Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 2915
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aarnio, Laura
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Att utveckla digital kompetens hos de yngsta barnen: Ett förskollärarperspektiv på arbetet med 1- och 2-åringar2023Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin grund i det sociokulturella perspektivet och fokuserar på digital kompetens hos de yngsta barnen utifrån ett förskollärarperspektiv. Det ansågs som intressant att ta reda på hur förskolan arbetar med digitalisering med 1- och 2-åringar på ett sätt som lägger grunden för det livslånga lärandet och ger förutsättningar för individen som en aktiv deltagare i det digitala samhället. För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar föll valet på att intervjua verksamma förskollärare som arbetar på avdelningar för yngre barn. 

  Tillgång till digitala verktyg och utforskande både självständigt och tillsammans med andra framhävs i denna studie som centralt. Förskollärare har lite olika perspektiv på arbetssätt och på vad som är viktigt för de yngsta barnen att lära sig när det gäller digital teknik och kompetens. Förskollärarens eget engagemang och kompetens påverkar hur undervisningen ser ut. Det är viktigt att kunna balansera mellan att ge barnen möjligheter att utforska tillsammans och självständigt samtidigt som läraren finns tillgänglig och närvarande för att vid behov kunna erbjuda stöd samt ta vara på lärandetillfällen. En närvarande och kompetent pedagog har möjligheten att få mycket information kring barnens digitala kompetens samt dem intressen de har. De flesta verksamheterna hade ingen tydlig planering eller strategi för digitalisering utan digital teknik blev ett ständigt närvarande redskap som används kontinuerligt och kompletterar andra områden inom undervisning och lek. Digitala verktyg utvidgar lärmiljön och skapar nya rumsliga dimensioner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Helena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Maijanen, Tommi
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Det är det här blandspråket som finns i kommunen, att man blandar en mening på finska och en på svenska eller till och med blandar ord från båda språken i samma mening: En kvalitativ studie om förskolans utmaningar i en flerspråkig gränskommun2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I förskolans uppdrag ingår det att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Med denna studie vill vi synliggöra de språkliga utmaningarna som pedagogerna ställs inför i en gränskommun i Sverige. Kommunen gränsar mot Finland och är i stor utsträckning tvåspråkig där majoriteten av befolkningen pratar både svenska och finska.  Situationen blir på så vis unik vilket också yttrar sig i förskolan. Syftet med denna studie är att lyfta fram de utmaningar pedagoger står inför när de arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn i kommunen. Studien belyser vilka svårigheter som kan uppstå när pedagoger och barn inte delar modersmål. Det är en kvalitativ studie med enkätundersökningar och intervjuer som datainsamlingsmetoder samt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Studiens resultat tyder på att vissa modersmål får mer utrymme än andra och att det är en utmaning för pedagogerna att tillgodose alla olika modersmål. Resultatet visar också att det skiljer sig avdelningar emellan i hur stor utsträckning modersmålsstöd erbjuds och under vilka former. Slutligen visar resultatet att det råder en osäkerhet bland pedagoger i vilken omfattning och på vilket sätt modersmålsstödet ska utformas samt att det saknas struktur samt riktlinjer kring detta. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Aerila, Juli-Anna
  et al.
  University of Turku.
  Kokkola, Lydia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Multicultural literature and the use of literature in multicultural education in Finland2013Inngår i: Bookbird: A Journal of International Children's Literature, ISSN 0006-7377, E-ISSN 1918-6983, Vol. 51, nr 2, s. 39-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper traces the presentation of these traditional minority groups in Finland and the emergence of literature incorporating the more recently arrived groups of immigrants in the history of Finnish language children’s literature. We contextualize the development of multicultural themes in children’s literature within the history of Finnish nation-building and the country’s struggles for independence. We conclude with a brief consideration of how these less than ideal books might, nevertheless, serve to promote pluralism.

 • 4.
  Agbo, Friday Joseph
  et al.
  School of Computing, University of Eastern Finland, P.O. Box 111, FIN-80101, Joensuu, Finland; Computing and Data Science, Willamette University, Salem, OR, USA.
  Olaleye, Sunday Adewale
  School of Business, Jamk University of Applied Sciences, Rajakatu 35, 40100, Jyvaskyla, Finland.
  Bower, Matt
  School of Education, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Oyelere, Solomon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Examining the relationships between students’ perceptions of technology, pedagogy, and cognition: the case of immersive virtual reality mini games to foster computational thinking in higher education2023Inngår i: Smart Learning Environments, E-ISSN 2196-7091, Vol. 10, nr 1, artikkel-id 16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Researchers are increasingly exploring educational games in immersive virtual reality (IVR) environments to facilitate students’ learning experiences. Mainly, the effect of IVR on learning outcomes has been the focus. However, far too little attention has been paid to the influence of game elements and IVR features on learners’ perceived cognition. This study examined the relationship between game elements (challenge, goal clarity, and feedback) as pedagogical approach, features of IVR technology (immersion and interaction), and learners’ perceived cognition (reflective thinking and comprehension). An experiment was conducted with 49 undergraduate students who played an IVR game-based application (iThinkSmart) containing mini games developed to facilitate learners’ computational thinking competency. The study employed partial least squares structural equation modelling to investigate the effect of educational game elements and learning contents on learner’s cognition. Findings show that goal clarity is the main predictor of learners’ reflective thinking and comprehension in an educational game-based IVR application. It was also confirmed that immersion and interaction experience impact learner’s comprehension. Notably, adequate learning content in terms of the organisation and relevance of the content contained in an IVR game-based application significantly moderate learners’ reflective thinking and comprehension. The findings of this study have implications for educators and developers of IVR game-based intervention to facilitate learning in the higher education context. In particular, the implication of this study touches on the aspect of learners’ cognitive factors that aim to produce 21st-century problem-solving skills through critical thinking.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Agurell Blid, Julia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Mellanstadielärares uppfattning om digitala verktyg inom svenskundervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa vilka uppfattningar svensklärare i mellanstadiet har kring digitala verktyg i undervisningen. Arbetet innefattar tidigare forskning men också en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen grundar sig på 21 svensklärares enkätsvar, den kvalitativa undersökningen grundar sig på två intervjuer med två svensklärare. 

   

  Studien visar att lärare som undervisar i svenskämnet på mellanstadiet i grunden har en positiv syn på digitala verktyg men att användningen av digitala verktyg har både tydliga fördelar och nackdelar. Studien visar på att lärarna anser att elevernas motivation ökar vid användningen av digitala verktyg men att både elevernas stavning och deras finmotorik påverkas negativt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlbäck, Cajsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.
  Digitala resurser för förskolans yngsta: Förskollärares syn på teknikanvändning i undervisning med förskolans småbarn2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och diskutera småbarns (1-3 år) digitala teknikanvändning i förskolan, med utgångspunkt i förskollärarnas beskrivningar av vilka digitala resurser som småbarnen erbjuds i undervisning och vilka undervisningsmål som förskollärarna knyter till användnningen av dessa. Studien utgår ifrån sociokulturella perspektivtaganden med vikt vid begrepp såsom stöttning och lärande genom sociala samspel. Datainsamling genomfördes med kvalitativa intervjuer där alla tre informanter var yrkesverksamma förskollärare i en barngrupp med barn i åldern 1-3 år. Tidigare forskning tar upp kring området digital teknologi och småbarn att det finns möjligheter i användarvänlig teknik för småbarn samt att småbarn har potential att bli såväl konsumenter som producenter med digitala verktyg. I resultatet framträdde fyra teman: "Småbarnen konsumerar digitala verktyg", "Småbarns kunskapsproduktion med digitala verktyg", "Språkstöd, skapande och naturvetenskapligt utforskande" samt "Samspel och stöttning som värde med småbarn och digitala verktyg" dessa relaterar till småbarn och digitala verktyg i förskolans kontext. Resultatet visar att småbarn dels positioneras som konsumenter, dels blir kunskapsproducenter genom bland annat multifunktionell programvara, digitala böcker och dokumentation. Digitala vertyg för småbarn i undervisning har visat sig göra sig särskilt framträdande som resurs i småbarns lärprocesser när det kommer till förbättrade undervisningsmiljöer, naturvetenskapligt utforskande, spåkutveckling och skapande. Detta sker främst i sociala samspel genom digitala resurser såsom digitala böcker via exempelvis Polyglutt, digitala bibliotek och bibliotekshyllor, mikroskopägg, Youtube samt sökmotorn Google.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahlqvist Loiske, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  En nattfärsk is att gå på: Musiklärare och musikelevers resonemang kring repertoarurval utifrån ett bourdieuperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa hur kulturella möten mellan lärare och elever på gymnsieskolans estetiska programs musikinriktning påverkar musikundervisningens repertoar och upplevelsen av denna från ett lärar- och elevperspektiv. I studien används Pierre Bourdieus teorier om hur alla människor socialiseras in i olika habitus, det vill säga seder och vanor som ligger till grund för vår smak, och hur detta samspelar med olika kapitalarter och olika fälts dömande institutioner. Detta har undersökts genom en kvalitativ studie där nedslag gjorts vid två svenska gymnasieskolor. Vid vardera skola har en lärare respektive en elev intervjuats med utgångspunkt i ensembleundervisningens innehåll och resonemang kring repertoarurval. Resultatet visar att både elever och lärare utgår ifrån sig själva vid val av repertoar vilket på sikt leder till att ett musikakademiskt habitus reproduceras och föranleder en kritisk diskussion kring hur musikutbildningen tenderar att gynna och misgynna elever utifrån habitus men också hur  elever vid gymnsieskolans estetiska programs musikinriktning kan gå miste om chanser att ta till sig av olika sorters musikaliska uttryck på grund av det fältnära habitus som skapas i skolmiljön. Utifrån detta föreslås liknande studier i större skala, liknande studier inom kulturskola, folkhögskola och musikhögskola, kvantitativa studier i hur genrerepresentationen i gymnasieskolans ensembleundervisning ser ut, studier av aktiva unga musiker utan gymnasial eller eftergymnasial musikutbildnings habitus och musikutbildningens habitus utifrån ett genusperspektiv

 • 8. Ahonen, Arto
  et al.
  Alerby, EvaLuleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.Johansen, Ole MartinRajala, RaimoRyzhkova, InnaSohlman, Eiri
  Barns trivsel i nord: aktiviteter for psykososial trivsel fra skoler i Barentsregionen2008Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boken ser på betingelsene for psykososial trivsel for barn i de fire landene i Barentsregionen - Norge, Sverige, Finland og Russland. Forfatterne gir teoretiske perspektiver på barns trivsel, og ser på hvordan disse kan overføres til praksis i skolehverdagen. Eksempler på vellykkede undervisningsopplegg gjennomført i skoler i Nordområdene er nøye beskrevet, slik at de kan være til inspirasjon for andre. Boken egner seg for lærere, pedagoger og beslutningstakere som ønsker å skape et læringsmiljø som fremmer vekst og utvikling, med vekt på psykososial trivsel og flerkulturelt samarbeid. Boken er et resultat av forskningsprosjektet ArctiChilden

 • 9. Ahonen, Arto
  et al.
  Alerby, EvaLuleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.Johansen, Ole MartinRajala, RaimoRyzhkova, InnaSohlman, EiriVillanen, Heli
  Crystals of schoolchildren's well-being: cross-border training material for promoting psychosocial well-being through school education2008Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Crystals of Schoolchildren's Well-Being is an investigative experiment carried out in four countries, involving a topic that is very much of this time, and very global. Children's behaviour at home, at school and in the immediate community says a great deal about the environment, sphere of life and world the children are living in. Despite economic, social, cultural and ethnic differences between countries, the ability of children to cope in the societies of the future is crystallised into a question about the present quality of life, the psychosocial well-being the natural and developed living environment should be able to provide. Health and well-being are supported in a safe and caring school environment free of bullying. At their best, the schools, parents and nearby communities offer a growth environment in which the children's psychosocial health and well-being are the focus of at¬tention. Teachers and educators are more and more conscious of the ways in which they can foster a child's health and development by applying teaching methods related to social interaction and health promotion as well as by utilising the opportunities provided by art and culture in teaching. This book examines the theme by offering both carefully reflected knowledge and practical examples of applications with which psychosocial well-being is being produced in schoolwork. The book is meant for teachers, planners and decision makers who are interested in developing growth environments that support psychosocial well-being as well as cross-cultural co-operation.

 • 10.
  Aidantausta, Fanny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Creative Writing in the Swedish EFL Classroom: The views of teachers in Years 7-9 and Upper Secondary School2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study highlights English teachers’ attitudes towards the teaching of creative writing in the English subject in Swedish compulsory school years 7-9 and upper secondary school. The data in this study was collected through a quantitative web survey answered by 13 respondents and qualitative, semi-structured interviews with four teachers selected from the survey respondents. The findings show that the teachers’ attitudes to creative writing as a part of English teaching are influenced partly by how important they think writing in English is but also by external factors, such as the school’s steering documents and the social environment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Aidantausta, Fanny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  ”Yes, nu jävlar poesi”: Elevers uppfattningar om poesi från Malmfälten och igenkänningens betydelse för läsengagemang i poesiundervisningen2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnade ge en ökad förståelse för elevers uppfattning av poesi med lokal anknytning i svenskundervisningen på gymnasiet. För att möta studiens syfte och besvara forskningsfrågorna genomfördes en lärsekvens designad utifrån Selander och Kress (2017) modell för didaktisk design vid en gymnasieskola i Malmfälten. Data samlades in genom fältanteckningar från observation av lärsekvensen samt genom inspelade och transkriberade elevgruppsintervjuer (n:11). Det empiriska materialet analyserades med hjälp av Felskis teorier om skönlitteraturens värden med fokus på igenkänning (2008; 2020). Resultatet visar att dikter med lokal anknytning hade betydelse för elevernas läsupplevelse och att dikterna skapade utrymme och engagemang för samtal kring identitet, kultur och språk. Resultatet belyser också betydelsen av erkännandekulturer i poesiundervisningen för elevernas läsupplevelse. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ainasoja, Emelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Att förstå eller inte förstå: En kvalitativ analys om differentiering i läromedel2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska undervisningen har uppdrag att utbilda och forma elever till att vara självständiga och fungerande medborgare (Skolverket, 2019). Detta innebär att undervisningen ska hjälpa samtliga elever att nå kunskapskraven, oberoende av de eventuella svårigheter som eleverna kan ha där vikt ligger i att den undervisande läraren differentierar undervisningen. Differentierad undervisning innebär att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Genom att anpassa undervisningen får elever tillgång till de verktyg de kan behöva för att utveckla de kunskaper som är nödvändiga för en fullgången grundskola (Skolverket, 2019). Syftet i denna studie var att undersöka den grad av differentiering som finns i utvalda läromedel i svenskämnet utifrån en läromedelsanalys och hur läromedel inom svenska har utvecklats för att uppfylla krav på differentiering. I studien har fem nyare läromedel och två äldre läromedel analyserats och jämförts där resultatet visar att utveckling av läromedel skett i samband med digitaliseringen som skedde under 2000-talet, något som bidragit till att fler elever kan förstå och bearbeta innehållet i majoriteten av de nyare läromedlen. Samtidigt visar resultatet att beroende på vilket läromedel som analyseras varierar graden av differentiering. Utifrån det resultat som framkommit ur denna studie kan beslut tas om vilket läromedel som är mest gynnsamt att använda i klassrummet för att kunna möta samtliga elever på deras kunskapsnivå inom svenskämnet i årskurs 1.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alanentalo, Jennifer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Ljudbok – legitim form av läsning på gymnasiet?: Auditiv läsning som verktyg och arbetssätt för lärande och meningsskapande av skönlitteratur i svenskämnet2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra med kunskap om ljudbokens påverkan på gymnasieelevers förmåga att arbeta, förstå och reflektera över skönlitterära texter. Genom Selander och Kress didaktisk designteori skapades en lärsekvens med inslag av Chambers litteratursamtalsmodell. Studien genomfördes med en elevgrupp i svenska 2 på en gymnasieskola. Under första lektionen behandlades ljudbokverisionen av en novell med tillhörande litteratursamtal. Under följande lektion behandlades den andra novellen där samtliga elever fick läsa tyst för sig själva innan tillhörande litteratursamtal. Resultatet analyserades genom innehållsanalys. Studiens främsta resultat visade att auditiv läsning främst påverkar elevernas förståelse av berättarperspektivet. Dessutom framkom både likheter och skillnader mellan en auditiv läsning och läsning av typografisk text. En aspekt som var synlig i båda fallen var främst koncentrationsförmåga under läsprocessen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Alanentalo, Jennifer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Reading All American Boys (2015) in the Swedish Upper Secondary School English 6 Classroom2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Young adult literature is enjoyed by both adolescents and adults. This genre of literature is often contemporary and tends to deal with real life issues, for example cultural and social aspects of young people’s lives. Such social issues can be, for example discrimination and racism, topics highly relevant to discuss in the Swedish upper secondary English classroom. This essay performs a didactic literary analysis of All American Boys, a young adult novel dealing with racism and police brutality in the USA. The primary focus in this essay is arguing for how literature, specifically, All American Boys, can be used to promote students’ critical thinking and intercultural awareness in the Swedish upper secondary school English classroom. The literary analysis of All American Boys found that the novel’s dual narrative offers a powerful and complex insight to social issues, making it suitable a suitable material to use in the Swedish upper secondary English classroom. The dual narrative in the novel can help students develop, not only reading comprehension in English, but also intercultural competence, as well as an opportunity to practice their critical thinking skills, specifically through working with comprehension constructors. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Alatalo, Evelina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.
  Wallo, Mathilda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.
  Att synliggöra språk genom visuella redskap: En kvalitativ studie om flerspråkighet i förskolans fysiska miljö2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att synliggöra material som kan främja flerspråkighet i förskolans fysiska miljö. Forskningsfrågorna som besvaras handlar om vad som framställs i miljön för att stödja flerspråkighet, för vem miljön är tillgänglig ur ett flerspråkigt perspektiv samt vilka språk somframträder i miljön och hur ofta dessa förekommer. Studien utgår från den sociokulturella teorin och genomfördes på två förskolor. En kvalitativ metod tillämpades i studien och datainsamlingen baserades på visuella fältanteckningar i form av fotografier samt skriftliga fältanteckningar. Vidbearbetning och tolkning av materialet användes en kvalitativ analys. Resultatet visar att materialsom kan främja flerspråkighet framställs i förskolans fysiska miljö genom alternativa kommunikationssätt som bilder och tecken. Flerspråkighet synliggörs även genom flaggor och textpå olika språk, samt böcker. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Al-Azzawi, Sana Sabah Sabry
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB.
  Kovács, György
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB.
  Mokayed, Hamam
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB.
  Chronéer, Diana
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Digitala tjänster och system.
  Liwicki, Foteini
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB.
  Liwicki, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, EISLAB.
  Innovative Education Approach Toward Active Distance Education: a Case Study in the Introduction to AI course2022Inngår i: Conference Proceedings. The Future of Education 2022, 2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we first describe various synchronous and asynchronous methods for enhancing student engagement in big online courses. We showcase the implementation of these methods in the “Introduction to Artificial Intelligence (AI)” course at Luleå University of Technology, which has attracted around 500 students in each of its iterations (twice yearly, since 2019). We also show that these methods can be applied efficiently, in terms of the teaching hours required. With the increase in digitization and student mobility, the demand for improved and personalized content delivery for distance education has also increased. This applies not only in the context of traditional undergraduate education, but also in the context of adult education and lifelong learning. This higher level of demand, however, introduces a challenge, especially as it is typically combined with a shortage of staff and needs for efficient education. This challenge is further amplified by the current pandemic situation, which led to an even bigger risk of student-dropout. To mitigate this risk, as well as to meet the increased demand, we applied various methods for creating engaging interaction in our pedagogy based on Moor’s framework: learner-to-learner, learner-to-instructor, and learner-to-content engagement strategies. The main methods of this pedagogy are as follows: short, and interactive videos, active discussions in topic-based forums, regular live sessions with group discussions, and the introduction of optional content at many points in the course, to address different target groups. In this paper, we show how we originally designed and continuously improved the course, without requiring more than 500 teaching hours per iteration (one hour per enrolled student), while we also managed to increase the successful completion rate of the participants by 10%, and improved student engagement and feedback for the course by 50%. We intend to share a set of best-practices applicable to many other e-learning courses in ICT.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Aldeman, Christina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Spiridonova, Natalia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  “Förskolläraren som språklig förebild för flerspråkiga barn”: “Stöttning och utmaning från dag ett”2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra förskollärares språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i vardagliga aktiviteter. Syftet besvarades genom två frågeställningar kopplat till hur förskollärare stöttar och utmanar de flerspråkiga barnen i svenska samt hur barns modersmål tas tillvara. I den aktuella studien användes sociokulturella glasögon där teoretiska begrepp såsom stöttning, dialog, utmaning samt barns intresse och erfarenheter har utgjort studiens teoretiska förståelseram. Utifrån den teoretiska utgångspunkten användes skuggning som metod och där fältanteckningar fördes i loggbok. Under tre halvdagar skuggades tre förskollärare i sitt vardagliga arbete i förskolan. Utifrån den data som samlats in genom skuggningen framkom att förskollärare arbetar aktivt för att stötta och utmana de flerspråkiga barnen med hjälp av olika strategier. Barns modersmål togs tillvara i vissa vardagliga aktiviteter och där vissa språk var mer framträdande än andra. Förskollärarnas intresse för barns olika språk samt deras behärskande av olika språk ses som viktiga ur ett flerspråkighets perspektiv. De slutsatser som dragits i studien är att förskollärarens arbetssätt spelar en stor roll i de flerspråkiga barnens språkutveckling på det vis att de stöttar och utmanar det svenska språket och bekräftar och accepterar barns olika modersmål. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  A Picture Tells More than a Thousand Words2015Inngår i: Children’s Images of Identity: Drawing the Self and the Other, Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag, 2015, s. 15-25Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ‘A picture tells more than a thousand words’, is a common saying. Given that a picture tells more than a thousand words – how can we understand and use this expression? How can a picture, or an image, be analysed and used as part of educational research? In this chapter the use of images, and more specifically drawings, will be explored.

 • 19.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  A way of visualising children´s and young people´s thoughts about the environment: a study of drawings2000Inngår i: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 6, nr 3, s. 205-222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article attempts to visualise the way in which children and young people think about a specific topic, namely the environment. The aim is to make the thinking of children and young people available and to interpret the meaning of their thoughts about our environment. The theoretical roots of the study are to be found within the phenomenology of the lifeworld. The study is based on empirical material consisting of drawings produced by 109 children and young people, combined with subsequent oral comments. During the drawing analysis different structures and patterns gradually crystallised, and eventually four different themes emerged, consisting of thoughts which focus on the following: the good world, the bad world, the dialectics between the good and the bad world, and symbols and actions protecting the environment. It can be stated that the results which emerged, in the form of the thoughts of the children and young people on the environment, reflect a thinking characterisedby many nuances, such as clean and unspoilt nature in different manifestations, the need for human beings to use nature for recreation and well-being, environmental destruction in different forms, and direct or indirect ways of taking care of the prevailing environmental situation.

 • 20.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  About silence: a matter for educational settings2012Inngår i: Abstract book: the 40:th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Copenhagen: Nordic educational research association, NERA , 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  ”… if we know more about silence, we will know more about ourselves”, states Jaworski. What then do we know about silence? Sometimes people are silent of their own free will, while others have silence thrust upon them. Others are perhaps silent to demonstrate their position of strength or superiority with regard to others. To have understanding of and insight into the meaning and different aspects of silence is of importance to life itself, as well as to different educational settings. Within the framework of this paper, the significance of silence for educational settings will be highlighted and discussed. The discussion will be based on the recently published book ”Om tystnad - i pedagogiska sammanhang” [About Silence - in educational settings] (Alerby, 2012).The presentation will deal with issues like - is it accepted for students to be silent? Or is this seen as a problem? Some students are experienced by others or by themselves as silent. Perhaps they are neither given, nor do they take, the silent space that is required for participation in the conversation. They remain silent even though the ongoing discussion wakens thoughts and opinions, and they continue to be silent even though they know the answer to the question which the teacher has just asked. Most silent students probably have an opinion to add to the discussion or an answer to give to the question, but they choose for some reason not to express this, and therefore remain silent in the eyes (or ears) of others. But are they really silent? One way to approach these issues is to take the phenomenological movement as a point of departure. To be more precise - this paper will discuss silence in educational settings using a phenomenological life-world approach.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Aktivt lärande: kompetensutveckling inom skolan i Pajala kommun : ett värdegrundsprojekt2000Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pajala kommun har med stöd från Skolverket bedrivit kompetensutveckling inom skolan i form av värdegrundsprojektet ”Aktivt lärande i Pajala”. Projektet vände sig till personal inom Pajala kommuns skolverksamhet, och det anordnades av Pajala kommun, inre rektorsområdet, i samarbete med Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet. Kompetensutvecklingens huvudmål var att tydliggöra skolans värdegrund samt att arbeta med mål och utvärdering. Detta arbete har kopplats till olika utvecklingsarbeten som genomförts inom ramen för de deltagande arbetsenheterna. Vidare har ett aktionsinriktat arbetssätt tillämpats under hela projektets gång. Ett antal av lärarnas A-dagar samt Pedagogiska caféer har använts för gemensam kompetensutveckling. Övriga A-dagar och även viss tid av den reglerade arbetstiden användes till de utvecklingsområden som varje arbetslag arbetade med utifrån sina behov enligt respektive projektplan. Vid utvärderingen framkom att projektdeltagarna upplever att värdegrundsfrågorna, i och med projektet, har legaliserats och även getts ett stort utrymme i verksamheten. Detta genom att frågorna på ett naturligt och självklart sätt fått en framträdande plats, men även genom skolledningens stöd samt universitetets medverkan. Personalen upplever framför allt att de fått mer tid att fokusera ett gemensamt uppdrag, nämligen att arbeta med och utifrån värdegrunden. Lärarna upplever även att eleverna har givits större möjligheter till delaktighet vid såväl planering som utvärdering. Vidare betonas vikten av man från ledningshåll avsätter tid och att ledningen på ett aktivt och konkret sätt visar projektet intresse och uppmärksamhet. Genom den process som det aktionsinriktade arbetssättet startade ledde projektarbetet till såväl kompetensutveckling som till skolutveckling, eller för att använda andra ord – till det livslånga lärandet.

 • 22.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Att fånga en tanke: en fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö1998Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis attempts to clarify the way in which young people think about our envíronment, based on their experiences as the starting point. The aim is to make the thinking of people available and to interpret the meaning of these thoughts, whose content comprises the environment. The theoretical roots of the study are to be found within the phenomenology of the lifeworld. I also use the phenomenological method as a type of analysis method to use as inspiration when analysing the empirical material. The children and young people who are included in the study are between the ages of 7 and 16. The data collection is based on two partial studies. In one partial study, empirical material is analysed consisting of the production of drawings by 105 children and young people with attached oral comments, and in the other partial study interviews which were conducted with 16 children and young people are analysed. These two studies are partially connected and partially dependent on one another. The drawing study is aimed at developing an understanding of the thinking of the children and young people and also forms the basis for the selection of subjects for the interview study. The interview study for its part is aimed at further deepening the understanding of the thinking process and the interviews took place on two occations with each person. In the drawing analysis four themes of thoughts were crystallised which focus on: the good world, the bad world, the dialectics between the good and bad world, and symbols and actions promoting the environment. In the interview analysis eight themes emerged of thoughts which focus on: pragmatic perspectives, emotional perspectives, future and visionary perspectives, philosophical perspectives, aesthetic perspectives and romantic perspectives. It can be stated that the results which emerged in the form of the thinking of the children and young people on the environment reflect their thinking as having many nuances. If these many-faceted thoughts are to be taken seriously it is necessary in the teaching and learning situation to take into account the thinking of young citizens. Teaching and learning situations should therefore create time and room for conversation and thinking. This is to stimulate the growing power which the experiences of young people have, experiences which are in turn requirements for thinking: thinking which is constituted by beeing-in-the-world.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Constitution of learning: a view of Maurice Merleau-Ponty and Gregory Bateson notions of learning2002Inngår i: The many faces of philosophy of education: traditions, problems and challenges : conference proceedings : International Network of Philosophers of Education, / [ed] Tone Kvernbekk; Birgit Nordtug, Oslo: University of Oslo, Institute of Educational Research , 2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Det pedagogiska rummet: Om erfarenheter, känslor och den rumsliga gestaltningen2015Inngår i: Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok. 2016 / [ed] Roger Jacobsson, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet , 2015, s. 69-78Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A university is among other things a building with its own spatial formations. These spatial formations can create expectations and be experienced as inspiring; they can create opportunities but also limitations. What then conveys the experience of these places? Based on the research study Places of a University, but also on previous studies about places of education, the overall aim of this article is to problematize and discuss the educational room. More specifically, I discuss how earlier experiences influence present experiences of educational rooms, but also the intertwined relationship between emotions and the spatial formations of a university. Student reflections exemplify the reasoning in the article.

 • 25.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  During the break we have fun: a study concerning pupils' experience of school2003Inngår i: Educational research (Windsor. Print), ISSN 0013-1881, E-ISSN 1469-5847, Vol. 45, nr 1, s. 17-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper attempts to elucidate pupils' experience of school and to interpret the meaning of their experiences. The theoretical roots of this study are to be found within the phenomenology of the lifeworld. The pupils' experience of school is made apparent with the aid of creative activity in the form of the production of drawings, combined with subsequent oral comments. During the analysis of the empirical material, different patterns and structures were noticed, and eventually six different themes emerged, which are presented without any relative order of precedence. The themes are in the space of experience of: learning and knowledge, social relations, orderliness and rules, subjects, feelings and time-dimensions. The results which emerged, in the form of the pupils' experience of school, show multifaceted experiences which have many nuances, such as a lack of time to accomplish schoolwork, the importance of breaks and relations between friends, the importance of the relations between the teacher and the pupils, the fact that rules are decided upon over the pupils' heads and the fact that learning things and developing knowledge are positive even if school is sometimes experienced as boring.

 • 26.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Goda lärmiljöer: ett kompetensutvecklingsprojekt inom Pajala kommuns skolor och förskolor2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pajala kommun har i samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet och Regionalt utvecklingscentrum, Karlstads universitet, under läsåret 2002/2003 bedrivit kompetensutveckling inom förskola och skola genom projektet ”Uppdraget – att utveckla lärandet genom att skapa goda lärmiljöer”. Syftet med kompetensutvecklingen var att utveckla barns, ungdomars och vuxnas lärande genom att skapa goda lärmiljöer utifrån det uppdrag som skolan har. Projektet vände sig till all personal inom sju rektorsområden i Pajala kommuns skolverksamhet, från förskola till och med gymnasiet. I kompetensutvecklingen deltog sammanlagt 180 personer fördelade på 30 arbetslag. Ett antal gemensamma kompetensutvecklingsdagar har använts till pedagogiska caféer samt seminarier. Under dessa caféer och seminarier har styrdokument, pedagogisk litteratur och aktuell forskning diskuterats och behandlats. De olika arbetsenheterna har däremellan kontinuerligt fört diskussioner i respektive arbetslag. Ett antal uppgifter, både muntliga och skriftliga, har genomförts i syfte att föra processen framåt och koppla ihop diskussionerna från de gemensamma träffarna till arbetslagsnivå. De olika arbetslagen har även arbetat med olika utvecklingsarbeten där elev- och/eller föräldrainflytande fokuserats. Utvecklingsarbetena har behandlats vid de erfarenhetsseminarier som anordnats varje termin. Vid utvärderingen av detta projekt framkom att projektdeltagarna upplever att de genom projektet fått möjlighet att arbeta med förståelsen av uppdraget genom att tid har avsatts och möten har anordnats. Det framgår tydligt att förståelsen av uppdraget varierar såväl inom som mellan arbetslagen. Genom ett medvetet arbete med styrdokumenten har man nu fått ökade kunskaper om uppdraget och känner sig därför säkrare i sin profession. Kunskaper om det egna lärandet har ökat och vikten av att skapa goda lärmiljöer har blivit tydligare för samtliga berörda. Projektdeltagarna poängterar vidare att de genom projektet lärt sig och praktiserat olika pedagogiska samtal som ett redskap för att utveckla skolan. Deltagarna anser att det är viktigt att samtalen och reflektionerna fortsätter och en förutsättning för att så ska ske är att skolledningen tar ansvar för att möjliggöra detta. Vidare framkom att tid har avsatts för att tillsammans med barnen och ungdomarna samtala kring samt förankra skolans demokratiska värden i enlighet med uppdraget. Arbetet har fokuserat inflytande och delaktighet, men personalen upplever att det finns mycket kvar att göra innan inflytandet för barn och ungdomar blir en naturlig del av skolans verksamhet. Att utveckla ett reellt inflytande är en process som måste fortsätta under en längre tid innan resultat syns i verksamheten. Därför är det angeläget att processerna som startat får ytterligare tid för att kunna utvecklas vidare.

 • 27.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  In school you learn to get on in life: Sámi Children in Sweden2008Inngår i: Voices from the margins: school experiences of refugee, migrant and indigenous children, Rotterdam: Sense Publishers, 2008, s. 31-42Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Jan Bengtsson (1949–2013): A Phenomenological Scholar of Our Time2015Inngår i: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 47, nr 1, s. 10-12Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Knowledge as a ‘body run': learning of writing as embodied experience in accordance with Merleau-Ponty's theory of the lived body2009Inngår i: Indo-Pacific Journal of Phenomenology, ISSN 2079-7222, E-ISSN 1445-7377, Vol. 9, nr 1, s. 1-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  What significance does the body have in the process of teaching and learning? In what way can the thoughts of a contemporary junior-level teacher in this regard be connected to the theory of the lived body formulated by the French phenomenologist philosopher Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), and vice versa? The aim of this paper is to illuminate, enable understanding and discuss the meaning of the body in the learning process, with specific focus on the learning of writing as embodied experience. In the process, the boundaries of learning are also explored. While understanding the significance both of learning as embodied experience and of the boundaries of learning is essential within the educational field, in this paper the discussion is limited to exploring how learning as embodied experience and the boundaries of learning can be viewed by taking Merleau-Ponty's notions as theoretical starting points. In an attempt to answer the aim and connect the paper's theoretical point of departure with a voice from a teacher, an interview with a junior-level teacher was conducted. The paper thus offers a theoretical contribution to the field of educational research, but one in which the theory is exemplified by, and connected to, a teacher's voice. Accordingly, the paper concludes by summarising the common understandings of learning held theoretically by Merleau-Ponty and made real in the activities of the contemporary junior-level teacher.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Knowledge must take a run through the whole body: some notes concerning the learning of writing as embodied experience2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  "Knowledge must take a run through the whole body before it becomes real knowledge. If it just goes in one ear, without a ‘body run', it will immediately disappear out of the other ear and no knowledge will emerge." A junior-level teacher formulated these thoughts. In this paper they will serve as a point of departure for the discussion of learning. The aim of the paper is to illuminate, understand and discuss the meaning of the body in the learning process - the learning of writing as embodied experience. Furthermore, the boundary of learning will be highlighted. Understanding the importance of learning as embodied experience as well as the boundary of learning are probably essential elements within the educational field. In this paper I limit the discussion to raising some ideas of how learning as embodied experience and the boundary of learning can be viewed taking Maurice Merleau-Ponty's notions as theoretical starting points. Merleau-Ponty's thoughts will be discussed in relation to the contemporary junior-level teacher's view.

 • 31.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Laver: beskrivning av Sveriges modernaste gruvsamhälle under åren 1937-1947, med speciell tonvikt på skolan1994Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Learning as embodied experience2003Inngår i: NERA congress, Nordic educational research association, NERA , 2003Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 33.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Lärande - några betraktelser från olika horisonter2000Inngår i: Lära om lärande: Festskrift till Henning Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2000, s. 17-28Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Om tystnad: i pedagogiska sammanhang2012Bok (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Places and spaces for learning: cultural differences and similarities in north-south perspectives2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Places and spatiality in higher education2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Places for silence and stillness in schools of today: A matter for educational policy2019Inngår i: Policy Futures in Education, E-ISSN 1478-2103, Vol. 17, nr 4, s. 530-540Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, it is my intention to not only explore the notions and significance of places for silence in education today, but also to develop insights into diverse understandings of silence – such as aspects of power in silence and issues of silent students – to inform school practices and educational policy. The discussion will be illustrated by some students’ experiences of a place in the school’s playground – the silent place known as the Peace Area. The students at this playground emphasised the significance of a silent place, a place of stillness, to visit during one’s time at school. A place for relaxing together with friends, but also a place to be alone with one’s thoughts. The students clearly expressed their desire to withdraw to a silent and peaceful place during the school day. But, how many places of silence and stillness are there in the schools of today? As humans, we are, in our daily life, more or less surrounded by different forms of sounds and noise, but also of silence and stillness, even though we do not always recognise or hear the silence. Silence can also be experienced and understood in various ways: pleasant and something to be longed for or unpleasant and unwelcome – or even in some cases as something to be feared. An essential question to raise for future educational policy is not only to what extent students can be in a place of silence and stillness during the school day, but also whether places of silence and stillness are appreciated in today’s schools.

 • 38.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  På kurs mot lärande: betraktelser av lärande ur några olika perspektiv2006Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten belyser och diskuterar lärande ur några olika perspektiv. Texterna är resultatet av en forskarutbildningskurs - Lärande - som gavs vid Institutionen för utbildningsvetenskap hösten 2005, och fokuserar följande områden; lärande i dialog, skolans lärandemiljö sett ur etiskt perspektiv, traditionella kontra nätburet lärande, lärande och utveckling av ledarskapet inom idrotten, pragmatiska perspektiv på lärande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Roaming in the landscape of thought: a study of the thinking of children about the environment.2001Inngår i: Didacta Varia, ISSN 1239-4963, Vol. 6, nr 2, s. 29-43Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article endeavours to visualise the thoughts of children about a specially selectedsubject, namely the environment. The aim is to make this thinking visible and to interpretthe meaning of these thoughts. The theoretical starting points for the study are to befound within the phenomenology of the lifeworld. The study is based on empirical materialconsisting of interviews with sixteen children, and the interviews were carried out ontwo occasions with all sixteen persons. During the interview analysis eight themesemerged consisting of thoughts which focus on the following perspectives: pragmaticperspectives, teaching-and-learning perspectives, responsibility perspectives, emotionalperspectives, future and visionary perspectives, philosophical perspectives, aestheticperspectives and romantic perspectives. The thoughts about the environment, whichhave emerged in this study have many nuances and are multi-faceted. If these thoughts are to be taken seriously, it is necessary in the teaching situation to take the thinking ofyoung citizens into account.

 • 40.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  School - a place for health?: Sámi children´s experiences of school2007Inngår i: School, culture and well-being: ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2007, s. 85-94Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 41.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  School experiences of Sámi pupils in northern Sweden2006Inngår i: NERA's 34th Congress, Örebro 9-11 March, 2006: ABSTRACTS, Nordic educational research association, NERA , 2006, s. 131-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper attempts to elucidate Sámi children's experience of school and to interpret the meaning of their experiences. The Sámi children's experience of school is made apparent with the aid of creative activity in the form of the production of drawings, combined with subsequent oral comments. The children who were included in the study live within the municipal area of Jokkmokk in the County of Norrbotten in northern Sweden. They attend a special school for Sámi children and were all aged between nine and twelve years old. During the analysis of the drawings five different themes emerged, which are presented without any relative order of precedence. The themes are tasks, the future, relationship, time and health. The results which emerged, in the form of the Sámi children's experience of school, indicate that these children's experiences have many nuances which are not recognised by mainstream systems. If these multi-faceted experiences are to be considered by the school and the needs of these children met, it is necessary to first understand the ways in which these children experience school and then to take these understandings into account in teaching situations.

 • 42.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.
  Silence and Educational Places and Spaces2021Inngår i: The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness / [ed] Stern, J.; Sink, C.A.; Ho, W.P.; Walejko, M., Bloomsbury Publishing Plc. , 2021, s. 189-199Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Silence as an essential notion within the educational field2002Inngår i: Education and cultural diversities: NERA’s 30th congress in Tallinn, Helsinki: University of Helsinki, Department of Education, Center for Activity Theory and Developmental Work Research , 2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 44.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Silence within and beyond Pedagogical Settings2020Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This book explores the significance of silence within and beyond pedagogical contexts. Silence is a complex and multidimensional phenomenon for everyday life: since schools mirror society, it is also significant in education. While silence can be experienced in a multitude of different ways, the author reflects on whether silence itself can bear a message: is there an aspect of dialogue in silence, or is it a language all of its own? This book examines a variety of silences essential for education, examining such topics as silence and aspects of power, silent students, and the relationship between listening and silence. Drawing on a range of empirical data, the author elucidates the significance of silence in pedagogical contexts.

 • 45.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Skola för alla, vad innebär det?: en belysning av några specialpedagogiska perspektiv2006Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 46.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Skolans rum: fyllda av minnen, känslor och pedagogiska betydelser2019Inngår i: Fenomenologiska sammanflätningar / [ed] Inger C. Berndtsson, Annika Lilja, Ilona Rinne, Göteborg: Daidalos, 2019, s. 83-104Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 47.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Some reflections on teaching-and-learning as a phenomenon2000Inngår i: NFPF: kongress, 2000Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 48.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  Some reflections on time as a phenomenon within school2004Inngår i: AARE Conferences - 2004 Conference Papers Abstracts, Australian Association for Research in Education , 2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  'What time is it?', 'When are we going to have a break?' These questions are probably recognised by most people who are working in the school. The questions demonstrate clearly how time controls a large part of the everyday life of the school. Time is linked to one of the most basic questions of philosophy, and several philosophers in the course of history have discussed questions concerning time. The present paper tries to elucidate time as a phenomenon, and especially to focus on the school's relation to time. To provide a historical background, the paper begins with a short retrospective survey of what certain philosophers have thought and written on the subject of time. Does time exist in itself? Or does time exist only through people's experience of it ? We can pause to reflect on the thesis that time, considered from one perspective, exists through people's being-in-the-world and through their experience of the same. Within different organisations, for example the school, time must be regarded as being under strict chronological control. This time-control influences, of course, the experience of time within the school, and the subject experience of time can be called 'subjective time', or rather - lived time.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  The existential issues of children and youth when facing contemporary challenges2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Alerby, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik.
  The meaning of time within school2001Inngår i: NFPF: kongress, 2001Konferansepaper (Fagfellevurdert)
1234567 1 - 50 of 2915
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf