Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1065
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aaskoven, Mette
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Hietala, Ulrika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med diabetes typ 12019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Typ 1 diabetes är en sjukdom som mer än 500 000 barn och unga under 17 år lever med och kräver livslång behandling. För barnens föräldrar innebär detta en omställning i det dagliga livet och i deras föräldraskap. Föräldrarna kan ha behov av stöttning från vårdpersonal. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1 diabetes. Metod: Kvalitativ manifest innehållsanalys användes som analysmetod och 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats ingick i resultatet. Analysen resulterade i fem slutgiltiga kategorier. Resultat: Föräldrar till ett barn med typ 1 diabetes kan uppleva att diagnosen förändrar livet. Vardagen styrs av kontroll och planering vilket leder till många känslor som är svåra att hantera. Föräldrarna behöver tillgänglighet från vårdpersonal och andra för att känna trygghet och för att kunna hantera livet med ett barn med diabetes typ 1. Slutsatser: För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad är det av betydelse att hen kan relatera till både patienter och anhöriga. Sjukvården har en viktig roll att genom stor tillgänglighet och uppbackning vara ett stöd och därmed vara en trygghet för familjerna i vardagen. Denna studies resultat kan ge en ökad förståelse för föräldrars upplevelse av att ha barn med diabetes typ 1. Det behövs mer kunskap inom området för att sjuksköterskor ska kunna bemöta och stötta familjerna vilket kan leda till förbättrad omvårdnad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbas, Maisaa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Andersson, Elisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Personers upplevelser av att överleva ett hjärtstopp - ett litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 personer årligen i Sverige. Antalet personer som överlever ett hjärtstopp har ökat stadigt de sista åren, men fortfarande är det den vanligaste orsaken till plötslig död utanför sjukhus. För de personen som överlever innebär det att livet plötsligt förändras och fokus i det dagliga livet blir på händelsen och dess konsekvenser. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de drabbades upplevelser av ett hjärtstopp. En kvalitativ design användes och nio vetenskapliga studier analyserades systematiskt med innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro, att få ett nytt livsperspektiv, att kroppsliga begränsningar leder till känslor av rädsla och maktlöshet, att känna tacksamhet men vara i behov av stödsamtal, att vara i behov av information. Resultatet visade att personer som överlevt ett hjärtstopp hade många frågor och funderingar kring det inträffade men upplevde att de fick bristande information från sjukvården. Känslor som otrygghet, ångest och osäkerhet var vanligt samt oro inför framtiden. Resultatet från denna litteraturstudie kan användas för att öka kunskapen om hur personerna mår psykiskt och fysiskt, samt vilka behov de har för att hantera livet. Det behövs mer omvårdnadsforskning inom området med fokus på sjuksköterskors upplevelser av att vårda de drabbade personerna. Målet är att skapa trygghet hos sjukvårdspersonal så att de kan stötta dessa personer på bästa sätt och främja en läkning hos dem och anhöriga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Aghajan ghazi, Alice Lejla
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Nilsson, Elin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Palliativ vård på ett hospice i ett utvecklingsland – en observationsstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Syftet med palliativ vård är att hålla välbefinnandet genom att integrera en personcentrerad vård i livets slutskede. Palliativ vård och hospicevård fokuserar inte bara på symptom och medicinering. Självkänsla, värdighet och stöd är viktiga komponenter för patienten i livets slutskede. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur palliativ vård ges på ett hospice i ett utvecklingsland. Metod: Den använda metoden var en kvalitativ deltagande observationsstudie. Deltagarna var vårdpersonal på ett hospice, de valdes innan studien började. Observationen ägde rum tre gånger per vecka i sex veckor. Forskarna sammanflätade volontärarbetet och observationen samtidigt. Uppgifterna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i sex kategorier: miljö, omvårdnads register, omvårdnad, infektionskontroll och måltider. Slutsats: Slutsatsen var att natur och säkerhet hade stor inverkan på miljön. Vårdpersonalen arbetade som ett team för att uppfylla sina mål.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlgren, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Det korta mötet med barn i vården: En litteraturstudie om upplevelser hos sjuksköterskor2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Den största anledningen till att barn kommer i kontakt med sjukvården är på grund av misstänkt fraktur, vilket innebär att röntgensjuksköterskor ofta möter barn i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Trots det är dessa sällan utbildade i bemötande av barn, eller inom pediatrisk bildtagning. Vuxna som inte är vana vid att hantera barn kan känna viss tveksamhet eller rädsla inför att vårda ett barn. För att kunna förbättra mötet med barn är det viktigt att veta vilka känslor sjukvårdpersonal känner i mötet, och varför. Syfte: att beskriva vilka upplevelser sjukvårdpersonal känner i mötet med barn. Metod: Studien utfördes som en litteraturöversikt med 10 artiklar som granskades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys. De 10 artiklarna var av kvalitativ ansats och intervjuade sjukvårdspersonal som bestod av ambulanspersonal, akutsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och radioterapeuter. Resultat: Fyra kategorier; bemötande, hanterbarhet, tiden har betydelse och föräldrar. Dessa beskriver i vilka situationer sjukvårdspersonal upplever både negativa och positiva känslor i mötet med barn. Slutsats: att identifiera vilka känslor som uppstår är grunden för fortsatta studier för att förbättra arbetsmiljön för såväl röntgensjuksköterskor som övrig sjukvårdspersonal. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlin, Jenny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ajnevall, Martina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Faktorer som påverkar livskvalité hos personer som överlevt en sepsis: en integrerad kunskapsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sepsis är ett globalt hälsoproblem och en stor del av personerna som överlever får restsymtom som påverkar deras livskvalité. Syftet med denna studie var att sammanställa faktorer som påverkar livskvalitén för personer som överlevt en sepsis. En integrerad kunskapsöversikt genomfördes där 19 artiklar ur den systematiska litteratursökningen valdes ut för analys. Resultatet visar att faktorer såsom psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar påverkar personernas livskvalité, då det medför en känsla av att inte vara en fri individ. Andra faktorer som påverkade livskvalitén var förändringar i det sociala livet vilket innebar att personer upplevde en känsla av att inte vara en del av gemenskapen. Detta på grund av att relationer påverkades samt svårigheter att återgå till arbetet. Känslomässiga faktorer som framkom och påverkade personer som överlevt en sepsis var rädsla och oro för att drabbas igen samt existentiella funderingar kring varför just dem drabbats. För att sjuksköterskor ska kunna vara ett sådant stöd till återhämtning som behövs utifrån personernas individuella behov, är det av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap kring vilka faktorer som påverkar livskvalité för personer som överlevt sepsis. Det är också av stor vikt att möjliggöra tidig upptäckt och adekvat omvårdnad för personer med sepsis. Föreslagna interventioner var arbetsträning, stödjande samtal samt personcentrerad omvårdnad för att stärka empowerment och återhämtning även efter vårdtidens slut. Kvalitativ forskning utifrån personers perspektiv behövs för att öka kunskapen om och möjliggöra en tidig upptäckt och adekvat vård och omvårdnad för personer med sepsis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlqvist, Anette
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lindkvist, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom - en litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att som förälder få uppleva att barnet drabbas av en kronisk sjukdom är en omvälvande händelse för många föräldrar. När ett barn blir sjuk är det oftast en hel familj som drabbas och i vården finns det en utmaning i att möta hela familjen som är i behov av stöd och vård. Syfte var att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med kronisk sjukdom. I denna litteraturstudie utgick vi från Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Resultat visar att diagnosen och sjukdomen upplevdes svår att hantera. Känslor som sorg, förtvivlan och skuld beskrevs komma i samband med sjukdomen. Känslan av att behöva stöd från hälso- och sjukvården upplevdes viktig av föräldrarna. Familjen upplevde svårigheter att hantera det vardagliga livet och få det att fungera. Mycket oro över det sjuka barnets framtid upplevdes. Fortsatt forskning som handlar om hur hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om föräldrar till kroniskt sjukt barn bör utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver få tillgång till verktyg som hjälper dem att bemöta föräldrar till kroniskt sjuka barn.

  Nyckelord: Föräldrar, kroniskt sjuka barn, familjer, lidande, omvårdnad, upplevelser

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahlström, Elin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Andersson, Elina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Vårdpersonals upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Demenssjukdom är en av de mest vanligt förekommande sjukdomarna och det är främst äldre människor som drabbas. Detta kommer att leda till att antalet personer med demenssjukdom kommer att öka och deras komplexa sjukdomsproblematik kommer att leda till ökat behov av sjukhusvistelse och särskilt boende. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda människor med demenssjukdom. En systematisk litteratursökning av vetenskaplig studier genomfördes inom området, vilket resulterade i tio studier som svarade på syftet. Studiernas innehåll analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats, som resulterade i fyra kategorier: Att vårdandet kan vara en utmaning, Att både ha kunskaps- och tidsbrist, Att vårdmiljön inte är utformad för personer med demenssjukdom och Att ha en god relation och kommunikation har stor betydelse. Studiens resultat diskuteras främst utifrån personcentrerad vård och hur ett personcentrerat förhållningsätt skulle kunna etableras inom vården av personer med demenssjukdom, i syfte att stärka personen med demenssjukdom utifrån dennes unika förutsättningar. Slutsatsen belyser vikten av att arbeta personcentrerat inom demensvården och att kunskap om demenssjukdomar kan underlätta svåra situationer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahnlund, Andreas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Tännström, Pontus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Skjutning konstaterad! Ambulanssjuksköterskans förberedelser vid utlarmning till en plats där en patient blivit skottskadad2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Introduktion: Samhällsutvecklingen i Sverige pekar mot en miljö där skjutningar med eldhandvapen blir en allt vanligare företeelse bland kriminella grupperingar. I och med terrordådet 7 april 2017 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått ett uppdrag av regeringen att utreda vilka behov som behöver lösas för att samhället ska kunna förberedas bättre inför händelser med pågående dödligt våld. Det är viktigt att de erfarenheter som skapas av den personal som exponeras för dessa utmaningar tas tillvara och att man kan integrera och identifiera de bra strategier som man kan använda för att förbereda sig på bästa sätt inför uppdraget. Syfte: Syftet var att identifiera de strategier som används av ambulanssjuksköterskor som förberedelse under utlarmning i en situation där en patient blivit skottskadad. Metod: Studien har genomförts med en deskriptiv kvalitativ ansats. Semi- strukturerade intervjuer användes för att samla in retrospektiv data från 10 ambulanssjuksköterskor. Insamlad data analyserades med kritisk incidentteknik och resulterade i fem slutkategorier. Resultat: Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor använder sig av både mentala och praktiska strategier som förberedelser inför ett omhändertagande av en patient med skottskada. De fem slutkategorier som identifierades under analysen var följande: Att prata ihop sig med kollegan och skaffa sig en gemensam strategi för hur arbetet ska struktureras och fördelas, att gå igenom och repetera relevanta algoritmer, att söka samband med polis samt tänka säkerhet, att samla sig själv med hjälp av lugn och strukturerade tankar med ett öppet sinne, att gå igenom vilken utrustning som är prioritet för en livshotande blödning och var den är placerad. Kliniska implikationer: Resultatet av detta examensarbete bidrar till att personal inom ambulanssjukvård får ta del av olika strategier som kan användas som förberedelser under utlarmning till patient som blivit skottskadad. Förberedelserna är kopplade till egna mentala strategier, samverkan med kollega, samverkan med andra aktörer och förberedelser inför omvårdnaden av patienten. Nyckelord: Förberedande strategier, prehospital omvårdnad, ambulanssjuksköterskor, skottskada, kritisk incident teknik

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Aitken, Leanne M.
  et al.
  School of Nursing & Midwifery & NHMRC Centre of Research Excellence in Nursing (NCREN), Centre for Health Practice Innovation, Menzies Health Institute Queensland, Griffith University.
  Castillo, Maria I.
  School of Nursing & Midwifery & NHMRC Centre of Research Excellence in Nursing (NCREN), Centre for Health Practice Innovation, Menzies Health Institute Queensland, Griffith University.
  Ullman, Amanda
  School of Nursing & Midwifery & NHMRC Centre of Research Excellence in Nursing (NCREN), Centre for Health Practice Innovation, Menzies Health Institute Queensland, Griffith University.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Cunningham, Kathryn
  Population Health Sciences, Medical Research Institute, University of Dundee.
  Rattray, Janice
  Population Health Sciences, Medical Research Institute, University of Dundee.
  What is the relationship between elements of ICU treatment and memories after discharge in adult ICU survivors?2016Ingår i: Australian Critical Care, ISSN 1036-7314, E-ISSN 1878-1721, Vol. 29, nr 1, s. 5-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ObjectivesPatients admitted to an intensive care unit (ICU) often experience distressing memories during recovery that have been associated with poor psychological and cognitive outcomes. The aim of this literature review was to synthesise the literature reporting on relationships between elements of ICU treatment and memories after discharge in adult ICU survivors.Review method usedIntegrative review methods were used to systematically search, select, extract, appraise and summarise current knowledge from the available research and identify gaps in the literature.Data sourcesThe following electronic databases were systematically searched: PubMed, Ovid EMBASE, EBSCOhost CINAHL, PsycINFO and Cochrane Central Register of Controlled Trials. Additional studies were identified through searches of bibliographies. Original quantitative research articles written in English that were published in peer-review journals were included.Review methodsData extracted from studies included authors, study aims, population, sample size and characteristics, methods, ICU treatments, ICU memory definitions, data collection strategies and findings. Study quality assessment was based on elements of the Critical Appraisal Skills Programme using the checklists developed for randomised controlled trials and cohort studies.ResultsFourteen articles containing data from 13 studies met the inclusion criteria and were included in the final analysis. The relatively limited evidence about the association between elements of ICU treatment and memories after ICU discharge suggest that deep sedation, corticoids and administration of glucose 50% due to hypoglycaemia contribute to the development of delusional memories and amnesia of ICU stay.ConclusionsThe body of literature on the relationship between elements of ICU treatment and memories after ICU discharge is small and at its early stages. Larger studies using rigorous study design are needed in order to evaluate the effects of different elements of ICU treatment on the development of memories of the ICU during recovery.

 • 10.
  Albertsson, Ellenor
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Holmbom, Lina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hjärtinfarkt är i dag en av de största orsakerna till funktionsnedsättning och död runt om i världen. Egenvård är en stor del av behandlingen efter en hjärtinfarkt och innebär att personen på egen hand eller med hjälp av andra utför vissa delar av sin behandling. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt. Studien gjordes med fokus på ett inifrånperspektiv och är baserad på elva artiklar som analyserats med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier; att stöd från andra ger trygghet till att genomföra förändringar, att rädsla hämmar och bidrar till förändring, att vilja ta hand om sig själv och att hindras från att kunna ta hand om sig själv. Resultatet visar att personer som genomgått en hjärtinfarkt behöver motivation för att kunna förändra sina levnadsvanor. Personerna har ett stort behov av information och kunskap för att kunna förstå sambandet mellan sjukdom och behovet av egenvård. Genom att personen har stöd ifrån ett socialt nätverk och från sjukvården upplever personen en trygghet i att genomföra och motiveras till att behålla de nya levnadsvanorna. Sjukvården bör fokusera på att ge en personcentrerad omvårdnad och kontinuerligt utvärdera hur personens motivation, behov och kunskap förändras över tid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Aldenlöv, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundbäck, Rebecca
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med vaken patient: En kvantitativ enkätstudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att gå från att vara en person till att bli en patient innebär att livet kan förändras. Sårbarhet, utsatthet, förlust av kontroll, rädsla för det okända och stress är vanligt förekommande känslor i samband med operation. Patienter har beskrivit att de upplever operation som att balansera mellan att vara delaktig och osynlig, inte vilja störa men samtidigt bli sedd, samt att känna sig ensam, övergiven och exponerad. Som blivande operationssjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap om patientens upplevelse, samt reflektera över det egna arbetet. Flertalet studier har fokuserat på patientens upplevelse och visar att personalens bemötande och kommunikation är avgörande för patientens upplevelse. Studies syfte var att kartlägga operationssjuksköterskors uppfattningar av operation med vaken patient. Studien var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, och tillämpade enkätformulär som datainsamlingsmetod med bekvämlighetsurval. Analysen genomfördes med deskriptiv analys, samt hypotesprövning för att stärka resultatet. Resultatet presenterades med tabeller, grafer och text. Den öppna kvalitativa frågan sammanställdes i kategorier och presenterades med citat. Resultatet visade att operationssjuksköterskor uppfattade att vid en operation med vaken patient skedde förändringar av kommunikationen och bemötandet, samt att operationssalen uppfattades lugnare och mer harmonisk när musik spelades. Författarna rekommenderar fortsatta studier för djupare förståelse av operationssjuksköterskors uppfattningar av förändringar av kommunikationen och bemötandet vid operation med vaken patient, samt musikens påverkan. Resultatet från denna studie kan användas som reflektionsstöd dels hos arbetsgivaren och dels hos den enskilda operationspersonalen, samt som stöd vid handledning av studenter och nyutbildade operationssjuksköterskor. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Bergmark, Ulrika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Forsman, Arne
  Hertting, Krister
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lasten hyvinvointi ell – näkökulmia aiheeseen2008Ingår i: Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä, Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus , 2008, s. 39-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Bergmark, Ulrika
  Forsman, Arne
  Hertting, Krister
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Några perspektiv på psykosocial hälsa bland barn2008Ingår i: Barns trivsel i Nord: aktiviteter for psykososial trivsel fra skoler i Barentsregionen, Oslo: Gyldendal Norsk Folag AS , 2008, s. 39-45Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Bergmark, Ulrika
  Forsman, Arne
  Hertting, Krister
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Well-being among children: some perspectives from a Swedish viewpoint2008Ingår i: Crystals of schoolchildren's well-being: cross-border training material for promoting psychosocial well-being through school education, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2008, s. 39-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Forsman, Arne
  Öhrling, Kerstin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Some research perspectives on the Arctichildren project from a Sweidsh horizon2006Ingår i: Abstract book: ArctiChildren conference : psychosocial well-being of schoolchildren in the Barents region 28-29th of September 2006, ArctiChildren Conference , 2006, s. 14-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  What can we do to improve our knowledge and understanding of school children health and well being? This question was raised when the ArctiChildren project started. The aim of this presentation is to share some methodological perspectives on research within schools. It is crucial to develop a number of different options of collaboration between researchers, teachers and students, as well as different possible methods. We will highlight the importance of developing collaboration between the researchers and the schools. We will also discuss projective methods, for example drawings, as one way to gain knowledge and understanding of schoolchildren's school experiences. Another method we will discuss is working on consulting basis with the staff in order to decrease bullying and harassment in school.

 • 16.
  Ali, Imman
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bagge, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Nyutexaminerade sjuksköterskorsupplevelser av sitt första arbetsår: en litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock ochför många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa kliniskkompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbetapatientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. Syfte : Attbeskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt första arbetsår. Metod : Idenna litteraturstudie med induktiv ansats har data analyserats med kvalitativinnehållsanalys med manifest ansats. Resultat: De nyutexaminerade sjuksköterskornaupplevde första tiden på sin arbetsplats som utmanande. Att anpassa sig till en nyarbetsmiljö och utvecklas i sin profession innebar en omställning som tog mycketenergi men var nödvändigt för att utvecklas i sitt yrke. Att ta på sig ett ansvar ocharbeta patientsäkert var en överväldigande känsla som de nyutexamineradesjuksköterskorna inte alltid var förberedda på, men som underlättades med rätt stöd frånhandledare samt mer erfarna sjuksköterskor. Att bli en i teamet innebar en känsla avbekräftelse på att ha lyckats som sjuksköterska. Studien ökar kunskapen om hur det kanupplevas att vara nyutexaminerad sjuksköterska på en arbetsplats, vilket kan utgöra ettstöd även för arbetsgivare vid anställning av en nyutexaminerad sjuksköterska och vilkaförväntningar de kan ställa som arbetsgivare. Vidare studier behövs för att se hurupplägget på de olika introduktionsprogrammen skulle kunna påverkaövergångsperioden för den nyutexaminerade sjuksköterskan, vilket inte framkommer iden här studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Alm, Sara
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Weins, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Egenmakt definieras som individens valfrihet, inflytande och kontroll över den egna livssituationen. Det finns ett stort behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk ohälsa och arbetet med att stärka patienters egenmakt är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska vården. Delaktighet är en betydande faktor för egenmakt, dock finns en mängd faktorer som försvårar patientens delaktighet i vården, främst i form av tillgänglighet, tid och verksamhetens resurser. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård. Metod: Totalt 8 sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk öppenvård har intervjuats utifrån semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: I analysen framkom tre slutkategorier som beskrev sjuksköterskornas erfarenheter av att stärka patienters egenmakt; “Att anpassa vården efter patientens förutsättningar”, “Att våga släppa taget” samt “Att behöva förhålla sig till teamet och organisationen”. Slutsats: Resultatet visade att arbetet med att stärka patientens egenmakt är en viktig del av omvårdnadsarbetet i den psykiatriska öppenvården, samtidigt som detta även kan upplevas både svårt och utmanande för sjuksköterskan. Det framkom att sjuksköterskan anser att det kan finnas risker med patientens egenmakt beroende på patientens förutsättningar och förmågor. Även vikten av att sjuksköterskan är medveten om maktobalansen i vården belystes. Resultatet visade att sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt dock ofta försvåras av resursbrist, men även på grund av vårdkulturen. För att möjliggöra sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt behöver sjuksköterskan ges förutsättningar för detta genom tillräckliga resurser samt stöd från kollegor och ledning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Alnersson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Fahlgren, Hanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 22018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att leva med den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 2 kan innebära att personen själv behöver utföra förändringar i sin livsstil för att behandla sin sjukdom vilket för vissa kan innebära en helt ny livsstil. Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. En kvalitativ litteraturstudie med inifrånperspektiv valdes som metod. Analysen utfördes med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med en manifest ansats. Totalt analyserades 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i fem kategorier; Behöva ta ansvar och kontroll, Känna motivation och hälsa, Önska förståelse och bekräftelse, Kämpa med tvivel och utmaningar och Vilja ha socialt stöd. Deltagare beskrev upplevelser kring att de fullt ut eller delvis hade huvudansvaret över sin egen vård. Motivation och kunskap var betydelsefull för livsstilsförändringar och hälsa. Det fanns en önskan hos deltagare om att få utökad information och kunskap samt socialt stöd. Livsstilsförändringar kunde upplevas utmanande då de påverkade livet och det fanns barriärer för att lyckas utföra dessa. Med hjälp av motivation, kunskap och stöd kan livsstilsförändringar upplevas hälsofrämjande. Ett personcentrerat förhållningssätt kan tillämpas av sjuksköterskan för att stärka personer i deras utförande av livsstilsförändringar. Denna studie kan ge en djupare förståelse för hur personer med diabetes mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  AL-Qes, Abdullah
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Ölund, Amina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Upplevelser av depression hos personer som är över 60 år: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Depression hos äldre personer är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan leda till minskad livskvalitet samt ökad mortalitet och morbiditet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av depression hos personer över 60 år. En kvalitativ litteraturstudie med en manifest innehållsanalys som baserats på åtta vetenskapliga artiklar genomfördes med hjälp av databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att befinna sig i en främmande värld; Att känna sig ensam, övergiven och i behov av stöd; Att inte känna igen den egna kroppen; Att försöka anpassa sig till det sociala livet samt klara av vardagen. Resultatet visade att det finns ett stort behov av stöd till äldre personer med depression för att livskvaliteten ska kunna förbättras. Personer hade även individuella sätt att hantera sin situation och sjukdom. De upplevde känslor som hjälplöshet, hopplöshet, förtvivlan och ensamhet. Slutsatsen av denna litteraturstudie var att det krävs kunskap om vad depression betyder för personen som har drabbats för att kunna ge ett bemötande och god vård som bygger på förståelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Edin, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters upplevelser i samband med att genomgå en perkutan koronar intervention (PCI): En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av sjukdom kan ses som en krävande process, en förändring i livet som kan påverka hälsan. En akut hjärtinfarkt kan vara en traumatisk upplevelse som kräver direkt vård. Perkutan koronar intervention (PCI), som allmänt kallas ballongvidgning ges för att återställa den bristande blodcirkulationen. PCI sker vanligtvis vid akuta hjärt- och kärltillstånd eller som planerad åtgärd om besvär funnits en längre tid. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser i samband med att genomgå en PCI. En kvalitativ innehållsanalys användes som metod där nio artiklar analyserades och resulterade i fyra kategorier. Resultatet visade på upplevelser av att existensen hotas, många obesvarade frågor uppkom i samband med behandlingen, följden av att inte veta skapade otrygghet och svårigheter att kunna inse sjukdomens allvar. Var patienten däremot välinformerad och trygg var upplevelsen av den givna vården stärkande. Trygghet identifierades som ett av de viktigaste behov som vården behöver kunna tillgodose hos dessa personer. En slutsats som kan dras är att ett gott samarbete och kontinuitet i vården med anpassad information gynnar patientens tilltro och delaktighet, vilket kan främja hälsa och välbefinnandet hos patienten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Lindström, Camilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Åtgärder som kan förbättra röntgensjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner med fokus på handhygien: En integrativ litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Röntgenavdelningen har ett blandat flöde av patienter vilket medför att denna är en potentiell smittväg för olika sjukdomar. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att de basala hygienrutinerna följs, dock visar studier på att följsamheten till de basala hygienrutinerna är låg. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur röntgensjuksköterskans följsamhet till handhygienrutiner kan förbättras. Metod: En integrativ litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och CINAHL. 15 artiklar har kvalitetsgranskats, kategoriserats, analyserats och slutligen har resultatet sammanställts och en syntes skrivits. Resultat: Olika typer av interventioner, såsom utbildning, information, automatiserade observationssystem och multimodala interventioner kan vara hjälpsamma i arbetet med att förbättra följsamheten till handhygienrutinerna Slutsats: Praktisk och teoretisk utbildning, en engagerad ledning och ett klimat i kombination med god tillgång till handhygienprodukter och påminnelser om att utföra handhygien är viktiga delar i arbetet med att förbättra följsamheten till handhygienrutiner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Ellen
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sundholm, Josefine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Att som sjuksköterska identifiera våld i nära relation och stödja utsatta kvinnor - en litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Våld i nära relationer är idag ett stort folkhälso- och samhällsproblem som sker oberoende av land, klass, ålder, kultur, sexualitet eller religion. Det påverkar både den fysiska och psykiska ohälsan hos den utsatte. Våld i nära relation definieras som att bli utsatt för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som inkluderar beteende som fysiska angrepp, psykisk misshandel, reproduktivt tvång och kontrollerande beteende. Syfte: Syftet med denna studie var därför att sammanställa kunskap om hur sjuksköterskor kan skapa förutsättningar för att identifiera våld i nära relation och stödja utsatta kvinnor. Metod: Studien var en integrerad litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl (2005). Resultat: Resultatet visade att det är viktigt att sjuksköterskor får utbildning i att identifiera våld i nära relation och kunskap om var samtalet ska ske då det är ett känsligt ämne samt att alla kvinnor ska bli frågade. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja kvinnor att inse att de faktiskt är utsatta då kvinnor kan normalisera sin situation. Sjuksköterskan behöver skapa en förtroendefull relation med kvinnan för att hon ska våga berätta. Slutsats: Genom att sjuksköterskor har kunskap om hur våld i nära relation uttrycker sig kan fler kvinnor identifieras och därmed får fler kvinnor stöd. Detta gör att sjuksköterskan kan minska ohälsan hos dessa kvinnor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Andersson, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bergström, Ellinor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Anledningar till varför sjuksköterskor överväger att lämna sin profession: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett stort hinder i dagsläget för att kunna bedriva en säker och effektiv sjukvård är bristen på sjuksköterskor. Bristen är global och påverkar folkhälsan på ett negativt sätt. Den låga bemanningen innebär att vårdkvalitén samt patientsäkerheten påverkas negativt. Syftet var att sammanställa kunskap om vilka anledningar som bidrar till att sjuksköterskor överväger att lämna sin profession. En integrerad litteraturöversikt tillämpades som metod där den systematiska litteratursökningen utfördes i två databaser. Arton vetenskapliga artiklar inkluderades där femton var kvantitativa och tre kvalitativa. I analysen framkom fem huvudteman vilka sågs som anledningar till varför sjuksköterskor överväger att lämna sin profession. De framtagna huvudteman var: demografiska faktorer, arbetsförhållanden, omvårdnadsarbetet, sjuksköterskeprofessionen och arbetsplatsens utformning samt påverkan på familjelivet. Förbättrade arbetshållanden, bättre förutsättningar till att utföra en god och säker omvårdnad samt ökade möjligheter till personlig utveckling är viktiga delar för att sjuksköterskor ska stanna kvar inom professionen. Detta skulle i sin tur bidra till ökad patientsäkerhet och högre kvalité på den givna vården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Erika
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Dabija Eriksson, Alexandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Donationsprocessen; Främjande och utmanande faktorer från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv: En intervjustudie2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omkring 90 000 personer avlider i Sverige varje år varav cirka 200–270 personer kan vara potentiella organdonationer. Det är betydelsefullt att intensivvårdssjuksköterskan känner sig väl förtrogen med rutiner kring identifiering av en potentiell donator och riktlinjer kring monitorering och behandlingsmål för organdonatorn. Syfte: Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av donationsprocessen utifrån två frågeställningar; vilka var de främjande respektive utmanande faktorerna i samband med donationsprocessen? Metod: En kvalitativ intervjustudie med ett ändamålsenligt urval genomfördes. Inklusionskriterierna var specialistsjuksköterska inom intensivvård med erfarenhet av donationsprocessen. En semistrukturerad intervjuguide användes och data analyserades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Sexkategorier framkom; Behov av utbildning och praktisk träning, att frågan om donation av någon anledning inte ställs, en sällan förekommande process som är resurskrävande och annorlunda, en positiv inställning och en uttalad vilja, betydelsen av stöd och information, intensivvårdsmiljö är rätt miljö. Slutsats: Studien visade att intensivvårdssjuksköterskor upplevde ett flertal utmanande och främjande faktorer under donationsprocessen. Det finns behov av fler studier inom området. En interventionsstudie före och efter specifik utbildning med både teoretisk och praktisk undervisning behöver utföras för att studera hur och i vilken grad utbildning påverkar donationsprocessen. Det finns en brist på studier som berör varför frågan om donation inte ställs och även detta behöver studeras vidare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson Grenholm, Emelie
  et al.
  Anderstorp Health Care Centre, Västerbotten County Council, Skellefteå.
  Söderström, Pernilla
  Bureå-Skelleftehamn Health Care Centre, Västerbotten County Council, Skelleftehamn.
  Lindberg, Birgitta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Providing Breastfeeding Support: Experiences from Child-HealthNurses2016Ingår i: International Journal of Child Health and Nutrition, ISSN 1929-4247, Vol. 5, nr 4, s. 126-134Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Breastfeeding problems are common during the early period but can often be prevented or overcome with adequate support. Child-health nurses meet almost all children during their first weeks of life and play an important role in promoting breastfeeding and in strengthening parents’ confidence and their belief in their own ability. It is, therefore, important to gain more knowledge about child-health nurses’ experiences. Objective: To describe child-health nurses’ experiences of providing breastfeeding support. Methods: This qualitative study is descriptive with an inductive approach. A purposive sample of eight child-health nurses recruited from district health care centers participated. Data were collected through focus group interviews and analyzed with content analysis. Results: Child-health nurses consider it to be important to provide early breastfeeding support and that early hospital discharge following birth can complicate breastfeeding. Furthermore, the introduction of infant formula and tiny tastes given to the baby can be a barrier to breastfeeding. Parents’ confidence had an effect on breastfeeding, and breastfeeding is promoted by confident parents. Trends and cultural differences have an influence on parents’ attitudes toward breastfeeding. Child-health nurses stated the importance of having a consensus breastfeeding policy. Conclusion and Recommendation: A number of factors affect breastfeeding, and breastfeeding support from child-health nurses is important in the early stages after birth. To conclude, the support must be individually tailored with a focus on the parents’ needs. There is a need for greater cooperation between the maternal care and child-health care staff in order to provide adequate and continuous breastfeeding support throughout the care chain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Gun
  et al.
  Enterostomal-therapist, Division of Surgery, Sunderby Hospital.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  A chance to live: women's experiences of living with a colostomy after rectal cancer surgery2010Ingår i: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 16, nr 6, s. 603-608Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe women's experience of living with a colostomy after rectal cancer surgery. Interviews with five women about their experiences were subjected to thematic content analysis. The findings showed that receiving a cancer diagnosis gave rise to thoughts about life and death. For the women to feel comfortable, the information and health-care measures need to focus on supporting them through the entire process, also when the treatment is completed. After the surgery, the women adjusted to living with colostomy and carried on as before the cancer diagnosis, but they constantly worried about leakage or flatulence. The women were happy to have survived the cancer and this realization helped them to accept and have a good life with colostomy. In conclusion, women with colostomy because of rectal surgery need specific rehabilitation and nursing care that focuses on adjustment to temporary or permanent changes in life.

 • 27.
  Andersson, Jesper
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Svärd, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Prehospitalt omhändertagande av patienter med annat språk och kulturell bakgrund2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har strömmen av människor som flyr undan konflikt ökat markant. Det stora flertalet som söker sig till Sverige har en annan kulturell bakgrund med skilda värderingar och traditioner än den svenska. De har ofta ett modersmål som innebär svårigheter att kommunicera. En sviktande hälsa eller andra livshändelser gör att en stor del av dessa människor söker kontakt med den svenska sjukvården och då främst ambulanssjukvården eftersom de har fått information om det svenska nödnumret 112. Ambulanssjuksköterskors möten med människor som har en annan kulturell bakgrund eller där språket försvårar kommunikationen har blivit allt vanligare. Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av sitt prehospitala omhändertagande när språket eller den kulturella skillnaden är en begränsning. Nio personer intervjuades, alla var anställda som ambulanssjuksköterskor med erfarenhet att möta dessa patienter. Datainsamlingen utfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen gav slutgiltigt två huvudkategorier: ”Språket som begränsning” och ”Kulturella begränsningar” samt sju kategorier. Resultatet visar att den kontext som ambulanssjuksköterskan verkar inom på många sätt är extrem och utsatt, där snabba beslut ibland måste fattas med hjälp av mycket bristfällig eller helt utebliven information och möjlighet till stöd. Svårigheter att kommunicera med patient och närstående tillsammans med kulturella skillnader skapar många gånger frustration hos de inblandade men det beskrevs även hur berikande dessa möten kan vara. Erfarenheter och därigenom nya sätt att hantera dessa situationer var talande för flertalet av deltagarna. En tydlig önskan om att öka sin kunskap inom detta område, att bli mer kulturellt kompetent, var återkommande. En slutsats som kan dras är att ytterligare kulturell utbildning för ambulanssjuksköterskorna samt tolkhjälp skulle bidra till en god kommunikation med patienterna. Ambulanssjuksköterskorna skulle ha större möjlighet att ge information på ett kulturellt anpassat sätt om de fick en ökad kulturell kompetens. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Lena
  et al.
  Department of Geriatrics, Piteå Älvdal Hospital.
  Burman, Marie
  Department of Orthopaedics, Piteå älvdal Hospital.
  Skär, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Experiences of caretime during hospitalization in a medical ward: older patients' perspective2011Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 25, nr 4, s. 646-652Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  he population is ageing the world over, and there is an increasing prevalence of chronic illness and complex conditions. Older people are at greater risk of having several complications than the general population, leading to more time spent in hospital and an increased risk of readmission. The most specific need of older patients is often the multiple need of care. The aim of this study was to describe older patients’ experiences of caretime during a hospitalization in a medical ward. Data were collected with semi-structured interviews with nine older patients, and analysed using qualitative thematic content analysis. The analysis resulted in two themes and five categories. The results show that caretime during hospitalization includes a lot of waiting and that patients manage the waiting in different ways. The results also point out the importance of patients developing good relationships with professionals since good relations creates feelings of security and can reduce anxiety and fear during a hospital stay. The patients pointed out the importance of being more involved in their own care and asked for more detailed information about the hospital stay. The results revealed that information makes patients’ more secure and safe during a hospitalization and makes them participate and affect their own care and treatment more.

 • 29.
  Andersson, Linnea
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sandström, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  En kvinnas upplevelser av att leva med obotlig cancer: en analys av ett narrativ2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av obotlig cancer kan göra att hela ens tillvaro vänds upp och ner. Sjukdomen och tankar på döden triggar personens existentiella lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientvården att stötta och trösta och det kan vara en utmaning att vårda personer med obotlig sjukdom. Sjukdom påverkar hela människan och patientens berättelse har stor betydelse för dennes identitet. Syftet var att beskriva en kvinnas upplevelser av att leva med obotlig cancer. En kvalitativ innehållsanalys, med stöd i Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel gjordes av ett narrativ. Analysen resulterade i sju kategorier; Inte kunna lita på kroppen, känna sig ensam och bortglömd, bli misstrodd av sjukvården, viljan att leva vidare, känna ångest och oro, inte känna någon mening och tankar om döden alltid närvarande. Närstående och vänner hade stor betydelse för personen. Känslor av ensamhet förekom ofta och sjukvårdens bemötande upplevdes både negativt och positivt. Ångest, oro och brist på mening var känslor som ofta var närvarande. Personen tänkte ofta på döden men hade en stark vilja att leva. Att leva med obotlig cancer innebär stora förändringar och utmaningar för hela människan i dennes vardag. Existentiella frågor och meningen med livet sätter hälsan på prov. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientens vård och det ställer krav på sjuksköterskan att hen har ett personcentrerat arbetssätt samt kunskap och förståelse för hur personer med obotlig sjukdom upplever sin situation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson Marchesoni, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Fältholm, Ylva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Lindberg, Inger
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Technologies in older people's care: Values related to a caring rationality2017Ingår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 24, nr 2, s. 125-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUNDThe tension between care-based and technology-based rationalities motivates studies concerning how technology can be used in the care sector to support the relational foundation of care.OBJECTIVESThis study interprets values related to care and technologies connected to the practice of good care.RESEARCH DESIGNThis research study was part of a development project aimed at developing innovative work practices through information and communication technology. Participants and research context: All staff (n = 18) working at two wards in a care facility for older people were asked to participate in interviews, and 12 accepted. We analysed the data using latent content analysis in combination with normative analysis. Ethical considerations: The caregivers were informed that participation was voluntary and that they could drop out at any time without providing any explanation.FINDINGSFour values were identified: 'presence', 'appreciation', 'competence' and 'trust'. Caregivers wanted to focus on care receivers as unique persons, a view that they thought was compromised by time-consuming and beeping electronic devices. Appraising from next-of-kin and been seen as someone who can contribute together with knowledge to handle different situations were other desires. The caregivers also desired positive feedback from next-of-kin, as they wanted to be seen as professionals who have the knowledge and skills to handle difficult situations. In addition, the caregivers wanted their employer to trust them, and they wanted to work in a calm environment.DISCUSSIONCaregivers' desire for disturbance-free interactions, being valued for their skills and working in a trustful working environment were interpreted as their base for providing good care. The caregivers' arguments are based on caring rationality, and sometimes they felt the technological rationality interfered with their main mission, providing quality care.CONCLUSIONIntroducing new technology in caring should support the caring relationship. Although society's overall technology-based approach may have gained popularity as a problem solver, technology-based rationality may compromise a care-based rationality. A shift in attitudes towards care as a concept on all societal levels is needed.

 • 31.
  Andersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nya IKT-lösningar i omsorgsarbetet: statushöjare eller statussänkare?2010Ingår i: Genus i norrsken, ISSN 1654-7640, nr 3-4, s. 7-10Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Andersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vård- och omsorgspersonalens etiska resonemang ur ett genusperspektiv2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Andersson, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lindberg, Inger
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Hur uppfattar vård och omsorgspersonal ett digitalt verktyg som stöd för läkemedelshantering?2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Andersson, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lindberg, Inger
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Re-admissions of the Elderly Medical Patients: Implementation of new electronic application combined with structural changes in home healthcare – staff’s view2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Andersson, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lindberg, Inger
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Staff expectations on implementing new electronic applications in a changing organization2012Ingår i: The Health Care Manager, ISSN 1525-5794, E-ISSN 1550-512X, Vol. 31, nr 3, s. 208-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study was undertaken to describe staff expectations prior to implementation of new electronic applications in a changing organization. Changes are a part of human existence; changes based on implementation of technology and information and communication technology are taking place in the health care sector globally. The Swedish public health care and social care sector is taking a similar path. A qualitative approach with group interviews of 23 staff divided in 5 groups was performed. Latent content analysis was used to analyze the transcribed interviews. The theme, taking standpoint today in relation to the past, emerged from 3 areas of discussion: "distance holding," "ruled by the organization," and "health care development in the future." New restraints on staff affect the caregiving process. Managers should consider whether a particular change is revolutionary or evolutionary and act in the change process according to the possible psychological impact of the change.

 • 36.
  Andersson, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lindberg, Inger
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Fältholm, Ylva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Digital support for medication administration: Status-enhancing innovation for care workers?2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: There are assumptions that innovative ICT solutions in healthcare can improve the efficiency and contribute to increased quality. Innovation through ICT is also expected to increase status of and attract men to care work.A project aimed at finding innovative ICT solutions was realized between 2009 and 2012. The project involved a healthcare center and two nursing homes. Technicians (all men) were those in the project given the assignment of finding innovative solutions together with staff. Involved in the project were also ICT companies and academic researchers. This research study was undertaken in a nursing home context. A tool for medication administration was under development and to be tested.Purpose; to describe staff’s perceptions of digital support for medication administration and understand staff’s underlying values when arguing for or against the tool.Data collection; focus-group interviews were carried out to collect data. To analyze and interpret the content of the data, a phenomenographic method was used.Findings; Participants questioned the utility and also the need of the ICT solution. Participants also expressed a risk for impaired working environment as an effect of the tool. They also thought the tool would be complicated to use and sometimes would lack in performance. Increased status as an effect of introducing ICT was a belief that was not held by the staff.Conclusions; Setting aside the fact that from the perspective of an outsider, the intention of the project was indeed to do good , staff did not perceive the ICT solution in a positive manner. Politicians and policymakers may be over emphasizing the possibilities of ICT for solving future challenges in healthcare. Focus on technological innovations and a discourse in which care workers are excluded can actually be contra-productive to the possibilities of enhancing the status of care work, which is still predominantly performed by women

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Andersson, Marit
  et al.
  Primärvården, Piteå älvdals sjukhus.
  Karlsson, Ewa
  Brännström, Benny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Att leva med en demenssjuk person: anhörigas behov av stöd och hjälp2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Andersson, Siri
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Olea, Jennifer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att leva med ALS - en sjukdom som leder till döden: -En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och dödlig sjukdom där det är vanligt att många dör inom 2-5 år efter diagnos. När motoriska nervcellerna bryts ner och dör försvagas muskulaturen och en vanlig dödsorsak är andningssvikt. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. En litteratursökning genomfördes där 10 kvalitativa artiklar som svarade mot syftet valdes ut.Studien utgick från en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Analysen resulterade i femkategorier; att få diagnosen innebär en dödsdom, att tvingas leva med förluster som sjukdomen medför, att kunna känna meningsfullhet, att söka strategier för att leva med förändringar samt att vilja bestämma för få kontroll över sitt eget liv. Resultatet visade att personer med ALS upplevde att vid diagnostisering ifrågasattes hela deras existens samt att diagnosen kom som en chock. De beskrev även att de fysiska förlusterna sjukdomen medförde begränsade livet och friheten togs ifrån dem, dock kunde de känna hopp om de fick mycket stöd av familj och vänner. Personer med ALS hittade strategier genom att de undvek negativa tankar och ersatte dem med positiva tankar. De beskrev även att ta beslut kring sin egna vård gav dem känslan av vara i kontroll. Denna studie kan användas för att upplysa vårdpersonal om upplevelser personer som lever med ALS har och på så sätt kunna förstå och bemöta dessa människor på bästa sätt. Detta för att kunna höja livskvaliteten samt underlätta för dem under sjukdomsförloppet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Öhman, Jennie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Kvinnliga patienters upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Elektiva ortopediska operationer på grund av osteoartros är vanligt förekommande och antalet har ökat sedan protesoperationer började genomföras i början av 1960-talet. Vårdtiderna har förkortats och det ställer höga krav på god och säker omvårdnad. Patienter med osteoartros upplever ofta att de har en nedsatt livskvalitet och en operation kan ge förutsättningar till ett bättre liv. Syfte: Studiens syfte var att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation. Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre kategorier och sexunderkategorier.Resultat: I resultatet framkom att information ses som viktigt både innan och under händelseförloppet, att det är viktigt att få ett bra bemötande för att upplevelsen ska bli trygg och att själva operationen kan ge känslor av både hoppfullhet och obehag. Hur sjukvårdspersonalens bemötande inverkar på patientens upplevelser av operation och en god vårdrelation har en stor betydelse för patientens upplevelse av sjukhusvistelsen och det egna välbefinnandet. Konklusion: När patienten upplever delaktighet i vårdförloppet av kompetent vårdpersonal känner de att omvårdnaden blir personlig och upplever därmed trygghet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Viktor
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Bergstrand, Josefine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Hur preoperativ oro påverkar postoperativåterhämtning vid ortopedisk kirurgi2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ortopediska operationer är de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige och enstor del av alla som genomgår kirurgi upplever oro. Återhämtning efter en operation kan varakrävande och den känslomässiga responsen har stor inverkan på återhämtningen.

  Syfte: Att studera hur preoperativ oro påverkar postoperativ återhämtning vid ortopediskkirurgi utifrån två specifika frågeställningar; (I) hur preoperativ oro påverkar postoperativ oro,smärta och illamående på uppvakningsavdelningen (UVA) samt (II) hur preoperativ oropåverkar kvaliteten på återhämtningen.

  Metod: Designen är en kvantitativ icke-experimentell observationsstudie där 37 patienterinkluderats genom konsekutivt urval. Patienterna har fått skatta oro vid tre tillfällen:preoperativt, 30 minuter efter ankomst till UVA och innan utskrivning från UVA. Vid tvåtillfällen på UVA skattades även smärta och illamående. Tre dagar efter utskrivning harpatienterna fått fylla i QoR-15 telefonledes för att mäta kvaliteten på återhämtning.Korrelationsanalyser av data har gjorts i SPSS.

  Resultat: Det fanns signifikant korrelation mellan preoperativ oro och oro på UVA samt oro,ångest, ledsamhet och depression tre dagar efter utskrivning på från UVA.

  Slutsats: Patienter som upplever preoperativ oro upplever också oro på UVA. Kvaliteten pååterhämtning tre dagar efter operationen påverkas också av preoperativ oro genom fortsatt orosamt ledsamhet och depression.

 • 41.
  Andersson, Viktor
  et al.
  Surgery Department, Östersund Hospital, Sweden.
  Bergstrand, Josefine
  Surgery Department, Östersund Hospital, Sweden.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad och medicinsk teknik.
  Gustafsson, Silje
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad och medicinsk teknik.
  The Impact of Preoperative Patient Anxiety on Postoperative Anxiety and Quality of Recovery After Orthopaedic Surgery2020Ingår i: Journal of Perianesthesia Nursing, ISSN 1089-9472, E-ISSN 1532-8473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  To study how preoperative anxiety affects postoperative recovery in orthopaedic surgery based on two specific issues: does preoperative anxiety affect postoperative anxiety, pain, and nausea in the postanesthesia care unit (PACU) and does preoperative anxiety affect the quality of recovery.

  Design

  This was a nonexperimental quantitative observational study.

  Methods

  Patients (N = 37) were included through consecutive selection. Anxiety, pain, and nausea were measured preoperatively, 30 minutes after arrival at PACU and before discharge from PACU. Three days after discharge, participants completed the Quality of Recovery Questionnaire by telephone.

  Findings

  There was a significant correlation between preoperative anxiety and anxiety in PACU as well as anxiety, sadness, and depression 3 days after discharge from PACU.

  Conclusions

  Patients who experience preoperative anxiety also experience anxiety in PACU. The quality of recovery 3 days after surgery is also affected by preoperative anxiety. Patients experience continued anxiety as well as sadness and depression.

 • 42.
  Anttila, Per
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hallendorf, Linus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Narkotikamissbruk bland sjuksköterskor: - En integrerad litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Narkotikamissbruk hos sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser runtom i världen och påverkar patientsäkerheten samt den personliga hälsan negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap kring narkotikamissbruk hos sjuksköterskor, och utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. En integrerad litteraturöversikt genomfördes där både kvalitativa och kvantitativa studier ingick. Resultatet i denna litteraturöversikt visade att narkotikamissbruk förekommer bland sjuksköterskor vilket medför negativa konsekvenser för patienter, kollegor samt för sjuksköterskor själva. Det framkom flera riskfaktorer i resultatet, bland annat lättillgänglighet, stressiga arbetsmiljöer och brist på copingstrategier samt sjuksköterskors attityd mot narkotiska preparat. I resultatet framkom även hur teamet påverkas av en sjuksköterska som har ett narkotikamissbruk och varför det är svårt att rapportera en kollega som misstänks ha ett narkotikamissbruk. Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att det finns ett behov att ta upp detta område på arbetsplatsen för att våga prata om det och samtidigt försöka ta bort tabustämpeln kring ämnet. Genom utbildningar som gör personalen medveten om tecken, symtom och hur man ska gå tillväga vid rapportering av en misstänkt kollega kan det leda till att missbruket bland sjuksköterskor minskar och så även alla problem som det medför.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Juuso, Päivi
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rolander, Bo
  Jönköping University.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Health Care Students' Attitudes Toward Addressing Sexual Health in Their Future Profession: Validity and reliability of a questionnaire2016Ingår i: International Journal of Sexual Health, ISSN 1931-7611, E-ISSN 1931-762X, Vol. 28, nr 3, s. 243-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: To test the reliability and validity of the Students' Attitudes Towards Addressing Sexual Health questionnaire (SA-SH), measuring students' attitudes towards addressing sexual health in their future professions.

  Method: A cross-sectional online survey (22 items) were distributed to 186 nursing, occupational therapy and physiotherapy students in Sweden, April 2015. Validity and reliability were tested.

  Results: The construct validity analysis led to three major factors: present feelings of comfortableness, future working environment and fear of negative influence on future patient relations. The construct validity, internal consistency reliability and intrarater reliability showed good results.Conclusion: The SA-SH is valid and reliable.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rolander, Bo
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Juuso, Päivi
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Health care students' attitudes towards working with sexual health in their professional roles - survey of students at nursing, physiotherapy and occupational therapy programmes2016Ingår i: Conference abstracts: Pre-conference abstracts, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 45.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rolander, Bo
  Jönköping University, Futurum, Academy for Health and Care, Jönköping County Council.
  Juuso, Päivi
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Health Care Students’ Attitudes Towards Working with Sexual Health in Their Professional Roles: Survey of Students at Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Programmes2016Ingår i: Sexuality and disability, ISSN 0146-1044, E-ISSN 1573-6717, Vol. 34, nr 3, s. 289-302Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore differences and similarities in health care students’ attitudes towards working with and communicating with patients about sexual health issues in their future professions. The aim was also to explore whether the students’ gender, age and future professions were influencing factors and whether there was a change in attitude depending on educational levels, gender, age and future professions. The study also aimed to explore the potential development of those differences and similarities in attitudes between health care students having achieved different levels of education and training in their future professions. A cross-sectional quantitative study was performed with an online survey distributed to nursing, occupational therapy and physiotherapy students. The students believed that they needed increased sexual health education and increased communication skills about sexual health. Gender and future profession are factors that significantly affect the attitudes of the students towards working with sexual health. Nursing and occupational therapy students have a more positive attitude towards addressing sexual health in their future professions than do physiotherapy students. Further research is needed in this field to improve competence in sexual health for all student groups, particularly physiotherapy students. Further research is also needed to explore the significance of gender regarding education in sexual health and attitudes towards working with sexual health.

 • 46.
  Arvidsson, Erik
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Granberg, Elin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vårdpersonalens upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med patienter: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och tillfredsställande sexualliv har stor betydelse för människors välbefinnande. Behovet av att tala om sexuell hälsa är olika beroende på patienten. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller kommunikation och ska se till patientens behov både fysiskt, psykiskt och andligt. Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av samtal om sexuell hälsa med patienter. Genom en manifest kvalitativ innehållsanalys av elva vetenskapliga artiklar besvarades syftet och resultatet gav fyra kategorier: att kön, ålder, civilstånd och religion påverkar samtal, att arbetsmiljö försvårar möjligheten till samtal, att obekvämlighet och otydliga ansvarsroller påverkar samtal och att kunskap främjar trygghet. Resultatet visade på övergripande kunskapsbrist hos vårdpersonalen och med förbättrad utbildning och tydligare riktlinjer för vårdpersonalen kan detta förbättras. EX-PLISSIT modellen kan göra skillnad men även att verksamheterna måste ta del av forskningen för att komma ifrån problematiken med att samtala med patienter om sexuell hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Arvidsson, Jennie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Selström, Emelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av överrapportering av postoperativa patienter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Runt om i världen och på svenska sjukhus och , överrapporteras dagligen flertaletpostoperativa patienter mellan anestesi-och intensivvårdssjuksköterskor. Vad somkommunicerats har stor betydelse för patienternas fortsatta vård och sjuksköterskornasupplevelse av överrapportering. Bristande överrapportering kan få konsekvenser som sämrevårdkvalité och ökad risk för komplikationer för patienterna. Syfte: Att beskriva anestesi-ochintensivvårdssjuksköterskors upplevelser av överrapportering av postoperativa patienter. Metod:Intervjuer genomfördes i form av fokusgrupper, en med anestesisjuksköterskor och en medintensivvårdssjuksköterskor. Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat:Fem huvudkategorier: Behov av att dubbelkolla och dubbeldokumentera, att inte veta vilkeninformation som är relevant och sakna förståelse för varandra, att den postoperativaavdelningen är rörig och orsakar störningar i överrapportering, attoperationssjuksköterskornas överrapportering är viktig och behov av att överrapportera vidpatienterna och upprätthålla fullständig sekretess. Slutsats: Tydliga rutiner behövs gällande vadpostoperativ överrapportering ska innehålla, samt utveckling av samarbete mellan de som deltar iöverrapportering. Behov av att kunna genomföra överrapportering vid patienterna men ändåupprätthålla sekretess var ett komplext område. Operationssjuksköterskans deltagande iöverrapportering var ett av de största förbättringsområden som framkom denna studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Asker, Matilda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Torki, Jasmine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av etiskt utmanande situationer inom palliativ vård: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Att befinna sig i stadiet palliativ vård är något som påverkar hela individen, både kropp och själ. Sjuksköterskor har en betydande roll i den palliativa vården, för att kunna se och möta patientens behov på ett fysiskt och psykiskt plan. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiskt utmanande situationer inom palliativ vård. En systematisk litteratursökning genomfördes inom området och tio vetenskapliga artiklar valdes ut som svarade mot syftet. Artiklarna som ingick i analysen, analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysprocessen resulterade i fyra slutliga kategorier: Att det är svårt att leva upp till värderingar av palliativ vård, att brist på samsyn och stöd leder till maktlöshet, att inte ha kunskap att möta patienters och närståendes förväntningar skapar frustration och att känslor av otillräcklighet leder till osäkerhet vid patientmötet. Resultatet visade på en sammanställning av att sjuksköterskor kan möta palliativ vård i primärvård, slutenvård och hemsjukvård. Detta upplevde sjuksköterskor som en etiskt utmanande situation på grund av bristande kunskap om ämnet. Slutsatsen som framkom är att sjuksköterskor behöver en ökad kunskap samt mer utbildning om palliativ vård, för att kunna ge en värdig död. Det behövs dock vidare forskning inom etiken och dess påverkan av palliativ vård, för att kunna förbättra samt utveckla vården inom detta område.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Asplund, Sigrid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Enberg, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Mindfulness som intervention vid stress och utbrändhet hos sjuksköterskor: En integrerad litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att arbeta som sjuksköterska kan vara stressfyllt, och förekomsten av utbrändhet hos denna grupp är väldokumenterad. Faktorer som kan bidra till ökad stress hos sjuksköterskor kan vara hög arbetsbelastning, långa arbetspass, kontakt med patienter, närstående och medarbetare samt missnöje med lön och förmåner. Utbrändhet kan definieras som ett tillstånd av emotionell utmattning, och kan i hög grad drabba personer som arbetar med människovårdande yrken. Mindfulness har rötter i buddhistisk filosofi och meditation. Mindfulness kan beskrivas som en medveten närvaro, som framträder genom att uppmärksamma ögonblicket utan att värdera det som sker. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om mindfulness som intervention vid stress och utbrändhet hos sjuksköterskor. En integrerad litteraturöversikt genomfördes över det samlade kunskapsläget inom området, där tolv vetenskapliga artiklar utgjorde grund för analysen. Analysen gav resultat i form av sex kategorier: Minskad stress och utbrändhet, Förändringar i negativa tankar, känslor och beteenden, Ökat välbefinnande, Förbättrad arbetsförmåga och omvårdnad, Behov av utrymme för mindfulness på arbetstid, samt Utmaningar med mindfulness som intervention. Resultatet diskuterades med utgångspunkt i begreppen resiliens, härdighet samt konsensusbegrepp inom omvårdnad: människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Slutsatsen var att mindfulness som intervention kunde vara ett lämpligt egenvårdsverktyg vid stress och utbrändhet hos sjuksköterskor. Detta genom att mindfulness kunde bidra till att stärka resiliens, härdighet och öka allmänt välbefinnande hos sjuksköterskor, vilket i sin tur hade positiv inverkan på omvårdnaden. En förutsättning var dock att sjuksköterskor upplevde intresse, motivation och engagemang för mindfulness som intervention.

 • 50.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Behandling av svårigheter att äta på sjukhus2003Ingår i: Svårigheter att äta, Lund: Studentlitteratur AB, 2003, s. 99-109Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 1065
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf