Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 78
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Akan, Zelal
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Nyckeln till att bryta den kriminella karriären: En kvalitativ studie utifrån före detta kriminellas berättelser om orsak till att de inte återfaller i brott2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Alevcan, Meleknur
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Effects of Self-Stigma Among the People With Schizophrenia2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personer som diagnostiserats med schizofreni upplever fördomar och diskriminering både i samhället och i sin egen värld som en form av internalisering som också kallas självstigma. Även om allmän stigma inträffar av en större befolkning spelar själv-stigma också en viktig roll genom att patienterna drabbas av många negativa konsekvenser. I denna artikel fokuserar jag på de negativa följderna av självstigma för personer med schizofreni. Dessutom undersökte jag hur stigmas negativa effekter spelar en viktig roll under behandlingsprocessen. Som en metod intervjuade jag 10 patienter som diagnostiserats med schizofreni baserat på 10 öppna frågor och analyserade data efteråt vilket hjälpte mig att förstå de negativa effekterna av internaliserad självstigma på dem. Majoriteten av svaren visade att de var oroliga för att ses oskäligt vilket ledde till att de undvek att berätta för sin psykiska sjukdom för andra. Resultaten visade också att de har en dålig livskvalitet, dåliga sociala interaktioner och problem att fortsätta sina medicinska och terapeutiska behandlingar på grund av deras internaliserade negativa tankar.

 • 3.
  Andersson, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete: En utvärdering av Luleå Kommuns projekt "Workplace Luleå"2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt projektet Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i projektet aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. Till utvärderingen har kvalitativa intervjuer, forskningsartiklar och litteratur som är aktuell inom ämnet använts. Frågeställningen är hur har utrikesfödda kvinnor upplevt sin medverkan i projektet Workplace Luleå, vilka är de interna respektive externa anledningarna till att utrikesfödda kvinnor söker eller inte söker arbete och arbetar deltagande arbetsgivare i projektet för att förebygga diskriminering av främst utrikesfödda kvinnor inom den egna branschen. Utrikesfödda kvinnor har lägst sysselsättningsgrad i Sverige jämfört med inrikesfödda män och kvinnor samt utrikesfödda män. Tidigare forskning har visat att utrikesfödda kvinnor inte får samma förutsättningar som utrikesfödda män på arbetsmarknaden. Som teori valdes integrationsteorin som beskriver den integrationsprocess utrikesfödda individer genomgår. Resultatet visade de utrikesfödda kvinnorna som deltagit i Workplace Luleå fann projektet givande, de uppgav såväl externa som interna anledningar till varför utrikesfödda kvinnor söker eller inte söker arbete samt att arbetsgivarna inte upplever diskriminering mot utrikesfödda kvinnor på de egna arbetsplatserna men att omedveten diskriminering kan ske inom branscherna. 

 • 4.
  Arboleda, Jhon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hälsopromotion i offentlig sektor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare uppfattar det hälsofrämjande arbetet på sin arbetsplats. Studiens tillvägagångsätt för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer, tio stycken medarbetare inom offentlig sektor valdes slumpmässigt genom elektronisk kommunikation och förfrågan på plats. Resultatet visar att organisationen idag uppfattas ha en god grundläggande arbetsmiljö som följer lagstadgade bestämmelser och riktlinjer. Det har även framkommit vilka faktorer och områden som är viktiga att arbeta med för att främja hälsa på organisationen. Respondenterna upplevde att de viktiga områdena som främjade hälsan var den sociala miljön, enighet, god kommunikation med ledning, stöttande arbetsmiljö, kontroll över arbetet, stimulerande krav och tydlighet i dels ansvar, dels roller samt förändringar i organisationen. Respondenterna är nöjda med hälsopromotion idag i generella drag men det största bakomliggande motivet till hindren medarbetarna upplever förankras i organisationen ekonomiska tillgångar. De ekonomiska tillgångarna ger upphov till att respondenterna upplever att mycket kring deras arbetssituation ändras, som de inte känner sig vara helt medvetna om. Sammanfattningsvis behöver organisationen inrikta hälsopromotion i Empowerment, arbeta relationsstärkande genom teambuilding, uppmana anställda till utveckling genom utbildningar, och förse med mer kommunikation under svåra situationer. Även erbjuda stöd i form av rådgivning och slutligen öka medvetenhet hos anställda om deras arbetsmiljö.

 • 5.
  Awn, Rania
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Ståhl, Linn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Vad styr rekryteringsprocessen?: En kvalitativ studie om vad chefer och rekryterare värderar i en rekryteringsprocess2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst vikt i en rekryteringsprocess. Respondenterna som medverkade i den här studien utgjordes av fem rekryterare och fem chefer som utför rekrytering. För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer som spelades in med respondenternas samtycke. Den insamlade datan transkriberades enligt ortografisk transkriberingsstil och analyserades sedan genom tematisk analys. Resultatet visade bland annat att rekryterarna värderade en väl utformad kravprofil för att underlätta rekryteringsprocessen som helhet. Cheferna visade sig generellt värdera en väl fungerande arbetsgrupp och därför ansågs det vara viktigt att hitta en kandidat som passar in på arbetsplatsen. Slutsatsen blev bland annat att rekryterare ansåg att objektivitet är det viktigaste i en rekryteringsprocess medan chefer ansågatt det viktigaste är att få en positiv känsla för kandidaterna.

 • 6.
  Baghdo, Simon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Game Telemtry: Store, Analyze and Improve UX in Game from Player-Choices2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During this project, the main objective was to store and analyze the user choices through game telemetry, in the game Bloodlines. With the goal to adjust the game for each member personally, for an improved user experience. This was done through a constructed database. By saving metrics of player choices and events such as: Most used weapon, attempts per session, session time periods, amount of deaths and highest rate of death cause. The results got analyzed with the control group settings in mind. Adjustments made were based on a fundamental foundation. In addition a web application with the functionality to enter and change the settings metrics in real time.

 • 7.
  Barrón Löthman, Laura
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Leading Organizational Change Globally: A study of the success factors for effectively driving change in a multicultural and international company2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Organizations face challenges in terms of costs and resistance when dealing with change. Global organizations face additional challenges with change when dealing with differences in national culture. The purpose of this thesis was to investigate organizational change in an international and multicultural environment. The aim was to discover how global companies can effectively drive change by analyzing perspectives, experiences, attitudes and values of change of employees of different nationalities and positions in a global company. Research questions such as: “What factors enable or prevent the implementation of organizational changes?”, “Which are the success factors for leading change in a global organization?”, “What are the challenges when it comes to leading change in a global organization?” and “Is there a difference in perspectives, attitudes, motivation and values towards change?” Were answered in this investigation. Semi-structured informant and respondent interviews as well as quantitative surveys were conducted. Analysis shows that factors affecting organizational change processes were dimensions of change, structure, time, support, change competencies, clarity and justifications for the change. Results showed that concern for human factors and global/ local awareness were success factors when leading change. Challenges identified included the delivery of a complete communication across the organization, adapting change approach to all cultures and an eagerness to create organizational changes. At last, results showed that respondents differed in perspectives, experiences and motivation for change. Statistical analysis proved that these differences were attributed to nationality but also to age and position. Finally, a discussion of results highlights the importance for organizations to understand and solve the dilemma of doing both, managing and leading change.

 • 8.
  Brindedahl, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Felhandlingar hos äldre bilförare vidanvändande av nya typer avväxelväljare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att analysera prestationen hos äldre bilförare vid användande av växelväljaremed fokus på felhandlingar. Frågeställningarna berörde skillnader i antalet utförda felhandlingarmed olika växelväljare, typer av felhandlingar som är relaterade till användandet av växelväljarnasamt effekten av att dölja växelväljarna och växelmönstren. Bilförare mellan åldrarna 50 – 75 åranvände sex olika växelväljare för bilar samtidigt som de utförde uppgifter i en bilsimulator.Studien hade en inompersonsdesign där alla testpersoner fick testa samtliga reglage. De primärauppgifterna i testsituationen var att utföra växlingar samtidigt som testpersonerna skulle utföraden sekundära uppgiften Lane Change Test i en bilsimulator. Resultaten visar att traditionellautformningar, polystabila joysticks med ”J”-layout av växlarna, leder till minst antalfelhandlingar. Växelväljare med liknande utseende som traditionella växelväljare men medannorlunda och komplex funktionalitet, samt monostabila växelväljare, leder till ett ökat antalfelhandlingar.

 • 9.
  Broberg, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Utredning av vuxenmobbning: Ur ett psykologi-och hälsoperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete innehåller en kvalitativ undersökning om vuxenmobbning. Syftet med studien var att öka förståelsen för de fysiska och psykiska konsekvenserna av vuxenmobbning inklusive användandet av försvarsmekanismer. Studien syftade även till att undersöka de utsattas upplevelser av sjukvården i samband med att de har sökt hjälp för mobbningen. Resultatet bygger på två tematiska analyser av fem stycken frågeformulär med öppna frågor som har besvarats av personer som har utsatts för mobbning i vuxen ålder. De teman som framkom var; depression, tappat umgänge, negativ påverkan på arbetssituationen, försvarsmekanismer och brist på kunskap och resurser inom sjukvården. Resultatet visar att mobbning påverkar människor uteslutande negativt och den mest allvarliga konsekvensen av mobbning är depression. Detta för att depression kan leda till självmordstankar och självmordsförsök. Inom sjukvården fanns flera upplevda brister gällande mobbning och den största var brist på kunskap och resurser eftersom det leder till att människor inte blir tagna på allvar och inte får nog mycket hjälp i tid. Medvetenheten om mobbning måste öka för att förebyggande arbete ska kunna tillämpas på arbetsplatsen men också på andra platser där mobbning kan förekomma. 

 • 10.
  Bäckström, Linnea
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Musie, Caleb
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Har priming en påverkan på människors bedömning av misstänktas beteende?: En experimentell studie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Chang, Zining
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  What's the hype about esports?: A qualitative study about esports consumer motivation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Esports som åskådarsport har fått en betydande publik under det senaste decenniet, det lockarnästan en halv miljard människor över hela världen och har även fått stöttning från storakända företag. Anledningen till varför människor tittar på esport är dock fortfarande inte välundersökt. Uses and Gratifications är en metod som fokuserar på åskådare och betraktar demsom aktiva konsumenter. Utifrån Uses and Gratifications teorier är syftet till denna kvalitativastudie att ta reda på vilka faktorer som kan påverka människors motivation att se på esport,samt hur esport definieras av och konsumeras av människor. Tio personer som är intresseradeav esport deltog i semi-strukturerade intervjuer, och resultatet visade att hedonisktillfredsställelse, social tillfredsställelse, funktionell tillfredsställelse och teknologisktillfredsställelse kan alla ha inverkan på konsumtionen av esport. Respondenterna ser esportsom ett bra sätt att passera tid och bli underhållna, de får social tillfredsställelse när deinteragerar med likasinnade personer. I spel kan de dokumentera och visa sina framsteg, ochpresentera och dela information om sig själva i relation till esport. De flesta respondenternaser fram emot esports framtid.

 • 12.
  Clemensson, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. 1993.
  Självledarskap som ledningsfilosofi: En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av självledarskap i en offentlig myndighet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 13.
  Clemensson, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Utan data är HR bara en funktion med en åsikt?: En kvalitativ studie om datadriven HR inom offentlig sektor2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HR-funktionen har genomgått en del förändringar under de senaste åren. Förändringarna har främst skett genom att HR har gått från att vara en personaladministrativ funktion till en allt mer strategisk funktion. Detta har ställt nya krav på HR-funktionens roll och dess arbete. Bland annat har HR behövt bli mer datadrivna. Störst utmaning har detta inneburit för HR-funktioner inom den offentliga sektorn, som till skillnad från privat sektor, fortfarande ligger efter i den datadrivna utvecklingen, och lite forskning har gjorts i den offentliga kontexten. Syftet med denna masteruppsats är därför att öka förståelsen för datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor. För att göra detta undersöktes tre forskningsfrågor: (1) Hur påverkas HR-funktionens roll av datadrivet HR-arbete? (2) Vilka möjligheter och utmaningar finns med datadrivet HR-arbete? (3) Vad är unikt med datadriven HR i offentlig sektor? För att få svar på forskningsfrågorna har en kvalitativ flerfallsstudie genomförts i nio olika kommuner i Västra Götaland och Halland. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och en tematisk analysmetod tillämpades vid sammanställningen av resultatet.

  Resultatet visar att HR-funktionens roll och deras arbete drivs mer i linje med rationell styrfilosofi när ett mer datadrivet HR-arbete tillämpas. Denna studie visar att datadriven HR riskerar att ta bort HR-funktionens fokus på mjuk HR, och istället främja hård HR inom HR-arbetet, där mätning och kontroller förekommer i större grad. Möjligheten med datadrivet HR-arbete är att kunna använda och nyttja stora mängder tillgänglig data för att ta bättre beslut och genomföra effektiva insatser inom HR-området. Det möjliggör ett mer strategiskt HR-arbete som kan bidra till ökad legitimitet och förtroende för HR-funktionen. Utmaningen är att det ofta saknas kompetens hos HR-personal att arbeta datadrivet. Resultatet visar också att offentlig sektor påverkas av det faktum att de förväntas tillämpa en allt mer tillitsbaserad styrning, vilket är en styrfilosofi som kan anses vara oförenlig med datadriven HR.

  Studien bidrar med djupare förståelse, och fyller en kunskapslucka, gällande datadrivet HR-arbete inom offentlig sektor. Studien bidrar med insikter gällande den stora avvägning HR-funktionen är på väg in i, när HR måste hitta sätt att integrera både mjuk och hård. HR-funktionerna står mitt emellan en betydande möjlighet av att använda data, samtidigt som det finns en kraft i tillitsbaserad styrning som menar att offentlig sektor måste sluta att mäta allting, då det kan skapa ett alltför stort fokus på kontroll och detaljstyrning. Utmaningen med datadriven HR är därför hur HR-funktionerna ska använda stora mängder data utan att bli allt för datadrivna. Studien belyser att det i datadriven HR måste finnas kunskap kring när mätningar kan anses vara säkra och användas för att göra förutsägelser eller utvärderingar, men också när mätningar kan skapa felaktiga incitament eller distraktioner. Denna studies resultat kan användas som ett hjälpmedel för HR-funktioner inom den offentliga sektorn och fungera som ett ramverk för dessa HR-funktioner i syfte att utvärdera sitt datadrivna HR-arbete.

 • 14.
  Davidoff, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Avvikande beteende: En kvalitativ studie om kriminalvårdsanställdas inställning till avvikelse, stämpling, stigmatisering och utanförskap2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka föreställningar om avvikande och normalt beteende som de anställda inom den rättspsykiatriska vården har samt om de kan känna igen förklaringar till avvikande beteende i de centrala teorierna. Dessutom undersöks intervjupersonernas uppfattningar om hur stämpling, stigmatisering och utanförskap, som kan drabba avvikande personer, ska kunna motverkas.

  Åtta kriminalvårdare intervjuades och fick frågor om avvikande beteende, stämplingsteorier, teorier om differentiella associationer, sociala band och neutraliseringstekniker.

  En tematisk analys gav tre olika teman som anger karaktäristiska drag för avvikande och normalt beteende. Dessa teman är: Majoriteten lägger grund för hur ett beteende betraktas, Grundläggande förutsättningar i en människas liv samt Okunskap som underliggande faktor till osäkerhet hos människor.

  Resultat visar på att intervjupersonerna är medvetna om de föreställningar om normalt beteende som finns i samhället. Det uppvisas av människor som har ett arbete, ett hem och en familj. Laglydighet är en annan aspekt som betraktas vara någonting normala människor gör. Utifrån detta avgör intervjupersonerna när avvikande beteende uppvisas. Det händer när människor inte förhåller sig till normer och lagar i ett samhälle eller en grupp.

  Intervjupersonerna tyckte att samtliga teorier var en förenkling av verkligheten då avvikare kunde förflytta ansvar för sina handlingar på dessa. Men teorierna kunde inte påverka hur en människa eller ett samhälle skulle betrakta avvikare. I det verkliga livet skall människor ta ansvar för sina handlingar och inte skylla ifrån sig.

  Avvikande beteende kan bidra till eller vara en konsekvens av stämpling, stigmatisering och utanförskap. Dessa begrepp kommer alltid att existera men det är människorna själva som skall bära ansvar för sina handlingar.

 • 15.
  Elbe, Pia
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Eriksson Sörman, Daniel
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Mellqvist, Elin
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Brändström, Julia
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Körning-Ljungberg, Jessica
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Predicting attention shifting abilities from self-reported media multitasking2019Ingår i: Psychonomic Bulletin & Review, ISSN 1069-9384, E-ISSN 1531-5320, Vol. 26, nr 4, s. 1257-1265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Media multitasking is an increasingly prominent behavior in affluent societies. However, it still needs to be established if simultaneous use of several modes of media content has an influence on higher cognitive functions, such as divided attention. In this study, attention shifting was the primary focus, since switching between tasks is assumed to be necessary for media multitasking. Two tasks, the number–letter and local–global task, were used as measures of switching ability. The cognitive reflections task was included to control for possible effects of intelligence. Results from linear regression analyses showed that higher levels of media multitasking was related to lower switching costs in the two attention-shifting tasks. These findings replicate previous findings suggesting that heavy media multitaskers perform better on select measures of task switching. We suggest two possible explanations for our results: media multitasking may practice skills needed for switching between tasks, or high media multitaskers are choosing this style of technology use due to a dominating personality trait in this group.

 • 16.
  Eriksson, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Förankring och emotionell priming vid bedömning av bilder2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker effekten av emotionell priming när försökspersonen använderen bedömningsskala som förankrat bedömningar av upplevd skönhet. Tio försökspersoner fick bedöma skönhet hos bilder med varierande emotionellt innehåll. Något entydigt svar på om, och i så fall hur mycket bedömningarna påverkades av emotionellt innehåll genom en priming-effekt gick inte fastställa, men en tendens till effekt av priming påvisades. Förklaringar som främst gäller metodiska begränsningar diskuteras.

 • 17.
  Eriksson Sörman, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Hansson, Patrik
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Körning Ljungberg, Jessica
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Different Features of Bilingualism in Relation to Executive Functioning2019Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 10, nr 269Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The notion that the long-term practice of managing two languages is beneficial for the executive control system is an ongoing debate. Criticism have been raised that studies demonstrating a bilingual advantage often suffer from small sample sizes, and do not control for fluid intelligence as a possible confound. Taking those suggested factors into account, focusing on older bilingual age groups and investigating the potential effects of linguistic distances, this study aimed to improve the interpretations of the bilinguals’ advantages. Measures of inhibition (Flanker, Stroop, Simon task) and switching (Number-letter, Color-Shape, Local-global task) were collected in participants in the ages 50-75 years (n = 193). Despite a large study sample, results did not support any beneficial effects related to improve processing costs in executive functioning. Sub-analyses of the two different language groups (Swedish – Finnish / Swedish – English) intended to investigate the effect of linguistic distances did not change this outcome. Future studies exploring the potential long-term term effects of bilingualism would benefit from identifying tests of cognitive control with greater ecological validity and include other measures of cognitive functioning. Language learning interventions may also be a promising tool for future research.

 • 18.
  Eriksson Sörman, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Körning Ljungberg, Jessica
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Rönnlund, Michael
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Reading Habits Among Older Adults in Relation to Level and 15-Year Changes in Verbal Fluency and Episodic Recall2018Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 9, artikel-id 1872Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main objective of this study was to investigate reading habits in older adults in relation to level and 15-year changes in verbal fluency and episodic recall. We examined a sample of 1157 participants (55 years at baseline) up to 15 years after the baseline assessment using latent growth curve modeling of cognitive measures with baseline reading frequency (books, weekly magazines) as a predictor of cognitive level (intercept) and rate of change (slope). Subgroup analyses were performed to investigate the role of an early adult g factor in the association between reading habits and cognitive ability in midlife. Frequent reading of books, but not of magazines, was associated with higher levels of verbal fluency and recall but unrelated to rate of longitudinal decline. Subgroup analyses indicated that the g factor in early adulthood predicted reading and cognitive level in midlife and this factor removed the current association between reading habits and level of cognitive ability (both cognitive factors). The results indicate an enduring relationship between book reading and level of cognitive ability across the adult life span and provide little support of the hypothesis that frequent reading protects against latelife cognitive decline. The extent to which book reading promotes cognitive functioning in childhood/youth remains to be demonstrated. Intervention studies may be useful in this regard.

 • 19.
  Fast, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Är Instagram orsaken till din låga självkänsla?: En kvantitativ studie för undersökning av korrelation mellan självkänsla och Instagram2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir sociala medier alltmera vanliga i människors vardag. Det har gjorts flera studier som visat att uppkoppling till sociala medier har ett samband med personens välmående. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan en persons självkänsla och användande av sociala median Instagram, men även att se om det är skillnad mellan män och kvinnor. Instagram valdes för att den är en nyare social media och är väldigt outforskad. Hypotesen inför studien var att det finns ett samband mellan användande av sociala median Instagram och självkänsla, samt att kvinnor använder sig mera av Instagram än män. Totalt svarade 89 deltagare på en enkät. Korrelation användes för att undersöka samband och visade att det inte fanns någon korrelation mellan användande av Instagram och självkänsla. T-test visade på att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till användande av Instagram men när det kom till självkänsla varierade inte svaren. Fortsatt forskning skulle kunna göras inom andra kulturer och olika åldersgrupper.

 • 20.
  Fjellström, Camilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Imagery rehearsal therapy: Kognitiv beteendeterapi vid posttraumatiska mardrömmar hos veteraner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykiskt lidande kostar samhället stora summor årligen genom sjukskrivningar, självmord och allmänt produktionsbortfall. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett av dessa sjukdomstillstånd och kan drabba vem som helst som upplevt en traumatisk händelse. Detta examensarbete undersöker de positiva erfarenheterna av och begränsningarna hos behandlingsformen imagery rehearsal therapy vid posttraumatiska mardrömmar hos krigsveteraner. Resultatet visar att denna behandlingsform minskar posttraumatiska mardrömmar både i frekvens och i intensitet. Den förbättrar även sömnkvalitén, samt minskar PTSD-och depressionssymptom. Dock, så kankrigsveteraner med flera trauman som grund för deras PTSD behöva fler sessioner av imagery rehearsal therapy. Resultaten visar också att behandlingen även kan visa positiva resultat i minskning av mardrömmars frekvens och intensitet hos individer som lider av andra typer av traumatiska mardrömmar än de krigsveteranerna hade.

 • 21.
  Fors, Camilla
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Carter, Emelee
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  #Metoo, skalvet som rubbat vår samhällsbild: Om förhållningssätt, tankar och känslor i relation till #metoo-rörelsens budskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att via en empirisk studie undersöka #metoo-rörelsens påverkan. Frågeställningarna rör hur #metoo-rörelsen, i relation till maktbalansen mellan kvinnor och män, påverkar kvinnors och mäns sätt att tänka, känna och agera. Metoden för studien är att med induktiv ansats och kvalitativ intervju via strategiskt urval av tio respondenter söka besvara syftet. Av resultatet för studien framgår med tydlighet hur intervjupersonerna upplever sig positivt inställda till #metoo-rörelsen och dess budskap, men är chockerade över omfattningen av sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor vilket framkommit via massmedia, sociala medier, vänner och bekanta. Männen och kvinnorna i studien har olika syn på värdering av vittnesbörd. De sexuella överträdelser som #metoo relaterar till ses av intervjupersonerna som ett beteendemässigt samhällsproblem hos män, med grund i människans ursprung. Alla intervjupersoner anser att ansvaret för övergrepp som skett ligger hos förövaren, medan preventivt motarbetande av problematiken ses som ett samhällsansvar på politikernivå såväl som individuell nivå. Den lösning intervjupersonerna samstämmigt föreslog för att motverka de sociala problematik #metoo relaterar till, var införande av utbildning tidigt i skolan om eftersträvansvärda beteenden i mellanmänskliga relationer, och individens egenbestämmande över sin kropp.

 • 22.
  Forsgren, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Begåvningstest med persondator och smarttelefon - finns det skillnader?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den enkla tillgången till Internet, datorer och smarttelefoner innebär nya tekniska möjligheter till begåvningstestning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det blir någon skillnad i resultat när ett begåvningstest för deduktiv förmåga utförs på två olika plattformar, dator och smarttelefon. I ett experiment med inompersonsdesign undersöktes skillnaderna mellan plattformarna när det gällde nivå hos testpoäng och användbarhet. Dessutom studerades begåvningstestets test-retest-reliabilitet. Inga signifikanta skillnader mellan testresultaten för det två plattformarna observerades. Test-retest-reliabiliteten var dock låg och varierade mellan r=.372 för smarttelefon och r=.526 för dator. Den låga reliabiliteten kan förklara varför poängnivåerna vid olika plattformar inte kunde skiljas åt. Gällande användbarheten indikerar resultatet att deltagarna föredrog att ta testet på dator framför smarttelefon, där även de mest mobilvana svarade till smarttelefonernas nackdel. Rekommendation för fortsatta studier är att replikera experimentet med större urval, samt att även testa med övriga handhållna datorer, som pekplattor.

 • 23.
  Granhag, Pär Anders
  et al.
  Göteborgs universitet, psykologiska institutionen.
  Ask, Karl
  Göteborgs universitet, psykologiska institutionen.
  Rebelius, Anna
  Göteborgs universitet, psykologiska institutionen.
  Öman, Lisa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik. Göteborgs universitet, psykologiska institutionen.
  Mac Giolla, Erik
  Göteborgs universitet, psykologiska institutionen.
  ‘I saw the man who killed Anna Lindh!’: An archival study of witnesses' offender descriptions2013Ingår i: Psychology, Crime and Law, ISSN 1068-316X, E-ISSN 1477-2744, Vol. 19, nr 10, s. 921-931Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An archival study was conducted using offender descriptions reported to the police by witnesses (N=29) of the murder of Swedish Foreign Minister Anna Lindh in 2003. All descriptions had been collected within a month after the attack, and each witness had been interviewed between one and five times. Description accuracy was established using photographs of the perpetrator, captured by CCTV cameras minutes before the attack. Contrasting previous archival studies, offender descriptions were quite unreliable (42% of reported attributes were incorrect), and this pattern held for both basic features (e.g., height, age) and more detailed attributes (e.g., clothes). The completeness and accuracy of descriptions increased after (vs. before) images of the perpetrator had been published in the media, but only with regard to the perpetrators’ clothes. We acknowledge the potential effects of co-witness influence and post-event information.

 • 24.
  Grönberg, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Att möta särskilt begåvade elever i skolan: Ur ett lärarperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare utförd forskning visar att särskilt begåvade elever inte alltid upptäcks och prioriteras i skolan så som den svenska skollagen kräver. Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärarnas upplevda förutsättningar att bemöta och utmana de särskilt begåvade eleverna i skolan. Studien bygger på nio stycken kvalitativa intervjuer med lärare från Norrbotten vilka har analyserats med hjälp av tematisk analys. I den aktuella studien framgår det att skolans fokus ligger på de elever som har svårigheter att nå godkänt betyg. Studien vittnar dock om en stark önskan hos respondenterna att svara upp gentemot de särskilt begåvade elevernas behov trots att det är förbundet med ett flertal svårigheterDe huvudsakliga utmaningar som framkommer är bristen på resurser i form av kunskap, stöd och tid. Även om lärarna i den aktuella studien kan identifiera särskild begåvning finns en osäkerhet kring vem som egentligen är särskilt begåvad. Vidare tror lärarna i den aktuella studien att skolan varken ser eller utmanar de särskilt begåvade eleverna i tillräckligt hög grad och många efterlyser därför mer utbildning och kunskap, men också bättre kartläggning.

 • 25.
  Gudyma, Yuliana
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hur avslöjar du lögn?: En kvantitativ studie om stereotyper kring hur man avslöjar lögn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lögn är ett ämne som fångar intresset hos många och har flera forskningsområden. Syftet med denna studie har varit att få reda på människors stereotypa uppfattningar om vad som kännetecknar lögn. I samband med det har studiens syfte varit att mäta hur de själva skattar sin förmåga att identifiera lögn samt hur ofta de tror att folk ljuger för dem. Studien hade även i avsikt att mäta skillnaden mellan “professionella”och “lekmän”i frågor kring stereotyper och självskattning. Med hjälp av en kvantitativ metod och enkätundersökning som verktyg har resultatet för denna studie kommit fram till flera ståndpunkter. Studien har kommit fram till att de flesta stereotyper som tidigare forskning visat, upprätthålls även i denna studie. Det har även visat sig vara en signifikant skillnad mellan “professionella” och “lekmän”i vissa stereotypa uppfattningar. En skillnad har även hittats i att“professionella”tror oftare på att människor ljuger för dem jämfört med “lekmän”.

 • 26.
  Hallén, David
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Kan tillit till överordnad och stärkande ledarskap få anställda att göra sin röst hörd om problem och förbättringsförslag inom organisationen?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien har det försökt undersökas ifall tillit till överordnad och stärkande ledarskap kunde få anställda till att våga yttra sig om problem och komma med konstruktiva förbättringsförslag i svenskt telekomföretag. Studiens utgångspunkt har varit en kinesisk studie som demonstrerat detta fenomen i kinesisk kontext vilket skapade intresset att se ifall deras resultat kunde generaliseras till svensk kontext. Denna studie försökte replikera deras metod för att undersöka samma fenomen. I studien deltog 56 anställda som jobbade mot kunderna. 50 stycken besvarade enkäter var fullständiga och gick att använda till analysen. Med hjälp av korrelationsberäkningar och regressionsanalyser har det kunnat demonstreras att Tillit till överordnad och tre aspekter av stärkande ledarskapen (Deltagande i beslutsfattande, Coaching, Informera) separat hade ett samband med Anställdas yttrande. De tre stärkande ledarskapen utgjorde inte en mediator för Tillit till överordnad och Anställdas yttrande. Endast Informera kunde förutsäga Anställdas yttrande, dock med något osäkert resultat. Resultatet innebär i praktiken att ledare bör upprätthålla eller skapa tilliten till dem och utöva stärkande ledarskap mot sina anställda för att få dem att fortsätta våga yttra sig om problem och förbättringsförslag. Framtida studier kan fokusera på att bland annat undersöka utan extremvärden i analysen och kontrollera för kontrollvariabler. Då studien är en korrelationsstudie så har ej riktning eller kausalitet kunna uppmätas. Med experiment kan sådant undersökas mer noggrant.

 • 27.
  Hedlund, Jennifer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Mohss, Jennifer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Sjuksköterskornas val: Hur arbetsgivare förblir attraktiva på en omättad arbetsmarknad2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att ur ett arbetspsykologiskt perspektiv undersöka vilka faktorer som påverkar en sjuksköterskas val av arbetsgivare. De frågeställningar studien ämnar besvara är om det finns samband mellan olika motivationsfaktorer och sjuksköterskors benägenhet att byta arbetsgivare, vilka aspekter av arbetet som anses viktiga samt vilka faktorer som skapar mest upplevd nöjdhet med arbetssituationen. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats och 115 deltagare har besvarat en enkät med frågor som har formulerats kring ämnesområdet. Studiens resultat visar att sjuksköterskor anställda inom privat sektor är mer nöjda med sina arbetsgivare och att den största andelen av deltagarna hade valt att byta till en arbetsgivare inom privat sektor. Resultatet visar även att det främst var faktorerna en högre lön och lägre arbetsbelastning som påverkade sjuksköterskorna inom offentlig sektors benägenhet att byta arbetsgivare. För sjuksköterskor inom privat sektor var det faktorerna större gemenskap på arbetsplatsen och mer patientkontakt som främst skulle påverka valet att byta arbetsgivare. Faktorerna att känna sig nöjd med sin lön och arbetstider samt att ha möjligheten att hjälpa andra sågs som de viktigaste aspekterna av arbetet. 

 • 28.
  Hemmingsson, Martina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Läsförmåga hos 11-åringar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Hjärtström, Hanna
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Eriksson Sörman, Daniel
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Körning-Ljungberg, Jessica
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Distraction and facilitation: The impact of emotional sounds in an emoji oddball task2019Ingår i: PsyCh Journal, ISSN 2046-0252, E-ISSN 2046-0260, Vol. 8, nr 2, s. 180-186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Emotional stimuli are argued to capture attention and consume attentional resources differently depending on their emotionalcontent. The present study investigates the impact of the automatic detection of unexpected and to-be-ignored emotional stimuli onhuman behavioral responses, and aims to unravel the differences in distraction between two negative emotional stimuli: sadness and anger.Forty participants (Mage= 25.5 years) performed a visual categorization task where angry and sad emoji faces were presented after eithera standard neutral tone (in 80% of trials) or a deviant emotional sound (tone changing in pitch; sad or angry sound in 10% of trials each)that was to be ignored. Deviant trials were either congruent (e.g., sad sound—sad face) or incongruent (e.g., angry sound—sad face).Although the stimuli presented to the participants were brief and to-be-ignored, results indicate that participants were significantly moredistracted by sad compared to angry stimuli (seen as prolonged response times). Findings are discussed with reference to the nature ofthe two negative emotions.

 • 30.
  Isaksson, Ingeborg
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Waara, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hur påverkar fysisk aktivitet mentalt välmående hos universitetsstudenter?: En kvantitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar att undersöka det mentala välmåendet och fysisk aktivitet hos universitetsstudenter. Samt att undersöka om det går att fastställa om det finns en signifikant korrelation mellan dessa. Datamängden för denna studie består av 55 volonterade studenter från ett statligt svenskt universitet. En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning nyttjades i denna undersökning i ändamål att samla in data kring mental hälsa och fysisk aktivitet. Enkäten bestod av 14 frågor med olika sorter av frågor som självskattning och öppna frågor. Resultatet indikerade att majoriteten av deltagarna i denna studie är rätt aktiva och generellt vid god mental hälsa.​Programmet SPSS användes för att genomföra den statistiska analysen av den insamlade datan för denna undersökning. Enligt den statistiska analysen finns en svag positiv korrelation mellan variablerna mental hälsa och fysisk aktivitet.

 • 31.
  Jenny, Ripa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  En granskning av Narrative Exposure Theraphy: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka det vetenskapliga stödet för teorin bakom behandlingsmetoden Narrative exposure therapy(NET).I NET-modellen delas det autobiografiska minnet upp i varma och kalla minnen och mellan dessa minnestyper finns en koppling. Då en individ utsätts för en traumatisk händelse bryts denna koppling och PTSD kan uppkomma. Avbrottet gör att de som lider av flashbacks blir fast i ångest och rädsla och blir oförmögna att lokalisera en flashback i tid och rum. Med NET kopplas det varma och kalla minnet samman igen i syfte att göra ett traumatiskt minne tillgängligt för terapeutisk bearbetning.Denna minnesmekanism samt minnesindelningen varma och kalla minnen, har en oklar grund.Metoden som användes i detta examensarbete var litteraturstudie. Frågeställningarna var, existerar vetenskapligt underlag,som visar att minnen kan delas upp i varma och kalla minnenochkan PTSD uppstå om kopplingen mellan dessa minnen bryts? I de källor som granskats i denna litteraturstudie fanns inget stöd för NET-modellens minnesindelning och förklaring till uppkomsten av PTSD.Dock finns likheter mellan NET-metoden och forskningsunderlag men de är inte tillräckliga för att kunna ge stöd till NET-modellen. Likheter fanns bland annat mellan NET-modellen och S-reps och C-reps (Brewin, Gregory, Burgess & Lipton 2010) samt datadriven bearbetning av traumaminnen(Halligan, Ehlers & Clark, 2003).

 • 32.
  Johansson, Heidi
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Mannberg, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hur mår studenterna på Luleå tekniska universitet?: En kvantitativ studie om förekomsten av psykisk ohälsa bland universitetsstudenter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar idag. Många lider av ångest och depressioner, och en grupp som också upplever detta är universitetsstudenter, vilket även tidigare forskning bekräftar (Socialstyrelsen,2017; Folkhälsomyndigheten, 2018; Storrie etal., 2009). Syftet med denna enkätstudie var att genom en kvantitativ metod undersöka förekomsten av psykisk ohälsa på Luleå tekniska universitet. De frågeställningar vi formulerat utifrån syftet var om studenter på Luleå Tekniska universitet upplever psykisk ohälsa, de bakomliggande orsakerna till den upplevda psykiska ohälsan, och om det finns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga studenters upplevda psykiska ohälsa. Resultatet från studien visar att 82.4 % av respondenterna har upplevt psykisk ohälsa under sin studietid, och det studenterna uppger sig främst ha upplevt var stressrelaterad psykisk ohälsa, ångest och nedstämdhet/depression. De faktorer som studenterna uppgav som bidragandeorsaker till den upplevda psykiska ohälsan var främststress, oro för framtiden och höga krav. Resultatet av vår studie visade ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns upplevda psykiska ohälsa, men det visade på en tendens till att kvinnor upplever psykisk ohälsa i högre grad.Psykisk ohälsa är utbrett bland universitetsstudenter, stigmatiseringen är fortfarande stor kring ämnet och många väljer att ej söka hjälp. Resultatet indikerar även på att Studenthälsan och den hjälp de erbjuder, kan behöva synliggöras mer för att nå ut till studenterna. Analysen visar även att det finns ett samband mellan hur man mår och vilken kontroll man upplever sig ha i livet, sämre mående visade på lägre kontroll.

 • 33.
  Kauppi, Andrea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Should I stay, or should I go?: En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt hos arbetsgivare, vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten, och hur deras syn på attraktivitet skiljer sig från arbetsgivares arbete med employer branding.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag kämpar varje organisation med att attrahera, rekrytera och behålla personal. Detta för att det har blivit ett ”krig om talang”, då det är svårt att rekrytera kandidater med spetskompetens. Detta gör att det är av vikt för arbetsgivare att arbeta med sitt varumärke för att lyckas.Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt med arbetsgivares varumärke och vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten efter studierna, samt hur detta skiljer sig mot arbetsgivares arbete med employer branding. Studiens genomfördes med en kvalitativ metod och en aduktiv ansats. Det insamlade materialet tolkades med entematisk analys och kodades med en data-driven och teoretisk kodning. Resultatet i denna studie visade att arbetsgivarna arbetar med employer branding men att de hade kunnat utvecklas. Resultatet visade även att det finns betydande faktorer som studenterna finner attraktiva: arbetsmiljö, arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, bra kollegor och en bra chef. Lönen var även en viktig faktor, och kunde påverka exempelvis val av tjänst. Vilket skiljer sig från de betonade faktorerna i arbetsgivarnasarbete medemployer branding: orten, kompetensutveckling, arbetsmiljö, lön, arbetsvillkor, arbetstider, karriärmöjligheter och förmåner.Resultatet visade även att det finns faktorer som kan påverka studenternas val att flytta efter sina studier.

 • 34.
  Kilu, Rufai Haruna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Udén, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Investigating the Non-Gendered Recruitment Characteristics of Mining Firms in Ghana: The Role of Sociocultural, Psychosocial and Organizational Design Factors2016Ingår i: Business and Management Quarterly Review, ISSN 2180-2777, Vol. 7, nr 3/4, s. 38-51Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the influencing dynamics of psychosocial, cultural and organizational design factors on the non-gendered characteristics of employee recruitment in firms operating in the Ghanaian mining industry that constrains the employability of women. A conceptual framework linking psychosocial, cultural, and organizational design to recruitment processes was developed to guide the study. Quantitative data was collected in four mining firms in Ghana using a questionnaire. The collated data was firstly factor analyzed to establish the predictiveness of the conceptual model components’ indicators. This was followed by an analysis of the conceptual model for “model goodness fit” using the AMOS–based structural equation modeling approach. The results showed that the non-gendered characteristics of employees’ recruitment in mining firms in Ghana, constrains the employability of women, is influenced directly and positively by the firms organizational designs, which is in turn influenced directly by the firms’ psychosocial and sociocultural factors. The study also showed that the non-gendered recruitment characteristic of the firms is influenced indirectly, but positively by the firms’ psychosocial factors, and negatively by other sociocultural factors. By implication, the study provides knowledge that can be used to understand the rationale behind the non-gendered characteristics of employee recruitment in Ghanaian mines and the influencing roles of organizational design factors as well as psychosocial and cultural factors. Mining firms can use this knowledge in developing gendered recruitment policies to enhance future recruitment of all qualified human resource, irrespective of gender.

 • 35.
  Kron, Mikaela
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Jessica, Söderlund
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Identifiera och hantera våld i nära relation på arbetsplatsen: Kartläggning av chefers inställning och kunskaper2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällsproblemet våld i nära relationer blir allt mer uppmärksammat och kanangripas från flera håll, däribland på arbetsplatsen. Arbetsplatsen skulle kunna hjälpa den våldsutsatta genom att lyfta frågan på medarbetarsamtal ochimplementera det som en rutin så att dessa frågor ställs till alla. Den här studien kartlägger vad chefer har för inställning till att införa insatser på arbetsplatsen för att kunna fånga upp fler våldsutsatta. Chefers inställning har undersökts genom en digital enkät som skickats ut till chefer inom Region Norrbotten. Enkäten innehöll båden kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvantitativa frågorna var obligatoriska att besvara medan de kvalitativa frågorna var öppna följdfrågor som kunde besvaras om respondenten själv ville.82 chefer svarade, varav 72 kvinnor, 9 män och 1 hen. Materialet sammanställdes i Google Docs enkätprogram och de kvalitativa frågorna tematiserades. Studien visade att merparten av de tillfrågade cheferna inte ser något hinder till att införa ett förebyggande arbete med syfte att hjälpa anställda som kan vara utsatta för våld i hemmet. Det framkom dock att de idag inte har den kunskap som krävs. Desaknar rutiner och utbildning vilket kan förklara att majoriteten av cheferna är osäkra på hur de ska gå tillväga om en anställd skulle vara våldsutsatt hemma. De anger även att de skulle kännas sig tryggare att ställa frågor om den anställdes hemsituation om det fanns tydliga rutiner. Nästan alla chefer är positivt inställda till att gå en utbildning om våld i nära relationer. Eftersom inställningen gällande ett införande av rutiner bland cheferna är övervägande positiv dras slutsatser att det finns goda möjligheter att införa ett sådant arbete inom Region Norrbotten men att stöd och utbildning för chefer i så fall behöver utvecklas.

 • 36.
  Körning-Ljungberg, Jessica
  et al.
  Department of Psychology, Umeå University, Umeå. Sweden b School of Psychology, Cardiff University, UK.
  Parmentier, Fabrice B R
  Department of Psychology, University of the Balearic Islands, Spain. School of Psychology, University of Western Australia, Australia.
  Jones, Dylan M
  School of Psychology, Cardiff University, UK. School of Psychology, University of Western Australia, Australia.
  Marsja, Erik
  Department of Psychology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Neely, Gregory
  Department of Psychology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  ‘What’s in a name?’ ‘No more than when it's mine own’. Evidence from auditory oddball distraction2014Ingår i: Acta Psychologica, ISSN 0001-6918, E-ISSN 1873-6297, Vol. 150, s. 161-6, artikel-id S0001-6918(14)00125-5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research of the distractor value of hearing the own name has shown that this self-referring stimulus captures attention in an involuntary fashion and create distraction. The behavioral studies are few and the outcomes are not always clear cut. In this study the distraction by own name compared to a control name was investigated by using a cross-modal oddball task in two experiments. In the first experiment, thirty-nine participants were conducting a computerized categorization task while exposed to, to-be ignored own and matched control names (controlling for familiarity, gender and number of syllables) as unexpected auditory deviant stimulus (12.5% trials for each name category) and a sine wave tone as a standard stimulus (75% of the trials). In the second experiment, another group of thirty-nine participants completed the same task but with the additional deviant stimulus of an irrelevant word added (10% trials for each deviant type and 70% trials with the standard stimulus). Results showed deviant distraction by exposure to both the irrelevant word, own and the control name compared to the standard tone but no differences were found showing that the own name captured attention and distracted the participants more than an irrelevant word or a control name. The results elucidate the role of the own name as a potent auditory distractor and possible limitations with its theoretical significance for general theories of attention are discussed.

 • 37. Körning-Ljungberg, Jessica
  et al.
  Parmentier, Fabrice B R
  Leiva, Alicia
  Vega, Nuria
  The informational constraints of behavioral distraction by unexpected sounds: the role of event information.2012Ingår i: Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and Cognition, ISSN 0278-7393, E-ISSN 1939-1285, Vol. 38, nr 5, s. 1461-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sounds deviating from an otherwise repeated stream of task-irrelevant auditory stimuli (deviant sounds among standard sounds) are known to capture attention and impact negatively on ongoing behavioral performance (behavioral oddball distraction). Traditional views consider such distraction as the ineluctable consequence of the deviant sounds' low probability of occurrence relative to that of the standard. Contrary to this contention, recent evidence demonstrates that distraction by deviant sounds is not obligatory and occurs only when sounds (standards and deviants), though to be ignored, act as useful warning cues by providing information as to whether and when a target stimulus is to be presented (Parmentier, Elsley, & Ljungberg, 2010). The present study aimed to extend this finding by disentangling the roles of event information (target's probability of occurrence) and temporal information (target's time of occurrence). Comparing performance in a cross-modal oddball task where standard and deviant sounds provided temporal information, event information, both, or none, we found that distraction by deviant sounds emerged when sounds conveyed event information. These results suggest that unexpected changes in a stream of sounds yield behavioral distraction to the extent that standards and deviants carry relevant goal-directed information, specifically, the likelihood of occurrence of an upcoming target.

 • 38.
  Larsson, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hur bör en bra chef vara?: En studie om önskvärt ledarskapsbeteende inom psykiatriskt stöd och omsorg2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur en bra chef bör vara inom Luleå kommuns enheter för psykiatriska stöd och omsorg. Fyra enhetschefer samt trettiosex stycken av deras underordnade personal gavs enkäter byggda på ledarspecialisterna Paul Hersey och Ken Blanchards modell av samspelstyp som kallas för situationsanpassat ledarskap. Slutsatsen blev att den primära ledarstilen bör vara coachande med ett högt relationsinriktat samt ett högt uppgiftsinriktat beteende. Den sekundära ledarstilen bör vara stödjande med ett lågt uppgiftsinriktat beteende. En bra chef bör vara flexibel för att kunna växla mellan olika ledarstilar och beteenden som kan behövas beroende på situation samt de underordnade individerna och arbetsgruppernas kompetens och engagemang. Generellt, har cheferna och de underordnade likvärdig preferens för hur en chef bör bete sig i branschen.

 • 39.
  Lehmivaara, Jörgen
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Pakkala, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Ledarens emotionella intelligens och arbetsgruppens autenticitetsklimat: En utforskande studie om arbetsgrupper som har emotionella arbeten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie, som är av utforskande karaktär, förenar de två forskningsområdena emotionell intelligens och autenticitetsklimat. Studien syftar till att undersöka om ledares emotionella intelligens har betydelse för autenticitetsklimatet i arbetsgrupper som har emotionella arbeten. Utöver detta är syftet även att undersöka hur ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppernas autenticitetsklimat är i arbetsgrupper som har emotionella arbeten. Detta undersöks genom en kvantitativ enkätundersökning utförd bland ledare och tillhörande arbetsgrupper inom sjukvården och polisen. Ledarna fick besvara en enkät om deras emotionella intelligens och arbetsgruppen fick besvara en enkät om arbetsgruppens autenticitetsklimat. Resultatet visade att ledarnas emotionella intelligens och arbetsgruppens autenticitetsklimat generellt sett var högt. En multipel regressionsanalys visade att användning av emotioner för att underlätta prestation var den EI dimension som hade högst betavärde, därefter kom reglering av emotioner inom individen, sedan kom bedömning och identifiering av emotioner hos andra individer och slutligen bedömning och uttryck av emotioner inom individen. Reglering av emotioner inom individen var den enda av EI dimensionerna som hade en signifikant betydelse för arbetsgruppernas autenticitetsklimat. Inget signifikant samband mellan ledarens emotionella intelligens och arbetsgruppens autenticitetsklimat uppmättes, inte heller mellan ledarens emotionella intelligens i respektive EI dimension och arbetsgruppens autenticitetsklimat.

 • 40.
  Lindberg, Oscar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Akademisk motivation: Skillnader mellan män och kvinnor i akademisk motivation2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka om det fanns någon skillnad i akademisk motivation mellan män och kvinnor. En enkätundersökning gjordes vid Luleå Tekniska Universitet i form av det validerade mätinstrumentet akademiska motivationsskalan (AMS). Med hjälp av mätinstrumentet gick det att identifiera sju olika dimensionerna av akademisk motivation för respektive kön. Beräkningarna mättes och förklarades sedan med hjälp av SPSS. Av de 61 respondenter visade resultatet att den akademiska motivationen inte skiljde sig signifikant mellan män och kvinnor men att det fanns tendenser i resultatet som visade på skillnader mellan män och kvinnor i medelvärdet för de olika dimensionerna i akademisk motivation. Det visade sig att det skiljde sig mellan män och kvinnor i vilken typ av motivation som påverkade den totala motivationen.

 • 41.
  Lindgren, Sarah
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Andersson, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Arbetsrelaterad stress: En studie om hur stress påverkar arbetssituationen för sjuksköterskor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur stress påverkar sjuksköterskor i Luleå kommun. Frågeställningarna lyder därmed följande: ”på vilket sätt påverkar stress utförandet av arbetsuppgifterna?” och ”På vilket sättpåverkar stress sjuksköterskans arbetsmotivation?”. Metoden var av kvalitativ karaktär då den består av tio semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor som är verksamma inom Luleå kommun. Resultatet visar att respondenterna upplever en stor underbemanning på avdelningarna. Som följd upplevs deras arbetssituation som stressfull. På grund av rådande situation upplever även respondenterna att stödet från kollegorna är av större betydelse än den från ledningen. Detta då kontakten med cheferna är bristfällig då tiden inte räcker till. Slutligen framkommer det att stressen påverkar både motivation och utförande av arbetsuppgifter hos sjuksköterskorna. Det visas genom bristande noggrannhet av arbetsuppgifter då tiden inte räcker till. Således påverkas även motivationen negativt.

 • 42. Ljungberg, Jessica K
  et al.
  Hansson, Patrik
  Andrés, Pilar
  Josefsson, Maria
  Nilsson, Lars-Göran
  A longitudinal study of memory advantages in bilinguals.2013Ingår i: PLoS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, nr 9, artikel-id e73029Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Typically, studies of cognitive advantages in bilinguals have been conducted previously by using executive and inhibitory tasks (e.g. Simon task) and applying cross-sectional designs. This study longitudinally investigated bilingual advantages on episodic memory recall, verbal letter and categorical fluency during the trajectory of life. Monolingual and bilingual participants (n=178) between 35-70 years at baseline were drawn from the Betula Prospective Cohort Study of aging, memory, and health. Results showed that bilinguals outperformed monolinguals at the first testing session and across time both in episodic memory recall and in letter fluency. No interaction with age was found indicating that the rate of change across ages was similar for bilinguals and monolinguals. As predicted and in line with studies applying cross-sectional designs, no advantages associated with bilingualism were found in the categorical fluency task. The results are discussed in the light of successful aging.

 • 43. Ljungberg, Jessica K
  et al.
  Parmentier, Fabrice
  The impact of intonation and valence on objective and subjective attention capture by auditory alarms.2012Ingår i: Human Factors, ISSN 0018-7208, E-ISSN 1547-8181, Vol. 54, nr 5, s. 826-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The objective was to study the involuntary capture of attention by spoken words varying in intonation and valence.

  BACKGROUND: In studies of verbal alarms, the propensity of alarms to capture attention has been primarily assessed with the use of subjective ratings of their perceived urgency. Past studies suggest that such ratings vary with the alarms' spoken urgency and content.

  METHOD: We measured attention capture by spoken words varying in valence (negative vs. neutral) and intonation (urgently vs. nonurgently spoken) through subjective ratings and behavioral measures. The key behavioral measure was the response latency to visual stimuli in the presence of spoken words breaking away from the periodical repetition of a tone.

  RESULTS: The results showed that all words captured attention relative to a baseline standard tone but that this effect was partly counteracted by a relative speeding of responses for urgently compared with nonurgently spoken words. Word valence did not affect behavioral performance. Rating data showed that both intonation and valence increased significantly perceived urgency and attention grabbing without any interaction.

  CONCLUSION: The data suggest a congruency between subjective ratings and behavioral performance with respect to spoken intonation but not valence.

  APPLICATION: This study demonstrates the usefulness and feasibility of objective measures of attention capture to help design efficient alarm systems.

 • 44. Ljungberg, Jessica K
  et al.
  Parmentier, Fabrice B R
  Cross-modal distraction by deviance: functional similarities between the auditory and tactile modalities.2012Ingår i: Experimental psychology (Göttingen), ISSN 1618-3169, E-ISSN 2190-5142, Vol. 59, nr 6, s. 355-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Unexpected task-irrelevant changes in the auditory or visual sensory channels have been shown to capture attention in an ineluctable manner and distract participants away from ongoing auditory or visual categorization tasks. We extend the study of this phenomenon by reporting the first within-participant comparison of deviance distraction in the tactile and auditory modalities. Using vibro-tactile-visual and auditory-visual cross-modal oddball tasks, we found that unexpected changes in the tactile and auditory modalities produced a number of functional similarities: A negative impact of distracter deviance on performance in the ongoing visual task, distraction on the subsequent trial (post-deviance distraction), and a similar decrease - but not the disappearance - of these effects across blocks. Despite these functional similarities, deviance distraction only correlated between the auditory and tactile modalities for the accuracy-based measure of deviance distraction and not for response latencies. Post-deviance distraction showed no correlation between modalities. Overall, the results suggest that behavioral deviance distraction may be underpinned by both modality-specific and multimodal mechanisms, while post-deviance distraction may predominantly relate to modality-specific processes.

 • 45.
  Lundbäck, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Polisens arbetssituation: Upplever poliser stress?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Poliser arbetar under tuffa arbetsförhållanden som utgör hög arbetsbelastning och höga krav, dessa kan resultera i diverse stressförhållanden. Syftet med denna uppsats var att ta reda på polisers upplevelse av stressrelaterade faktorer som är kopplade till kraven i arbetet, samt hur de hanterar dessa. För att få en mer djupgående inblick i polisers arbetssituation användes kvalitativ ansats där nio poliser intervjuades, från två olika kommuner i Sverige.

  Resultatet visade att polisernas upplevelse av stress är kopplade till de krav de har i arbetet, hög arbetsbelastning som tillkommer utav personalbrist, treskiftsarbete, långa uttryckningsvägar och vetskapen om att de kan tvingas använda vapen. Treskift visar ha en inverkan på individernas hälsa genom de oregelbundna tider de ställs inför. Det ställs höga krav från chefer på att utföra alla de arbetsuppgifter de blir tilldelade, vilket försvåras genom bristen på personal. Samtliga innehar kontrollmöjligheter genom att kunna fatta beslut, medan arbetsuppgifterna inte går att påverka. Långa uttryckningsvägar utgör en stress där avståndet till förstärkning är långt bort. Hur samtliga informanter hanterar dessa faktorer är i första hand med hjälp av stöd av kollegor. Kamratstödet är något alla betonar av stor vikt samtidigt som de många gånger önskat ett större stöd av chefer vid jobbiga händelser. En slutsats som kan dras är att Polismyndigheten uppvisat brister i att förebygga dessa orsaksfaktorer som informanterna lyft upp.

 • 46.
  Lundbäck, Sabina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Ett ledarskap i förändring: En kvalitativ studie av förändringsarbetet med ledarskap inom Polismyndigheten Region Nord2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka det förändringsarbete som man inom Polismyndigheten Sverige Region Nord har genomfört och undersöka hur medarbetarna upplevde ledarskapet, samt om de har märkt av någon förändring i ledarskapet hos cheferna sedan förändringsarbetet startade. Studien försöker även att utvärdera vad medarbetarna beskriver skapar motivation och hur ledarskap kan påverka en individs motivation. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts och analyserats. Studien visade att både chefer och medarbetare ansåg att det pågick en förändring vad gällde ledarskapsfrågor, men det fanns en lång väg kvar att gå från ett mer auktoritärt ledarskap till ett tillitsbaserat och medarbetardrivet sätt att leda. Studiens resultat visar att chefer inom Polisen Region Nord upplever att motivation hos medarbetare skapas genom att chefen bekräftar och skapar möjligheter till utveckling för medarbetaren. Detta var samstämmigt med vad medarbetarna beskrev som motivationshöjande faktorer på sitt arbete. Slutligen visar resultatet att medarbetarna inte hade någon kännedom om ledningsfilosofin samt att mottagandet av densamma var varierande hos de intervjuade cheferna.

 • 47.
  Marsja, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Marsh, John Everett
  Neely, Gregory
  Hansson, Patrik
  Körning-Ljungberg, Jessica
  Spatial Change In Multisensory Distractors Impact On Spatial and Verbal Short-Term Memory Performance2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Unexpected changes (known as deviant sounds) in a repetitive stream ofstandardsounds are known to prolong responses in visual categorization tasks (Parmentier, 2014) and disrupt short-term memory (Hughes, Vachon, & Jones, 2005; 2007). While this deviation effect,has been studied extensively, unexpected changes in multisensory irrelevant stimuli have yet to be explored. A further issue is whether a spatial change in either tactile, auditory, or in both modalities simultaneously, affects verbal and spatial short-term memorysimilarly. We explored how spatial and verbal memory performance were affected by a spatial change unexpectedly presented in a multisensory stream consisting of task-irrelevant vibrations and sounds.The sounds were presented from headphones and the vibrations from coin-like vibrating motors strapped to the upper arms of the participants. In the majority of trials (approximately 80%) the multisensory stream was presented on one side of the body whereas on deviant trials the irrelevant stimuli changed to the other side of the body. Preliminarily results suggest that a spatial change in a multisensory stream of irrelevant stimuli affects short-term memory performance both the spatial and verbal domains similarly. We conclude by discussing the results in the framework of multisensory views of short-term memory and attention (e.g., Cowan's, 1988; 1995) and the predictive coding framework (e.g., Talsma, 2015)

 • 48.
  Marsja, Erik
  et al.
  Department of Psychology, Umeå University, Umeå, Sweden,.
  Neely, Greg
  Department of Psychology, Umeå University, Umeå, Sweden,.
  Körning-Ljungberg, Jessica
  Department of Psychology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Investigating Deviance Distraction and the Impact of the Modality of the To-Be-Ignored Stimuli2018Ingår i: Experimental psychology (Göttingen), ISSN 1618-3169, E-ISSN 2190-5142, Vol. 65, nr 2, s. 61-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract: It has been suggested that deviance distraction is caused by unexpected sensory events in the to-be-ignored stimuli violating thecognitive system’s predictions of incoming stimuli. The majority of research has used methods where the to-be-ignored expected (standards)and the unexpected (deviants) stimuli are presented within the same modality. Less is known about the behavioral impact of deviancedistraction when the to-be-ignored stimuli are presented in different modalities (e.g., standard and deviants presented in different modalities).In three experiments using cross-modal oddball tasks with mixed-modality to-be-ignored stimuli, we examined the distractive role ofunexpected auditory deviants presented in a continuous stream of expected standard vibrations. The results showed that deviance distractionseems to be dependent upon the to-be-ignored stimuli being presented within the same modality, and that the simplest omission ofsomething expected; in this case, a standard vibration may be enough to capture attention and distract performance.

 • 49.
  Marsja, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Neely, Greg
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Parmentier, Fabrice
  Körning-Ljungberg, Jessica
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Maintenance of the distractive effect of deviating vibrotactile stimuli in a cross-modal oddball paradigm2013Ingår i: Fechner day 2013: Proceedings of the29th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics / [ed] Jiri Wackermann, Marc Wittmann, Wolfgang Skrandies, 2013, s. 1-126Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Marsja, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Neely, Gregory
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Ma, Lichen
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Körning-Ljungberg, Jessica
  Umeå universitet, Institutionen för psykologi.
  Cross-modality matches of intensity and attention capture dimensions of auditory and vibrotactile stimuli2015Ingår i: Fechner Day 2015. The 31st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Québec, Canada, August 17-21, 2015, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 78
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf