag. Det kan emellertid leda till en situation där krav på energieffektivitet blir lokalt satta vilket kan leda till svårigheter för utvecklare av olika typer av byggnadssystem för bostäder och lokaler. Därför är det önskvärt att utvecklingen av byggnadstekniken som skett de senaste åren också följs upp av Boverket i form av krav som ligger i framkant snarare än minimikrav för att förhindra att en flora av lokala krav uppstår som kan verka som "handelshinder" för den fortsatta utvecklingen av det industriella byggandet i Sverige.Vi ser också ett tydligt behov för ökad samverkan och integration för att kunna driva energieffektiviseringen framåt men samtidigt också ett tydligt behov av att utveckla upphandlings- och samverkansformer för att möjliggöra detta. Upphandlingen, till exempel, bör utformas så att lämpliga aktörer väljs utifrån mjuka parametrar och involveras tidigt under projekteringsskedet samt ges ekonomiska incitamentkopplade till projektets mål, ekonomi och tidplan.Projektet har också undersökt hur man skall åstadkomma en mer integreradprojekteringsprocess genom att: Skapa en struktur för att samla, uttrycka och klargöra mål och krav ochutveckla dessa mot funktionskrav och tekniska lösningar. Genomföra en modellbaserad projektering som detaljerar tekniska lösningarallteftersom de utvecklas.Införa beslutsstöd för energifrågor i projektutveckling där produktensprestanda successivt jämförs mot funktionskrav med hjälp av alltmerdetaljerade prestandaanalyser.I projektet har också ett nyutvecklat formellt beslutsstöd exemplifierats där fleraalternativa lösningar kan utvärderas mot olika kriterier (MADM) vilka kanorganiseras och viktas hierarkiskt utifrån projektets mål och krav.I projektets har en prototyp, en så kallad energikonfigurator, utvecklats för atteffektivisera produkt och projektutveckling av s.k. konceptbyggande. Användandet har demonstrerats på NCC:s koncept P303 där man optimerat konfigureringen i produkt och projektutveckling efter både subjektiva och objektiva kriterier som tänkas efterlikna ett visst kundsegment. Hundratals alternativa utformningar kan utvärderas på några minuter i jämförelse med dagar och veckor om samma analyser skulle göras för hand med hjälp av energiberäkningsprogram med manuell inmatning av indata.För att effektivisera projekteringen mot ett energieffektivt byggande rekommenderar projektet att:Man tidigt upphandlar och involverar de viktigaste aktörerna så att man tidigtkan inkludera energiaspekter i utformning av koncept. Beställaren aktivt deltar i kravformuleringen och i analys- ochbeslutsprocessen. Dels för att säkerställa val mot uppställda krav och behovoch dels för att tillgodose de praktiska behov som uppstår i och med enintegrerad och modellbaserad projekteringsprocess. Utse en energisamordnare som skall säkerställa att formulerade energikravoch mål hanteras optimalt för att guida utformningen av byggnaden mot eneffektiv och låg energiförbrukning. Använda en modellbaserad projekteringsprocess för utformning, simuleringoch analys av konceptlösningar gentemot energirelaterade aspekter. Energianalyser som görs i tidigt skede används för att jämföra olikaalternativa utformningar. När detaljeringsnivån ökar bör man användadynamiska verktyg och för att beräkna energiförbrukning och inneklimat pårumsnivå. Man bör tidigt inkludera utformning av t ex ventilation ocheventuella maskinrum då de kan ha stor inverkan på energiförbrukningen. Man utför prestandaanalyser av energi och inneklimat innan man fryserdesign av klimatskärm och VVS så att resultatet kan guida konstruktörer ochinstallatörer i den slutliga utformningen av systemhandlingarna. Man i driftfasen utför en mer automatisk och kontinuerlig jämförelse mellansimulerad och verklig energiförbrukning för att bekräfta att byggnadenuppfyller initiala krav samt för att inhämta data och erfarenheter för vidareoptimering eller andra framtida projektFörändring sker i och med att beställaren möjliggör en miljö som initierar ochstödjer en hög grad av samverkan och integration mellan inblandade aktörer, därtyngden på beslutsfattandet flyttas till ett tidigare skede, där rätt kompetenserkan komma in vid rätt tillfälle och där fokus är på slutprodukten och desslivscykel och inte på avskilda åtaganden

 • 45. Dehlin, Stefan
  et al.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  A concurrent product development process using virtual prototypes2008Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Dehlin, Stefan
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Olofsson, Thomas
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  An evaluation model for ICT investments in construction projects2008In: Electronic journal of information technology in construction, ISSN 1403-6835, E-ISSN 1400-6529, Vol. 13, p. 343-361Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though Information and Communication Technology (ICT) investments in construction projects generally represent minor commitments of project resources by comparison to the full project cost, the value or impact on the profitability of the project are generally not considered. Also, many of the investment decisions are poorly thought through or examined. Investments decision taken during the procurement phase often merely based on intuition and rough estimations of the future costs and risks. Also, many of the traditionally used appraisal approaches have been shown inadequate in anticipating the consequences of such an investment. As a result, the investment is too often assumed to be negative since the benefits are not proper evaluated, included and weighted against the costs and risks the investment is expected to generate. Poor decision-basis does not only affect the actual decision-making in a particular project but also, in the long run, the motivation to innovate and to introduce new ICT tools and working methods into the construction industry. In view of this, a new project-oriented evaluation model is developed for the purpose to provide for a structure and a work routine to be used by a multidisciplinary project team to evaluate the implications of realizing ICT investments in construction projects. Although primarily aimed at establishing future benefits and costs the model may very well be used for follow-ups. The models' application is illustrated using a case study of a construction project using 3D and VR for coordination and evaluation. The results based on interviews and rough estimates on the "safe side" show that benefit of the ICT investment for the case study project was much higher compared with the cost for the project. The shift in focus from costs/benefits for the individual stakeholders to costs/benefits for the project gives a momentum to optimize the use of a new ICT tools in construction. This will surely affect the processes and the contractual environment in the project, since it has to support sharing of information and achieved benefits and the costs of the investment in the project.

 • 47.
  Duberg, Roland
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Borgbrant, Jan
  Utvärderingsrapport CDU - Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning och slutsatser De centrala frågeställningarna som utgör utgångspunkt för utvärderingen är redovisade i avsnittet "Centrala frågeställningar" i denna rapport. Frågeställningarna kan kortfattat rubriceras som följer: Styrformens betydelse för berörda aktörer Forskningens resultat och nytta Jubileumsprofessurens betydelse för CDU:s framtid CDU:s påverkan av samarbetet mellan huvudintressenterna Frågor som har konsekvenser för aktörerna på kort och lång sikt

 • 48.
  Edrees, Tarek
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Structural Control and Identification of Civil Engineering Structures2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In general, the main purpose of a structural control system is to apply powerful control techniques that improve the behaviour of civil structures under various kinds of dynamic loading. The first part of this thesis presents novel applications of posicast and input shaping control schemes that have never previously been applied in the field of structural control. Numerical simulations of a benchmark three-story building with an MR damper are used to verify the efficiency of the proposed control theories. The superiority and effectiveness of the suggested schemes at reducing the structure’s responses were demonstrated using six evaluation criteria and by comparison to results achieved with well-established classical control schemes. Moreover, a comprehensive procedure for generating scaled real ground motion records appropriate for a seismic analysis and design of structures using the linear spectrum matching technique is presented based on a seismic hazard study.To efficiently control a structure, it is necessary to estimate its real-life dynamical behaviour. This is usually done using the Structural Identification approach, which is also addressed in this thesis. Structural Identification is commonly utilized to bridge the gap between the real structure and its modeled behaviour. It can also be used to evaluate the structure’s health, detect damage, and assess efficiency. Despite the extensive development of parametric time domain identification methods, their relative merits and the accuracy with which they predict the behaviour of vibrating structures are largely unknown because there have been few comparative studies on their performance under diverse test conditions, and they have not been verified against real-life data gathered over extended periods of time.Thus, the second part of this thesis focuses on applications of parametric and non-parametric models based on the Structural Identification approach in order to clarify their potential and applicability. In addition, a new strategy is proposed that combines this approach with techniques based on Singular Value Decomposition (SVD) and Complex Mode Indicator Function (CMIF) curves to detect structural damage.The methods developed in this work are used to predict the vertical frequencies of the top storey in a multi-storey building prefabricated from reinforced concrete in Stockholm, and to detect and locate damage in a benchmark steel frame. In addition, the non-parametric structural identification approach is used to investigate variation in the modal characteristics (frequency, damping, and mode shapes) of a steel railway bridge.

 • 49.
  Elfgren, Lennart
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Apleberger, Lennart
  High performance concrete structures: design examples & properties2000Collection (editor) (Other academic)
 • 50.
  Elfgren, Lennart
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Construction Engineering.
  Apleberger, Lennart
  High performance concrete structures: design handbook2000Collection (editor) (Other academic)
1234567 1 - 50 of 514
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf