Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 301
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aderot, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Effektiva offentliga upphandlingar för ökad industrialisering inom anläggningsbranschen: En fallstudie på Trafikverket2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige står de offentliga upphandlingarna för cirka 625 miljarder kronor per år. För att styra de offentliga upphandlingarna mot politiska mål har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi som bland annat beskriver hur offentliga upphandlingar kan främja innovation och alternativa lösningar för att öka produktiviteten. Inom exempelvis anläggningsbranschen har utredningar visat en låg ökning i produktivitet jämfört med den tillverkande industrin. En stor del av anläggningsarbetena upphandlas av offentliga beställare vilket innebär att potential finns att påverka entreprenörernas produktivitet. För att öka produktiviteten föreslås industrialiserade metoder. Slutprodukterna är dock komplexa och för att minska komplexiteten anser litteraturen att både processer och produkter bör standardiseras.

  Syftet med studien var att undersöka hur offentliga upphandlingar kan främja industrialisering inom anläggningsbranschen och utfördes som en fallstudie på myndigheten Trafikverket. Trafikverket upphandlar årligen för cirka 40 miljarder kronor och är därmed Sveriges största beställare av infrastruktur. Trafikverkets Beställar- och upphandlarstrategi innehåller bland annat strategin industriell produktion. I och med detta finns potential att påverka entreprenörerna att använda industriella produktionsmetoder och därför ansågs myndigheten lämplig att undersöka i den här studien. Tolv upphandlingar undersöktes och datainsamlingen utfördes genom 35 kvalitativa intervjuer med upphandlare, projektledare och entreprenörer. Intervjuerna analyserades genom kodning för att underlätta jämförelse samt för att möjliggöra kvantifiering av svaren.

  En slutsats är att oavsett om upphandlingen är tänkt att främja industrialisering eller inte, försöker entreprenörerna alltid arbeta industriellt. Detta visas i två fall där entreprenören ansåg att förutsättningar för industrialisering saknas, trots detta användes industriella arbetsmetoder. Vidare är den största påverkande faktorn för industrialisering paketering av liknande objekt eftersom detta skapar återupprepningseffekter. Faktorer som däremot hindrar industrialisering är Trafikverkets regler och styrning, konstruktionens utformning samt variationer i omgivningen. Intervjuerna visade även varierande kunskapsnivå gällande begreppet industriell produktion samt en diskrepans mellan Trafikverkets och entreprenörernas uppfattning gällande vilka främjande faktorer som upphandlingarna skapat.

  Förbättringsförslagen består av tre delar och handlar om att skapa intern samsyn gällande begreppet industriell produktion genom att standardisera arbetssättet och arbeta med ständig utveckling genom erfarenhetsåterföring. Vidare bör Trafikverket beakta interna förutsättningar för att exempelvis öka entreprenörens frihetsgrader samt utreda vilka verksamhetsområden samt vilka konstruktioner som är mer lämpliga för industrialisering. Slutligen rekommenderas att inkludera entreprenören tidigt i processen, exempelvis genom marknadsdialoger för att öka kunskapsnivån genom erfarenhetsåterföring från tidigare projekt samt för att skapa dialog kring begreppet industriell produktion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, Rasmus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hannercrantz, André
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Optimering av orderstorlek ur ett kostnads- och produktivitetsperspektiv: en kvantitativ fallstudie på Zoégas i Helsingborg2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka optimala orderstorlekar på kaffeproducenten Zoégas förpackningslinjer i Helsingborg. Bakgrunden är att företaget är omedvetna om hur dagens orderstorlekar påverkar produktionen, med hänsyn till produktivitet samt ställ- och lagerhållningskostnader. Fallföretaget har dessutom en vilja att på längre sikt att införa ”pull planning”, vilket understödjer vetskap om förpackningslinjernas förutsättningar.

  Studien är i huvudsak uppdelad i två distinkta moment; ett som jämför historisk produktivitet i förhållande till orderstorlek och ett som beräknar optimal orderstorlek med hjälp av schemaläggningsverktyget ”Economic lot scheduling problem” (ELSP). Ena förpackningslinjen utmynnar i ett klassiskt fall av ”basic period approach”, som frekvent har behandlats inom litteraturen för ELSP. De andra linjerna har ställtider som beror på ordning, vilket komplicerar tillvägagångssättet. Huvuddelen av datainsamlingen har möjliggjorts genom tillgång till data från företagets produktions- och affärssystem.

  ELSP-resultatet genererar orderstorlekar och tillverkningsscheman för samtliga förpackningslinjer; optimerade med kostnadsminimering. Studien fann även statistiskt signifikanta samband mellan orderstorlek och produktivitet på Zoégas; samband som resulterade i gränsvärden för mest produktiva orderstorlekar. Majoriteten av ELSP-storlekarna placerade sig innanför dessa gränser. Slutligen fann studien att företaget, vid implementering av studiens förbättringsförslag, kan öka sin produktomsättning och på så sätt vara bättre förberedda för införande av ”pull planning”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Almudhari, Haider
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Effektivisering av materialhantering gällande plåtrullar i SSAB:s Stålhamn: En fallstudie på Oxelösunds Hamn AB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag befinner sig produktionsföretag under konkurrenskraftiga och snabba förändringar i en global marknad. Det utmanar företag som jobbar med materialtillverkning och distributionsnät på en global nivå till att ständigt förbättra deras verksamhet. Aktörerna som verkar inom en och samma supply chain bör enas för att kunna bli konkurrenskraftiga och flexibla, som respons på globaliseringen. Genom att företag skapar gemensamma mål, delar information, risker och vinster kan alla aktörer inom kedjan gynnas.

  Denna fallstudie har genomförts på en av Oxelösunds Hamns verksamheter, nämligen SSAB:s Stålhamn, som de driver åt SSAB i Oxelösund kommun. Stålhamnen har en viktig roll i SSAB:s supply chain eftersom den agerar som SSAB:s skeppningshamn där material som kommer från SSAB i Borlänge och Oxelösund lagras tills de ska skeppas vidare till andra hamnar i världen. Idag upplever Oxelösunds Hamn ineffektiv information- och materialflöde inom Stålhamnens verksamhet.

  Syftet med studien är att undersöka materialhantering i form av vilka transport- och lagringsmetoder som sker inne i en av Stålhamnens verksamheter, Coilsterminalen. Därefter klargörs vilka slöserier som finns samt hitta förbättringar för att effektivisera information- och materialflödet vid hanteringar av plåtrullar i Coilsterminalen.

  Studien har primärt genomförts genom observationer, ostrukturerade och några strukturerade intervjuer samt strukturerade mejlkonversationer och insamling av data. Fokuset låg på att hitta de möjliga effektiviseringsområden i praktiken för att sedan hitta teori och litteratur som belyser de upphittade bristerna. Några teorier som kommer att betonas på grund av deras relevans är Lean, lager- och supply chain teori.

  Studiens resultat och analys visar att utmaningarna som hindrar effektivisering i Coilsterminalen är baserad på interna och externa faktorer. Interna faktorer består av onödig förflyttning av material, omarbetning i kontor och outnyttjat arbetsskift. Externa faktorer orsakas på grund av leverantörer i form av osäkerhet av informationsinput samt material input/output.

  Studien resulterar i att den optimala lösningen är att samarbetet mellan aktörerna i kedjan förbättras så att flöde av information blir bättre och förminska osäkerheten i leverans och utleverans. Vidare uppmuntrar studien Oxelösund Hamn att samla in data, i form av statistik, om dagliga händelser i Stålhamnen så att de belyser problem och kostnader som är dolda. Oxelösund Hamn uppmuntras också införa det outnyttjade arbetsskiftet under natten och förminskning av lagret.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Arnehed, Sebastian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Cykling och gående vid större vägar: Resultat av enkät2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del i projektet ”Cykling och gående vid större vägar” och avser den enkät som genomförts för att studera resvanor, trygghet, säkerhet samt framkomlighet längs större vägar med fokus på gående och cyklister hos boende längs eller vid de aktuella platserna. Syftet med enkätundersökningen är att belysa hur fotgängare och cyklister upplever framkomligheten, säkerheten samt tryggheten längs de utvalda platserna i undersökningen. Syftet är även att om möjligt dra generella slutsatser om effekten av olika fysiska åtgärder som genomförts för att underlätta för gående och cyklister. Sammanlagt har tio vägsträckor och platser valts ut för enkätundersökningen. Platserna är lokaliserade från Luleå i norr till Ystad i söder. Urvalet har skett med åtanken att ge en representativ översikt över olika lösningar för att antingen färdas längs med eller korsa en större väg, till fots eller med cykel, med målet att ha en spridning över landet med olika klimat.Urvalet av respondenter har skett genom en geografisk avgränsning kopplad till de aktuella sträckorna och platserna. Till varje hushåll skickades två enkäter som två vuxna eller ungdomar i åldrarna 15 - 17 år ombads att fylla i. Enkäten skickades till 2535 hushåll och totalt svarade 1145 personer på enkäten ( svarsfrekvens 22,6 % per antaget antal respondenter, och 44,2 % per hushåll).Respondenterna utrycker generellt en oro för sin säkerhet och trygghet. De som är mest nöjda är de som bor vid och färdas längs en väg där separeringen sker med räcke, vilket var förväntat. De som är mest oroliga är de som bor vid en väg där separeringen sker genom målad kantlinje, vilket inte var förväntat. De är något mer oroliga än de som bor vid väg utan åtgärder för GC-trafik annat än bred vägren. I fortsatta arbete bör det därför undersökas hur fordonsflödet och hastigheterna påverkar respondenternas trygghet, dvs om det egentligen är de aspekterna man är orolig för och att åtgärderna inte har räckt till för att kompensera för hastigheterna. Det bör även undersökas om målningen inte efterlevs av fordonsförarna, samt hastighetsefterlevnad, vilket respondenternas svar indikerar.Vad gäller tillfällena när man korsar vägen är respondenterna som bor vid väg utan åtgärd förvånande nog mer trygg när de korsar vägen, än de som korsar vägen genom öppning i refug eller mitträcke. Även i detta fall bör fortsatta arbete därför undersöka hur fordonsflödet och hastigheterna påverkar respondenternas trygghet, dvs om det egentligen är de aspekterna man är orolig för och att åtgärderna inte har räckt till för att kompensera för hastigheterna. Det bör även undersökas hur fordonsförarna efterlever hastigheterna på platsen samt hur interaktionen mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter går till på platserna.Det finns således anledning att fortsätta studera effekterna av de olika åtgärderna som har använts i vägmiljöer för att öka de oskyddade trafikanternas trygghet och rörlighet eftersom respondenterna tydligt uttrycker oro för trafikolycka, trots att olika åtgärder har använts för att öka tryggheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Arnehed, Sebastian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Öberg, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Underlag till trafikstrategi för Kiruna kommun: för hållbart resande, stadsomvandling och kallt klimat2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Aktuellt dokument är ett första steg i att formulera och ta fram en uppdragsbeskrivning gällande en trafikstrategi för Kiruna kommun. Dokumentet beskriver de huvudsakliga delarna för såväl processen med att utarbeta en trafikstrategi som det faktiska innehållet. Kiruna kommun har hittills inte varit delaktiga i denna del av processen, men är formellt ansvariga i ett fortsatt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Backman, Haide
  et al.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Energisnålare persontransporter?1986Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7. Backman, Haide
  et al.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Reftmark, Sven-Olof
  Informationsteknologi ersätter privat resande?1986Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 8. Backman, Haide
  et al.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Wernelind, Åke
  Faktorer som styr drivmedelsförbrukningen för personbilar1987Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Anti-slip devices to prevent pedestrians from slipping and falling during wintertime2008Ingår i: Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas: 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30-31 October 2008, ICTC , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Erfarenheter av utvecklad förekomst av arbetslivsanknytning i kursplaner2014Ingår i: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, s. 174-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Feasibility study for a transport flow model / database2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Experiences from the Sustainable Transport in the Barents Region (STBR) project and other ongoing projects show the specific conditions in the northern parts of the participating Barents region countries to be not well considered in either the modelling tools or the databases. The national transport models are only somewhat useful, at present, in analysing the cross border and specific Barents region regional transport flows. There is a need for a model capable of handling specific situations in the region, such as: -Seasonal variations -Loose networks -Countries with different development and political backgrounds -Special destinations -Handling of goods A Barents transport database (BTD) should be based on such a structure so as to be integrated with the national databases in Sweden, Norway, Finland and Russia. The database should be basically a virtual database based on already existing databases and include traditional data as well as data found in the STBR project and other later defined important data. The establishment of the database should start with the road infrastructure and include the infrastructure for other transport modes later on. Benefits from the use of existing transport flow models in the region are mainly based on the experiences from using the models for domestic comparisons of different objects in the investment planning process. A Barents Transport Analysis Tool (BTAT) should be developed based on existing national models in Sweden, Norway and Finland. The specific modules, or adoptions of existing modules, for each existing national model of special interest in the region, should be developed in a cross-country organised project. Development of the BTAT should be made as complementary modules to the already existing tools used in each of the countries. Particular Barents functionality shall be specified jointly. Development of the complementary modules shall therefore be made for each of the national models in the Barents region. Analyzing seasonal variations, in particular, should be of importance. Opportunities to create scenarios, and analyze the consequences of such scenarios, are also vital. Cross border transport flow analyses specifically considering the conditions of the Barents region shall be included.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Principiella utformningar av halkskydd för fotgängare: erfarenheter av genomförda tester av halkskydd2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The effect of anti-slip devices on pedestrian safety during wintertime2010Ingår i: 12th World Conference on Transport Research: July 11 - 15, 2010, Lisboa, Portugal, Instituto Superior Tecnico; selected and general proceedings, Lisboa: Instituto Superior Tecnico, DeCIVIL , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Every winter, more than 100,000 pedestrians in the Nordic countries receive medical treatment as a result of falls on slippery surfaces. Also, the risk of injury reduces the interest in outdoor activities during the wintertime. Pedestrians injured in single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces experience more serious injuries than pedestrians injured on other surfaces. Other studies also show that the cost for health care and health insurance for injuries from single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces is of the same magnitude as the costs for injuries from all other road transport accidents. Thus, there is a need for measures to reduce single-pedestrian injuries and improve the access to safe walking all year round. Different countermeasures can be used to prevent a person from slipping and sliding when walking outdoors during the wintertime. Countermeasures can relate to the use of individual ‗equipment,‘ services provided by the community directed towards vulnerable road-user groups or the public at large, and policy changes in winter-maintenance practices. The aim of the study is to develop knowledge regarding walking safety for pedestrians during the wintertime using one individual measure, the use of antislip devices. Methods have been developed to register different aspects of walking outdoors on slippery surfaces (in the wintertime) and the effect of using walking aids such as anti-slip devices. Laboratory test were conducted on seven occasions to develop test methods, to test anti-slip devices using the methods and to assess the test methods. Different surfaces were chosen to simulate the variation in winter maintenance standards on walkways: snow on ice, sand on ice, gravel on ice, salt on ice and pure ice. (...).

 • 14.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The effect of anti-slip devices on pedestrian safety: method development and practical test2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I de Nordiska länderna beräknas mer än 100000 personer uppsöka sjukvård vintertid på grund av fall på snö och is. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Därför är det viktigt att identifiera preventiva metoder för fallolyckor vintertid och möjliggöra säkra promenader året runt.En fallolycka inträffar när personen förlorar sin balans och alla försök att återfå den misslyckas. En skada kan uppkomma till följd av ett sådant fall. De kritiska momenten i gångcykeln är hälisättningen och fotavvecklingen (avstampet).Olika åtgärder kan vidtas för att reducera fallolyckor vintertid. De kan antingen relateras till åtgärder i miljön som snöröjning, halkbekämpning osv, eller vara inriktade på att stödja individen i form av balansträning, information om väderlek med hög halkrisk, skor med bra egenskaper eller halkskydd. I detta arbete är fokus på att förhindra skador från singelfotgängarolyckor med en individuell åtgärd, halkskydd.Syftet är att besvara följande forskningsfrågor:Hur kan olika egenskaper hos halkskydd testas?Hur kan effektivare halkskydd utvecklas?Förbättrar halkskydd gångförmågan och säkerheten?Halkskydd är av principiellt olika typer: helfotsskydd (vilka täcker hela eller huvuddelen av skons undersida), hälskydd (vilka i huvudsak täcker klacken under skon) samt fotbladsskydd (som i huvudsak täcker främre delen av undersidan på skon). I laboratoriestudier har en testmetodik utvecklats och 33 olika halkskydd har testats. Testbanorna och testcyklerna efterliknar förhållandena i trafikmiljön, speciellt vid anslutning till och på övergångsställen som antas mer fallolycksbelastat. Testerna sker på olika typer av hala ytor för att efterlikna olika driftstandard: grus på is, sand på is, ren is, snö på is samt salt på is. Analys av gångmönster från videoinspelningar har genomförts. Subjektiva metoder har utvecklats för att värdera gångsäkerhet och balans. I en fältstudie användes enkäter för att registrera exponering, förekomsten av halka och fall, beskrivning av halk- och falltillfällena och generella erfarenheter av användningen av halkskydd.Resultaten visar att det är möjligt att registrera egenskaper hos halkskydd i laboratoriemiljö och att de använda metoderna ger tillfredsställande resultat. Testmetoderna har utvärderats i samarbete med FIOH (Finnish Institute of Occupational Health) som utför tester av halkskydd för godkännande enligt EU:s certifieringsregler för personlig skyddsutrustning (CE-märkning). Utvärderingen kan ligga till grund för ett förslag till standardiserad testmetodik för halkskydd.Olika kvaliteter hos halkskydd har kunnat identifieras vid gång på de olika ytorna. Helfotsskydden stödjer bäst en naturlig gång. Hälskydden är näst bäst i att stödja en naturlig gång. Fältstudien visar att de som använde halkskydd hade signifikant högre exponering utan att få en ökade förekomst av halkincidenter/fall. Halkskydd kan antas vara en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd för att minska fotgängarolyckor Nya studier rekommenderas för att verifiera effekten av halkskydd på exponering som fotgängare och förekomsten av fallolyckor samt även effekten för olika grupper som t ex äldre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The risk of slipping and falling as a pedestrian during wintertime2009Ingår i: Proceedings of the 20th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions: June 9-12, 2009, Luleå, Sweden, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Injuries from fall accident on icy or snowy surfaces are frequently occurring in Sweden, 25-30 000 per year. This means 2-3 injuries/1000 inhabitants needing medical care are expected to occur in Sweden every year. Similar proportions exist in other northerly located countries such as Finland, Norway, Japan, Canada and so on. Outdoor activities are essential for a healthy life, therefore the prevention of slip and fall accidents are important. An intervention study has been performed during Feb-April 2008 among healthy subjects in northern Sweden. The subjects have been divided into three groups: an Intervention Group (N=25), a Control Group (N=25) and a Comparison Group (N=17) with similar distribution of gender and age. The intervention group were equipped with one of three different types of anti-slip devices for their shoes: a Heel-device, a Foot-blade device or a Whole-foot device. Four questionnaires were used: -Background, health, and earlier experiences of falling accidents during the winter 2007/2008 -Daily diary of walked distance, walking conditions, occurrence of incidences or falls reported weekly -Detailed accident or fall report used after each occurrence. -Experiences of using anti-slip devices The results show that the subjects had experienced 24 falls during the winter before the trial period. 64 incidents/accidents took place, without any injuries needing medical care, during the 10 week trial period with more than 2600 reported days. The anti-slip users walked longer compared to non users. An incident or fall among subjects wearing anti-slip devices reduced the walking distance that day. Anti-slip devices prevents from falling. The risk of slipping and falling is reduced for anti-slip users. The users of anti-slip devices will continue to use them and they will also recommend others to do so. The risk of falling as pedestrian during wintertime can thus be reduced by using anti-slip devices.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Towards a standard method to test anti-slip devices2004Ingår i: Ergonomics society 2004 annual conference: April 14-16 2004 Swansea UK, Human Factors and Ergonomics Society, 2004, s. 557-561Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the development of a standard method for testing anti-slip devices and discusses the main results from testing the anti-slip devices on a large group of healthy individuals. Methods for evaluations of perceived walking safety and balance, video recordings of walking postures and movements, measures of time to put on and take off each anti-slip device, advantages/disadvantages with each anti-slip device as well as evaluation of priority for own use according to three criteria; safety, balance and appearance are discussed. In a test on healthy individuals three different anti-slip device designs: a heel device, a foot blade device and a whole-foot device, were evaluated on different slippery surfaces: gravel, sand, salt, snow and ice. The results showed that the heel device was perceived to be the safest. It was perceived to fit the shoe and to be stable at heel-strike and on ice. It also had the highest rating of walking safety, walking balance and choice for own use

 • 17.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Äntligen utbildning av lantmätare på LTU2008Ingår i: Sinus, nr 2, s. 6-7Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Berggård, Glenn
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Pedestrians in wintertime: effects of using anti-slip device2010Ingår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 42, nr 4, s. 1199-1204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pedestrians slipping and falling is a major safety problem around the world, not least in countries with long winters such as Sweden. About 25 000–30 000 people need medical care every year for treatment of fall injuries in Sweden. Use of appropriate shoes and anti-slip devices are examples of individual measures that have been suggested to prevent slipping and falling.An intervention study was performed during the period February to April 2008. The study, which focused on healthy adults in northern Sweden, examined the effect of using anti-slip devices on daily walking journeys and prevention of slip and falls.The respondents were divided into three groups: an Intervention Group, a Control Group, with similar distribution of gender and age, and a Comparison Group. Four questionnaires were distributed: (1) background, (2) daily diary of distance walked and occurrence of incidents or accidents reported weekly, (3) detailed incident or fall report and (4) experiences of using anti-slip devices for those who used these devices during the trial period.Half of the respondents stated that they had previous experience of using anti-slip devices. In this study, 52% of the respondents used anti-slip devices. Anti-slip devices improve the walking capability during wintertime. Among those using appropriate anti-slip devices, the average daily walking distance was found to be statistically significantly longer compared to people not using anti-slip devices. This study indicates that an increase in daily walking distance can be made without increasing the risk of slips/falls when using anti-slip devices. The study also indicates that by using appropriate anti-slip devices and having information about when and where to use them, based on their design, people avoid having slips and falls. The respondents experienced in using anti-slip devices in this study will continue to use them and will also recommend others to use anti-slip devises.

 • 19.
  Berggård, Glenn
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Rosander, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Konsumenttester av vinterskor och halkskydd2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsbaserad skadestatistik från Sverige visar att singelolyckor med fotgängare på is och snö, orsakar höga skadetal. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid.Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som skydd mot att halka samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma vinterväglagsegenskaperna. Dessutom fanns ett behov av att ta fram underlag och förslag på en standardiserad metod för halkskydds-/vinterskortester och en märkning som ger konsumenterna möjlighet att bedöma och jämföra halkskyddens respektive vinterskornas egenskaper innan köp.Testmetoden som tagits fram för att undersöka halkskyddens och skornas egenskaper bygger på tidigare erfarenheter från tester av halkskydd. Metoden bygger på att försökspersoner genomför gångtester med halkskydd och skor på olika underlag samtidigt som olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, används för att kategorisera gång. Tester har genomförts av 9 försökspersoner, över 45 år, 4 män och 5 kvinnor, som testat 19 halkskydd och 20 olika skor. Fyra olika underlag har använts för att kategorisera egenskaperna på de undersökta halkskydden och skorna: is, is täckt med snö, packad snö, torr betong.Testmetoden har kompletterats med laboratoriemätningar av halkskyddens och skosulornas friktion på is samt hårdheten hos skornas sulor. Multipel hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att identifiera vilka kriterier som kan ha betydelse för fotgängarnas skattade helhetsupplevelse av de testade halkskydden på olika underlag.Resultatet av förmätningarna visar att testgruppen (fem kvinnor och fyra män med medålder 47 år) motsvarar en normalpopulation, avseende variationer i de uppmätta bakgrundsparametrarna.FIOH:s friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna.Resultat från friktionsmätningen, som den utförs idag i fixerat utförande, ger inte överensstämmelse med försökspersonernas upplevelser av gångsäkerhet eller fallrisk. Försökspersonernas gångcykel med hälisättning, överrullning och fotavveckling bygger upp den samlade uppfattningen om egenskaperna och fångas enbart i de subjektiva mätmetoderna.Sex kriterier som bedömts viktiga att ta hänsyn till när det gäller halkfri gång med en vintersko har kunnat identifieras via analys av försökspersonernas fritextsvar avseende fördelar, nackdelar och övrig funktionalitet: gångsäkerhet, möjliggör ett naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet och passform/komfort. Gångsäkerhet är viktigast och omfattar fäste/grepp, detta är viktigast på is, is/snö vid gång samt vid start och stopp.Sju subjektiva kriterier för halkskydd har också identifierats; gångsäkerhet, tillåter naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet, passform/komfort, och ljud. Gångsäkerhet är viktigast.Den självskattade hälisättningen på underlagen ren is samt på snö på is framkom som det viktigaste kriteriet för testpersonernas helhetsupplevelse av skyddet. Även skattad fotavveckling på alla underlag med främst på främst på snö på is var av betydelse. Upplevd balans och fallrisk var mest utslagsgivande för helhetsupplevelsen av de halkskydd som inte valdes för eget bruk. Det tyder på att en lägre grad av skattad kontroll av kroppshållning och balans under gång med skyddet är en relevant indikator för att identifiera skydd med bristande funktioner.Variablerna subjektivt skattad fallrisk, balans, hälisättning och fotavveckling kan samtliga relateras till ett skydds halkegenskaper och funktion. Upplevd fallrisk samvarierar med såväl balans, hälisättning och fotavveckling vilket innebär att kriteriet upplevd fallrisk kan antas omfatta de övriga och kan väljas som en enskild variabel i fortsatta analyser.Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de subjektiva kriterierna.En standardiserat testmetod för klassindelning av egenskaper för vinterskor respektive halkskydd bör bygga på mätmetoder med försökspersoner enligt ovan.Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat som indikeras ovan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Bergquist, Bjarne
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Vanhatalo, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Using Active RFID for In-Situ Measurement of Temperature and Acceleration in the Distribution Chain of Iron Ore PelletsIngår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article describes how active radio frequency identification (RFID) technique can be used to measure accelerations and temperature that iron ore pellets endure along parts of their distribution chain. Increased knowledge about the accelerations and temperature can help the mining company reduce pellets breakage and dusting. In this work we have studied the distribution chain between the pelletizing plant and the harbour. The article reports on two experiments with active RFID transponders released into the product flow after the pelletizing plant. The transponders measured the temperature and peak accelerations. Transponder data were then captured by RFID readers in the harbour. The results show that active RFID technique can be used for in-situ measurements of accelerations and temperature in the pellets distribution chain although further research is needed to study the segregation behaviour of the active transponders

 • 21. Berlinson, Leif
  et al.
  Leden, Lars
  Espoonlahden liikenneturvallisuus1985Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22. Berlinson, Leif
  et al.
  Leden, Lars
  Espoonlahden liikenneturvallisuus1988Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Björsell, Kajsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hedman, Josephine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Future impacts of self-driving vehicles: A case study on the supply chain of e-commerce to identify important factors for the transport administrators of Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The rapid pace of the development of the transport and vehicle industry in combination with megatrends such as digitalization, automation, and electrification can have huge effects on how transport planning and the society evolves. In order to meet goals such as increased traffic safety,improved environment, and reduced congestions a lot needs to be done. Two tools expected to be of significance when creating a more transport efficient society are automation and digitalization, whereby self-driving vehicles (SDVs) is an important area.

  The race towards fully autonomous vehicles is ongoing and scholars argue that the implementation of SDVs can be faster within freight transportation than passenger transportation. Higher costsavings, as well as decreasing availability on the labor market, are two arguments for why freighttransportation can be autonomous faster. Depending on how ambitious or slow the policy and planning are as well as the development of shared solutions, different future scenarios, as well as penetration rates of SDVs, can come through. One certain trend argued to continue to grow as well as having an impact on the development of SDVs is the rapid growth of e-commerce.

  This study addresses the uncertainty concerning SDVs from a transport administrator’s perspective by identifying important factors for Trafikverket regarding the implementation of SDVs within freight transportation. Four already developed future plausible scenarios for the year 2030 lay the ground for this study and a case study concerning the supply chain of e-commerce in Sweden is used to delimitate the study. Interviews with distributors were held to conduct the case and two workshops with experts within the transport sector, academia, and authorities, as well as a meeting with a reference group with representatives from Trafikverket were held to collect data. In the workshops, the experts identified trends and system impacts within the four future scenarios.

  A key insight gained in this study is that SDVs is an area with a lot of insecurity and thus, it needs to be investigated further. One solution to study the subject further is to implement restricted lanes for SDVs to test the technique properly. The results of this study clearly show that even though SDVs is a topical issue, it should not be studied as a solitary subject but rather in a larger context together with other significant factors. Nighttime transports and deliveries, platooning, and electricroads and electric vehicles are three factors that are likely to be implemented very soon and should, therefore, be studied together with SDVs. Moreover, the result from the workshops implies that there will be an increased number of vehicles as well as vehicle kilometers within the distribution of e-commerce packages in the future. In addition, the experts expect SDVs to be present in the year 2030, but the number of SDVs depend on multiple factors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Borhidai, András
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems: A Case Study2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. Replacing conventional modes of transit with urban gondolas cannot however be achieved without tackling several operational challenges. As potential new operators often lack the human resources and knowledge base required to successfully man, operate and maintain systems, they turn to manufacturers for increased after-sale support. Companies of the Doppelmayr Garaventa Group, the world’s largest manufacturer of gondola lifts, responded to these demand patterns by offering complete operations & maintenance contracts which, among other services, include the delivery and installation of reserve components. Calculating the total cost of such components for the life cycle of a system however still proves to be demanding and requires new computational models to increase its efficiency. The applicative purpose of this paper was thus set to formulate a model that is capable of performing life cycle cost calculations for components of urban gondola lift systems, according to a set of criterion defined by industrial entities. Its research aim is accordingly to answer questions about how concurrent instruments are set up, what models does contemporary research regard as efficient in similar industries and whether these models are able to enhance life cycle cost calculation capability within the urban gondola lift market. These aims were achieved through an analysis of current company practices, followed by the formulation of two new model alternatives based on a review of contemporary scientific literature, and concluded by an iterative process wherein the two alternatives were compared to each other in terms of performance and then merged to combine the best performing features of each version. Through a second iteration, the merged model was then compared to current instruments and established as the superior choice, using industry criteria. The paper concludes by resolving the research questions it set out to answer and making further recommendations for the direction of future research and studies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Brännström, Hugo
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Eriksson, Gunnar
  Lundborg, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Hanaeus, Jörgen
  Nordell, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Systemutredning: flöden och miljöeffekter : Luleå gymnasieby1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bråtendal, Johan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Gustafson, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Industri 4.0 inom distributionskedjor: En undersökning om möjligheter & risker i Norrbotten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en kadidatsuppsatsinom industriell logistik som handlar om Industri 4.0 inom distributionskedjor i Norrbotten. Industri 4.0 har under den senaste tiden varit ett populärt ämne med ett växande antal publicerade artiklar och allt fler verksamheter har visat ett allt större intresse.

  Med rapporten vill vi fördjupa vår kunskap inom Industri 4.0, få en bättre förståelse för Industri 4.0s påverkan på distributionskedjor samt undersöka verksamheters insikt i ämnet. Undersökningen har utgått från tre huvudfrågor:

  1) Vilka möjligheter och risker skapar Industri 4.0 för distributionskedjan?

  2) Används Industri 4.0 i distributionskedjor i Norrbotten? Om inte, varför inte?

  3) Finns det planer för att implementera Industri 4.0 i distributionskedjor i Norrbotten?

  Data har samlats in från tio relevanta artiklar, fem intervjuer med logistikchefer på några av regionens största verksamheter och tre så kallade kompetensintervjuer med personer som har insikt i Industri 4.0 inom regionen.

  Resultaten visar att möjligheterna överväger riskerna. Exempel på möjligheter är flexibilitet, en mer integrerad distributionskedja, kostnadseffektivitet, effektivare i distributionskedjan, mer hållbart, förbättrad transporttid och tillgång till realtidsdata. Exempel på risker är datasäkerhet, brist på standard för systemen, integritetskränkande, sämre arbetsmönster, komplexitet, den lagliga aspekten och ”high cost investment” med mera. Idag används inte Industri 4.0 i distributionskedjan i Norrbotten. Däremot finns det delar av tekniken som används. Det sker en kontinuerlig utveckling av tekniken i verksamheters distributionskedjor men det är svårt att konkret säga inom vilken tidsram Industri 4.0 kommer att vara implementerat i verksamheters distributionskedjor. Undersökningen kommer fram till att det kommer att krävas en ändring av verksamheter i Norrbottens distributionskedjor med hjälp av nya innovativa tekniker. Den här rapporten kan inte säkerhetsställainom vilken tidsram Industri 4.0 kommer bli aktivt inom distributionskedjori regionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bäckström, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Gedda, Oskar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Persson, Anders J
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Prellwitz, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Weber, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Materialvetenskap.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design.
  Det uppkopplade samhället och högre utbildning2014Ingår i: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, s. 123-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Börsholm, Jacob
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Arnström, Pontus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Ledtidsreducering i produktionsflödet: En fallstudie vid Gestamp HardTech2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fordonsindustrin är idag en stor industri på den globala marknaden som präglas av hård konkurrens. Industrin består av ett få antal globala fordonstillverkare och ett stort antal leverantörer. Den hårda konkurrensen har medfört att allt fler fordonstillverkare outsourcat allt mer av utvecklingen och tillverkningen av fordonskomponenter. Ytterligare en konsekvens av den hårda konkurrensen är att fordonstillverkare övergått till en produktion styrd av kundorder.  Fordonsindustrin har likt tillverkningsindustrin i stort börjat fokusera på produktionsflödets totala effektivitet, istället för enskilda processers effektivitet.

  Denna fallstudie har genomförts vid logistikavdelningen på Gestamp HardTech i Luleå. Fallstudiens syfte var att kartlägga flödet i efterbearbetningen och undersöka möjligheterna att förkorta ledtiden i detta produktionsflöde. I fallstudien undersöktes 18 utvalda produkter som behövde presshärdas och efterbearbetning i ett flertal processer, de undersökta produkterna var uteslutande karosskomponenter och krockskydd till fordonsindustrin. Målet var att ta fram och utvärdera olika produktionsupplägg som förkortar ledtiden i Gestamp HardTechs efterbearbetning.

  Intervjuer, observationer och inhämtning av dataloggar från produktionen har använts för insamling av data. Detta låg till grund för kartläggningen och analysen av det nuvarande produktionsflödet hos Gestamp HardTech. En litteraturstudie genomfördes för att skapa en teoretisk referensram och förankra studien i litteraturen. För att studera hur andra fordonstillverkare arbetar med att effektivisera sitt produktionsflöde genomfördes benchmarking vid Volvo Cars i Olofström och Scania Ferruform i Luleå. Baserat på analysen av det nuvarande produktionsflödet, litteraturstudien och benchmarkingen utarbetades konceptuella produktionsupplägg med fokus på att reducera ledtiden i efterbearbetningen. 

  Fyra konceptuella produktionsupplägg utarbetades för att reducera ledtiden i efterbearbetningen genom att öka flexibiliteten i produktionen på olika sätt. För att undersöka hur de fyra olika konceptuella produktionsuppläggen påverkade ledtiden i efterbearbetningen utarbetades en simuleringsmodell. Den utarbetade simuleringsmodellen baserades på studiens insamlade data och verifierades kontinuerligt under studiens gång av insatta personer vid Gestamp HardTech. Simuleringsmodellen gav möjligheten att undersöka det komplexa sambandet mellan en enskild produkts flöde och dess påverkan på de 17 andra undersökta produkters ledtid.

  Studiens samtliga konceptuella produktionsupplägg påvisade i simuleringen en reducerad ledtid i Gestamp HardTechs efterbearbetning. Underlaget för beräkningarna var den riktiga kundefterfrågan från 2017 på daglig basis. I simuleringsmodellen används en ”stuprörsprincip” för att säkerställa att kundefterfrågan tillgodoses i rätt ordning. Principen innebär att kundefterfrågan av studiens 18 produkter på daglig basis helt måste tillgodoses, innan kundefterfrågan för nästkommande dag kan tillgodoses. De fyra olika konceptuella produktionsuppläggen krävde olika omfattande investeringar och påvisade mellan 6 % och 33 % ledtidsreducering i efterbearbetningen. Resultatet från simuleringen och benchmarkingen visade tydligt att ökad flexibilitet i ett produktionsupplägg likt Gestamp HardTechs nuvarande, kan möjliggöra kortare ledtider. En ökad flexibilitet innebär även ett mindre störningskänsligt produktionsflöde, då enskilda produkttyper inte är beroende av en specifik maskin inom en maskingrupp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Candappa, Nimmi
  et al.
  Monash University Accident Research Center.
  Fotheringham, Nicola
  Monash University Accident Research Center.
  Lenné, Michael
  Monash University Accident Research Center.
  Corben, Bruce
  Monash University Accident Research Center.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Smith, Paul
  City of Port Philip.
  Evaluation of an alternative pedestrian treatment at a roundabout2005Ingår i: Australasian Road Safety Research Policing Education Conference: Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa, Wellington, New Zealand, 14-16 November 2005 : peer-reviewed papers., Wellington: Ministry of Transport , 2005, s. 65-69Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Energiprisscenarier och energistrategier1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Ett svenskt sjöinformationssystem för 1990-talet: redovisning av ett demonstrationsprojekt1985Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Nya krav på ekonomisk uppföljning av kollektivtrafiken1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Samhällsekonomisk kalkylteknik: en kritisk granskning av tillämpningar i Sverige1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Svensk järnvägspolitik i realekonomisk belysning: några reflektioner1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Svensk trafikpolitik: några synpunkter på mål och konflikter1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Cordi, Ilja
  Luleå tekniska universitet.
  Transporter och kommunikation1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Cordi, Ilja
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Erixon, Peter
  Lundborg, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Förstudie om behov av miljökonsekvensbeskrivning i nya sammanhang inom vägsektorn1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Cordi, Ilja
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Ewertz, Johan
  Wernelind, Åke
  Industrins energianvändning: en uppdatering avseende perioden 1984-871989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Cordi, Ilja
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Hageback, Charlotte
  Varudistribution i glesbygd2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet "Varudistribution i glesbygd" utgör en förstudie om samdistribution i glesbygd. Ämnesområdet har analyserats med avseende på olika för- och nackdelar med syfte att peka ut viktiga och principiellt intressanta forskningsuppgifter inom området. Verksamheten i tre kommuner har studerats; Piteå, Luleå och Skellefteå. Tyngdpunkten låg på Piteå kommun. I Piteå genomfördes ett EU-finansierat pilotprojekt avseende samdistribution av varor inom Piteå kommun för kommunala verksamheter under tidsperioden 1999-09-06 och 1999-11-26. Detta pilotprojekt har utvärderats med avseende på hur det praktiskt fungerat respektive omdömen från inblöandade parter, det vill säga varuköpare, distributör och berörd personal i den kommunala verksamheten. I Skellefteå respektive Luleå kommun har datasimuleringar gjorts för att erhålla underlag för fortsatta studier. Dataprogrammen Arc View och TransCAD har använts för simuleringarna. Erfarenheterna visar sammantaget att man kan uppnå fördelar med samdistribution avseende trafiksäkerhet, lokal miljö, tidsanvändning och kostnader. I fråga om trafiksäkerhet och lokal miljö är de positiva effekterna tydligast, främst beroende på färre trafikrörelser och angörningar. Vissa preliminära siffervärden redovisas i kapitel 4. En fullständig rättvisande kvantitativ värdering av tids- och kostnadsbesparingar skulle dock förutsätta att man även kunde skatta förlusterna för distributörerna till följd av att den kommunala verksamhetens distribution bryts ut. Detta har ej gjorts. Förstudien tyder på att samdistribution, organiserad utifrån varuköparnas behov, är ett område som borde studeras djupare.

 • 40.
  Cordi, Ilja
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Hageback, Charlotte
  Varudistribution i glesbygd: [förstudie]2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 41. Cordi, Ilja
  et al.
  Leden, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Ranhagen, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  FoU-plan trafikteknik: inriktningsplan för FoU inom integrerad fysisk samhällsplanering och trafiksäkerhet1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 42. Cordi, Ilja
  et al.
  Lundborg, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Infrastruktursatsningar och de tekniska högskolorna1994Ingår i: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, nr 4, s. 61-62Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 43. Cordi, Ilja
  et al.
  Lundborg, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Trafikutbildningen vid Högskolan i Luleå1994Ingår i: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, nr 4, s. 61-62Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Danielsson, Jenny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Larsson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Interna flödesprocesser: En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. För att dessa försörjningskedjor ska fungera på ett optimalt sätt är integrationen mellan de olika aktörerna av stor vikt. Här har därför lagerstyrningen en viktig roll. Lagerstyrningen syftar till att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt tillhandahålla nödvändiga material och komponenter som behövs i försörjningskedjans olika processer.

  Den aktuella fallstudien har genomförts på LKAB i Malmberget vid avdelningen för strategiskt inköp. En av företagets stödprocesser är att förse anställda inom företaget med arbetskläder för att de ska kunna utföra sitt arbete, vilket i dagsläget inte fungerar optimalt.  Eftersom kläderna återanvänds gör det att det aktuella lagerstyrningsproblemet blir mer komplext. Vanliga problem som i dagsläget uppstår i flödet är att kläder inte finns tillgängliga då de behövs och att kläder tappas bort på olika platser i flödet. Dessa problem har gjort att det idag finns ett stort behov av kläder i företaget.

  Syftet med studien var att komma fram till hur LKAB i Malmberget bör gå tillväga för att förbättra sitt interna flöde av arbetskläder. Målet var därmed att undersöka hur flödet borde vara utformat för att fungera på ett optimalt sätt, samt hur företaget ska kunna estimera ett optimalt antal plagg i flödet. Företaget vill kunna erbjuda en hög servicenivå gentemot de anställda, samtidigt som befintliga klädlager inom verksamheten utnyttjas så effektivt som möjligt.

  Det arbetssätt som använts för att uppnå syftet med studien är i form av djupintervjuer, observationer och datainsamling för att få en bild av det rådande läget. Analys av nuläget har gjorts med hjälp av den utförda litteraturstudien samt benchmarking hos ett företag med ett liknande flöde. Med utgångspunkt från detta har en Python-modell använts för att visa på hur optimering av antalet plagg i flödet kan genomföras samtidigt som en vald servicenivå på 98 procent bibehålls.

  Resultatet som erhölls från de aktuella beräkningarna visar på att antalet plagg i flödet skulle kunna reduceras med 45 procent jämfört med nuvarande läge. En total reducering motsvarande 2095 plagg kunde erhållas med hjälp av optimeringen, vilket visar på att företaget har för många plagg av fel typ i sitt flöde. Resultatet påvisar även vikten av att införa fler kontrollpunkter i det aktuella flödet för att kunna få en högre spårbarhet på plaggen, och därmed reducera och förebygga de problem som råder idag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Darbari, Jyoti D.
  et al.
  Department of Operational Research, University of Delhi, India.
  Agarwal, Vernika
  Department of Operational Research, University of Delhi, India.
  Yadavalli, Venkata S.S.
  Department of Industrial and Systems Engineering, University of Pretoria, South Africa.
  Galar, Diego
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Jha, Prakash C.
  Department of Operational Research, University of Delhi, India.
  A multi-objective fuzzy mathematical approach for sustainable reverse supply chain configuration2017Ingår i: Journal of Transport and Supply Chain Management, ISSN 2310-8789, E-ISSN 1995-5235, Vol. 11, artikel-id a267Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Designing and implementation of reverse logistics (RL) network which meets the sustainability targets have been a matter of emerging concern for the electronics companies in India.

  Objectives: The present study developed a two-phase model for configuration of sustainable RL network design for an Indian manufacturing company to manage its end-of-life and endof-use electronic products. The notable feature of the model was the evaluation of facilities under financial, environmental and social considerations and integration of the facility selection decisions with the network design.

  Method: In the first phase, an integrated Analytical Hierarchical Process Complex Proportional Assessment methodology was used for the evaluation of the alternative locations in terms of their degree of utility, which in turn was based on the three dimensions of sustainability. In the second phase, the RL network was configured as a bi-objective programming problem, and fuzzy optimisation approach was utilised for obtaining a properly efficient solution to the problem.

  Results: The compromised solution attained by the proposed fuzzy model demonstrated that the cost differential for choosing recovery facilities with better environmental and social performance was not significant; therefore, Indian manufacturers must not compromise on the sustainability aspects for facility location decisions.

  Conclusion: The results reaffirmed that the bi-objective fuzzy decision-making model can serve as a decision tool for the Indian manufacturers in designing a sustainable RL network. The multi-objective optimisation model captured a reasonable trade-off between the fuzzy goals of minimising the cost of the RL network and maximising the sustainable performance of the facilities chosen.

 • 46.
  David, Carlsson
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Björn, Nilsson
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Efficient internal material flow of boxes to gain a well-organized supply of components: A case study at Scania engine assembly2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom tillverkningsorganisationer är materialflödet en prioriterad del av försörjningskedjan att utvärdera, eftersom den ofta står för en betydande del av kostnaderna. Utvärderingen avser analys och optimering av materialflödet som uppstår vid tillverkning av produkter. Den kan fokusera på många olika nivåer, som materialflödet i en region eller inom ett företags interna processer. Materialflödet berör emellertid transporten, operationerna och materiallager. Ett välorganiserat materialflöde gör det möjligt för organisationer att sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften, genom ökad inre- och yttre effektivitet av utföranden inom företaget.

  Scania verkar inom bilindustrin och strävar ständigt efter att förbättra sin försörjningskedja när det gäller produktivitet och lägre kostnader, för att möta marknadens behov och öka konkurrenskraften. Idag har Scanias motormontering i Södertälje verksamheter i två huvudbyggnader, med ca en kilometer mellan varandra. Den ena byggnaden är materiallagret, och den andra byggnaden är den faktiska monteringen. I framtiden kommer de två byggnaderna att bli integrerade. Följaktligen har projektlogistikavdelningen vid Scanias motormontering bedömt en möjlighet att organisera och förbättra deras materialflöden. Den kommande integrationen mellan de två byggnaderna gör det möjligt att undersöka hur de aktuella materialflödena kan bli effektivare, innan de appliceras i det framtida tillståndet.

  Syftet med denna forskning är att undersöka och förbättra ett materialflöde, boxflöde, i en monteringsmiljö. Ett boxflöde behandlar mindre komponenter som använder plastlådor som förpackningsmaterial. Målet är att klarlägga en effektivare process för flödet av boxar till monteringsbyggnaden. Effektivitet definieras som ett flöde som har kortare total ledtid, högre kapacitet, lägre tid / kostnad per box levererad och en bibehållen eller förbättrad ergonomi under manuella hanteringar.

  För att uppfylla syftet med forskningen har olika typer av intervjuer, observationer och datasamlingar använts, för att skapa en djupare förståelse över den nuvarande situationen hos Scanias motormontering. Genomförd benchmarking och litteraturforskning har använts för att förstå hur andra företag inom branschen, även andra avdelningar på Scania, hanterar sina boxflöden. Den insamlade empirin har använts i en analys där de olika flödena av boxar har jämförts både med den teoretiska referensramen samt varandra.

  Konklusionerna från analysen är presenterade som nyckelfaktorer för att öka effektiviteten vid hantering av boxföden. Dessa nyckelfaktorer ger en ökad teoretisk förståelse, när syftet är att skapa ett effektivare materialflöde i form av boxar, i en monteringsmiljö. I denna forskning används nyckelfaktorerna som riktlinjer för att skapa en effektivare process för flödet av boxar. Det vill säga, att implementera nyckelfaktorerna teoretiskt i ett praktiskt sammanhang.

  För att ta fram en effektivare process har ett Business Case realiserats, som presenterar hur samtliga processer inom boxflödet borde organiseras på fallföretaget. Det vill säga, hur olika materialhanteringsoperationer och utrustningar borde användas för att uppnå en ökad effektivitet som helhet. Hur boxflödet ska organiseras presenteras som rekommendationer. Dessa bidrar med insikter och riktlinjer för hur Scanias motormontering borde organiseras, gällande deras interna materialflöde. Tillsammans med resterande forskningsfrågor uppfyller rekommendationerna syftet med forskningen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ebrahimabadi, Saeed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Principer för Utformning av Utemiljö i Kallt Klimat med Hänsyn till Sol- och Vindförhållanden2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Ebrahimabadi, Saeed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Öberg, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Winter climate and non motorised travel modes – a case study in Kiruna Sweden: Results from a travel survey in North of Sweden2011Ingår i: Resilience in urban design: conference proceedings : 4th International Urban Design Conference 21st to 23rd September 2011, Nerang: AST Management , 2011, s. 259-265Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Ebrahimabadi, Saeed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Johansson, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The problems of addressing microclimate factors in urban planning of the subarctic regions2015Ingår i: Environment and Planning, B: Planning and Design, ISSN 0265-8135, E-ISSN 1472-3417, Vol. 42, nr 3, s. 415-430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban life in the towns of the subarctic regions is affected by the severity of the local climate, which must be taken into account in urban planning. Previous studies show that the use of climate knowledge in urban planning is hindered by different constraints. In this study we focus specifically on the problems of incorporating microclimate factors into the urban planning practices in northern Sweden. We rely on a literature study and focus on interviews as our study methods. Some of the major problems identified are the lack of design knowledge relevant to a cold climate, lack of user-friendly tools to analyze microclimate, overlooking the potential uses of local climate, and lack of support from politicians. The problems related to knowledge development and the lack of tools for microclimate analysis are discussed further. In terms of knowledge issues, the planners’ awareness of climate objectives achievable at different planning scales needs to be improved. There should be further research into the effect of urban form on the use of snow and on snow-removal activities. Tools for microclimate analysis should become more user friendly for planners. More importantly, planners need methods that combine different microclimate analyses and offer a complete assessment of a given design scheme.

 • 50.
  Elfgren, Lennart
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Discussion of “Failure Load Test of a CFRP Strengthened Railway Bridge in Örnsköldsvik, Sweden” by Marcus Bergström, Björn Täljsten, and Anders Carolin2011Ingår i: Journal of Bridge Engineering, ISSN 1084-0702, E-ISSN 1943-5592, Vol. 16, nr 3, s. 490-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The authors have written an interesting paper on the test to failure of a strengthened railway bridge. However, the failure mode analysis of the bridge as built is not correct. The failure mode is the same for the bridge as built as for the strengthened bridge, i.e., crushing of the compression concrete with yielding of the steel in tension. For the strengthened bridge, bond failure of the carbon-fiber-reinforced polymer (CFRP)reinforcement also played an important part in the initiation of the final collapse. Eq. (1) in the original paper underestimates the bending moment capacity M1 of the bridge as built almost by a factor of 2 as loading up to crushing of the concrete was not considered. Instead, Eq. (8) should have been used with a zero contribution from strengthening. In Eq. (8) there is also a printing error as the coefficient β2 is left out in the last parentheses (it should read “h - β2x2” instead of “h - 2”). The underestimation of the capacity of the bridge as built gives erroneous results in Table 2 and in Fig. 5. In Table 2 the height x1 of the compression zone for the bridge as built should be about half the given value of 291 mm. The value M1 corresponding to the bridge as built should be about twice the given value of 4.5 MN. The given flexural capacities M1 and M2, of the as built and strengthened bridges, respectively, refer to the corresponding applied vertical load P causing the flexural moments and not to the moments themselves. This explains why the unit MN is used instead of MN·m. Furthermore, the shear capacity V also refers to the corresponding applied vertical load P causing the shear and not to the shear capacity itself (which is about half the value of the applied load P). Furthermore, in Table 2 the comment to the shear capacity V should be referring to Eq. (11) instead of to Eq. (6). In Fig. 5, all the load values refer to the values of the applied load P causing the shear and flexure;  not to the moments M1 and M2 or to the shear force T. After the corrections mentioned previously, the values corresponding to the two moments M1 and M2 will be located much closer to each other. 

  The corrections do not change the main conclusions of the paper, and the discusser agrees with the authors that the tested bridge gives a good example of the complex interaction of bending and shear in concrete bridges. Additional information about the test and the different analysis of it and the European Research Project, which it was a part of, can be found in Elfgren et al. (2008), Puurula et al. (2008), Feltrin et al. (2008), Helmerich et al. (2008), Jensen et al. (2008), Täljsten et al. (2008), and Sustainable Bridges (2008).

1234567 1 - 50 av 301
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf