Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bergman, Stina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Livscykelanalys för grundläggning av byggnader: Användningen idag och hur metoden kan tillämpas i praktiken2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggsektorn står idag för en stor andel av växthusgasutsläppen vid produktion av byggmaterial ochanvändningen av byggmaskiner under byggproduktionsskedet. Det nationella målet är att Sverige år 2045ska vara koldioxidneutralt och utifrån detta mål har Fossilfritt Sverige, tillsammans med ett stort antalaktörer från bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur branschen ska bli klimatneutralt.Grundläggning står för en betydande del av den totala byggnadens klimatpåverkan och för att nå måletmed ett klimatneutralt Sverige år 2045 är det viktigt att discipliner inom grundläggning börja arbeta medutveckling och optimering av grundläggningskonstruktioner för att minska klimatpåverkan.

  I detta examensarbete har en intervjustudie utförts för att kartlägga vilka aspekter som styr valet avgrundläggningsmetod idag utifrån entreprenören och konsultens perspektiv samt för att kartlägga hurdessa aktörer använder livscykelanalys inom grundläggning av byggnader. En fallstudie har utförts för attundersöka hur livscykelanalys kan användas för att beräkna och jämföra klimatpåverkan samtprimärenergianvändningen från grundläggningsmetoder för byggnader genom att prova och utvärderatvå digitala LCA-verktyg.

  En litteraturstudie har genomförts för att skapa kunskap inom grundläggning och för att skapa förståelseom klimatpåverkan från byggsektorn samt vilka klimatkrav som finns. Litteraturstudien har legat till grundför valet av de två digitala LCA-verktyg som används i fallstudien samt har används för att ta fram enintervjuguide. Intervjuer har genomförts med aktörer från konsult- och entreprenadföretag som harvarierande erfarenheter och kunskaper inom livscykelanalys för grundläggning. Vidare har en fallstudiegenomförts där en jämförande livscykelanalys utförs mellan två grundläggningsmetoder, platta med pålaroch platta med lastkompensation, genom att använda två digitala LCA-verktyg, Klimatkalkyl 6.0 och BM1.0. LCA-studien utgår från verktygens avgränsningar och beaktar endast första delen av livscykeln,byggskedet (modul A1-A5) där Klimatkalkyl 6.0 beräknar klimatpåverkan och primärenergianvändningenoch BM 1.0 beräknar endast klimatpåverkan.

  Resultatet från intervjuerna visar att grundläggningsmetoder ofta väljs utifrån den ekonomiska aspektenmen att personlig erfarenhet, geografisk och historisk tradition även påverkar. Respondenterna anser attklimat- och miljökrav som förekommer i projekt ofta är otydliga och svåra att förstå. Intervjustudienindikerar att användningen av livscykelanalys är begränsad. Enligt respondenterna skulle användningenöka om man utvecklade kompetens hos konsulter och entreprenörer, förenklade LCA-modellen menframförallt om deras beställare tydliggjorde kravställningarna.

  I fallstudien visar de två verktygen på olika klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod och olikaskillnader vid jämförandet av de två grundläggningsmetoderna. Båda verktygen visar att grundläggningmed platta med pålar ger en lägre klimatpåverkan än platta med lastkompensation under byggskedetmed givna förutsättningar. Skillnaden mellan grundläggningsmetoderna är 2 eller 5 tonkoldioxidekvivalenter beroende på vilket verktyg man använder, vilket motsvarar cirka 13 respektive 23procent i skillnad. Båda verktygen visar även att betong, cellplast och stål är de byggnadskomponentersom bär den största andelen av den totala klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod.

  Ingen av verktygen Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är utvecklade för grundläggning av byggnader och i bådaverktygen saknas det byggnadsdelar som ingår i grundläggningsmetoderna, som studeras i fallstudien.Resultatredovisningen från respektive verktyg är även svårtolkade och bör utvecklas. Trots detta så ansesdet att båda verktygen kan användas som hjälpmedel för att beräkna och visa vilketgrundläggningsalternativ som ger minst klimatpåverkan.

  Då den ekonomiska faktorn idag är styrande för valet av grundläggningsmetod kan denna parameteranvändas som styrmedel för att öka arbetet med klimatanpassade lösningar. Förslag på fortsatta studierär att ta fram en relation mellan kostnader och klimatpåverkan för grundläggningsmetoder samt attundersöka hur man kan implementera livscykelanalys på projektörsnivå för att öka dess användning.

 • 2.
  Fritiofsson, Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Hållbar lösning för kortare typer av vägbroar: En analys av vanliga träkonstruktioner och befintliga broar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Jassim, Hassanean
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Determining the environmental impact of material hauling with wheel loaders during earthmoving operations2019Ingår i: Journal of the Air and Waste Management Association, ISSN 1096-2247, E-ISSN 2162-2906, Vol. 69, nr 10, s. 1195-1214Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A method has been developed to estimate the environmental impact of wheel loaders used in earthmoving operations. The impact is evaluated in terms of energy use and emissions of air pollutants (CO2, CO, NOx, CH4, VOC, and PM) based on the fuel consumption per cubic meter of hauled material. In addition, the effects of selected operational factors on emissions during earthmoving activities were investigated to provide better guidance for practitioners during the early planning stage of construction projects. The relationships between six independent parameters relating to wheel loaders and jobsite conditions (namely loader utilization rates, loading time, bucket payload, horsepower, load factor, and server capacity) were analyzed using artificial neural networks, machine performance data from manufacturer’s handbooks, and discrete event simulations of selected earthmoving scenarios. A sensitivity analysis showed that the load factor is the largest contributor to air pollutant emissions, and that the best way to minimize environmental impact is to maximize the wheel loaders’ effective utilization rates. The new method will enable planners and contractors to accurately assess the environmental impact of wheel loaders and/or hauling activities during earthmoving operations in the early stages of construction projects.

  Implications: There is an urgent need for effective ways of benchmarking and mitigating emissions due to construction operations, and particularly those due to construction equipment, during the pre-construction phase of construction projects. Artificial Neural Networks (ANN) are shown to be powerful tools for analyzing the complex relationships that determine the environmental impact of construction operations and for developing simple models that can be used in the early stages of project planning to select machine configurations and work plans that minimize emissions and energy consumption. Using such a model, it is shown that the fuel consumption and emissions of wheel loaders are primarily determined by their engine load, utilization rate, and bucket payload. Moreover, project planners can minimize the environmental impact of wheel loader operations by selecting work plans and equipment configurations that minimize wheel loaders’ idle time and avoid bucket payloads that exceed the upper limits specified by the equipment manufacturer.

 • 4.
  Jassim, Hassanean S. H.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Artificial Neural Networks as a Technique in Construction Engineering and Management: Predicting Hourly Air Pollutant of Excavator in the Earthworks2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Johansson, Sanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Från Plan till Bygghandling och verklighet: Utvärdering av utförda miljöskyddsåtgärder inom projekt upphandlade av Trafikverket2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Johansson, Tim
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  PERFORMANCE VISUALIZATION OF URBAN SYSTEMS2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The planning, construction, management and use of our built environment are affected by diverse social, economic and environmental factors. Sustainable urban development is dependent on the understanding of the complex relations between the built environment, the social activities that take place over time and the interaction with the natural environment. The challenge to understand urban systems on both the local and global scale has inspired researchers and national agencies to develop sustainability indicators to support the planning, construction, management and use of the built environment. Access to open data of our built environment in national, regional and local databases opens new possibilities to generate models of our urban systems to facilitate visualization and analysis of indicators in order to enhance awareness of sustainability dimensions. Here spatial Extract, Transform and Load (ETL) technologies can be used in combination with Geographic Information system GIS to manage data sets from multiple sources in different formats. The purpose of this research is to investigate how spatial ETL technologies can be used to develop models in order to analyse and visualize the performance of urban systems. The applied method is grounded in system development and based on an abductive research approach that was repeated in six studies. Three of the studies deal with the relocation of Kiruna where models of the city was created and used to investigate the impact of mining subsidence on energy supply, infrastructure and buildings. The fourth case investigates the selection of insulation material on the embedded energy in a passive house in Kiruna. In the fifth case an urban model of the twin towns Malmberget/Gällivare was created to explore and relate data on attitudes from a survey to public data on population, infrastructure and built environment. The final case is the development of an energy atlas containing 90% of the multifamily building stock in Sweden. The atlas combines the energy performance and renovation status of multifamily buildings with public data of ownership, income of residents etc. for individual buildings in 3D models or aggregated on spatial scales ranging from 250x250 m squares through district and municipality to county areas in Sweden. The result shows that multiple sources in different formats, both standardized and non-standardized, can be utilized in the extraction of information for the purpose of developing urban performance models. The Swedish high-resolution LiDAR digital height model together property information makes it possible to represent the built environment by extruded footprints to give a 3D representation of all urban areas in Sweden (Level-Of-Detail 1). In combination with performance data (e.g. energy use, renovation status or result from surveys) urban performance GIS models can be created and visualized in applications (such as Google Earth, 3D pdf) to support decision-making on both individual and institutional level. The automation of the process to develop performance models offers a method for customizing information deliveries on the fly using original data sources according to defined requirements. The flexibility and customization are kept in the process rather than in the delivered model. This makes it easier to keep the performance model up to date. For the management of large performance models, e.g. the example of the national energy atlas, a staging phase was added in the automation process, in order to reduce the processing time.

 • 7.
  Lindberg, Frida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus?: En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). Dessutom bedömer Boverket (2017a) att det fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder, vilket leder till utsläpp som inte är försumbart i ett livscykelperspektiv.

  Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur och om LCA (Livscykelanalys) i dagsläget används vid beslutsfattande hos byggherrar, i detta fall fastighetsbolag. Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få vetskap om på vilket sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används. Målet är även att kunna presentera för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus.

  Arbetet innefattar en litteraturgenomgång om hållbart byggande och LCA, en orienterande enkätundersökning och en intervjustudie med sju fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten. Det erhållna resultatet är en sammanställning över det insamlade data vid genomförda intervjustudier samt den teori som finns inom ämnet.

  Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få vetskap om på vilket sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används. Målet är även att kunna presentera för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus.

  Studiens slutsats är att det i dagsläget är få fastighetsbolag i Norr- och Västerbotten samt i hela Sverige som använder sig av LCA. Incitamentet till att använda LCA är låg, detta beror främst på kunskapsbrist, att kravställning saknas och att många anser att en LCA är svår att förstå och genomföra. Detta är även några av de nackdelar som framkommit i denna studie. För de bolag som inte använder sig av LCA i dagsläget finns en vilja att börja använda sig av verktyget om användarvänligheten förbättras och om de ekonomiska fördelarna kan påvisas. Samtliga fastighetsbolag som intervjuats är övertygade att miljöfrågor kommer bli allt viktigare i framtiden och tror att LCA kommer att bli en del i att uppnå ett hållbart byggande.

  I denna intervjustudie är det ett fastighetsbolag som använder sig av LCA. Fastighetsbolaget, som använder sig av industriellt byggande, använder sig av LCA för att utveckla sin produkt och produktion och vill gärna ligga i framkant när det gäller miljöfrågor. Detta fastighetsbolag ser enbart fördelar med att använda sig av LCA. Litteraturstudien visar på att fördelarna med LCA är många, bland annat visar en LCA var den största miljöpåverkan finns i en byggnads livscykel och kan bidra till utveckling.

  Förslag till vidare studier är att kartlägga fler fastighetsbolag, till exempel fastighetsbolag verksamma i större städer där fler och större byggprojekt förekommer. Fastighetsbolaget som använde LCA i denna studie använde sig av industriellt byggande, det hade även varit intressant att veta om applicering av LCA på ett byggnadskoncept eller byggnad som helhet är lättare vid ett industriellt byggande än ett traditionellt byggande.

 • 8.
  Lindberg, Jonathan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Brismo, Jacob
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Moderna skolmiljöer: god tillgång till dagsljus genom tidig integrering av statiska, dynamiska och kvalitativa mätindikatorer: Ett gestaltningsförslag med lärdomar ur undersökningar av studieobjekt och dagsljussimuleringar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag byggs fler bostäder än vad som gjorts under de senaste 60 åren.

  Det finns många utmaningar med den volym bostäder som behöver byggas. Många bostäder kommer byggas i exploateringsområden, detta ställer krav på infrastrukturinvesteringar exempelvis i form av nya skolor.

  Enligt prognoser kommer antalet grundskoleelever öka med 250 000 till år 2025. Detta innebär ett behov av 1000 nya skolor på tio år. Behovet av skolor är långsiktigt och lärmiljöer behöver planeras för att vara långsiktiga.

  Dagsljus och utblick har en stor inverkan på vår arbetsmiljö, prestation och är nödvändig för vår hälsa.

  Studier har visat att dagsljusbelysta skolmiljöer får elever att prestera bättre. Trots detta har vi sedan 50-talet halverat kravet på dagsljusnivåer i skolor från 2 % till 1,0 % dagsljusfaktor. Idag har vi samma dagsljuskrav för klassrum som för ett sovrum i en bostad.

  Syftet med examenarbetet är att problematisera moderna skolmiljöer sett ur dagsljusets betydelse för hälsa och prestation i relation till dagens myndighetskrav för tillgång av dagsljus. Vidare syftar arbetet till att ta fram goda exempel på dagsljuslösningar som kan nyttjas vid utformning av moderna skolmiljöer.

  För att bedöma moderna skolors dagsljustillgång har ett urval av fem skolor i Stockholmsområdet utgjort studieobjekt där tillgången på dagsljus undersökts mot myndighetskraven.

  Undersökning av studieobjekten har utförts genom 3D modellering i Rhinoceros 3D samt dagsljusfaktorsimuleringar i programmet Grasshopper och Honeybee. Studieobjekten har modellerats upp efter inhämtade bygglovsritningar och dagsljussimuleringarna har utförts med simuleringsmotorn Radiance.

  Resultatet från dagsljusfaktorsimuleringen visar att ingen av de undersökta skolornas fullt ut uppfyller myndighetskraven. Anledningen till varför skolornas undersökta rum inte uppfyller kraven varierar mellan eller utgör en kombination av; rumsdjup, fönsterstorlek, fönstersättning i fasad, avskärmningsvinklar, avskärmande byggnadsdelar och fast solavskärmning.

  Undersökningen visar att rum som hemvistytor och uppehållsrum ofta saknar fönster mot det fria och följaktligen underkänns. Dessa rum är vanligt förekommande vid nyttjande av progressiva pedagogiska inriktningar. Beroende på rummens tilltänkta användning kan de komma att klassas som vistelserum och behöver därför tillgång till dagsljus.

  Ur litteraturgenomgången förstås att en tidig integrering av dagsljusdesign i gestaltningsprocessen är nödvändigt för att säkerställa en god tillgång till dagsljus i lärmiljöer.

  Som del av examensarbetet har därför ett gestaltningsförslag tagits fram där en dagsljusdesign nyttjas.

  Iterativt under gestaltningsprocessen har dagsljustillgång simulerats för att motivera gjorda designval och säkerställa en god dagsljusnivå.

  För jämförande och platsspecifika resultat har klimatbaserade simuleringsmetoder använts. Det nyttjade mätvärdet Optimal Day-lit Area (ODA) simulerar användbarheten i det tillgängliga dagsljusets belysningsstyrka över ett år. Samtidigt tar ODA hänsyn till överbelyst golvyta som kan vara problematisk då obehagsbländning och överhettning kan uppstå.

  Det presenterade gestaltningsförslaget utgör ett konceptförslag i syfte att gestalta användningen av en integrerad dagsljusdesignprocess och dess resultat.

 • 9.
  Lundkvist Grönberg, Amanda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Materialinventering av byggnader inför rivning2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 10.
  Shadram, Farshid
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Assessment and optimization of life cycle enrgy use in buildings2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Buildings account for 40% of all energy use in European countries. The European Union (EU) therefore encourages member states to adopt Energy Efficiency Measures (EEMs) and implement energy-efficient practices during building design to minimize the energy use of buildings. However, recent studies have shown that energy-efficient buildings may not always outperform conventional buildings in terms of Life Cycle Energy (LCE) use. This is mainly due to the trade-off between embodied and operational energy, and a reliance on EEMs that reduce operational energy while sometimes increasing embodied energy and LCE use. To improve buildings’ environmental performance, the impact of different EEMs on buildings’ energy use needs to be assessed from a lifecycle perspective, and methods for identifying optimal combinations of EEMs that minimize LCE use should be developed. Ideally, these methods should be integrated with building information modelling (BIM) to enable seamless data exchange and to help Architecture, Engineering and Construction (AEC) practitioners make optimal design decisions relating to EEMs. The work presented in this thesis had two overall objectives: (1) to explore the scope for developing BIM-supported method(s) for assessing and optimizing the impact of EEMs on buildings’ LCE use during the design process, and (2) use the BIM-supported method(s) for exploring the impact of various EEMs that are implemented and modified during the building design process on the buildings’ LCE use.

  The work presented in this thesis is based on an exploratory research design involving iterative cycles of (1) problem identification, (2) method development, (3) method examination, and (4) theory suggestion. In step 1, problems were identified by conducting literature studies and workshops with AEC practitioners, and analyzing archival data. In step 2, prototyping was used to develop methods to overcome the identified problems. In step 3, the applicability of these methods (or prototypes) was tested in case studies on actual and hypothetical building projects. Three case studies were conducted – one dealing with a low energy dwelling located in Kiruna, Sweden; another dealing with a multifamily residential building in Uppsala, Sweden; and a third dealing with a hypothetical multifamily residential building in Stockholm, Sweden. In step 4, the results were compared to existing theories to strengthen existing knowledge and identify previously unrecognized findings.

  In relation to the first objective, the results obtained show that the factors and activities required to develop BIM-supported method(s) for assessing and optimizing the impact of EEMs on a building’s LCE use during the design phase are:

  • A database that stores external and building project data (e.g. BIM data) and links it to be used for assessment and optimization, providing access to the data whenever needed.

  • The development of interfaces using middleware applications to ensure interoperability and seamless automated exchange of information between BIM and other systems.

  • Predefined objects (i.e. building part and component recipes) that are stored in a database and linked to inventories and Environmental Product Declarations (EPDs) for the relevant materials, enabling assessment of the buildings’ embodied energy and LCE use.

  • The application of multi-objective optimization techniques (e.g. Pareto-based genetic algorithms) to identify optimal solution(s) for EEMs that minimize (optimize) the building’s LCE use.

  In relation to the second objective of the thesis, the results obtained indicate that:

  • EEMs that are implemented and modified during the detailed design phase have much less influence on the building’s LCE use than those implemented in the early design phase. Highly influential EEMs related to the early design phase which were tested herein were the building’s shape, orientation, Window to Wall Ratio (WWR), and the selection of materials used in the building envelope.

  • Generally, thickening roof insulation has a strong beneficial effect on LCE use for buildings in Sweden.

  • For buildings using energy sources with high primary energy factors, the most effective way to reduce LCE use may be to implement many EEMs that reduce operational energy use. However, this approach may be less helpful for buildings using greener energy sources because in such cases the embodied energy may have a greater effect on the final LCE use.

  • The embodied energies of materials in the same class can vary significantly between suppliers. Such differences in embodied energy can be identified by considering the suppliers’ EPDs, the energetic contributions due to their mode of transportation from the site of production, and the distance between the site of production and the construction site.

  • If the developed optimization approach is used to identify optimal combinations of EEMs in the early design phase, designers can freely choose from a wide range of building shapes without greatly affecting LCE use. However, without early phase optimization, designs that use different building shapes may exhibit significantly different LCE use values.

  The results provide both theoretical and practical contributions that may be useful to researchers and AEC practitioners seeking to develop BIM-supported design processes and to reduce buildings’ LCE use by adopting appropriate EEMs. The results also show that embodied energy can be a major component of a building’s LCE use if the building’s design relies heavily on EEMs designed solely to reduce operational energy use. Policy makers and governmental bodies are thus advised to update regulations and building codes to reflect the importance of embodied energy so as to minimize the LCE use of new and retrofitting building projects.

1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf