Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 170
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdihalim Yusuf, Awo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  "Han gick igenom det han behövde göra för att bli en man": Narrativ analys om unga mäns erfarenheter och upplevelser av att få sin maskulinitet ifrågasatt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aldenbo Rova, Tina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Några nyp får man räkna med: En kvalitativ studie om hot och våld inom äldreomsorgen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att beskriva de anställdas upplevelse av hot och våld samt få en fördjupad kunskap i hur verksamheten hanterar hot och våld. Detta ville jag göra för att bidra till en ökad kunskap om hur arbetssituationen kan se ut i äldreomsorgen. För att reda ut detta utförde jag en kvalitativ studie och intervjuade undersköterskor samt enhetschefer som alla arbetade på olika äldreboenden. Empirin analyserade jag med hjälp av tidigare forskning som visade på att hot och våld ökat främst inom vård-och omsorgsyrkena samt att hot och våld är ett dilemma för dessa yrkesgrupper. De arbetsmiljöföreskrifter jag använt mig av är systematiskt arbetsmiljöarbete samt våld och hot i arbetsmiljön. Vetenskapligt vedertagna teorier som jag använt mig av är Karaseks krav-kontroll och stödmodell samt Antonovskys begrepp KASAM.

  Samtliga informanter beskrev hot och våld som en individuell upplevelse från en uppkommen situation. Undersköterskorna liksom enhetscheferna kändetill i vilka situationer hot och våld uppstod. Rutinerna vad gäller riskbedömningar och handlingsplaner följs av alla, däremot fannsdet brister i avvikelserapporteringen trots att det var något som de ansåg som viktigt. Vidare visaderesultatet att samtliga informanter har lång erfarenhet av hot och våld samt att det är något som de kan hanterapå ett ansenligt sätt tack vare en lång och gedigen kunskap i bemötande. För att överhuvudtaget kunna hantera hot-och våldssituationer var det sociala stödet frånarbetskamraterna den viktigaste faktorn. Undersköterskorna kände sig trygga på arbetsplatsen trots hot och våld, förklaringen till det kan vara att de har en hög känsla av sammanhang i kombination med att arbetskraven samt egenkontrollen var höga. Hot ochvåld sågs inte direkt som ett arbetsmiljöproblem utan bedömdes vara omedvetna handlingar utförda av personer med exempelvis demenssjukdomar.

 • 3.
  Andersson, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Omvårdnad och medicinsk teknik. Swedish Red Cross University College, SE-141 21 Huddinge, Sweden.
  Nordin, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Omvårdnad och medicinsk teknik. Karlstad University, Department of Health Science, Faculty of Health, Science, and Technology, Sweden.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Omvårdnad och medicinsk teknik.
  Critical care nurses’ perception of moral distress in intensive care during the COVID-19 pandemic – A pilot study2022Ingår i: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 72, artikel-id 103279Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: To describe critical care nurses’ perception of moral distress during the second year of the COVID-19 pandemic.

  Design/Methods: A cross-sectional study involving a questionnaire was conducted. Participants responded to the Italian version of the Moral Distress Scale-Revised, which consists of 14 items divided in dimensions Futile care (three items), Ethical misconduct (five items), Deceptive communication (three items) and Poor teamwork (three items). For each item, participants were also invited to write about their experiences and participants’ intention to leave a position now was measured by a dichotomous question. The data were analysed with descriptive statistics and qualitative content analysis. The study followed the checklist (CHERRIES) for reporting results of internet surveys.

  Setting: Critical care nurses (n = 71) working in Swedish adult intensive care units.

  Results: Critical care nurses experienced the intensity of moral distress as the highest when no one decided to withdraw ventilator support to a hopelessly ill person (Futile care), and when they had to assist another physician or nurse who provided incompetent care (Poor teamwork). Thirty-nine percent of critical care nurses were considering leaving their current position because of moral distress.

  Conclusions: During the COVID-19 pandemic, critical care nurses, due to their education and experience of intensive care nursing, assume tremendous responsibility for critically ill patients. Throughout, communication within the intensive care team seems to have a bearing on the degree of moral distress. Improvements in communication and teamwork are needed to reduce moral distress among critical care nurses.

 • 4.
  Araya, Helen
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Religiösa föreningars betydelse för integration: En kvalitativ fallstudie om en eritreansk kyrkoförening2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett multietniskt land med cirka 20 procent av befolkningen som är utrikesfödda. Europa har på ett decennium upplevt starka migrationsströmmar som året 2015 då en flyktingkris resulterade i en miljon asylansökningar. Den multietniska sammansättningen har sina fördelar men också risker som kräver en bra integration för att förhindra segregation samt utanförskap. Föreningar beskrivs ofta som ett viktigt stöd för utrikesfödda i mottagarlandet. Syftet med studien var att undersöka hur medlemmar i en eritreansk kyrkoförening upplever att föreningen påverkar deras integration. Påverkas integrationen av att individer med en homogen bakgrund samlas och därför får mindre kontakt med den övriga befolkningen i det nya värdlandet? De forskningsfrågor som ställdes var: På vilket sätt kan den personliga integrationen påverkas av att vara med i ett föreningssammanhang där människor med liknande bakgrund kan samlas och umgås i det nya samhället tillsammans? På vilket sätt kan en sådan förening underlätta för individernas integration? Vilka risker och fördelar finns det för individen att kunna behålla mer av sitt ursprung och ursprungskultur i sitt nya liv i det nya landet?

  Sex medlemmar ur en eritreansk kyrkoförening deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades tematiskt och med teorier om integration. Resultatet visar att den personliga integrationen gynnas för det mesta av ett sammanhang där de träffar människor med liknande bakgrund. Resultatet visade att medlemmarna beskriver föreningens inställning till kultur som flexibel och kontextberoende samt att högt värde sätts på bevarandet av kulturen. Medlemmarna upplevde att föreningens sociala nätverk stöttade dem psykologiskt och i och med det gemensamma språket upplevdes informationsutbytet värdefullt. Utmaningarna med föreningen upplevdes vara bristen på förmedlingen av svenska kontakter. Det finns både fördelar och nackdelar, med det sammanhang som föreningen erbjuder medlemmarna, för deras integration.

 • 5.
  Arreland, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Rydell, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik.
  Specialistsjuksköterskans upplevelse av smärtlindring av barn postoperativt2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Aspenfjäll, Petra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Antivaccinationsrörelsens avtryck i sociala medier2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  World health organization (WHO) har listat tio hot mot världshälsan varav två av dessa är pandemier och vaccinskepticism. Enligt forskare kommer pandemier drabba mänskligheten samtidigt som vaccinskepticismen ökar. Individer som är kritiska till vaccin tillhör antivaccinationsrörelsen och de menar på att vaccin är ett sätt att skada befolkningen. Antivaccinationsrörelsen använder sociala medier för att sprida sitt budskap. Idag pågår covid-19 pandemin och på kort tid har vaccin tagits fram och befolkningen erbjuds möjligheten att vaccinera sig. Det finns personer som är kritiska till vaccinet och de restriktioner som regering och riksdag infört för att minska smittspridningen av SARS-CoV-2. Studiens syfte är att få en förståelse för hur antivaccinationsrörelsens arbete tar sig uttryck i sociala medier och hur antivaccinationsrörelsen agerar för att påverka människor. Den metod som ligger till grund för arbetet är netnografi och syftet med en sådan studie är att studera sociala och kulturella sammanhang på internet. För att samla in empiri har inlägg på Twitter studerats genom en icke-deltagande observation. För att analysera inläggen har Anthony Giddens begrepp tillit och expertsystem samt Ulrick Becks begrepp risksamhället använts. Studiens resultat visar på att individer som uttrycker sig negativt om vaccinet besitter ett lågt förtroende för de experter som uttalar sig gällande SARS-CoV-2 och vaccinet som utvecklats. De som är kritiska till vaccin menar på att vaccinet mot SARS-CoV-2 och de restriktioner som finns på grund av covid-19 pandemin är ytterligare ett sätt att begränsa människor fri- och rättigheter. De individer som är kritiska till vaccin menar vidare att covid-19 pandemin är skapad för att the big pharma ska tjäna pengar. Vaccinet mot covid-19 anses vara farligare än att genomgå sjukdomen och det är en anledning till att inte vaccinera sig. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Auoja, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  ”Vill du verkligen stötta kroppsaktivistiska rörelsen?”: En kritisk diskursanalys av kroppsaktivism på sociala medier2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns många olika sociala rörelser i Sverige som rör allt från miljö till feminism men inom dessa rörelser går det ibland att urskilja en identitetspolitik. Detta innebär att alla inte får vara med i rörelserna på grund av olika omständigheter. Kroppsaktivism är en social rörelse som vissa gånger tenderar att ha framställts som en rörelse där en identitetspolitik finns inneboende. Många studier har gjorts om kroppsaktivism men färre har undersökt vad som händer inom rörelsen. Därför ska den här uppsatsen handla om vilka som får vara en del av den kroppsaktivistiska rörelsen och vilka som inte får det. Studiens syfte är att undersöka svensk kroppsaktivism och eventuella konflikter kring tillhörighet utifrån två frågeställningar: hur beskriver kroppsaktivisterna sin kroppsaktivism och hur ser diskursen ut gällande vem som får och vem som inte får vara med i den kroppsaktivistiska rörelsen. Genom observationer och en kritisk diskursanalys av två offentliga kroppsaktivisters Instagram-konton och bloggar, kan denna studie visa att det finns en inneboende konflikt gällande huruvida smala kroppsaktivister ska vara en del av rörelsen eller inte. Det visar också att det skapas en representation inom rörelsen och för att behålla denna representation så framkommer även olika maktförhållanden från kroppsaktivisterna gentemot deras följare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bagiaras, Gabriella
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  "Tyst nu boys det osar så jävla mycket testo här inne": En sociologisk studie om traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning.

  Studien har utförts genom observationer och intervjuer på en gymnasieskola i Luleå i syfte att undersöka om traditionella genusmönster påverkar flickors och pojkars utbildning, om förekomst av traditionella genusmönster kan begränsa flickor och pojkar från att tillgodogöra sig undervisning samt hur lärarens agerande kan påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på traditionella genusmönster. Studien omfattar även ett teoretiskt ramverk som beskriver genus, genusregimer och hur en könsidentitet utformas.

  Resultatet av studien visar att de fasta genusarrangemang som finns i samhället påverkar möjligheten till lika utbildning oavsett kön. Flickor och pojkar agerar enligt traditionella genusmönster och tilldelade könsidentiteter vilket i många sammanhang påverkar möjligheten till inlärning för respektive kön. Den sociologiska problemställningen visar att pojkar genom sin uppfattning om maskulinitet begränsar sig själv från möjlighet till inlärning. Samtidigt anpassar sig flickor till den traditionella bild som finns av den kvinnliga könsidentiteten och där igenom begränsar de sig från att ta den plats de skulle önska ta. Genom sitt agerande kan en lärare förstärka eller förhindra beteenden baserade på traditionella genusmönster. Studien visar att lärare har en ambition att bedriva undervisning med utgångspunkt från individ i stället för kön. De fasta genusarrangemang som finns i samhället och som påverkar flickor och pojkars beteende kan dock göra det svårt för en lärare att agera på ett sätt som tonar ner i stället för lyfter fram traditionella genusmönster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Berg, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Jag blir ju mer än lycklig att kunna göra någon så pass nöjd och belåten, det är ju därför man jobbar med det här: En kvalitativ studie om arbetstillfredsställelse i hemtjänsten2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder en arbetskraftbrist inom vissa områden på arbetsmarknaden vilket innebär svårigheter för en del arbetsgivare att rekrytera personal idag. Inom äldreomsorgen förväntas behovet av personal öka under de närmsta åren och utmaningen för arbetsgivare är att skapa en arbetsplats där anställda trivs och vill stanna kvar. Fokuset för denna undersökning kommer ligga på tillfredsställelse och syftet är därmed att få en ökad förståelse för faktorer som är av betydelse för arbetstillfredsställelse hos personal inom hemtjänsten.  Studien bygger på åtta semistrukturerade intervjuer. För att få en ökad förståelse för arbetstillfredsställelse i hemtjänsten innefattar det teoretiska ramverket Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stödmodell, Herzbergs (1993) tvåfaktorteori samt Ryan och Decis (2000) teori om inre och yttre motivation. Resultatet visade att intervjupersonerna möter många utmaningar i deras dagliga arbete vad avser tillfredsställelse. De upplever krav och förväntningar från olika håll vilket skapar motstridiga situationer mellan krav och viljan att göra gott för brukaren. Arbetet är komplext, tidsstyrt och oförutsägbart och deras möjligheter att påverka är små till följd av detta samt organisatoriska aspekter. Förutsättningarna att skapa gemenskap utmanas eftersom arbetet sker enskilt ute på fält. Relationerna till chef och kollegor är en viktig faktor. Att få erkännande för sina prestationer, att få utföra arbetet och relationen till brukarna upplevdes som betydelsefulla faktorer. Särskilt betydelsefullt var uppskattning från brukare. Arbetet inverkar på ekonomisk trygghet och privatliv men trots missnöje med lön och schemafrågor finns en stark inre motivation för sitt arbete vilket ger dem arbetstillfredsställelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Berg, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  "Samverkan är en förutsättning för allas vårt uppdrag": En kvalitativ studie om möjligheter & hinder för samverkan ur ett personalperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommun och landsting är två stora aktörer som tillsammans håller mer än en miljon människor med arbete i Sverige idag. Vid avvecklingen av de stora institutionerna blev aktörerna genom lagstiftning ålagda att samarbeta, då de psykiskt sjuka som bott i inrättningarna skulle integreras ute i samhället. Otaliga former för att underlätta samverkan mellan aktörerna har förts genom åren och än idag försöker man hitta nya alternativ för att detta ska gå så smidigt som möjligt för alla inblandade.   Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de båda aktörernas personal upplever den samverkan de arbetar efter idag. Tre frågeställningar formulerades och för att kunna besvara dessa föll valet på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. För att få ett brett underlag till studien intervjuades åtta respondenter, fyra kommunanställda respektive fyra landstingsanställda. Valet av uppdelningen av respondenterna gjordes för att vinna en mer nyanserad bild av deras upplevelse av samverkan. Teorier om samverkan, individualisering och tidigare forskning inom samma ämnesområde har använts som underlag för analysering och tolkning av det insamlade materialet.   Resultatet visade att respondenternas upplevelse av samverkan vid ett delat huvudmannaskap följde med både positiva och negativa egenskaper. Några av de hinder som kunde identifieras var långa väntetider för återkoppling, en otydlig ansvarsfördelning mellan parterna för brukare med samsjuklighet som istället hänvisas runt i systemet med konsekvensen att de riskerade att ”falla mellan stolarna”. Flertalet av respondenterna såg gärna en huvudman som lösning på situationen då det ansågs mer fördelaktigt i fråga om både budget och tydligare ansvarsfördelning. En annan önskan som uttrycktes av respondenterna var fler och regelbundna samverkansträffar med motparten då detta ansågs fördelaktigt för att utvinna ökad kunskap om den andra aktörens organisation samt att knyta kontakter. Det som kunde utläsas som positivt med den samverkan som finns idag var IT-stödet Lifecare som lett till ökat antal möten för att planera för gemsamma brukare. De var även av åsikten att den samverkan som finns idag har blivit betydligt bättre än vad den brukade vara. 

 • 11.
  Bergdahl, Freddy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  "Jag står bakom dig, jag stöttar dig, tror du på det så kör på det": En kvalitativ studie om hur produktionsledare arbetar med att motivera och utveckla sina medarbetare inom stålindustrin2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Motivation in working life can be meaningful to work with. If the organization conducts stable motivational work, it can affect employees' motivation, development, and productivity. The steel industry that this study intended to examine, showed us that production managers were invested in working with motivation toward employees. The steel company that’s examined is a large organization with several thousand employees, and it is important to take care of their workers, which can be important for organizations' visions and goals. By conducting an adequate motivation work and development of employees, it can generate that existing staff with the right skills remain but also that the steel industry becomes an attractive workplace to apply to if there are development opportunities and a great commitment of managers and management. The purpose of this study was to examine how the production managers work to motivate and develop their employees in steel production. To make it possible and answer the study's purpose and research questions, seven semi-structured interviews were made with production managers who work at the steel industry company. The empirical data did analyze using the theoretical frameworks to reach a result.

  The results show that production managers use the education that the organization offers to motivate the employees. Production managers also work a lot with social appreciation, support, and feedback to motivate employees. Furthermore, the results show that the opportunities that production managers see with their motivational work toward employees are that they can spend time together in the production, which makes it easier to support them, give them information and resources, motivate, give feedback, and praise. Motivational work allows employees to become more independent and confident in their work roles. In conclusion, it turned out that the challenges with the motivational work in the steel industry are that time is not enough and that feedback from senior management in connection with the development of production managers was insufficient. It is important as an organization to provide all employees with development areas and motivational work, which can have a great impact on job satisfaction but also an important part for everyone to feel good in the workplace.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bergin, Michelle
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Hälsa, medicin och rehabilitering. Department of Occupational Science and Occupational Therapy, University College Cork, VGV5+95, Cork, Ireland.
  Boyle, Bryan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Hälsa, medicin och rehabilitering.
  Lilja, Margareta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Hälsa, medicin och rehabilitering.
  Prellwitz, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Hälsa, medicin och rehabilitering.
  Irish Traveller Children's Play: A Scoping Review2023Ingår i: Journal of Child and Family Studies, ISSN 1062-1024, E-ISSN 1573-2843, Vol. 32, s. 3860-3875Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Irish Traveller children, an ethnic indigenous minoritized community in Ireland are identified in Ireland’s play policy as at higher risk of exclusion from realising their right to play, alongside a reported absence of research on indigenous children’s play. This scoping review aimed to identify the breadth and scope of available research on representations of Irish Traveller children’s play and the factors influencing play opportunities. Applying the updated Joanna Briggs Institute methodological guidance, a systematic search was completed of nine databases. Thirty-five peer reviewed studies met the inclusion criteria, descriptive study information was charted and summarised and enabling and restricting factors influencing Irish Traveller children’s play were identified using an existing conceptual model. The scoping review findings revealed a limited focus within research on Irish Traveller children’s play. Included studies however, provided evidence of; the importance of feeling a sense of belonging and safety to enable Irish Traveller children’s access to preferred play opportunities, involving real life activities, physical play outdoors and play with others; Irish Traveller parents value and facilitation of play; and the significant restricting influence of racism on Irish Traveller children’s play .Limited knowledge on Irish Traveller children’s own perspectives on play and the need to address racism as a restricting influence on play in school and community environments are considered in relation to practice and further research. Discourses representing Irish Traveller children as marginalised, were problematized as reflective of culturist assumptions, and a shift towards understanding the situated nature of Irish Traveller children’s play, as a capability is proposed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Berglund, Elina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Att introduceras utan att vara på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelser av en introduktionsprocess på distans2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The introduction can be a crucial aspect for how well new employees will feel comfortableand socialized in their new workplace (Lindelöw, 2016). Due to the current corona pandemic, many organizations have had to restructure their work, which means that many employeescurrently work from home. This has also affected the introduction of new employees, as moreand more people get their introduction at a distance due to this. This study aims to contributea deeper understanding of how new employees experience their introductory process when ittakes place at a distance. To achieve the aim, the following questions were asked: How do new employees describe their introductory process when it takes place at a distance? What are the possibilities or hinder enlightened new employees when the introductory process takesplace at a distance? How can new employees' experiences of the introductory process thattakes place at a distance be understood based on the Demand-control-and support model?The empirical material was collected through six semi-structured interviews, where therespondents would: (1) have undergone and introduced at a distance, (2) only worked fromhome via digital tools, (3) have a permanent job, (4) have a post-secondary education and (5)be between 20-30 years. The collected material has further been analyzed on the basis of twotheories: Lindelöw's introductory model and Karasek's and Theorell's Demand-control- andsupport model. The results of the study showed that the respondents perceived theintroduction as insufficient and found it more difficult to learn their new tasks, be socializedin the organization and understand the norms and organizational culture at an introductionthat took place at a distance. On the other hand, attention was drawn to certain possibilitieswhere the respondents believed that they developed their ability to take responsibility andtheir ability to take their own initiatives. Furthermore, the results showed that the respondentsexperienced high demands at the same time as they felt that they lacked control during anintroduction that took place at a distance. Although social support turned out to be high onsome occasions, respondents still felt that it was often limited and did not fulfill the samefunction when it was done through digital methods.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bergström, Linda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Information, delaktighet och tid: En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. Att leda som chef vid förändringsarbete handlar därav mycket om att informera och skapa delaktighet. Många problem som har identifierats inom den offentliga sektorn under de senaste åren har kunnat kopplas ihop med brist på eller bristande ledarskap. Arbetssituationer i obalans, där krav som ställs inte stämmer överens med de resurser som tillhandahålls beskrivs vara en verklighet för många chefer, speciellt inom vårdande verksamheter.

  Ledarskapets villkor påverkas av ständiga förändringar, som leder till höga krav, som leder till att ledaren behöver hantera både kris, kaos och omställning. Därav har syftet med denna studie varit att undersöka chefers upplevelse av villkor för ledarskap vid vid förändringar och omställningar inom verksamheten. Forskningsfrågorna i denna studie har ämnat undersöka vilket ansvar ledaren upplever vid förändring och omställning, vilka krav ledaren upplever vid förändring och omställning samt vilka möjligheter och hinder ledaren upplever vid förändring och omställning i verksamheten.

  Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ metod då syftet med studien var att komma åt deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter av villkor för deras ledarskap vid förändring. Insamling av empiri har utförts genom både semistrukturerade intervjuer av enhetschefer inom vård- och omsorg samt deltagande observation.  Krav, stöd- och kontrollmodellen samt teorier om det transformativa ledarskapet har fungerat som inledande inspiration i studien, vidare har dessa tillsammans med teorier om förändringar och ledarskapets villkor använts vid analys och tolkning av empirin. Resultatet visade att de villkor som ledare har för att hantera, leda och genomföra förändringar idag är otillräckliga, då viktiga delar saknas. Dessa är information, delaktighet och tid, vilka är direkt kopplade till ledarens villkor för att kunna genomföra förändringar. I Studien framgick att deltagarna själva skapar ett nätverk med både kunskap, information och erfarenhet som då kan hjälpa dem i omskapandet av deras villkor för att kunna genomföra förändringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bergström Sundbaum, Karoline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  "Det var ju verkligen från askan in i elden": En kvalitativ studie om nyanställdas onboarding inom bygg- och anläggningsbranschen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Onboarding handlar om att ge nya medarbetare en bra grund att stå på i syfte att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Organisationer kan genom en strukturerad och systematiserad introduktionsprocess få medarbetare att känna motivation och glädje i sitt arbete, drivkrafter som hjälper verksamheten att utvecklas och förbli produktiva. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för onboardingprocessen genom att undersöka nyanställdas upplevelser av onboarding på ett företag inom bygg-och anläggningsbranschen, genom att besvara forskningsfrågorna: Har organisationen ett introduktionsupplägg och i så fall hur beskriver informanterna sin upplevelse av den? Hur kan introduktionsprocessen förstås utifrån teorier om onboarding och organisationskultur?

  Genom en kvalitativ metod har empiri samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer. De analysverktyg som nyttjats inom ramen för denna studie är Bauers (2010) teori gällande en lyckosam onboarding, Lindelöws (2016) teori om introduktion samt Granbergs (2011) teori om ledare som kulturbärare inom organisationer.

  Resultatet visar att organisationen har en formell karaktär på sin introduktionsprocess men att denna ej är systematiserad och formaliserad i den omfattning som vore eftersträvansvärt, vilket gör att nya medarbetare får olika förutsättningar för att klara sitt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Borg, Alexander
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Invandrares etablering på arbetsmarknaden: En kvalitativ studie om möjligheter och hinder ur ett arbetsgivarperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrares arbetsmarknadsetablering är av central betydelse att studeraför att kunna urskilja arbetsgivares synsätt kring detta och utifråndet kunna arbeta för en snabbare arbetsmarknadsetablering, vilket är nödvändigt för att kunna åtgärda den arbetskraftsbrist som finns i landet. Vård-och omsorgsbranschen är inget undantag, branschen står inför stora utmaningar där det finns ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. I Luleå kommun är behovet av personal med rätt kompetens stort inom vård-och omsorgssektorn och de beräknar att det kommer krävas många nya medarbetare till år 2025. Utifrån detta har jag i denna studie undersökt arbetsgivares syn på invandrares arbetsmarknadsetablering.Undersökningen har tillämpat en kvalitativ metod där sju intervjuer har genomförts med arbetsgivare som är verksamma inom Luleå kommun och som bedriver verksamheter som innefattar vård-och omsorg. Ämnesområdet har undersökts utifrån tre olika aspekter som är; Kommunikation, normer och värderingar och sociala nätverk. Utifrån dessa tre aspekter har jag identifierat möjligheter och hinder för invandrares arbetsmarknadsetablering.Resultatet av undersökningen visar att språket är den mest betydelsefulla faktorn för invandrares arbetsmarknadsetablering,i synnerhet för en snabb etablering. I takt med att språkkunskaperna ökar finns det en möjlighet till ett bredare socialt nätverk. Detta ökar dina chanser till att erhålla en anställning, då nätverksrekrytering är vanligt förekommande bland de arbetsgivare jag har intervjuat. Olika kulturella tillhörigheter ser arbetsgivarna som något positivt inom verksamheterna och således inget hinder. Däremot har det framkommit misstankar om att det kan förekomma fördomar gällande kulturell tillhörighetsomkan utgöra ett hinder för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Borg, Angelica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Hur blir man luleåbo?: Upplevelser av att skapa och bibehålla sociala nätverk som medflyttare till sin partners ursprungliga kommun2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de kommande åren utvecklas ett flertal industrier i Norrbottens län vilket leder till utmaningar med kompetensförsörjning. Satsningarna antas fordra en stor befolkningsökning i länet, en strategi för detta är att locka tillbaka de personer som tidigare lämnat länet, så kallade hemvändare. De familjemedlemmar som flyttar tillsammans med en hemvändare, så kallade medflyttare, kan ställas inför utmaningar att skapa sociala nätverk på den nya platsen. Eftersom medflyttarna har en indirekt koppling till platsen, genom hemvändaren, är deras upplevelser av att skapa sociala nätverk intressanta. Med bakgrund i detta har Luleå kommun gett i uppdrag att studera medflyttares upplevelser av att flytta till kommunen. Det teoretiska begreppet sociala nätverk används för att förstå medflyttarnas upplevelser.

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga sociala nätverk hos vuxna medflyttare som flyttar till sin partners ursprungliga kommun. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar utformats:

  • Vilka sociala nätverk skapar respektive bibehåller vuxna medflyttare vid flytten till Luleå?
  • Vilken betydelse upplever vuxna medflyttare att de sociala nätverken har haft för derasvilja att bo kvar i kommunen?
  • Vad anser vuxna medflyttare att arbetsgivare, kommun och andra offentliga institutionerverksamma inom kommunen kan göra för att underlätta för medflyttare att skapa sociala nätverk?

  Fem vuxna medflyttare intervjuades om deras upplevelser av att flytta till Luleå, de tillfrågades om sina sociala nätverk av grannar, den egna familjen, partnerns familj, vänner och kollegor. De fick också värdera de olika nätverken samt beskriva positiva respektive negativa upplevelser avatt ha kontakt med kommun, arbetsgivare och andra offentliga instanser som verkar i kommunen. Resultaten visar att partnerns nätverk är avgörande för medflyttarnas upplevelser av den första tiden i Luleå men att medflyttarna sedan lösgör sig allt mer från sin partner och skapar egna sociala nätverk. Resultaten visar också att de sociala nätverk som är mest utmanande för medflyttarna att skapa också är de sociala nätverk som är mest betydelsefulla för att de ska vilja stanna kvar i kommunen. Avslutningsvis visar resultaten på att kommunen, arbetsgivares och andra offentliga instansers insatser och aktiviteter påverkar medflyttarnas möjligheter att skapa sociala nätverk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Borg, Angelica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Kategoriseringens makt: En intersektionell analys av jämställdhetsdiskursen i Kiruna kommuns översiktsplan2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen utforskas en jämställdhetsdiskurs i en kommunal översiktsplan. Den studerade kommunen är Kiruna kommun i Norrbottens län. Syftet med uppsatsen är att med ett intersektionellt perspektiv analysera hur en jämställdhetsdiskurs kan skapas i en kommunal översiktsplan samt att diskutera hur detta kan bidra till att (re)producera makt-, över- och underordningar i samhället. Syftet uppfylls med hjälp av tre frågeställningar:

  1. Vilka förbindelser mellan sociala kategoriseringar och planeringsområden kan identifieras i jämställdhetsdiskursen?
  2. Vad karaktäriserar de förbindelser som kan identifieras i jämställdhetsdiskursen?
  3. Hur kan dessa förbindelser förstås utifrån ett intersektionellt maktperspektiv?

  I uppsatsen görs en diskursanalys med utgångspunkt i Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp diskurs, artikulation, moment, nodalpunkt, det diskursiva fältet, element, flytande signifikanter och ekvivalenskedjor. Analysen visar på komplexa relationer mellan olika sociala kategoriseringar av individer och olika planeringsområden i översiktsplanen samt hur och vilka betydelser dessa fyller jämställdhetsdiskursen samt begreppet jämställdhet med. Det diskursteoretiska ramverket bidrar till att skapa förståelse för dessa komplexa relationer genom att ekvivalenskedjor kan formuleras och att jämställdhetsdiskursens form och innehåll därmed kan analyseras. Analysen behandlar också vilka element som får sin slutliga betydelse i översiktsplanen och varför samt hur förbindelserna mellan sociala kategoriseringar och planeringsområden sker. Analysen och diskussionen visar vidare, genom några exempel, på relevansen av intersektionella analytiska ansatser samt hur jämställdhetsdiskursen skulle kunna (re)producera maktrelationer i det samhälle där diskursen rör sig och hur detta kan bidra till att vissa (grupper av) människor privilegieras medan andra exkluderas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Burman, Ebba
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Det bästa av två världar: Om chefers upplevelser av att leda arbetstagare på den hybrida arbetsplatsen2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av den pandemi som covid-19 orsakade ställde många arbetsplatser om till distansarbete på grund av de råd och rekommendationer om hemarbete. Nu, i en tid efter pandemin, alternerar många mellan arbete hemifrån och på arbetsplatsen, så kallat hybridarbete. Detta ställer nya krav på arbetstagare, men framför allt på chefer. Syftet med denna studie är således att få en fördjupad förståelse för chefers upplevelser av att leda arbetstagare på den hybrida arbetsplatsen. För att uppfylla syftet bearbetades följande forskningsfrågor fram; ”hur ser cheferna på hybridledarskap jämfört med ledarskap enbart på distans och enbart på plats?” och ”hur upplever cheferna ledarskapsprocessen kopplat till den sociala arbetsmiljön?”. Studien har en kvalitativ forskningsansats och sju semistrukturerade intervjuer har tillämpats som insamlingsmetod. Det insamlade materialet har analyserats utifrån det teoretiska ramverket som består av situationsanpassat ledarskap, tillitsbaserad styrning och ledning samt social arbetsmiljö. 

  Resultatet visar att cheferna inom de två studerade organisationerna upplever att det är enkelt att leda arbetstagarna på den hybrida arbetsplatsen. Det framkommer att detta tycks bero på att de är vana vid att leda enbart på distans och att det har lett till en ökad tillit som är till fördel under det rådande hybridarbetet. Vidare tycks även hybridarbetet möjliggöra bättre individanpassning, där cheferna kan erbjuda en högre grad av flexibilitet än någonsin tidigare. Resultatet påvisar också att den fysiska arbetsplatsen är av stor betydelse för den sociala arbetsmiljön samt att det finns några utmaningar med hybridledarskapet som bör uppmärksammas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Burström, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Arbetsmotivation vid ökat distansarbete: En kvalitativ studie om upplevelsen av arbetsmotivation under Covid-192021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av Covid-19 har vardagens rutiner för många förändrats både privat och i yrkeslivet. För att minska smittspridning har distansarbetet ökat sedan pandemin bröt ut. Att arbeta hemifrån innebär förändringar i arbetssätt och rutiner, som individer i samhället förväntas vi att vara motiverade att ta tag i förändringar. För att finna kraft att ta tag i förändringar som sker i livet är det också viktigt att individen känner motivation, vid förändringar i arbetet innebär det att arbetsmotivation spelar en viktig roll. Syftet med denna studie är därför att ge en djupare förståelse för hur arbetstagare upplever arbetsmotivationen vid ökat distansarbete. Studien avser också att ge en ökad förståelse för hur förändringar i arbetssituationen kan tänkas påverka arbetsmotivationen samt vilka faktorer som anses viktiga för att upprätthålla arbetsmotivation vid ökat distansarbete. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med individer som innan pandemin arbetade heltid i kontorsmiljö för att sedan till följd av Covid-19 arbetar antingen delvis eller helt på distans. För att ge en ökad förståelse för upplevelsen av ökat distansarbete har främst Herzbergs tvåfaktorsteori tillsammans med teorier som berör flexibilitet och motivation använts vid analys av empirin. Studiens resultat visar att det finns en skillnad i upplevelsen av arbetsmotivation till följd av ökat distansarbete mellan intervjupersonerna som arbetar helt på distans och delvis på distans. De viktigaste faktorerna för att upprätthålla arbetsmotivation visade sig vara att skapa förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och ansvarstagande samt att det finns ett bra chefsstöd. Arbetsmotivationen visade sig vara relaterad till både inre och yttre motivation. Slutligen visade resultatet för studien att om rätt förhållanden för arbetets innehåll och utförande existerar så kan arbetsmotivationen upprätthållas vid distansarbete genom att individen upplever frihet att planera och strukturera privatliv och arbetsliv. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bylund, Lina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  "Oj, jag måste fixa maten!": En kvalitativ studie om gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Pandemin Covid-19 har förändrat arbetslivet eftersom distansarbete som arbetssätt har utvecklats i rekordfart, vilket har medfört både positiva och negativa erfarenheter för bådeföretag och dess anställda. Forskning under pandemin Covid-19 har bland annat synliggjort attbalans mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete varit en svår gränsdragning. Syftet med denna studie var att undersöka en utvald organisation inom den offentliga sektorn i Norrbotten, för att få en djupare förståelse för dess medarbetares upplevelser avseende gränsdragningmellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete. Följande frågeställningar har legat till grund för att uppfylla syftet: Hur upplever medarbetarna balansen mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete? Tenderar medarbetarna att arbeta mer eller mindre vid distansarbete än om arbetet utförs på primärarbetsplatsen? Hur ser normer och kulturer ut kring gränsdragning inom organisationen? Hur påverkar det individens gränsdragning?

  En kvalitativ forskningsansats har använts och genom elva semistrukturerade intervjuer med informanter från samma organisation har det empiriska materialet samlats in. Materialet har sedan analyserats med hjälp av begrepp som förklarar hur informanterna förhållit sig till gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete.

  Resultatet visade att majoriteten av informanterna i studien hade en positiv grundinställning till distansarbetet. Det förekom varierade upplevelser kring huruvida balansen uppfattades som antingen positiv eller negativ. Majoriteten ansåg att balansen mellan arbetsliv och privatliv var bättre vid distansarbete än när arbetet utfördes på arbetsplatsen på grund av flexibiliteten. Alla kunde dock uppleva positiva aspekter av distansarbetet. Det förekom tendenser till ett gränslöst arbete i form av att informanterna överskred både de tidsmässiga och rumsliga organisatoriska gränserna, men trots detta verkade informanterna inte anse att arbetet tog för stor del av tiden som ska fördelas mellan arbetsliv och privatliv. Slutligen kunde det inte konstateras att varken normer eller en arbetsplatskultur där informanterna uppmanades att tänja på sina gränser och ständigt finnas tillgängliga för andra existerade inom denna organisation. Informanternav erkade huvudsakligen nöjda med detta och de allra flesta hade fungerande gränsstrategier. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Dahlberg, Moa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Thapar-Björkert, Suruchi
  Department of Government, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Conceptualizing xenophobia as structural violence in the lives of refugee women in Gauteng, South Africa2023Ingår i: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 46, nr 12, s. 2768-2790Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper highlights the embeddedness of xenophobia in institutions through a theoretical but empirically under-researched concept of structural violence. Drawing on in-depth qualitative interview data with refugee women in Gauteng, South Africa, we explore the empirical utility of the concept of structural violence in shaping refugee women’s everyday experiences of xenophobia through three analytical themes: (a) unequal access to resources (b) constrained agency and (c) dehumanization. While keeping an empirical grip on experiential narratives on xenophobia, we draw attention to three public institutions that enhance the vulnerability of those already vulnerable: The Department of Home Affairs, The South African Police Service and Public Hospitals. Our paper elucidates how refugee women experience xenophobia and how they manage their “everyday” in these circumstances- an aspect that remains underdeveloped in existing research.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Danielsson, Frida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  "Dagarna är inte bara en transportsträcka till nästa stora händelse, det är idag vi lever också": En intervjustudie med personer som strävar mot downshifting2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod. En förfrågan på olika facebook-grupper bidrog till ett målinriktat urval vilket resulterade i att samtliga intervjupersoner har relevans i ämnet. Eftersom sociologi kan definieras som vetenskapliga studier av samhället samt mänskligt liv är det därför relevant att undersöka fenomenet downshifting närmare (Giddens & Sutton, 2013). Syftet med studien är att utifrån intervjudeltagarnas berättelser beskriva och analysera downshiftning som ett sociologiskt fenomen. De frågeställningar som använts för att besvara syftet är:

  1.Vad uttrycker intervjudeltagarna att de valt bort i önskan att leva ett enklare liv?

  2.Vad menar intervjudeltagarna att ett enklare liv bereder plats för?

  3.Hur kan strävan mot downshiftning som intervjudeltagarna beskriver förstås med hjälp av Fromms begrepp ägandets och varandets livsformer?

  4.Hur kan intervjudeltagarnas möjligheter att downshifta analyseras utifrån ett klassperspektiv?

  I resultatet framgår att intervjudeltagarna valt att prioritera ned saker som konsumtion, arbete, boendesituation samt digital downshifting för att komma undan intryck som de inte säger sig behöva. Istället bereder de plats för sociala relationer, eget välmående och intressen. Dessa saker hör ihop genom att lägga mindre tid på en sak, frigör tid att lägga på andra saker. Hur intervjudeltagarna väljer att prioritera sin tid varierar där intressen och vad personen vill åstadkomma med sitt liv avgör. Med Fromms (2003) teoretiska begrepp ägandets och varandets livsform framkommer att intervjupersonerna ställer sig kritiskt till samhället och vad gäller betydelse av klass används Bourdieus (1993) teori om kulturellt, ekonomiskt, socialt och symboliskt kapital.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Degerhäll, Hanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Sammanhållen men splittrad?: Polisers upplevelser av en omorganisering2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har upplevelser av Polismyndighetens omorganisation undersökts. Studien utgår utifrån en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta verksamma poliser som arbetat vid omorganisationens implementering. Syftet med examensarbetet var att skapa djupare förståelse för polisers upplevelser av Polismyndighetens omorganisering. För att uppfylla syftet hade tre frågeställningar formulerats: ”hur beskriver poliserna omorganiseringen av Polismyndigheten?”, ”om och på vilket sätt upplever poliserna att omorganiseringen har påverkat deras känsla av organisatorisk tillhörighet?” samt ”om och på vilket sätt upplever poliserna att omorganiseringen har påverkat deras yrkesutövning?”. Den insamlade empirin har analyserats utifrån det teoretiska ramverket som bestod av teori om organisationskultur, organisationsidentitet och krav-, kontroll- och stödmodellen. Resultatet pekade på att samtliga informanter upplevde att omorganisationen förändrat yrkesutövandet i sig, men även den organisatoriska tillhörigheten i stort. Implementeringen av omorganisationen upplevdes som rörig och informationsutbytet otillräckligt för att förändringsarbetet skulle kunna utföras på ett tillfredsställande sätt. Det finns inte heller resurser för att realisera förändringsarbetet som planerat, de har istället placerats ut på Regionalledningscentraler runt om i landet. Det lämnar den lokala verksamheten utan resurser och det för poliserna högt värderade lokala arbetet åsidosätts. Det blev dock tydligt hur bärande det sociala stödet bland informanterna var för att hantera den krävande arbetssituationen. Ett välfungerande samspel med kollegor och överordnade blev en förutsättning för att klara av det fysiskt och psykiskt påfrestande arbetet som omorganisationen genererat i. Det framkom även att hur poliserna upplevde omorganisationen berodde till stor del på vilket kulturellt sammanhang de tillhörde, något som tydde på vikten av att ha organisationskulturen i beaktande vid omorganiseringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ejdemo, Charlotta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Folkhälsoarbetet i Norrbotten: En undersökning av kommunernas strategiska folkhälsoarbete2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Ek, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  En friskvårdssatsning i form av gemensamma träningspass: En kvalitativ studie om dess koppling till arbetet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för den upplevsele som anställda i en statlig myndighet har avseende friskvårdssatsning med gemensamma träningspass och dess betydelse. Frågeställningar som har använts för att besvara syftet är hur upplevelsen av friskvårdssatsningen har varit, vilken betydelse satsningen har haft för den sociala sammanhållningen samt vilken betydelse den har haft för arbetssituationen. Arbetet baserades på en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide. Krav-kontroll-stöd modellen av Karasek och Theorells (1990) samt KASAM av Antonovsky (2005) har legat till grund för uppsatsens teoretiska ramverk. 

  Resultatet visade att upplevelsen av friskvårdssatsningen hade varit roligt och givande för deltagarna. Samtliga deltagare upplevde ett förbättrat välmående som visade sig på olika sätt, främst visade det sig i form av en piggare och gladare version av sig själva samt att orken på arbetsplatsen förbättrades, detta främst de dagar träningspassen genomfördes. Friskvårdssatsningen skapade en energiboost, deltagarna betonade vikten av det hade fått kämpa tillsammans och att den energi som frambringades på träningspassen följde med till arbetsplatsen. Relationerna och sammanhållningen på arbetsplatsen hade förbättrades på grund av att deltagarna hade lärt känna varandra bättre och på ett personligare plan. De förbättrade relationerna och den stärkta sammanhållningen i relation till deras egna välmående hade bidragit till förbättrad arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. Vidare visade resultatet att friskvårdssatsningen hade påverkat arbetet på olika sätt, dels i form av att ett större engagemang och samt att motivation hade frambringats till arbete. Vissa deltagare upplevde även att de hanterade arbetet på ett bättre sätt, dels för att deras upplevda stressnivå hade reducerats, de kändes sig tryggare samt att de upplevde en högre grad av socialt stöd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ekman, Ann-Sofie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Tänk om - tänk rätt: en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare 2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av den tekniska utvecklingen kommer arbetsgivare att ställas inför allt tuffare utmaningar med att lyckas rekrytera rätt personal. Det är av yttersta vikt att arbetsgivare lyckas anställa de medarbetare som besitter den kompetens som kan komma att vara av relevans för den framtida omställning som arbetslivet står inför. När det gäller tekniska kunskaper ligger den yngre generationen i framkant då dessa medarbetare vuxit upp med internet och andra tekniska verktyg. För att vara en attraktiv arbetsgivare för dagens unga måste arbetsgivare således anamma nya arbetssätt gällande kommunikation, teknik, motivation och företagskultur. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vad som gör en arbetsgivare attraktiv på arbetsmarknaden för unga människor födda 1989-1999.Den metod som tillämpats har varit kvalitativ metod där nio semistrukturerade intervjuer genomförts med personer i åldrarna 20 till 30 år. För att sedan analysera den insamlade empirin har kodning utförts för att sedan kopplas samman med teori och tidigare forskning. Resultatet visar på en rad olika faktorer som är av relevans för att vara en attraktiv arbetsgivare. Den absolut viktigaste faktorn till att både attrahera och behålla yngre medarbetare är möjlighet till kompetensutveckling. Genom att erbjuda medarbetarna möjlighet till att växa i arbetet kommer de följaktligen inte söka sig till en annan arbetsgivare. Vidare visar resultatet att goda relationer till arbetskamrater samt roliga och varierande arbetsuppgifter ärav stor vikt för att både attrahera och behålla yngre medarbetare. I de arbeten där arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda flexibilitet visar resultatet att arbetsgivaren bör låta medarbetarna välja när och var arbetet ska utföras. Detta är något som har betydelseför både val av arbetsgivare men ocksåför att stanna kvar på arbetsplatsen. Det är även viktigtatt satsa tid och resurser på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön eftersom arbetsmiljö är något som värderas högt både i val av arbetsplats men också för att stanna kvar hos en arbetsgivare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Enbom Sundqvist, Erika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  En arbetsplats i rörelse: Medarbetares upplevelser av aktivitetsbaserat arbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en studie genomförd på ett medelstort företag i norra Sverige som bedriver ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Resultatet från denna studie är baserat på sju stycken semistrukturerade intervjuer med anställda personer från företaget. Syftet med denna studie var att undersöka de anställdas upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetet på arbetsplatsen. Med hjälp av Randall Collins teori om interaktionsritualer, samt Allvin m.fl. beskrivning avdet flexibla arbetet har en analys genomförts av den insamlade empirin, där det förs en diskussion kring olika aspekter rörande det aktivitetsbaserade arbetssättet. Forskningsmetoden för denna uppsats har varit kvalitativ med en abduktiv ansats. Utöver detta presenteras även befintlig forskning inom området, som fungerar som ett komplement till uppsatsensteorier. Resultatet visar både positiva och negativa upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet, där majoriteten dock är negativt inställda. De möjligheter som arbetssättet medför beskrivs som möjligheten att arbeta flexibelt och självständigt anpassa hur, var och när arbetet ska utföras. De hinder som presenteras handlar om personliga preferenser gällande arbetsmiljön samt upplevelsen av att medarbetare inte respekterar zonindelningen på arbetsplatsen, vilket i sin tur påverkar hur de anställda har möjlighet att utföra arbetsuppgifterna i en tillfredsställande arbetsmiljö. Även möjligheten att genomföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt beskrivs som begränsat då arbetssättet inte anses vara anpassat för arbetsuppgifterna. Forskningsresultatet har i sin tur bidragit till en ökad förståelse för hur de anställda på företaget upplever det aktivitetsbaserade arbetssättet.

 • 29.
  Englund, Othilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap. Kvinna.
  It-branschens utmaningar och förändringar med att rekrytera in kvinnor: en kvalitativ studie om hur kvinnor upplever det att arbeta inom IT-branschen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis analyze how the IT-industry can work to recruit more women into the industry. The analyze will occur by investigating how women experiencing the feeling of working in the industry, an industry that’s dominated by men, only 28% of the industry has women as employees, at the same time as it’s an industry dominated in the Swedish workforce, by the year of 2015 it had a turnover of 647 100 million Swedish crowns. An industry whit that much in turnover shows the power of workforce. That the IT-industry is main dominated by men, makes a segregation between women and men, where each sex should work and where women spare to be able to work in the Swedish working life. At the same time as less equal organizations and branches creates negative organizational cultures like macho cultures and reproduction of male dominance.

   

  The theoretical point of the thesis is organizational cultures, power in organizations, gender, masculinity, reproduction of male dominance, equal and exclusion in organizations, gender in organizations and concepts of the phenomenon culture. The thesis includes previously scientific articles on organizations, organizational cultures and women in the IT-industry.

   

  The study is based on qualitative ground, where 17 women working in the IT-industry shares their view and experiences of working in the industry. The 17 women have different positions in the It-industry, some have academic backgrounds, and some respondents are self-learned in the spectra of IT. The methodological point is based on the knowledge of sociology by Luckmann and Berger (1966).

   

  The result of the thesis shows that the industry has many challenges as women faces to work in the IT-industry. Challenges in claiming and aiming for their competence, struggles in being in cultural challenges, male dominance and negative organizational cultures. The competence that women have, is being taken seriously, but yet challenged and questioned, by male colleagues. Organizational cultures that seems to establish because of the male dominated industry and organizations. The thesis shows that men have more power in which organizational cultures that shall be obtained in organizations, at the same time as men seems to recruit men. Which causes reproduction of the negative organizational cultures issues that comes with the male dominated IT-industry, cultures as macho-culture and “mate-culture” becomes visible. The result of the thesis show that the industry must do some changes to be able to recruit more women into the industry. Changes in working out the outdated picture of what it means to work in the industry and changes in visible the women who already works in the IT-industry. HR and the whole industry shall work more to create and equal industry, where as many women as men works, where both men and women feel welcomed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ericson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Vill du engagera dig?: En kvalitativ studie om individers upplevelser och motivation till studentengagemang på universitetet2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ideella engagemang finns inom många delar av samhället, så även inom universitetsvärlden. Vid universitetet finns bland annat studentkåren som huvudsakligen arbetar med att bevaka och höja kvaliteten på utbildningarna. Utöver studentkåren kan studenterna engagera sig i olika föreningar som bland annat arrangerar aktiviteter eller fester. Studenterna kan även engagera sig i större projekt som anordnas av och för studenter. Det har dock på senare år upplevts att det har förekommit en minskning av personer som är villiga att engagera sig ideellt i studentverksamheter vid universitetet. Trots att det upplevda minskade intresset för engagemang finns det fortfarande studenter som väljer att engagera sig. Studien ämnar beskriva och diskutera individers upplevelser av att engagera sig ideellt i studentverksamheter vid Luleå tekniska universitet. Studien avser också att undersöka vilka motivationsfaktorer som driver individen till att engagera sig ideellt i studentverksamheter, vilka hinder till ideellt engagemang i studentverksamheter individen ser hos personer i sin omgivning och hur dessa hinder skulle kunna förstås inom ramen för begreppen kapital, habitus och oegennyttiga handlingar. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med individer som är eller har varit ideellt engagerade i studentverksamheter vid universitetet. För att få bättre förståelse kring deras upplevelser och deras motivationsfaktorer har begreppen habitus, kapital och oegennyttiga handlingar använts. Även inre och yttre motivation har använts tillsammans med fler teorier som berör motivation. I resultatet av studien kunde vi se hur de ideella engagemanget fungerar som en del i formandet av deras habitus. Vi kunde även se hur intervjupersonernas tidigare kapitaltillgångar också spelat in i deras naturliga steg till att börja engagera sig. Resultatet visade även hur motivationen hos intervjupersonerna uppstod efter någon form av interaktion med de ideella engagemangen. Intervjupersonerna påverkades även av både den inre och yttre motivationen i viljan att engagera sig. De hinder som beskrevs antydde på hur formandet av individens habitus inte behöver formas i just det ideella engagemanget i studentverksamheter och att det skulle kunna finnas andra sociala miljöer för en individ på universitetet att forma sitt habitus i. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Eriksson, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Belastning eller avlastning vid användande av digitala system?: En kvalitativ studie om mellanchefers upplevda belastning, avlastning och gränslösa arbete i relation till digitala system i arbetslivet2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how middle managers experience their workload and work relief in relation to the use of digital systems in the work life. Seven people has participated, three women and four men. The interviews were conducted with a semi structured interview guide and the collected data was analyzed with a thematic analysis. The information that emerged from the analysis of the collected data was that almost all the participants have experienced stress when using the digital systems. It also shows that when using the digital systems most of the participants have gotten more tasks and expectations from the management to complete. Some of them also thought that the educations were inadequate for some of the digital systems and there was a desire for more and better educations. This might indicate that they are experiencing more demands due to the increase of tasks but not as high support because of the inadequate educations. Almost all participants said that their knowledge in some of the digital systems were good. Which can indicate that they have a good control when using them. Almost all participants used the digital systems outside of work daily for example to read their email and to reduce the risk of having an overflowing inbox for the next workday. This can indicate that they at some extent have a high workload due to that they check their email daily after work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Eriksson Sörman, Daniel
  et al.
  Department of Psychology, Umeå University, 901 87, Umeå, Sweden.
  Rönnlund, Michael
  Department of Psychology, Umeå University, 901 87, Umeå, Sweden.
  Sundström, Anna
  Department of Psychology, Umeå University, 901 87, Umeå, Sweden; Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR), Umeå University, Umeå, Sweden.
  Norberg, Margareta
  Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR), Umeå University, Umeå, Sweden; Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, 901 87, Umeå, Sweden.
  Nilsson, Lars-Göran
  Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet, 113 30, Stockholm, Sweden; Umeå Center of Functional Brain Imaging, Umeå University, 901 87, Umeå, Sweden.
  Social Network Size and Cognitive Functioning in Middle-Aged Adults: Cross-Sectional and Longitudinal Associations2017Ingår i: Journal of Adult Development, ISSN 1068-0667, E-ISSN 1573-3440, Vol. 24, nr 2, s. 77-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of the present study was to examine relations between social network size and three cognitive abilities (episodic memory, semantic memory, visuospatial ability) in middle-aged adults. We analyzed cross-sectional data on social network size and cognitive functioning that were available for 804 participants aged 40–60 years. In addition, we examined 5- and 10-year follow-up measurements of cognitive functioning that were available for 604 and 255 participants, respectively. Cross-sectional analyses revealed a positive association between social network size and each of the three cognitive abilities. Baseline network size was positively related to 5-year changes in semantic memory, and to 10-year changes in semantic as well as episodic memory, but was unrelated to changes in visuospatial performance. A minor portion of the sample (n = 131) had 10-year follow-up data on network size. Cross-lagged panel correlations revealed that baseline network size was associated with follow-up measurement in cognitive functioning (episodic memory, semantic memory), whereas baseline cognitive performance was unrelated to future network size. Together, the results demonstrate a small but positive relation between network size and declarative memory abilities, in line with models proposing a cognitive reserve built up by factors such as the increased cognitive stimulation associated with a more extensive social network.

 • 33.
  Fagerlönn, Sandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Föräldraskap och karriär: En studie om kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att varje individ ges möjlighet att försörja sig genom förvärvsarbete. För att kvinnor ska ha samma möjligheter som män innebär det att ansvaret för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet måste delas jämlikt. En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att göra karriär, få jämlika löner samt en bättre pension är att föräldraledigheten delas lika, detta då frånvaro från arbetet påverkar förutsättningarna. Ekonomiska orsaker, traditionella rollförväntningar på kön samt attityder på arbetsplatser och i hemmen påverkar uppdelningen av föräldraledigheten. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären genom att besvara frågeställningarna: Hur upplever kvinnor omgivningens förväntningar på dem som kvinnor och mödrar? Hur upplever kvinnor att föräldraskapet påverkat deras karriärer? Vad är orsakerna till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor? Metoden som använts för att besvara dessa är kvalitativ, semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju kvinnor som varit föräldralediga och återgått i arbete. Insamling av empirin har analyserats med hjälp av det teoretiska ramverket innehållande tidigare forskning avseende familjeliv, arbetsliv och jämställdhet. Samt teori om könsroller av Connell och Pearse (2015), modernitet och självidentitet av Giddens (2008) och teori om arbetsliv, familjeliv och kön av Nordenmark (2004). Resultatet visar att kvinnorna upplever att förväntningarna på dem är högre när barnen är yngre samt att det är stora skillnader mellan förväntningar på kvinnor och män. Föräldraskapet, inkluderat föräldraledigheten, påverkar möjligheterna till karriär, studiens resultat visar att föräldraskapet har en påverkan för både kvinnor och män. Studiens resultat visar att uppdelningen av föräldraledigheten påverkas av traditionella könsroller, omgivningens förväntningar samt av biologiska och ekonomiska orsaker. Sammanfattningsvis är det av vikt för individen, samhället och organisationer att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Denna studie kan bidra till ökad medvetenhet, vilket är en förutsättning för att skapa jämställdhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Falk, Celina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  ”Det känns ju fantastiskt att bli lite bekräftad”: En kvalitativ studie om undersköterskors motivation och arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersköterska inom äldreomsorgen är det vanligaste yrket i Sverige, men också den yrkeskategori som har flest sjukskrivningsdagar. Arbetsbelastningen beskrivs som hög och arbetsvillkoren bristfälliga. Den demografiska utvecklingen i Sverige bidrar till ett ökat behov av utbildad personal inom äldreomsorgen och för att möta behovet krävs både nyrekryteringar och att befintlig personal stannar kvar på sitt arbete. Anställda som trivs på sina arbeten har en högre vilja att fortsätta arbeta och anstränga sig mer för att göra ett bra jobb; trivsel kan därmed sägas vara en av faktorerna som kan bidra till att möta kompetensförsörjningsbehovet. Syftet med uppsatsen är därför att ge en fördjupad förståelse för motivation och arbetstillfredsställelse bland undersköterskor inom äldreomsorgen. Genom att intervjua nio undersköterskor som arbetar på ett vård- och omsorgsboende har faktorer som främjar respektive motverkar motivation och tillfredsställelse i deras arbete kunnat identifieras. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av Self-Determination Theory, Herzbergs tvåfaktorteori samt tidigare forskning om motivation och arbetstillfredsställelse bland undersköterskor inom äldreomsorgen. 

  Uppsatsens resultat visar att intervjupersonernas motivation och arbetstillfredsställelse till största del påverkas av arbetssituationen och av hur arbetet organiseras. Det är arbetets förutsättningar som antingen skapar möjlighet för eller hindrar intervjupersonerna att utföra den bästa möjliga omvårdnaden av brukarna, skapa goda relationer till kollegorna för att få stöd och uppskattning samt få den återhämtning de behöver under och mellan arbetspassen, vilket är avgörande för att de ska känna motivation och arbetstillfredsställelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Fjellborg, Daniel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Strategies and Actions in Swedish Mining Resistance – Mapping Anti-Extraction Movements and Exploring How Their Interpretations of Socio-Political Context Shape Mobilization Against Mining Projects2024Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

     Across the world the demand for mineral production steadily increases. In Europe, the push for mining has coincided with rising mobilization against extraction projects and mining-related conflicts will likely be a continuing feature of Europe’s foreseeable future. To understand the trajectory of mining conflicts, as well as the possibilities of handling them, it is important to understand the strategies and actions of the coalitions of actors opposing specific mining projects, i.e., anti-extraction movements. While previous research mainly has explored mining resistance in developing countries, this thesis advances the knowledge on mining resistance in Europe by investigating anti-extraction movements in Sweden, a long-term producer of minerals that have witnessed rising mobilization against extraction projects. In four papers, building on interviews and extensive document analysis, the thesis systematically maps and analyses cases of anti-extraction movements in Sweden and provide in-depth studies of selected cases. 

     Theoretically the thesis explores how movement actors’ view their own abilities to generate change in society and the thesis thus aims to understand how movement actors’ choices of strategies and actions are shaped by their interpretations of opportunities and constraints in their socio-political context. This is done by employing frame analysis as an interpretive research approach to connect movement actors’ sense-making of contextual opportunities to their choices of strategies and actions, thus contributing to social movement theory’s ongoing debate about how structure comes to shape agency.     

     The result of the thesis confirms that anti-extraction mobilization has been on the rise in Sweden during the 2010s, with movements using a wide range of actions, from civil disobedience and demonstrations to litigation and lobbying of private shareholders and politicians. Movements consist of heterogeneous coalitions, including newly formed networks as well as established organizations for farmers, indigenous Sámi, and environmental concerns. Regarding how the setup of socio-political contexts come to shape strategies and actions the results indicate that movement actors’ interpretations of opportunities do not always align with researchers’ vicarious conceptualizations of what an opportunity is, thus producing perplexing actions. In response the thesis outlines ways to understand seemingly perplexing actions by taking account of movement actors’ own meaning-making of situations. The thesis further outlines how the content of movement actors’ varying goals comes to play a key role in interpretations of opportunities for anti-extraction movement, thus adding prospective reasoning to research arguing that retrospective reasoning based on past experiences shapes actors’ assessments of opportunities. Finally, results indicate that the continuing viability of different, sometimes contradictory, interpretations of opportunities may be accounted for by a deeper understanding of what societal groups and institutions that movements and their frames resonate with. 

 • 36.
  Fjellborg, Daniel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Understanding Diversification of Strategies and Actions in Swedish Mining Resistance – The Fanning-Out Effect of Goals and Contextual OpportunitiesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Europe is witnessing increasing protests against mining. Social movements mobilizing against mining, (i.e. anti-extraction movements) are typically heterogeneous actor networks using diverse actions to stop projects and promote alternative visions for societal development. I investigate two prominent anti-extraction movements in Sweden and explore how movement actors’ goals and interpretations of contextual opportunities shape their strategies and actions. I study actions over eleven years and use frame analysis to explore actors’ goals, interpretations, and strategies. Results show how diverse goals lead to action diversification in movements by prompting actors to relate to different policy areas, that is, issue-specific contexts. Actors’ previous experiences, informing retrospective reasoning, increased variation in their opportunity assessments. The study contributes to social movement theory by explicating how the content of goals shape strategies and actions, adding to such alternative explanations as traditions, diffusion, and resources. Understanding action diversification is important for handling increasing mining conflicts. 

 • 37.
  Fjellborg, Daniel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Beland Lindahl, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Division of Labour in Swedish Mining Resistance: The Interplay between Legal Mobilization and Public Protests in Social MovementsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  More knowledge is needed about how the design and implementation of legal processes shape the strategies and actions of social movements. We explore how movement actors’ interpretations of opportunities and constraints within legal processes shape their choices of strategies and actions. We particularly investigate how actors’ interpretations relate to their access to legal processes (i.e. legal standing) and to their understanding of opportunities in alternative action arenas in society, such as policy-making processes and street protests. We investigate an anti-extraction movement and its mobilization against a mining project in northern Sweden over eleven years. Using social movement theory and frame analysis, we explore the interpretations, strategies, and actions of movement actors who have or lack legal standing within the project’s permit process (i.e. legal insiders or outsiders). Key results indicate that action choices are shaped by how movement actors understand their opportunities in different societal arenas and by their traditions and interpretations of appropriate roles amongst other actors in the movement. To understand how legal standing shapes actions, we must acknowledge that actions are shaped by both a logic of consequences and a logic of appropriateness. Results also indicate that insiders’ legal engagement did not diminish outsiders’ use of public protests. On the contrary, outsiders’ motivation to use protests increased via a division of labour emerging in the movement, with actors specializing into either legal mobilization or protests. Integration of some movement actors into legal processes may not lead to a phasing out of protests in the growing resistance against mining in Europe.

 • 38.
  Forsgren, Sebastian
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hur förenas krav, kontroll och stöd när kunden är ohotad etta?: En kvalitativ studie av butikssäljares upplevelse av sin arbetssituation i svensk detaljhandel2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Handelsbranschen utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden och har under senare år stått inför stora förändringar till följd av den växande näthandeln, något som kan tänkas ha förändrat situationen för säljare i fysiska butiker. För att undersöka hur anställda i detaljhandel upplever sin arbetssituation har kvalitativa intervjuer med personer från sport- och fritidsbutiker genomförts. Säljarnas arbetssituation förstås utifrån upplevelsen av vilka krav som ställs i arbetet, möjligheten att påverka arbetssituationen och vilket socialt stöd som ges, således tolkas säljarnas upplevelser med hjälp av Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell som kompletterats med en fördjupad del om stöd till lärande och utveckling. Det empiriska resultatet visar att kundbemötande och service upplevs vara det största och viktigaste kravet att leva upp till. Dessutom ställs kvantitativa krav på säljarna i form av att arbetsgruppen ska leva upp till dagliga försäljningsmål. Till följd av begränsade möjligheter att påverka arbetstidens förläggning och en vilja att spara in på personalresurser, kan perioder av hög arbetsbelastning leda till upplevelsen att inte hinna utföra arbetsuppgifterna på utsatt tid. Socialt stöd framstår som en viktig förutsättning som möjliggör att säljarna lyckas hantera kraven som ställs i arbetet och utökar möjligheten att själv påverka när och hur arbetet utförs. Särskilt avgörande är möjligheten att kunna lämna över arbetsuppgifter till sina kollegor, något som däremot förutsätter att enskilda säljare i arbetsgruppen har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifter på olika avdelningar i butiken. Trots att kundbemötandet uppges vara det enskilt största kravet i yrket som butikssäljare, upplevs däremot varken tillräckligt fokus eller tillräckliga resurser läggas på att utveckla säljarna i just det avseendet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Forss, Carolina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Att bli en i gänget: En kvalitativ studie av nyanställdas upplevelser av sin arbetsintroduktion inom en kommunal förvaltning i Norrbotten2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har för avsikt att undersöka nya medarbetares upplevelser av arbetsintroduktioneni en kommunal förvaltning i Norrbotten där en tillväxt i näringslivet pågår vilket ökar efterfrågan på arbetskraft. När konkurrensen av arbetskraft ökar, kan det personalstrategiska arbetet i organisationer behöva stärkas för att attrahera och behålla personal. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju relativt nya medarbetare genom en kvalitativ metod. Upplevelser har analyserats och tolkats inom ramen för Malin Lindelöws teoretiska modell för introduktion av nya medarbetare (2016) samt Karaseks & Theorells kravkontroll- stödmodell (1990). Det empiriska resultatet visar på olika upplevelser av arbetsintroduktionen. De som haft positiva upplevelser har känt sig välkomna och betydelsefulla av arbetsgivaren. De har upplevt ett gott stöd av sin chef från anställningens början och mötts av en strukturerad agenda för deras introduktion, som de kunnat påverka utefter deras behov vilket lett till en känsla av egenkontroll. De har upplevt det stöd som de behövt för att smidigt socialiseras in i organisationen och gemenskapen på arbetsplatsen. De intervjupersoner som var mindre nöjda med sin introduktion upplevde ett sviktande socialt stöd av chefen genom avsaknad av uppmärksamhet, bristfällig dialog och en utebliven agenda för introduktionen. Om inte de nya medarbetarna fått stöd att socialiseras in i gemenskapen så har de skett ändå, men det hade gått smidigare med stöd av organisationen i processen. Krav som ett nytt arbete innebär behöver alltid balanseras med ett gott socialt stöd visar resultatet, vare sig den nyanställde är erfaren eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Forssberg, Kajsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Det digitala jaget: En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. Den metod som legat till grund för att uppfylla studiens syfte har utgått från ett netnografiskt tillvägagångssätt i form av kvalitativa intervjuer samtnätobservationer. Studiens resultat visar på att sociala medier har en påverkan på unga kvinnors identitetsskapande. Detta utifrån det genomgående tema som till synes verkar vara en oskriven regel i hur unga kvinnors representation på sociala medier bör se ut. Temat framgår främst genom den representation som sker på Instagram i form av bilder samt utifrån det perspektiv Snapchat visar, där individen utför ett handlande som nästintill verkar tvunget. Uppfattningenär att detta beteende på lång sikt kan skapa problem för individen att uttrycka sin egen identitet, då individen snarare följer ett normativt beteende över vilken identitet som bör uppvisas. Det går att konstatera efter kopplingar gjorda till Ervin Goffmans (2014) teori om det dramaturgiska perspektivet att individen spelar olika rollframträdanden i olika sociala situationer i livet, vilket även deltagarna bekräftar då deras identitet skiljer sig i sin representation online respektive offline. Ämnet för studien är aktuellt och viktigt, då sociala medier endast funnits sedan 90-talet men på denna korta tid blivit något var och varannan individ använder dagligen och ser som en självklar del av livet. Med tanke på det resultat som framkommit anser jag vikten av att lyfta detta ämne för att se över de konsekvenser användandet av sociala medier kan bidra till, främst hos den yngre generationen när det kommer till skapandet av sin identitet och individens välmående.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Gard, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Hjärtpunkten: En kvalitativ och kvantitativ studie om mötesplatsen Hjärtpunkten2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att studera en del av verksamheten som bedrivs på mötesplatsen Hjärtpunkten i Luleå i stadsdelen Hertsön. Det sker en pågående kartläggning i Luleå om barnfattigdom. Den visar att det finns en problematik i stadsdelen Hertsön då stadsdelen har dubbelt så hög andel familjer och barn som är utsatta för barnfattigdom än genomsnittet i olika stadsdelar i Luleå. En metodtriangulering har genomförts där både kvantitativ och kvalitativ data samlats in i form av intervjuer och enkäter. Studien är begränsad till barn och ungas upplevelser när de vistas på Hjärtpunkten samt vilka individer som väljer att besöka mötesplatsen. Resultatet från intervjuerna visar att barn och unga upplever Hjärtpunkten som en trygg plats där de har möjlighet att få hjälp, finna nya kamrater och utföra olika typer av aktiviteter. Enkäterna tyder på att den övervägande delen besökare är i åldern 5 till 10 år, 60 år eller äldre. Det är fler kvinnor än män som besöker Hjärtpunkten varav 35 % har utländsk bakgrund. Med hjälp av tidigare forskning och relevant teoribildning om bostadsområden, barnfattigdom, barns välbefinnande, kapital och identitet har studiens resultat kunna bestyrkas, analyserats och diskuterats. Där har även framkommit utvecklingsmöjligheter för Hjärtpunkten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Gatu, Julia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  ”Det hänger på att man hittar varandra”: en kvalitativ studie av anställdas upplevelse av sociala relationer i ett aktivitetsbaserat kontor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med ett allt mer flexibelt arbetsliv ökar de anställdas möjlighet att påverka var, när och hur arbetet utförs – samtidigt som samarbete och kommunikation ses som viktiga verktyg för att uppnå kreativitet, innovation och tillfredsställelse i arbetet. Detta har även inneburit att de sätt som organisationer utformar kontor och arbetssätt förändrats, vilket bland annat resulterat i uppkomsten av aktivitetsbaserade kontor. Dessa syftar att öka flexibilitet, medarbetares nöjdhet, produktivitet och hälsa. Trots de sociala relationernas vikt både för organisationens möjlighet att nå mål samt för medarbetares trivsel på arbetsplatsen, tycks tidigare forskning uttrycka hur det aktivitetsbaserade arbetssättet kan inverka på hur kommunikation sker på arbetsplatser. Denna studie har utgångspunkt i en kvalitativ ansats och syftar att undersöka och diskutera hur medarbetare upplever sociala relationer på ett aktivitetsbaserat kontor och vilka möjligheter och/eller hinder som uppstår för medarbetares gemenskap i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. Det teoretiska ramverk som presenteras berör arbetsmiljö, krav, kontroll och stöd samt sociala relationer. Resultatet visar att medarbetarnas upplevelser av att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor i hög grad skiljer sig från varandra, vilket innebär att upplevelserna av samma arbetsmiljö inte delas mellan olika personer. Oavsett om intervjupersonerna är positivt eller negativt inställa till det aktivitetsbaserade arbetssättet beskriver de flesta att de sociala relationerna och gemenskapen försvåras eftersom de sällan träffar eller är i närheten av sina kollegor. Resultatet tyder även på att sociala relationer mellan enheter och avdelningar tycks förändras i ett aktivitetsbaserat kontor; vissa anser att det är enklare att kommunicera med fler personer vilket kan möjliggöra framtida samarbete, medan andra anser sig ha mindre kontakt med andra i detta typ av arbetssätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Gezelius, Rebecka
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Vaccinmotståndet under Covid-19-pandemin: En netnografisk studie av vaccinmotstånd på Flashback forum2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Covid-19-pandemin, eller Coronapandemin som den kallas i folkmun har påverkat människors livi över ett år med diverse restriktioner samt att 3,5 miljoner människor har avlidit med virusetCovid-19. Trots detta vill många inte vaccinera sig mot Covid-19 nu när olika vaccin har tagitsfram. En undersökning som genomfördes i januari 2021 visar att 63% av Sveriges befolkning villvaccinera sig mot Covid-19. Detta är beklagligt mot bakgrund av att World Health Organization(WHO) angav vaccinmotstånd som ett av tio globala hot mot hälsan år 2019. Det är av intresse attundersöka vaccinmotståndet riktat mot Covid-19-vaccinet eftersom det är ett relativt outforskatområde. Syftet med denna studie är att undersöka hur vaccinationsmotståndare uttrycker sig omCovid-19-vaccinet på internetforumet Flashback.Detta har undersökts genom en kvalitativ netnografisk studie där innehållet i 9 olikadiskussionstrådar på Flashback rörande ämnet har studerats. Resultatet av undersökningen haranalyserats med hjälp av Ulrich Becks begrepp “risk”, Anthony Giddens definition av begreppen“tillit” och “expertsystem”,samt tidigare forskning om vaccinmotstånd på sociala medier. Studiensresultat indikerar på att personer som är negativt inställda till Covid-19-vaccinet tenderar att sevaccinet som en stor risk. De uttryckte rädsla för diverse olika biverkningar och tenderade attvärdera vaccinet som en större hälsorisk än Covid-19-viruset. En vanlig tendens blandvaccinmotståndare på Flashback var att de förefaller hysa misstro till vetenskapen bakom vaccinoch ofta föredrog alternativa metoder istället för vaccin. De tenderade anse att Covid-19 inte är enfarlig sjukdom eller att helasjukdomen är påhittad av läkemedelsbolag, media, myndigheter ochregering tillsammans. Vaccinmotståndarna på Flashback hade ofta en föreställning om att vaccinenmot Covid-19 antingen ska döda eller sterilisera människor i syfte att utrota jordens befolkning,eller att läkemedelsbolagen vill tjäna pengar på vaccin. Detta indikerar på att vaccinmotståndarehyste mycket misstro mot dels Covid-19-vaccin men även mot läkemedelsbolag, regering,myndigheter och media

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Granberg, Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Ny dag, ny arbetsplats: En kvalitativ studie om korttidsvikariers upplevelser av sin arbetssituation inom vård- och omsorg 2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har upplevelser av korttidsvikariers psykosociala arbetssituation inom vård- och omsorg undersökts. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har tillämpats på sju korttidsvikarier som i dagsläget arbetar inom bemanningsenheten på Luleå kommun. Uppsatsens syfte var att skapa en ökad förståelse för korttidsvikariers upplevelser av sin psykosociala arbetssituation med fokus på arbets- och anställningsvillkor. Vilka har analyserats utifrån perspektiven för Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll- och stödmodell samt Atkinsons (1984) kärna- och periferimodell. För att uppfylla syftet har tre forskningsfrågor formulerats: ’’hur beskriver intervjupersonerna sina anställnings- och arbetsvillkor?’’, ’’hur kan dessa förstås med utgångspunkt i begreppen krav, kontroll och stöd?’’ och ’’på vilket sätt kan intervjupersonernas upplevelser förstås och diskuteras utifrån kärna- och periferimodellen?’’.  

  Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde sin arbetssituation varierad och att de hade kontroll över tillgängligheten för arbete. Däremot upplevde de mindre kontroll över var arbetet kommer att utföras samt arbetspassens längd. Dessutom tycktes stöd från kollegor och chef bristfälligt, framförallt stödet från chefer. För att hantera ovissheten gällande arbetssituationen användes meningsbärande strategier som ingav ökad kontroll. Det visade sig även att intervjupersonerna överlag inte kände stor samhörighet till den ordinarie personalgruppen på arbetsplatserna. Däremot upplevdes relationerna kunna byggas upp vid frekvent arbete på en och samma arbetsplats. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Grönberg, Jenny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Samarbete som resurs: En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av resurser i arbetet2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sättet att organisera arbetet och den psykosociala arbetsmiljön påverkar individernas välbefinnande, och idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken på grund av psykisk ohälsa (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Detta grundar sig i bland annat bristfälliga organisatoriska och sociala villkor på arbetsplatsen. Därmed är syftet med uppsatsen att studera arbetstagares upplevelser av resurser i arbetet. Följande forskningsfrågor har besvarats: hur upplever arbetstagarna handlingsutrymme och egenkontroll i sitt arbete? Hur upplever arbetstagarna stöd från chef och kollegor i sitt arbete? Vilka likheter och skillnader kan identifieras i dessa upplevelser och hur kan de förstås?

  Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats och fokuserar på resurser i arbetet med utgångspunkt i Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell, dock har inte krav tagits i beaktandet eftersom studiens fokus ligger på resurser. Det har genomförts nio semistrukturerade intervjuer med arbetstagare inom en kommunförvaltningsledning i norra Norrland. Studiens resultat illustrerar betydelsen som möjligheten till egenkontroll och handlingsutrymme samt tillgång av socialt stöd kan ha för arbetstagarnas upplevelser av resurser och den psykosociala arbetsmiljön. Intervjudeltagarnas upplevelser avseende kontroll och stöd beskrevs övervägande som positivt. Resultatet påvisade att samtliga intervjudeltagare hade liknande upplevelser av kontroll och stöd. De kunde i stor utsträckning fatta egna beslut i sitt arbete, hade möjligheten att påverka arbetets utförande, upplevde socialt stöd från omgivningen samt saknade i viss mån feedback.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46. Gustafsson, Ingela
  Facebook - Mötesplats eller riskzon?: En kvalitativ studie om föräldrars medvetenhet och förhållningssätt angående medföljande risker i samband med deras barns användande av facebook2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Facebook is a social networking site where users get an opportunity to stay in touch with their loved ones. Here you can, in public or private, inform other users about what is happening in your life and take note of what is happening in the lives of others. Facebook also has a downside, because there are risks associated with the usage of the social meeting place in form of bullying and other things. For example, other users can publish unwanted images of you to appear in public. The purpose of this study is to find out how aware parents are of the accompanying risks associated with their child's use of facebook. I have conducted interviews with eight parents, four whose children are allowed to use facebook, and four whose children are not allowed to use facebook. The knowledge of how facebook works varies between the parents, but is generally good. The minimum age for a membership is thirteen, a border some part follows and others do not. It turns out that all interviewed parents are aware of the risks present on facebook and everyone also has ideas about how they best can protect their children online.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 47.
  Gustafsson, Sandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Kommunikation eller resultat: En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. Genom detta väcktes det ett intresse av att studera synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin. Studiens syfte var att studera och analysera synen och skillnaden av densamme gällande kvinnligt och manligt ledarskap såg ut utifrån ett medarbetarperspektiv, och studera organisationskulturens eventuella påverkan på synen av ledarskap. För att besvara syftet och studiens frågeställningar som bestod utav tre forskningsfrågor, genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom det valda verkstadsindustriföretaget. I det teoretiska avsnittet presenteras relevanta sociologiska begrepp och teori inom ramen för studiens fokusområde, därefter presenteras tidigare forskning med hjälp av artiklar.

  Studiens resultat visade att synen på kvinnligt ledarskap i verkstadsföretaget grundar sig i stereotypa uppfattningar om att kvinnliga ledare har bättre kommunikativa förmågor och utvecklar sin omgivning. Synen på manligt ledarskap i verkstadsföretaget grundar sig även den i stereotypa uppfattningar, att manliga ledare är mer “hårda”, rakt på sak och resultatinriktade. Gällande medarbetare anställda som tjänstemän utanför produktionen, tycks skillnaden i syn på kvinnligt och manligt ledarskap av olika anledningar börjar att suddas ut, vilket kan kopplas till en ökad andel kvinnor i ledande positioner utanför produktionen. 

  Slutligen visade det sig att den kultur som finns inom verkstadsindustriföretaget påverkar ledare att agera mer utifrån manliga ledarstilar då det är en mansdominerad bransch och att den gamla industrikulturen återfinns mer inom produktionen. Det visade även på att synen på kvinnligt och manligt ledarskap tycks förändras inom verkstadsföretaget, att den gamla traditionella ”hårda” kulturen utmanas av den nya inkluderande kulturen. Studiens resultat visar på vikten av att våga utmana normer och ifrågasätta strukturer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Hansen, Linda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  En andra chans eller bortvald vid lika kompetens?: En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till att anställa lagöverträdare2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är baserad på ett kvalitativt synsätt där fokus har legat på att utöka förståelsen kring fenomenet rekrytering av personer som finns med i belastningsregistret. Syftet med studien var att undersöka åsikter och uppfattningar om individer med brottslig bakgrund bland personer som arbetar med rekrytering. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar: Hur betraktar rekryterare personer med brottslig bakgrund? Hur ställer man sig till att anställa personer med brottslig bakgrund? Hur kan detta kopplas till stämplingsteorin och teorin om stigmatisering? Som empiri användes data från kvalitativa intervjuer med rekryterare samt data från ett frågeformulär som också riktades till personer som arbetar med att rekrytera personal. Tematisk analys användes för att analysera det insamlade materialet. I studien kopplades empirin till två olika teoretiska utgångspunkter: Goffmans stigmatiseringsteori och Beckers stämplingsteori. Stigmatiseringsteorin och stämplingsteorin användes för att identifiera rekryterares perspektiv på personer med brottslig bakgrund, samt för att undersöka hur rekryterare ställer sig till att anställa personer som begått brott. Stigmatiseringsteorin bidrog till att belysa om och hur rekryterare förhåller sig till karaktärsstigmat brottsling. Stämplingsteorin användes för att förstå hur rekryterare kategoriserar och ”stämplar” arbetssökande personer utifrån deras brottsliga handlingar. Studiens resultat har visat att rekryterares uppfattningar om personer som begått brott kan variera. Majoriteten av respondenterna hade vid något tillfälle begärt ett utdrag ur belastningsregistret på en arbetssökande person. Det har även framkommit att rekryterare ibland kan ha fördomar om personer som begått brott. Vidare har studien visat på att rekryterare kan vara öppna och positiva till att anställa personer som begått brott, åtminstone då det gäller mindre allvarliga brott. Om en rekryterare är positiv eller negativ till att anställa en person med brottslig bakgrund beror ofta på det enskilda fallet. Om en rekryterare väljer att anställa en person som begått brott tar hen vanligtvis hänsyn till följande tre faktorer: brottets karaktär, brottets allvarlighet och tidpunkten för den brottsliga handlingen. Även arbetsplatsen, typ av tjänst och arbetsuppgifter kan vara av betydelse för rekryteringsprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hansen, Linda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  "Livet är inte lätt men man lär sig att kämpa": En kvalitativ utredning om unga klienters identitetsskapande på särskilda ungdomshem2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utredning var att undersöka hur unga klienter skapar och utvecklar sin identitet som intagna på SiS särskilda ungdomshem. Ingen datainsamling har skett i samband med utredningen. Istället har utredningen utgått från ett publicerat material; tre upplagor av bokserien SiS unga berättar. Utredningen har genomförts med utgångspunkt i en kvalitativ ansats med fokus på beskrivning, tolkning och förståelse. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ textanalys som bestod av två steg: kodning och tolkning. Olika mönster, teman och nyckelbegrepp identifierades vid kodningen. Vid tolkningen relaterades de olika delarna i kodningen till varandra och kopplades till teoretiska begrepp samt jämfördes med tidigare forskning. Goffmans (2014) teori om totala institutioner och Giddens (1999) teori om identitet användes som teoretiska utgångspunkter i den här utredningen. Resultatet av utredningen visade att tillvaron på de särskilda ungdomshemmen kan ha betydelse för unga klienters identitetsskapande då klienterna lever i en mycket speciell kontext utan handlingsfrihet och med mycket begränsade kommunikationsmöjligheter. Även sociala relationer kan bidra till unga klienters identitetsskapande. För unga klienter är ofta relationen med familj och vänner mycket värdefull och trygghetsskapande. Samtidigt tyder utredningens resultat på att komplicerade relationer med representanter från socialtjänsten är vanligt bland unga klienter. Framtiden är viktig men oviss för många unga klienter. Både handlingar i klientens förflutna och framtida möjligheter kan vara betydelsefulla för de unga klienternas identitetsskapande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Hedlund, Alexander
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Sundelius, Simon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  The Development of Brand Loyalty within Online Motorsport Brand Communities2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av online varumärkesgemenskaper och dess effekt på varumärkeslojalitet har undersökts noggrant i tidigare studier. Online varumärkesgemenskaper inom motorsport, som är fundamentalt annorlunda från andra sporter, har dock inte tidigare undersökts ingående och är för närvarande okända. Studien syftar till att förstå hur motorsportföljare blir varumärkeslojala inom sina varumärkesgemenskaper och om deras identifiering med varumärket har inflytande i processen. Följande forskningsfrågor utvecklades för att hitta dessa svar:

  FF1: "Hur påverkar deltagande i online varumärkesgemenskaper varumärkeslojalitet bland motorsportfans?"

  FF2: "Hur påverkar online varumärkesgemenskaper varumärkesidentifiering för motorsportentusiaster?"

  FF3: "Hur bidrar medlemsdeltagande i online varumärkesgemenskaper till kopplingen mellan online varumärkesgemenskaper och varumärkeslojalitet inom motorsport?"

  En kvantitativ forskningsdesign följdes med hjälp av en enkät med frågor utvecklade utifrån tidigare forskning. Den slutliga provstorleken efter att data rengjorts var 403. Resultaten från undersökningen tyder på att begrepp som engagemang i varumärkesgemenskap hade en direkt effekt på utvecklingen av varumärkeslojalitet. Andra resultat visade också att varumärkesidentifiering hade en medierande roll mellan vissa egenskaper för varumärkesgemenskap och varumärkeslojalitet. Dessutom visade studien att deltagande i varumärkesgemenskap inte hade en modererande effekt mellan egenskaper för varumärkesgemenskap och varumärkeslojalitet, men hade en direkt länk mellan varumärkesidentifiering och varumärkeslojalitet. Vidare forskning inkluderar att testa studiemodellen i andra varumärkesgemenskaper inom motorsportkontexten för att tillhandahålla mer information om denna okända sport och dess medlemmar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 av 170
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf