Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1085
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Bengtsson, Lars
  Lunds tekniska högskola, LTH.
  Gremyr, Ida
  Chalmers University of Technology.
  Kowalkowski, Christian
  Linköpings universitet.
  Nilsson, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Rehn, Alf
  Åbo Akademi.
  Segerstedt, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping.
  Öhman, Peter
  Mittuniversitetet.
  Industriell ekonomi och organisering: IE2016Bok (Fagfellevurdert)
 • 2.
  Admir, Dzamastagic
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Armin, Dzamastagic
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Bankers utlåning till mikroföretag: En kvalitativ studie om hur handläggare bearbetar och bedömer mjuk information2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Banker hävdar att användandet av mjuk information är av stor betydelse vid kreditbedömning av företag som präglas av opacitet. Emellertid, till skillnad från hård information, ålägger banker ej konkreta riktlinjer för vilken mjuk information som handläggare förväntas samla in och rapportera samt hur bearbetningen av den bör ske. Syftet med studien är därför att undersöka vilken mjuk information handläggare lägger vikt på vid kreditbedömning samt jämföra hur det skiljer sig mellan individuella handläggare. Vidare ämnar vi att analysera hur individuella handläggare kognitivt bearbetar den tvetydiga mjuka informationen för att göra den begriplig och användbar. Vi provar följande faktorer som må påverka handläggarens tillvägagångssätt: erfarenhet och kunskap, lånesituationers osäkerhetsgrad, samt tidsfaktor. Studien präglas av en kvalitativ forskningsstrategi där datainsamling skett via semistrukturerade intervjuer med sju handläggare som besitter olika nivåer av expertis inom kommersiell utlåning. Med hjälp av den kritiska incident-tekniken analyserar vi hur handläggare bär sig åt för att bearbeta och bedöma mjuk information i verkliga lånesituationer där hård information är bristfällig eller obefintlig. I kontrast till detta undersöker vi även hur handläggare uppfattar att de bär sig åt i generella lånesituationer där osäkerheten är väsentligt lägre. Resultatet visar att det råder tydliga skillnader i hur stor vikt olika handläggare lägger på olika mjuka informationssignaler vid kreditbedömning av mikroföretag. Vidare kan även sägas att särskild mjuk information kopplat till företagsledarens professionella bakgrund, affärsplanen/idé samt branschen betraktas vara av störst betydelse. Signaler som marknadsföring och attityd gentemot tillväxt anses enligt deltagarna främst ha en mindre till ingen betydelse. Övriga signaler som identifierats präglas istället av skilda åsikter bland handläggarna. Härnäst finner vi att tillvägagångssättet för att bearbeta olika typer av mjuk information varierar bland handläggare. Resultatet indikerar att erfarna handläggare anstränger sig mer för att samla in och överväga den mjuka informationen om företagsledaren men är dock samtidigt mer benägna att gå på intuition vid bedömning av branschen som företaget verkar inom, vilket står i kontrast till de oerfarna handläggarna. Mindre ansträngning hos oerfarna handläggarna att bearbeta mjuk information om företagsledaren tycks vara kopplat till begränsningarna med att urskilja samt tolka relevanta informationssignaler. Vidare indikerar studiens resultat att handläggare påverkas av den upplevda osäkerheten kopplat till lånesituationer och att ansträngningen till att uppmärksamma sig på och reflektera kring mjuk information förändras i takt med osäkerhetsgraden. Slutligen framstår det som att individuella handläggare utgår från olika kognitiva stilar där det tillämpas en kombination av analytiska och intuitiva metoder för att bearbeta mjuk information, snarare än att strikt förlita sig på ett av tillvägagångssätten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Isabella
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hägge, Magdalena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Organisatorisk lojalitet i en turbulent tid av hög tillväxt: En empirisk studie av 223 anställda i svenska gasellföretag2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisatorisk lojalitet är en viktig bestämmande faktor för ett företags prestation och effektivitet. Under de senaste åren har intresset ökat för nystartade, snabbväxande företag och deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Studier inom gasellföretag har tidigare baserats på företagens grundare och chefer. Syftet i detta examensarbete är därför att undersöka de anställdas grad av organisatorisk lojalitet och vilka faktorer som påverkar lojaliteten. Examensarbetet var av kvantitativ karaktär och genomfördes med hjälp av en enkätundersökning i vilken 223 respondenter deltog. Alla respondenter arbetar i svenska gasellföretag. Examensarbetets insamlade data analyserades med hjälp av multivariat regressionsanalys och hypotestest. Cronbach’s alfa användes för att säkerställa måttens reliabilitet. Resultatet visar att positiva samband finns mellan anställdas närhet till grundaren, erkännande och arbetstillfredsställelse samt organisatorisk lojalitet. Resultatet visar även ett negativt samband mellan monetära incitament och organisatorisk lojalitet. Studiens resultat ger implikationer för gasellföretags ledare genom att beskriva hur de kan öka den organisatoriska lojaliteten för att styra organisationen mot fortsatt tillväxt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Aitomäki, Yvonne
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Materialvetenskap.
  Allard, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Lin, Janet
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Sandström, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  LTU Teaching guide to e-learning: how to clear the mist of teaching through the cloud2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Alatalo, Frida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Maja, Nilsson
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Paradoxen mellan styrning och inflytande: En fallstudie inom en svensk myndighet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Regeringen har aviserat att nya styrmodeller ska utvecklas inom offentlig sektor som ger medarbetarna större frihet och ökat inflytande. Dessa modeller förväntas prägla nya styrmodeller inom offentliga organisationer. Ur ett teoretiskt perspektiv kan styrning och inflytande betraktas som varandras motsatser och mellan dessa kan det uppstå spänningar som skapar ett paradoxalt förhållande. Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge upphov till spänningar. Syftet uppnås genom att konceptualisera styrning, inflytande och otydlighet. Examensarbetet baseras på ett fall inom offentlig sektor. En kvalitativ forskningsansats har tillämpats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med både chefer och medarbetare. Resultatet visar att ökat inflytandet har lett tillen otydligare styrning som i sin tur gett upphov till förvirring och missnöje bland anställda. Spänningarna som ger upphov till paradoxen består av skilda uppfattningar kring organisatoriska mål samt motstridiga intressen. För att mildra spänningarna som uppstår av paradoxen behöver graden av rolltydlighet och förståelsen för de politiska målen ökas innan ledningen ger medarbetare ökat inflytande. Ledningen kan använda metoder för att reducera kulturella spänningar i syfte att uppnå en samsyn genom hela organisationen. Den optimala graden av inflytande beror även av olika situationsfaktorer. Styrningen kan därför anpassas efter både verksamhet och miljö. Detta paradoxala förhållande mellan styrning och inflytande har funnits inom Polisen och det finns skäl att tro att samma typ av spänningar även finns inom andra offentliga organisationer. Ur skattebetalarnas perspektiv är det av största vikt att offentliga organisationer styrs på ett så effektivt sätt som möjligt för att medborgarna ska erhålla största möjliga värde av de offentliga tjänsterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Albadvi, Amir
  et al.
  Tarbiat Modares University.
  Gharaee, Roudabeh
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi. Tarbiat Modares University.
  Drivers and barriers of E-banking adoption: case of Karafarin bank2009Inngår i: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Society: ICDS 2009 : 1 - 7 February 2009, Cuncun, Mexico / [ed] Yutaka Takahashi, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2009, s. 235-240Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates drivers, determinants and barriers of electronic banking adoption in Iran. Results of the analysis of information gathered through comprehensive interviews with the key managers of the pioneer private bank for e-banking adoption in Iran (KB) indicate that the adoption status is the transition of pre-development to development phase and the main drivers for adopting e-banking are downsizing, gaining competitive advantage, increasing market share and improving bank's image. The analysis further reveals that inefficient ICT infrastructure, political challenges and traditional organizational culture are barriers for adoption of e-banking in Iran. We conclude that banks in Iran need to web-enable themselves sooner or later and in order for the banks to overcome some of their barriers identification of the drivers for e-banking adoption would be a helpful tool.

 • 7.
  Al-Doori, Noor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36: En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–20152017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla

  börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en

  komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. Företagen försöker nämligen

  att undvika att tillämpa regeln eftersom de tycker att nedskrivningen ger en negativ syn på

  företagen. Denna studie syftar till att beskriva hur väl börsnoterade företag inom

  telekommunikationsbranschen efterlever IAS 36 och jämföra hur den förändras över tid. Detta

  utförs genom att undersöka årsredovisningar från alla fyra börsnoterade på large-cap listan

  inom telekommunikationsbranschen och använda en kvantitativ metod samt välja standarden

  IAS 36 p. 134. Resultaten presenteras i tabeller och diagram. Studien kommer fram till att

  graden av efterlevnad är väldigt olika bland företagen samt att graden av efterlevnad

  förbättras med tiden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alipour, Mehrdad
  et al.
  Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
  Damavandi, Mohammadreza
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  The impact of E-procurement implementation on performance of ship management companies: case study of IRISL2011Inngår i: 2011 IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN),, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2011, s. 618-622Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The rapid growth of competition in the market and the consequent changes in economic conditions impose organizations and firms to implement new technologies to stay competitive. Those firms which have not implemented technology at the proper time are at the risk of losing customers or suppliers [6]. Transportation industry in general and maritime transportation industry in particular are not exception in this regard. Operation in a very competitive market is the character of maritime transportation industry and the main driving factor toward implementing of technology in maritime transportation industry is continuous pressure for reducing overheads, costs and increasing efficiency and security [5]. Customers, partners, agents, collaborators, shippers, port operators, suppliers and service agencies are involved in the ship transport industry supply chain, and one of the major requirements in such a supply chain in which all concerned parties are scattered all over the world, is the high speed transferring of data between them. In order to achieve competitive advantage over the rivals, the e-commerce and e-business with their attributes are focal points for ship owners and other stakeholders [14]. In maritime transportation procurement process plays an essential role. Ships usually purchase a large quantity of supplies for maintaining daily operations. The procurement process in maritime industry should be organized in a way that enables efficient transfer of goods and services into vessels. Today, a major goal of a maritime's supply chain management is to apply information technology to their procurement systems efficiently and cost effectively. Moving away from traditional and paper based offline purchase processing to online procurement enables shipping lines to gain better procurement practices in terms of cost efficiency

 • 9.
  Allmén Sjöberg, Anton
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Nordström, Jakob
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Key factors for success in SMEs for developing market shares in Sweden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Competitive advantage has been an important aspect of strategy ever since Porter introduced the term in 1985. Today, small and medium enterprises (SME) make up a large part of the world´s economy. SMEs often operate in fast changing markets where innovation and growth are essential for success. To be able to survive they must ensure their competitiveness towards both SMEs and also larger competitors. Since many SMEs face limitations in their resources it is necessary for them to know how to use them efficiently. All this puts pressure on many SMEs to ensure their success and they need knowledge about how to create a competitive advantage while still managing their business limitations. Therefore, the purpose of this thesis is to create a better understanding for what existing resources SMEs can use to gain a competitive advantage on the market.

  To create a deeper understanding of what resources that Swedish SMEs can use to gain a competitive advantage a qualitative research approach was used. Semi-structured interviews were conducted with three different Swedish SMEs. The gathered data was then analyzed with a thematic approach to easier compare it with previous literature. The findings of this analysis showed that factors such as knowledge, relations, niche strategy and internationalization were considered important for SMEs to gain a competitive advantage.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Karlsson, Josefine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Vad tycker egentligen Baby boomers respektive Generation Y om belöningar?: En fallstudie i humankapitalintensiva organisationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en humankapitalintensiv organisation är det viktigt att behålla kunskapen, därför behöver ledningen vetskap om hur personalen styrs och motiveras för att behålla kunskapen inom företaget. Detta sker lättast med hjälp av styrverktyg varav belöningar är ett av de vanligaste verktygen, dessa är oftast utformat som finansiell eller icke-finansiell belöning. Det finns svårigheter att ta fram belöningar som motiverar hela personalstyrkan då det finns tre generationer som styrs och motiveras på olika sätt, vi har valt att studera de två extremerna Baby boomers och Generation Y. Dessa generationer representerar etablerade aktörer på arbetsmarknaden samt yngre aktörer som är i början av sin karriär, dessa har olika motivationsbehov. Litteraturen säkerställer inte hur organisationer effektivt motiverar generationer med hjälp av styrverktyg. Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för hur humankapitalintensiva organisationer bör använda finansiella och icke-finansiella belöningar för att motivera sin personal. Vidare vill vi beskriva Baby boomers och Generation Y ́s syn på dessa belöningar, jämföra om motivationen vid användningen av belöningarna skiljer sig åt mellan generationerna och slutligen analysera vad eventuella skillnader kan bero på. För att nå vårt syfte har vi, på aktörsnivå, intervjuat åtta bankanställda. Vi delade upp aktörernas svar i motivationsfaktorer som vi sedan testade mot studiens uppställda teser. Analysen resulterade i att Baby boomers motiveras och styrs bäst med hjälp av icke-finansiella belöningar medan Generation Y behöver en blandning av båda belöningsformerna. Fortsatt forskning kan vara att även ta in Generation X i jämförelsen för att se hur hela personalstyrkan kan motiveras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Jim
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Lindqvist, Oscar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Vad motiverar eliten?: En kvalitativ studie om monetär ersättning som statussymbol2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt vad som motiverar eliten inom svenskt näringsliv. Syftet med denna uppsats var att beskriva och skapa förståelse för vad som motiverade eliten att prestera och utvecklas. Avsikten var att förstå om det kunde finnas andra orsaker till strävan efter större monetär ersättning än själva behovet av ersättningen. Som grund för studien har teorier använts inom styrning av individer i organisationer tillsammans med teori om makt och status till följd av ekonomisk ställning. Det empiriska materialet bestod av kvalitativa intervjuer med VD:ar på fyra större svenska företag, där fokus låg på vad som motiverade personer på toppositioner inom sin yrkeskategori. En slutsats av studien var att arbetet i sig var den främsta motivationsfaktorn hos intervjupersonerna, följt av ens prestation på arbetet och att få erkännande genom bekräftelse. Att ha makt att påverka det företag intervjupersonerna ledde ansågs även vara motiverande. Däremot att monetär ersättning skulle vara drivande var inget som lyftes fram i studien, men det visade sig ändå vara grundpelaren för att få den ekonomiska eliten att bli motiverade till själva arbetet. För vidare forskning föreslogs en kvantitativ studie för att kunna dra bredare slutsatser, alternativt observera eliten i syfte att studera fenomenet status.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Kent
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Drangel, Camilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Prestationsbaserad resursfördelning inom högre utbildning: En kvalitativ fallstudie om hur undervisningskvaliteten påverkas2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här fallstudien undersöks hur undervisningskvaliteten inom högre utbildning påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem vid Luleå tekniska universitet. Författarna har även undersökt under vilka förutsättningar undervisningen kan få högre (lägre) kvalitet vid en tilldelning av större (mindre) ekonomiska resurser. Som grund till denna studie ligger den kritik som det befintliga systemet har fått och Regeringens vision att ta fram ett nytt resursfördelningssystem för högre utbildning. Enligt dagens system fördelas delar av ersättningen till universitet baserat på hur många studenter som examineras och godkänns på kurser och utbildningsprogram. Teorierna i studien baseras på Simons modell över styrningens hävstänger, strategisk styrning, professionsteori samt prestationsbaserad styrning för att få en djupare förståelse kring ämnet. Det insamlade materialet bestod av kvalitativa intervjuer med lärare på universitetet och med lärarnas uppfattning i fokus. Resultatet av studien indikerar att undervisningskvaliteten inom högre utbildning inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem. Det ligger inte i lärares natur att manipulera resultat i ett ekonomiskt syfte vilket kan förklaras av yrkesstoltheten inom deras profession. Vidare kan en förutsättning för att en större tilldelning ekonomiska resurser kan leda till högre kvalitet i undervisningen, vara att lärare inte ska behöva arbeta på fritiden i lika stor utsträckning. Lärares återhämtning är viktig och kan på lång sikt påverka kvaliteten i undervisningen. För vidare forskning föreslår författarna en större undersökning omfattande flera universitet. Det för att möjliggöra jämförelse och för att få en mer generell uppfattning om hur undervisningskvaliteten påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13. Andersson, Simon
  et al.
  Arnvaller, Kevin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Social Media: How to Interact with Millennials and Make Use of Self-Segmentation: A Case Study of Swedish Millennials’ Behavior on Facebook2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Social media are online accommodations where users can interact with other users, which has become a phenomenon that has grown and completely exploded over the past decade. Companies are well aware of this and has invested a large amount of resources in order to establish a better contact with their customers. Companies have several different fields of applications with social media such as gathering information, promotion, communicating with customers and reach out to desired audience effectively. Millennials are the generation who most frequently use social media and also grown up during the phenomenon's development. Previous research has shown that companies have had difficulties in reaching out to the millennial generation. This thesis purpose is to gain a deeper understanding of how companies can use social media to facilitate the segmentation process and effectively reach out to the millennial generation. Therefor two research questions have been established. The two research questions have been answered with assistance from relevant theory and research in the subject area.

  A case study was applied for the study, where the data was gathered from two focus groups discussing the social media platform Facebook. Each focus group consisted of eight participants within the millennial generation containing basic knowledge in marketing. The study’s result indicates millennials to follow (and thereby self-segment themselves) influential profiles they have a personal interest towards. However, Facebook is not the platform where the millennials follow these profiles. The study also indicates the best way to capture millennials interest on Facebook is through short, humorous videos with an interest capturing beginning. The study’s results also show millennia’s have a low interest in interacting with companies on Facebook.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Simon
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Öström, Christian
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Tillit, styrning och service: En kvalitativ studie av Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. Idag genomförs en reform av styrningen inom den offentliga sektorn där det nya styrsättet går under benämningen tillitsbaserad styrning. Det syftar främst till att öka tilliten till professionerna och medborgarna. Denna studie utgör en kvalitativ fallstudie av Skatteverkets implementering av den tillitsbaserade styrningen och de utmaningar som uppkommer i samband med detta. Studien har genomförts på Skatteverkets kontor i Luleå, där chefer och medarbetare har djupintervjuats i två faser. En tematisk analys har använts för att analysera insamlade data och fyra huvudsakliga teman har identifierats; teambaserat arbetssätt, medarbetaransvar, kundperspektiv och prestationsutvärdering. Studiens huvudsakliga slutsatser är att Skatteverkets tolkning av tillitsbaserad styrning är ett teambaserat arbetssätt, som implementerats på ett i huvudsak decentraliserat sätt och med viss hjälp av Susan A Wheelans fyrstegsmodell. Vidare kan konkluderas att den största utmaningen är att anpassa prestationsutvärderingen efter det nya arbetssättet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15. Andersson, Sven
  Framing radical innovation: Mapping individuals frames of references in radical innovation2005Inngår i: NFF 2005: The 18th Scandinavian Academy of Management Meeting, Aarhus: Aarhus School of Business , 2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 16. Andersson, Sven
  Product innovation processes: conceptual and methodological considerations2007Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the social dimension of individuals engaging in the product innovation process in order to develop and choose techniques for knowledge creation about the social evolvement of a product innovation. The social dimensions of product innovation processes are particular interesting, since many firms today organize their processes by combining individuals from different functions and knowledge areas. The main argument is that decreasing the product's time to market saves costs through divergent perspectives of the product innovation early in the product innovation process; thus, understanding the social dimension may contribute to improving a firm's product innovation process. This is addressed by (1) developing a conceptual model of the product innovation process in respect to the dynamic interplay between individuals in terms of social and cognitive dimensions; (2) formulating a research plan for a significant test of the model; (3) empirically testing a significant part of the research plan on one individual participating in a product innovation process; and (4) developing a research plan based on this test. In this study, development of the conceptual model is based on a literature review. The significant test and the formulation of a research plan are based on the repertory grid technique, social network analysis, and alter-ego network analysis in order to understand if these techniques could be applied to the central concepts, which are, frame of reference, thought, action, interaction, and structures. The significant test indicated a complex relationship between the central concepts, which implies a need for researchers to combine techniques and to participate within the process.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Andersson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  The fuzzy front end of product innovation processes: the influence of uncertainty, equivocality, and dissonance in social processes of evolving product concepts2010Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Developing new products is essential for the long-term survival of companies. The fuzzy front end (FFE) is the first phase in the product innovation process and is considered an important determinant for successful product innovation. This thesis addresses the social process in which individuals evolve a product concept in the fuzzy front end. In the FFE individuals must evolve a clear view of 'customer', 'competitor', 'resource' and 'technical solution' aspects regarding the product concept before a go/no-go decision is made and the product concept proceeds to implementation in the development phase. The clearness required regarding these four aspects is acquired through the social process, where individuals think, act, and interact in relation to ‘the self' and significant others. The social process in FFEs is addressed through three research questions. The first general research question is; (1) how do product concepts evolve through the social process in success and failure FFEs? From the general research questions, two specific research questions are addressed: (2) how do uncertainty, equivocality and dissonance influence the social process when evolving a product concept in the FFE? And (3) how do individuals cope with uncertainty, equivocality and dissonance when evolving a product concept in the FFE? To answer the research questions, data have been collected using the repertory grid technique, the techniques for analyzing social networks and alter-ego networks, and narratives. The data collected derives from four companies which were selected to maximize differences in terms of technologies between companies and thus, differences in the FFEs. Within the four companies 32 fuzzy front ends of product innovation processes have been studied, and one success and one failure FFEs are described for each company. In total, 22 respondents were interviewed regarding 23 successful and 9 failure projects. The data have been analyzed on both the individual and group level. The analyses involved repertory grid analysis in order to identify how individuals construct uncertainty, equivocality and dissonance in their frames of reference. The repertory grid analyses also provide information about relations in the social process regarding thoughts and interactions in success and failure FFEs and distinctive thought patterns, i.e. homogeneity on the group level. The analyses of narratives provide pictures and information about the FFEs and how individuals addressed uncertainty, equivocality and dissonance. The main findings are that (1) dissonance is a central concept to address in the fuzzy front end in order to understand how clearness of a product concept evolves, and (2) the identification of relations between thought, action, and interaction on the one hand and uncertainty, equivocality, and dissonance on the other, which helps us understand the differences between uncertainty, equivocality and dissonance. Lastly, the findings (3) show that differences exist in the social process based on the type of technology characterizing daily production in the companies.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Andéhn, Mikael
  et al.
  School of Business, Stockholm University.
  Kazeminia, Azadeh
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Lucarelli, Andrea
  Stockholm University.
  Sevin, Efe
  School of International Service, American University.
  User-generated place brand equity on Twitter: The dynamics of brand associations in social media2014Inngår i: Place Branding and Public Diplomacy, ISSN 1751-8040, E-ISSN 1751-8059, Vol. 10, nr 2, s. 132-144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social media provides a unique opportunity for brand analysis. The mere fact that users create content and messages through social media platforms makes the detailed monitoring of temporal variation in brand images possible. This research analyzes data collected from a specific social media platform, Twitter, about the city of Stockholm over a 3-month period to analyze how social media could be conceptualized as a new venue for place brand meaning formation, and to see how user-generated content pertains to the issue of place brand equity. Using semantic and content analyses, assemblages of place brand-related themes are explored. Subsequently, these assemblages of themes are deconstructed at a conceptual level and then subjected to frequency analysis, revealing an underlying typology based on characteristics of the temporal variation of the various types of brand elements. These results are explored on the basis of both how they apply to the understanding of content on social media in general and how they apply to the online presence, or digital footprint, of place brands

 • 19.
  Arvidsson, Susanne
  et al.
  Lunds universitet, Förettagsekonomiska institutionen.
  Blomkvist, Marita
  Department of Business and Administration, School of Business Economics and Law, University of Gothenburg.
  Hartmann, Berit
  Department of Business and Administration, School of Business Economics and Law, University of Gothenburg.
  Johansson, Jeaneth
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design.
  Jonäll, Kristina
  Department of Business and Administration, School of Business Economics and Law, University of Gothenburg.
  Hur kan utbildning och forskning inom ämnet företagsekonomi bidra till hållbart företagande?2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med sessionen är att lyfta upp hur utbildning och forskning inom ämnet företagsekonomi kan bidra till hållbart företagande. Vårt fokus är dels att kartlägga den befintliga situationen och dels att diskutera framtida utmaningar och kunskapsbehov som ytterligare kan stärka det företagsekonomiska bidraget till hållbart företagande. Först kommer vi att diskutera hur hållbarhetsperspektivet (sustainability, CSR, business ethics) idag integreras i företagsekonomisk grund- och forskarutbildning i Sverige. Därefter kommer vi att lyfta upp exempel på svensk hållbarhetsforskning inom ämnet företagsekonomi samt hur denna på olika sätt kan implementeras ute i företag och organisationer och därigenom bidra till hållbart företagande. Forskning som kommer att belysas är bl.a. hållbarhetsredovisning, integrerad rapportering, värdering av hållbarhetsprestationer och väsentlighetsanalyser.

 • 20.
  Ashkani, Vahid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Lundqvist, Joel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Finansiella rapporter som instrument för att förbereda investerare på en redovisningsförändring: Upplysningar om IFRS 16 bland företag på Stockholm Large Cap 2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en ny leasingstandard. Syftet är att skapa konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska underlätta användarnas ekonomiska beslut. Tidigare studier visar att den nya leasingstandarden medför effekter på företagens redovisningen och finansiella nyckeltal. Emellertid finns lite kunskap om hur företagen på Large Cap förbereder sina investerare på en ny leasingstandard. Följaktligen är syftet med studien att beskriva hur svenska Large Cap företag väljer att förbereda sina investerare med upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter. Vidare syftar studien till att förklara hur graden av förberedelse påverkas av leasingintensitet, antal bevakande analytiker och vilken implementeringsmetod företagen väljer vid införandet IFRS 16. För att satisfiera syftet användes agentteorin och teorin om frivilliga upplysningar för att analysera och förklara företagens val att lämna förberedande upplysningar. Upplysningarna kvantifierades genom att upplysningarna i företagens fjärde kvartalsrapport och årsredovisning 2018 kodades med en diskret variabel. Resultatet visar att företagen på Large Cap förbereder sina investerare med mer omfattande upplysningar i årsredovisningen jämfört med kvartalsrapporten. Företagen bedömer att kvalitativa upplysningar är av mer väsentligt värde för investerare än kvantitativa upplysningar eftersom de kan skapa bättre förståelse för leasingstandardens innebörd hos investerare. Vidare visar studien att varken leasingintensitet, antal bevakande analytiker eller val av implementeringsmetod påverkar företagens förberedande upplysningar. Den rimligaste tolkningen är att leasingintensiva företag inte bedömer att effekterna av leasingstandarden är av mer väsentligt värde för investerare än icke-leasingintensiva företag. En förklaring till att det inte föreligger ett samband mellan antal analytiker och företagens förberedande upplysningar kan förklaras av att företagen inte upplever att upplysningar om leasingstandarden leder till fördelar. Istället kan upplysningarna resultera i negativa marknadsreaktioner. Resultatet visar även att en övervägande andel av företagen på Large Cap föredrar den förenklade metoden till förmån för den retroaktiva metoden vid implementering av leasingstandarden. Författarna kan emellertid inte dra säkra slutsatser om företagen som använder den retroaktiva metoden förbereder sina investerare med mer omfattande upplysningar än företagen som använder den förenklade metoden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Asosheh, A.
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Bagherpour, S.
  TPB for recommender system in Iran retail sector2008Inngår i: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on E-Activities: E-ACTIVITIES'07, 2008, s. 354-358Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rise of ecommerce, which followed by Internet, has created some complexities in most industries. Retail was not exempt from these obstacles. To overcome the information overload for Internet shoppers, several recommender systems (RS) have been developed. RS monitor the past actions of a group of customers to make a recommendation to individual members of the group to mitigate the problem of vast product information. The main issue is adoption and implementation of RS to be suitable for society and avoid wasting time, energy and cost. Therefore, we compare several models of acceptance and introduce the critical and main parameters of an acceptance model, which guarantee the result of RS employment. To verify the validity of the parameters, an extended model of theory of planned behavior (TPB) acceptance has been provided for a case of the retail industry in IRAN.

 • 22.
  Atlegard, Lorraine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Grönlund, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Kommunikation av intern ekonomiinformation: en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. Företag upplever ofta kommunikationsproblem och svårigheter med att nå ut med intern information. Det uppstår barriärer i kommunikationen mellan sändare och mottagare, vilket orsakar att budskapet inte når fram. Företag med hierarkisk struktur med flera ledningsskikt tenderar att uppvisa sämre kommunikation jämfört med mindre företag. Syftet med studien är att identifiera organisationsbetingade barriärer som kan uppstå i kommunikationen av intern ekonomisk information mellan vd -mellanchef -medarbetare i ett storthierarkisktföretag. Genom undersökning av kommunikationsprocessen ämnar studien att urskilja barriärerna samt ge förslag på hur dessa kan överbryggas. Studien har även för avsikt att utröna vad som fordras för att intern ekonomiinformation ska få en målöverensstämmande verkan.För att svara på syftet utfördes en fallstudie av kvalitativ karaktär. Intervjuer genomfördes med utgångspunkt i en teoretisk kommunikationsmodell som sedan låg till grund för analysen. Resultatet visar att otillräckliga ekonomikunskaper, skilda ekonomikunskaper mellan sändare och mottagare, tidsbristsamtför mycket eller för lite ekonomiinformation är barriärer som kan uppstå. Resultatet visar även att det fordras att informationen som kommuniceras är anpassad så att den är relevant och lätt att förstå för mottagaren för att den ska verka målöverensstämmande. För att överbrygga dessa barriärer rekommenderas att företag erbjuder kompetensutveckling och att sändaren av informationen skapar sig en uppfattning både om mottagarens kunskapsnivå och informationsbehov för att sedan anpassa informationen efter det. Slutligen är det viktigt att göra en prioritering av hur arbetstiden ska fördelas, så att det ges tillräckligt med tid till kommunikation av ekonomiinformation. Ett förslag till vidare forskning är att inrikta undersökningen mot individbetingade barriärer som kan uppkomma i kommunikationen av intern ekonomisk information.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Extern. Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Mälardalens högskola.
  Westerberg, Mats
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Entrepreneurship in teacher education: Conceptualisation and tensions2018Inngår i: Entrepreneurship, Innovation and Education: Frontiers in European Entrepreneurship Research / [ed] Ulla Hytti, Robert Blackburn & Eddy Laveren, cheshire: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 123-145Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship education is an area of growing importance within entrepreneurship research. This book critically discusses innovation and entrepreneurship in new and varied contexts in Europe. Entrepreneurship, Innovation and Education explores the need for researching innovation and learning in family firms, micro firms, SMEs and in rural and network contexts. The chapters offer new insights into the antecedents of business performance in SMEs by investigating social capital and marketing capabilities. The book includes a new typology for analysing entrepreneurship education programmes, discusses opportunities for embedding entrepreneurship in teacher education and explores entrepreneurship in the informal learning arenas in universities. This book includes a wide range of studies from different analytical and methodological perspectives and from various regional and industrial contexts. As such, it is a valuable tool for advanced students of European entrepreneurship. Researchers in entrepreneurship will also benefit from the up-to-date research analysis in this book.

 • 24.
  Backteman, Joel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Ejnestrand, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Användningen av investeringskalkyler för kapitalintensiva investeringsprojekt: Fallstudier i den tidiga fasen av investeringsprocessen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De traditionella investeringskalkylerna används under investeringsprocesser för kapitalintensiva investeringar trots att de kritiserats för att vara otillräckliga.  Det råder dock olikheter i hur de används i den tidiga fasen av processen innan ett beslut är taget. Medan en del menar att investeringskalkyler används på ett traditionellt sätt, som styrverktyg för att fatta rationella beslut, menar andra att de används mer som ett stöd under investeringsprocessen. Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för hur de traditionella investeringskalkylerna används för kapitalintensiva investeringsprojekt i den tidiga fasen av investeringsprocessen. Samt att identifiera om skillnader finns i användningen mellan företag i olika branscher och analysera vad dessa eventuella skillnader kan bero på. En fallstudie har genomförts där fem aktörer verksamma inom olika företag har intervjuats. Resultatet visar att kalkylerna framför allt används som ett stöd under investeringsprocessens tidiga fas. Detta genom att fungera som ett gemensamt underlag för diskussion samt genom att bidra till en effektiv process när det kommer till att välja mellan olika investeringsalternativ. Vissa skillnader i hur investeringskalkylerna används kunde identifieras mellan företagen vilket till viss del kan bero på branschtillhörighet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bajaj, Jaidev Singh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hjelm, Hugo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Arbetsrelaterad stress och juniora revisorers psykologiska välbefinnande: En kvantitativ studie inom Big Four2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The background of this study derives from the fact that the auditing sector is characterized by excessive workload, psychological ill-health and high staff turnover. Prior research emphasizes the effects on chartered accountants, auditing quality and organizational consequences. The purpose of this study is therefore to examine junior auditor’s individual well-being, hence the research question: What is the relationship between workload, role conflict and role ambiguity together with psychological well-being of junior auditors? Cooper and Marshalls theory of occupational sources of stress is the basis for this study and the research model originates from Jones, Norman and Wier. A survey was sent to 201 junior auditors in Stockholm working within Big Four, furthermore, to answer the research question at hand, hypothesis testing is applied. Results of this study shows that work overload is the most prominent of the examined variables, but psychological ill-health could possibly derive from other non-studied factors. Conclusively, the study shows that junior auditors neither experience role conflict or role ambiguity, and therefore, solely workload has a negative effect on occupational stress and psychological illhealth. Further researchers should conduct a qualitative study in order to gain greater understanding of the individuals, but also to examine whether other variables can affect junior auditors.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Bal, Anjali S.
  et al.
  Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University.
  Pitt, Leyland
  Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University.
  Steyn, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Wallström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Styvén, Maria Ek
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  You know you've got to, express yourself: A comparative study of self-expression through brand, women in six Asian nations2015Inngår i: The Sustainable Global Marketplace: Proceedings of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Coral Gables, FL USA May 24-27, 2011 / [ed] Mary Conway, Cham: Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag, 2015, s. 165-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Consumers express themselves in a multitude of ways; one expression mechanism is brand consumption. Self-expression can be an important driver of consumer preference and choice. Despite the importance of self-expression, additional research is needed as to how brands are used as a means of self-expression. Previous studies indicate that the importance of brands for self-expression can differ across cultures. This study explores how female consumers in six Asian nations differ in the extent to which they express themselves through the use of their favorite brands.

 • 27.
  Bal, Anjali S.
  et al.
  Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University.
  Pitt, Leyland
  Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University.
  Steyn, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Wallström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Styvén, Maria Ek
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  You know you've got to, express yourself: A comparative study of self-expression through brand, women in six Asian nations2011Inngår i: The Sustainable Global Marketplace: Proceedings of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Coral Gables, FL USA May 24-27, 2011 / [ed] Mary Conway, The Academy of Marketing Science, 2011, s. 165-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Consumers express themselves in a multitude of ways; one expression mechanism is brand consumption. Self-expression can be an important driver of consumer preference and choice. Despite the importance of self-expression, additional research is needed as to how brands are used as a means of self-expression. Previous studies indicate that the importance of brands for self-expression can differ across cultures. This study explores how female consumers in six Asian nations differ in the extent to which they express themselves through the use of their favorite brands.

 • 28.
  Baptista, Cristina
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Forsberg, Lars-Ole
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Industrial buying behavior in the Swedish and Polish mining industries: a comparative study1997Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Baptista, Cristina
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Industrial buying behavior in the Swedish and Polish mining industries1998Inngår i: Marketing advances in theory, practice and education / [ed] Duncan J. Herrington; Ronald D. Taylor, Society for Marketing Advances , 1998, s. 93-99Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Baptista, Cristina Sales
  Luleå tekniska universitet.
  Buying behavior and long-term relationships in the metal mining industry: case studies of capital equipment buying2001Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis deals with industrial buying behavior and long-term relationships in the metal mining industry. The mining environment is increasingly competitive as a result of globalization, deregulation and privatization, technological improvements, and eco-sensitivity. Hence, metal mining companies have to strive for higher productivity allied with lower costs. Sound capital equipment investments can bring about considerable costs reductions and long-term benefits for these companies. The overall purpose has been to study the buying of capital equipment by metal mining companies. Two studies were conducted. The first study investigates the industrial buying behavior of four Swedish metal mining companies (Ammeberg AB, Terra Mining AB, Boliden Mineral AB, and LKAB), and one metal mining company in Poland (KGHM). The buying behavior is characterized through the description of the buying process when buying capital equipment, the identification of those who participate in this process, the understanding of their involvement and influence, and the assessment of the main factors that affect the buying of capital equipment. The second study focuses on the development of the long-term relationships that metal mining companies establish with the sellers of capital equipment. Four cases of long-term relationship development are investigated in the metal mining industry in Portugal (Somincor and Atlas Copco, Beralt and Atlas Copco, Somincor and Sandvik, and Beralt and Sandvik). The development of the long-term relationships is characterized along four groups of variables (contextual, task, interaction processes, and outcomes). The buying processes of capital equipment were found to be similar among all the metal mining companies studied (whether located in Sweden, Poland, or Portugal). In all the cases, negotiation was identified as an extremely important buying activity. Metal mining companies can be characterized as highly production-oriented and this underlies the dominance that is commonly exerted by the production department. The domesticated nature of the market, in which the exchanges of capital equipment occur, leads to the establishment and development of long-term relationships. It was found that metal mining companies aspire to long-term relationships and regard their capital equipment suppliers’ as business partners. Compatibility between organizations’ objectives and strategies, and the choice of a direct channel (for the seller) are important driving forces for the establishment and development of these relationships. High product importance and complexity, and low substitutability of the capital equipment also aid relationship development. The functional reliability and degree of customization of the capital equipment also affect these relationships, particularly the nature of the interaction processes that occur between the companies. Exchanges are very much determined by the extent of supplier-based adaptations (product-design adaptations, technical assistance, stockholding, after-sales agreements). The outcomes of the relationships can be regarded as a consequence of the interaction processes developed between the parties. Customer-based assessments of these outcomes are very much related to the technical dimensions of the capital equipment, such as functional reliability and technical assistance. In turn, supplier-based assessments are more related to the buyers’ credibility and stability. Network effects on the development of the studied relationships are also assessed. In line with these findings, the contribution of this thesis includes the development of a model of analysis appropriate for the study of the development of long-term relationships in the metal mining industry.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Barius, Bengt
  Luleå tekniska universitet.
  Expert monitor panel inverview research, empir: a method for generation of qualitative market information1992Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Barius, Bengt
  Luleå tekniska universitet.
  Handläggning och beslut i investeringsärenden1989Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Barius, Bengt
  Luleå tekniska universitet.
  Malmfältens Försäljnings AB: från ide till verklighet1989Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Barius, Bengt
  Luleå tekniska universitet.
  The innovation cube, a three-dimensional model of product, production and marketing processes1992Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Barius, Bengt
  Luleå tekniska universitet.
  Underleverantörföretags diversifiering med egna produkter: en förstudie1989Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Baur, Tabea
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Nyström, Björn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  The effect of eWOM components on brand attitude and purchase intention: A cross country study between Germany and Sweden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today ́s technical environment people are surrounded by information. The revolution of the Internet provides consumers with different channels where product information can be found and consumed. But what makes consumers pick specific products online? Firms need to be aware of what influences consumers to read a specific information and to what end this information alter their opinion towards the product and the brand. eWOM has been recognized as an important marketing communication tool and needs to be included in the firms marketing mix. Thus, this study took a closer look at five, previously established components of eWOM and investigated their effect on brand attitude and purchase intention.

  To gain a deeper understanding of eWOM components ́ influence on brand perception, decision-making process and eWOM management, a qualitative research approach was taken. A single case study was conducted towards two different samples from two cultures (i.e. Germany and Sweden) to gather data to explore the topic further. The findings show that the five selected components cannot be seen uniquely but are connected to each other and depend on factors surrounding the component such as source trustworthiness. Furthermore, findings suggest that the opinion towards and effect of components depend on the recipient ́s culture. However, further research is needed to examine this phenomenon from different perspectives.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Beheshti, Hoosang M.
  et al.
  Radford University.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  E-business diffusion in large Swedish firms2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Advances in e-business are potentially the most important development for both large manufacturing and service organizations around the globe. E-business technology affords the company to move from a traditional business model to a model that promotes shared activities, desicion making, and problem solving as well as strengthening the management of inter- and intra-organizationl processes.

 • 38.
  Beheshti, Hoosang M.
  et al.
  Radford University.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Henderson, Dale A. ,
  Radford University.
  The strategic and organizational impact of electronic business on large firms2008Inngår i: Journal of International Business Disciplines, ISSN 1934-1822, Vol. 2, nr 3, s. 48-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This research examines the impact of and the benefits derived from e-business integration in large manufacturing and service organizations in Sweden. Business managers are increasingly under pressure to improve the financial performance and the profitability of their companies. The Internet-based electronic business can provide opportunities for business ti improve the efficiency and the effectiveness of their business operations, to form partnership with suppliers, improve customer service, and to manage better their supply chain. The results show that large Swedish firms are benefiting from e-business implementation in many key areas of their business.

 • 39.
  Beheshti, Hooshang
  et al.
  Radford University, Radford, Virginia, USA.
  Hultman, Magnus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Jung, Marie-Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Opoku, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Electronic supply chain management applications by Swedish SMEs2007Inngår i: Enterprise Information Systems, ISSN 1751-7575, E-ISSN 1751-7583, Vol. 1, nr 2, s. 255-268Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Internet has become an integral part of business activities of most corporations today. Electronic supply chain management (SCM) can improve the operational efficiency of the firm by streamlining processes between the company and its suppliers, business partners, and customers. This research explores the extent and the degree of Internet application in Swedish small- and medium-sized enterprises (SMEs). The analyses of the data show that the Swedish SMEs use the Internet in their supply chain activities to a large degree. The study establishes some differences between smaller and larger organizations as well as between manufacturing and service companies.

 • 40.
  Beheshti, Hooshang M
  et al.
  Radford University.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Engström, Anne
  Competitive advantage with e-business: a survey of large American and Swedish firms2006Inngår i: Competitiveness Review: an international business journal, ISSN 1059-5422, E-ISSN 2051-3143, Vol. 16, nr 2, s. 150-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Advances in information and communications technology have allowed for a wide range of electronic business models and applications. These applications are providing a competitive advantage for organizations by creating efficiencies and cost reductions. Electronic business should be part of the overall corporate strategy and be integrated into core business processes. This study provides interesting insights into electronic business applications in large corporations and discusses similarities and differences that exist between Swedish and American corporations.

 • 41.
  Beheshti, Hooshang
  et al.
  Radford University.
  Oghazi, Pejvak
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Mostaghel, Rana
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  The impact of supply chain integration on manufacturing firms' financial performance and productivity2009Inngår i: Business Research Yearbook: Global Business Perspectives, International Academy of Business Disciplines , 2009, s. 632-639Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For decades, corporations have developed strategies and adopted new methods to integrate business processes and activities in order to improve firm performance and achieve both effectiveness and efficiency in their operations. Recently, many firms have focused on integrating both internal and external business activities of their supply chain into a standardized system. The supply chain system extends beyond the boundaries of a firm, considering the costs of all materials flows until products reach the final costumer. This study explores the extent of supply chain integration on the financial performance of the Swedish manufacturing firms.

 • 42. Beheshti, Hooshang
  et al.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  The benefits of e-business adoption: an empirical study of Swedish SMEs2007Inngår i: Service Business: An International Journal, ISSN 1862-8516, E-ISSN 1862-8508, Vol. 1, nr 3, s. 233-245Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The global nature of business today and the advances in information and communications technologies have compelled corporations to employ emerging technologies in order to remain competitive. In recent years electronic business has been adopted by many corporations to improve operational efficiency, profitability, and to strengthen their competitive position. This study examines the impact of web-based e-business on the small and medium-size enterprises (SMEs) in Sweden. The analyses of data collected for this study provide valuable information to the executives of manufacturing and service SMEs. The findings show that the SMEs in the sample have benefited from e-business implementation in both operational and performance areas of their organization.

 • 43. Beheshti, Hooshang
  et al.
  Salehi-Sangari, Esmail
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  The impact of technology on trading: past, present and the future1999Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study provides a base for understanding of the role of technology in trading. It evaluates the impact of technology on reshaping the structure of the flow of information in New York Stock Exchange (NYSE) and the electronic stock market (NASDAQ).

 • 44.
  Beninger, Stefanie
  et al.
  Simon Fraser University, Vancouver.
  Parent, Michel
  Simon Fraser University, Vancouver.
  Pitt, Leyland
  Simon Fraser University, Vancouver.
  Chan, Anthony
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  A Content analysis of influential wine blogs2014Inngår i: International Journal of Wine Business Research, ISSN 1751-1062, E-ISSN 1751-1070, Vol. 26, nr 3, s. 168-187Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - This exploratory study was conducted to analyze the content of influential wine blogs.Design/methodology/approach - The study used content analysis software, Leximancer, to analyze the entire contents of five influential amateur wine blogs. Findings - A key finding is that these blogs all balance self-promotion with the content of their blogs, namely wine and wine-related topics. The wine blogs, though evaluating wines in different ways, review not only the product attributes, but also the experience surrounding wine.Research limitations/implications - Limitations of this study include that the analysis only included five wine blogs and the content analysis was conducted by a sole researcher using a computerized approach.Practical implications - Wine blogs have increasing influence in the wine industry, especially those written by amateur wine bloggers. As such, understanding the tactics used by wine bloggers is of interest to practitioners who aim to market their wines using such channels, as well as providing insight into this contemporary platform for current and aspiring wine critics.Originality/value - This is the first content analysis study that analyzes the content of wine blogs as the readers themselves see it. It provides insights of value not only to those involved in marketing in the wine industry, but also to those interested in the developments of amateur blogs in marketing.

 • 45.
  Bennegren, Josephine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hagelqvist, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  The relation between dissatisfied customers and the motivation to engage in negative eWOM on a service organizations social community2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Engagement in social communities online have in the recent years showed a great globalpopularity. Both private people and organizations are using online social communities toposition themselves, taking place on different social media platforms. Every time a statementis made online regarding a product or service of an organization from a potential or formercustomer, the phenomena of electronic word-of-mouth (eWOM) is practiced. The purpose ofthis thesis was to provide a better understanding of the relationship of a perceived level ofcustomer satisfaction and motivation behind engagement in negative eWOM, concerning theservice organization industry. A conceptual framework built on previous literature wasconducted, demonstrating six defined drivers of negative eWOM. A questionnaire was sent outusing a non-probability sample, whereas the respondents answered questions concerningcustomer satisfaction and drivers of eWOM emanating from the conceptual framework.Further, the data was analyzed and presented by conducting a multivariate analysis of variance(MANOVA), whereas the independent variable was explained by the respondents answer ofwhat level of perceived customer satisfaction would motivate engagement in eWOM and thedependent variables was explained by the answers covering the drivers behind negative eWOM.Moreover, hypotheses were stated based on the conceptual framework and was tested with thefoundation of the MANOVA results. In conclusion, five out of six drivers showed a statisticalsignificant result and three out of six hypotheses were thereby supported. The one driver ofnegative eWOM which showed to be most dependent on customer satisfaction were anxietyreduction, which also showed the largest result of difference of estimated mean between anegative perceived level of customer satisfaction and a positive or neither/other. On the otherhand, the one driver that showed to be least depending on customer satisfaction was helping thecompany and the driver that showed the least difference of estimated mean between a negativeperceived level of customer satisfaction and a positive or neither/other was vengeance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bergdahl, Linnéa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hellström Karlsson, Julia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Dilemman och beslutsfattande inom den finansiella tjänstebranschen: En studie ur ett rådgivarperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Finansiella rådgivare är en yrkesgrupp som fyller en viktig roll i samhället. Samtidigt får de ofta utstå mycket kritik från olika aktörer i samhället vilket skadat allmänhetens förtroende för dem. Tidigare forskning kring finansiella rådgivare har ofta missat att skildra rådgivarens bild av yrkesrollen och har istället valt att fokusera på kunder och ledning. Denna studie bidrar till tidigare forskningsfält genom att (1) empiriskt undersöka vilka problem och dilemman finansiella rådgivare upplever att de ställs inför i sin yrkesroll samt vilka aspekter som influerar dem när de fattar beslut i dessa situationer. Studien bidrar även till tidigare forskningsfält genom att (2) analysera rådgivarnas problem och dilemman med utgångspunkt i deras omgivande system och aktörer. En studie av det här slaget kan (3) bidra till att bättre beslutsstöd utformas för rådgivarna genom att synliggöra och öka medvetenheten för de utmaningar de möter. Genom att anta en kvalitativ forskningsstrategi har tio intervjuer med finansiellarådgivare i Luleåområdet genomförts samt två med de viktiga branschaktörerna Finansinspektionen och SwedSec. Baserat på intervjuerna identifierades fem problemområden inom vilka dilemman kan uppstå för rådgivarna. Problemområden är (1) Dilemman som kan uppstå när regleringar från Finansinspektionen ska implementeras på operativ nivå, (2) Dilemman som uppstå på grund av organisationernas egna styrsystem, (3) Dilemman som kan uppstå på grund av organisationskulturen, (4) Dilemman som kan uppstå på grund av kundernas okunskap om den finansiella tjänstebranschen samt (5) Förväntningar från olika intressenter sätter press på rådgivarna. Vidare har fyra angreppssätt identifierats baserat på hur rådgivarna hanterar dessa problemområden. Angreppssätten är (1) Ta hjälp av kollegor, (2) Ta hjälp av intern support, (3) Luta sig mot regelverken samt (4) Tillämpa egen etik och moral. Rådgivarna i studien ansåg att oetiskt beteende inom branschen var ett individproblem i motsats till författarna som relaterade deras dilemman till situationsbaserade faktorer. Under studiens gång visade det sig att det ofta var svårt för rådgivarna att identifiera styrsystemens och intressenternas roll i att skapa dilemman för dem. En bild av en yrkesroll som präglas av individualism växte fram under studiens gång. Rådgivarna är ensamt ansvariga gentemot en rad olika intressenter där pressen på individen är stor samtidigt som medlen för att hantera pressen är relativt få. Detta ställer stora krav på rådgivarnas egen etik och moral. Tillräckligt beslutsstöd saknades inom problemområden som berörde exempelvis intressekonflikter. Studien är ett steg mot att undersöka hur organisationerna och samhället kan stötta rådgivarna i den viktiga funktion de fyller. I motsats till att undersöka hur samhället kan skyddas mot dålig rådgivning har studien valt att fokusera på hur rådgivarna kan få hjälp att hjälpa kunderna och samhället i stort. Detta genom att skildra yrkesrollen och därigenom skapa en djupare förståelse för den.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Bergkvist, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Eriksson, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Legitimitetsstrategier vid redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsrapporten: En totalundersökning av företag noterade på Stockholmsbörsen Large Cap2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler företag väljer idag att hållbarhetsrapportera. En av anledningarna till detta kan vara att de ser det som en nödvändighet att vara transparenta för att behålla eller skapa legitimitet. Det har dock visats sig att företag många gånger är rädda att redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsrapporten ska leda till att de förlorar legitimitet om aspekterna inte visar sig vara i linje med vad som av samhället anses korrekt. Trots osäkerheten kring detta är tidigare studier om hur företag faktiskt redovisar just negativa aspekter få. Där vill denna studie bidra till forskningsfältet genom att (1) identifiera vilka legitimitetsstrategier företag noterade på Large Cap använder sig av vid redovisning av negativa aspekter i hållbarhetsrapporten (2) kartlägga i vilken utsträckning dessa legitimitetsstrategier används och (3) analysera och pröva samband mellan storlek, synlighet i media, branschtillhörighet samt rapporteringsområde och företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier. En totalundersökning företag noterade på Stockholmsbörsen Large Cap som hållbarhetsrapporterar enligt GRIs riktlinjer genomfördes för att besvara studiens syfte. Studien visar att företag noterade på Large Cap främst använder sig av verkliga legitimitetsstrategier där syftet är att vilja förändra något. Vidare framkommer att ytterligare en legitimitetsstrategi, kontrollerbarhetsrationalisering, förekommer bland de minsta och största företagen. Det framkommer även att det finns ett samband mellan storlek samt synlighet i media och företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier. Däremot pekar studien i riktning mot att det inte förekommer något samband mellan branschtillhörighet eller rapporteringsområde och företag noterade på Large Caps legitimitetsstrategier. Överlag tyder studiens resultat på att företag noterade på Large Cap ligger i framkant gällande redovisning av negativa aspekter men att det kan finnas andra förklaringar till användningen av legitimitetsstrategier, exempelvis land, som ytterligare skulle behöva studeras. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Berglund, Anders
  Luleå tekniska universitet.
  Assessing the innovation process of SMEs2007Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Berglund, Anders
  The knowledge map: a lubricant for the firm's machinery2005Inngår i: Proceedings of the 6th European Conference on Knowledge Management / [ed] Dan Remenvi, Academic Conference Ltd. , 2005, s. 67-73Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  All institutions, firms and of course machinery need to run smoothly in order work efficient. Metaphorically speaking a key function to accomplish this is attained with the lubricant oil. In the organizational setting this centerpiece is an in-house service provider, in terms of the knowledge map. Thus, the general objective with this paper is to describe how corporate knowledge can trigger the service level of a firm. It involves grasping strategic elements to allocate key activities crucial for the organizational domain. In the quest for developing more efficient services, a knowledge map could be a valuable in-house service provider, catalyzing strategic implications. In this way a knowledge map function as a guiding tool for visualizing knowledge sources and identifying relationships among knowledge artifacts. Knowledge mapping can be seen as a process that tries to sort out elements, creating structure and guidance in various knowledge contexts. With a paucity of research done concerning knowledge mapping this paper endues future frameworks and modeling as a set of key factors is to be presented. Using an exploratory approach with a qualitative method, multiple case studies were used to conduct this research. Focusing on three multi-international knowledge-based service firms the sources of evidence were collected using a combination of interviews with local office managers and questionnaires with employees. Rusty old habits and daily routines can many times be the origin from which the quick and short eyed solution is made upon. This convenient way to retrieve knowledge can create path dependency to routines and procedures, and by that also favor a less suitable know-how. Thus, a number of factors are presented to improve internal processes of a firm and as a result speed up connectivity and increase openness between individuals. By that hopefully overcome some of the risks using knowledge in a job situation just because it worked the last time. As business is more turbulent than ever it can be very costly to neglect using the right knowledge and even worse having to duplicate it due to irretrievability. In addition, the study shows that formalization of an outspoken knowledge strategy which incorporates knowledge repositories can make ground for effective sharing and collaboration. However, an overwhelming fear of information overload, stresses the importance of a solid knowledge structure, suggestively provided by a knowledge map. Still, knowledge mapping is a process that is designated mostly in peoples mind in form of a conceptual and metaphysical state.

 • 50. Berglund, Anders
  Towards a centralization of innovation constructs2007Inngår i: ECKM 2007: 8th European Conference on Knowledge Management 2007 : Consorci Escola Industrial de Barcelona, Barcelona, Spain, 6-7 September 2007 / [ed] Blanca Martins; Dan Remenyi, Academic Conference Ltd. , 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
1234567 1 - 50 of 1085
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf