Endre søk
Begrens søket
1 - 25 of 25
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Arvidsson, Alva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  "Man sätter in folk i fack typ om hur smart man är": En kvalitativ studie om unga kvinnors utbildningsval2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala normer, individuella förutsättningar och strukturella hinder kan alla ha betydelse för en individs utbildningsval. Genom att analysera intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter i relation till närmiljön och samhällets normer och förväntningar, syftar studien till att skapa en djupare förståelse för universitetsstudenters utbildningsval. Studien är kvalitativ och empirin samlades in via semistrukturerade intervjuer och analyserades sedan med hjälp av en tematisk analys. Tidigare forskning, teorier och begrepp samlades in genom en växelverkan mellan analys och empiri vilket gör studien abduktiv. 

  Resultatet visar att närmiljön, det vill säga föräldrar, vänner och lärare, spelar en avgörande roll i unga kvinnors utbildningsval. Föräldrarnas inflytande sträcker sig bortom deras egen akademiska bakgrund och gör att de fungerar som förebilder som motiverar och driver intervjupersonerna. Studien belyser även en kedjereaktion av motivation och inspiration bland vänner, där vänners utbildningsval skapar en inspiration till liknande val. Genom att internalisera normer och förväntningar från föräldrar, lärare och samhället i helhet, formades intervjupersonernas ambitioner och val att utbilda sig. Studien visar även på den normativa kraften som finns i sociala strukturer, där utbildning inte bara sågs som önskvärd, utan även nödvändig och självklar. Upplevelserna och erfarenheterna som presenteras i studien visar att utbildning betraktas som en högt värderad väg till personlig och professionell utveckling i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Bylund, Lina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  "Oj, jag måste fixa maten!": En kvalitativ studie om gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Pandemin Covid-19 har förändrat arbetslivet eftersom distansarbete som arbetssätt har utvecklats i rekordfart, vilket har medfört både positiva och negativa erfarenheter för bådeföretag och dess anställda. Forskning under pandemin Covid-19 har bland annat synliggjort attbalans mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete varit en svår gränsdragning. Syftet med denna studie var att undersöka en utvald organisation inom den offentliga sektorn i Norrbotten, för att få en djupare förståelse för dess medarbetares upplevelser avseende gränsdragningmellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete. Följande frågeställningar har legat till grund för att uppfylla syftet: Hur upplever medarbetarna balansen mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete? Tenderar medarbetarna att arbeta mer eller mindre vid distansarbete än om arbetet utförs på primärarbetsplatsen? Hur ser normer och kulturer ut kring gränsdragning inom organisationen? Hur påverkar det individens gränsdragning?

  En kvalitativ forskningsansats har använts och genom elva semistrukturerade intervjuer med informanter från samma organisation har det empiriska materialet samlats in. Materialet har sedan analyserats med hjälp av begrepp som förklarar hur informanterna förhållit sig till gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv vid distansarbete.

  Resultatet visade att majoriteten av informanterna i studien hade en positiv grundinställning till distansarbetet. Det förekom varierade upplevelser kring huruvida balansen uppfattades som antingen positiv eller negativ. Majoriteten ansåg att balansen mellan arbetsliv och privatliv var bättre vid distansarbete än när arbetet utfördes på arbetsplatsen på grund av flexibiliteten. Alla kunde dock uppleva positiva aspekter av distansarbetet. Det förekom tendenser till ett gränslöst arbete i form av att informanterna överskred både de tidsmässiga och rumsliga organisatoriska gränserna, men trots detta verkade informanterna inte anse att arbetet tog för stor del av tiden som ska fördelas mellan arbetsliv och privatliv. Slutligen kunde det inte konstateras att varken normer eller en arbetsplatskultur där informanterna uppmanades att tänja på sina gränser och ständigt finnas tillgängliga för andra existerade inom denna organisation. Informanternav erkade huvudsakligen nöjda med detta och de allra flesta hade fungerande gränsstrategier. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Bäckström, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  En droppe i havet: En kvalitativ undersökning om individers attityder och reflexivitet kring klimatförändringar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker människors förhållningssätt till klimatförändringar. Syftet är att un­dersöka individers attityder och reflexivitet kring klimatförändringar för att nå en djupare för­ståelse för komplexiteten och mångfalden av människors respons till klimatförändringar. Undersökningen är kvalitativ och baseras på åtta semistrukturerade intervjuer med personer av olika kön, åldrar och utbildningsbakgrund. Genom att använda tematisk analys har centrala teman identifierats och analyserats i intervjumaterialet. Analysen visar att majoriteten av inter­vjupersonerna kän­ner en maktlöshet inför klimatförändringar och använder sig av ett förskjutet tänkande för att hantera hotbilden. Klimatmedvetna val har ofta flera bottnar och kan exempel­vis härledas till ett följande av sociala normer. Samtidigt framträder en grupp som ser möjlig­heter och ut­trycker hopp om framtiden, vilket indikerar att sociala faktorer och utbildningsnivå har bety­delse i hur klimatförändringar uppfattas och hanteras. Slutsatsen är att individens upp­levelse av klimatförändringar influeras av den sociala kontexten och att ett individualiserat sam­hälle kan ömsom förstärka känslor av maktlöshet, ömsom förstärka individens agens. Uppsat­sen bi­drar till en djupare förståelse av de känslor och attityder som klimatförändringar väcker samt hur dessa kan tolkas inom ramen för teorier om individualisering och moderniseringsris­ker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Fjellborg, Daniel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Strategies and Actions in Swedish Mining Resistance: Mapping Anti-Extraction Movements and Exploring How Their Interpretations of Socio-Political Context Shape Mobilization Against Mining Projects2024Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Across the world, the demand for minerals is steadily increasing. In Europe, the push for mining coincides with rising public mobilization against extraction projects, and mining-related conflicts will likely be a feature of Europe’s foreseeable future. To understand the trajectories of mining conflicts, and to find just ways of handling them, it is important to understand the strategies and actions of the networks of actors that oppose extraction projects, that is, anti-extraction movements. 

  While previous research has primarily explored mining resistance in the Global South, our knowledge about mining resistance in Europe is lacking. I contribute to filling this gap by investigating anti-extraction movements in Sweden, a long-term producer of minerals. The aim of the thesis is thus to explore what strategies and actions anti-extraction movements in Sweden use and how and why they choose them. I use social movement theory and emphasize how choices of strategies and actions are shaped by the socio-political context in which movements are embedded. With the help of frame analysis and an interpretive research approach, I explore how movement actors’ interpretations of contextual opportunities and constraints shape their actions, thus contributing to the ongoing research debate about how surrounding societal actors and institutions influence movement agency. 

  In four papers, building on an extensive document analysis and interviews with movement actors, I systematically map and analyse anti-extraction movements in Sweden and provide in-depth studies of selected cases. I ask two research questions: 1. What anti-extraction movements are there in Sweden, in what socio-political contexts are they embedded, and what actions have they taken? 2. How do anti-extraction movements’ goals and interpretations of contextual opportunities and constraints shape their strategies and actions?

  The thesis presents the first comprehensive mapping of anti-extraction movements in Sweden and shows that mining resistance has increased across Sweden during the last two decades. My results reveal that movements use a wide range of actions, from civil disobedience and public demonstrations to litigation and political lobbying, and are composed of heterogeneous mixes of actors, including newly formed activist networks, organizations for farmers and Indigenous Sámi, and environmental organizations. Movements promote several visions for societal development, including environmental protection and sustainability, Sámi Indigenous rights and culture, and landowners’ rights and agriculture. In international comparison, the Swedish anti-extraction movements to a larger extent aim to influence political and legal actors and place less emphasis on project owners and corporate investors. 

  Regarding how socio-political context shapes strategies and actions, my results indicate that movement actors’ interpretations of contextual opportunities do not always align with researchers’ understandings of what an opportunity is, thus producing unexpected actions. Movement actors’ interpretations of opportunities and constraints are found to be influenced by their goals, their comparisons of available options, their previous experiences, and their role in relation to other actors in the movement. 

  My research shows that socio-political context often influences movement actors’ strategies and actions via their interpretations of opportunities and constraints for achieving goals. My results also suggest that socio-political context shapes movement actors’ strategies and actions by presenting them with appropriate ways to act in society. Lastly, my studies indicate that additional factors, including movement actors’ action traditions and identities, resources, and the diffusion of strategies, can influence movement actors’ interpretations of contextual opportunities and strategies and actions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Fjellborg, Daniel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Understanding Diversification of Strategies and Actions in Swedish Mining Resistance – The Fanning-Out Effect of Goals and Contextual OpportunitiesManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Europe is witnessing increasing protests against mining. Social movements mobilizing against mining, (i.e. anti-extraction movements) are typically heterogeneous actor networks using diverse actions to stop projects and promote alternative visions for societal development. I investigate two prominent anti-extraction movements in Sweden and explore how movement actors’ goals and interpretations of contextual opportunities shape their strategies and actions. I study actions over eleven years and use frame analysis to explore actors’ goals, interpretations, and strategies. Results show how diverse goals lead to action diversification in movements by prompting actors to relate to different policy areas, that is, issue-specific contexts. Actors’ previous experiences, informing retrospective reasoning, increased variation in their opportunity assessments. The study contributes to social movement theory by explicating how the content of goals shape strategies and actions, adding to such alternative explanations as traditions, diffusion, and resources. Understanding action diversification is important for handling increasing mining conflicts. 

 • 6.
  Fjellborg, Daniel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Beland Lindahl, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Division of Labour in Swedish Mining Resistance: The Interplay between Legal Mobilization and Public Protests in Social MovementsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  More knowledge is needed about how the design and implementation of legal processes shape the strategies and actions of social movements. We explore how movement actors’ interpretations of opportunities and constraints within legal processes shape their choices of strategies and actions. We particularly investigate how actors’ interpretations relate to their access to legal processes (i.e. legal standing) and to their understanding of opportunities in alternative action arenas in society, such as policy-making processes and street protests. We investigate an anti-extraction movement and its mobilization against a mining project in northern Sweden over eleven years. Using social movement theory and frame analysis, we explore the interpretations, strategies, and actions of movement actors who have or lack legal standing within the project’s permit process (i.e. legal insiders or outsiders). Key results indicate that action choices are shaped by how movement actors understand their opportunities in different societal arenas and by their traditions and interpretations of appropriate roles amongst other actors in the movement. To understand how legal standing shapes actions, we must acknowledge that actions are shaped by both a logic of consequences and a logic of appropriateness. Results also indicate that insiders’ legal engagement did not diminish outsiders’ use of public protests. On the contrary, outsiders’ motivation to use protests increased via a division of labour emerging in the movement, with actors specializing into either legal mobilization or protests. Integration of some movement actors into legal processes may not lead to a phasing out of protests in the growing resistance against mining in Europe.

 • 7.
  Forss, Carolina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Att bli en i gänget: En kvalitativ studie av nyanställdas upplevelser av sin arbetsintroduktion inom en kommunal förvaltning i Norrbotten2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har för avsikt att undersöka nya medarbetares upplevelser av arbetsintroduktioneni en kommunal förvaltning i Norrbotten där en tillväxt i näringslivet pågår vilket ökar efterfrågan på arbetskraft. När konkurrensen av arbetskraft ökar, kan det personalstrategiska arbetet i organisationer behöva stärkas för att attrahera och behålla personal. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju relativt nya medarbetare genom en kvalitativ metod. Upplevelser har analyserats och tolkats inom ramen för Malin Lindelöws teoretiska modell för introduktion av nya medarbetare (2016) samt Karaseks & Theorells kravkontroll- stödmodell (1990). Det empiriska resultatet visar på olika upplevelser av arbetsintroduktionen. De som haft positiva upplevelser har känt sig välkomna och betydelsefulla av arbetsgivaren. De har upplevt ett gott stöd av sin chef från anställningens början och mötts av en strukturerad agenda för deras introduktion, som de kunnat påverka utefter deras behov vilket lett till en känsla av egenkontroll. De har upplevt det stöd som de behövt för att smidigt socialiseras in i organisationen och gemenskapen på arbetsplatsen. De intervjupersoner som var mindre nöjda med sin introduktion upplevde ett sviktande socialt stöd av chefen genom avsaknad av uppmärksamhet, bristfällig dialog och en utebliven agenda för introduktionen. Om inte de nya medarbetarna fått stöd att socialiseras in i gemenskapen så har de skett ändå, men det hade gått smidigare med stöd av organisationen i processen. Krav som ett nytt arbete innebär behöver alltid balanseras med ett gott socialt stöd visar resultatet, vare sig den nyanställde är erfaren eller inte.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Gustafsson, Sandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Kommunikation eller resultat: En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. Genom detta väcktes det ett intresse av att studera synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin. Studiens syfte var att studera och analysera synen och skillnaden av densamme gällande kvinnligt och manligt ledarskap såg ut utifrån ett medarbetarperspektiv, och studera organisationskulturens eventuella påverkan på synen av ledarskap. För att besvara syftet och studiens frågeställningar som bestod utav tre forskningsfrågor, genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom det valda verkstadsindustriföretaget. I det teoretiska avsnittet presenteras relevanta sociologiska begrepp och teori inom ramen för studiens fokusområde, därefter presenteras tidigare forskning med hjälp av artiklar.

  Studiens resultat visade att synen på kvinnligt ledarskap i verkstadsföretaget grundar sig i stereotypa uppfattningar om att kvinnliga ledare har bättre kommunikativa förmågor och utvecklar sin omgivning. Synen på manligt ledarskap i verkstadsföretaget grundar sig även den i stereotypa uppfattningar, att manliga ledare är mer “hårda”, rakt på sak och resultatinriktade. Gällande medarbetare anställda som tjänstemän utanför produktionen, tycks skillnaden i syn på kvinnligt och manligt ledarskap av olika anledningar börjar att suddas ut, vilket kan kopplas till en ökad andel kvinnor i ledande positioner utanför produktionen. 

  Slutligen visade det sig att den kultur som finns inom verkstadsindustriföretaget påverkar ledare att agera mer utifrån manliga ledarstilar då det är en mansdominerad bransch och att den gamla industrikulturen återfinns mer inom produktionen. Det visade även på att synen på kvinnligt och manligt ledarskap tycks förändras inom verkstadsföretaget, att den gamla traditionella ”hårda” kulturen utmanas av den nya inkluderande kulturen. Studiens resultat visar på vikten av att våga utmana normer och ifrågasätta strukturer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Jakobsson, Mats
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Människa och teknik.
  Social hållbarhet i gruvkommuner: En beskrivande analys utifrån några sociala hållbarhetsfaktorer2024Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Johansson, Gustav
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  #kroppskamp: En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. Kroppsaktivismen idag är en rörelse somkämpar för att sprida budskapet att man duger som man är, oavsett vad andra säger. Idag haraktivismen flyttat in på sociala medier där kroppsaktivister går i bräschen för att ifrågasätta desamhälleliga normerna gällande utseende. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse förvilka budskap kroppsaktivister förmedlar på Instagram utifrån individualisering, könsrolleroch stereotyper. För att få en uppfattning om vilka budskap kroppsaktivister förmedlargenomfördes en netnografi där fem framstående svenska kroppsaktivister observerades.Resultatet visar att kroppsaktiviserna publicerar inlägg med flertalet olika budskap.Kroppsaktivisterna beskriver att det finns otydligheter i begreppet kroppspositivism som oftafeltolkas av omgivningen, någon som de ofta får bemöta och reda ut. Det förekommer ävenbudskap som är kritiska mot de kroppsnormer som de anser finns i samhället idag.Kroppsaktivisterna beskriver även hur de får motta kommentarer från deras omgivning när dehar på vissa sorters kläder, att det inte passar att visa upp sig på ett visst sätt om man äröverviktig eller gammal.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Johansson, Linda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Oskyldigt straffad som anhörig och faller mellan stolarna: En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma arbetar med och beskriver anhörigas behov av stöd när någon närstående blivit frihetsberövad2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När någon frihetsberövas drabbar det ofta fler än bara den frihetsberövade. Det finns en del forskning påbarn till frihetsberövade föräldrar där forskningen har visat att barn är i stort behov av stöd i en sådansituation. Det finns även stödinsatser och frivilliga föreningar som fokuserar på ett barnperspektiv närnågon frihetsberövats. Men inte sällan finns det fler anhöriga än bara barn, så som föräldrar, syskon,vänner, partners och gemensam vårdnadshavare till barn. Forskningen om dessa anhöriga är bristfälligmen forskningen som finns visar att det finns ett stort behov av stöd och information även för dem närnågon frihetsberövas. Syftet med studien är att studera hur socialtjänsten, kriminalvården och frivilliga organisationer uppleveratt anhöriga till frihetsberövade påverkas av den närståendes brott och straff samt upplevelsen avanhörigas behov av stöd och information. För att kunna svara till studiens syfte har tre forskningsfrågorformulerats som besvarar hur yrkesverksamma upplever att anhörigas påverkas av brottet och straffet,hur yrkesverksamma bemöter anhöriga och hur de upplever anhörigas behov av stöd. Studien har enkvalitativ forskningsansats och elva semistrukturerade intervjuer har genomförts för insamling avempiri. Sedan har resultatet analyserats med stöd av tidigare forskning och studies teoretiska ramverksom består av Erving Goffmans teori om stigmatisering och Mats Tyrstrup redogörelse för begreppetorganisatoriska mellanrum. Resultatet visar att yrkesverksamma upplever att anhöriga påverkas av en närståendes brott ochfängelsestraff, främst genom social bestraffning med skam, stigma och med rädsla att uteslutas. Vidare visar resultatet att det inte sällan sker en krisreaktion hos anhöriga där det finns ett stort behov av stödoch information, främst i ett tidigt skeende av en rättsprocess. Stödet bör främst fokusera på att stärkaanhöriga eftersom de är viktig del i frihetsberövades rehabilitering och återanpassning i samhället.Resultatet visar att många av de yrkesverksamma, oavsett verksamhet, försöker i mån av tid vara ettmedmänskligt stöd vilket intervjupersonerna upplever vara tillräckligt i en svår situation. Detframkommer dock att det inte finns något specifikt stöd till målgruppen men det uppstår en fråga omvem som skulle kunna vara ansvarig för detta då det idag faller utanför verksamheternas ansvars- ochfokusområde. En samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter beskrivs nödvändigt men är idagsläget frånvarande där en konsekvens av detta är att anhöriga faller mellan stolarna, vilket skullekunna förhindras genom en samverkan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Johansson, Olivia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  ”Jag får mer tid till övriga livet, samtidigt får jag inte känslan av att jag är ledig: -En kvalitativ studie över hur distansarbete påverkar individers balans mellan arbetsliv och privatliv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Klasson, Ellen
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Att vara kvinna i staden: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelse av trygghet i Luleå centrum2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse kring unga kvinnors upplevelser av trygghet i Luleå centrum. Studien kommer att beröra de unga kvinnornas upplevelser och erfarenheter av staden. För att kunna besvara syfte och frågeställningarna genomfördes sju semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bidrog till en djupare förståelse för unga kvinnors upplevelser i staden. Med hjälp av Short (2014) som skriver om stadens inverkan på individen, Beck (2012) och hans teori om risksamhällhet, Askheim & Starrin (2007) och deras teoretiska begrepp om ”empowerment” och Giddens (1997) och hans teoretiska begrepp ontologisk trygghet har uppsatsen fått sitt teoretiska ramverk. Tidigare forskning kring ämnet hjälper också att belysa de utsatta situationer som kvinnor befinner sig i staden. Resultatet av studien visade att de unga kvinnorna oftast upplevde otrygghet i Luleå centrum under nätter och kvällar. Resultatet visade också att kvinnorna anpassar sitt rörelsemönster under kvällstid i Luleå centrum och att kvinnorna använde sig av olika strategier som försiktighetsåtgärder när de kände sig otrygga i staden. Dessa strategier innebar att ha med sig sällskap sena kvällar, prata i telefonen, ha nycklarna mellan fingrarna och vara extra uppmärksam på sin omgivning. Dessa strategier främjade deras upplevelse av otrygghet och hjälpte dem att hantera dem. Vidare kunde också åtgärder för ett tryggare Luleå centrum identifieras. Intervjupersonerna lyfte specifikt fram att belysning samt övervakning kunde hjälp dem att känna sig tryggare i staden. De unga kvinnorna upplevde att det fanns en otrygghet i Luleå centrum men att den till och från kunde hanteras och förbättras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Madanaguli, Arun Thirumalesh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Industriell ekonomi.
  Dhir, Amandeep
  Department of Management, School of Business & Law, University of Agder, Kristiansand, Norway; The Norwegian School of Hotel Management, Faculty of Social Sciences, Stavanger, Norway; Optentia Research Focus Area, North-West University, Vanderbijlpark, South Africa.
  Talwar, Shalini
  S.P. Jain Institute of Management and Research, Mumbai, India.
  Clauss, Thomas
  Witten Institute for Family Business, University of Witten/Herdecke, Witten, Germany; Department of Technology and Innovation, University of Southern Denmark, Denmark.
  Kraus, Sascha
  Faculty of Economics & Management, Free University of Bozen-Bolzano, 39100, Bolzano, Italy; Department of Business Management, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa.
  Kaur, Puneet
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Norway Optentia Research Focus Area, North-West University, Vanderbijlpark, South Africa.
  Diving into the uncertainties of open innovation: A systematic review of risks to uncover pertinent typologies and unexplored horizons2023Inngår i: Technovation, ISSN 0166-4972, E-ISSN 1879-2383, Vol. 119, artikkel-id 102582Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The open innovation paradigm has created substantial new opportunities for firms in various sectors. However, scholars have long expressed concern that open innovation also entails a dark side, which can result in value co-destruction. This concern highlights the importance of devoting attention to the perils of pursuing open innovation. Existing scholarship has given due credence to these perils by examining various associated risks and uncertainties. We observe that the extant literature is siloed and unorganized, which impedes future research. Positing that an endeavor to organize existing studies may enhance the pace of research in the area, we attempt to address this gap by reviewing the relevant literature. We thus utilize the systematic literature review approach to identify, synthesize, and critically analyze 80 related research articles. Based on this analysis, we present the bibliometric profile of the extant research and a typology of five risks in open innovation: data-related risks, people-related risks, firm-level risks, outcome risks, and other risks. In addition, we discuss a specific risk management approach for each of the identified risks. Beyond providing a lucid narrative of the extant literature, we also identify unexplored avenues and offer an overarching framework to conceptualize future research potential in the area. From a practical perspective, managers can utilize this framework as a risk assessment tool when engaging in open innovation. In sum, this review—one of the first of its kind—offers a valuable consolidation of the state of the art of open innovation risk research, which can meaningfully advance theory and practice in the area.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Niva, Ville
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Mänskliga kvarlevor, återlämning och försoning: En sociologisk studie om upprättelse2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera diskurser kring återlämnande av finska kvarlevor som förvaras på Karolinska Institutet och de olika synpunkterna som tas upp i diskussionen. Fokus på analysen är att analysera diskurserna kring återlämnandets betydelse för sverigefinska minoritetsgruppen utifrån hur de framställs i de olika uttalandena av den sverigefinska kommittégruppen och dess medlemmar. I denna studie använder jag mig av diskursanalysen för att analysera olika offentliga uttalanden från sverigefinska kommittégruppen som gruppen både själv publicerat och kommenterat eller tagit del av genom olika intervjuer i olika medier. Diskursanalytiska synsättet innebär att man kritiskt studerar hur dessa uttalanden socialt och historiskt är konstruerade, och vad de kan tolkas att säga om kommittégruppens sätt att socialt förstå och förhålla sig till frågan om återlämnandet. Denna studies teoretiska ramverk består av flera olika teorier om försoningen, diskursanalysen och mänskliga kvarlevornas moraliska värde, exempelvis Nordquists (2021) teori om försoningen i arbete av försonings- och sanningskommissionerna, Faircloughs (2010) teori om en kritisk diskursanalys och Mastertons (2010) teori om kvarlevornas värde.

   

  Studieresultat visar på hur frågan om återlämnandet av finska kvarlevorna är starkt sammanflätad med frågan om att finska kvarlevorna inte hör till KI som har stulit dem från deras rättmätiga ägare, nämligen de levande släktingarna till dem vars kvarlevor förvaras på KI. Återlämnandet kan också tolkas att ha betydelse för sverigefinska minoritetsgruppen som ett erkännande för de begångna oförrätterna mot minoritetsgruppen, och denna handling upplevs att bli en symbol för minoritetsgruppens makt över dess egen historieskrivning som fortfarande upplevs att utgå ifrån majoritetsgruppens makt över minoriteterna i svenska samhället. Gällande försoningen upplevs den enda vägen till denna vara att KI som institut ordentligt utreder sin historia och dess konsekvenser och erkänner minoritetsgruppens lidande som ett äkta lidande men KI upplevs inte att ha vilja till detta då det med sitt förnekande av sitt rasbiologiska förflutna tydligt visar på hur det fortfarande vill hålla fast vid dess företräde att skriva om historien utifrån majoritetsbefolkningens hegemoni.       

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Nylund, Annette
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Parding, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Goda lärandevillkor i arbetet ger hög arbetsproduktivitet2020Inngår i: Tidskriften arbetsmarknad och arbetslivArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Parding, Karolina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Sehlstedt, Therese
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Johansson, Anna
  Luleå tekniska universitet.
  Berg-Jansson, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Jakobsson, Mats
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Lärares arbetsvillkor i kontexten av marknadisering, privatisering, val och konkurrens: – beskrivande kvantitativa data2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Piippola, Saila
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  ICT Sectors In Northernmost Sweden2020Inngår i: Academic employment inthe ICT sectors in the ArcticNorth: perspectives on segregation, gender equality and diversity and ways forward to more sustainable futures / [ed] Kanako Uzawa, University of Oulu, 2020, s. 17-22Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 19.
  Randers, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Vart ska jag rikta min tillit?: En diskursanalytisk studie om vaccinmotståndet i sociala medier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vaccinmotstånd är ett fenomen som har vuxit sig större världen över i en sådan mängd att Världshälsoorganisationen har inkluderat vaccinmotstånd i listan över “ten threats to global health”. I och med Coronapandemins framfart har skepticism till vaccin återigen fått fäste när vaccin mot sjukdomen covid-19 skulle tillverkas. Enligt tidigare forskning är sociala medier en möjliggörande faktor till att skepticism till vaccin växer och är därför en viktig miljö att studera. Fenomenet vaccinmotstånd är ett utforskat område i flera länder, men kan anses vara relativt outforskat i en svensk kontext. Syftet med studien är därmed att undersöka vaccinmotstånd i en svensk kontext genom att studera de föreställningar och uppfattningar som skildras i vaccinkritiska forum i sociala medier. Metoden som ligger till grund för studiens utförande är diskursanalys, som innebär att fokus i materialet som insamlas är språket samt kommunikation. Detta möjliggör utforskandet av föreställningar och uppfattningar till vaccin. Studiens material är insamlat från de sociala medieplattformarna Facebook och Flashback, för att sedan analyseras utifrån teoretiska begrepp såsom risk, tillit och expertsystem samt individualism, som är baserat på teoretikerna Ulrich Beck, Anthony Giddens samt Zygmunt Bauman. 

   

  Resultatet visar att användarna uppvisar en bristande tillit till regeringen och myndigheter på grund av hanteringen av rådande pandemi, samt tidigare hanteringar av vaccinbiverkningar av svininfluensavaccinet. Detta inkluderade även en föreställning att forskningen kring vaccin är korrupt på grund av ekonomiska intressen från läkemedelsföretag samt myndigheter, som påverkade användarnas tillit till vaccin generellt, men även till de nya covid-vaccinen. De användare som uppvisade denna bristande tillit till myndigheter och andra experter upplevde pandemi restriktioner, kommande vaccinpass samt faktagranskningen på plattformarna som inskränkande. De upplevda inskränkningarna ovanifrån tillsammans med rädsla för eventuella vaccinbiverkningar resulterade i att användarna hellre vände sin tillit till online-miljöer och alternativa experter, istället för expertsystem som exempelvis sjukvården, som på grund av negativa erfarenheter med experter även resulterar i att tilliten riktas åt annat håll. De som upplevde vaccin som skadliga förespråkar alternativ till vaccin, där användarna kunde vända sig till plattformarna för rådgivning och stöd. Föreställningarna som yttrades skiljde sig även mellan plattformarna, där Facebook uppvisade tendenser på selektiv exponering, medan det på Flashback kunde råda diskussioner från olika ståndpunkter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Sardiello, Tiziana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Playing the Matching Game : an Institutional Analysis of Executive Recruitment and Selection in Software Start-ups: Silicon Valley and Stockholm2011Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 21.
  Sjögren, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  Att uppfinna hjulet: En studie av behovet av metodsamordning inom svensk räddningstjänst2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är författad på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och syftar till att studera dels hur stort problemet med bristen på evidensbaserade metoder vid räddningsinsatser är inom räddningstjänsten, dels hur det är möjligt att på ett strukturerat sätt skapa ett samordnat metodunderlag för räddningsinsatser. Utifrån dessa syften har fem frågeställningar formulerats: Hur ser utvärdering och val av metoder ut inom de studerade räddningstjänsterna? Hur ser den metodsamordning som möjligtvis finns mellan räddningstjänster ut i dagsläget? Finns områden vilka är mer problematiska än andra? Hur arbetar andra myndigheter med metodsamordning? Hur skulle MSB kunna arbeta med metodsamordning för svenska räddningstjänster?

  För att uppfylla syfte och svara på frågeställningarna har sexton företrädare för svenska räddningstjänster intervjuats samt ett antal rapporter, utredningar, hemsidor och andra dokument analyserats. I rapporten ges en översikt över hur evidensbaserad praktik har vuxit fram och spridit sig i allmänhet samt mer specifikt hur Socialstyrelsen och Polismyndigheten arbetar med evidensbaserad praktik och metodsamordning. På detta följer en intervjustudie med företrädare för svenska räddningstjänster där bland annat deras metodutvecklingsarbete, behovet av metodsamordning och synen på MSB:s roll beskrivs. Avslutningsvis ges svar på de inledande frågeställningarna i en resultat- och diskussionsdel.

  Resultaten visar bland annat att en stor variation mellan räddningstjänsternas metodarbete råder. Detta, i samband med en omfattande frånvaro av samordningsarbete och i detta hänseende en frånvarande myndighet, tycks leda till både stor variation i kvaliteten på insatser samt att metodutvecklingen vad gäller vardagshändelser stannar av. För att råda bot på detta föreslås både ett metodsamordningsarbete inspirerat av Socialtjänstens (snarare än Polismyndighetens) arbete samt ett fokus på utbildning, lärande och kompetens.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Stark, Amanda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Bland studsmattor och hängmattor: konstruktionen av arbetslöshet: en diskursanalys av arbetsmarknadsdokument från regeringen2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbete står tätt förknippat med vårt själv och hur vi väljer att identifiera oss. Arbetslöshet kan därför orsaka svårigheter för människan när det gäller livsstil och levnadsstandard, tillsam­mans med hur hon ser på sig själv. Än svårare kan det upplevas när omgivningen tillskriver individen etiketter och egenskaper baserat på om hon är i arbete eller inte. Tidigare studier har visat hur makt spelar in när det gäller diskurser kring arbete och arbetslöshet, och hur sam­hället talar om detta. Diskurser styrs bland annat baserat på vem som håller i agendan och på historiska kontexter. Syftet med den här uppsatsen är därför att undersöka hur arbetslöshet konstrueras diskursivt i publikationer från Regeringen. Genom att undersöka hur språket i så­dana publikationer används kan det bidra med förståelse för hur politisk makt utövas och på­verkar framställningen av arbetslöshet. Uppsatsen har skrivits med en socialkonstruktionistisk ansats med en diskursanalytisk metod som fokuserar på tre teman: moral, mervärde och makt. Temana tar avstamp i de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån, nämligen Zygmunt Baumans teori om arbetsetik, Beverley Skeggs och självets värde samt slutligen Michel Foucaults teori om makt.

  Resultatanalysen visar att moral, mervärde och makt konstrueras diskursivt genom att måla upp bilder av arbete och arbetslöshet på polariserande vis. Arbete tillskrivs många goda egen­skaper medan arbetslöshet i sin tur antas kantas av viss misär. Vidare visar resultatanalysen att konstruktionen av den arbetslöse delas upp i två versioner: den framgångsrike arbetslöse och den misslyckade arbetslöse. Den framgångsrike arbetslöse är prestigelös och villig medan den misslyckade arbetslöse i sin tur är oärlig och moraliskt förkastlig – och vad än värre lyckas den inte heller få något arbete. Resultaten står nära förbundna med teorier om arbetsetik och hur moraliska värden ingjuts i arbete, samt hur makt operationaliseras genom att tvinga kroppar att delta i olika etiketteringar och ceremonier där självet tillskrivs värde beroende på värdet av kroppens aktiviteter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Svensson, Ludvig
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Måluppfyllelse och meningsskapande: En kvalitativ studie av medarbetares meningsskapande för hållbar utveckling2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate sensemaking among employees within large service companies regarding sustainable development. To fulfill the purpose and address the research questions, the study has been conducted through six semi-structured interviews with employees from three major service companies. The collected data has been coded and thematically analyzed using a thematic analysis method, guided by the theoretical framework consisting of new institutional theory (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977) and Karl Weick's (1995) sensemaking.

  The findings of the study indicate that the sensemaking process is a significant element in the interviewees' daily work towards achieving sustainability goals. Through an ongoing process of interpretation, employees create meaning for why and how they should work towards sustainable development.

  Furthermore, the results reveal that the primary motive behind organizing for sustainable development is a pursuit of a leading position within the organizational field and credibility within the institutional environment. The organizations and employees align with societal developments and attempt to adapt to prevailing institutional requirements and norms, which strongly influence their sensemaking. Societal developments and the institutional environment also have a strong impact on which dimension of sustainability is most prominent and dominant.

  In conclusion, the results demonstrate that employees' sensemaking plays a central role in the organizations' organizing for sustainable development. The sensemaking process is not an independent factor that solely contributes to organizing, but it is greatly influenced by the institutional environment surrounding the organizational field.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Vikström, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle.
  Socialt samspel i skuggan av covid-19: En kvalitativ studie om kontorsarbetares upplevelser av distansarbete och socialt samspel2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under år 2020 infördes restriktioner i Sverige då Covid-19 pandemin spreds över världen, distansarbete var en åtgärd som infördes för att minska smittspridningen. Detta medförde en stor omställning för många arbetstagare då de började att utföra sitt arbete på distans från hemmet. Studien ämnar skapa fördjupad förståelse för upplevelser av socialt samspel mellan kollegor under distansarbete till följd av covid-19. Studien avser också att undersöka hur kontorsarbetare beskriver samarbete och sociala relationer vid ensamarbete på distans samt att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som kan identifieras i relation till begreppet emotionell energi då arbetet sker på distans. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer genomförts. Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys där mönster och repetitioner eftersökts. Genom en abduktiv ansats har sedan ett växelspel mellan empiri och teori ägt rum under hela studiens gång, där det teoretiska ramverket bestående av Randall Collins (2004) interaktionsritualer och Erving Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv tillämpats för att få fördjupad förståelse för resultatet.

  Resultatet av studien påvisar att upplevelsen av distansarbete är individuell där kontorsarbetarna både upplever positiva och negativa effekter av distansarbete. När det gäller positiva upplevelser framkommer upplevelser av högre effektivitet då arbetstagarna blir mindre störda när de arbetar från hemmet. De negativa effekterna av distansarbete som framkommit berör främst det sociala samspelet då kontorsarbetarna inte träffar sina kollegor dagligen på arbetsplatsen, vilket haft en negativ inverkan på samarbete och sociala relationer mellan kollegor. Då distansarbetet skett under lång tid beskrivs en inverka över arbetsglädjen, kreativiteten och välmående hos arbetstagarna. Kontorsarbetarna påtalar en saknad av att inte träffa sina kollegor där de naturliga mötena i arbetets lokaler framhålls som viktiga. Vidare framkommer videofunktionens relevans för det sociala samspelet då det framhålls att funktionen stärker digitala interaktioner. Vidare anses att svårigheter kan uppstå om arbetstagarna inte ser varandra vid möten då kroppsspråket är viktigt för ett gott samarbete och socialt samspel. Distansarbete har också medfört en upplevd ensamhet då de fysiska mötena uteblivit och kontorsarbetarna behöver utföra sitt arbete på distans från hemmet. Trots detta beskriver kontorsarbetarna att arbeta på distans är något som de ställer sig positiva till att fortsätta med några dagar i vecka. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Välitalo, Emelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  `Det är en jätte attitydförändring på femton år´: - Normalisering av cannabis bland studenter och utmaningar för studenthälsan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 25 of 25
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf